Heartlandkonferensen, Sherwood Idso och Frederick Seitz

heartland

Ann Löfving-Henriksson ger oss här lite intryck från Heartlandsinstitutets klimatkonferens:

Årets Heartlandkonferens

ICCC-9 startade 7:e juli med en två timmar lång programförklaring (klicka fram till monday keynotes).

Ytterst handlar det om frihet, frihet, frihet och om svårigheten att förmedla sanningen i det politiska och mediala klimat USA (och EU) nu lever. De två timmarnas både roande och oroande underhållning lyfter verkligen från den politiska ankdammen här hemma. Det är en obeskrivlig ynnest att mer eller mindre direkt kunna lyssna direkt till Josef Best när han talar om konferensens tema ”sound science”, som kort beskrivs med

”alarmisterna ser vad de tror på medan skeptikerna tror på vad de ser, dvs data”.

Friheten är hotad eftersom alarmisterna tror att endast politikerna, Big Governments, kan lösa de problem som alarmisterna alltså tror på. Josef Best m.fl. anser att det är de fria marknadskrafterna som bäst löser de problem som måste lösas dvs grundas på ”sound science”.

Kongressledamoten Dana Rohrabacher gör sedan en återblick över hur miljöhotarna gång efter annan utan vetenskaplig grund förstört för den ena framgångsrika industrin efter den andra. Han avslutar med orden att om vi står upp för sanningen, förblir positiva och ständigt påminner oss om de principer som våra Founding Fathers stod för så kommer vi att vinna den här slaget.

Sedan kom utdelningen av de första två utmärkelserna till prominenta klimatskeptiker, Sherwood Idso och Willie Soon.

Willie Soons tacktal gav tårar!

Sherwood B. Idso

Fred. Singer presenterade Sherwood Idso som lärt oss att koldioxiden är bra för oss och han påpekade att vi borde tacka kineserna, som berikar atmosfären med mer och mer koldioxid.

Sherwood B. Idso (Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change) är banbrytare när det gäller forskningen kring koldioxidens betydelse för den globala vegetationen och är tillsammans med sonen Craig D. Idso, Robert Carter och S. Fred Singer huvudförfattare till NIPCC II Biological Impacts.

Sherwood Idso ifrågasatte dessutom tidigt om ökningen av koldioxidhalterna kan utgöra ett framtida hot (1998):

CO2-induced global warming: a skeptic’s view of potential climate change

Sherwood B. Idso*

 Over the course of the past 2 decades, I have analyzed a number of natural phenomena that reveal how Earth’s near-surface air temperature responds to surface radiative perturbations. These studies all suggest that a 300 to 600 ppm doubling of the atmosphere’s CO2 concentration could raise the planet’s mean surface air temperature by only about 0.4°C. Even this modicum of warming may never be realized, however, for it could be negated by a number of planetary cooling forces that are intensified by warmer temperatures and by the strengthening of biological processes that are enhanced by the same rise in atmospheric CO2 concentration that drives the warming. Several of these cooling forces have individually been estimated to be of equivalent magnitude, but of opposite sign, to the typically predicted greenhouse effect of a doubling of the air’s CO2 content, which suggests to me that little net temperature change will ultimately result from the ongoing buildup of CO2 in Earth’s atmosphere. Consequently, I am skeptical of the predictions of significant CO2-induced global warming that are being made by state-of-the-art climate models and believe that much more work on a wide variety of research fronts will be required to properly resolve the issue. http://www.int-res.com/articles/cr/10/c010p069.pdf

Mycket mer att läsa om dessa kylande återkopplingar finns att hämta just i NIPCC II Biological Impacts.

2003 tilldelades Sherwood Idso Petr Beckmann pris för ”courage and achievement in defense of scientific truth and freedom.”.

Och vem var Frederick Seitz?

Frederick Seitz (1911–2008) var en framstående och inflytelserik amerikansk fysiker. Hans forskning ledde t.ex. fram till transistorn. Bland mycket annat var han från 1962 till 1969 president för United States National Academy of Sciences (NAS)

Han deltog i debatten kring många av sin tids mediala miljöfrågor och var en tidig centralfigur bland dem som inte ser GW som ett allvarligt hot. Seitz var bla medförfattare till boken ”Scientific perspectives on the greenhouse problem” (Marshall press 1990).

