Hockeykurvan går igen

hockey
Gästinlägg av Pehr Björnbom:
Turerna kring hockeykurvan är en fascinerande historia som tål att berättas gång på gång. Den är av central betydelse i samband med Climategate vilket skall diskuteras vid ett möte mellan miljöjournalister och klimatforskare den 22 maj (idag):
Hockeykurvan är död eftersom de rekonstruktioner som ersatt den inte längre har någon typisk hockeyklubbliknande form. Lustigt nog ser aktuella versioner mera ut som ett liggande frågetecken (utsträckt som på en sträckbänk), vilket kanske är en lika talande form som den ursprungliga bedrägliga hockeyklubbsformen.
Men den vetenskapliga skandalen runt hockeykurvan lever kvar i vårt minne. Visserligen friades de berörda från att ha fuskat med vetenskapen i sina peer-reviewade publikationer men de undgick inte besvärande kritik.
Inom AGW-förespråkande kretsar vill man gärna släta över hela saken och försöker få det till att ingen kritik framförts. Men detta stämmer inte med fakta. Kritik av allvarligt slag framfördes till och med i den av University of East Anglia beställda Oxburghrapporten om än i en mycket inlindad form. Andra, som den amerikanske fysik- och klimatprofessorn Richard Muller, skräder däremot inte orden när de framför samma allvarliga kritik.
I Oxburghrapporten, Report of the International Panel set up by the University of East Anglia to examine the research of the Climatic Research Unit, avsnitt Dendroclimatology, punkt 7, står det:

”7. Recent public discussion of climate change and summaries and popularizations of the work of CRU and others often contain oversimplifications that omit serious discussion of uncertainties emphasized by the original authors. For example, CRU publications repeatedly emphasize the discrepancy between instrumental and tree-based proxy reconstructions of temperature during the late 20th century, but presentations of this work by the IPCC and others have sometimes neglected to highlight this issue. While we find this regrettable, we could find no such fault with the peer-reviewed papers we examined.”

I den inlindade kritik som omnämns med orden ”but presentations of this work by the IPCC and others have sometimes neglected to highlight this issue” representerar ordet ”others” det diagram som förekom på framsidan av WMO-rapporten om klimatet 1999.
Det var detta diagram som i ett uppmärksammat e-mail från Climategate åsyftades med meningen ”I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) amd from 1961 for Keith’s to hide the decline:
Samma kritik har formulerats mer oförblommerat av Richard Muller:
Richard Muller ger en utmärkt förklaring till vad uttrycken ”Mike’s Nature trick” och ”hide the decline” faktiskt står för. Muller visar hur upphovsmännen till detta WMO-diagram bokstavligen har både förtigit viktiga fakta och skarvat genom att omärkligt sätta ihop kurvor som borde presenterats separata. Detta vinklade sätt att presentera vetenskapliga resultat på är definitivt inte smickrande för de berörda.
Richard Mullers indignation över hur man med detta diagram har misslett en nyckelgrupp i klimatsammanhang går inte att ta miste på. Diagrammet är mycket fiffigt konstruerat för att lura en viktig målgrupp av människor med ett professionellt intresse för klimatfrågan, nyckelpersoner som säkert tagit stor intryck och fört det bedrägliga budskapet vidare, såsom meteorologer och forskare inom väder och klimat som inte var utpräglade specialister på dendroklimatologi (dvs. att använda träd, speciellt trädringar, för att utforska klimatets förändringar).
Jag och säkerligen många med mig delar Richard Mullers indignation över detta förkastliga vetenskapliga illusionisttrick.
Pehr Björnbom

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  OK, så det är nu som Olle Häggström ska berätta hur förvirrad han bivit av att skeptikerna försöker ta reda på sanningen. Jag förstår honom, eftersom det som regel bara finns en sanning…

 2. Ingemar

  På programmet för dagen står det:

  LOBBYISTER BAKOM KRITIKEN MOT KLIMATFORSKNING

  Olle Häggström om de metoder de s.k. klimatförnekarna använder i Sverige och övriga världen för att sprida förvirring om klimatvetenskapen.”
  Nå, det är väl tur att OH är där och kan säga några ord om hur t.ex. Pehr Björnbom sprider ”förvirring” genom att berätta sanningen bakom hockeyklubban. 🙂

 3. Ingemar
  ”På programmet för dagen”
  Var?

 4. Ingemar

  … för det kan väl ändå inte vara en del klimatforskare som sprider förvirring genom att göra så här:

  I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps
  to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) amd from
  1961 for Keith’s to hide the decline.”?

 5. Ingemar

  Ingvar E #4

  Här är direktlänken:

  http://www.miljojournalisterna.se/2011/05/09/klimatmote-med-media/

 6. Slabadang

  Ingemar!
  Det är inte det första samarbetet mellan ”miljöjournalister” och ”klimatvetenskapen” Jojo har har arrangerat klimattältmöten tidigare alltid soprent ifrån kompetenta kritiker och frågeställningar.Den samarbetspakt som slutits rörelserna emellan är beviset på en totalt korrupt journalistkår.De gör upp gemensamma regler och planer för hur propagandan skall spridas.
  Det finns inte en enda käft inom föreningen som har minsta tanke på kritiskt granskande utan hänger sig åt ensidig propaganda.
  Jag drar helt andra slutsatser ifrån alla de turer som följt ”Climategate” än vad klimathotarna gör. För mig så blev det så tydligt uppenbart hur korrumperad och hederslöst hela etablissemanget var och hur långt och hur högt de var beredda att gå för att försöka sprida dimmor över vad som faktiskt skett.
  Det blev tydligt att politiker både accepterade visste att klimatvetenskapen var ett tendensiöst slafsjobb och hela klimatvetenskapen likaså. Observera att INGEN inte EN ENDA käft ställde sig upp inom klimathotsetablissemanget och tog avstånd ifrån det uppenbara fusk hockeyligan med Mann och Briffa i centrum.
  Att skydda fel och prestige blev viktigare än att göra rätt.
  Nu är det en smal tur att det gick att kontrollera vad som faktiskt hänt i frågan om hockeyklubban och mailen genom att alla uppgifter och orginal kom ut på nätet. De enda som fortfarande är lurade i sakfrågan utgörs av de som litar på MSM och politiker.
  Hade det funnits en ärlig övertygelse om substansen i klimathotet hade resten av det klimatvetenskapliga etablissemasnget markerat mot hockeygänget för att bevisa den solida grund vetenskapen i övrigt stod på. Deras problem var ju att så här pissig är klimatvetenskapen generellt och hockeyklubban är inte ett undantag från kvaliten utan tvärt om kronan i juvelen och ansedd som den högsta formen av klimatvetenskap. Då är det lättare att förstå vad som stod på spel och vad de inte ville bli till allmän kännedom.
  Jag har via hockeyklubban EU FN och IPCC fått klart för mig hur den demokratiska kontrollen makten och insynen försvunnit ifrån oss.De som stulit den har inga som helst intressen att återlämna vad de strukturellt stulit.Den korrupta klimatvetenskapen är bara ett symptom på att demokratins funktioner insjuknat i korruption.

 7. Slabadang

  En separat fråga om utvecklingen av informationsamhället!
  Är det som så att nätet tvingar MSM journalister än mer att samordna och paketera propagandan?

