IPCC inför AR5

Richard Tol

Richard Tol är en professor i ekonomi som varit djupt involverad i IPCC:s arbete med analysen av konsekvenserna av en eventuell uppvärmning samt bidragit till ekonomiska avvägningarna mellan kostnader av en sådan uppvärmning och de politiska åtgärderna. Han har varit involverad i olika arbetsgruppers bidrag mellan 1995 och 2007. I en serie artiklar på Roger Pielke Sr blogg har han gjort en mycket kritisk genomgång av de slutliga resultaten i AR4 2007 (IPCC:s 4:e rapport) härvidlag. Han har visat hur man i slutändan ignorerat viktig litteratur och gjort missvisande skrivningar.

Richard Tol är alltså ännu en i raden av forskare från ”insidan” som gått ut i öppen kritik mot IPCC. Det börjar bli många IPCC-relaterade forskare nu som hoppar av eller som åtminstone kräver ett stopp på politiseringen av forskningen.

I sitt senaste inlägg vill han ha synpunkter på sin inlaga till InterAcademy Council Review of the IPCC inför AR5 och säger bl.a.

IPCC är ett offer för sin egen framgång. Politiker förlitar sig på att IPCC:s rapporter är neutrala och auktoritativa bedömningar av klimatforskningen. Därför har människor med en politisk agenda försökt påverka IPCC. Sådana försök misslyckades i huvudsak i AR2 och AR3, men så blev det inte i AR4. Arbetsgrupp 2 beskriver systematiskt klimatförändring som ett större problem än vad det finns vetenskapligt fog för. Arbetsgrupp3 beskriver systematiskt alla klimatåtgärder som billigare och enklare än vad man kan sluta sig till från akademisk forskning. Denna bias återfinns i enskilda kapitel, i de tekniska sammanfattningarna, i sammanfattningen för politiska beslutsfattare och i syntesen.

Detta är alltså sagt av en som ingalunda är någon “contrarian” eller fiende till IPCC som sådan. Men det är sagt av en som uppenbarligen är mäkta förgrymmad över hur hans, och många andra forskares, arbeten blivit förvanskade och politiserade av IPCC.

Richard Tol kräver långtgående förändringar av IPCC:s arbete. Exempelvis vill han stoppa arbetet med AR5 tills man åtminstone visat att de involverade författarna har tillräckliga vetenskapliga kvalifikationer inom det område de ansvarar för (att detta ens behöver sägas säger en hel del!). Han vill att rapporten även skall täcka in områden som kan vara jobbiga för politiska beslutsfattare (dvs, analyser av politiskt beslutsfattande). Han vill att de enskilda ländernas nominering av deltagare skall flyttas över från miljödepartementen (eller motsvarande) till akademierna. Och han vill ha en bättre övervakning över vad IPCC:s ordförande hittar på.

Frågan är, räcker detta? Ligger inte problemen med IPCC i själva dess förutsättningar; att vara ett gemensamt organ för all världens stater, med uppgiften att klargöra huruvida det överhuvudtaget finns ett problem och samtidigt uppskatta problemets återverkningar och föreslå möjliga åtgärder? Hela det upplägget verkar hopplöst naivt.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jag förstår inte hur någon kan få för sig att misstänkliggöra ett FN-organ. FN’s kommission för kvinnors rättigheter fick just en ny medlem – Iran. Det finns väl inget att invända mot det? Betänk att våldtäkt är belagt med dödsstraff i Iran. Dödsstraff för den som blivit våldtagen… Så jag litar oreserverat på allt som kommer från FN. De vet säkert bättre än jag.

 2. Mats Jangdal

  Han är inte lite fräck den där Tol, kräva stramare tyglar på chefen!
   
  Det som du Ingemar efterfrågar, en separation mellan den grupp som beskriver forskningsläget och den grupp som ger politiska rekommendationer, är väl det Tol siktar på.
   
  Min undran är om ens det är tillräckligt. Är det rimligt att tänka sig att alla ser samma problem med verkligheten när de betraktar den, oavsett, verklighet eller problem? Än mindre sannolikt är det väl att vänta sig att alla ska föreslå eller acceptera samma lösning på det som eventuellt är ett problem observerat i verkligheten?

