Grundlagsändring för att hantera kriser

Demo Medis 2203

Bilden här ovan tog jag i lördags på demonstrationen mot den ändring i grundlagen som vår nuvarande regering vill göra. Det handlar om vilka möjligheter Regeringen har att agera snabbt på en uppkommen krissituation i fredstid utan att behöva gå via Riksdagen. De har tillsatt en parla­men­tarisk kom­mitté som ska se över om grund­lagen behöver ändras för att kunna möjlig­göra ”ett snabbare agerande vid fram­tida kriser”.

De skriver:

”Regeringen har därför beslutat om direktiv till en kom­mitté som bland annat ska se över om grund­lagen bör ändras för att möjlig­göra ett ökat utrymme för en regering att besluta före­skrifter om det upp­kommer ett all­varligt läge i freds­tid som kräver ett snabbt agerande.

– Pandemin har påverkat hela det svenska sam­hället och regeringens arbete. Det har blivit tydligt att det i all­varliga kriser, exempel­vis en pan­demi, kan finnas behov av ett ökat utrymme för en regering att besluta om före­skrifter och att kunna agera snabbt. Kom­mittén får därför i uppdrag att se över hur vi kan för­bereda oss för detta inför fram­tida kriser, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.”

Lägg märke till att det inte handlar om bara eventuella framtida pandemier utan om vilken kris som helst i fredstid.

De skulle ju exempelvis kunna införa elransonering om det uppkommer en elkris eller varför inte tvinga på människor ett kreditkort som ger alla en koldioxidbudget och där du alltså inte får handla mer ”klimatpåverkande” varor när din ranson på kött är slut för innevarande månad. För mig känns det som att de kan hitta på nästan vad som helst med hänvisning till att vi har en klimatkris.

Detta är alltså en viktig grundlagsändring men vad jag har sett är det inget som svensk media tar upp än mindre diskuterar.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Lena
  Detta har gått mig förbi.
  Gissar att det rör sig om att politiker vill kunna göra vad de vill inte vad de blivit valda för att göra.

  Noterar kritik mot den av oppositionen föreslagna sänkningen av bränslekostnaderna.
  ”den ger mer till de som kör mer” 😉

 2. MatsL

  Ja, det är väl bara att se sig om i världen och titta på vilka länder som har ändrat i grundlagen för att ge Regenten/Regeringen mer makt. Vi har till exempel Putin/Ryssland, Erdogan/Turkiet, Chaveze/Venezuela, Mugabe/Zibabwe, och naturligtvis Hitler/Tyskand… Listan på mindre lyckade maktförankrande kan göras väldigt lång.

 3. Gabriel Oxenstierna

  Tack för att du tar upp denna viktiga fråga, Lena.
  Vill tillägga att Riksbankens e-krona blir en viktig komponent i ett utvidgat övervaknings- och styrsamhälle, genom att betalningar kan länkas till så kallade ’smarta avtal’.

  Liknande centralbankskrypto som e-kronan är på väg att införas i en lång rad länder.

  Så här skriver t ex Kanadas riksbank: ””…smarta avtal möjliggör helt nya digitala ekonomiapplikationer med många potentiella fördelar. Till att börja med kan smarta avtal möjliggöra programmerbara pengar genom att lägga till vissa attribut till dem.

  Till exempel kan pengar programmeras för att vinna eller förlora värde över tiden, eller så kan de programmeras för att användas i transaktioner för endast specifika varor eller tjänster.

  Dessutom kan smarta avtal möjliggöra programmerbara betalningar – automatiserade betalningar som utförs efter att vissa villkor är uppfyllda. Dessa kan sträcka sig från enkla push-betalningar till mer komplexa. Till exempel kan smarta avtal möjliggöra automatisk dirigering av skattebetalningar till myndigheter vid försäljningsstället, pay-as-you-go-försäkring eller betalningar som kan stödja IoT-applikationer.

  Allt detta kanske låter teknikpositivt och ’bra’? Men ”vissa attribut” och ”vissa villkor” kan mycket väl landa i sådant som Makten accepterar som giltigt, om dina aktiviteter (eller ”oacceptabla åsikter”). Exempel:

  Donerar du till #FreedomConvoy? Icke sa nicke, de pengarna konfiskerar staten.

  Betalar du för att lyssna på någon pod eller blog som blir cancellerad? Det noteras! Alla transaktioner med all transaktionsinfo går ju numera via staten/Riksbanken.

  Kör du fossilbil med större motorvolym än 1000 cc efter 2035? Då får du betala extra för bensinen enligt MP/S senaste klimatskattebeslut! Beskattning sker direkt vid inköp och staten ser vilken sorts bil du tankar.

