Grön energi inte alltid så grön

 Svarta träd

Biobränsle är ingen långsiktig lösning på energiförsörjningen. Ny kärnkraft är en effektivare och mer miljövänlig lösning, skriver Lars Cornell och Sten Kaijser i Uppsala Nya Tidning idag.

Det har ingen betydelse för växthuseffekten varifrån koldioxiden kommer, från fossilt bränsle eller från biobränsle. Däremot försvårar biobränsle för koldioxiden att återvända till marken om man jämför med om man ex skulle plantera skog på ytan istället.

De som oroar sig för utsläpp av koldioxid borde vidta åtgärder som leder till minskade utsläpp av koldioxid och då är fjärde generationens kärnkraft förmodligen det bästa alternativet, menar artikelförfattarna. Bränslet är billigt och flera små kraftverk istället för större och få möjliggör att spillvärmen kan användas för att värma bostäder.

”Bioenergi är en bristvara och uttaget har redan passerat en nivå som är hälsosam för vår jord. Allt fler statschefer går nu emot den rådande klimatdoktrinen och menar, att klimatdoktrinen är mer skrämmande än klimatets förändring.”

———————————————————————

En helt annan nyhet som tangerar både artikeln i UNT och mitt eget inlägg i morse hittade jag i Ny Teknik. En kinesisk solcellstillverkare, Jinko Solar, har tvingats stänga två stora fabriker iKina sedan det visat sig att de hanterat stora förråd av fluroid ovarsamt. Fluroiden har förvarats  utomhus under presenningar och sedan har kemikalierna följt med regnvatten ut i floden med fiskdöd som följd. Efter våldsamma protester har nu fabrikerna stängt och ledningen skall se över produktionsprocessen.

Det borde väl vara självklart att man i bedömningen av hur ”grön” energin är måste räkna in hela processen, från tillverkning, montering, drift och slutligen avvecklingen av anläggningen  kan man tycka.

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Försiktighetsprincipen gäller väl bara för ”dom andra”?

 2. Björn

  Mer växtlighet kräver mer CO2. Utan den CO2 som vi tillför luften är det inte möjligt att expandera växtligheten. Plantera istället för att ohejdat avskoga. Detta är väl ett mer förnuftigt tänkande än att meningslöst driva världen in i en energikris på grund av rädsla för global uppvärmning. Det gäller alltså att utnyttja den extra CO2 som tillförs, istället för att tränga ihop sig och darra av rädsla som en fårsskock så fort det ropas, CO2 kommer.

 3. John Silver

  Här är en kul idè iallafall; lite skit, lite sötvatten, lite saltvatten och vips så har man fritt väte och syre:
  http://www.gizmag.com/producing-hydrogen-from-wastewater/19884/

 4. Måns B

  bom #1 (med bäring på tråden om Försiktighetsprincipen med) 
  Du föremom mig, det kinesiska exemplet torde väl vara ett utmärkt exempel på när Försiktighetsprincipen borde har tillämpats. Lite interssant i sammanhanget är ju dock att motsvarande protester i Kina mot nya kolkraftverk (som förutom att de förstört en massa vattendrag, iklusive fisk död också har bidragit till enorma hälsoproblem och obrukbara jordar och försurade skogar) inte lett till att man har stängt ned några anläggningar.

  Dock ska det ju säga att sedan 2007 så har man infört regler på rening i kolkraftverken, men även med denna så ligger utsläppsnivåer av ex svavel och kväveföreningar klart över nivåerna i början av 2000-talet (dom har ju blivit några fler dom där verken).

  Men Försiktighetsprincipen är väl inte det som står högst på agendan i Kina just nu.

  Lena, angående artikeln så var den ju inte särskilt upplysande utom i det avseendet att författarna inte är så begeistrade i grön energi.