 3. Jag tror inte att IPCC kan reformeras så den bidar.
  Hela upplägget är fel från början.
  Antag att IPCC blev transparent och objektivt, att de lät sina värsta motståndare granska var rapport och komma med kommentarer som fanns med i rapporten.
  Då faller ju hotet och med det motivet till grundandet av IPCC.
  För ingen tror väl att IPCC skulle bildats utan hoppet om ett vitt spritt klimathot från mänsklig aktivitet?
   

 4. Utmärkt sammanfattning du gjort Ingemar!

 5. hahn

  Jag håller med Gunnar Littmarck. IPCC’s blotta existens vilar ju på att inte ifrågasätta frågan IPCC bygger på. Tanken på att dom i någon grad ska ifrågasätta sig själva och sin existens är nog förmätet att tro.

 6. Lena Krantz

  Frågan är väl om IPCC skall få fortsätta överhuvudtaget men om man skall vara lite ödmjuk så handlar det väl också om det går att montera ner denna byggnad eller inte. Professor Tol har nog tänkt samma lika och kommit fram till att det i dagsläget inte låter sig göras.

  Alltså återstår att försöka göra det bygget som vi tvingas leva med ett tag till så bra som möjligt under tiden.

  En smart kille tycker jag

  😀

 7. Ingemar

  En annan ”insider” som var tidigt ute med sin kritik av IPCC är Hans von Storch. Bishop Hill sammanfattar hans förslag till förändring:

  https://www.klimatupplysningen.se/2010/05/05/ipcc-infor-ar5/#comments

  En del av förslagen kan verka tilltalande. Men liksom Tol tycker jag inte att han riktigt går i närkamp med problemen. Vad hindrar att inte denna nya organisation också så småningom kidnappas av ideologiskt drivna byråkrater och forskare? Det gäller ju bara att behärska det nya regelverket, placera rätt personer på rätt plats, osv. Nej, jag tror att hela processen måste decentraliseras på något sätt.

  Att man måste skilja mellan politik och vetenskap är lätt att säga, men det kan vara oerhört svårt att genomföra det i en från början centraliserad organisation.

 8. Ingemar

  Här är förresten von Storchs hela tal inför Norska vetenskapsakademin:

  https://www.klimatupplysningen.se/2010/05/05/ipcc-infor-ar5/comment-page-1/#comment-127535

 9. Ingemar

  Konstigt! Länkarna blev helt fel. Prövar igen:

  http://bishophill.squarespace.com/blog/2010/5/5/von-storch-fixes-the-ipcc.html

  http://www.dnva.no/binfil/download.php?tid=45203

   

   

 10. Ingemar #7
  Rätt. Hela ideen med en centraliserad organisation för att studera och forska i ett kontroversiellt ämne är ju dömt att misslyckas. Det säger ju sig självt!  Varför har vi maktdelning? Varför har vi olika partier? Varför har vi flera tandkrämstillverkare? Varför har vi olika transportmedel? Varför har vi en massa företag?  Det spelar ingen roll vad för sorts organisation och vilket syfte den har som man sätter upp.  Om den har monopol så blir den ”sig self nock” eller hur norskmännen säger.  Diversifiering, konkurrens  och maktdelning! Spåren förskräcka. FN,  WWF,  EU för att nämna några

 11. Ingvar E #10

  Jo det är nog bäst att var och en studerar och forskar i olika ämnen på egen hand.
   (ironi?)
  Men det gäller då kanske att ha någon sorts gemensamma resurser för att stoppa en del ”forskare” i tid.
   
  Det kan ju finnas de som har resurser i starten och kan locka allehanda småkryp till att medfinansiera exempelvis göra tvål av människor. Inte tvål av alla, bara tvål av de som som är fel, och för många.
   

 12. forts #11

  Blev lite många stavfel och andra fel som hindrade läsbarheten i min kommentar till Engelbrecht.

  Vad jag menade var helt enkelt att det finns gränser för vad individen klarar ”själv”.

  Och en centraliserad organisation kan vara jättebra om den hjälper till med att värnar om dig och de dina.
  I bästa fall är den så central och effektiv att du inte behöver bry dig om yttre fiender.

 13. forts #12
  Sarkasm ellr ironi.. avgör själva.
  Zzzzz

 14. Richard Tol

  Ingemar: My Swedish is not great, but I guess you call me ”hopelessly naive” in the end. I am aware of the problems, but I can see no other way out than to repair the IPCC.

