Granskningsnämnden för Radio & TV – den politiska maktens förljugna propagandaredskap

I september 2018 deltog jag i ett SR-program producerat av SR’s så kallade Vetenskapsredaktion, där förespeglingen var att man ville belysa vilka svenska ”klimatskeptiker” typiskt är, och vad de bygger sina tankegångar på. Min insats var en ca 15 minuters intervju i hemmet, varifrån ett par snuttar på totalt ca 2.5 minuter klipptes in i programmet. Det blev blev ca 25 minuter långt och fylldes upp av ytterligare åsikter från klimatförnekarkartläggare Hultman på Chalmers, och någon komplett irrelevant person i det akademiska som presenterade någon form av psykiatrisk abnormitetsdiagnos på dem som inte blint tror på ”budskapet”.

Vad jag hade sagt i nämnda klipp avfärdades i tur och ordning av intervjuaren, och man förvrängde sedan sakupplysningarna ytterligare med hjälp av SR’s specielle ”expert”, f.d. TV-meteorologen och numera MP-representanten Pär Holmgren. Jag gavs ingen möjlighet till genmäle och korrigering av deras felaktigheter för egen del. I övrigt gjordes programmet med ett uppenbart SYFTE – att söka förlöjliga ”klimatskeptiker” – inte alls att belysa tankegångarna, som förespeglats.

Redan detta är ett brott mot reglerna i SR’s sändningstillstånd.

Screenshot 2019-06-25 at 11.06.13Det finns ytterligare huvudregler, nämligen dessa (närmast bisarrt i sammanhanget, när man drar fram en sådan bedrövligt okunnig struntpratare som Pär Holmgren som expert), etc-:

Screenshot 2019-06-25 at 11.06.39Nåväl – sedan tidigare vet alla att SR/SVT betraktar ”klimatfrågan” som dogmatiskt korrekt. Följaktligen KAN INTE överhuvudtaget en enda invändning eller sakupplysning som faller utanför ”ramen” vara SANN. Tyvärr gäller detta inte bara SR/SVT, utan också GRN – som med detsamma som motivering på löpande band rutinmässigt avvisar anmälningar redan på handläggarstadiet. Trots att närmast bisarr desinformation i höga volymer dagligen förmedlas av såväl SR som SVT har många har därför under åren tröttnat på att ens anmäla något. Vissa ”klimatdesinformationsrelaterade” anmälningar från ungefär samma tid gällande SVT-program har  faktiskt passerat handläggarstudsen , men som synes av ”Besluten”, rycker GRN bara på axlarna åt den grovt vinklade desinformation som låg till grund för anmälningarna (sökord ”klimat”). Det tycks alltså fortsatt fritt fram för precis vad som helst.

Jag ville ändå göra ett försök då i september 2018, eftersom SR uppenbart bröt mot inte mindre än fyra separata regler, enligt ovan – UTÖVER vetenskaplig desinformation. SR/SVT/GRN betraktar ju alltså sakfrågor inom nämnda område som oantastliga ”sanningar”, som inte KAN ifrågasättas. Min anmälan (någon eller några andra anmälde också programmet) passerade i alla fall handläggarbrandväggen och fick ett diarienummer. Sedan hände inget förrän strax före påsk 2019, då jag tillsändes ett Genmäle, underskrivet av en Benkö (den 11.3). Hon är tydligen är någon form av chef på SR, som givetvis tillbakavisade alla anklagelser. Hon undvek dock nogsamt att specificera försvar mot individuella punkter i min anmälan relativt reglerna i sändningstillståndet (beskrivna ovan). Genmälet var dock bara en sörja av irrelevanta halmgubbeargument och ytterligare förvrängningar av vad jag hade sagt i de korta klippen, vilket ytterligare belyste att de på SR inte begriper (eller vill begripa) ett jota av sakfrågorna.

I ett eget svarsgenmäle till Benkö’s någon vecka senare (den 23.3) klargjorde jag mycket tydligt alla dessa fel, förutom att återupprepa de egentliga grunderna för anmälan – brott mot FYRA regler. Vid det laget var jag ganska så säker på en ”fällande dom” på åtminstone någon punkt, och för syns skull. Döm min förvåning när programmet helt frias, med GRN-motiveringar som totalt ignorerar allt jag klargjorde i mitt genmäle av den 23.3. Man upprepade bara vad Benkö och Holmgren förvrängt och ljög om. Ovanpå detta innehöll ”beslutet” ytterligare irrelevanta halmgubbeargument,  tydligen för att söka få det att framstå som kunnigt och vederhäftigt.

Det är så uppenbart att det helt enkelt inte tillåts att ens antyda eller godta minsta kritik mot den mediala bilden av ”klimatfrågorna”, som den hävdas av GRN/SR/SVT.

