Hugaligen …

A3 EUK 2421
(Kom just med intern-mailutskick på KTH – kanske någon vill gå ? Jag måste tänka på mitt förhöjda blodtryck …)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olaus Petri

  Jag ger mig. Nu tog KTH över ledartröjan från Linköpings och Göteborgs universitet. Vilket ryck!

 2. L

  Tänk att EU har en särskild kommissionär för Klimat-Aktion..!?
   
  Har dom en för påskkäringar också?

 3. Håkan Bergman

  Det var väl hon som inledde Köpenhamnsmötet med hotet att det var mänsklighetens sista chans. Än så länge verkar vi klara oss, tydligen minst till 2050 åtminstone.

 4. Svempa

  Bjuder de på fika skulle man ju kunna gå. Annars kan man köpa en kaffe på Seven Eleven på väg till jobber och sedan kolla på Humle och Dumle på Youtube
  http://www.youtube.com/watch?v=b5GMjdM9RGM
   
  Då kan man får sin inre blick tänka sig att Kapten Bäckdahls skafferiet är lite som Tällberg Foundation och de aktuella författarna Anders W. och Johan R. som Humle och Dumle.

 5. Bengt Abelsson

  http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/dont_know_the_cost_dont_know_if_it_works/
  Intervju med Jill Duggan, kompis med C Hedegaard.
  JD får frågorna: Vad kostar det? och: Vilken nytta får vi?
  Svaren på båda: Vet ej.

 6. Ulrik

  Enligt Politiken har Danmark ett moraliskt dilemma då man ska se fotbollslandskampen mot Norge i mörker. Det sägs inte hur det ska fungera för att uppfylla alla regler för jordtimmen. Kanske Connie Hedegaard kan förklara?
  http://politiken.dk/tjek/ECE1234585/danmark-skal-moerklaegges-under-landskampen/
  Mer från Danmark: Vår egen Kvällsposten skriver att prins Joachim med familj är på Grönland. Där är det iskyla, så de måste klä sig i sälskinn. Har vi inte i andra media fått veta att det är alldeles för varmt på Grönland?
  http://kvp.expressen.se/nyheter/1.2377239/prinsparet-pa-iskall-brollopsresa

 7. Kent Forssgren

  Handel med utsläppsrätter; berör inte bara koldioxid. Kalla det för växthusgas och lägg till ordet klimatpåverkan, då går det går att håva in miljarder av skattepengar. För klimatets skull!
  Handel med tillstånd att släppa ut köldmedel i atmosfären är också en miljardbusiness.

  …this is a scam so glaringly bizarre that even the UN and the EU have belatedly announced that they are thinking of taking steps to stop it. The essence of the scam is that a handful of Chinese and Indian firms are deliberately producing large quantities of an incredibly powerful ”greenhouse gas” which we in the West – including UK taxpayers – then pay them billions of dollars to destroy.
  Easily the largest and most lucrative component in the CDM market is a peculiar racket centred on the manufacture of CFCs, chlorofluorocarbons, classified under Kyoto as greenhouse gases vastly more damaging than carbon dioxide. The way the racket works is that Chinese and Indian firms are permitted to carry on producing a refrigerant gas known as HCF-22 until 2030. But a by-product of this process is HCF-23, which is supposed to be 11,700 times more potent as a greenhouse gas than CO2. By destroying the HCF-23, the firms can claim Certified Emission Reduction credits worth billions of dollars when sold to the West (while much of the useful HCF-22 is sold onto the international black market).

   
  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/7969102/The-Clean-Development-Mechanism-delivers-the-greatest-green-scam-of-all.html
  28 Aug 2010
   
  Köldmedier är ett samlingsnamn på det medium som finns inne i en oftast sluten kretsprocess från vilken användbar kyla eller värme levereras. Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar.
  Klimatpåverkan
  Många av de köldmedier som används idag påverkar atmosfären. Påverkan sker dels i ozonskiktet, där köldmedier reagerar med ozon och medverkar till att förtunna ozonlagret. Dels bidrar köldmedier till att öka växthuseffekten.
  Tidigare användes nästan uteslutande olika slags freoner (halogenerade kolväten). I Sverige är det förbjudet att sälja, installera och fylla på anläggningar med freoner. I nya anläggningar används vanligtvis köldmedier med förkortningen HFC. De orsakar ingen ozonnedbrytning men påverkar klimatet. Därför ställs krav på aktsamhet vid tillverkning, skrotning, service eller risk för läckage.
  Som en följd av köldmediers klimatpåverkan finns internationella överenskommelser om en begränsning av användandet av vissa köldmedier. Utöver detta har enskilda länder, däribland Sverige, infört nationella krav på hantering av olika köldmedier.
  Benämningar
  Ordet freon är ett handelsnamn som kommer från engelskans freeze. Freoner är alltså inga naturligt förekommande ämnen.
  Köldmedierna är uppdelade i framförallt tre grupper:
  CFC – köldmedium som innehåller klor och fluor. Kallas även hårda freoner då de är mycket långlivade. Dessa är numera förbjudna att använda.
  HCFC – köldmedium som innehåller klor, fluor och väte. Kallas även mjuka freoner då de har en kortare livslängd än gruppen CFC. Dessa är numera förbjudna att installera och fylla på.
  HFC – köldmedium som innehåller fluor och väte. Köldmedierna i gruppen HFC är inte direkt ozonnedbrytande, eftersom det inte innehåller klor. De ger däremot en växthuseffekt liknande koldioxid, och vid framställning av HFC bildas ozonförstörande ämnen som biprodukt.
  Köldmedier benämns oftast med bokstaven R följt av en sifferkombination (exempelvis R22). Bokstaven R står för engelska ”refrigerant”. Sifferkombinationen beskriver köldmediets kemiska uppbyggnad, med antalet fluor-, väte-, kol- och kloratomer.
  http://www.miljovast.se/1365