  Ja, det är bara några varianter på vad som kan vänta i det kommande klimatkontrollsamhället.

  Osv.

 4. Med FN:s nya definition av pandemi kommer denna grundlag med stängning av samhället kunna tillämpas på en vanlig säsongsinfluensa.

 5. Ann Löfving-Henriksson

  Tack Lena, observant som vanligt!
  Kan bara hålla med tidigare kommentatorer.
  Utanför lilla Sverige ser man önskan om obehagliga krav på ökad makt åt FN och åt EU.
  Skulle Morgan Johansson med flera stödja mera makt åt … om det vore nuvarande opposition som satt på makten?
  Vår oerfarna statsminister har redan gjort pinsamma uttalanden och självuppskattningen , klorna och kammen kan snart växa.

 6. Grundlagsändringen smygs igenom genom ett riksdagsbeslut före och ett efter valet utan att allmänheten får reda på detta.

 7. Arne Olin

  Vad är en kris? Är det regeringen som ska definiera det? Samhället har den senaste tiden skrämts upp så till den milda grad att den tror på allt som myndigheter och regering säger eller föreslår. Ta Corona som exempel – under 2020 dog ca 7000 fler än vanligt dvs 0,07 % av befolkningen! Är det tillräckligt för att man ska stänga landet och skicka 250.000 i arbetslöshet och 25.000 i konkurser?
  Varför ifrågasatte inte Coronakommissionen varför vi över huvud taget stängde ned landet eftersom Corona effekten var så en något allvarligare influensa?
  Samma sak gäller klimatet att samtliga partier tittar på när landets energi monteras ned. Debatten uteblir för att media spelar med helt och hållet.

  Det är ett skrämmande perspektiv att överlåta till en regering att självständigt i fredstid fatta beslut som kan omkullkasta medborgarnas vardagsliv utan stöd av riksdag/folket.
  Arne Olin

 8. Bengt Abelsson

  Jag är från regeringen, och jag har kommit för att hjälpa till.

 9. Bengt Abelsson

  En ledarskapsteori säger att en chefs främsta uppgift är att göra sig själv överflödig.

  Om en regering hamnar i en sådan situation att den inte anser sig hinna inhämta riksdagens godkännande har den inte gjort tillräckliga krisförberedande åtgärder.

  ”vi var blåögda”
  ”vi såg inte detta komma”

 10. johannes

  Regeringen påstår att klimatet är i kris.
  Därmed kommer regeringen att använda de nya bestämmelserna i grundlagen för mer vansinnigheter som vi inte kan stoppa.

 11. #Arne Olin 7#

  #Vad är en kris? Är det regeringen som ska definiera det?#

  Om jag fattat rätt, kommer beslut om vad som är en pandemi och vilka åtgärder som skall vidtagas att tagas av WHO, när all nationell och internationell lagstiftning är på plats. Sveriges regering och riksdag ska inte kunna besluta om något annat.

  Jag har också sett uppgifter i WHOs text om att internationell personal (läs trupp) ska kunna sättas in om nationella myndigheter inte kan eller vill att beslutade tvångsåtgärder genomförs.

  Jag hittar inte källan som var fransk, men förslaget till text finns på WHOs hemsida att se för den som är duktig på att söka där.

 12. Evert Andersson

  MP och Isabella Lövin ansåg till exempel att någon tiotusendels grad på 80 år var en sån kris att regeringen tog över Mark- och miljööverdomstolen i Preemärendet. Dagens drivmedelspriser sannolikt en konsekvens av det regelvidriga förfaringssättet.

 13. Göran J

  Tack Lena för utmärkt ögonöppnare.
  Nu j….lar är det dags att säga ifrån på skarpen. Det bor tydligen en liten put.. i varje S och MP politiker.

 14. Ulf Hedman

  WHO ska bestämma om sjukdomar och vacciner, FN och IPCC ska bestämma om klimatet och EU bestämmer över resten, allt ska bestämma av icke valda byråkrater långt från folket.
  Om så sker varför ska vi ha en massa överbetalda politiker i riksdag och regering om de ändå inte får ta beslut om vad landet Sverige och dess invånare får göra och hur de ska leva?

 15. En annan

  Skönt att veta att vi är på väg mot en Morganfierad stat vilket innebär att vi slipper rösta! Om man nu vill runda riksdagen som alltså ska representera folket; All makt utgår från…
  Morgans mjöl är icke rent, snarare verkar makten glida dom ur händerna. Lästips; https://www.armstrongeconomics.com/international-news/russia/should-we-cheer-for-putin-to-lose/ Tar ca 4 minuter att läsa!