 15. Bim

  Uffeb # 13
  Just det.  För själv vet du väl inte vilket. Det gamla vanliga.
  Inte ironi, om du nu trodde det.

 16. Håkan R

  ==> 12
  ”I bästa fall är den så central och effektiv att du inte behöver bry dig om yttre fiender.”
  Med en sådan ”central och effektiv” organisation brukar historien visa att man inte behöver någon ytterligare fiende, man har redan tillräckligt med problem.
  Hoppas inlägget var ett utslag av ironi.
   

 17. Slabadang!

  Vi behöver IB Ahlenius som statsminister!
  Vi har så mycket korruption inbyggd både här hemma i Sverige och än mer i FN. Jag tycker det är rent folkförakt att skicka iväg skattemedel utan att ges rätten till oberoende granskning och insyn.
  Våra skattemedel bygger och utökar korruption. Granskning och revision i FN är lika eftersatt som många utav de uländer som ingår.

  Oil for food,N1H1 influensan,svininfluensan,IPCC hur många teatrar för granskning ska vi acceptera? De som fuckat upp är de som utser den som skall granska dem. ”Oberoende” är ett ord de borde slå upp och kolla vad som krävs för att uppfylla det. Man blir inte mest förbannad på korruptionen utan på acceptansen av den. De grundläggande demokratiska spelreglerna är utsatta för extrem inflation överallt.

 18. Bim

  Slabadang #16
  Helt rätt. Det har gått fruktansvärt snett.

 19. Richard Tol: I don’t think Ingemar finds you naive, rather the entire IPCC-operation as it is right now.

 20. Drivkrafterna bakom IPCC, själva IPCC och dess anhang har redan fått hjärntvätta och missleda världen alldeles för länge.  Resultatet är att vi sitter  med ogrundade koldioxidskatter, el.certifikat, handel med framtidens valuta koldioxid, motstånd mot effektiv energiförsörjning och en utflyttning av företag till de länder som ännu inte underordnat sig jätten Glufs-Glufs.
  Finns det överhuvudtaget någon anledning att behålla IPCC? 
  Är det inte till och med vår skyldighet att se till att diskutera IPCCs, NGO-rörelsens och andra NWO-ares agenda och se till att klimatforskningen avpolitiseras?
   
       

 21. Ingemar

  Richard #14, Nice of you to drop in! I have read with great interest your articles at Pielke Jr:s blog, and I read your suggestions to the Council Review with great sympathy.
  But I also wrote that I find the very construction of IPCC, as a singel, quite centralized organisation to be naive (not you!). Especially as its mandate more or less invites political corruption of the organisation.
  A question: Suppose that IPCC is reformed in the way you suggest, what will stop ideological driven bureaucrats and researchers from taking over again? You adjust your tactics to the new rules (and break them if necessary), and places suitable people at strategic places in the new organisation.

 22. Bertel

  Slabadang #17

  OT.
  Statsminister klar IB Ahlenius.
  Jämstäldighets/utbildningsminister Tanja Bergkvist.
  Invandringsfrågor Merit Wagner.
  Energi/klimatfrågor Maggie.
  Sen får vi leta fram några duktiga män :).

  Sen kan jag bara hålla med dig ang skattemedel kontra korruption mm.Stör mig  pga att det är så synligt och får fortsätta utan större motstånd.

  Vi sätter in en del våra inkomster med representanter och får  överstatlighet/lobbygrupper som vill styra våra liv(utan demokratisk inverkan) och det andra inkomstbortfall/demolering av demokratin(de andras) är då vi ger bistånd (Sida mm)  till  länder i ”tredje”(Ryssland får bistånd från Sverige?) världen.
  Ta tex Zimbabe eller Eritrea(det finns många,många fler).
  Vi har indirekt upprätthållit en korrumperad maktelit med våra biståndspengar och trots att vi vet att despoterna/regeringar har blod på sina händer
  ,fortsätter vi med bistånd.

  Jag är inte emot varken överstatliga organisationer eller bistånd principielt,men ifrågasätter starkt flertalet konstruktioner av organisationerna/biståndsformerna som vi har i dag.

