IPCC och dess tredje arbetgrupp, vad vill de egentligen?

Den IPCC-rapport om förnyelsebara energikällor som kritiserats för att Greenpeace haft ett alltför stort inflytande på, skall ses mot bakgrund av den policy som företräds av WG3´s ordförande Ottmar Edenhofer på Potsdam Institute of Climate Impact Research (PIK). På deras hemsida http://www.pik-potsdam.de/ipcc kan man läsa om hur han ser på arbetsordningen, i en intervju framgår följande:
The IPCC will have to recruit more know how from the economy. Edenhofer will invite companies and non-governmental organizations (min fetstil) to participate in experts’ workshops so that their knowledge can benefit the IPCC’s assessments and special reports. “We need this expertise,” says Edenhofer, and stresses that it is not the IPCC’s mandate to make policies, but to be an honest broker between science and society by providing the information necessary to make sensible decisions.
Uttrycket ”att det inte är IPCC mandat att forma politiken” utan att vara ”en förmedlare mellan vetenskapen och samhället” kan tolkas olika beroende på vem som läser. I den kritiserade rapporten om den förnyelsebara energin verkar Greenpeace utgöra ”vetenskapen” och vind och solindustrin ”samhället” och med detta sagt lämnar IPCC  åt politikerna att ta ”vettiga beslut”. Förutsättningarna för vettiga beslut kanske kunde ha varit bättre. Edenhofer är vidare mycket mån om sitt eget institut samt uttrycker med stor tydlighet vad klimatpolitiken handlar om:
”As chair Edenhofer wants to publish several special reports on different subjects, the first one on the role of renewable energies in climate policy. ….This will further establish Potsdam as a place for the development of international concepts for climate protection.
”First of all, developed countries have basically expropriated the atmosphere of the world community. But one must say clearly that we redistribute de facto the world’s wealth by climate policy. Obviously, the owners of coal and oil will not be enthusiastic about this. One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. This has almost nothing to do with environmental policy anymore, with problems such as deforestation or the ozone hole.
Dvs, det handlar inte längre om miljövård, utan om att omfördela ekonomiska resurser. Risken är uppenbar att pengarna i slutänden inte hamnar i de fattigaste fickor utan omfördelningen sker från oljeindustrin till vind och solpanelsindustrin. Som ekonom borde han veta att det är samma kapital som bara söker sig till nya lukrativa områden? Hur skall vi filosofiskt foga samman påståendet att det inte är ”IPCC´s mandat att forma politiken” och att ”Vi omfördelar de facto världens rikedomar genom klimatpolitiken”.
Ottmar Efenhofer var medlem i Jesuitorden mellan 1987–1994 (redigerat 16.38). Påvens trogna soldater som kämpade mot reformationen. Han saknar biologisk eller naturvetenskaplig utbildning men drivs uppenbarligen av en religiös övertygelse att jorden skall förändras.  Är det någon annan än jag som får kalla kårar?
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  IPCC är hotande och farligt! Hur vore det att sätta in the Navy Seals här också? :-).

 2. Peter Stilbs

  Tack Lars – här står åter saker i klartext. Var är journalisterna?

 3. Ulf L

  Varifrån får du uppgiften att han är jesuit. Ingenting i hans CV tyder på det. Jesuiter brukar sätta ett S.J. efter sitt namn i officiella sammanhang. Han kan vara utbildad i en skola eller universitet driven av jesuiter men sådana finns det tusentals av runt om i världen. Georgtown är den mest kända.
  Och även om han är det gör det honom inte till en representant för påven, lika lite som Castro, Clinton eller Mugabe som alla är utbildade av jesuiter.

 4. Ann L-H

  Förskräckt men inte förvånad!
  Klimathotet har mer eller mindre i tydligt haft denna agenda alltsedan det skapades. En som var medveten om detta är tex EUs fd miljökommissionär Margot Wallström. Så här uttalade hon sig i The Independent, 19 Mars, 2000:
  ”Kyoto is not about whether scientists agree, it is about economy, about leveling the playing field for big businesses worldwide.”

  Den stora frågan är i vilken utsträckning våra politiker här och nu bara är nyttiga idioter eller om de medvetet arbetar efter denna agenda.  

 5. tveksam

  1987-1994
  Member of the Jesuit Order
  Ulf läs igen…

 6. pekke

  Så nu vill även ” Påvens soldater, Jesus soldater ” var med och styra i AGW-rörelsen.
  Undrar när det blir allt för stora motsättningar mellan olika fraktioner inom AGW-rörelsen ?
   
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesuitorden

 7. bom

  pekke #6
  När pengarna sinar kommer motsättningarna! Ju förr desto bättre får man väl säga och hoppas.

 8. En delseger i Montana  från nyhetsbrev CFACT:
  Climate Depot’s Marc Morano
  Dear Ingvar,
  CFACT’s mulitple award-winning Climate Depot published an exclusive 321 page report in December of over 1000 scientists who dissent over claims of man-made global warming. The report was submitted as key scientific evidence in a high profile and victorious court case before the Montana Supreme Court.
  The Associated Press reported that the Court, “on Wednesday denied a petition filed by attorneys seeking state regulations to curb greenhouse gas emissions. The AP noted “the petition filed in May was part of a new legal strategy by activists trying to force government intervention on climate change. They want the atmosphere designated as a public trust deserving special protection. Similar lawsuits and regulatory petitions were filed last month by attorneys representing youth nationwide.”
  Atmospheric Physicist Dr. Ed X. Berry, a member of the American Meteorological Society and President of Climate Physics Institute (CPI), submitted Climate Depot’s SPECIAL REPORT: More Than 1000 International Scientists Dissent Over Man-Made Global Warming Claims in support of a Motion to Intervene.
  Berry noted that the Climate Depot report was submitted as one of “two key scientific exhibits” and credits the Motion to Intervene with “influencing’ the Supreme Court.“ The Climate Depot report of more than 1000 dissenting scientists was an update to a 2009 U.S. Senate Report of over 700 Dissenting International scientists.
  “CPI used 2 key scientific exhibits in its Motion to Intervene: A 321-page ‘Climate Depot Special Report” compiled by Marc Morano and The Heartland Institute’s ‘Nature, Not Human Activity, Rules the Climate’ edited by S. Fred Singer,” Dr. Berry explained in a June 15, 2011 press release.
  Berry Continued: In a precedent-making decision, the Montana Supreme Court dismissed the lawsuit by Our Children’s Trust saying unsettled factual issues related to limiting emissions of greenhouse gasses (GHGs) must first be addressed in a lower court. The Montana Supreme Court followed the recommendations of the Montana Attorney General, and rejected the claim made by Our Children’s Trust in its May 4, 2011, Petition, that a “scientific consensus exists that increasing emissions of greenhouse gases (GHG) are affecting the Earth’s climate.” The ruling forces those filing future GHG-emissions lawsuits to first prove the scientific credibility of their global warming claims by means of legally competent evidence.”
  The plaintiffs sought to have their case heard at the Supreme Court level without first working through the lower courts. Among the requirements for the Supreme Court to assert jurisdiction is that the dispute be one of law and not of fact. The Climate Depot report provides compelling evidence that the facts about global warming are anything but settled.
  Climate Depot’s report of dissenting scientists may be used again in future high-profile court battles. Krayton Kerns, a state representative from Montana and global warming skeptic “who helped coordinate the [legal] effort to [against the climate activists], said he was relieved with the Supreme Court’s decision. But he said he expected the issue to resurface soon. ‘This is just another loss for their side, and they have all the time and money on their side and they’ll continue to fight this,’ he said.”

 9. Det kanske inte är helt korrekt att säga att han tillhör Jesuitorden om han steg ur detta sällskap 1994. Dock får man väl tänka sig att han har en stark katolsk tro, och att hans värderingar ligger nära Jesuitordens. Det känns ofta fel att dra in religion i denna fråga, och trostillhörighet är i sig inte någon fråga. I det sammanhang som Edenhofer verkar får vi väl anta att han söker den makt som möjliggör en omdaning av samhället i linje med hans egna värderingar. Det är kombinationen av en maktanspråk och självbilden av att han har en moralkompass som pekar ut den enda riktiga vägen som oroar mig.

 10. Ingemar Nordin

  Jesuiter? De var väl kända för att ändamålen helgar medlen?

  Att AGW-läran för många är en slags religiös sak är ju ganska uppenbart. För andra har det mer karaktär av ideologisk fanatism. Svårt annars att förstå den dogmatism och den anti-intellektualism som karaktäriserar de många utspel som görs – särskilt mot sådana som är kritiska till AGW på vetenskapliga grunder.

 11. Kent Forssgren

  Lars. En mycket bra och avslöjande analys.
  I den kritiserade rapporten om den förnyelsebara energin verkar Greenpeace utgöra ”vetenskapen” och vind och solindustrin ”samhället”. Suck.
  Man skulle kunna tro att när lögnerna om koldioxid, havsytor och isbjörnar är allmänt kända som lögner, kommer man med andra idéer för att fortsätta håva in skattemedel till allehanda mer eller vanligen icke vetenskapligt förankrade åtgärder.
  Dagens pressmeddelande från Andreas Carlgren!. Nu är det sotpartiklar som är det farliga. Som avslöjades här i en kommentar av Björn #22 https://www.klimatupplysningen.se/2011/06/21/vem-far-debattera-i-klimatfragan/ har AC inte förstått hur sotpartiklarna fungerar.
  Jag har en känsla av att rofferiet kommer att bli än värre, med alla som kopplar upp sig mot IPCC.

 12. Ingemar Nordin

  Ingvar E #8,

  Tack för uppdateringen!

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/06/21/ipcc-och-dess-tredje-arbetgrupp-vad-vill-de-egentligen/comment-page-1/#comment-231428

 13. Ingemar Nordin

  Oooops, fel länk. Skall vara

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/05/07/barn-gar-till-domstol-nytt-satt-att-tvinga-fram-klimatreglering/

 14. pekke

  Lars Jonsson #9
  Jag bryr mig inte om i fall nån forskare är religiös, men det är roligt att vända på de argument om religiösa forskare som de klimathotstroende kommer med då och då mot skeptiska forskare.