Han skrev under Leipzig deklaration 1995 och uppmanade USA att förkasta Kyotoprotokollet. I samband med Santerskandalen 1995 skrev han en kritisk artikel i The Wall Street Journal under rubriken ”Major Deception on Global Warming”. Santerskandalen hör ihop med IPCCs andra rapport. Ben Santer ändrade på eget (?) initiativ den överenskomna texten, som går ut på att man inte vet när det går att identifiera någon antropogen påverkan på det globala klimatet, till den välkända ”the balance of evidence suggests that there is a discernible human influence on global climate”. En förändring vars proveniens enligt Booker&North (Scared to Death) kan spåras till ingen mindre än Al Gore.

F. Seitz är vidare en av huvudmännen i global Warming Petition Projekt från 1998.

Till detta projekt finns en 12 sidor informativ översikt över ”Environmental Effects of Increased Carbon Dioixid” av Robinson, Robinson och Soon.

Seitz kom på grund av sitt engagemang i klimatfrågan i konflikt med NAS.

Heartlandkonferensen har otroligt mycket att ge. Efter hand kommer vi att få tillgång till videos från de flesta, kanske samtliga, keynotes och paneler.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann LH

  En liten men betydelsefull upplysning har tyvärr smitit iväg från texten. Sherwood Idso fick årets Frederick Seitz Memorial Award. Det är dessutom det första någonsin. Det är anledningen till att även F. Seitz får en liten presentation här.

 2. Thomas P

  Jag roade mig med att titta hur Idso kommit fram till den där låga klimatkänsligheten i sin artikel. Bl a hänvisade han till en tidigare artikel han skrivit där han jämförde växthuseffekten på Jorden, Mars och Venus:
  http://naldc.nal.usda.gov/naldc/download.xhtml?id=54951&content=PDF
  Mycket komisk artikel. Idso hittar siffror för storleken på växthuseffekten och partialtryck av CO2 på Venus och Mars och drar en linje mellan dessa i ett log-log diagram. Han lägger in jorden med vårt partialtryck CO2 i diagrammet och får en växthuseffekt på 1 grad. Eftersom Idso själv nämner att växthuseffekten på jorden istället är 35 grader kunde man tänka sig att han skulle komma fram till att den där metoden nog inte fungerar, dvs hade han lagt in ett korrekt värde för jordens växthuseffekt hade de tre punkterna inte varit i närheten av en linje. Icke, Idso ignorerar helt att han fick ett uppåt väggarna fel värde på den absoluta växthuseffekten och fokuserar sig istället på ändringen i växthuseffekt om han höjer CO2-halten, och får denna extremt låg.

 3. Ann Lh

  Thomas, jag har inte tillräcklig bakgrund för att gå på djupet som du nu har gjort, men en fråga. Du skriver att jordens växthuseffekt är 35 grader. Tidigare talade du om koldioxiden och växthuseffekten och nämnde då siffran en grad. Vad står 35 resp. 1 grad för egentligen? Jag kan inte reda ut det av det du skrev.

 4. Ingemar Nordin

  Thomas P #2,

  Du är en surpuppa. Kolla istället Roy Spencers bidrag till konferensen som Börje S gav i förra tråden:

  http://wattsupwiththat.com/2014/07/14/dr-roy-spencers-keynote-speech-at-iccc9/#more-112881

  Idso har bidragit till att vår kunskap om koldioxidens betydelse för växterna ökat betydligt. Detta trots att han motarbetats av IPCC-teamet och de gröna alarmisterna om hur den ökade koldioxidproduktionen måste orsaka elände. Sanningen är tvärt om. Idso har rätt och för det förtjänar han ett pris.

 5. Thomas P

  Ann #3 De ca 35 graderna är skillnaden mellan jordens temperatur och den temperatur jorden skulle ha utan växthusgaser. (Man kan få lite olika siffror beroende på vad man antar om albedo etc för denna hypotetiska jord). Detta är verkligheten. Tittar man istället i figuren i Idsos artikel får han där en växthuseffekt på en grad, dvs helt fel, något man tycker att Idso kunnat i alla fall kommentera.

 6. Thomas P

  Ingemar #4 ”Du är en surpuppa.”

  Må så vara, men som Pehr så ofta påpekar är ad homiems inget vetenskapligt argument 🙂

  Faktum kvarstår att den där artikeln är nonsens och det var du som valde att dra upp Idsos beräkningar av klimatkänsligheten. Hur vore det med lite källkritik?

  ”Kolla istället Roy Spencers bidrag till konferensen ”

  Ah, ett ”titta en fågel” argument.

