Hänt i veckan

vindkraft
Alltfler börjar ifrågasätta vindkraften. En grupp KD-politiker initierade en debatt om vindkraften i SvD. Här är ett citat från deras slutreplik:
Systemet med elcertifikat har i verkligheten inneburit att en eluppvärmd villa fått en ökad kostnad om ungefär 1000 kronor per år. Ytterligare 7500 kronor per år tillkommer när elöverföringsavgifterna dubbleras så elnäten kan hantera vindkraftens stora variationer. Till detta kommer ökade elkostnader. Kostnaden är störst för boende och företag på landsbygden. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vindkraftsstodet-dyrt-for-elkunden_8123518.svd
P1-Morgon i Sveriges Radio hakar på:
Är subventionerna till vindkraft väl använda pengar eller är det dags att slopa stöden och istället satsa pengarna på exempelvis järnvägar? Hör Sven Börjessons reportage om Tyskland där subventionerna skjutit i höjden och skapar debatt.
En grupp kristdemokratiska kommunpolitiker kräver nu att de svenska subventionerna till vindkraften slopas från 2015. Debatt mellan Ebba Busch, kristdemokratiskt kommunalråd i Uppsala, och Kent Persson, vänsterpartistisk ledamot i riksdagens näringsutskott. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5511675
I Dagens Samhälle skriver Lydiah Wålsten, ansvarig för tillväxt- och miljöfrågor på Timbro:
Kommunernas intresse för egen vindkraft kommer av den energiskattebefrielse som ges till kommuner för egen elproduktion (givet att de inte säljer elen vidare) samt de subventioner som tillfaller alla vindkraftsproducenter i form av elcertifikat. http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kommunal-vindkraft-brbygger-pa-glaedjekalkyler-5275?vote=0#roster
På Timbros nya vindkrafts-site kan man göra beräkningar på vad kommunerna riskerar att förlora med sina ”satsningar”. http://www.kommunalvind.se/
Till sist ett inslag i barn- och ungdomsserien i TV6, Världens största konspirationer med Erik & Mackan (avsnitt 7). Kan vi blåsa av domedagshoten om klimatet? En kort replikväxling mellan undertecknad och Maria Wetterstrand c:a 5.25 min. in i programmet. http://www.tv6play.se/play/301677/?autostart=true .
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Jag tittade på TV6-inslaget och undrar nu varför miljöpartister aldrig uppdaterar sig. La Wetterstrand är ett typexempel. När hon pratar kärnkraft är vi tillbaka på ruta ett. När hon pratar klimathot så är det åter tillbaka på ruta ett – vi måste lita på (den korrupta klimat-) vetenskapen. Hon blev uppenbart uppretad på Dig Ingemar när Du kom i närheten av att omstörta hennes förstelnade trosuppfattningar. Varför har dom förlorat nyfikenheten och förmågan att ta till sig sådant som är nytt? Eller har dom aldrig ägt den förmågan kanske?

 2. LarsC

  Den gröna vänstern är inte kunnig i teknik, kalkyler och ingenjörskap. Därför förlitar de sig till honnörsord i stället och hamnar därför ständigt i nya återvändsgränder.

 3. Per-Arne

  I Storbrittanien finns nu ett förslag om nya kylskåp, spisar, m.m. ska ha inbyggda strömbrytare som myndigheterna kan fjärrkontrollera, för att kunna begränsa el-konsumtionen i bristsituationer och då vindkraften inte räcker.
  Det står:
  The National Grid is demanding that all new appliances be fitted with sensors that could shut them down when the UK’s generators struggle to meet demand for electricity.
  Electric ovens, air-conditioning units and washing machines will also be affected  by the proposals, which are already backed by one of the European Union’s most influential energy bodies. They are pushing for the move as green energy sources such as wind farms are less predictable than traditional power stations, increasing the risk  of blackouts.
  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2315863/Big-brother-switch-fridge-Power-giants-make-millions–pay-sinister-technology.html
  När kommer detta till Sverige tro?