 8. Kent Forssgren

  Slabadang #6.
  Jag har via hockeyklubban EU FN och IPCC fått klart för mig hur den demokratiska kontrollen makten och insynen försvunnit ifrån oss.De som stulit den har inga som helst intressen att återlämna vad de strukturellt stulit.Den korrupta klimatvetenskapen är bara ett symptom på att demokratins funktioner insjuknat i korruption.
  Intämmer. Men, nått kommer att hända. När man väl lyckats få indoktrinerade medmänniskor att tro på det man beskriver, då blir folk förbannade. Via nätet, tex. TCS, sprids kunskapen allt mer. Fler och fler blänkare kommer också in i media. Mest lokalmedia. Även om de ägs av de stora! Denna ilska över att vara lurade och att vi dessutom får betala för att bli lurade, måste tas tillvara. 
  Folkpartiet, nära riksdagsspärren, gör nu ett försök att vända kappan efter vinden, och går ut via kommunala företrädare ut och kräver att RRV granskar vindkraften. 
  Det känns fel att bjuda de etablerade partierna på denna möjlighet. De är alla delaktiga i propagandan.
  Ett nytt riktigt miljöparti borde skapas. Ett sakfrågeparti, inte ett andra flummigt vänsterparti, som utnyttjar miljöfrågor för sin egen maktagenda.

 9. Ingemar

  Slabadang #7,

  Jag tror att MSM fortfarande i väldigt hög utsträckning lever i villfarelsen att de är nån sorts grindvakter och uttolkare av världshändelserna, och att de har något slags monopol på att sila nyheter och information till allmänheten.

  I en undersökning i våras så visade det sig att det nu är över 50% av amerikanarna som säger sig i första hand välja nätet som sin primära informationskanal. Monopolet har alltså definitivt brutits där.

  Det visar sig också att opinionen som anser att klimatfrågan är allvarlig eller mycket allvarlig sjunker stadigt i land efter land, inklusive Sverige. Det tyder på att grindvakterna inte längre kan hålla stånd mot att människor själva ger sig ut på nätet och skaffar information. När politikerna börjar fatta att de här trenderna så vänder det.

 10. Kent #8#
  Tillåt mig att opponera. 🙂 Jag tror  det är mycket bättre att något av de ”vanliga” partierna ändrar riktning än att ett nytt enfrågeparti bildas. Om folkpartiet ändrar riktning i klimatfrågan och det bättrar på deras siffror tror jag det får en ganska stor genomslagskraft

 11. Helge

  #8 & #10
  Definitivt bättre att vända de etablerade, finns så mycket annat väsentligt i politiken. Tror definitivt Folkpartiet som i grunden ett liberalt parti skulle vinna väljare om man tydligare stod upp för demokratin och att vetenskap ska stå fri från ”anpassade” resultat utifrån politiska direktiv. Så mitt förslag är, gå med i ett parti och börja påverka inifrån.

 12. Kent Forssgren

  Ingvar #8.  Tillåtet! Jo, så tänker jag också. Ändamålet helgar medlen.
  Skall vi då låtsas som om ingenting ha hänt. Okunniga är dom inte. Vi här på TCS har ju kommit fram till att politiker kan agera utan att ansvar kan utkrävas? Sådana lagar har dom skapat.   Även om det så smånigom blir en försiktig ändring i klimatpolitiken så är vi medborgare på väg att bli totalt styrda, som får, av hela det byråkratiska etablissemanget i Sverige, EU och FN. Vi ser redan hur de vrider klimatpolitiken med andra vinklar. Allt för att kunna sfortsätta att kinna oss så mycket det bara går. Skall vi acceptera detta?

 13. Kent!
  Ahh!
  Om vi skall se på det ”demokratiska bortfallet” och toppstyrning från makthungriga politruker i EU då skall vi starta  ”Ny Demokrati”. Där håller jag absolut med. Men det får ju inte bli ett enfrågeparti.

 14. Gunnar Strandell

  Slabadang #6
  Om jag har läst rätt i Climategate-mailen motsatte sig faktiskt Keith Briffa att hans kurvor användes på det sättet som framgår av Ingemars citat i #4. Han ville inte trunkera data efter 1961, som hans chef, Phil Jones, föreslog och genomdrev. 
  Det är också ett skäl som förs fram av dem som tror att Briffa läckte ut mailen.

 15. Kent Forssgren

  Ingvar. Överens!

 16. Ingemar

  Ännu en publicerad artikel (GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 38, L10703, 4 PP., 2011) som slår hål på IPCC-myten att det inte finns några andra förklaringar än den antropogena CO2-produktionen som kan förklara den globala uppvärmningen i slutet på 1900-talet.

  http://www.thegwpf.org/the-observatory/3060-new-paper-significant-natural-climate-change-from-ocean-oscillations.html

 17. Lena Krantz

  Ingemar #16
  Äntligen börjar man uppmärksamma bl a AMO som jag talat mig hes om. Eller möjligen skrivit så att fingrarna fått skavsår…typ!
  🙂
  Intressant minsann!

 18. Rosenhane

  Lena 
  var du på miljöjournalisternas evenemang i Frescati idag?
  I så fall, berätta….. pliis…. 😉

 19. Rosenhane

  OK
  Där kom den från Lars Bern.

 20. Slabadang

  Lena K!
  Skam den som ger sig! 🙂 Cyklerna har nu allt tydligare vörjat få sin existens bekräftad och beräknad. Corbyn har tillämpat sina med framgångrika resultat och nu börjar det bli allt tydligare att samverkan dessa emellan är av betydligt större betydelse än avd IPCC hävdat.
  När man sen lägger till den underskattade ökningen av TSI och på toppen lägger den kosmiska strålningens betydelse för molnbildningen, så behöver man inte vara ”klimatexpert” utan det verkar vara mer ett hinder för att förstå att IPCC är ett politiserat missfoster till organisation.

 21. Lena Krantz

  Rosenhane
  Nej, jag tackade nej eftersom jag helt enkelt inte hann med det.

 22. Lena Krantz

  Slabadang #20
  Ja det skall bli oerhört intressant att följa utvecklingen både vad gäller klimatet men också klimatforskningen.

 23. Rosenhane

  Lena#21
  Samma här.
  Av Lars Berns rapport att döma var det ingenting vi missade. 😉

 24. Det som Mp lever på som nästan ett Enfrågeparti om miljö o klimat.
  är den ORO som finns,mest bland storstadbor,denna Oro är motorn
  för partiets framgång,och de larm massmedia skapar grund för Oron.
  De allmänna partier från Vp till Moderater,borde ta in miljöfrågor och
  skingra grogrund för Oro bland väljare,alla partier är för en god miljö.
  Mp behövs ej,det finns så många oberoende för miljöfrågor,forskning
  kommun och stat.
  Miljöfrågor ska ej vara partipolitiska i samhället.
  ALI.K.

 25. Ingemar #9
  Du tolkar marknadskrafterna bra, men beskriver dom fel…
  ”Jag tror att MSM fortfarande i väldigt hög utsträckning lever i villfarelsen att de är nån sorts grindvakter och uttolkare av världshändelserna, och att de har något slags monopol på att sila nyheter och information till allmänheten.”
  Det är ingen överordnad makt som avgör vilken information som säljer flest tidningar. Det är läsarna (marknaden) som avgör.
  Lika tokig tolkning gör många som vill bilda ett nytt politiskt parti.
  Varför inte engagera sig i politiken?
  Men jag kan erkänna att det är enklare att bara vara åskådare och ha kritiska kommentarer i efterhand.
  Jag tor inte att media uppfattar sig som grindvakter – dom är nog mer ute efter att behålla eller skaffa nya läsare – och överleva.