 7. Daniel Wiklund

  Undrar om du Thomas P kan njuta av soligt och varmt väder, eller får du kanske bara ångest. Varmt väder förebådar ju klimatkatastrofer i din värld. Du har likheter med molnigt och grått tråkigt väder, så långt från solsken man kan vara.

 8. Ann LH

  Thomas, det var jag som stod för det här inlägget. Citatet från Idsos artikel -98 valde jag för att visa att han var tidig med att ifrågasätta IPCCs uppfattning om klimatkänsligheten. Det jag tog fasta på i citatet var att han tog upp negativa, bromsande feedbacksystem inte minst sådana som har med växtligheten att göra. Såvitt jag förstått tar IPCC inte någon hänsyn till dessa än i dag medan de håller fast vid sin hittills ännu inte funna positiva hotspot.

 9. bom

  #3

  Växthuseffekten 30-35 grader dvs GMT är ca 15 grad C och skulle vara ca 15 utan CO2 m flera
  Fördubbling av CO2 till 600 ppm (klimatkänslighet m a o) skulle ge 0,4 säger Idso vilket TP rundar upp till 1 grad C fast han gillar bättre IPCCangivelsen/gissningen/påståendet 1,5 till 4 grader för ju varmare desto farligare ju!!!! 🙂

 10. bom

  Äsch -15 grad C skulle det ju ha varit gång två!

 11. Ann LH

  Thomas, nu har jag kikat på grafen du hänvisar till, tror jag.
  Vad är det för enhet på Y-axeln?

 12. Thomas P

  Ann #8 Jag missade att du var gästskribent. Då får jag be om ursäkt till Ingemar för att jag tillskrev honom det dåliga omdömet att citera den där artikeln. Visst tar IPCC med att växtligheten absorberar delar av våra utsläpp om det är det du menar med dess negativa feedback.

  Hotspotten har f.ö. inget med AGW att göra, det är en konsekvens av uppvärmning oberoende av källa och även en skeptiker som Lindzen menar att den nog finns där fast våra mätningar är så brusiga att vi inte kan se den tydligt. Jag är alltid road över att personer som är skeptiska till pålitligheten i mätningar av temperaturen vid marken som ändå är relativt enkla gör så stor sak av att skillnaden i uppvärmning mellan mark och högre upp i atmosfären på delar av jordklotet skulle gå att mäta med så stor noggrannhet.

  bom #9 ”Fördubbling av CO2 till 600 ppm (klimatkänslighet m a o) skulle ge 0,4 säger Idso vilket TP rundar upp till 1 grad C ”

  Nej, det gör jag inte! Jag tittar på figuren i Idsos artikeln där han får en total växthuseffekt vid 300 ppm på 1 grad. Inte ökningen vid en fördubbling, *totala* växthuseffekten.

 13. Thomas P

  Ann #11 Det var figur 1 jag talade om, och det axlarna är märkta.

 14. Ann LH

  Men Thomas på min padda står det CO2 greenhouse warming, vilket jag i min förmodade enfald tolkar som att det är koldioxidens bidrag och inte den totala väthuseffekten det handlar om.

 15. ThomasJ

  Bra inlägg Ann! Keep the good work up! 😀

  Mvh/TJ

 16. Peter F

  Thomas P

  ” ad homiems inget vetenskapligt argument ” och vetenskaplig consensus är inget vetenskapligt bevis,,,häpp

  Har Du några fakta (inte modellprognoser) som motsäger vad Spencer säger,,,,så är Du välkommen.

 17. Thomas P

  Ann #14 Tja, rent teoretiskt kan man tänka sig att Idso menar att CO2 bara står för 1 grad av de totala 35 graderna, även om det går dåligt ihop med hans övriga resonemang och definitivt är något han i så fall borde kommentera. Och om han anser att andra gaser har större betydelse, vad är i huvud taget poängen med ett diagram som bara tar med CO2?

  Nästa konstighet är valet av ett log-log diagram. Ett sådant använder man om man har ett samband av typen T= m*P^k, där m och k är konstanter som man får ur linjens läge och P är koldioxidens tryck. Det etablerade är dock att sambandet är logaritmiskt, inte en potensfunktion. Varför detta val???

 18. Slabadang

  Thomas P!

  Jag läser inte ens vad du skriver längre.