 15. Slabadang

  Att rasera det naturliga!
  Världsregeringens representanter presenterar sig. Handel har sedan årtusenden varit själva grundstenen för skapandet av välfärd och folkhälsa.
  En handel där både producent och köpare till slut måste värdera handelsvaran till samma pris för att handelsutbytet skall kunna ske.
  En naturlig väl fungerande rättvis mekanism.
  Få inser att frivilligheten och friheten är grundförutsättningen för handeln. Ingen tvingas producera och ingen tvingas att köpa och det är genom handlen vi alltid naturligt fördelat varor tjänster över planeten och därigenom fördelat rikedomen.
  Staten har klivit in som en tredje part i handeln genom att ansvara för att handeln sker på lika villkor och att både producenter och köpare skall ha en trygghet när de handlar. Lagstiftning är verktyget men till för säljare och köpare. Handel har i många länder belagts med moms/VAT och legitimiteten för skatten är att staten ansvarar och övervakar den infrastruktur som underlättar handeln i det land den bedrivs tillgagn för landets innevånare tillika producenter och köpare.
  Nu är alltså de ideologiska murvlarna ute med en tankemodell att vi ska ”omfördela” på annat sätt och då ringer det trehundratjugoelva varningsklockor på en gång. Att ingen mer än vi här på TCS frågar vad faaan de mumlar om är ett bevis på att vi har mer koll på läget än hela det politiskt defekta etablissemanget. Allvarligt talat vad är de för djävla svamper de röker?
  Lägg märke till att han Potsdampolitruken ser ”ägandet” som ett problem. Jotack det säger alla som vill ha makten över andras tillgångar och produktionsmedel. Förstatliganden är ju det enda alternativet och då vet vi hur det slutar. Sovjet Cuba Kina har alla lärt sig den sura läxan att utan äganderätten så försvinner också ansvaret för egendom och hela poängen med att producera och handla.Reglerna gör att det blir mer orättvist med dem än utan.
  I de halucigena drömbilder Skrockström och Club of Rome ser i röken från svampen kittlar deras mektgirig och kontrollbehov. Vi befinner oss i en tid då ”omfördelningen” med sina naturliga drivkrafter går allt snabbare genom handel och utbyten. Vem kan ha missat Hans Roslins fantastiska föredrag.
  Jag skrev en satir om hur ett samtal mellan Rockström och Claes Månsson i Lorry skulle te sig.
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/03/24/havsorn-moter-vindkraft/#comment-207196
  Det behövs bara en mycket snabb ögonbesiktning av begreppet ”omfördelning” för att med ett hånskratt och en huvudskaning kasta skiten i närmsta papperskorg.
  Vad krävs som första punkt för att kunna globalt ”omfördela resurser”?
  Jo du MÅSTE tillsätta en politbyrå med makten att kunna fördela. Och den makten stavas VÄRLDSREGERING och det är vad de svamprökande puckona är väl medvetena om men inte riktigt vågar uttala mer än i undantagsfall.
  Med andra ord vill de avskaffa äganderätten och från den nya politbyrån diktera vad som de anser vara ”hållbart” eller ”rättvist”. Med andra ord i sin förlängning så är vi på väg mot en ny global cantralstyrd kommunism.
  Där de inte drar sig för att förslå att i princip allt på planeten skall fördelas enligt denna politbyrås diktat och värderingar.
  Hela idèn är så totalt sjuk utifrån alla perspektiv och cap and trade som var första försöket är ett bra bevis på vad som händer när politiker försöker skapa helt onaturliga artificiella system i bruk. Det går helt enkelt ALLTID åt helevete och med utsläppsrätterna gick det förbannat fort.
  Vi har byggt upp en politisk elit som börjat flippa ur totalt FN tillsammans med NGOer är det största hot mot vår demokratiska trygghet vi någonsin mött.
  De hittar på en helt egen agenda för sitt egenintresse av makt som enda grund och bristen för förståelsen och betydelsen av alla naturliga funktioner är total. De lever i en politisk pseudovärld med konstrurereade problemformuleringar med ännu tokigare lösningar på sina egenformelurade problemställningar. Totalt djävla sjukt och vrickat helt enkelt.
  Därfrö ska vi omedelbart göra våra röster hörda och som husse till våra politiker att sitta PLATS och ägna sig åt problem som är verkliga och tydligt definierbara.
  Min slutgiltiga sammanfattning av vilket grundproblem vi har att göra med så är det att vi byggt en helvetes för stro sektor för myndigheter och poliutiker jämfört med det praktiska behovet av dem.
  Egentligen är en stor kader i verkligheten inte arbetslösa men utan meningsuölla arbetsuppgifter och det är sjuhelvetes farligt när folk börjar skapa sig egna uppgifter genom att rulla tummarna tills det börjar ryka.
  De hittar på vad som helst för att det ska se ut som om de behövs. Därför börjar de jobba med saker inte en kedborgarkäft bett dem om.I FN och EU sitter de absolut farligaste byråkraterna.
  ”Redistribution” Oh Yeahh fuck off! And dont fix whats not broken adn get a real job!!

 16. Slabadang
  >Vi har byggt upp en politisk elit som börjat flippa ur totalt FN >tillsammans med NGOer är det största hot mot vår demokratiska >trygghet vi någonsin mött.
  Visst är det så.
  Det fanns nåt exempel här på siten om en myndighet som tagit på sig helt ovidkommande saker ang oroade ungdomar eller nå. Nån som kommer ihåg?

 17. sexhundrafemtiosexton varningsklockor är det faktiskt  …

 18. Labbibia

  Slabadang # 15
  Stort tack för den!
  Det är verkligen ett stort bekymmer att så få ser eller åtminstone inte bryr sig om vad som är på gång. Men den gamla sanningen att ”mätta människor gör sällan uppror” stämmer kanske allt för väl?

 19. Bim

  Slabbadang # 15
  😀 😀 😀
  Ett mästerverk!!! Engagemang så bokstäverna fladdrar in i texten  som löven i en höststorm. Jag kan se dina fingrar som trumstockarna i en 64/virvel.
  Skit samma med det, andemeningen är kristallklar. Olle, Rocke, Wijke, Pälle, Al och Raje, dra något gammalt över er. 😀
  Hade UI haft en enda skribent av din kaliber hade jag valt snöret.

 20. Slabadang

  Labbibia Ingvar och Lars!
  ”Måtta människor gör sällan uppror”
  Ett bra ordspråk och säkert en viktig förklaring till varför galenskaperna kan växa till sig.
  Det är väl värt att till lars suveräna artikel komplettera med Oettingers tal i EU. han hymlar inte.
  http://www.youtube.com/watch?v=iDMjakp4N64
  De är så väl medvetna om att om de ställer frågan ”Do you want a world government så kommer folk kasta biodynamiskt odlade tomater på dem” att kratta i manegen för är vad dessa hybriska idioter sysslar med. De vill sätta oss inför ett feta compli klimatkonspiratörerna-

 21. Pelle L

  IE #16
  det är nog
  folkhälsoinstitutet du tänker på
  https://www.klimatupplysningen.se/?s=folkh%C3%A4lsoinstitut
  http://gt.expressen.se/ledare/1.801481/lagg-ner-folkhalsoinstitutet
   

 22. Kent Forssgren

   
  Ej OT! Jag vill tipsa om en bok som passar in bra efter Slabadangs som vanligt lysande och för makten avslöjande inlägg. Boken är aktuell på flera sätt. Den heter kort och gott Vatten. Skriven av Staffan Michelsson. Staffan är advokat, med inriktning miljörätt. Han och Björn Gillberg förde talan och segrade i den stora svenska miljöskandalen Teckomatorp.
   
  Vatten går som en röd tråd i boken, men den handlar om betydligt mer. Om några fundamentala grundförutsättningarna för den civilisation vi har i dag. Bokens handling börjar i antikens Grekland. Vår västerländska civilisations vagga. I dag på randen till konkurs!
   
  Vad betydde ”utvecklingen av civilisationen”? Bland annat skapades det större och större samhällen. Så småningom även städer. Här kommer den röda tråden in. Dricksvatten måste transporteras in och avloppsvatten ut.
  Dricksvattnet kan komma ganska lång ifrån. Vem äger vattnet? Äganderätten måste definieras. Det måste dras dras ledningar. Över andras marker. Då måste det till lagar med avtalsrätt som kan reglera detta.
  Ledningar kostar. Man måste utveckla ett betalningssystem och ekonomiska värderingar av produkterna. Annars är det byta varor som gäller.
   
  Regler, lagar och penningar måste accepteras av folket för att de skall fungera.
  Antikens filosofer grundlade juridiken utifrån det regelverk som var accepterat.
   
  De flesta här på TCS har ett stort samhällsengagemang och ett helhetsperspektiv på detta med klimat. Därför diskuterar vi också politik och ekonomi. Därför tror jag att många av er kommer att ha samma stor behållning av att läsa boken som jag.
  Boken Vatten tillför ett värdefullt perspektiv för oss som vill förstå hur saker och ting verkligen hänger samman.
  Det handlar om fundamenten för vår civilisation, som nu politiker och byråkrater världen runt är i färd med att plocka sönder.
   
  http://www.staffanmichelson.se/rec/dnrec.htm
   

 23. Labbibia

  Kent Forssgren # 22
  Stort tack för tipset. Dock….jag kan inte låta bli att klistra in en mening från presentationen av boken i länken du gav….
  Om världens glaciärer smälter kan hela flodsystem snabbt torka ut och göra överbefolkade megastäder till förtorkade katastrofområden.”
  Hur var det nu med det där? Har inte Jonas N visat att det är rappakalja?
  För övrigt är jag rätt säker på att inte bara kulturens vagga, utan faktiskt hela klimatsystemet styrs av just ”Vatten”…. 😉
  (och solen förstås)

 24. Pelle #21
  Det var iofs en bra artikel men det var inte den jag tänkte på. Det var nån myndighet som gav sig in i nåt som hade med undomars oro.  Om jag minns rätt

 25. Kent Forssgren

  Labbibia # 27. Detta om klimatet står inte i boken. Det kom klimatet kom från Lars Linder i DN som 2007 recenserade boken.