  Som du så bra beskrev,så behövs det alltid en oberoende grindvakt vid penning/maktgrytan som är rapporterings skyldig vid maktmissbruk/korruption mm till ”folket” och framför allt borde insyn(offentlighetsprincipen) vara en självklarhet som motvikt pga att makten korrumperar ALLTID(förr eller senare får fel person rätt befattning). 

 23. Claudius

  I går kväll visade SVT i serien Uppdrag granskning ett program om de skenande elpriserna. SVT:s presentation:

  ”Elräkningarna skenar och kraftbolagen jublar över stigande vinster. Men bakom utvecklingen finns systemet med utsläppsrätter som gör billig, miljövänlig vattenkraft lika dyr som smutsig kol och olja. Till en kostnad för elkunderna på flera miljarder.”

  Jag missade programmet i går, men har sett på SVT:s tablå på deras hemsida att det visas i natt kl 04.15 – 05.15 (OBS programändring pga valet i Storbritannien.)

  Håller det omöjliga på att hända? Statstelevisionen driver gäck med, eller rentav avslöjar, ”cap and trade” som vår tids avlatshandel, till fromma endast för de giriga eljättarna — som från sin oligopolsituation kan göra precis vad dom vill gentemot oss stackars småkunder. Som dessutom måste betala moms på allt, dvs själva elen, överföringen, särskild elskatt, avgift för vindkraftstokeriet (”elcertifikat”), rubbet.

  Undra på att vintern blev dyr.

 24. Stora Norrlands Ord

  Dyr el jaaaa, för första gången på länge jublade jag högt av glädje när det bara var ett par tusen i april räkningen…….trodde aldrig detta skulle hända?? Glad över att ha fått den näst största räkningen i år…..att man inte dör??

 25. Bertel jag anser att du har fel:
  Det behövs ingen jämställdhetsminister eller någon i klimat och energifrågor, lika lite som en astrologminister eller någon i invandringsfrågor (ska vi ha det som kanske är än viktigare för landet, en i utvandrarfrågor?  Jag tror att de som utvandrar har avsevärt större resurser).
  Peter S borde däremot styra den högre utbildningen.
   
  Statsminister borde folket välja en som ser möjligheter likt Hans Rosling, det är dax för en stor enande visionär, som har ett internationellt rykte.
   
  IB Ahlenius (men det finns många andra bra) borde leda riksrevisionen som borde få avsevärt större makt än riksdagen.
  visar det sig att ex. SIDA är kontraproduktivt så läggs hela skiten ner pronto, utan några som helst fallskärmar.
   
  Visar det sig att riksdagsledamöter har ersättningar som inte gillas av folkflertalet, ändras ersättningarna (enkelt via Internet i samband med val, samma EU-kommisionärer, en omvänd italiensk politik som straffar dem så de inte får bättre ekonomi än som riksdagsledamot, tillgången kommer ändå vara god om vi lägger ner alla flummyndigheter, verk och diplomater, det är knappast de dugligaste i landet som sitter i Bryssel)
   
  Visar det sig att stödet till FN inte ger maximal resultatutdelning (nollchans) avslutas det med omedelbar verkan.
   
  Bistånd bör ges av engagerade individer, därför bör biståndsavdrag införas för vissa av riksdagen godkända projekt (noll och nix till koranskolor…), avdraget ska sättas så långsiktiga stöd gynnas och minst dagens nivå upprätthålls.
   
  Genom att på detta vis minska de politiska ledarnas makt och göra NGOs tvingade att bara leva på privata donationer (under förutsättning att de klarar transparenskrav och nollersättning för styrelse samt avsevärt lägre löner och ersättningar än liknande tjänster).
  Vem skulle inte vilja arbeta för en organisation som bygger upp ett land och ökar dess befolknings resurser genom kunskap, elkraft, sjukvård och trygghet?
  Ett sådant arbete ger mer än lön, däremot att vara fondkommissionär är ett så värdelöst yrke att det kräver en hög lön..he he he

 26. Claudius # 23 m fl – programmet var på många sätt intressant. Visst tog de upp de skenande elpriserna, men analysen var inte särskilt djup.
  Det togs upp som en självklarhet att den för tillfället dyraste kraftkällan styr priset i hela EU. Kåberger (är det samma gamla Kåberger som en gång stod på vä. barrikaderna?) menade att det var  självklart av solidaritetsskäl att hela EUropa har samma el.priser.  Hur självklart är det för ett land som byggt ut både vattenkraft och kärnkraft för att bli självförsörjande med relativt billig el.? Har vi röstat för denna solidiaritet någon gång eller har det bestämts över våra huvuden? 
  Beror dessa beslut på den potenta NGO (NWO)-rörelsens önskan att västvärlden ska svältas till energianorexi?
   