 4. Ingemar Nordin

  Per-Arne #3,

  Jag vill minnas ett uttalande från chefen för det engelska kraftnätet som sa redan för ett par år sedan att framtidens nät inte alltid kommer att leverera el när DU önskar, utan nu måste vi alla anpassa oss till när det finns ström, t.ex. att köra tvättmaskiner och sådant på natten. Att spara på energin, kollektivt, är nämligen en av de gröna krav om vi skall klara koldioxidmålet. Denna sparpolitik är också antagen av EU och skall först implementeras när det gäller offentliga byggnader.

  Någon debatt om detta har jag aldrig sett. Enklast så.

 5. Slabadang

  They are going down!!
  I veckan hade vi ett nytt utskottsförhör där Curry Lomborg vittnade i sällskap med en CAGWpapegoja. Lomborg dominerade helt och har klockrena argument för hur man bäst använder varje skattekroa för att uppmuntra nya energilösningar. Moargumenten om fortsatt subventionering av ”förnyelsebart” vind och sol framstår som helt idiotiskt.
  Länken går till kongresutskottets hemsida och klicka på videoinklippet uppe till höger så spelas vittnessmålen upp.
   http://science.house.gov/hearing/subcommittee-environment-hearing-policy-relevant-climate-issues-context
  Demokraterna har det inte så lätt när Lomborg direkt hittar finansiering för satsnigar på ny forskning genom att ta dem från sol och vindsubventionerna. Paaaniiiiik! Vad slår Lomborgs argument? 🙂
  Nåt jag tycker är värt att lägga märke till är hur klimathotarvittnet får frågor ifrån republikenerna utifrån ett överläge där han ”ställs till svars” och hur demokraterna å sin sida nästan endast ställer frågor till ”sitt” vittne. Det innebär att skeptikerna nu har hemmaplan oavsett vem de diskuterar med. Saker och ting har förändrats!
   

 6. Ingemar Nordin

  forts #4,

  Här är uttalandet om framtidens ”klimatsmarta” elnät där vindkraftsproducenternas intressen prioriteras fram oss elkonsumeters. Superbra – om du äger ett vindkraftverk:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/03/05/stackars-engelsman/

 7. Bim

  Ingemar # 6
  Om alla tvättmaskiner och andra el-slukare måste köras på natten så har man ju bara flyttat problemet till natten istället för på dagen.
  Det är ju bra, för då kan man ju börja tvätta på dagen istället för på natten.
  I vart fall ett tag….
  Kan man inte kalla det cykliskt beteende?
  Alltså, att man är ute och cyklar.