 8. http://www.larouche.se/artikel/miljororelsens-rasistiska-rotter
  Miljörörelsens rasistiska rötter
  av Hussein Askary
  Långt före Nazi-Tyskland fanns det brittiska imperiet. Det har dominerat världen i mer än 200 år. Nästan alla rasistiska, människoföraktande teorier om människans ursprung och hennes förhållande till naturen, och skillnaden mellan ”raser”, har sitt ursprung i det brittiska imperiet. Imperiet är inte England eller folket på de brittiska öarna. Imperiet var från början ett multinationellt anglo-holländskt bolag, Ostindiska kompaniet. Det är en parasitär finans-ekonomisk oligarki som har velat styra och manipulera världen och människorna på planeten genom kontroll över handel, råvaror och framför allt över kunskapen, precis som de mytiska olympiska gudarna gjorde. De har en stark tro på att deras makt, ”överlägsenhet”, har genetiska rötter; och precis som det var med den ”ariska” rasen under nazismen, så är det med den ”anglosaxiska” rasen för de övre klasserna på de brittiska öarna.
  Pro-Genocide British Empire
  http://www.youtube.com/watch?v=jFbPkhCR0PY&feature=related
   
  Lyndon LaRouche explains start of WW III
  http://www.youtube.com/watch?v=gbuoH1g_jYw
   
  Alex Jones – The Carbon Tax Deception
  http://www.youtube.com/watch?v=-rHURTDNBaI

 9. Kent Forssgren

  Centerpartiet: köp utsläppsrätter, då är det ok att ha lamporna tända på lördag.
   
  ”Imorgon är det återigen dags för ett skadligt och verkningslöst propagandajippo som inte kommer bidra till en bättre miljö, men däremot till att lätta samvetet för de människor som inte på allvar vill ta tag i klimatproblemen”. Det skriver Magnus Andersson (C), kommunalråd i Solna.
   
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/earth-hour-en-symbol-for-problem-inte-losningar_6039527.svd

 10. Jan-Erik S.

  Har funderat hit och dit och har några förhoppninsvis konstruktiva frågor:
  Fråga 1: Finns det någon OBERONDE institution som räknat på vad en grads minskning/ökning av temperaturen skulle innebära?
  Vad jag kommit fram till själv är att varmare temperatur bara skulle gynna livsförutsättningen totalt sett även om det naturligtvis skulle orsaka högre temperaturer i ökenområden.
  Någon?
  Fråga 2: Vid högre temperatur så ökar ju molnbildningen vilket borde motverka temperaturhöjningen.
  Jag tycker spontant att ett jämviktsförhållande borde inträffa.
  Har jag rätt eller fel?
  Fråga 3: Beträffande C02: Vid ökning av livets gas så borde ju växtligheten öka då CO2 är en förutsättning för vår fauna.
  Har det gjorts någon undersökning om vad en minskning av CO2 skulle påverka våra skördar etc.?
  Sen så är jag fullständigt övertygad om att CO2 har noll påverkan på vårt klimat.
  Är däremot övertygad om att den stigande CO2-halten är orsakade av våra minskade skogsarealer vilka tidigare bundit CO2.  
  Sen bidrar vår ”fossileldning” naturligtvis också. 
  Eftersom CO2 nu är förhöjd så borde det ju innebära att befintlig vegetation, what so ever, borde växa bättre. Nturligtvis ingen slump att växthus med fördel förses med extra CO2 för bättre skördar.
  Min slutsats är att eftersom CO2 nu är högre så borde ju vegetationen växa mer vilket i sin tur skulle minska CO2 men att naturen inte riktigt hänga med att uppfånga den ökade CO2-halten.
  Har jag rätt eller fel i mina tankegångar?

 11. Kent Forssgren

  Jan-Erik S #10. Är det inte så att den största mängden koldioxid finns lagrad i haven? Vattnets förmåga att binda koldioxid är temperaturberoende. När temperaturen stiger i haven avges koldioxid till luften. Temperaturen har stigit, efter den senaste istiden. Därav följer att mängden koldioxid i atmosfären har ökat. Som en effekt av temperaturökningen. Inte tvärt om som klimatlarmen handlar om.
   