  Vad det gäller grön energi så kunde man ju önska att politikerna tog hela produktionskedjan i beaktande innan något godkändes som grön. Trots att jag är ganska grön i min läggning så har jag svårt att se fördelarna med de energislag som kräver nästan lika mycket ’svart’ energi in (ibland mer) än vad de levererar grön dito. Naturligtvis ska försiktighetsprincipen tillämpas även på dessa verksamheter annars bidrar de bara till en urholkning av såväl nyttan som förtroendet.

 5. Håkan Sjögren

  Lena! : Från min tid på KTH kommer jag ihåg att assistenten som tidigare undervisat på gymnasienivå berättade att han demonstrerat för eleverna hur 50-periodig nätspänning ser ut i ett oscilloskop. Han sa då : så här ser nätspänningen ut. En elev fick en aha-upplevelse och sade : ”är den grön? – jag trodde den var blå.” Han hade sett blåa gnistor, när han drog ur kontakten. Mvh, Håkan. 

 6. Måns B #4

  Nej, det ligger något i att den ena artikeln mest är en åsiktsformulering men den andra är en nyhet som på sitt vis förstärker åsikten, dvs att man måste få fram alla aspekter innan man kan klassa något energislag som grönare än ett annat.

  Håkan #
  Jag har verkligen ingen aning om hur nätspänning ser ut, hade nog också gissat på blå måste jag erkänna!

  🙂

 7. Måns B

  Lena #6
  Jag får nog säga att jag inte är benägen att hålla med dig i det här fallet. Men visst man kan ju fråga sig om en energikälla kan anses som grön när produktionen av kompnenterna medför allvarliga miljöutsläpp. Men detta är ju inte direkt något som diskuteras vid produktion av fossila bränslen eller kärnkraft för den delen.

  Där är det driften i sig som är miljövänlig eller inte. Eftersom detta handlar om solceller så har jag ju svårt att se att själva energikällan blir mindre grön för detta.

  Däremot så är det ju otroligt klantigt att man inte kan hålla reda på flourid som även om det inte är särskilt giftigt egentligen (finns ju de flesta tandkrämer) är välkänt skadligt i högre koncentrationer. Men halter upp till 1,5 mg/liter i driksvattnet anses ju endast vara possitivt för tandhygienen enligt Livsmedelsverket. Så i det här fallet handlar det egentligen endast om att producenterna varit så pass snåla att de inte kunnat förvara ämnet på ett vettigt sätt.

  Så nope jag tycker inte att den här olyckan bidrar till att just solcellerna blir mindre gröna som energikälla. Hade produktionen däremot kontinuerligt haft utsläpp som var skadliga för miljön, då hade saken kommit i ett helt annat läge.

 8. RB

  En annan kreativ lösning, om än inte så aktuell för svenska förhållanden:
  http://www.youtube.com/watch?v=ziT3XYE2xSA&feature=player_embedded
   

 9. John Silver.
  Det var en djäkligt intressant artikel!!

 10. Ivh

  All energiproduktion medför miljöproblem av olika slag. Vilket som stör miljön minst är osäkert. Att döma ut alla solceller för att en fabrik i Kina varit miljöförstörande är lika fel som att döma ut all kärnkraft för att ett atal Japanska kärnkraftverk var felplacerde för sunamin.

  Kärnkraft, biobränslen, vattenkraft och vindkraft tillhör den energiproduktion som är minst skadlig för miljön. Vindkraften är den minst miljöstörande, men de andra är mycket bättre än fossila bränslen. Naturgas är det i särklas minst miljöskadliga fossila bränslet.

 11. Helge

  Ivh #10

  När du påstår att vindkraft är minst miljöförstörande, vad bygger du det på?