 26. Kent Forssgren

  ALI.K. Miljöfrågor ska ej vara partipolitiska i samhället. Du träffar mitt i prick. Det är sjukt att göra politik av miljöfrågor.

 27. Kent & Ali ..
  Jag har mycket svårt att föreställa mig att politiker, i dagens system, inte skulle vilja använda ’miljön’ både för att posera själva, för att söka få väljarstöd, och dessutom använda det som slagträ mot alla andra.
  Alla gör det förstås inte. Men att både lockelsen finns och att det kommer att attrahera diverse tomtar och lyckosökare torde vara självskrivet. Jag kan inte se något alternativ om vi skall ha demokrati ,,

 28. Lena Krantz

  Rosenhane #23
  Var har han skrivit den?

 29. Gunbo

  Uffeb #25,
  Bra kommentar!
  ”Men jag kan erkänna att det är enklare att bara vara åskådare och ha kritiska kommentarer i efterhand.”
  Just det! Det är lätt att kritisera när man har facit i hand.

 30. Lena Krantz

  Rosenhane
  Glöm min senaste fråga….hi hi

 31. Kent Forssgren

  Jonas N. #27. Miljöfrågor borde inte vara partipolitik.

 32. Rosenhane

  Lena 
  Hahaha;)

 33. Jonas N#
  Ja,lycksökare finns alltid ,jag är medveten om det,det går inte att
  förhindra,i dagens media handlar mest om att vara populär och
  sola sig i glansen,tyvärr så är det så mest numera i politiken i den
  mediala världen.
  ALI.K.

 34. Gunbo #29
  Akta dig för att citera eller skriva något positivt om det jag skriver.
  Det är lätt hänt att du blir lika idiotförklarad som jag…eller att vi blir det i grupp.
  Mig gör det inget, och du är tålig har jag märkt.

 35. Gunbo

  Uffeb #34,
  ”Mig gör det inget, och du är tålig har jag märkt.”
  Ja, jag skiter i allehanda påhopp så jag skriver det jag tycker och tänker! Precis som du!

 36. UffeB #25
  > Det är läsarna (marknaden) som avgör.
  Så enkelt är det faktiskt inte heller, ”Marknaden” består inte bara av läsare utan även av annonsörer och där finns det tunga spelare. Och som driver en agenda.

 37. http://www.moderna-myter.se/2008/02/det-var-varmare-fr-1000-r-sedan.html
  Det var varmare för 1000 år sedan
  Kommer ni ihåg hockeyklubban – flaggskeppet i IPCC TAR från 2001. Denna kurva publicerades om och om igen i media men helt plötsligt har den försvunnit. Varför? Jo, Steve McIntyre, som har den kända bloggen Climate Audit, avslöjade kurvan som ett falsarium. Inga ursäkter från IPCC, man tystade ner det hela och tog bort kurvan i AR4 rapporten 2007.

 38. Gunbo

  OT, snubblade över denna lååånga artikel när jag googlade. Den belyser vilken makt pengar ger. Undrar hur andra uppfattar den.
  http://www.newyorker.com/reporting/2010/08/30/100830fa_fact_mayer?printable=true

 39. K.F#
  När gemene man o kvinna upptäcker att man har blivit lurade,vad
  händer?,man valskolkar helt enkelt.
  ALI.K.

 40. Paxmax

  Haha, ni hänger inte med, Richard Muller fick pengar från industrijättar för att själv minsann kartlägga globala uppvämningen. Den rapport han själv överlämnade till USA’s kongress BEKRÄFTADE att senaste tidens temperaturökningar(1.2grader under 1900-talet) FAKTISKT är sann, och hans data överenstämmer MKT väl med andras fynd. Den globala uppvärmningen är ca 1.2 grader under 1900-talet. ”Hokeystickan” är bekräftad.. IGEN.
  Naturliga förklaringar finns även för ”hide the decline” som ni så kärt harpar om.

 41. Pelle L

  Hej igen Paxmax,
  vart tog geologgrupperna vägen då?
  Försvann de?

 42. L

  Paxmax, problemet med hockey-klubban är inte 1900-talets uppvärmning, utan avsaknaden av MWP och LIA. Dessutom pekar den framtida projektionen bevisligen helt fel numera.
  Vem sa du betalar dig som bloggvakt..?

 43. Paxman … du är inte så värst informerad, va?
  Har du koll på vad rapporten till kongressen faktiskt hade tagit med? Eller chansade du bara? Menar du verkligen att hockeystickan bekräftats av markstationsdata? Eller vet du verkligen inte alls vad du pratade om?
  Som jag frågade förra gången: Var hittar de alla dessa ’signaturer’?

 44. Paxmax

  ”Hide the declline” handlar om trädringar som forskare kartlagt. Det data som fanns tillgängligt var de som Keith Briffa(+hans team) sammanställt. En del av trädringarna i undersökningen var koncentrerad på långsamt växande träd på högre höjd(holoscene) i norra hemisfären. Senaste tidens klimatförändringar speglades i trädringarna på just DOM TRÄDEN. DE ANDRA träden reagerade på temperaturökningarna, liksom korallbäddar. Man visste om att datat var ”dåligt” efter 1960 så då använde man det inte. Hokeystickan blir inte ett korthus för det. En liknelse är en väderstation som monterades ”på landet”. Den ger stabila mätvärden, men på senare tid så slukades av en växande stad och får jämferelsevis mysko värden. Måste man kasta allt data? Näe, mätvärdena är OK tills staden slukade mätstationen, då är inte mätvärdena representativa längre.
  Finns ingen ”konspiration” som försöker ”DÖLJA SANNINGEN”. Observera att mätvärdena bara SLUTAR 1960, dom skriver inte FALSKA mätvärden i rapporten.

 45. Paxmax

  Skrivfel: Senaste tidens klimatförändringar speglades inte i trädringarna på just DOM TRÄDEN.
  Beklagar förvirringen.

 46. L

  Paxmax, hur många träd var det, tre eller ett? Som ska representera hela jordens klimat? Imponerande forskning….

 47. Paxman .. vad detta visade bortom allt tvivel är att träd inte går att använda som termometrar. Man ’valde’ att dölja det faktum genom att bara ta med det data där det såg ut som om de funkade som termometrar. Syftet är uppenbart för alla som inte är hjärntvättade. Tom dom hjärntvättade anvgav vad syftet var … (när dom inte trodde folk lyssnade)

 48. Anon

  The AGW theory (=Anthropogenic Global Warming theory), and its infamous image of a ”hockey stick graph,” by Mr. Michael Mann (PSU), and used by Mr. Al Gore, amongst other AGW alarmnists, now discredited after Climategate/Global Warming Hoax, due to its manipulation of the MWP (=Medieval Warming Period), in the UN/IPCC 2001 Report, by the #1 Junk Scientist, Mr. Michael Mann, in short: MWP disappears with the help of Mr. Mann, but the MWP WAS included in the original UN/IPCC 1990 Report, by the ”Father of Climatology,” former Met Office meteorologist, Hubert Lamb.
  Mr. Michael Mann, now, amongst others, is under investigation, by Congress, Senator James M. Inhofe (R-Okla), for, ”Inhofe Launches ”Climategate” Investigation,” November 25, 2009, at http://climaterealists.com/index.php?id=4453 .
  Between, (1990-2001), i.e. IPCC 1990 Report, and IPCC 2001 Report, lengthy path of data manipulation, driven by non-scientific issues, and foremost, by AGW theory alarmnists, especially, Mr. Al Gore, Mr. Michael Mann, Mr. Phil Jones (CRU/UEA), Mr. James Hansen (NASA/GISS), and escalating up to Climategate in November 2009, and now added, Himalayagate, Amazongate, and Temperaturegate.
  The AGW theory has produced zero reproducible scientific data since its inscription, and should therefore be rejected. (The AGW theory is not science, it is an anti-science ideology, driven foremost of anti-human population control, manipulation, and socialism.)
  Say no to Climategate/Global Warming Hoax, Junk Science, and Cap and Trade.