 26. Labbibia

  Kent Forssgren # 25
  Ok. Tack för klargörandet!

 27. Pelle L

  IE #24
  Jag erkänner att det var slarvigt googlat.
  Gör ett nytt försök:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/05/24/intressant-seminarium-3/

 28. Ingemar Nordin

  Slabadang #15,

  Det är mycket värre än så. De har inte ens rökt på! 🙂

 29. Ingemar #10
  Nej. Jesuiternas valspråk är: ”Till Guds allt större ära”, eller ”Ad maiorem Dei gloriam” på latin. Inget annat. Det hade varit lätt för dig att källforska istället för att slänga ur dig osakligheter. Förväntade mig faktiskt bättre härifrån, men alla kan ju fela, så vi förlåter och går vidare. Här är två länkar där sanningen (hoppas jag) framgår tydligt:
  http://www.faktoider.nu/jesuiterna.html samt wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ad_maiorem_Dei_gloriam
  Så, det här att karln råkar vara en före detta jesuit eller ens katolik är väl inte så relevant? Klimatstollar finns det överallt.
  Enligt min åsikt har ett överdrivet vurm för miljön/klimatet med en central grundtanke i kristendomen att göra, nämligen den om förvaltartanken om vår värld.
  När den olyckligtvis kombineras med någon slags Jesus-komplex, alltså en tro att människan kan ”rädda världen” genom mänskliga metoder (dvs politik), så blir det dock tokigt.
  Som katolik borde han kanske begrunda kyrkans sociallära. Där är subsidiaritetsprincipen central, vilken kan appliceras även på miljön. Rå om din närmiljö (genom stark äganderätt), var ett gott exempel för dina grannar (bygg inga babelstorn med stora propellrar betalda av skattepengar), hjälp dina närmsta grannar om de behöver det och frågar efter det, och tvinga aldrig, aldrig, på andra din vilja ovanifrån (spela inte Ceasar).

 30. Ingemar Nordin

  Johan Lindahl #29,

  ”Det hade varit lätt för dig att källforska istället för att slänga ur dig osakligheter. Förväntade mig faktiskt bättre härifrån, men alla kan ju fela, så vi förlåter och går vidare.”

  Nå, nu påstod jag inget – det var en fråga. Men jag är givetvis tacksam för att ”vi” (är det ett majestätiskt ”vi”?) förlåter oss. 🙂

 31. Staffan D.

  Det motto som pådyvlades jesuiterna —  ”ändamålet helgar medlen” —  återfinns bland annat i en tysk uppräkning från 1801 som hade till syfte att svartmåla jesuiterna. 
  –  Ett otillräcklig stöd för att tillskriva jesuiterna en sådan moraluppfattning finns hos Hermann Busenbaum († 1677):  Cui licitus est finis, etiam licent media,  ”För den som har ett lovligt ändamål är också medlem lovliga”, dock i ett sammanhang där endast etiskt fullt tillåtliga medel godtas (det är fråga om förspel till samlag mellan äkta makar).  (Pelle Holm, 15. uppl.)
  –  Ottmar Edenhofer läste i ungdomen framför allt Karl Marx, och tog till sig dennes ord om utsugning av arbetarna.  ”Jag ville grunda ett företag där utsugningsgraden var noll.”  Och något sådant blev det.  I varje fall grundade han en försäkringsförening där 30 pers var anställda.
  –  Nu har han alltså lämnat jesuit-orden:  ”En f.d. jesuit räddar numera världen.”  (Frankfurter Allegmeine 2009)
  http://www.faz.net/artikel/C31015/klimaexperte-ottmar-edenhofer-ein-ehemaliger-jesuit-rettet-jetzt-die-welt-30077913.html

 32. Staffan D.

  Det som enligt er gudlösa driver världen framåt är slumpen.  Tusentals, kanske miljontals meningslösa förändringar;  de flesta negativa, men några positiva.  Och så har i alla fall livet uppkommit och utvecklats.   Einstein trodde inte på det där;  han menade att en intelligens fanns bakom tillvaron;  men den gamle stöten var ju född på 1800-talet…

 33. Labbibia

  Staffan D # 32
  Jag gillar inte benämningen du ger de av oss som inte delar din tro. Jag respekterar din tro, du borde respektera de som inte tror som du.

 34. Labbibia

  Staffan D
  Vad tror du förresten själv om evolutionen Staffan? Existerar den? Eller ordnade Gud allting, så att det var ”fullbordat” a ´la Bibeln, mao ingen förändring/utveckling under tidens lopp av djur och växter?

 35. Pelle L!
  Tack för den. Helt rätt

 36. Staffan D.

  Vadå ogillar?  Ordet gudlös?  Men är inte det helt exakt?  Hedning — sorry, det betydde väl ’lantis’ från början, ’paganus’, och visst, det kan ju vara rätt, på sitt sätt, ’lite korkad’;  men vilka lantliga gudar tror du på?  Inga?  Alltså är ’gudlös’ det rätta ordet.

 37. Ulf L

  Jag satt och samlade mig för att genmäle om jesuiterna men såg att Johan Lindahl och Staffan D gjort det mycket bättre än vad jag förmått.
  Då vill jag bara tillägga att Jag läste i någon upplaga av Pelle Holms bevingade ord att Busenberg utsaga skulle tolkas som ”om ändamålet är gott är alla medel tiilåtna utom våld och orättvisa”. Läst så blir det faktiskt tvärtemot  vad ”ändamålet helgar medlen” oftast tolkas som.

 38. Staffan D.

  #34:  ’Kreationisterna’ ställer till med så mycket elände.  ”Världen högst 10.000 år gammal…”  —  Men den intressanta frågan nu är ”Vad driver tillvaron framåt?”  Slumpen? Det är ju det du menar, eller hur?

 39. Staffan D.

  Spännande att diskussionen utmynnar i teologiska betraktelser. Det är viktigt att försöka möta olika åsikter och trosuppfattningar. Dock utan att vara påläst om Einstein, men han används ofta i liknande diskussioner. Om jag förstått hans filosofiska funderingar rätt försökte han formulera vad han kallar en kosmisk religion, där han känner en stor respekt och ödmjukhet inför världsaltets ordning, utan att han formulera tankar om en allsmäktig Gud, om det inte är synonymt med just naturlagarna. Han var inte religiös i den mening som ofta hävdas från den kristna horisonten. Jag kan känna en liknande vördnad över livet och naturen, ett behov att respektera och förundras.

 40. Labbibia

  Staffan D # 36
  Tråkigt att du ser det så.
  Vad är det för fel på ordet Ateist för att beskriva någon som inte har den tro du har?
  Vad som driver tillvaron framåt? Tillvaron? Du menar förmodligen ”utvecklingen”,  evolutionen?  Eftersom evolutionen är en oerhört viktig del i naturen, så skulle man ju helt enkelt kunna säga att ”naturen själv”
  driver utvecklingen……Genom att sortera bort det som inte fungerar.

 41. Staffan D.

  Jag var ateist som ung.  Helt övertygad om att någon Gud inte fanns.  Men så kom jag att se Ingmar Bergmans ’Tystnaden’ på Fyris, som visade hur livet blev för de gudlösa…  Och sedan hittade jag Tor Ragnar Gerholms ’Fysiken och människan’, och insåg att det jag fått lära mig om ’världen’ var, om inte fel så i alla fall totalt otillräckligt.
  –  Einstein trodde på en intelligens bakom universum.  T.ex.:  ”Alla som på allvar sysslar med naturvetenskap blir övertygade om att en ande framträder (för oss) i naturlagarna — en ande som står långt högre än människan, och inför vilken vi med våra begränsade krafter måste känna oss ödmjuka.  På så sätt leder det naturvetenskapliga arbetet fram till en religiös känsla av särskilt slag.”  (1936)   (Walter Isaacson:  ”Einstein, his life and universe”, 2007)
  –  Det där tror förstås inga svennar på.  ”Einstein var väl ateist?”  Minsann.  På äldre dar brukade han (som jude) komponera och sjunga små sånger till G-ds ära…  Detta enligt ”The Private Albert Einsten” (1992) av Peter Bucky, som ofta var hans privatchaufför då.

 42. Staffan D.

  ”A-teist” betyder ”gud-lös”.   Latin mot svenska.  Någon skillnad?
  ”Naturen själv”;  det opersonliga;  slumpen…  (För du vill väl inte mena att du är panteist, och tror att vi alla är en del av ’gudomen’?)

 43. Ingemar #30
  ”Nå, nu påstod jag inget – det var en fråga.”
  Om du helt ärligt menar att den frågan var helt och fullt utan retorisk knorr, så backar jag naturligtvis helt från att det var ett påstående.
  Till Labbiba kan jag bara säga att angående ”fullbordan” i Genesis, så bör det läsas utifrån Guds perspektiv (det är ju Gud som uttalar detta!), vilket inte sker inom vår tidsbundna värld, utan ifrån evighetens perspektiv.
  Sett därifrån är allting naturligtvis fullbordat. Det är bara lite svårt för oss att forma vårt förnuftiga och tidsbundna medvetande runt detta. Tro mig, jag försöker nog nästan varje dag 🙂

 44. Staffan D.

  Än en gång:  ”Tusentals, kanske miljontals meningslösa förändringar;  de flesta negativa, men några positiva.  Och så har i alla fall livet uppkommit och utvecklats.”
  –  Något fel i den beskrivningen?