 27. Ann L-H #26

  Tala om pessimistisk syn på livet…

 28. Bertel

  Gunnar Littmarck #25

  Lite OT.
  Listan som jag skrev hade en humoristisk slagsida,fast alla dessa kvinnor är mycket kompitenta.

  I-B Ahlenius.Vilken rättspatos/moral i hennes inre kompass.(Ledaregenskap som är utrotningshotad).

  Tanja Bergkvist.
  Matematiker som dissikerar allt om genusvetenskap/inflytande inom universitet/skolvärlden i sin blogg.(Ifall du har inte besökt denna,kan jag varm rekommendera och är övertygad att du blir intellektuelt stimulerad vad hon har skrivit,”tror” jag).

  Merit Wagner.
  Hjälper de utsatta flyktingar(ca 1-5% av asylsökande),men är stenhård i sitt fördömmande av fusket  inom asylhantering.
   
  Maggie`s blogg pratar för sig själv.

  Gillar Hans Rosling och hans entusiasm och kunskap.Sprider härlig framtidstro och Peter Stilbs är en utmärkt kandidat för högre utbilningfrågor.(De har min röst)

  Håller med dig ang SIDA.
  När en del länder efter 40-50-60 års bistånd har stått stilla eller gått bakåt i sin  utveckling(ekonomi och demokratifrågor) är något grundläggande fel i SIDA`s organisation och metodik. 

 29. Uffeb – jag tillhör verkligen inte de pessimistiska normalt sett. Men är det inte detta NGO/NWO – rörelsen predikat i decennier? Är inte vinterns el.priset ett tecken på att de mer eller mindre har nått sitt mål? Och dessutom koldioxidskatten, vilken vetenskaplig grund har den?

 30. Cristian

  Uffe B #27: Bra där…givande…

 31. Bertel

  # 28 Liten rättelse.
  Kompetenta kvinnor isf kompitenta.
  Det kan skönjas viss inkompetens i min stavning :).

 32. ThomasJ

  Ann L-H #26: Håller med om tunn analys. Dock framkom med hyfsat bra eftertryck hur gigantisk förmögenhetsöverföringen via [bl.a.] utsläppshandeln är. Konsultkillen nämnde 100++ miljarder årligen. Villaägarna [föreningen] släppte en rapport för ett tag sedan ur vilken famgick, att villaägarna i landet under två år [06/07 ?] blivit rånade på inalles 28 miljarder kronor pga. ’cap & trade’, eller ’ETS’ som det benämns inom EU.
  Och, ja, det var densamme Kåberger, fd. grundare + styrordf. i ett vkv-bolag, speciellt rådgivare till bl.a. SNF & NVV… inte undra på att vkv-maffian mår gôtt.

  Mvh/TJ

 33. Ann L-H #29

  Nej jag tror egentligen inte det.
  Men ibland får jag ett intryck av att många tycker att det var bättre förr. Det kallar jag pessimism.

  Och när det gäller skatter så är jag mer intresserad av hur de används än vad de kallas.

  Cristian:
  Det är inte givande att blanda in partipolitik i diskussioner om klimatet.
  Jag håller med. Om det var det du menade?

 34. ThomasJ #32

  ”Villaägarna [föreningen] släppte en rapport för ett tag sedan ur vilken famgick, att villaägarna i landet under två år [06/07 ?] blivit rånade på inalles 28 miljarder kronor pga. ‘cap & trade’, eller ‘ETS’ som det benämns inom EU.”

  Vad används de ”rånade” pengarna till? Har du följt upp det?
   

 35. Uffeb – Alla gamla skandaler runt IPCC med hockekurvan och Climategate visar med all önskvärd tydlighet  klimathotsdebatten inte förs på vetenskaplig grund.
  Vad är det då som styr den tror du? 