 49. Paxmax

  Sign L frågade: Avsaknad av MWP och hur många träd?
  Exakt hur många träd kan jag inte svara på eftersom jag inte har tid eller lust att själv söka genom databasens över 2000 provställen omfattandes säkerligen 100000-tals träd i den amerikanska databasen. Dock så är ”hockeystickan” baserad på träd och iskärnor från 11 olika ställen runtom världen. MWP finns omnämnd i samma forskningspapper och är medräknat -grejen är att MWP var med globala mått lokala(plural) händelser(plural) bl.a. runt medelhavet och sträckte sig en bit nordväst enl. forskning av Lamb.
  LIA är jag inte lika påläst på och avböjer kommentera.

 50. Paxmax

  Pelle L: försvunna geologgrupper? Pelle, skulle du kunna klä det med lite mer material så jag förstår vad du syftar på?

 51. Paxmax

  Pelle L: Ah, nu fattar jag.. du pratar om en helt annan tråd… jag svarar där

 52. Paxmax

  Anon: japp, efter mycket tjat så hölls det en officiell undersökning av Mann och Co… och dom fann mycket riktigt inget alarmerande som gör att man bör bortse från det som presenteras.

 53. Inge

  Paxmax
  Inte officiell utan deras egna frkände dem. Mann blev frikänd av sitt universitet för att han var så värdefull för dem och drog in så mycket anslag och publicitet genom sitt kändisskap. Mer seriöst än så är det inte. Och om du vill ha reda på Medltida värmeperioden globalt kan du gå till:
  http://www.co2science.org/subject/g/globalmwp.php 

 54. Inge

  PAXMAX
  Här en studie som visar att även Inkaindianerna hade en Medltida värmeperiod:
  http://www.theaustralian.com.au/news/world/the-success-of-the-incas-has-been-attributed-to-llama-droppings/story-e6frg6so-1226060974661

 55. Inge

  PAXMAX
  Sen har vi en studie publicerad i Nature som visar på oceanernas betydelse för klimatet:
  http://notrickszone.com/2011/05/20/duh-oceans-drive-climate-not-co2-says-new-nature-study/

 56. Anders L

  Inge #55,
  Att klimatet har en naturlig variation är ju inget nytt, och att vetenskapen identiferar allt fler av de ingående komponenterna i de variationerna förändrar ingenting. Det som är nytt är att människan tillför ca 30 miljarder ton CO2 till atmosfären varje år – och tillsätter man mer växthusgaser till atmosfären på vilken planet som helst så blir resultatet att det blir varmare vid planetens yta. Det är bara så. Att det sedan finns en liten grupp människors vars ideologiska skygglappar är så stora att de hindrar dem att utföra ens de enklaste fysikaliska beräkningar är ett intressant psykolgiskt fenomen, men det förändrar heller ingenting när det gäller de fysikaliska processerna som sådana. Jorden har redan blivit varmare pga mänsklighetens CO2-drivande verksamheter, och den kommer att bli ännu varmare under de närmaste 400-500 åren.

 57. Jonas B1

  ”Det är bara så.”
  Ja så är det. Men det är väl inte förvånande att en jubelåsna som du ännu inte fattat att frågan är hur mycket varmare det blir.

 58. Toprunner

  Anders L #56:
  Nu är du där och fibblar med massflöden igen. Vart kommer syrets vikt ifrån?

 59. L

  Anders L, det finns redan 3.000 gigaton CO2 däruppe, på med hjälmen..!

 60. Hej Anders L … kul att du är tillbaks och skriver samma kommentar ytterligare en gång.
  Men du missar fortfarande lika grovt. Där finns inga fysikaliska beräkningar som visar hur klimatet styrs. I ditt inledande stycke skriver du ju själv att den delen är alldeles för dåligt förstådd.

 61. Kurt Persson

  Ingemar #4
  Vad består ”Mike’s Nature trick” av? Har han fört någon bakom ljuset?

 62. Håkan Sjögren

  Anders L # 56 : Det finns inga,vare sig enkla eller svåra fysikaliska beräkningar, som skulle visa att jorden har blivit varmare av att halten CO2 har ökat några miljondelar i atmosfären och det är mera troligt att vi är på väg in i en, eventuellt liten, istid. Jag uppfattar Dig som en ”nyttig idiot” i KGB:s bemärkelse när Du har gått på CO2-myten och propagerar för densamma. Mvh, Håkan.

 63. Paxmax

  Inge #55 : Har du ens LÄST vad dokumentet handlar om? Ni ”klimatförnekare” läser enbart det i fetstil som någon pekar ut och missar TOTALT att det inte handlar om ett globalt fenomen som GLOBAL uppvämning är. DOH!?

 64. Paxmax

  Håkan Sjögren #62 : ”det är mera troligt att vi är på väg in i en istid”
  Ja, en istid kommer on ca 20000år tack vare de långsamma astronomiska rörelser jorden gör i förhållande till solen.
  Bravo, vem är en nyttig idiot?
  Det är en samverkan av 3 olika rörelsescheman som jorden följer. Studera lite material skrivet av Milankovitch, det hjälper dig förstå varför du har fel om istiden som något aktuellt fenomen.
  Fast…det är ju som allt annat, forskning baserad på fakta, det kanske inte är relevant.
   

 65. Inge

  Anders L  #56
  Att havsströmmarna påverkar mycket är relativt nytt och tydligen helt ointressant för dina tankebanor. Perioden mellan 1970 och 200 hade en positiv PDO och det var därför temperaturen ökade då, liksom den gjorde mellan 1910 och 1940 lika mycket, fast då utan att CO2 kunde ha nämnvärd inverkan. Med eller utan CO2= samma resultat = ingen extra värme av extra CO2. Alltså berodde allt på naturlig påverkan på klimatet! Det är inte vad dina konmpisar inom IPCC säger, de säger att större delen av uppvärmningen de senaste 50 åren skulle vara beroende av ökningen av CO2. Dåligt säger jag. CO2 behövs inte för att förklara de uppgångarna! Men det genererar pengar till forskning och den förhatliga oljelobbyn gillar också det för de tjänar pengar på utsläppsrätter.