  Då jordens yta täcks av mer hav än land, misstänker jag att det är svårt att göra trovärdiga beräkningar av hur landväxterna påverkar mängden koldioxid i atmosfären. Likaledes då hur landväxterna påverkas av en, som nu, ökad halt av koldioxid. Det är ju inga stora variationer det handlar om.
   
  Naturen är så finurligt skapad att de ekologiska systemen är buffrade. Dvs. systemen motstår variationer i omgivningen. Detta gäller säkerligen koldioxidsystemet. Ökar halten koldioxid i omgivningen tas mer upp av de gröna växterna, på land och i haven, varefter de blir fler. Då minskar i sin tur halten koldioxid i omgivningen. Systemet är stabilt.
  Han däruppe visste vad han gjorde! Vi har dock ännu inte förstått hur komplicerade och sammanvävda de ekologiska systemen är. Att tro att matematiska modeller beskriver en verklighet är en stor missuppfattning. Vi bygger modeller av systemen som är förenklingar av verkligheten, i avsikt att försöka förstå verkligheten.

 12. Peter Stilbs

  Jan-Erik & Kent #10-11 – Det stämmer inte att den ökade koldioxidhalten i luften skulle bero på att haven blivit varmare, även om man ofta hör detta argument. Dra öronen åt er om någon talar om Henry’s Lag – det är bara en del av sammanhangen, som är mycket annorlunda i havsvatten än i ”destillerat vatten”.

 13. Är det en enda fråga jag skulle vilja ha svar på i allt detta så är det denna:
   
  Hur vet vi att vi släpper ut så och så mycket av metan, koldioxid, svavel med mera? Finns det exakta siffror eller är det uppskattningar baserade på ett känt utsläppsexempel?
   
  Skulle jag kunna få svar på detta vore jag den gladaste av oss alla här. Jag frågar därför att jag tvivlar på sanningshalten i de siffror för utsläppen som presenterats hittills.

 14. Peter Stilbs

  Carl #13 – man känner väl ungefär fossilbränsleanvändningen – jag skulle gissa att den ligger på ungefär 8 miljarder ton kolekvivalent (C) per år. Vill man räkna om det till CO2 så multiplicera med 44 och dela med 12.
  Detta ska jämföras med 40000 miljarder ton C redan i haven – mest som bikarbonatjoner
  Land-växtligheten innehåller ungefär 2000 miljarder ton C
  Atmosfären innehåller ca 800 miljarder ton C  (800 GtC)
  Flödena till atmosfären från förruttnelse/förbränning (ca 100 GtC) respektive havsurgasning (ca 100 GtC)
  Från atmosfären ca 100 GtC för fotosyntes och 100 GtC för CO2-upplösning i havet 
  De sistnämnda 4 siffrorna är grova skattningar
  Metan är krångligare att uppskatta – även de naturliga flödena – eftersom det bryts ner i atmosfären – som man ser i att fördelningen mellan ekvator och poler är mycket ojämn.
  Svavel till atmosfären kan man väl uppskatta någotsånär ur sammansättning på fossila bränslen. Jag skulle tro att det mesta snabbt faller ner som ”surt regn”.

 15. Jan-Erik S.

  PS #12:
  Helt rätt så beror inte den ökande CO2-halten på ökad havstemperatur. Har heller inte påstått detta även.
  Det jag kommit fram till är att den ökade CO2-halten beror på minskad regnskog och fossileldning.
  Är däremot fullständigt övertygad om att den ökade CO2-halten gynnar all växtlighet men de har helt enkelt inte kapacitet att hinna ta upp överskottet.
  Igen….jag anser att ökad CO2 i atmosfären gynnar mänskligheten lika mycket som det är omöjligt att argumentera för detta faktum.
   

 16. Håkan Bergman

  J-E S. #15
  Var nyligen en intressant tråd om CO2-halten och växtligheten hos Anthony Watts:
  http://wattsupwiththat.com/2011/03/24/the-earths-biosphere-is-booming-data-suggests-that-co2-is-the-cause-part-2/

 17. http://www.corbettreport.com/articles/20091211_carbon_eugenics.htm
   
   
  Brave New World – Film, Lit and the NWO
  http://www.youtube.com/watch?v=kLTS5cv45Cs

 18. Peter Stilbs

  Jan Erik #15 – jag håller med Dig i stort. Notera bara att regnskogen i normaltillståndet är ett nollsummespel – det är nästan inget som lagras upp i marken. Och det som växer upp förruttnas toll CO2 och metan – och förbrukar då det syre som tidigare bildades i fotosyntesen, när växtligheten blev till.