 36. ThomasJ

  Uffeb: Det handlar om extra pålagor på elkostnaderna pga. producenternas vidareberäkning av utsläpssrätter, som dessa därtill fått gratis av EU/ETS.
  Pengarna har alltså gått in på nedersta raden i elproducenternas resultaträkningar – ett modernt & därtill legaliserat ’sjöröveri’, därav mitt användande av ’rånade’.

  /TJ

 37. Bertel

  Ingemar.

  Behöver vi IPCC eller likvärdiga organisationer inom FN för att tex klimatforskningen skulle fortleva och gå framåt i sitt kunskapssökande och förståelse hur klimatet fungerar?

  Finns det fördelar för forskningen i att samla kunskap i överstatliga organisationer?,oavsätt om de är transparanta och lättillgängliga för insyn?

  Hur gick  kunskapsförmedling/åsiktsutbyte/resultatprövning mm till,inom forskarvärden,före IPCC och kraftig politisk inflytande.Med andra ord,var det bättre förr tex inom klimatforskning?

  Som jag ser är riskerna stora,med en organisation,som tex IPCC pga att den får per automatik auktoritet/tyngd/inflytande (dvs MAKT) hos politiker och indirekt riskerar att påverkar/likrikta den nationella forskningen och i slutändan styrs anslagen dit en överstatlig organisation ”pekar” och på så sätt styrs den enskilde forskarens möjligheter att fritt välja forskningsområden.

  Det kan vara helt öppet och insynsvänligt inom organisationen men att vi trots detta riskerar styrning inom forskningen och förlorar både den enskilde forskarens och nationens möjlighet till självständig forskning. 

  Hur tänker ni andra om detta? Finns det en inbyggd konflikt redan från början?

  Ps Inom FN är de demokratiska nationer i minoritet Ds    

 38. # 36 – Thomas, och vad har utsläppsrätterna för övergripande uppgift mer än att göra Al Gore och hans kompisar stormrika?  

 39. ThomasJ

  Ann L-H #38: Ingen, nada, zero, noll. Där finns fler än AG som håvar in penga-penga, Tricorona [eller rättare benämnt: Trick o Råna] är ett börsnoterat bolag som sysslar med C&T, Brummer Partner har oxo hedgefonder baserade på C&T, det ’kryllar’ av dem…
  En uppfattning över vilka penningvolymer det handlar om ges via avslöjandet av momsfifflet inom EU nyligen. Där angavs en summa överstigande ~ 35 miljarder kr inom ~ett år – enbart moms-andelen, nota bene!
  Där finns enorma ’resurser’ [=pengar] för att påverka beslutsfattare i, säg, ’vinnande riktning’.
  Saksamma gäller, med variation, inom vkv-maffian – de är f.ö. nära med varandra lierade. Vem som betalar är la ingen tvekan om, oder? 😉

  Mvh/TJ

 40. Ann L-H och ThomasJ #35 0ch #36

  Det är väl bra att företag tjänar pengar och skapar resurser för nya investeringar. Värre vore om dom gjorde ständiga förluster.

  Det intressanta är väl hur dom förvaltar vinsterna?

 41. Ingemar

  Bertel #37,
  Nej, klimatforskningen behöver inget IPCC eller annan överstatlig förmyndare för att drivas vidare. I själva verket vore det mycket bättre för denna (liksom andra) vetenskapsgren om den var helt fri och oberoende.
  Men jag uppfattar att Richard Tols och andras (Curry, von Storch, etc)  som varit involverade i IPCC arbetet bekymmer är följande. Man är uppriktigt upprörda över vad IPCC utvecklats till och förbannade över att organisationen tagits över av miljöfanatiker som egentligen struntar i vetenskapen. Samtidigt menar de nog att frågan är, eller kan vara, så allvarlig att det kan behövas politiska ingrepp som berör hela globen. Hur gör man då för att reformera IPCC så att organisationen fungerar på ett öppet och ärligt sätt?
  Min egen ståndpunkt är att det var alldeles för tidigt att överhuvudtaget skapa ett IPCC. Det fanns, och finns, inte några befogade skäl att ta frågan på ett sådant stort allvar. Och denna skeptiska ståndpunkt tycker jag har stärks över åren.
  Om nu, å andra sidan, man ändå funderar i termer av ett övernationellt organ, så måste man noga analysera vad det är som fått IPCC att gå överstyr. Vilka mekanismer och låsningar har man byggt in i systemet som 1) omöjliggör en avveckling av organisationen när den vetenskapliga grundtesen falsifierats, och 2) tillåter organisationen att bli kidnappad av gröna (eller andra) ideologer?
  Jag är ingen expert på internationell politik. Men om det är så att IPCC (eller någon liknande organisation som tar sig an problemet med lejonpulver, f’låt klimatet, måste finnas kvar), så kan vi som skeptiker uppenbarligen inte bara svara med att allt, inklusive FN, skall avvecklas. Därför lyssnar jag gärna på personer som både har kunskap om IPCC från insidan, som samtidigt har en kritisk distans, och som har en viss insikt om hur politiska beslutsprocesser går till. Som Richard Tol.