 66. Inge

  Paxmax
  Dokumentet handlar om havens betydelse för klimatetoch det är också intressant att Nature publicerat det, de som annars inte publicerar AGW-skeptiskt material. Jämsar man ut PDO och andra havsströmmars inverkan får vi en jämn höjning av globala temperaturen på ca 0,5 grader per århundrade räknat från mitten på 1800-talet då vi gick ur LillaIstiden. Det finns alltså en ca60-årig cykel i klimatet som ännu inte är identifierad men som jag skulle tro hänger ihop med variationer hos solen. Någon extra höjning pga CO2 syns inte.

 67. Paxmax

  Inge #53: Redan direkt på den sidan lurar CO2science dig. Endast klimatförnekare försöker få dig att tro MWP var GLOBAL, men det är det inga seriösa klimatforskare som påstår.
  Vilka är CO2SCIENCE?

  Craig Idso, Keith E. Idso, Sherwood Idso

  ExxonMobil funds the Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, Tempe, Arizona.
  CO2Science.org, which has been closely affiliated with Western Fuels Association, has Craig Idso as president, Keith E. Idso as vice president and Sherwood Idso as its scientific advisor.

  Sherwood Idso created a $250,000 video for Western Fuels in 1991 titled ”The Greening of Planet Earth” which touts the virtues of global warming. The highly misleading video – which claims that global warming is good for humanity was paid for by the coal industry and was the subject of Congressional Hearings in the early 1990s.

  In his collaborations with Dr. Sherwood Idso, Balling has received about $50,000 in research funding from Cyprus Minerals, as well as a separate grant of $4,900 from Kenneth Barr, at the time CEO of Cyprus. The German Coal Mining Association has provided about $80,000 in funding for Balling’s work. The British Coal Corporation has kicked in another $75,000. Balling also received a grant of $48,000 from the Kuwait Foundation for the Advancement of Science as well as unspecified consulting fees from the Kuwait Institute for Scientific Research. Balling’s 1992 book, The Heated Debate, was subsequently translated into Arabic and distributed to the governments of OPEC. The funding for this edition of his book was provided by the Kuwait Institute for Scientific Research.
  While The Center for the Study of Carbon Dioxide has tried to distance itself from the coal industry andWestern Fuels Association, a look at the Western Fuels website indicates otherwise:
  http://www.westernfuels.org/links.cfm

 68. Peter Stilbs

  Strunta i denne Pacman – det dyker upp sådana med jämna mellanrum, och agerar papegoja här. Bara tröttsamt.  

 69. Rosenhane

  Peter, håller med.
  Att gå i polemik med dessa blir som att elda för kråkorna. ;

 70. Ingemar

  Kurt Persson #61,
  I korthet skulle jag vilja beskriva ”Mikes Nature Trick” så här (rätta mig om jag missar ngt väsentligt):
  ”Tricket” består i att Michael Mann slutar att använda trädringar som proxie (substitut för instrumentella mätningar) för temperaturen precis då den globala temperaturen tar fart igen efter nedgången mellan 1945 och 1975. Istället använder Mann då termometerdata. Och det är OK om man klart och tydligt markerar att man använder sig av ett annat mätningsförfarande. Istället så gör han en utjämning (smothing) av temperaturkurvan som inbegriper både trädringar och instrument. Detta är något av en dödssynd eftersom det ger ett felaktigt intryck av enhetlighet och att trädringar och termometerläsningar stämmer överens.
  I själva verket så gör de inte det, och detta i sin tur kastar ett tvivlets skugga över hur väl trädringar kan fungera som proxie för temperaturen när vi ser bakåt i historien. Tänk om träd även reagerar på annat än temperatur, säg nederbörd och näringstillgång? I så fall, hur kan vi lita på Manns rekonstruktion av temperaturerna ända tillbaka till medeltiden?
  Uttrycket ”Nature trick” är Phil Jones (kompis till Mann) beskrivning i Climategatebreven av detta försåtliga förfarande som beteckning för hur Michael Mann gjorde i en av dennes publikationer i tidskriften Nature (utan att någon referee reagerade). En del anser att ”tricket” är acceptabelt i pedagogiskt syfte. Jag, och många med mig, ser det som forskningsfusk rätt och slätt. 
  Om du är hemma på engelska så skulle jag rekommendera Steve McIntyres många penetrerande inlägg om detta på
  http://climateaudit.org/?s=Nature+trick

 71. Inge

  Paxmax
  Det dina ”seriösa klimatforskare” har gemensamt är att de lever på klimathotet. Mer larm ger mer forskningspengar. Vad är det för seriöst med det? Klimatforskningen har omsatt 100 miljarder på att försöka leda i bevis att CO2 driver klimatet utan att lyckas, Skeptikerna är en gräsrotsrörelse och du är utomordentligt fånig som påstår att vi får oljepengar. de pengar du nämner, i den mån det är sant, är småpotatis mot vad dina sk. seriösa forskare får. Du är otroligt missunsam. All vetenskap ska balanseras av diskussion och kritik för att gå framåt, klimatvetenskapen inget undantag och visa då att du klarar av att det förekommer kritik. Dina hjältar har över 3000 gånger mer resurser än vi och klarar ändå inte av att övertyga mänskligheten om sina teoriers förträfflighet. Därför att det de påstår inte går att märka i det verkliga livet! Vi är vana vid ”vetenskapliga larm” som sen ändras och det är likadant med klimatlarmen och det är svagt av dig att inte klara av att genomskåda bluffen! Du stöder den rike och starke i denna fråga och missunnar oss att säga vår mening. Och varför kallar du oss förnekare???? Vad förnekar vi? Själv förnekar du de naturliga klimatförändringarna som jag beskrivit! Såna som du återkommer som sagt med jämna mellanrum och många gånger tror jag det är samma personer med ny signatur. Vi har nog diskuterat förr!

 72. Håkan Sjögren

  Paxmax # 64 : ”forskning baserad på fakta, det kanske inte är relevant”. Detta låter som en skön själs bekännelse. Till skillnad mot AGW-are anser jag att forskning, som inte baserar sig på fakta, är helt förkastligt till exempel att CO2 skulle kunna påverka klimatet. Här saknas verkligen rudimentära fakta. Mvh, Håkan.

 73. Torsten Wedin

  Håkan Sjögren #72:
  Han heter inte längre Paxmax. Peter Stilbs har döpt om honom till Pacman. Men det har Pacman själv ännu inte förstått.
  Totte

 74. Paxmax

  Ingemar #70: Jag tror inte du har full koll på ”Mike’s trick”. Det är nämnligen så att Mike’s trick bara användes på en serie trädringar vars data SLUTAR 1981. Observera att Mike’s trick är en skild del mot ”hide the decline” som har andra naturliga orsaker.

 75. Paxmax

  Stilbs #68: *suck* ingen fara, vill inte diskutera vuxensaker med sådana som håller sig på en så låg nivå.
  Bara att erkänna, forskarna har fakta, ni har emotionella argument.
  Klart det kan bli papegojaktigt tills ni åtminstonne slutar missrepresentera fakta. Sen kan man gå vidare.
  Ahh.. just ja, det är Stilbs jag pratar till… *suck*

 76. Labbibia

  Paxmax # 74
  Fantastiskt så välunderrättad du verkar vara i frågan. Har du ”insideinformation”? 

 77. Paxman … varför försöker du försvara oseriöst praktiserande av data inom forskningen?
  Jag vet att klimathotstroende närmast maniskt försvara allt sådant. Men varför är det behovet så starkt, så starkt att argumentationen kan bli rent parodisk?
  Tex hävdas det att sådant var en konsekvens av att skeptiker långt senare ställde enträgna frågor om datat och hur det hade behandlats.