 19. Kent Forssgren

  Peter Stilbs #12. Har Fred Goldberg fel eller har jag inte glasögonen på mig.
  Atmosfären opåverkad av ökade utsläpp
  ”Den ökande koldioxidhalten i atmosfären är inte orsakad av människans utsläpp utan är en naturlig jämvikt mellan koldioxid i atmosfären och haven som bestäms av havsvattentemperaturens fördelning över jordytan.”
  ”Koldioxidutsläppen värre än klimatpanelen befarat” kan vi läsa som förstasidesrubrik i onsdagens (23 maj 2007) Svenska Dagblad. Denna rubrik antyder att koldioxidutsläppen skulle vara till större skada än befarat. Det står att utsläppen av koldioxid ökade tre gånger snabbare i början av 2000-talet än under 1900-talet. Situationen är värre än den som FN:s klimatpanel varnat för. Hur allvarliga är dessa ökade utsläpp ur klimatsynpunkt? Stannar de ökade utsläppen kvar i atmosfären och påverkar klimatet?
   
  För att få en uppfattning om detta så låt oss först titta på ökningstakten av koldioxid i atmosfären. I uppgifterna som hämtats från amerikanska vetenskapsakademien anges bara en ökningstakt på 3% men inga absoluta värden. Data från amerikanska vädertjänsten NOAA redovisar medelvärdet från 10 mätstationer spridda från Arktis till Sydpolen och ökningen per år mätt i ppmv var följande:
  2000 1.24
  2001 1.86
  2002 2.36
  2003 2.23
  2004 1.65
  2005 2.42
   
  Atmosfärens koldioxidhalt var år 2000 c:a 370 ppm. Det innebär att ökningstalen i tabellen motsvarar ökningar på 0,3%, 0,50%, 0,64%, 0,60%, 0,45% och 0,65%. Svenska Dagbladet säger att ”nu ökar utsläppstakten med över 3% om året under 2000-talet”… Jag betvivlar inte denna uppgift men det framgår ju tydligt och klart att ökningen av koldioxid i atmosfären är betydligt mindre. Hur hänger detta ihop? Enligt expertisen hos IPCC så stannar koldioxiden kvar mycket länge i atmosfären och bidrar till klimatuppvärmning. Jag tycker att SvD:s nya uppgifter motbevisar IPCC:s påstående.
  Eftersom koldioxiden bevisligen inte är kvar i atmosfären kan den bara ha absorberats av haven som har en mycket stor kapacitet att ta hand om koldioxid. Normalt havsvatten absorberar nästan 75 ggr mer koldioxid än sötvatten på grund av närvaron av en mängd salter. Därför är detta ett mycket robust bevis på att den ökande koldioxidhalten i atmosfären inte är orsakad av människans utsläpp utan är en naturlig jämvikt mellan koldioxid i atmosfären och haven som bestäms av havsvattentemperaturens fördelning över jordytan. Kallt vatten absorberar koldioxid och varmt vatten avger koldioxid eftersom lösligheten minskar med ökande temperatur.

  Eftersom vi nu har den stora förmånen att befinna oss i en klimatförbättringsfas på jorden stiger koldioxidhalten på jorden långsamt av helt naturliga orsaker. Sedan den sista istiden har jorden upplevt c:a 250 korta och snabba uppvärmningsperioder eller klimatförbättringsperioder, som jag föredrar att säga, som den vi nu börjar se slutet på.
   
  IPCC säger att koldioxid är den dominerande antropgena (människoskapta) växthusgasen. Rent definitionsmässigt är påståendet korrekt men hur dominerande är koldioxiden som växthusgas? Den naturliga koldioxidens (380 ppmv idag) växthuseffekt är c:a 1% av den totala växthuseffekten på jorden. 98% av jordens växthuseffekt står vattenångan för. Kan man då betrakta koldioxiden som en dominerande växthusgas? Knappast. Den av människan utsläppta mängden koldioxid under ett år ligger idag på c:a 7 Gton C vilket är mindre än 1% av den totala mängd som finns i atmosfären. Eftersom jordens biomassa och haven omsätter c:a 193 Gton C av totala 775 Gton C ser vi att det tar naturen 12 dagar att ta hand om den antropogena koldioxidmängden. Växthuseffekten blir därför så liten från denna människoskapta koldioxid att den inte går att mäta.
   
  Det tas idag många dyrbara förslag att på olika sätt minska koldioxidutsläppen i Sverige med hänvisning till att vi måste hjälpa till att minska klimatförändringarna. Människor avstår från att ta körkort för att inte bidra till jordens snara undergång osv. Sverige står för c:a 0,5% av jordens totala CO2-utsläpp. Det är då absurdt att tro att vi genom att minska vår levnadsstandard på minsta sätt bidrager till en minskad klimatförändring. Även om vi skulle stoppa alla utsläpp i Sverige motsvarar det bara 15 till 20% av tredje världens ökning på ett år. När vi nu också kan visa att växthuseffekten från de totala utsläppen på jorden inte är mätbara ter sig de svenska åtgärderna ännu mer absurda.
   
  Istället för att förfasa sig över koldioxidutsläppen på jorden och påstå att dessa orsakar en katastrofal klimatuppvärmning borde våra politiker och vetenskapsmän istället ägna sig åt att lösa problemen kring jordens överbefolkning och eventuella matbrist. Ryska astronomiska experter påstår att jorden kommer att gå in i en ny liten istid om fem år. Det kommer med säkerhet innebära mindre skördar och större energiförbrukning för uppvärmning mm i femtitalet år framöver, ett scenario som IPCC håller tyst om. Kan vi lita på IPCC? Döm själv.
   