 45. Staffan D.

  #39:  Einstein ”var inte religiös i den mening som ofta hävdas från den kristna horisonten.”  Kan vara riktigt.  Men på sitt specialområde, fysiken, makro-kosmos, räknade han med en Intelligens bakom världsalltet.  Och på gamla dagar sjöng han små egenkomponerade sånger till G-ds ära.  Vem idag (eller då) gör det?

 46. Staffan D.

  Slutligen:  ”Walter Isaacson (born May 20, 1952) is a writer and biographer. He is the President and CEO of the Aspen Institute…  He has been the Chairman and CEO of CNN and the Managing Editor of TIME. He was appointed by President Obama to be the Chairman of the Broadcasting Board of Governors, which runs Voice of America, Radio Free Europe, and the other international broadcasts of the U.S. government.” (Wikipedia)
  –  Det är hans Einstein-biografi jag citerar.  Han lär kunna få sina citat rätt återgivna.

 47. Staffan D
  Nu är ju jag en av dom gudlösa, dvs en som tror att slumpmässiga variationer, förändringar och kombinationer ständigt utmynnar i nya experiment av vilka de allra flesa misslyckas (i någon mening) men de få som lyckas och vinner en liten fördel därigenom fortlever, eller iaf har lite bättre förutsättningar att göra så.
  Till skillnad från vad många AGW-hotstroende tror(!) är evolutionen inte en teori med några störrre prediktiva förmågor, utan snarare en post hoc observation och förklaringmodel, dvs efterhands(re)konstruktion.
  Men när man påpkar sådant brukar man mest mötas av totalt oförstående och inte sällan blir det tilt eller popcorn i huv’et därefter.
  AGW-are som bröstar upp sig med ’evolutionen, tror du inte på den heller?’, avslöjar sin egen oförmåga och okunskap därigenom, alltså att de faktiskt inte vet vad den teorien gör anspråk på att förklara.

 48. Patrik

  Staffan D>> Du slinter när du hävdar att de flesta förändringar är negativa och några positiva:
  1. Vem avgör värdet i förändringarna? Du? Gud? Finns ens detta värde någon annanstans än i din hjärna?
  2. Hur vet du att ratiot är så som du beskriver det? Ja, om värdet nu faktiskt finns alltså.
  Källor tack! 🙂

 49. Lars Jonsson
  Tack för en utmärkt artikel.
  Delar, med angivande av källa och mina egna lätt ilskna kommentarer har skickats till samtliga riksdagsledamöter. Många här säger att det är meningslöst att försöka påverka dem men jag håller inte med.
  Jag bearbetar dem hela tiden med information. Det finn ett antal som är öppet kritiska mot AGW-skojeriet. Det finns även de som är kritiska ”i tysthet”.
  Jag har ingen förhoppning att kunna omvända en majoritet men det är inte det väsentliga i sammanhanget. Om jag kan påverka 5 stycken i rätt riktning så är jag nöjd.  Och att visa dem som är ”skeptiker” att det finns ett stort stöd utanför MSM är också viktigt för att stärka deras förtroende
  Och vad kostar det. Lite tid, lite eftertanke och ett email. Att gnälla om att de är korkade, opåverkbara etc är bara en djäkla dålig ursäkt för att låta bli att försöka påverka. Att diskutera på TCS är intressant, givande och frustrerande men påverkar det nån i maktställning. Det vet vi inget om. Det har talats om att göra en namninsamling och skicka till dem men nog är det bra mycket bättre om alla som kan tänka sig att skriva på en namnlista skickar egna mail? Så kom igen nu alla som är kritiska till hur vår regering hanterar klimatbedrägeriet. Offra 30 minuter på att formulera ett sakligt email till våra riksdagsmän och skicka det. Behöver du adresserna så finns de på maieutic.com eller skicka mig ett email och du kan få det som en textfil.   ingvar@nova-data.se.
  Att diskutera på TCS kan var ballt för egot. Det kan var skönt att gräla på motståndare. Det kan vara nyttigt att få sina egna inställningar bekräftade. Det viktigaste är väl ändå vad vi lär oss ocha vad vi gör med den kunskapen förutom att mata tillbaks den till TCS
  Jobba lite. Även om TCM är Sveriges mest inflytelserika miljöblogg, hur många riksdagsledamöter tror du läser här.. De som läser här är med största sannolikhet redan skeptiker (öppet eller i lönndom) och jag tror att för närvarande är det ca 20 pers. En guestestimate baserat oå ur många svar jag får (5)
  My two bits

 50. Michelangelo

  ”49” Bravo Ingvar. Så skall en slipsten dras.

 51. Inte för att jag vill ge mig in i en religiös diskussion men för mig är det enkelt. Det finns en destruktiv kraft i universum. Att bryta ner i beståndsdelar. Det finns en konstruktiv kraft i universum. Att bygga komplexa strukturer. Genomsyrar allt. Räcker för mig. Förklara det mesta. Förutom universums uppkomst förståss. Men den frågan tror jag inte vi kan klara av.
  parallell:
  Om hjärnan är så pass enkel att vi kan förstå hur den fungerar kan vi aldrig förstå den

 52. Gunnar Strandell

  Jag tycker det ser ut som om IPCC hat gett sig in i leken ”Hela havet stormar!.
  Tredje arbetsgruppen deklarerar tydligt att de är ute efter att omfördela resurser och att klimathot4t är ett av argumenten. En annan arbetsgrupp har samlats i veckan för att ta itu med koldioxiden med hjälp av geoengineering och fått massiv kritik för det.
  Vi ser nog början till IPCC:s sönderfall både av yttre tryck och inre splittring.
  Stackars Pachauri, inte ens vädret är på hans sida längre.

 53. Jonas N #47
  Ibland kan man hålla med Jonas N.
  ”Till skillnad från vad många AGW-hotstroende tror(!) är evolutionen inte en teori med några störrre prediktiva förmågor, utan snarare en post hoc observation och förklaringmodel, dvs efterhands(re)konstruktion.”
  Men det är ju onödigt att blanda in klimatforskning i sammanhanget eftersom den mest handlar om att förstå hur klimatet fungerar och hur atmosfärens förändring eventuellt kan leda till ett varmare klimat på grund av mänsklig aktivitet.
  Att försöka motbevisa det genom att leta miljontals år tillbaka i halter av Co2, temperaturer och växtlighet, eller spana i tidigare beteenden hos solen, liknar mer en sorts försök till att bevisa att vi kan förutspå en utveckling av klimatet utan att förstå mekanismerna.
  Det tycks mig som att det mest är de som kallar sig skeptiker som är mest troende när det gäller att använda urgamla och osäkra data för att bevisa att människan inte påverkar atmosfären.
  Eller för den del haven också… fysisk påverkan på land är ju lättare att se, men även där råder det delade meningar om vad som är bra eller rent av dåligt.

 54. Uffe, jag håller med om att det är totalt onödigt att ständigt vilja dra upp ’kreationism’ som någon slags argument för varför AGW-hypotesen skulle äga störra giltighet. Personligen anser jag att sådana resoneman är rent idiotiska …

 55. Gunbo

  Ingvar e #49,
  ”Det kan vara nyttigt att få sina egna inställningar bekräftade.”
  Det är nog mer nyttigt att få sina inställningar utmanade – anser jag. Men det är bara jag. 

 56. Labbibia

  Staffan D #  41
  God morgon Staffan!
  Jag tycker mig höra skillnader i orden ”gudlös” och i ordet ”ateist”, även om de betyder samma sak. Nu spekulerar jag, men jag misstänker att ordet ”gudlös” enbart används av vissa religiösa grupper, och då i en nedsättande ton. Ateist känns (åtminstone för mig) mera neutralt. Jag har aldrig hört ordet ”gudlös”  innan du började använda det här.
  Själv trodde jag som så många andra på ”Gud”, som barn. Jag hann nog börja mellanstadiet innan jag förkastade tron på ett högre väsen som kan påverka våra liv.
  En fråga. Även om (rent hypotetiskt ) det vore så att, (jag klistrar in från ditt # 42),……
   ” ”Alla som på allvar sysslar med naturvetenskap blir övertygade om att en ande framträder (för oss) i naturlagarna — en ande som står långt högre än människan, och inför vilken vi med våra begränsade krafter måste känna oss ödmjuka.”…… 
  Varför alla dessa kyrkor och tempel? Kan någon på allvar tro att det gör någon skillnad om man går till en kyrka och tillber denne ”Ande”?
  För mig visar (var det Einsteins?) uttalande bara att vi människor ännu inte har mental kapacitet att helt förstå naturlagarna, det behövs ingen ”Ande” för att förklara dem.
   Det har varit likadant i alla tider. Förr hade människor 10-20-30 olika gudar för att förklara naturfenomen som åska, regn, sol, dag, natt, vinter, sommar, tur, otur osv osv…..Varefter vi fått förmågan att förstå naturen, och livet bättre och bättre, så har antalet gudar sjunkit……
  Nu är det bara en kvar. Han har olika namn i olika religioner, men han är ensam.

