Föredrag av hr trädgårdsmästare Hilbert Florin å Grönköpings Gille

Trägårdsmästare Florin
Hr Florin mitt bland växthusgaserna

Ärade åhörare!
I likhet med flertalet medborgare, icke minst alla Läspeskolans ideellt skolkande elever, har jag tagit djupt intryck av vetenskapens rön, att växthusgaserna ligger bakom den globala uppvärmningen.