  Mig veterligen finns det väldigt lite forskning kring vindkraftverks påverkan på miljön. Det jag vet är att:

  1. Fåglar och fladdermöss far illa, på vissa platser decimeras havsörn kraftigt.

  2. Havsbaserade stör fisken såpass, oljudet under vatten, att den inte leker. 

  3. Att vindkraften förmodligen värmer jorden mer än den ev uppvärmningen som koldioxidminskniungen ger upphov till.

  4. Stora ytor av skog har kalhuggs utomlands för att ge plats åt vindkraftsparker.

  5. Varje landbaserat vindkraftverk tar plats från annan odling, tillfartsvägar måste byggas osv.

  6. Generetorer består till delar av Molybden, en metall som ödelägger mycket natur vid brytningen

  7. mm, mm                        

 12. Maths

  Förstår inte riktigt hur du får in floridehanteringen i bedömningen huruvida solceller är miljövänligt eller inte. Det är ju lite som att bedömma hela oljeanvändningen baserat på att Exxon Valdez var det normala…

  En av anledningarna till att allt mer tillverkning inom t ex läkemedelsindustrin läggs i Indien och Kina är just för att de inte applicerar samma säkerhetstänk som vi tar för givet här hemma. Det är också en starkt bidragande orsak till att de kan hålla så låga priser.

 13. Cay Fischer

  Ivh#10 Självklarheter tills du nämner vindkraften. Jag vill påstå att en cykeldynamo är bättre än vindkraftverket eftersom den inte kräver uppbackning av en alternativ energiproduktion. Varför överhuvudtaget ha vindkraft ( i Sverige) när vi har energiöverskott?

 14. Lena Krantz

  Maths #12
  Ja men om de inte har samma säkerhetstänk så innebär det ju att en del av processen att tillverka solceller inte är miljövänlig. Dessutom menar jag ju att man måste se till hela processen från tillverkning till nedmontering.
   

 15. Lena Krantz

  Måns B #7

  Fast jag tycker att man skall se till hela processen från start till mål och det oavsett energislag. Andra kanske inte håller med såklart.

 16. Maths

  Lena #13
  Klart man ska se på hela processen men ditt resonemang medför att oavsett vad vi nu jämför så ska man enligt dig leta upp det värsta exemplet/undantaget som finns och ha det som en måttstock på hur hela processen/branschen fungerar generellt sett??
  Ska vi räkna utsläppen från bilavgaser här i Sverige baserat på orenad bensin och utan katalysator för att de kanske använder det någon annanstans i världen?

 17. Ivh

  Helge #11

  När jag jobbade på Sydkraft så gjorde företaget en sammanställning om vilken elkraftsproduktion som var minst miljöstörande. Vindkraft var i en klass för sig. Biobränslen, vattenkraft och kärnkraft har alla miljönackdelar av olika slag som är svåra att jämföra. Vindkraftens nackdel på den tiden var att det var en outvecklad och dyr teknik.

  Här svarar jag på dina frågor.

  1. Vindkraft stör fåglar. Örnar har krockat med vindkraftverk där det är hög vindspetshastighet,

  2. När det gäller störning för fiskar så är vattenkraftverk i klass för sig. Trots laxtrappor och andra hjäpmedel så försvinner nästa all lax och öring när vattenkraftverk byggs.

  3. Det är ett påhitt från vindkraftshatare att vindkraften skulle värma mer än koldioxiden som den sparar. Finns ingen som helst sanning i det.

  4. Att stora ytor skog kalhuggits för att ge plats åt vindkraftsparker har jag inte hört talas om. Det räcker med att kalhugga ett par tre tusen kvm för att bygga ett stort vindkraftverk. Sedan kan skogen växa upp igen utom på en plätt runt kraftverket för att kunna serva verket. I Sverige ställr man inte vindkraftverken så tätt i skogen, ett per 25 ha ungefär och det går åt ungefär 0,1 ha kal yta kring verket.

  5. Ett vindkraftverk på 2 MW producerar c:a 5 GWh/år. Det går åt c:a 1000 kvm för att kunna fixa servicen på ett sådant vindkratftverk. Biomassan som kan växa på 1000 kvm innhåller knappt en tusendell av den energi som vidkraftverket producerar.