 57. Michelangelo


  In the 1970s Goldsmith thought the building of new roads should be banned outright. These days Pachauri thinks governments should impose taxes and tolls that make it prohibitively expensive for people to drive cars.
  According to Pachauri, a “rapid transformation of the economic system” is required. Affluent countries, he says, “have to start changing direction. They can’t continue to consume at this level.”
  And then there’s this beauty:

  We have been so drunk with this desire to produce and consume more and more whatever the cost to the environment that we’re on a totally unsustainable path. I am not going to rest easy until I have articulated in every possible forum the need to bring about major structural changes in economic growth and development. That’s the real issue. Climate change is just a part of it. [bold added]

  Pardon me? Climate change is just a part of what? Let’s read those sentences again. According to Pachauri the real issue is bringing about major structural changes in economic growth and development. Responding to climate change is merely one aspect of that larger goal.
  I swear, I’m not making this up. The above quote may be found in an outrageously sycophantic 5,000-word profile of Pachauri that appeared in Nature.
  According to Gabrielle Walker, the author of that profile, during normal conversation Pachauri constantly refers to ‘the cause.’ Despite her PhD in chemistry, Walker seems not the least bit perturbed that Pachauri has an agenda.
  Apparently it is now acceptable to acknowledge that the fight against climate change is merely a means to an end. It’s OK to admit – to a premier scientific journal, no less – that bringing about major structural changes in the world’s economy is the real goal.
  Pachauri has been head of the IPCC since 2002. This means that a supposedly neutral body, entrusted with evaluating scientific evidence in an objective and even-handed manner, has been run for the past decade by a man who makes no secret of the fact that he is committed to a cause.
  Pachauri’s ambition is far bigger than merely saving the world from climate change. He’s aiming for a new global economic order.
  No Frakking Consensus, 21 June 2011

 58. Staffan D.

  Det var lättare att vara gudlös på 1800-talet, när man trodde t.ex. att cellen bestod av protoplasma, ”urslem”.  Läget idag är annorlunda.  ”Den genetiska koden – livets språk som man har kallat den – är utan motsvarighet i det fysiska universum.” (Agnostikern Michael Denton i  “Evolution: A Theory in Crisis”, s 109, 1985.) 
  –  Och vidare (sid 351): ”Påståendet att högre organismers genetiska program, som består av kanske tusen miljoner bitar information – som bokstäverna i ett bibliotek på tusen böcker – och som i kodad form innehåller oräkneliga tusental av intrikata algoritmer, vilka kontrollerar, specificerar och styr tillväxten och utvecklingen av miljarder och åter miljarder celler, så att de bildar en komplex organism – påståendet att dessa skulle ha satts samman i en rent slumpartad process, ter sig för oss skeptiker som förnuftsvidrigt.”   –  Tips:  Se på Wikipedia, ”Flagellum”
  –  Men alla rätttänkande struntar i detta; de vet hur det verkligen gick till:  ”Den allmänt accepterade teorin om livets uppkomst säger att de första ‘livsmolekylerna’ bildades från vad som brukar kallas en organisk ursoppa. Elektriska urladdningar i atmosfären och solens ultravioletta strålar bildade aminosyror som ansamlades i grunda vattensamlingar eller i små hav. Aminosyrorna slog sig samman till proteiner som började reagera med varandra. De allt större molekylerna inneslöts sedan inuti ett primitivt membran som så småningom lyckades med konststycket att kopiera sig själv. Livet – om än mycket primitivt – hade uppstått.”  DN LördagSöndag 7 oktober 2000.  Ack ja.

 59. Labbibia

  Staffan D # 57
  Den genetiska koden – livets språk som man har kallat den – är utan motsvarighet i det fysiska universum”
  Jaså? Och hur kan man veta det? Det är ju bara spekulation.
  Det är tiden, som är nyckeln, och lösningen…..
  Tiden, denna hemlighetsfulla del av tillvaron och världsalltet. Universum har haft 13-14 miljarder år på sig att frambringa högre stående livsformer……..

 60. Om (reduktionistisk) darwinism är sann, så skulle vi inte kunna veta någonting om darwinism. All kunskap förutsätter en överskridande (transcendent) princip av verkligheten. Alltså, om människan kan förklara darwinism, så kan darwinism inte förklara människan. Jag vet inte hur det är för andra, men för mig är det här grundläggande för en fungerande vetenskapsteori.

 61. Staffan D.

  Ateism har sina konsekvenser.  P-piller tilläts 1964;  därför kom 1968, då gudlösheten segrade i vårt land.  Sex var nu det viktigaste i tillvaron, det som gav livet mening.
  –  År 1960 hade 2,6% av de små barnen aborterats;  år 1979 var det 26,4%.  Nu har det stabiliserats på 25%.  (Om kvinnan är ung blir det förstås mer:  15 år 95%,  16 år 92%,  17 år 86%,  18 år 80%…)
  –  Och det här är ”en fundamental frihets-princip” för er…

 62. Staffan D.

  Francis Crick, som upptäckte DNA, insåg att det här var alldeles för komplicerat för att kunna ha uppstått ”av sig själv”, mekaniskt.  Så han tänkte sig att ursprungs-mekanismen här på jorden var ”directed panspermia”:  Livet hade uppstått någon annanstans i rymden (hur, förklarade han inte) och sedan spritts av de intelligenta varelser som fanns där, genom rymd-teknologi…

 63. Staffan D.

  Sitter och tittar på min text.  ”Aminosyrorna slog sig samman till proteiner” (DN) — visst är det en söt mening!  Och så kunnig sedan!

 64. Kristian Grönqvist

  Staffan D
  Du har fel. Kunskap har sina konsekvenser. Inte ateism. Religioner av olika slag har förslavat människjor i otaliga år. Kunskap visade oss att jorden rör sig runt solen, fast Gud påstod annorlunda. Kunskap visade oss att jorden var mer än 10.000 år gammal fast Gud påstod att han hade skapat den. Kunskap har visat att det inte går att gå på vatten fast Gud påstår att hans son kan. Kunskap har visat oss hur evolutionen fungerar fast Gud hävdar att det är han som skapat människan och blåst liv i honom. Eva skapade han visst av ett revben. Vilken bondfångare…!!! 
  Kunskap gav oss också atombomben, ateismen gjorde det definitivt inte. Religiös intolerans gav oss Hitler. Inte ateismen.
  Jag kunde fortsätta, men Du förstår andemeningen.
  Tänk själv, låt inte andra sälja färdiga lögner åt Dig. Det kan bara sluta på ett sätt. Att Du blir en ”lycklig idiot”.
  Glad midsommar.

 65. Och Stalin var? Katolik, Buddhist, Hindu… eller?
  Hitler var i det närmaste spiritualist/panteist blod och jord-troende.
  Problemet för Kristians alldeles egna ”tänkande” är att alla hans påståenden förutsätter en metafysik han själv förkastar. Det är faktiskt rent komiskt 🙂

 66. Zorro

  Staffan D
  Vem skapade då denna högt stående ande?

 67. Labbibia

  Johan Lindahl
  Jag skulle nog vilja påstå att Stalin var en produkt av genetiskt arv och den Miljö, det samhälle han föddes och levde i. Ryssland under Tsartiden var ingen fest för fattiga människor……Rejält paranoid blev han så småningom, men det delar han väl med de flesta diktatorer….

 68. Peter Stilbs

  Staffan D #61 – Crick upptäckte inte DNA.
  Tillsammans med Watson bestämde han i ett race med andra (bl.a. Linus Pauling)med röntgenkristallografi dess 3-dimensionella struktur, och drog också slutsatsen att här fanns en möjlighet till självreplikering.  

 69. Labbiba,
  miljö och arv påverkar oss, inget snack om saken. Men vi har också, därför att vi har en fri vilja, förmågan att överskrida dessa kausaliteter.
  Det gäller för mer än den här frågan (den är vetenskaps- och kunskapsteoretisk):
  Hur kan vi veta ”att Stalin var en produkt av genetiskt arv och den Miljö” om du själv enbart är en produkt av genetiskt arv och miljö?
  Är det ditt genetiska arv och miljön som säger att ”Stalin var en produkt av genetiskt arv och den Miljö”, eller är det Du som säger det?
  Om det är Du som säger det så har det djupa filosofiska implikationer (även religösa i min mening), är det ditt genetiska arv och miljön som säger detta ”åt dig”, så har det implikationer på hur (och varför) du öht motsätter dig miljötalibanerna och AGW-arna. Ingen har ju ”fel” i ordets rätta bemärkelse, ni tjafsar bara på grund av ert olika genetiska arv och miljö.
  Jag tror helt enkelt inte på att genetik och miljö är allt som definierar oss som personer. Vad du säger att Stalin (liksom alla brottslingar) inte är personligt skyldiga till sina brott.
  Men jag hoppas att jag helt har missuppfattat dig! 🙂

 70. Slabadang

  Frälsning och vetenskap!
  Det gäller verkligen att hålla koll på bollen när det klimatdebatteras. För egen del så läser jag allt med en utvecklad hyperkänslighet för att finna gränserna mellan fakta sakkunskap och ren tro. Vi kan inte tillåta oss att diskvalificera folks vetenskapliga arbeten eller uppgifter bara för att de har en bakgrund eller ideologi vi inte delar. ”Döm inte hunden efter håren”.
  Det är alltid sakfrågan och fakta som måste hållas rent från annat. Det kanske största problemet med klimatdebatten och tillhörande vetenskap är ju att den tillåtit blandningen och tillåtit ideologier dominera.
  Att diskvalificera Grenpeace sympatisörer Rökare eller religiösa vetenskapsmän och för den sakens skull ha en förutfattad mening om hur och om det påverkar deras forskning och vetenskapliga arbeten är att lura sig själv. Men inom klimatvetenskapens främsta företrädare så är ju tyvärr den klimatreligösa betoningen så stark och tydlig och när man nu börjar tröttna på att de uttrumpetade slutsatserna systematiskt står på extremt lösan grund.
  Vi har granskat de främsta forskarna inom klimatvetenskapen och deras arbeten suger helt enkelt. Att AGWmaffian angriper skeptiker´s person istället för deras arbeten är bara numer en bekräftelse på hur svagt AGW hypotesen är. Att läsa Realclimates kommentarer till Spencers och Braswells arbeten är en lektion i hur man rundar den heta gröten. PÅ ämnet kosmisk strålning är det pinsamt tunnt med en massa frågor hängande som antydningar och ossocierat felaktiga slutsatser och jämförelser. Ett gäng med klimatgurus som om de nu vore aktiva i sverige skulle få hålla till i en källar lokal i Jordbro med handmålad skylt ReAl cLiMatE and Jordbro fotMaSsage/soLarIuM.
  Rätten til helt fria tolkningar har lagts på AGW sidan medan skeptiker får jobba efter de faktiskt rätta förutsättningarna och producerar därför bättre arbeten och artiklar. Ty de får inte en fingertutt gratis medan AGW sidan publicerart vilket trams som helst. Så ser spelreglerna ut och det är faktiskt konstigt nog till skeptikernas fördel. Kvalitet kan aldrig vara fel i längden liksom.
  I Augusti kommer Cloudprojektets resultat då får vi återigen bekräftelse på vilka som är de verkliga ”förnekarna”.