  Fred Goldberg, Docent vid KTH och klimatdetektiv
   
  http://www.sourze.se/Atmosf%c3%a4ren_op%c3%a5verkad_av_%c3%b6kade_utsl%c3%a4pp_10592937.asp

 20. Peter Stilbs

  Kent #19 – Fred har tyvärr missuppfattat begreppen ”kemisk jämvikt” och ”kemisk kinetik” – jag har utan framgång försökt få honom att förstå det många gånger under åren.
  ”Andra sidan” talar å andra sidan med ”kluven tunga”. De vet mycket väl att medeluppehållstiden för en CO2-molekyl i atmosfären är ca 5 år (känt sedan 1950-talet). Ändå säger de att ”koldioxiden stannar i atmosfären i flera 100 år”.
  Vad frågan egentligen gäller är tidsskalan för återinställning av ”jämvikt” (om man ens kan tala om jämvikt i haven – det finns egenligen inte). Där har vi många olika processer – snabba och långsammare.
  Resten är spekulation i dagsläget, enligt min mening.

 21. Slabadang

  Komissionären som inte är folkvald!
  Parkinsons lag är vad hon är ett personligt bevis på. Hon företräder en byråkrati som vill ha minst i svenska kronor 1.500.000.000.000 på en blank check. För att ”vidta åtgärder” mot ”klimathotet” som hon ”erkänner”  vi inte kan utläsa några positiva effekter av.
  Den här byråkratiska parasiterna är skälet till varför vi ska gå EU. Vi borde ha lärt oss av historien. Det tar fem sekunder för en byråkratorganisation att börja växa och leva sitt eget liv med egenintresset som främsta drivkraft.
  Hade någon kunnat presentera vad EU skulle utvecklas till att bli så hade Jag vi? aldrig i helvete röstat ja. Jag skäms att jag var så korkad att jag inte såg fan på väggen trots att han både sprattlade och lipade. Att dra metertjocka tydliga begränsningar för vad en organisation FÅR jobba med är lektion ett när man ska tilldela mandat.EU är demokratiernas svarta hål och skall omedelbart förpassas till historien över alla otaltutflippade  korrupta organisationer.
  Vår demokratiska röst och makt genomgår en halveringsprocess för varje steg från Kommunalval och uppåt. 50% bort i riksdagen ytterligare 50% bort i EU och ytterligare 50% bort i komissonen och när vi är uppe på FNbyråkratnivå så är den totalt evaporerad. Hur dessa utsläpp från den förbrända demokratin påverkar byråkraterna vet vi. De blir som haschdimmor där de kan segla runt i sin egen lilla värld helt och hållet och surra om nåt djävla klimat de vill ha hundratusentals miljarder att strö över sina korrupta klimatmaffiosos.
  Connie för mig är personligen ett levande bevis på varför hon ska ha sparken ut ur allt som kallas demokrati och förtroendeposter. Hon är en levande parasit helt utan respekt för de människor som skapat pch betalar för den organistion hon nu företräder. Hon har kopplat loss sig själv från både nytta anständighet och komissionärt existensberättigande.

 22. Peter Stilbs

  Jan-Erik S #15 – en mycket tänkvärd bild finns på sidan 90 i Idso’s skrift ”Carbon Dioxide and Earth’s Future” – som går att ladda ned
  från  http://www.co2science.org/education/reports/prudentpath/prudentpath.php