 19. Daniel Wiklund

  Det verkar finnas en hel del som hellre sitter framför sina datorer och kollar vädret än att gå ut och titta eller njuta av det. Ingen nämnd ingen glömd. Just nu tornar åskmolnen upp sig här i Sveriges solrikaste stad Luleå. Hör mullret som kommer närmare och närmare. Både skrämmande och spännande, vädret kan verkligen vara skiftande, och klimatet föränderligt. Vare sig vi vill eller inte, till vissas förtret.

 20. Slabadang

  Bra jobbat Ann LH!

  Det är back to basics som gäller numer när klimatmodellerna och co2 hotet avklätt till att vara ren och billig bullshit.

 21. Jarek Luberek

  Så hur Idsos argument egentligen ut. Han börjar med en hypotes att man från Mars och Venus kan hämta information om koldioxidens bidrag till växthuseffekten eftersom båda har en växthuseffekt som domineras av koldioxid. Mellan två punkter kan man alltid dra en rät linje och den drar han i ett log-log-diagram. Har den något med växthuseffekten på jorden att göra? Här tar han faktiskt CO2-anhängarnas argument och antar att de har rätt när de hävdar att ”the faint sun paradox” kompenseras av högre koldioxidhalt vid den tiden där han senare stödjer sig på en relation av Lovelock & Whitfield (1982) som spänner över en och en halv storleksordning i CO2-koncentration för att hitta ”stöd” för sin räta linje eftersom dessa ligger väsentligen på hans räta linje. Från denna hämtar han sedan koldioxidens partiella bidrag till växthuseffekten. Man kan tycka att han extrapolerar eftersom men det är argumentet för både att CO2-bidraget till den total växthuseffekten är en grad och att det differentiella bidraget för en dubbling är 0.4.
  Man kan sedan tycka att han kanske kunde elaborera över att hans CO2-bidrag vid 300 är litet men det är å andra sidan en ”Short Comminication” så …

 22. Lejeune

  18
  Slabadang

  ”Thomas P!
  Jag läser inte ens vad du skriver längre.”

  Jag beundrar de som orkar!

 23. Jarek Luberek

  #22

  Fast han lämnade en intressant länk. Artikeln är läsvärd. T’s analys av den, not so much.

 24. Thomas P

  Jarek #23 Är man imponerad över att Idso lyckas dra en rak linje genom två punkter så…

 25. Jarek Luberek

  #24 Tomas P

  Jag vet ärligt talat inte om du vill bli tagen på allvar eller om syftet med dina inlägg är något helt annat. Du kanske ägnar mer tid för att skriva än att läsa för din sammanfattning var Idso’s artikel var uppenbarligen felaktig och din sammanfattning av min kommentar likaså. Har ritar in 9 punkter i sitt diagram som han hämtar från 3 planeter över och spänner 4.5 storleksordningar i koldioxidtryck och dessa ligger på nästan en rät linje. I ljuset av detta är din kommentar om två punkter är helt enkelt löjlig.

 26. Thomas P

  Jarek #25 Idso drar sin linje utgående från två punkter: Mars och Venus. Jorden med 300 och 600 ppm är bara inlagda på den linjen trots att det stämmer dåligt med den kända växthuseffekten och de historiska punkterna för jorden är mest spekulation, som han får till det med lite trixande typ att välja ett log-log diagram trots att ett lin-log varit betydligt rimligare givet vad vi vet om hur CO2 bör fungera. Så, jo, linjen är baserad på 2 punkter. Sen hjälper det inte med dina och övriga gängets ad hominems.

 27. Jarek Luberek

  Om du inte ens kan räkna hur många punkter han lägger in i diagrammet så blir det inte lätt att föra en intressant diskussion. Varför tror du han tittar drar in jorden och ”Faint Sun” i diskussionen?

  Jag vet att det är allmänt accepterat att det finns ett logaritmiskt beteende för koncentrationen av CO2 men hur bra är detta över en stor variation av CO2 är man får ett orimligt resultat för noll koncentration av CO2. Det logaritmiska uttrycket har uppenbarligen sina begränsningar och är inte nödvändigtvis tillämpligt över det intervall som används här.

  Och apropå ad hominems så notera att jag skrev att din kommentar var löjlig. Om du läser vad folk skriver och vill bli seriöst bemött så måste du bjuda till på samma nivå.