 71. Staffan D.

  Bra, Kristian!  ”Religioner av olika slag har förslavat människjor i otaliga år”!  Du borde läsa ”Mördarnas århundrade” i Folkbladet!  Det som gjorde 1900-talet så hemskt var religionen — påven och alla de andra stollarna!  Det fanns ju annat, t.ex. ”äganderätten”, men trots allt var alla prällarna det värsta.  Eller hur?
  http://www.folkbladet.se/kulturnoje/artikel.aspx?articleid=5671723

 72. Michelangelo #50
  Tack för det.  Nu är det bara att hoppas att många gör detsamma och inte bara debatterar här på TCS. ”Dom som bestämmer” finns inte här

 73. Staffan D.

  #66:  ”Tillsammans med James D. Watson och Maurice Wilkins upptäckte Crick strukturen hos DNA-molekylen”, säger Wikipedia. Men vad det närmast gällde här var ”directed panspermia”.

 74. Staffan D.

  Problemet för forskarna idag är att ni (nästan alla) är gudlösa.  Och är man det, finns ingen egentlig ”sanning”;  det har post-modernismen bevisat.  Vad det gäller idag är att hålla med i alla väsentligheter.  Sedan är det förstås fint att komma med något unikt och eget i detaljer.
  –  ”Postmodernismen vände sig ifrån tanken på att det fanns fasta värden, absoluta sanningar och jagets existens [hä?] och kritiserade därmed varje tanke på objektivitet. Istället är allt relationellt och kontextuellt; den postmoderna världsbilden är skeptisk.”  (Wikipedia)

 75. Joel

  Jag tror jag spammar ett par tre trådar med det här inlägget:
  Jag vet inte om någon tagit upp detta tidigare, men härom kvällen fastnade jag framför ett program i Kunskapskanalen, som, utan att programmakarna kanske ens insett det, kommer till slutsatsen att klimatförändringar var det som drev fram skapandet av det som skulle bli den moderna människan.Och då talar vi inte om 2C eller en meters havshöjning, precis…
  Passa på nu, för programmet försvinner 26/6:
  http://urplay.se/159589

 76. Staffan D.
  Det finns ingen som helst koppling mellan postmodernismen och att vara ateist. Jag är ateist. Jag tror inte på någon gud. jag tror inte på någon religion. Framför allt tycker jag mycket illa om alla sorters kyrkor som inte är nåt annat än maktstrukturer. Det betyder att jag ändock har mycket bestämda uppfattningar om moral, heder och andra ”konservativa” egenskaper som står i bjärt kontrast mot ”postmodernismen” ”relativism”
  Så blanda inte ihop begreppen här.

 77. Börje S

  Det finns ju mer än en Gud. Dessa gudar skiljer sig väsentligt från varandra, beroende på miljö och förhållanden där har skapats.
  Begreppet ”gudsförnekare” som en skribent använde är tillämpligt på alla de som valt ut en av dessa att företräda deras intressen i detta livet och i det påstådda liv som ska komma den troende till del som belöning för att han trott ”rätt”.
  Hur man kan komma fram till att just en viss gudom (skapad i en viss miljö) är den enda rätta är för mig en gåta. Att en viss gudom är den enda rätta framgår tydligt av de dokument som följer varje enskild gudatro. I dessa dokument fastställs det att de som tror på andra gudar (eller inga alls för den delen) är föraktliga (ogudaktiga) sådana djur ska behandlas utan respekt och eventuellt tagas av daga på det ena eller andra sättet, för att den utvalda gudomen ska bli riktigt nöjd.
  Från början tror jag att flockledaren som ville lite mer sade sig vara den enda i gruppen som hade kontakt med guden/gudarna. Gudakontakten lade större makt i ledarens befallningar, det var inte ledaren som bestämde, det var den mycket mäktigare gudomen, som genom den utvalde kunggjorde sin vilja.
  Religioner bygger för det mesta på att det finns andeväsen som ingriper i människornas vardag. För egen del har jag ALDRIG på något som helst sätt erfarit ett sådant väsen. Vare sig syn, hörsel, luktsinne, känselkropparna på huden eller de få grå celler jag eventuellt har i skallen har under mitt 65-åriga liv rapporterat förekomsten av ett enda andeväsen.
  Var finns de?, Lämnar de några restprodukter? Simmar de omkring i atmosfären? 
  79% kväve, 19% syre, 1% argon, 0,039% koldioxid…
  Ahh, men där har vi ju en restprodukt, var det någon som sade! Koldioxiden är naturligtvis en restprodukt av ett skrämmande och förskräckligt ont andeväsen! 
  Då låg det ju något i de där religionerna med sina onda och goda andar i alla fall.
  Visst! Jag förstår, CO2 är en ond ande. Ta bara jäsning av sockerhaltiga vätskor. Hälften av sockret blir alkohol.
  Alkohol är är bekteriedödande, ett utmärkt lösningsmedel och intaget oralt gör alkoholen människan glad, uppriktig och pratsam, sentimental, dum i huvet, våldsam och sjuk. Sprit, spiritus=latin för ande! Vsb.En både god och ond ande.
  Den andra hälften av sockret blir koldioxid och då blir det genast varmare här i världen och havsytan stiger med 7-8 meter på några decennier, och det verkar inte alls särskilt bra. 
  Nu förstår jag varför de klassat koldioxiden som ett miljöfarligt ämne där borta i Amerikat. Där vet dom mer än de flesta om vilka andeväsen som är goda och vilka som är riktigt jävla onda.
  Så förutom att välja mellan de gamla hederliga(?) religionerna måste nu den som tänker bii religiös även lägga till en alldeles ny: Religionen om den förskräckliga koldioxiden, upphovet till livet så som vi känner det och roten till allt annat ont som frodas på vår sten och järnkula till planet. Planeten är förresten med i samma religion, det är den goda gudomen och betraktas som lika levande som t ex ett träd, en elefant eller min granne, han som tjatar om att vi ska spara på varmvattnet.
  Medlemmar i den nya religionen:
  Jorden – god
  Spriten – både god och ond
  Koldioxiden – OND restprodukt från de onda väsen som släppt ut den (människorna gissar jag)

 78. Slabadang

  Johan Lindahl!
  Alla läser sin bibel på eget sätt och dess kritiska granskare som de vore satan.
  Vi har alla ett ”själsliv” som vill hitta en större betydelse förklaring och mening.
  Vi har ställt oss existensiella frågor utifrån att det finns en skapare/kraft som tänker som vi för att vi ska förstå den. Att hitta en förenklad sammanfattning till varför vi finns och hur allt det komplexa fungerar är samtidigt ett bevis på vår begränsade tankeförmåga och fanatasi och djupt kopplat till vårt behov av trygghet och kontroll.
  Att överlämna det vi inte kan kontrollera eller förstå till en högre makt och en förhoppningvis god sådan blir ett substitut för vår egna begränsning.
  Vikingarna Grekerna och Romarna  gjorde en kombinationslösning genom att fördela bort makten och kontrollen av tex vädret till Tor någon annan för vinskörden en tredje som chef för haven men gemensamt var de alla ”gudar”. Vi orkar helt enkelt inte försöka tänka ihop hur allt funkar för det börjar alltid spreta åt alla djävla håll när och om vi försöker.
  Nu har vi typ Rockström och de andra klimatprofeterrna haft uppenbarelser sokm skall tolkas i ett tungomål där ord som ”hållbarhet” ”förnyelsebar” återkommer. Javisst amen! eller ”heliga vare rymdspeglarna!” kanske är vad de klimatalibanska bönerna avslutas med inte vet jag.
  Gränsen för min tolerans till priviata filosofier är när de ska krängas på andra som ”sanningen” eller ”vetenskap” då slutar jag lyssna sätter händerna i bordet spänner blicken och klargör var gränserna alltid skall gå och vad som är vad. Meningsutbyten är jag dock mycket intresserad av och tar gärna del av alternativa analyser och livsåskådningar. Det är berikande helt enkelt och alla religioner är naiva på sitt eget sätt det är hur man förhåller sig själv och andra till religionen som utgör vägkorsningen och det gäller att svänga rätt med blinkers som förvarning.

 79. Slabadang,
  du verkar ha en hygglig inställning till dialog, gott så!
  För att dialog skall öht vara meningsfullt och fruktbart är att vi är överens om två saker: 1) vi måste förkasta relativism och vara överens om att sanning existerar, 2) vi har möjlighet att komma fram till dessa sanningar (egentligen kan man säga att detta innebär att vi kommer fram till vad vi vet är falskt och därmed kan närma oss vad som är sant).
  Är inte dessa två minsta krav uppfyllda kan vi lägga ner med en gång.
  Alternativet är att vi enbart är styrda av våra gener och vår miljö – och därmed inlåsta att tänka exakt vad som är determinerat av dessa att vi måste tänka.
  Med andra ord förutsätter kunskap att är vi fria. Detta har de största implikationer på vad vi är att betrakta för slags varelser. Vi kan sedan stöta och blöta den frågan hur länge som helst. Och det gör jag mer än gärna! Men jag vägrar ställa upp och ha en ”dialog” med någon med en metafysik som t ex Kristian Grönqvists, vilken vi kan veta är absolut falsk. Det är nämligen bara slöseri med tid.
  Detta har inget att göra med att ”tvinga” på någon sin filosofi/religion/vetenskap. Det är endast att ställa upp de grundläggande premisserna för en dialog.