 23. Tack Peter för ditt inlägg # 14. Verkligen tack!

 24. Slabadang

  Varning varning!!
  Om man nu betraktar civilisationer utifrån funktionalitet och framgång så är just FUNKTION det som styr hela utvecklingen. Motsatsen är ideologiska och religiösa civilisationer så är det TRO som styr utvecklingen.Vilka samhällen lyckas då bäst med både miljö och välfärd? Självklart är det de funktionella samhällena byggda på logik planering kunskap teknik och samordning av investeringar och verksamheter som har MÄTBARA både kostnader vinster och funktioner där NYTTAN av funktionen avgör om vi satsar eller ej.Detta faktum är direkt kopplad även till en miljöpolitik eller borde åtminstone vara det.
  Nu med hela ”klimathypen” i spetsen så har man HELT lämnat alla de kritierier som gäller för att man skall kunna mäta både nyttan funktion resultaten i förhållande till kostnaderna. Vi har lämnat funktionaliten och låter numer TRO och IDEOLOGI styra.Det är det stickspår våra politiker nu låtit hela vår demokrati att spåra ur på och jag VET att det endast blir en tidsfråga innan hela samhället kör rätt in i bergväggen. Om vi inte lyckas stoppa tåget nu så kommer de som överlever kraschen börja ställa sig frågor om var det spårade ur någonstans. Jag vill bara att vi alla sätter ut en markering i våra kalendrar på dagens datum så vi alla minns när och varför katastrofen och kollapsen inträffade. Låt den 25e Mars bli insiktens dag dagen innan de mörka ideologiska krafterna släckte ljuset för människans främsta egenskaper förmågor och organisation.
  Dagen då rationalitèn och det ansvarsfulla intellektet byttes ut mot ideologiskt grönreligiösa mörka dogmer samtidigt reser vi minnesmärket över det funktionella samhällsbygget och dess fumktionella miljöpolitik.
  Jag önskar att jag kunde vara positiv och hoppfull men urspårningen har redan skett. Vi har bevis på att den funktionella demokratin är satt ur spel. De funktioner som skall garantera förnuftet ansvaret och funktionaliten har istället blivit ideologiska bastioner frikopplade från sin ursprungliga funktion. Den enda räddningen är att någon krossar glaset och rycker i nödbromsen så folk kan titta ut ur fönstren och inse att de är på ett spår som leder åt helvete.
  ”Klimatet” har nu varit den trojanska hästen för denna utveckling. Vi var redan på väg mot en urspårning redan innan då en mängd samhällsfrågor tillåtits debatteras utifrån ideolgiska perpektiv istället för funktionella. Politiska offergåvor och symbolhandlingar som att släcka ett ljus har ersatt den reala funktionella politiken. 
  Vem eller vilka är det som i ordets rätta betydelse faktiskt styr vår demokrati idag ? Hur ser en sann utvärdering ut? Vi vet hur den formella strukturen ser ut men hur stämmer den kartan med verkligheten? Vem och vilka besitter den sanna makten? Vem och vilka är det som i verkligheten STYR tåget?
  Den konkreta demokrati vi har oss absolut närmast är den Kommunala. Där handlar det nästan uteslutande om FUNKTION och service. I Nio frågor av tio så är det FUNKTIONEN och VERKLIGA behov som styr besluten. Ideoligier spelar oerhört liten betydelse för drift skötsel och utveckling av en kommun. När börjar dåkonflikterna och var ges ideologin allt större utrymme på funktionen bekostnad?
  Jo det har med avståndet från de reala konkreta effekterna att göra.
  Ju längre ifrån det reala du befinner dig ju större utrymme får det ideologiska ursäkta yttrycket men rena babblet.
  Med den centrala maktkoncentration som pågått underr så lång tid så får vi allt svårare att påverka och de som fattar besluten finns allt längre ifrån den funktion de har makten och ansvaret över.
  I det ljuset ska man betrakta vår icke folkvalde kommisssionär. Våra ickefolkvalda ideologer påp SVT. Våra icke folkvalda ideologer på Naturvårdsverket som nu senast vill klassa snö som miljöfarligt avfal.I det ljuset skall vi upptäcka att gränserna mellan särintressen och riksdagspolitiker är utsuddade- I det ljuset kan vi läsa att särintressens handlingsplaner och målsättningar är direktkopierade in i partiprogram.
  Vi får förgäves leta efter de förslag som stärker vår medborgerliga insyn makt och kontroll över den formella makten. Det är dukat för IDEOLOGIERNA och det är funktionens och medborgarmaktens direkta motsats. För bara tjugo år sedean var det otänkbart att bara genomföra försla på rent ideologiska grunder. Idag och i allt ökande har det blivit normaliserat. man har lärt sig att undvika funktionella fakta och konsekvenser genom att dansa ideologiska regndanser eller skicka runt vattenpipan i allt fler frågor.
  Vad är det då som gör det klimatideologiskt styrda samhället så direkt farligt och till växeln som slutligen spårar ur det funktionella samhället? Jo det är magnituden som gör det. Nu går det en direktlina hela vägen ifrån FN till EU till regeringchefer riksdagar naturvårdsverk länstyrelser och kommuner. Symbolhandlingar och offergåvor avkrävda av medborgarna är vägen för den nya disfunktionella reilgiösa/ideologiska makten. Ett konkret bevis på att hela den demokratiska kedjan och strukturen är kidnappad av disfunktionella krafter.
  Vi förstår då också bättree varför de behövt sina diktatoriska verktyg sina härskartekniker och förföljelse av oliktänkande. Det sakligt fumktionella tål en demokratisk skärseld i motsats till den ideologiska/religiösa. Därför har de isolerat sig och gjort allt för att slippa den funktionella granskningen. Därav dessa klimattalibanska tältmötena. Politiker har inte bara köpt ideologin de har också köpt de anti funktionella och det antidemokratiska betendet. De har helt enkelt köpt hela paketet rakt av. Fuck medborgare Fuck gransknign kontroll och insyn. Sätt ut en gtrön politruk i varenda myndighet ooch beslutande organ. Tala tydligt om frö forskare att inte en käft opponerar sig för då får de åka med indragna anslag. Tvåla till de riksdagsmän som inte köper paketet och få dem att hålla käften!
  Ställ inte upp på EN ENDA konfrontation med oppositionen eller kritiker. SKIT I DE DEMOKRATISKA REGLERNA Nu KÖÖÖÖÖÖR VI!!
  Det ironiska är att är det någon politik som verkligen kräver funktionalitet så är det just miljöpolitiken. Havsörnarna undrar nog vem fan som är vän eller fiende till dem. Den öring som har svårt att få rommen att utvecklas undrar nog hur fan ettusenfemhundra miljarder till Connie i EU ska hjälpa ynglen. Vi har fått en disfunktionell demokrati. Det är de fanatiska ideologernas tidevarv.
  En politik som inte har annat än ideoligska motiv kvar. Du och jag som inte är fanatiska ideologer på nyckelpositioner har inte en sportkeps. Den medborgarstyrda demokratin är körd och att läsa T Jeffersson är att kunna bocka av alla de brott mot demokratins fundament som nu genomförs och som till och med har normaliserats.
  Att höra och se Carlgren i action är fanimej nästan en utomkroppslig upplevelse han kan fanimej inte vara sann??
  Har någon nåt uppmuntrande att tillägga? 🙂