 28. Thomas P

  Jarek #27 Jag kan räkna, kan du? Ändringen av solens luminositet är möjligen relativt välkänd över tiden, men CO2-halt, albedo, andra växthusegaser och temperatur för den tidiga jorden är såpass okända, och var än mer okända när det där skrevs att Idso kunnat pussla ihop lite hur som helst. Han nämner en halt på 0,07 bar CO2 för den tidiga jorden, andra anger en halt på 10 bar:
  http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/43349/11084_2005_Article_BF01809466.pdf;jsessionid=C821CDBB30F48EAB764EAC1225D2F99C?sequence=1
  Jag gissar att han valde ett log-log diagram just för att han då kunde pussla in den tidiga jorden med väl valda data. Och som redan konstaterat, han blandar äpplen och päron när han använder den totala växthuseffekten för Venus och Mars men bara delar av växthuseffekten för jorden.

  Det logaritmiska sambandet är en approximation, det finns mer exakta uttryck för den som söker i litteraturen, men det är ändå en rimligare approximation än att som Idso helt utan motivering använda en potensfunktion. Var kom den ifrån egentligen?

 29. ThomasJ

  OT, dock med viss bäring mot ’on T’; GWPF förstärker sitt advisory board, där alltså Lennart B. en kort tid var medlem, med prof. Vahrenholt. Goodie! 😀 Länk:

  http://www.thegwpf.org/professor-fritz-vahrenholt-joins-gwpf-academic-advisory-council/

  Mvh/TJ

 30. Jarek Luberek

  För att din artikel skall vara ett bra motexempel skulle den ha behövt visa en temperatur vid detta tryck (10 bar) som avviker från Idso’s föreslagna relation. Jag kan inte se det. 10 bar är bara en vertikal linje i hans graf.

  Jag förstår att resultat som inte stödjer din världsbild måste vara fel men de 7 punkterna i mitten har han inte hittat på själv utan hämtat från en referens. Visst, i en längre artikel skulle felskattningar vara bra att se. Men om du undrar varifrån ”den” kom så är det Lovelock&Whitfield vilka bl.a. referrerar till Walker,Hayes&Kasting ’81 som på sidan 9779 Eq.5 också presenterar T_g som en potensfunktion så även om man säkerligen kan ifrågasätta det (och det bör man) så är kan inte direkt unik i att komma fram till en potensfunktion.

 31. ThomasJ

  Lyssna på Jacob Nordangård i dansk radio 24, ca 25 min in. Länk:

  http://arkiv.radio24syv.dk/video/10060653/danmarks-rost-16-07-2014
  Lena K medverkar oxo.

  Mvh/TJ

 32. Thomas P

  Jarek #30 I de flesta fall är det olika personer i olika artiklar som studerar CO2-halt och temperatur så du hittar inte båda angivna i samma artikel. För att 10 bar siffran skall passa in i diagrammet får man postulera att jorden var ca 100 grader varmare då. Tror du på det själv eller argumenterar du bara för sakens skull?

  Lovelocks artikel hittar jag inte online, men Walkers finns där:
  http://users.unimi.it/paleomag/geo2/Walker+1981.pdf
  som kvalitativ studie av CO2 som temperaturregulator är det en intressant artikel, men värdena för CO2-halten är väldigt spekulativa vilket författarna också ä noga med att ange. Det handlar inte om någon rekonstruktion av en historisk CO2-halt. Artikeln är alltså värdelös som stöd för Idso. En extra ironisk poäng är att Walker explicit tar med en positiv återkoppling från vattenånga i ekvation 4 medan Idso använder resultaten från denna artikel som stöd för att någon sådan återkoppling inte finns.

  Däremot har du rätt i att Walker faktiskt har en potensfunktion för CO2. För att förstå det får man dock gräva sig vidare bakåt i referenserna.

  Du hoppar sedan över sådant som ”Och som redan konstaterat, han blandar äpplen och päron när han använder den totala växthuseffekten för Venus och Mars men bara delar av växthuseffekten för jorden”.

  Jag förstår dock att resultat som stödjer din världsbild måste vara rätt och skall försvaras till sista blodsdroppen.

 33. Jarek Luberek

  #32 Tomas P:
  ”Jag förstår dock att resultat som stödjer din världsbild måste vara rätt och skall försvaras till sista blodsdroppen.”

  Notera att jag sa att artikeln var intressant. Inte att den var oantastlig. Lite förvånad blir jag varför du kallar det äpplen och päron. Ändpunkterna är uppenbarligen bara från CO2 medan för de emellan har han extraherat bidraget från CO2. Ser ut som äpplen och äpplen för mig.

  Men som sagt, det finns osäkerhet kring hur stort bidraget från CO2 är till växthuseffekten vilket är varför jag skrev att en falanalys skulle vara intressant att se.