 78. Ingemar

  Pacman, Mikes trick används två gånger; en gång av Michael Mann och en gång av Phil Jones. I det sistnämnda fallet för att ”hide the decline”.
  Själva tricket är att man använder sig av två skilda sorters data (trädringar respektive instrument) i utjämningen (smoothing). Att man gjort så syns ju inte, hur mycket man än tittar på kurvorna. Mycket fult!
  Mer detaljer finns t.ex. här av Jean S:
  When smoothing these time series, the Team had a problem: actual reconstructions “diverge” from the instrumental series in the last part of 20th century. For instance, in the original hockey stick (ending 1980) the last 30-40 years of data points slightly downwards. In order to smooth those time series one needs to “pad” the series beyond the end time, and no matter what method one uses, this leads to a smoothed graph pointing downwards in the end whereas the smoothed instrumental series is pointing upwards — a divergence. So Mann’s solution was to use the instrumental record for padding, which changes the smoothed series to point upwards as clearly seen in UC’s figure (violet original, green without “Mike’s Nature trick”).
  http://climateaudit.org/2009/11/20/mike%e2%80%99s-nature-trick/ 
   

 79. Paxmax

  Inge #71: Viss forskning genererar sin eget uppehälle bara genom att vara. Ibland kan det verka orättvist, AGW upplever det orättvist att klimat och miljöforskare får sådan ”enorm” backning.
  Många sjuka upplever medicinindustrin som skev eftersom den ofta inriktar sig på potentiella ”lönsamma” nischer där många sjuka/lidande finns istället för på vissa RIKTIGT hemska sjukdomar.
  Några tycker det är sjukt att vi inriktar så mycket pengar på forskning inom rymd/fysik när vi fortfarande har massa sjukdomar och svält vi borde göra något åt.
  Så naturligtvis känns det orättvist, kan jag till viss del hålla med om. MEN: forskning FUNGERAR inte så: Man tar inte en summa pengar för och undersöka om global uppvärmning är falsk eller sann. Man äskar pengar för att kanske undersöka trädringar, sen drar man slutsatser på resultatet utav trädringarna.
  Precis så gjorde klimatskeptiker’n Richard Muller. Han ville själv göra forskning på marktemperaturer. Han äskade pengar, fick dom från privata finansiärer (varav en del inom bränsleindustrin), gjorde forskning och fick resultat. Kanske inte det resultat som de som hade betalat hans anslag ville ha visserligen…
  Gör man slarvig forskning med uppenbara hål i slutsatserna så får man inte sina papper publicerade i vetenskapliga akademier.
  Enkelt, självkorrigerande och strävar efter väl grundade slutsatser baserad på fakta. Så har forskning bedrivits i snart 400 år, och jag ser en tydlig trend av att vi avancerar ända sen dess.
  Sen kan dessa vetenskapliga papper användas politiskt, det är en annan femma helt och hållet -men det skall hållas skilt från forskarna, därför tycker jag att forskning med ingående positiv BIAS med en målinriktning pga injekterade petrodollar är mkt vanskligt eftersom det rubbar förtroendet för forskning.

 80. Labbibia

  Paxmax # 79
  Du kan ju svamla på bäst du vill, men här kommer ett obestridligt faktum.
  ”CAGW” är stendött, det dog i samma ögonblick som HadCru-mejlen läcktes ut.
  Med andra ord, hur du tolkar mejlen är ovidkommande. En överväldigande del av världens ledare har tolkat dem ungefär som Ingemar…..
  och agerar utifrån det.
  Jag förstår att det svider.
  Men det är faktiskt ”game over”…..

 81. Paxmax

  Labbibia #76 :  Näe, jag tittar från utsidan in genom fönstren jag åxå, bara att jag är villig att släpa med en kikare för att läsa forskarnas egna rapporterna/papper BAKOM t.ex. politiska utspelet i den mån jag kommer över dom gratis genom internet. Tungt arbete, tar en jäkla massa tid.

 82. Paxmax

  Ingemar #78 *suck* du kunde inte heller vara mogen och acceptera mitt nickname.
  Hoppas det roade dig som det roar små barn.

 83. Paxmax

  Labbibia #79, det du skriver har ingen betydelse för mig än, kan du hjälpa mig hitta källan för den (vad jag förmodar) engelsk-skrivna artikeln?
  (till skillnad från ”klimatskeptikerna” är jag faktiskt villig och läsa på lite istället för att bara fnysa ur några floskler och gå vidare)
  Hmm.. under vilket paraply vill ni stå? Klimatförnekare? Klimatskeptiker? uppvärmningsskeptiker? petrodollar-nickedockor?

 84. L

  Paxmax, klimathotsskeptiker går bra…

 85. Paxmax

  Jonas N #77: Varför jag försvarar oseriös.. inom forskningen.
  Problemet är inte forskningen, utan den poltitiska och populistiska inblandningen i forskningen och presentationen som grusar den, i grund och botten, trovärdiga forskning.
  Jag är inte heller förtjust över hur det har målats vidare med samma pensel i vissa dokument som lobbas framför makthavare. Dock så förstår jag att man bör tala med olika språk till ”gemene man” än det man använder forskare till forskare.
  Om man kikar i forskarnas ursprungliga papper så förekommer det förklaringar på varför det ser ut som det ser ut. Många av ursprungsdokumenten har inte trender påskarvade utan bara pålagda som transparans.
  Därför så förstår jag delvis den galna dikotomi’n som blir mellan ”klimatpolitiker” och ”klimatförnekare”. Vad jag vill hålla fram är att det är sund forskning bakom -och dålig/missförstådd presentation.
  I det specifika fallet med ”Mike’s trick” och ”hide the decline” så är det otydligt specificerat hur dessa kurvor kan gå ända in i 2000-talet när man trunkerade en delen vid 1960, och inte hade data efter 1980 på en annan.
  Ett sätt är att lägga in tempdata, annat är att strunta i det. Dom valde att lägga in tempdata vilket får det att se ”mer övertygande ut” -absolut JA.
  I slutändan så förändrar det dock inget, vi har en helt galen global snabb temp-ökning nu, som syns i de träd-ringsdatat och isprover vi har, även om vissa undantag finns.
  Vi kan inte heller extrapolera nuvarande tempökning baserad på termometrar och använda det bakåt i tiden för då borde vi haft (vild gissning) inlandsis på 1500-talet i halva europa -ALTSÅ har något helt galet inträffat ”nyss” i global/nutids bemärkelse. Därför är ”hockeyklubban” sann, även om slutet på klubbans blad ritades fel(enl. vissa) med fet-stil

 86. Håkan Sjögren

  Paxmax # 79 : Det värsta nuförtiden är att politiska papper stämplas som vetenskap och detta rubbar förtroendet för seriös forskning. Denna hantering är mycket typisk för dem som söker förvilla om CO2-molekylens klimatpåverkan, som är obefintlig. Inget av de paraplyer, som Du erbjuder i # 83 passar mig. Jag vill betecknas som naturvetenskapare. Vi har ett klimat och vi har haft några tiodels graders uppvärmning och några ”petrodollar” har jag aldrig sett röken av. Mvh, Håkan.

