Inte klimatets fel att isberg bryts loss

I mars 2002 bröts ett gigantiskt isstycke loss från Antarktis. Naturligtvis skylde man då på den globala uppvärmningen. Nu har dock två forskare kommit fram till att isen under många decennier hade varit utsatt för geologisk stress och att den dessutom försvagats av havsströmmar. Det var med andra ord inte så enkelt som man först trodde.

Samma forskare säger också att kollapsande is bidrar till stigande havsnivåer. Den delen av isberget som befinner sig under vattenytan tränger nämligen undan motsvarande mängd vatten. Det är ungefär som att ta ett bad – du sätter dig i ett badkar fyllt med vatten och vattennivån stiger. Enkel fysik, eller hur?

I så fall borde alla miljöaktivister vara mycket glada för den pågående utfiskningen av världshaven. Ju mindre fisk i havet, desto lägre havsnivå. Hmm… ska vi berätta det för dem?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. ianric

    Och man skall kanske komma ihåg att det är en mycket liten del av Antarktis som har värmts upp. Lejonparten kyls ner. Vad beror då uppvärmningen av västra Antarktis på? Det finns ganska mycket vulkaner där. Men det kan ju också ha att göra med havsströmmar. Inget vet. Koldioxid? Skulle inte tro det… Koldioxid är synnerligen väl utblandad i atmosfären. Kom ihåg: (ungefärliga siffror) 78% kväve 21% syre 0,9% argon 0,039% koldioxid… Och beroende på latitud och altitud 0-5% vattenånga. (Ja, jag vet att 5% vatten gör att det blir mer än 100%. Man får justera ner övriga gaser proportionellt när det är hög luftfuktighet.) Av den totala mängden kol som är i omlopp i kolcykeln (i atmosfären, biosfären och haven) kommer ca 1% från förbränning av fossila bränslen. Just det. 1%. Hugaligen!

  2. Robert E

    Nu kunde jag inte läsa artikeln eftersom länken var bruten.  Jag antar att det är Larsen A och B som diskuterades i artikeln. De isflak som beskrevs i ”The inconvenient thruth”. Redan när jag såg filmen tyckte  jag att det verkade osannolikt att dessa istäcken skulle brytas upp på så kort tid genom enbart uppvärmning. Så det forskarna kommit fram till förvånar mig inte.
    Vad som däremot förvånar mig är det sista stycket om stigande havsvattensnivåer. Eftersom Larsen isflaken FLÖT på vattnet så innebär det att vattnet inte kan stiga när dessa smälter. Det är Archimedes princip som råder. Isen flyter pga att den tränger undan lika mycket vatten som den väger. Så när isen smälter stiger inte havsnivån. Bara is på fastland kan orsaka nivåhöjningar när den smälter. Det borde forskarna veta.