 25. Slabadang

  Peter S #14
  Fasen vilken bra sammanställning av CO2 på planeten. Det är såna här pedgogiskt enkla översikter som är så värdefulla.
  Vi fick i veckan en motsavarande bra sammanställning av strålningsrisker. Att vi kan orientera oss i storheterna är viktigt.
  tack!

 26. ThomasJ

  Insider-klubben della IPCC:
  http://nofrakkingconsensus.wordpress.com/2011/03/25/the-ipcc-insiders-club/
   
  Hon é ph**n ta mé fantastisk, ’Donnan’ L. 🙂
   
  Mvh/TJ

 27. Kent Forssgren

  Peter Stilbs # 12. Sorry, men bland är jag envis. Fred Goldberg är inte ensam i sin tro. Koldioxidens goda effekter förefaller odiskutabla. Vi lever ju tack vare de gröna växterna! Däremot förefaller det finnas olika meningar om varför koldioxiden ökar i atmosfären.
  Science is not settled, verkar det som! Har jag kanske missat nåt?
   
  International Journal of Geosciences. Warming Power of CO2 and H2O: Correlations with Temperature Changes. Paulo Cesar Soares
   
  ABSTRACT
  The dramatic and threatening environmental changes announced for the next decades are the result of models whose main drive factor of climatic changes is the increasing carbon dioxide in the atmosphere. Although taken as a premise, the hypothesis does not have verifiable consistence. The comparison of temperature changes and CO2 changes in the atmosphere is made for a large diversity of conditions, with the same data used to model climate changes. Correlation of historical series of data is the main approach.
   
  CO2 changes are closely related to temperature. Warmer seasons or triennial phases are followed by an atmosphere that is rich in CO2, reflecting the gas solving or exsolving from water, and not photosynthesis activity.
   
  Interannual correlations between the variables are good. A weak dominance of temperature changes precedence, relative to CO2 changes, indicate that the main effect is the CO2 increase in the atmosphere due to temperature rising.
   
  Decreasing temperature is not followed by CO2 decrease, which indicates a different route for the CO2 capture by the oceans, not by gas re-absorption.
   
  Monthly changes have no correspondence as would be expected if the warming was an important absorption-radiation effect of the CO2 increase.
   
  The anthropogenic wasting of fossil fuel CO2 to the atmosphere shows no relation with the temperature changes even in an annual basis.
   
  The absence of immediate relation between CO2 and temperature is evidence that rising its mix ratio in the atmosphere will not imply more absorption and time residence of energy over the Earth surface. This is explained because band absorption is nearly all done with historic CO2 values. Unlike CO2, water vapor in the atmosphere is rising in tune with temperature changes, even in a monthly scale. The rising energy absorption of vapor is reducing the outcoming long wave radiation window and amplifying warming regionally and in a different way around the globe.
   
  http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?paperID=3447&utm_source=newsletter&utm_medium=ijg13&utm_campaign=01
  Se även här:
  http://sppiblog.org/news/new-paper-%e2%80%93-%e2%80%9cabsence-of-correlation-between-temperature-changes-%e2%80%a6-and-co2#more-4005

 28. Kent Forssgren

  ThomasJ #26. Fantastisk läsning. Ett litet gäng inom  IPCC utger sig för att vara både forskare och granskande experter av sin egen ”forskning”. Våra politiker köper detta! Det börjar bli svårt att inte tro på vissa spekulationerna kring politikers maktagenda.

 29. Kent Forssgren

  SMHI forskar om växtligheten och klimatet.
  Med hjälp av SMHIs regionala klimatmodeller beräknas klimatet för olika tidsperioder baserat på dagens vegetationsförhållanden, med relativt stora ytor öppen jordbruksmark. Beräkningar görs också utifrån rekonstruktioner av historisk vegetation, både hur den kunde sett ut utan mänsklig påverkan och med mänsklig påverkan, till exempel större andel jordbruksmark.

  http://www.smhi.se/forskning/hur-har-vegetationen-paverkat-klimatet-1.15533

 30. Peter Stilbs

  Kent #27 – Du verkar missförstå mig. Jag anser också att mer CO2 och högre temperatur är bra – men det motsäger inte inte att FG resonerar fel. Jag har tröttnat på att argumentera med honom.