 87. Ingemar

  Paxman #82, Javisst är vi barnsliga Peter S och jag. Tur att du finns här och kan tala om för oss hur riktigt vetenskap går till. 🙂

 88. Paxmax

  Håkan Sjögren #86 :Håller med till stor del, våra åsikter glider kanske isär sen vilka peer-reviewed rapporter du vs. jag accepterar.
  Personligen vet jag inte bättre än någon forskare, pysslar med elektronik -inte klimat, därför är jag tvungen att förlita mig på peer-review processen fungerar och anta att den gör sitt jobb (skiljer pseudovetenskap och åsikter från verklighets/fakta-baserade slutsatser). DÄRFÖR är det viktigt att politiska intressen hålls åtskilt från forskning.
  Dock så måste politikerna ta hänsyn till den pågående klimatförändringen, man kan ju inte bara köra ned huvudet i sanden.
  Hehe ”några tiondelar” -nästan 10st senaste 100 åren?
  Näe, varesig du eller jag får våra händer på vare sig ”klimatdollar” eller ”petrodollar”… dessvärre känner jag iaf av UT-flödet av petrodollar -särskilt till semester’n!!! =o)

 89. Paxmax

  Ja ingemar #87 , fortsätt gräv du

 90. Slabadang

  Paxman!
   slutändan så förändrar det dock inget, vi har en helt galen global snabb temp-ökning nu, som syns i de träd-ringsdatat och isprover vi har, även om vissa undantag finns.
  Som bevis på motsatsen.
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_Apr_20111.gif
  Och
  http://sealevel.colorado.edu/content/global-mean-sea-level-time-series-seasonal-signals-removed

 91. Måns B

  Slabadang #90
  En undran bara, kan du dra en linje genom Spencers punktsvärm och få den att luta åt något annat håll än uppåt så att den motsvarar ganska precis det Paxmax påstår, dvs en ökning på ungefär 0,1 grad per decenium.
  ps. havslänken funkar inte d.s

 92. Red Hansen

  Paxmax var ju den roligaste som dykt upp på ett bra tag, så naiv och ouppdaterad enögdhet har inte synts på länge.
  ”…viktigt att politiska intressen hålls åtskilt från forskning” är ju en verklig höjdare att höra från en AGW trogen som inte fattat att hela schebangen är ren politik. Som alla dom andra djupt troende klimatkorsriddarna, bara fötterna som sticker upp ur sanden

 93. Ingemar

  Paxman #85,
  För att återgå till ämnet, hockeykurvan, så säger du:
  ”I det specifika fallet med ”Mike’s trick” och ”hide the decline” så är det otydligt specificerat hur dessa kurvor kan gå ända in i 2000-talet när man trunkerade en delen vid 1960, och inte hade data efter 1980 på en annan.
  Ett sätt är att lägga in tempdata, annat är att strunta i det. Dom valde att lägga in tempdata vilket får det att se ”mer övertygande ut” -absolut JA. I slutändan så förändrar det dock inget, vi har en helt galen global snabb temp-ökning nu, som syns i de träd-ringsdatat och isprover vi har, även om vissa undantag finns.”
  Du missar helt problemet här. I slutändan så kan det förändra allt. Ty problemet är att den manöver som görs för att det skall se ”mer övertygande ut” är mycket allvarligare än så. För när de gör på det viset så döljer det att trädproxien inte stämmer med tempdata. Och hur vet vi då att trädproxien mäter temperaturen bakåt i tiden? Och hur vet vi att vi ”har en helt galen global snabb temp-ökning nu” jämfört med t.ex. medeltiden?

 94. Inge

  Paxmax
  Du har en nail tro på  vetenskapen. Tyvärr är den till stor del politiskt styrd. Detta är ett problem inte bara inom klimatforskningen utan generellt. Det område som är ”inne” och kan generera skatter får forskningspengar. Vi hade en tråd här på TCS för en tid sedan om detta där Sveriges Radio hade gjort lite research och det var skrämmande.

 95. Paxman …
  Nej kära du. Det är slarvig till rent dålig forskning vi pratar om. Inte allt förstås, men föreställningen att trädringar kan ge information om historiskt klimat med någon precision alls är dålig. Rakt av. Inget annat.
  Och skarvandet av olika data, döljandet av misshaglig data, gömmandet av skarvningen,presentationen för att ge en helt annan effekt mm .. är just förkastligt, och hör inte hemma nåonstans inom seriös forskning. Tom du tycks vara varse det iom att du vill byta ämne till att ’tala med bönder på bönders vis. Vilket förstås också är förkastligt om syftet är att vilseleda även bönderna.
  Sedan försöker du ytterligare ett vanligt försvar, nämligen att där finns rapporter där detta fusk (kallar jag det) inte praktiserats, dä de oönskvärda skillnaderna tom diskuterats. Det stämmer, men är återigen irrelevant för diskussionen.
  Men, nej, man förklarar int fenomenet (’divergensen’) på andra ställen. Bara noterar och spekulerar …
  Och du svarade ej på varför du så gärna vill försvara och bagatellisera sådant, som uppenbarligen inte hör hemma i seriös verksamhet (utan som du säger, mer bland politisk vänsteraktivism mm)
  Och nej, vi ”har [inte] helt galen global snabb temp-ökning nu” .. vi hade 23 år mellan 1975 och 1998 med en hyfsat homogen ökningstakt, men som vi har haft vid många tidigare tillfällen. Inte heller nivån är speciellt anmärkningsvärd, kanske hög om man tittar i ett kort (150 års-) perspektiv. Dvs du kan precis ingenstans argumentera för att något galet inträffade nyss!
  Ledsen, men dna ista två stycken i #85 ärtotalt nonsens. Önsketänkande på närmast barn-nivå.  Liksom ditt prat om oljepengar. Det måste vara svårt att tro så mycket och så hört, men inte kunna argumentera för eller belägga det…

 96. Håkan Sjögren

  Paxmax # 88 : När man låter sina kompisar och meningsfränder ”peer-reviewa” sina alster får de inte särskilt hög trovärdighet. Sedan tycks det finnas ett sanningsfilter: Den där tycks veta vad han talar om; den fan skall vi inte släppa igenom, han kan kanske lura på någon någon sanning. Mvh, Håkan. 

 97. Michelangelo

  ”88” Det tycks mig som du luktat för mycket på lödtennet..

 98. @  Svar  till 
  Paxmax { 24.05.11 at 11:52 } Inlägg nr83.
   
  Som  undrade   Hmm.. under vilket paraply vill ni stå? Klimatförnekare? Klimatskeptiker? uppvärmningsskeptiker? petrodollar-nickedockor?
  Dr. Steve Pieczenik: State Of Emergenc
   
  http://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel#p/u/3/uJ8OiVmHVV0
   
   
  Jerome Corsi: White House Running Scared Over Latest Discovery of Obama’s True Origins 1/3
  http://www.youtube.com/watch?v=BygadqqiFH8&feature=channel_video_title
   
  Terminator 2 – Bad to the Bone
  http://www.youtube.com/watch?v=Djj7jW6ny2M&feature=related
   
  http://www.prisonplanet.com/

 99. http://www.prisonplanet.com/corsi-to-file-criminal-charges-against-white-house-over-obama-birth-certificate.html

 100. Paxmax

  Håkan Sjögran #88, länka till några eller något bekräftat tillfälle när det inträffat inom området? Normalt så är de det första man utesluter att det är vänner, kollegor, sånna som studerat ihop som får göra review på inskickat material.
  Har du ens läst hur peer-review går till? Det är inte forskaren som väljer vem som skall peer-review’a materialet.