 8. Slabadang

  En ny politisk karta håller på att ritas!
  Det finns en negativ arvscykel som brukar beskrivas som förvärva-ärva-fördärva. Att förstå kärnvärdena i det man tar över är inte alltid så lätt och ofta syns inte det som utgör det mest värdefulla så lätt eller tydligt alternativt ses som självklart och med automatik tillhörande.
  För den som bygger och skapar så vet han att inget sker med automatik och är ytterst medveten om vilka kärnvärden som krävdes för att nå framgång och framför allt stabilitet och långsiktighet. Massor med jobb och misslyckanden på vägen där inte alla syns eller är fullt ut kända annat än av de eller dem som jobbat fram lösningen.
  Min analys är att vi nu har en politisk nomenklatura som inte förstår att värdera den nationella suveräna demokratin som plattformen för den trygghet stabilitet och utveckling den besitter. De har istället tagit sig allt mer makt på dess bekostnad och medvetet eroderat den för att skapa en ny marknad för sina försäljare.
  Vi har nu en växande insikt bland allt större medborgargrupper tvärs över Europa att dessa värden den suveräna nationella demokratins värden nu är på väg att förskingras.  Otrygghet instabilitet och konflikt blir konsekvensen. Motståndet kan utmålas som en växande ”nationalism” och menar jag skall i stället läsas som ett uttryck för nationell folktrygg demokratisk funktionalism, där politiker förväntas fokusera på sina länder istället för politiska federalistiska utopier och flummerier de själva inte förstår konsekvenserna av.
  Nationalism är inget negativt utan en bekräftelse på en identitet och samhörighet som medborgarna byggt upp genom samrbete och genom att välja sina ledare. Nationalism blir vad du använder den till postiv eller negativ.
  Att bygga stabila välfärdsländer tar extremt lång tid och allt för många länder har inte nått ens en tredjedel på vägen. Denna insikt saknar vår politska nomenklatura helt respekt för idag och tror att de kan hoppa över alla de betingelser som en gång krävdes för att skapa dem.  
  Nationell samhörighet och identitet är inget som kommer eller skapas ovanifrån utan växer fram med tiden. Att nå fram till de gemensamma värderingar som till slut värker fram är en lång lång process av kompromisser med många trial and errors längs vägen.
  Vi vet redan att dagens federalistiska europa politik gått åt helvete och värre blir det om den inte stoppas. Alla typer av nationella fusioner och förbund som kommer ovanifrån slutar med tradgedi där folk tvingats in under politisk ledning de inte känner representerar deras intressen eller längs gränser som någon annan dragit på en karta. 
  För att folk skall vilja samarbeta med varandra så måste den viljan växa fram naturligt underifrån på folkets egna villkor. Att känna samhörighet är inget som kan tvingas fram och att tvingas underkastas en artificiell samhörighet slutar bara med ren ankskit kaos och våld.
  Vem faan känner sig som ”Europe” idag? varför känner vi större samhörighet med Island och Norge än med Bulgarien och Rumänien? Vår politiska nomenklatura kan dra hur många nya teoretiska politiska gränser som helst men vi känner till den långa långa process som krävs för att verkligen KÄNNA samhörighet och inga retoriska luftakrobatiska nummer kommer nånsin förändra eller påskynda denna process, de kan endast skada den och det är vad de nu pysslar med.
  Folk vill ha makt och kontroll över sin egen framtid för de värderar den nationellt suveräna demokratin som råder inom de gränser de ite ifrågasätter utan ser som det teritorium över vilken deras röstsedel har makten. Den lilla röstsedeln är en försäkring mot ondska otrygghet och dumheter. När vår partindustris nomenklatura nu håller på att raderas dess makt så förstår folk att de sätts i hjälplöshetens position. Därför växer SD UKIP och alla de partier i europeiska länder som främst drivs av denna insikt och detta mycket konkreta hot emot vår trygghet och suveränitet som EUssr innebär. 
  I de frågor där vår nomenklatura har största skäl att fråga väljarna har de valt den motsatta strategin och det kommer att sluta med att de förhoppningsvis får en fot i arslet ut från maktens korridorer alternativt att kaoset och upploppen hinner före. Det går inte att LURA på sina folk en ordning deller en identitet de inte känner och inte vill ha. Den lilla men mycket viktiga makten att med hjälp av röstsedeln direkt kunna välja fram eller bort den som skall regera över en är mycket mycket viktig och lade grunden för de stabila välfärdsnationer de nu gör allt för att instabilisera.
  Nåt som gör mig riktigt riktigt ilsk är vår politiska momenklaturas  gemensamma inkompetensförklaring av de suveräna nationella staternas förmåga att lösa ”globala” problem. Det är en stor djävla manipulativ LÖGN!! och det är tvärtom så att de utgör en förutsättning och inte tvärtom!
  Idèn att man som nu formulerar ett problem och utan att presentera vilka konkreta lösningar som skall avhjälpa ”problemet” säljer skitstövlarna in överlämnandet av makt och kontroll som ”lösningen” utan att redovisa vilka åtgärder och konsekvenser detta överlämnande komer att innnebära.  De är BARA ute efter makt stålar och mandat och lämnar inga som helst garantier eller löften om kvalitativa mätbara reslutat i förskott utan vi skall överlämna makt och sedan bara hålla tummarna för att de ansiktslösa byråkraterna nåstans i de överstatliga byråkraternas katakomer skall sätta medborgarnas intressen främst. Jamenar hur långt ifrån verkligheten får vi hamna?
  Det existerar inget egenvärde i att ha mer gemensam politik än vad repektive nationer anser nödvändigt och bör hållas på ett minimum istället för det motsatta för att idversitet och medborgerlig kontroll skall upprätthållas och beslut och politik få folklikgt stöd och acceptens. Därfrö skall självklart alla förhandlingar och idéer handläggas och hanteras i de nationella församlingarna och i kraft av sitt stöd från folkmajoritèn framläggas för andra nationer och inte nu tvärtom där skiten i EU hanteras av EUparlamentets företrädafre som betlalas av EUparlamentet själv och där vi får reda på besluten i efterhand och har inte en susning om vad ”våra ombud” drivit för linje. TOTALT SJUUUUKT!!
  Att vpr politiska nomenklatura döljer sin federalkstiska agenda är inte så konstigt för om de var öpnna med den skulle de sparkas bort ur riksdagen omedelbart. Men folk börjar fatta vad de inte säger och inte berättar och planen att steg för steg avveckla den nationella demokratin utan att vi märker det har redan börjatr springa på pumpen.
  Nu kan vi då till slut lägga in detta artiuficiella ”klimathotande” i sin rätta miljö och sitt rätta sammanhang och det är inte så konstigt att de nu har panik när denna federalististernas  lögn är avslöjad. De har liksom ingen strategi eller politik att ersätta de står avslöljade med dumstruten på och bara intill förstenig skräckslagna över vad som händer när majoriten av filket förstår att de blivit lurade och riktigt riktigt farligt blir det när folken dessutom fattar varför?
  All länder i Europa är interesserade av ett samarbete men INTE på bekostnad av den nationella suveräniteten. Så EU samarbetet är helt kööööört och ett helt nytt kommer att byggas av den folkopinion som nu stöder sina SDs Sannfinländare UKIPS och alla dess motsvarigheter i alla europeiska länder. De driver en fråga av rätt skäl i rätt tid för rätt sak och den nuvarande nomenkalturan kommer att tivngas dansa efter en ny pipa … väljarnas!!! 