 31. ThomasJ # 26
  Stort tack för den länken!

 32. Kent Forssgren

  Peter #30. Du missförstår mig! Min undran och tveksamhet gäller mekanismerna bakom koldioxidhaltens variation i atmosfären.

 33. Pär Green

  Slabadang # 24
  Har läst 2 gånger, håller med dig helt och hållet.
  Men tvivlar på korruptionen är så listig att man lyckats ena så många på alla nivåer.
  Kan det vara så att alla ser en möjlighet till kakan?
  Finns det något media som vågar ta upp det du skrivit?
   

 34. Slabadang #24
  Jag tror att du överdriver hoten från de miljöengagerade. Vi är i grunden snälla människor som vill väl, både för djur, natur och människor. Många är för social demokrati: ”Åt var och en efter behov, från var och en efter förmåga”.
  Människor förstår att det behövs tillskott av energi om vi ska få det bättre. Det finns gott om människor som vill arbeta och ta risker för att andra ska få det bättre.
  Undantagen behöver varken kommenteras eller kritiseras. Men de  bör ignoreras.

 35. Bertel

  ThomasJ # 26
  Tack för länken och stilla undran, vet våra invalda(av oss) representanter i lagstiftande samling(riksdagen) hur det ser ut i IPCC sfären i sk samlad kunskapsbas med sk ”objektiva” och framstående forskare i frågan om klimatvetenskap?????
  För att inte fattas som mobbare, säger jag enbart, att vi bör ha lyset tänt tills vidare, trots anmodan av det motsatta.   🙂

 36. ThomasJ

  L.#31: Be me guest… 😉
  ’Takes one to know one’ ? Que? And where…? 😉
  Mvh/TJ

 37. Bertel

  # 35 det fattades, upp(fattas) i texten ovan.

 38. Gunnar Strandell #34
  Klokt sagt
  ”Människor förstår att det behövs tillskott av energi om vi ska få det bättre. Det finns gott om människor som vill arbeta och ta risker för att andra ska få det bättre.”

  Så är vi nog funtade lite till mans..
  ”Undantagen behöver varken kommenteras eller kritiseras. Men de  bör ignoreras.”

  Hur ska det gå till menar du? Det är ju undantagen som hörs mest och roligast i gemenskapen med de övriga undantagen  🙂

 39. ThomasJ

  Bertel #35: Ingen, säger ingen vet!. Period! mrgreen:
  Mvh/TJ

 40. Kent Forssgren

  Lite OT, men ändå inte. I Climat Scam hamnar vi ofta i politiken. Vi har kommit till insikt om vad som driver våra politiker. Den egna plånboken.
   
  Fredagsilska? Ilska ja. Socialdemokraterna, nu med Håkan Juholt vid rodret behöver städa upp ordentligt.
   
  Tänk att få förtroendet att arbeta med att förvalta pensionärernas pengar. Stolt? Göra ett bra jobb som höjer pensionerna? Nix!
   
  Cheferna i LO-ägda AMF har fått rejäla lönelyft, skriver Dagens Industri. Vd Ingrid Bonde, med en månadslön på drygt 336 000, fick sin lön höjd med drygt 10 procent förra året.
   
  Med pensionsavsättningar inräknade får hon 5,9 miljoner kronor om året. Vice vd Peder Hasslevs lön har fått påökt med närmare 50 procent sedan 2009. LO äger AMF tillsammans med Svenskt Näringsliv.
   
  Om det så vore, att det fanns kunskaper som kunde bidra till att pengarna förvaltades väl, vore en sak. Med en årslön på 5.9 miljoner förväntar vi oss, pensionärer och blivande, rejäla ökningar av kommande pensioner.
   
  5,9 miljoner i lön för att göra ingenting. Enda trösten. Görs det nått blir resultatet ännu sämre.
   
  Detta är en äcklig, vedervärdig och pervers ordning. De som vi har gett uppdrag att företräda oss, rånar oss.

 41. ThomasJ

  På tal om ’inre cirklar’: Som [måhända] bekant fick ordförande i Vattenfall sparken av staten för ’arrangemanget’ med 12 miljoner kronor ’avgångspeng’ till förre vd:n. Nu meddelades (m ref till DI) att statens representant i V-falls styrelse deltog i ’arrangerandet’… Vaddå? Korruption i Sverige? Näää… 😉
  Och på tal om kommande ’jord-timmen’: läs intressant inlägg av Ross McKitrick:
  http://www.vancouversun.com/technology/Earth+Hour+will+leave+lights/4498889/story.html#ixzz1HcNpZPrP
   
  Mvh/TJ

 42. Holmfrid

  Peter S,
  Fråga danskan hur hon tänker reducera fossilenergin i EU från 81%  till 20% på 30 år genom besparingar och utan kärnkraft. Enligt http://www.cepos.dk står vindkraften i Danmark för 9% levererad ström 2007 och inte 25% som påstås. Kräver Danmark svensk vattenkraft för reglering av vindkraften?  Vill danskarna elda upp vedråvaran för skogsindustrin?