 101. Paxmax

  Jimmy #98 : Alex Jones? Hahhahahahahhaaha
  du kanske vill lägga till lite Glen Beck? Hahahhahahhaaahaaha
  Bill O’Reilly härnäst eller?
  ’nuff said.

 102. Pehr Björnbom

   
   
  Amerikanska vetenskapsakademien har låtit en expertgrupp skriva en ny rapport om klimatfrågan (akademien har godkänt rapporten men man framhåller också att den är expertgruppens åsikter som den representerar):
  http://dels.nas.edu/Report/America-Climate-Choices-2011/12781
   
  På Uppsalainitiativet har en kommentator konstaterat att denna rapport citerar två artiklar av John Christy, Roy Spencer och William Braswell som ju alla är skeptiska till CAGW. Roy Spencer blev ju till och med utsatt för ett elakt personangrepp av Olle Häggström när han år 2009 var inbjuden att föreläsa i Sveriges Riksdag om sin forskning tillsammans med Braswell om hur man kan bestämma klimatkänsligheter från satellitdata på IR-strålning, det arbete som sedan publicerades i Journal of the Geophysical Society 2010, och som antyder mycket låg klimatkänslighet.
   
  Samtidigt visar det sig att denna rapport överhuvudtaget inte omnämner några trädringsstudier. Inga som helst artiklar av Phil Jones, Mike Mann, Raymond Bradley eller andra som håller på med sådant finns med i rapporten.
   
  Man kanske kan gissa att trädringsdata nu efter hockeykurvans död inte längre ses som pålitligt beslutsunderlag för att bedöma klimatets utveckling utan får gå tillbaka till att vara av rent akademiskt intresse.
   
  Den klimatforskning baserad på satellitobservationer som Christy, Spencer och Braswell ägnar sig åt uppfattas däremot som mycket viktig i detta sammanhang.
   

 103. Paxmax

  Slabadang #90: Jag måste fråga samma sak som Måns B #91:
  Vart vill du komma? Trenden talar sitt tydliga språk ”uppåt”.
  Haven ökar i volym = varmare och/eller mer is har smält. (eller otroligt expansiv havsbotten)

 104. Man får hoppas att denna ’amerikanska rapport ’når oss i Sverige och
  övriga Europa.
  ALI.K.

 105. Håkan Sjögren

  Paxmax # 100 : Jag vet i stort sett hur det går till i den vanliga vetenskapen, men har mina misstankar om hur det går till när det gäller ”klimatvetenskap”. Har Du trängt in i de intressanta brevväxlingarna, som avslöjades i ClimatGate? Mvh, Håkan.

 106. Pehr Björnbom

   
  Korrektion till #102:
   
  Journal of Geophysical Research 2010 skall det naturligtvis vara där Spencer och Braswell publicerade sin intressanta artikel:
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/Spencer-Braswell-JGR-2010.pdf

 107. Paxmax

  Håkan Sjögren #105: Åter till sakfrågan du lyfte upp: Har du några som helst belägg -förutom ”gut feeling”, att PEER-REVIEW processen är kvaddad bara för att det är forskning som kan användas för slutsatser inom klimatförändringar?
  Svara med länkar till tillfällen när det har skett eller säg som det var -att du förmodligen bara svammlade.

 108. Paxmax …
  Säger du att du inte känner till allt som framkom i ClimateGate mailen,  eller Eric Steig’s försök att först trasha, men sedan försämra en publication (genom att kräva förändringar anonymt) som han senare offentligt kunde kritisera?
  Pssst: Jag skulle inte prata om ’svammel’ om jag vore du

 109. Håkan Sjögren

  Paxmax # 107 : Om den ”forskning”, som stöder AGW-arnas tolkning av klimatförändringarna  är ”peer-reviewad” så är naturligtvis den processen kvaddad. Mvh, Håkan.

 110. Pehr Björnbom

   
  Torsten #320,
   
  Det var inte detta inlägg på Skeptical Science som jag syftade på.
   
  Det var Magnus Westerstrand som kom med olika kommentarer med länkar till blogginlägg om Judith Curry där hon förolämpades grovt. Förhoppningsvis har UI nu raderat dessa kommentarer.
   
  Jag delar för övrigt Judith Currys och Richard Mullers åsikt att det sätt som WMO-hockeykurvan producerades på är förkastligt på gränsen till ohederlighet.
  Vetenskapliga resultat får inte för allmänheten presenteras med metoder som skulle leda till klander från Konsumentombudsmannen om det var fråga om exempelvis tvättmedelsreklam. Se vidare:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/05/22/hockeykurvan-gar-igen/
   

 111. Håkan Sjögren

  Paxmax # 107 : När peer-reviewade artiklar innehåller rena galenskaper säger det en hel del om peer-reviewing som sådan.

 112. Daniel

  Håkan #111
  Du måste väl ändå ha ett enda exempel på en artikel som innehåller rena galenskaper? Det finns ju tusen och åter tusen artiklar som berör klimatet.

 113. Håkan Sjögren
  Jag instämmer i de frågor som andra ställt till dig.
  Du må vaa expert på en molekyl, men hur är det med dina erfarenheter av klimatforskning, och dina erfarenheter av det vetenskapliga arbetet med peer review av vetenskapliga artiklar?

 114. Håkan Sjögren

  Daniel # 112 : Jag kan hänvisa till IPCC:s rapporter. Mvh, Håkan.

 115. Håkan Sjögren

  Uffeb # 113 Jag har studerat många molekyler och inte bara en. Jag har aldrig sysslat med pseudovetenskap och följaktligen heller aldrig med ””klimatforskning” lyckligtvis. Mina vetenskapliga artiklar har troligen blivit granskade innan tryck, men ordet ”peer-review” användes inte på den tiden då vi inte var så amerikaniserade. Mvh, Håkan.

 116. Kent Forssgren

  Uffeb #113. Gå inte i den försåtligt gillrade fällan. Som berör klimatet=klimatlarmen!
  Du måste väl ändå ha ett enda exempel på en artikel som innehåller rena galenskaper? Det finns ju tusen och åter tusen artiklar som berör klimatet.”
  Alla dessa tusentals artiklar som bygger upp och klimatlarmen, peer-granskade och allt, stöder en bluff. Det är svårt att förstå detta för oss alla och därför lätt att glömma bort det. Det inses förståss av vissa och så unyttjar man detta i propagandasyfte.  
  Vänd på resonemanget i stället, för att undvika fällan.
  Vilka artiklar innehåller inte galensskaper?
  Vilka följer en, före larmens tid, vedertagen vetenskaplig undersöknings- och publiceringsmetodik? 

 117. Pingback

  […] (Åtminstone en av dessa rapporter, den från 1999, har fått kritik för bristande vederhäftighet. Denna kritik kom i Oxburgh-rapporten som utvärderade CRU mot bakgrunden av Climategate. Det sätt som det hockeyklubbdiagram kommit till, som prydde framsidan på WMO-rapporten för år 1999, betecknades i Oxburgh-rapporten som ”regrettable”, ett typiskt brittiskt understatement. Se blogginlägg här.) […]

 118. Håkan Sjögren

  Ingemar: ”Ett spöke går genom Europa”. Det är hockeyklubban, som går igen. Mvh, Håkan.