 42. ThomasJ

  Med andra ord tycker du, Uffeb, att det är sjysst att sälja ’konserverad luft på burk’, typ. Å samtidigt säger du dig vara en hängiven golfspelare… jösses! Hur många bollar har du i fickorna [med hål i] under dina golfrundor…? Typ en för varje slice ini skogen oder… Har upplevt slikt, alltfrö mycket, alltför ofta… sorry! Även om min golfkarriär är avslutad, sic!, så är det ändock tacksamt, att jag aldrig träffat på dig på en golfbana… 🙂

  /TJ

 43. ThomasJ #42

  Jag förstår att du avslutat din golfkarriär om du trodde att fusk var en del av spelet. Knepiga golfvänner du hade.

  När det gäller konserverad luft på burk så är jag varken säljare eller köpare.

 44. Va? Är det någon som tror att dessa ’företag’ som Gore mfl lobbar för skapar resurser? Hur i jösse namn skulle det gå till öht?

 45. ThomasJ

  Uffeb: Nä, jag tvingades avsluta golfen pga ryggskada. Å andra sidan hann jag under ~35 års tid med golf [ett fantastiskt spel f.ö.!] s.a.s. ’lära känna’ personer/karaktärer. I Afrika, i US, i Carribien, [mr. James Bond!, oho!] och inte minst i DE och SV!
  Om där finns ngt korrelerande mellan en-och/eller annat så är där golfen som ’styr’ – det är alltid du själv som spelar mot/med ’bollen’ – ungefär, med bråda avbräck, liknande AGW:s religion. Inom golfen heter religionen S:t Andrews, and the rules committe. Det ÄR en religion. Skillnaden till AGW-religionen är att golfens ’religion’ ger direkta svar huruvida ett slag var bra eller dåligt – det syns/märks/noteras.
  I AGW-religionen ’tror’ man sig både det ena och/eller andra, man ’tror sig’ alltså till något… ingen har en susning om vad.
  /Tj

 46. Thomas J, mycket bra länk och intervju med Bob Carter (boken kan jag inte värdera ännu, men Carter är seriös och en bra kommunikatör, dvs jag har höga förväntningar där också)

 47. ThomasJ

  Jonas #46: Goodie! Har direkt kontakt till BC. Tankegång vore att erbjuda en översättning + finna ngn som trycker… è ru mé på slikt?
  My call on: tjthomasj[at]gmail.com

  Mvh/TJ

 48. Jonas N #44

  Vet inte om du skrev en replik på något av mina inlägg, men det kan ju ha varit så.

  Hur kan skatter skapa resurser?
  Tja, vi kan väl bara fundera lite över varför det finns vägar, järnvägar, el, telefon och en del annat ”olönsamt” i stora delar av det ”olönsamma landet” Sverige.

  I ett EU-perspektiv så hade Sverige knappast funnits om vi inte hade byggt upp landet med statliga investeringar eller statliga inköp.
  ABB (ASEA), Ericsson, SSAB, och en hel radda andra företag.
  SKF, Alfa Lavall, etc… och deras underleverantörer.

  De pengar som samlas (som du tror) hos Al Gore skapar naturligtvis nya resurser precis som vilket annat kapital som helst.
  Eller menar du att kapital inte skapar resurser? Ligger kapitalet och möglar och blir odugliga papperslappar, eller vad menar du?

 49. Uffe!??

  För att man skickar pengar till ngt/ngn så menar du att där uppstår resurser eller värden efter att dessa har gjort av med pengarna?

  Måttet på värdeskapande är ifall det som görs/åstadkoms har ett högre värde än vad det kostade att åstadkomma det.