 16. Anders

  #2 MatsL. Skarp, kuslig och talande liknelse med diktaturer Du gör!

  Jag tror att vi måste anstränga oss mer för att försöka få bort alla de lömska globalistpolitrukerna ur svensk politik! Snart ska väl sossarna föreslå livstids förordnande för vissa (s)tatsministrar…

  Man skulle f ö vilja veta hur många personkryss nu sittande ministrar, inkl Morgan J, skulle få om vi kunde kringgå partiernas interna nomineringsmakt och ha rakare personval. Skulle de ens varit i närheten av att ha ”folkligt” stöd? Skulle inte tro det.

  Tack Lena K för mycket viktigt budskap!

 17. Lennart Bengtsson

  Jag är rädd att en sådan viktig och svår fråga är allt för krävande för vår tids media och journalister eller också har de blivit tillsagda ”att sitta stilla i båten”

  Låt oss hoppas att utländska media kan bli intresserade. Problemet är om svenska alternativa media tar upp frågan blir följden att MSM be regeringen att skynda på och genomföra aktionen snabbt och effektivt bakom stängda dörrar.

 18. Sten Kaijser

  Tack Lena!

  årets viktigaste inlägg!

 19. Ivar Andersson

  Det finns åtminstone EN riksdagsledamot som kämpar emot.
  Årets mest onödiga lag upphör den 1 april (och det är inget skämt) 2022-03-23
  http://www.ericsoniubbhult.se/

 20. Christer Eriksson

  Angåend Lenas inlägg.
  Det tycks inte stämma.
  Det här är vad Ubbhultarn skriver om det efter att jag har frågat honom.

  Jan Ericson
  tors 24 mars 14:26 (för 20 timmar sedan)
  till mig

  Hej! Det stämmer inte. Många galna rykten kring detta. Det pågår en utredning om smittskyddslagen. Tveksamt om något kommer att beröra grundlagen överhuvudtaget, men det vet vi först när utredningen presenteras i maj.

  Vi får avvakta och se. Omöjligt att ta ställning till något som inte presenterats. Men i sak vet du ungefär hur jag resonerar….

  Hälsningar Jan

  Kommenterer.

 21. #20 Christer
  Nu skriver regeringen själv (notera ”exempelvis” OCH ”grundlagen”):

  ”Regeringen beslutade igår att till­sätta en parla­men­tarisk kom­mitté som ska se över om grund­lagen behöver ändras för att kunna möjlig­göra ett snabbare agerande vid fram­tida kriser, exempel­vis en pandemi.”

  Vad är då framtida kriser? Risken finns att klimatet definieras som kris, vilket det redan görs idag.
  Vilka garantier finns då för att klimatet inte innefattas av lagändringen?

 22. Bengt Abelsson

  Exemplet från Kanada skrämmer. Där användes en krislagstiftning för att, bland annat, spärra bankkonton för politiska motståndare.

 23. pa

  med WHOs ändring av definitionen för vad som avgör när det är pandemi, från sjukdomens egenskaper till en bedömning av en expertpanel i WHO, minskade trovärdigheten för WHO med 97%.

 24. Ann Löfving-Henriksson

  Lite OT men oerhört allvarligt.
  Under rubriken ”Biden på möte med EU – betonar enad front mot Ryssland
  Magdalena Andersson har enligt Svenska Dagbladet angående ett importstopp av rysk gas sagt att det ”skulle få ekonomiska konsekvenser. Och det bevisar ju hur viktigt det är att vi genomför den gröna omställningen, både för att rädda klimatet men också för att det är en säkerhetspolitiks fråga.”
  Inte bättre än USAs klimatTsar!
  Arma väst!

 25. tty

  #24

  Nu är det väl i och för sig inte så många utanför Sverige som bryr sig om hennes utgjutelser. Intressantare är Bidens löfte om större gasleveranser till Europa.

  Det finns dock problem.

  Det första är likvifieringskapacitet. Det kan dock lösa sig, flera likvifieringsanläggningar är under byggnad i USA.

  Nästa är var gasen skall tas. Bidenadministrationen har hittills kategoriskt vägrat alla åtgärder för att öka produktionen, och skulle man ändra sig är risken uppenbar för en förödande splittring av det demokratiska partiet där ”woke”-flygeln nu tycks ha nästan total kontroll. Det enda alternativ jag kan se som kan hinna få effekt till nästa vinter är att kraftigt skära ned exporten till Mexiko, men jag vet inte hurdana avtal mexikanarna har.