 9. Lasse

  #6 Trängselsaktt -nu även i elnäten! Det är väl vettigt om man kan flytta konsumtionen av den el som inte behövs momentant.
  Vad jag förstår så behöver man balansera nätet antingen genom produktionen eller genom konsumtionen. Gör man det via produktionen så får vi betala mer för spetselen så enkelt är det!

 10. Karl-Oskar

  Lasse # 9
  Du får i uppdrag att förklara det för min fru när inte spisen fungerar.

 11. På nåt sätt föll ju klimathotet i ock med att de skojade så mycket.

  Bra gjort Ingemar!

   

   

 12. Ingemar Nordin

  Lena K #11,

  Ja, jag tror inte att någon tittare fick intryck av att hotet är så allvarligt. Som du säger så skojade de ju snarast med det.

 13. Peter Stilbs

  Bra jobbat, Ingemar, på TV6 – tack

 14. Forbes är på hugget igen!
  http://www.forbes.com/sites/peterferrara/2013/04/28/the-disgraceful-episode-of-lysenkoism-brings-us-global-warming-theory/

 15. John Silver

  Är det där Näsudden 2 (f.d. Näsudden 1) som faller?

 16. John Silver

  Ja, det är det, svarar jag själv.

 17. John Silver

  # 14
  Lysenkoism 2.0 brukar jag benämna scammen.

 18. tty

  ”Det är väl vettigt om man kan flytta konsumtionen av den el som inte behövs momentant.”
  Problemet är att en mycket stor del av elkonsumtionen i det här landet är temperaturberoende. Hur har du tänkt dig att vi skall flytta vintern?