  Ett vanligt sätt att mäta sådat är ju att ta betalt för varorna och hoppas att produktionen då kan drivas och ge vinst  (iaf på sikt)

  Detta är både vanskligt, svårt och inte alls säkert. Därför finns det många vars ’affärsidé’ är att slippa detta med att vinna kundernas gunst. Antingen sälker man till folk som inte betalar med egna pengar, eller så lobbar man för att beslutsfattarna skall lagstifta om att kunderna helt enkelt måste köpa det man producerar.

  Hela Gore’s affärsidé bygger på dessa två premisser. Ytterst lite av intäkterna kommer från frivilligt betalande. Och det om något är ju ett betyg på att verksamheten inte skapar utan just förstår värden …

 50. Thomas#45
  En mycket exklusiv klubb i Florida tillämpar ett tufft system för medlemsrekrytering. Omsättningen är inte stor men vartefter folk går hädan vill man ha nya medlemmar.
  Två faddrar föreslår en i deras tycke lämplig person. Men om denne inte blir godkänd åker dessutom faddrarna ut, vilket gör att man blir extra noggrann när man föreslår kandidater.
  Kanske ett förfaringssätt som kunde tillämpas i många andra sammanhang?
  .

 51. ThomasJ

  Rosenhane#50: Intressant! Varför skulle det urvalsssystemet vara dolt?

  Mvh/TUJ 

 52. ThomasJ

  Roenhane: Nu ska du f*n ta mej få nått (på distans asså);
  Har precis stekt ett par torskfiléer, dagens fångst… kritvitt kött, lagom saltat => ljuvligt gott!
  (Detta ’bara’ för att retas lite… 😉 )

  Mvh/TJ

 53. TJ#52
   
  Jag är helt ”torsk” på din kulinariska beskrivning! 🙂
   

 54. ThomasJ

  Rosenhane#53: Nä, du é la inte torsk… oavsett kulinarisk eller annan beskrivning, oder… 😉
  ’It takes one to know one’ är ett uttryck som väldans ofta har bekräftats i dito många olika sammanhang. Det är nedranns kul & intressant, att via, tex, denna blogg, s.a.s. ’get to know one’ – utan/innan personligt sammanträffande. Kul! 🙂

  Mvh/tj

 55. Bertel

  Ingemar #41

  Tack för det uttömmande svaret på min fråga.

  Du väckte en ny tanke,ang att tex IPCC bör ha ett slutmål/tidsram när du skrev ”avveckling av organisationen när den vetenskapliga tesen falsifierats”
  Jag måste erkänna att jag har sett IPCC som bestående fenomen,vilket vid eftertanke är helt orimligt.

  Håller med dig att de flesta forskare som har varit involverad i IPCC`s arbete har nog haft ärliga ambitioner(vilket framkommer i ökande grad av ”intern” kritik mot IPCC`s arbetsmetoder) och att deras ”oro” för klimatet ledde till att de ville/gav stöd för uppbygnad av en överstatlig organisation(vilket så här efterhand,kan med rätta uppfattas som naivt).

  Vad  jag är kritisk till,att deras sammanställningar fick tolkningsföreträde(ivrigt påhejad av många politiker och lobbygrupper) över vilket hypotes(AGW),är den rätta,för att förstå  klimatförändringarna och jag kan bara gissa att anslagen för forskning,som skulle ev kunna motbevisa  AGW-hypotesen,sinade runt hela jordklotets forskarsamhällen och där tappade(fördröjdes) klimatforskningen en del av möjligheter,att nå än större förståelse för klimatet och dess förändringsmekanismer.

  Men som sagt,bättre sent än aldrig och förhoppningsvis kommer det än mer  kritik innifrån IPCC.
  Som du beskrev vid tidigare åsiktsbyte,så trodde du att vetenskapen har en ”inre mekanik”/sanningssökande och att de hypoteser(tex AGW-teorin) som inte klarar av vetenskapliga granskningen,motbevisas i längden,vilket är hoppingivande. 

  Sen  vill jag bara förtydliga att jag är inte för att skrota FN(isf måste vi ha hittat något bättre att ersätta nuvarande ordning av nationell samarbete på jorden),men jag är bekymrad över att majoriteten av medlemsnationer är odemokratiska.