  Det tredje är var gasen skall återgasifieras i Europa. Tyskland och Nederländerna har överhuvud taget inte någon gasifieringsanläggning och Belgien har bara en enda. Tyskland har nu visserligen beslutat att bygga en nära Hamburg, men det kommer att ta minst ett år. Här sitter spanjorerna med trumf på hand med ett tiotal anläggningar, men jag är osäker på hur det är med pipelinekapaciteten norrut.

 26. Ann Löfving-Henriksson

  # 25 tty, nog är det väl illavarslande att hon, som gärna styr med ett morrande enligt medarbetare, är så fast i FN/UNFCCC att det endast är mer grön energi hon drar fram när det gäller ”det bästa för Sverige” inom energi- och säkerhetspolitik.

 27. Anders

  #25 tty. Du skriver ang. Magdalena Andersson: ”Nu är det väl i och för sig inte så många utanför Sverige som bryr sig om hennes utgjutelser.”

  Hoppeligen (som man så vackert uttrycker sig i Österbotten) spanar Du rätt. Men det finns en liten risk att ”di svenske” i internationella forum faktiskt åtnjuter visst anseende och rider på gamla meriter och storheter, inte minst då vårt Nobelpris.

  Jag misstänker att flera sådana ”stolta blågula” förhållanden fått flera av de ”statsbärande” sossarna att fortsätta vara styva i korken trots att de faktiskt har ungefär samma opinionsiffror som två andra partier.

  Det kan alltså, trots allt, finnas något slags sorgligt fog bakom begreppen ”gå före” och ”ta på oss ledartröjan”. I så fall lyssnar folk utomlands på Magdalena Ander(s)son. Tyvärr.

 28. johannes

  #25 tty
  15 miljarder m3. Låter enormt.

  Det motsvarar ca 40 l diesel per EU invånare.
  Låter mindre enormt

 29. [Mats L] Varför gå tillbaka så långt i tiden. Österrike införde tvingande vaccination och Tyskland var på vippen att göra samma sak. Ränderna går aldrig ur…

 30. [Bengt Abelsson 9] Problemet är att det inte finns så många chefer som är av den kaliber att de inser att de är en parentes i historien. De som kallas chefer är för det mesta så övertygade om sin egen förträfflighet och nödvändighet för verksamheten att de inte har en tanke på att dra sig tillbaka för att släppa fram andra förmågor.

 31. Jan

  Vi har ingen klimatkris. Vi har ett akut klimatnödläget. Det krävs betydligt radikalare åtgärder än de föreslagna grundlagsändringarna för att rädda världen från att gå under.

  Vi i Sverige måste nu gå före och visa världen hur vi tar oss ur nödläget. Annars är allt hop ute för mänskligheten.

 32. Fredrik S

  Ann Löfving-Henriksson, tty #24,25

  På hemmaplan verkar Energy Information Administration EIA, en federal myndighet, tycka att Biden-administrationen lever i en sagovärld.

  https://www.forbes.com/sites/davidblackmon/2022/03/25/eia-energy-outlook-conflicts-with-bidens-green-new-deal-narrative/?sh=13870efa39c5

 33. Jan #31,

  Ironi?

 34. foliehatt

  Ingemar, #33
  självklart !

  Såvida det inte är vår vän Pär Holmgren som gömmer sig bakom signaturen Jan.

 35. Thorleif

  Tack Lena!

  Och vakna alla andra innan det är för sent. Klimatrörelsen är ett medel liksom C-19 för att omorganisera makten till nackdel för demokrati. Oerhört illa att se hur våra politiker och media-representanter negligerar folks protester när privatfinansierade institutioner som WHO m.fl tillåts ta över nationell beslutsrätt och lagstiftning.

 36. Grundlagsändringen som avses kan först förverkligas efter 2026 års val. Regeringsformen sätter upp klara regler för hur en grundlagsförändring kan ske. Ett första beslut i Riksdagen måste tas senast nio månader före ett Riksdagsval. Ett andra likalydande beslut kan tas efter att en ny Riksdag valts.
  Eftersom ett första beslut nu inte kan tas nio månader före Riksdagsvalet 11 sept 2022, ett passerat datum, blir det möjligt att först efter Riksdagsvalet 2026 kunna fatta ett avgörande andra, likalydande beslut.
  Oavsett ovanstående är det viktigt att mobilisera väljarna för att undvika ge regeringsmakten utökad, automatisk makt på det sätt som grundlagsutredningen ska förbereda.