  6. All gruvdrift efter metaller medför miljöproblem. Vid nästan alla generatorer som skrotas så återvinns metallerna. Det går åt mycket mer ovanliga metaller till elmotoerer än till all världens generatorer. Från små elmotorer återvinns inte så mycket metaller. Urangruvor ger också miljöproblem.

 18. latoba

  Ser att ingen  har kommenterat artikeln i UNT.  Har UI verkligen inget att invända eller kan man hoppas på att de har somnat in för gott?

 19. Bertel

  latoba # 17

  UI ser det UI vill se och denna artikel är troligen utanför deras synfält pga rödtonade glasögon i grönskan.  🙂

 20. Maths #15

  Inser att jag var lite blygsam i min formulering i själva inlägget. Från artikeln i NT:

  ”En av världens största solcellstillverkare, kinesiska Jinko Solar”

  Det handlar alltså inte om någon liten del av världen vad gäller solcellstillverkning.

  Om en del av solcellstillverkningen är miljöovänlig på grund av att den är i Kina eller Indien innebär ju inte att man kan räkna bort den s a s.

 21. Gösta Walin

  Jag föredrar kolkraft eller gaskraft, säkert och ekonomiskt. Koldioxid ja tack. kärnkraft nej tack.
  Gösta

 22. ANNONym xxx

  ”Julen är stulen” -citat grinchen.
  http://www.foxnews.com/politics/2011/09/20/lawmakers-pursue-investigations-into-solyndra-loan/
  Grön energi är inte alltid så bra för skattebetalarna heller, i fall man får tro amerikas ”lawmakers”, efter att en halv miljard $ försnillats i en konkurs. Månde försvann pengarna till andra fickor innan fogden anlände, hur som helst ”hävdas ”the fifth amendment”…..
   

 23. När vi på 70-talet hade oljekris och sneglade på bioenergi framkom att det gick åt 1,5-2 liter olja att producera motsvarande användbar bioenergi. Jag har inte kunskap om hur det ser ut idag i en LCA. Hör aldrig någon tala om det. Har man kommit under 1 ännu?
  Till bostadsuppvärmning kan jag tänka mig att det är så. Men till drivmedel för fordon? 

 24. L

  Mats J, av alla biodrivmedel är det väl bara biogas som inte orsakar mer problem och kostnader än vad man får ut..?

 25. L
  Det är fortfarande så illa alltså. Inte underligt att förespråkarna för grön energi inte redovisar hela bilden. 

 26. Måns B

  Mats J och L
  Det finns många inom den så kallade miljörörelsen som ställer ungefär samma frågor vad det gäller drivmedel till fordon. Jag skulle tro förutom biogasen som L nämner så är lokalproducerad rapsolja det som är mest effektivt (men den har visat sig ha andra problem).
  För storskalig bioetanol (exempelvis från sockerrör) så ligger de senaste siffrorna jag sett på 1.03 enheter fosil energi för att få fram 1 enhet biobränsle. Sedan tillkommer transporterna (men det gäller iofs även för många fosila bränslen). Så visst kan det finnas skäl att vara lite tveksam till just den biten. Särskilt när man använder mark som annars kunde använts till livsmedelsproduktion eller som förblivit orörd skog.

 27. Jan E M

  Måns B #26

  Nu måste du redovisa med länkar vad du fått uppgifterna ifrån.

  När man framställer socker ifrån sockerör så använder man avfallet som bränsle till processen. Det är t o m med så att man får mycket brännbart avfall över. Så något fossilt bränsle behöver inte gå åt för att framställa etanol från sockerrör.

  När det gäller energiåtgång vid oljeproduktion så är skillnaden enorm mellan oljefälten i Saudiarabien där oljan i vissa fall kommer upp med självtryck och där det framställs ifrån oljesand i Kanada. Det är som regel kol man använder för att producera ångan som går åt för att få fram oljan ur oljesanden.