 80. Pär Green

  Börje S # 75
  Spriten har oanade effekter!
  Det var nykterhetsföreläsning i församlingshemmet, och för visa på skadligheten hällde föreläsaren upp ett sprit i ett glas, släppte ner en mask som tvärdog!
  Och frågade församlingen vilka slutsatser man dra av detta experiment?
  En gumma resta sig och sa:
  Det är bra mot mask imagen!

 81. Labbibia

  Johan Lindahl # 67
  Ja, du har fel, och jag ska försöka utveckla det litegrann om en stund. Är på väg ut, och återkommer lite senare.
  Men kanske kan det latinska namnet på den moderna människan ge en ledtråd? Homo Sapiens sapiens….

 82. Pär Green

  Det har och finns ”gudomligt” goda människor!
  Det var dans en vinterkväll i Roknäs norr om Piteå, i Folkes hus!
  (därav Folketshus)
  Flaskorna satt som svalbon i snödrivan ut med vägen.
  Plöstligt kommer länsman in på scenen och säger:
  Inte för att berör mig, men plogbilen kommer om 20 minuter!
  ”stulit från en idol i Piteå”

 83. Börje S

  #80 Pär Green
  Desinficerande, bildar lösning med ett otal ämnen, brinner bra, är rätt ok som drivmedel, högt näringsvärde, förjagar ångest och oro, lättar på tungans band, höjer humöret, sällskapsbefrämjande, befrämjar selektiv uppriktighet, sentimentalitet, gråtmildhet, aggressivitet, grov överskattning av den egna förmågan, våldsamhet, huvudvärk, skapar noja, familjekatastrofer, magsår, fettlever, skrumplever pankriatit, och död. Och nu kan vi till alla dess excellenta egenskaper lägga till att sprit är ett utmärkt medel mot binnekemasken! Då blir spriten en ungefär 66% god och 33% ond ande.
  Detta med binnikemasken fanns omsjunget i en Dalpolska från Blandaren årgång?? (hjälp mig Peter St.) med text av signaturen Pimpim: 
  http://www.youtube.com/watch?v=DF_gvKqFfXc

 84. Pär Green

  Börje S # 83
  En drinkarens sägs förkortas med hälften, men å andra sidan ser han, dubbelt så länge!

 85. Håkan Sjögren

  Börje S # 83 : Det var i Vårblandaren 1952, som ”Dalpolska upptecknad på Nicolai polisstation” presenterades. Andra versen lyder : Vi har hemslöjdav alla slag för tjugofem meter flaskan.
  Bot för utsot och bot för drag och bot förbinnikemasken.
  Kommer pliten slår vi ut spriten så det gär vågor uti vasken.
  Mvh, Håkan.
   
   
   
   
   
   
   
  vi har hemslöjd av alla slag för tjugofem meter flaskan.

 86. Börje S

  På 60-talet satt jag och en kompis på golvet och läste ur kompisens pappas Blandarhög från 30 till 50-talet, alltmedan Revolver snurrade på skivtallriken. Ibland skrattade vi så vi skrek. (T ex åt
  ”Vill Ni vara snäll och hålla klaffen nu mens vi opererar hjärtat” eller
  ”Alla som heter Johan ska bli underbefäl” eller
  ”Det tåg som sågs passera Krylbo i går eftermiddag ombedes omedelbart taga kontakt med ledningen” eller
  ”Det hoprullade liket låg utsträckt på skafferihyllan” osv)
  Men att dalkullan tog betalt i meter lade jag aldrig märke till.
  Inget ont om Skepparn men nog är det synd att Dalpolskan aldrig sjöngs in av t ex Monica Z.

 87. Håkan Sjögren

  Börje S # 86 : Jag minns ett blandarskämt som fångar hela andan i Blandaren. Det var flickan, som hade sån otur med sina fästmän :
  Henners första slog upp och hennes andra drack. Mvh, Håkan.

 88. Börje S

  Dessa fantastiska one-liners producerades visst med ett slags tidig brainwashing har man berättat för mig:
  Skribenterna satt timme efter timma runt ett bord i en lokal där alla utom stenografen hade tillgång till på bordet stående fri dryck innehållande den 66% goda och 33% onda alkoholen. 
  Dagen efter, när alla ”fan va kul de var igår, jag kommer inte ihåg nånting” läste de stenografens utskrift och valde därvid ut det årets lustigheter.
  ”Du får inte stjäla sylten olovandes, Olov-Anders. Gud har räknat sylten”

 89. Inge

  Jag har tänkt på att inom rättsväsendet så är det så att en brottsanklagad numer aldrig erkänner ett brott. Det är liksom så att allting är en bedömningssak och det erkänns på något vis att vara det. Översatt till vetenskap så har man ju egentligen inga bevis utom i matematiken och då kommer man i samma läge. Allting är en bedöningssak. Jag tittade på Uppdrag granskning för en stund sedan och en politiker sa ung att ”Om man upplever att vi på något sätt har brustit i vår hantering av det här ärendet så vill jag djupt beklaga det”. Vad säger hon då egentligen? I stort sett ingenting! Det som för de allra flesta kan orsaka ilska blir bara en bedömningssak i deras ögon. Suck! Det finns inga sannningar. Det finns inget rätt eller fel längre.

 90. Staffan D.

  ”Aminosyrorna slog sig samman till proteiner”.  Hört om kiralitet, ’chirality’?  En sorts vänster- eller högerhänthet (’chir’ = grek. ’hand’) för atomerna.  Som vänster och höger hand;  samma idé men olika ’vridna’.  Normalt, i icke-levande materia, finns bortåt 50% av vardera.  Chansen att hitta en vänsterhänt atom är lika stor som att få tag i en högerhänt.
  –  Men i levande materia är aminosyran alltid vänsterhänt, och socker-atomerna alltid högerhänta.  Homo-chirality kallas det.
  –  Hur har man kommit dithän?  Ja, säg det…  Där har ni ”gudsförnekare” (som Börje S som den förste här sade) ett litet problem.  Finns det någon ’kraft’ som verkar inne i atomerna och alltså kan sortera dem efter ”hänthet”?  Nej, inte vad vi vet.
  –  Men lyckligtvis är det här inte ett naturvetenskapligt problem utan en trosfråga.  För er, alltså.  Så ”visst har slumpen fixat till det här, liksom allt annat i världen”.

 91. Anders L.

  Men skapades då Gud av en slump? Om inte – vem var det då som skapade Gud? Osv.

 92. Staffan D.

  Gud — kristendomens Gud — ’har hela universum i sin hand’, och är upphöjd över tiden.  Men du tänker dig något ändå större?  Varför?

 93. Fint Staffan!
  Kristendomens Gud. Inte nån annan Gud inte. Alla andra gudar är avgudar. Det är vad man kan kalla ”Barnatro”. När man blir äldre inser man att det mesta runt ”gud” handlar om maktstukturer och kulturella skillnader. En sorts allsmäktig gud som skapat allting duger inte som förklaringsmodell. Faktiskt fungerar gamla religioner typ asatro bättre där olika gudar stod för olika krafter  och drifter i verkligheten.  Goda och dåliga.  Ett sätt att sätta ”handtag” på sånt som är oförklarligt för att man skall kunna prata om det.  Ett stort universellt handtag i form av en allsmäktig gud funkar inte lika bra

 94. Anders L.

  Den 15 januari 2009 landade som ni säkert minns ett flygplan på Hudson River i New York efter att bägge motorerna slagits ut. Alla 155 ombord överlevde. Man får förmoda att Gud hade något med saken att göra.
  Den 13 februari 2009 störtade ett annat flygplan utanför Bufflalo, New York, förmodligen pga isbildning på vingarna. Alla 50 ombord omkom. Hade Gud även här ett finger med i spelet?
  Det är ju fullt möjligt att Gud finns och att man av den anledningen bör hålla sig väl med honom/henne. Men är en sådan Gud verkligen någon man kan hålla som ett etiskt föredöme?
  Som universums sammanhållande princip föredrar jag en stor meningslöshet framför avsiktlig ondska. Om Gud funnes skulle jag aldrig rösta på honom.

 95. Börje S

  #90
  Den som har valt en enda gud som den ende rätta guden har tagit avstånd från tusentals andra gudar och är således gudsförnekare. Det var SÅ jag menade i #77.
  För egen del så har inga gudar plats i min världsuppfattning i människors fantasier, alltså som kulturella fenomen. Jag saknar således en religiös gen, om det nu finns något sådant.
  Varje monoteistisk religion anser att den representerar den enda rätta gudomen. Varje sådan religion har i sina urkunder beskrivningar över hur föraktliga de människor som tror annorlunda är. Ofta nog finns tips om hur sådana falska avgudadyrkare bäst ska elimineras till den egna gudens fromma. 
  Religionernas huvudsakliga uppgift är att definiera den egna gruppens överlägsenhet genom dess överlägsna gudom gentemot den andras förskräckliga och underlägsna avgudar. När reviret ska försvaras eller utökas kan gruppens ledarskap genom hänvisning till den högststående gudens önskemål få stammedlemmarna att ge järnet och t o m offra sitt liv i blodbadet. Den som offrades får ju ett mycket bättre liv i t ex paradiset i utbyte!
  Går man till botten med det hela betyder de olika religionerna krig. Sedan må de svara mot andra mänskliga behov att ge någorlunda nöjaktigt facit över livets förvillande gåtor.
  Det är katoliker mot protestanter, muslimer mot kristna, kristna mot judar, sikher mot hinduer, hinduer mot muslmer osv. Millenierna som gått sedan de ”stora” religionerna myntades har inte ändrat mycket på detta.
  Religionerna kommer säkerligen att bestå och konflikterna med religiösa undertoner likaledes. Tyvärr, enligt min mening. Så länge religionerna behåller sitt grepp över människor i olika kulturer lär vi få titta i månen, nej ända till staketet som finns vid universums yttersta gräns, efter fred på jorden.
  Nu när jag sagt allt detta måste jag ändå påpeka att jag tycker vi ska låta bli religiösa ingedienser i debatten, såvida det inte gäller den heliga klimathotsreligionen. Det finns bloggar som behandlar om det finns eller inte finns gudar.
  Jag gick i svaromål för att jag reagerar mot du ofta börjar dina inlägg här med ”ni gudlösa”. Det känns som om din kategorisering av skribenter som inte äger din gudatro används i nedsättande syfte, lite föraktfullt så där.
  Eller skriver du så för att människor som inte äger just din gudatro väcker rädsla inför det egna tvivlet på ditt eget gudaägande
  Varför påpeka andras gudlöshet, dvs att de saknar något som du råkar ha, enligt din mening en brist i deras egenskap av medmänniskor?
  Ingen har, såvitt jag har läst, någonsin adresserat sina tankar till dig i egenskap av ägare till den kristna gudomen, dennes son och den helige ande.