 19. Staffan

  Forbes-artikeln (#14) är mycket intressant.
  Det är inte tillfälligheter att värme-hysterin slog till efter 1989/91, när stats-tron fått ett grundskott.  (Vad som borde varit ett grundskott.)
  Jovisst:  Vintrarna blev varmare här från 1989 och några år framåt.  Klagade bönderna över det?  Inte vad jag vet.  På Södermalm däremot, bland ”kultureliten”… ujuj.
  Men idag:  VAR har det blivit varmare?  Och HUR MYCKET?
  Det är så festligt att se att den maximalt enkla frågan kan ni troende inte svara (sakligt) på!

 20. Staffan

  ”Klimat-krisen” gjorde att jag slutade köpa stockholms-tidningar.  (Biblioteket har dem!)  De är inte tillförlitliga längre.
  Men det finns mer.  Den ekonomiska krisen i USA – arbetslöshet, statsupplåning – har ni läst om den?  Njet.  (Annat än möjligen att republikanerna hittar på dumheter…)
  Obama-care, stats-hälso-försäkringen – vad vet ni om den?
  Visste ni att kongress-folk, både Dems och GOP, nu begärt ett undantag för sina egna anställda?  Det blir för dyrt.  Man riskerar att yngre folk slutar, flyttar…
  Det där är ytterst intressant, om man funderar lite.
  Men det vet ni inget om, från svenska media.

 21. Staffan #20
  Nu är det slut med gratisläsning av Svd och DN på webben. Ang. USA så är också PJTV en bra källa

 22. Andreas

  #19 Staffan
  Kan ju kanske möjligtvis ha med den totala omstruktureringen av mätstationsnätet som ägde rum under de åren, att man började mäta på helt andra platser och med mycket färre stationer och inte hade en aning om vad UHI var för något.

 23. Labbibia

  Ingvar E # 21
   
  Undrar om det hjälper eller stjälper dem? Själv tror jag det senare….
   

 24. Labbibia

  Ingemar!
  Oerhört vacker bild. Ska ha den på näthinnan hela dagen på arbetet! 🙂
   

 25. Labbibia #23
  Jo det verkar som skott i foten. Annonseringen kommer att bli mindre attraktiv skulle jag tro.

 26. John Silver

  # 21
  Goda nyheter!

 27. Staffan

  De ”konservativa” hos oss är väl ”överklassiga”.  Men annars är de väl som folk är mest?
    I USA är det annorlunda.  Där håller man [inte alla, men en klar majoritet] på den gamla beprövade moralen.  Kristna, om du vill.
    Men här?  Kristdemokraterna har som riksdags-ersättare för partiledaren en – enligt Nyheter24, 1 aug – ”gay-symbol” och ”transaktivist”. Hon låg ”bakom en motion som skulle avskaffa tvångssterilisering vid könsbyten”.
     Och där är vi nu.  ”Män som föder barn” talar hr partiledarens lagförslag [att ’manspersoner’ ska få föda barn] om…
     [Vi hade en syntetisk ”kvinna” på arbetet en gång.  Lustigt att verkliga kvinnor är så annorlunda.  Så mycket trevligare…]
     Så svenska media ligger kanske rätt, åsiktsmässigt, i förhållande till, eh, riksdagsopinionen.
     Men det hindrar inte att EU, särskilt PIGS i söder, är djupt nere i ett ekonomiskt träsk.  Som man inte ser någon lösning på.  (Jo:  öka underskotten, säger några… T.ex. AB.)
     Och USA också är ekonomiskt under isen sedan 2007-2008:  arbetslöshet (U6 !), stats-upplåning o.s.v.
     Det berodde inte på Bush!  Det berodde från början på Fannie Mae och Freddie Mac, två mycket stora statskontrollerade inteckningsbolag som sjönk ner under havsytan.)
     USA:s [federala] statsskuld är vidpass 106%.  Sveriges har varit 35%.  (Fast idag säger AB:s ledare att vi måste sätta fart på utgifterna…)
     Att DN och SvD tiger om allt detta förändrar inte faktum.  Vi har det jämförelsevis mycket, mycket bra.  (Tacka gärna Göran Persson)
     (Finansministern ska ordna vår ekonomi.  Om du sedan är lycklig – tja, det är inte hans sak.)