 96. Börje S

  ”För egen del så har inga gudar plats i min världsuppfattning annat än i människors fantasier…” ska det (naturligtvis) vara i andra stycket.

 97. Rosenhane

  Anders L#94
  Hela ditt snicksnack faller ju på att du inte har ryggrad nog att utgå ifrån att Gud är en han.
  Om du nu är så indoktrinerad av det världsunika svenska genuseländet att du menar att Gud kan vara en kvinna; varför vågar du i så fall inte löpa linan ut och skriva att Gud lika gärna kan vara transa eller bög??
  Ett fall för DO tycker jag.
  Polerna du talar om, meningslöshet – ondska, förklara vad du menar med det.
  I all välmening i midsommarnatten.

 98. Börje S

  Rosenhane, nu överreagerar du tycker jag. Anders L lämnar frågan om guds existens eller gudens kön till de som har intresse av att fundera över frågan.
  Vem vet vad den, enligt min mening alltså, fiktive Gudomen har för kön? Om jag inte tar helt fel var han en hon i tidigare skeden. I senare skeden var Gud säkert en han, ty han hade en maka. I ännu senare skede av utvecklingen mot den gud som numera tillbeds hade makan försvunnit, glömts bort eller avsiktligt utraderats av de hebréer som nedtecknade moseböckerna.
  I dessa framgår det att gud har en näsa, ty han tycker mycket om dofterna som uppstår när man steker lamm, oxar till gudens ära. Av det kan man även dra slutsatsen att guden befinner sig någonstans i jordatmosfären, jordiska luktämnen når inte ut i universum, ty de består av molekyler som återvänder till jordytan långt innan de nått stratosfären.
  Så den som tar moseböckerna som dagsens sanning VET att gud har en näsa. Men om han har en snopp ger såvitt jag läst, varken det gamla eller det nya testamentet upplysningar om.
  Egentligen tycker jag att frågor som dessa inte ska utredas på denna blogg, trots att den har viss vetenskaplig inriktning. Det finns bloggar där sådant ventileras på ett mycket mer vederhäftigt sätt än som kan åstadkommas här. 
  Där huserar experter på allt som har med gud att göra, t ex gudens kön. Där kan man läsa om vad gud egentligen hade för avsikter med att skapa i tur och ordning
  • jorden,
  • sedan vattnet,
  • sedan himmelen,
  • sedan växterna, 
  • sedan solen,
  • sedan stjärnorna, 
  • sedan djuren
  och till sist människan som gud tillverkade av stoft från jorden.
  Konstig ordning det där.
  I alla fall på sådana bloggar finnsdet  t o m experter som kan förklaraför dig och mig och de andra dumma människorna varför gud blev så himla missnöjd med sin avbild av sig själv, dvs du och jag och alla de andra dumma människorna.
  Men eftersom den här tråden ändå har ballat ur, så här på slutet, kunde jag inte låta bli att kasta in en del egna reflektioner kring det här med gudar, som då enligt min mening är fiktiva och människor, som återigen enligt min mening är högst reella.

 99. Staffan D.

  Aristoteles slog fast att universum måste vara evigt;  att anta en begynnelse var filosofiskt orimligt.  Thomas av Aquino medgav därför att endast tron kan säga oss att världen är skapad.
  –  Men så konstaterade den moderna fysiken att det finns en utgångspunkt:  Big Bang (som Fred Hoyle kallade det, 1950) för c:a 13 miljarder år sedan.  Allt börjar då.
  –  Och inte nog med det:  Fysikerna konstaterade också att detta universum redan från början var konstruerat så att mänskligt liv blev möjligt;  den antropiska principen, som Brandon Carter (f 1942) kallade det 1973, vid ett symposium i Krakow till minne av Kopernikus’ 500-årsdag.  The anthropic principle. (Άνθρωπος, grek. människa)
  –  Det här blev ett problem för de gudlösa, så man började filosofera om massor av andra universa;  det var en ren slump som gjorde att vi hamnade här.  —  Själva definitionen av ’ett annat universum’ är ju att vi inte kan uppfatta det på något sätt, så det var ett bra påhitt.  För de gudlösa.
  –  Att det är slumpen som byggt upp vår tillvaro är nämligen ett oemotsägligt faktum.  För de gudlösa.

 100. Ulf L

  Det finns en egenhet bland vissa ateisterna som irriterar mig. De har ofta en tvärsäkerhet i uppfattningar som sedan inte är grundat i några djupare kunskaper om religion.  
  Ett exempel är resonemanget ”vem har skapat Gud”. Jag är katolik och Gud för mig existerar bortom tid och rum och är orsaken till allt annat. Jag accepterar inte premissen att Gud måste ha en orsak. Ändå ser jag resonemanget ”vem har skapat Gud” framförd av folk som om de aldrig talat med någon som ser saken annorlunda. 
  Samma sak när en del mångordigt psykologiserar om att orsaken till religion och placerar den i människans vilja att söka förklaringar till allt.  
  Men jag och mina trosfränder har inga problem med att det sker oförklarliga saker. Tvärtom. I och med att Gud har gett oss människor en fri vilja så är skeenden på jorden inte styrda av Gud. Det finns också plats för slumpen och därmed evolution i min tro. Återigen ett resonemang om religion som inte är grundat på vad vi troende faktiskt tror.  
  Andra citerar med förkärlek gamla testamentet och tolkar den mer bokstavstroget är vad kristna fundamentalister gör och tycks sedan tro att deras resonemang faktiskt är ett argument mot religionen.  
  Alla dessa kloka huvuden, vem talar de egentligen till och i vilket syfte. Inte för att övertyga troende om det omöjliga i deras tro i alla fall. I så fall hade man brytt sig om att ta reda på vad de som tror verkligen tror.

 101. Jag kanske kan avsluta denna diskussion med att försöka närma mig det tillstånd av öppenhet och respekt för andras argument som jag tycker bör vara ett motto genom att göra ett erkännande angående jesuiterna. Jag vet egentligen väldigt lite om just jesuiterna och skall försöka lära mig mera. Har dock under en liten efterforskning förstått att missionen är en av ledtrådarna och att de haft en acceptans för naturfolken ritualer och sedvänjor vilket bör hedra dem, även om syftet längst bort är att sprida den katolska läran. Någonstans kan jag dock känna att om man vill få en balans mellan natur och människa så är befolkningstillväxten ett av de områden där det behövs en diskussion, och där kanske katolicismens hållning inte är den mest ”fruktbara”

  Är det något som klimatdebatten lärt mig så är det att man skall uttrycka sig mycket försiktigt inom områden där man inte ordentligt satt sig in i bakgrundsfakta. Edenhofers uttalande är oroväckande oavsett om han är katolik eller buddist. Det helt legitimt att driva frågan om en omfördelning av jordens resurser men man bör kalla saker vid sitt rätta namn. Att skrämma folk med en vantolkad vetenskap för att genomföra politisk-ekonomiska förändringar är lika illa som att skrämma folk med ett straffande GUD.

 102. Staffan D.

  Jesuiterna finns idag långt ute på katolska vänster-flygeln.  (Som grupp; kanske inte här i Sverige.)  Att beskylla dem för att vara påvens lydiga soldater är inte så välinformerat.  Påve JP2 ingrep 1981, men ännu 2008 kunde ansvarige kardinal Rode säga att de saknade ”sensus Ecclesiae”, ’det kyrkliga tänkandet’.
  –  Befolkningstillväxt?  Du vet att i Sverige tas vart fjärde litet barn bort?  25%.

 103. Pär Green

  Finns lite att fundera på!
  Läs och fundera på varför skattemedel delas ut till privata föreningar?
   
  http://www.sst.a.se/2.34203c0511c3ec0b58580002733.html

 104. Pär Green

  Hur kan skattemedel delas ut till privata föreningar?
  http://www.sst.a.se/2.34203c0511c3ec0b58580002733.html
  SST – Nämnden för statligt stöd till trossamfund
  SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund, bl a statsbidrag.
  Under 2009 fördelades totalt 50.232.000 kronor.
  Det övergripande syftet med statens stöd är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva långsiktig religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Statens stöd till trossamfunden regleras i två lagar och en förordning — Lag om trossamfund (SFS 1998:1593), Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) samt Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS 1999:974).

 105. Staffan D.

  ”Nämnden för statligt stöd till trossamfund” är ett minne från den socialdemokratiska tiden.  Tanken var att koppla greppet om samfunden, och få dem att tänka rätt, dvs socialdemokratiskt.  I princip har det ju fungerat bra — se bara på Svenska Kyrkan, låt vara att de inte får stålar från Nämnden. 
  –  Men av slantarna går 5,87 miljoner till muslimska enheter.  ”Islamiska församlingar”, som det står.  Det är nog bäst att börja tala försiktigt om det här nu…  (Och 5,5 miljoner går till ortodoxa kyrkor, tex syrianerna 1,8 milj.)
  –  Tidigare hette det ”Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund”, från 1971.