I ett sista försök inbillade jag mig att jag nu hade GRN ”schack matt”, i och med att de klart dokumenterat sitt beslutsunderlag, som bara var en samling helt uppenbara LÖGNER. Egentligen kan inte GRN’s ”beslut” överklagas, men jag fick med LÖGNERIET som bas upp det hela för förnyad prövning – eftersom beslutet fattats på felaktiga grunder. Uppenbara lögner – och väl  dokumenterade sådana – kan ju inte accepteras i detta sammanhang:

... ”Beslutet är uppenbart oriktigt, därför att det fortsatt bygger på en rad LÖGNER, som jag klart bemötte i mitt genmäle till Benkö av den 23.3. Nämnden har inte fått, läst eller förstått detta genmäle. Eller ignorerar man det, av någon anledning.

a) Programmet hade ett förlöjligande SYFTE – allt annat är LÖGN – sådana program får SR inte göra. SR är inte OPARTISKT, speciellt inte deras “Vetenskapsredaktion”. Alla som hört av sig om programmet tycker i klartext att det var för dj****gt, och värre än vad man trodde om denna redaktion.
 
b) Holmgren (i programmet) och Benkö (i sitt genmäle) LJÖG om vad “skeptiker säger om” uppvärmningspausen efter 1998 – jag klargjorde det med flera diagram i mitt genmäle av den 23.3. Likafullt står nu samma LÖGN igen i GRN’s beslut av i går. GRN tycks ha svårt att fatta, trots dessa klargörande diagram. Eller har man inte ens läst vad jag klargjorde den 23.3
 
c) Om förra sommarens värmebölja – Åter upprepas Benkö’s LÖGN om mitt påpekande om att det gällde 2% av Jordens yta (ca Europa). Givetvis fanns det andra varma OCH kalla områden på Jorden. Det är komplett irrelevant att exempelvis dra upp värmebölja i Japan, som intervjuaren gjorde. Medelvärdet för Jorden vid samma tid var ju helt normalt, som också framgår av annat diagram jag delgav GRN i genmälet av den 23.3.
 
d) Jag hänvisade  i det som avses i c) INTE till någon facebooksida som referens – Intervjuaren hade i fått samma temperaturstatistik som jag åter refererar till i mitt genmäle av den 23.3 – men var OFÖRMÖGEN ATT FATTA, så vid SMS- eller mailkontakt efter programintervjun fick han en länk till en mer lättfattlig facebookdiskussion i ämnet. GRN struntar nu i mina förklarande diagram och referenser i Genmälet av den 23.3, utan skriver i nedlåtande syfte åter att jag bygger på en “facebookdiskussion”. Åter en LÖGN.
 
Det var de få saker jag fick framföra i programmet – redan dessa snuttar FÖRVRÄNGDES och LJÖGS om – initialt av SR, och GRN fortsätter att förmedla samma LÖGNER, utan att bry sig om vad jag klargjorde i mitt genmäle av den 23.3.
 
SR, såväl som nu GRN fortsätter med långa haranger om “vad forskarna är överens om” och liknande. Varken SR eller GRN har sådan expertis, och dessa avsnitt är dessutom irrelevanta för anmälan. De har bara “halmgubbeargumenteringssyfte”.
 
Anmälan avsåg i realiteten LÖGNAKTIGA FÖRVRÄNGNINGAR i programmet av högst vetenskapligt material jag redogjorde för (officiell statistik av temperaturdata från UAH (satelliter) och CRU (HadCRUT4), samt det ytterst osmakliga i att göra radioprogram med förlöjligande syfte – där jag bl.a. utmålas som äldre högerextrem stofil med förvirrade foliehattsvanföreställningar, samt vegan- och invandringsfientlighet. 
 
Så många är så trötta på SR/SVT – speciellt i just detta sammanhang. Uppenbara LÖGNER tillåts, bara de har rätt SYFTE. Oberoende nyhetsförmedling, som ger HELA sanningen – glöm det, trots att man kunde göra undantag när det gäller vetenskap.
 
Med vänliga Hälsningar
 Peter Stilbs”
 • Nej då – i ett slutsvar hävdar GRN att man tagit hänsyn till allt material!
 • Kan det bli mer absurt?
 • Finns det någon juridiskt kunnig i läsekretsen som har förslag på hur man kunde gå vidare?
 • Så här kan det inte få fortsätta.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören Floderus

  Jag ”testade” också GRN en gång, på min frus uppmaning, med en uppenbar felaktighet (Bjerström i Liberia), och det blev precis som förmodat bortviftat/undanlagt på nåt vis.

 2. Göran Fredriksson

  Endast en nedläggning av SVT, SR och UR och skapande av en ny rejält bantad publicservicemodell kan förändra sakernas tillstånd.

  Ett framtida public service skulle t.ex. kunna medge att många fick konkurrera om skattemedlen till public service och få betalt i efterhand för program som en instans av kunnigt folk finner att de uppfyller krav på bl.a. opartiskhet och saklighet.

 3. Kenneth Mikaelsson

  Inte bara SVT och SR som har en hopa aktivister inneboende litet exempel…:https://www.vk.se/2019-06-27/sifo-fa-klimatfornekare-bland-svenskar

  Undrar hur många av dom som förnekar att Hitler va en socialist… 97% eller så……. Undrar hur frågorna var ställda….

  Eller är det så jävligt att man bor i ett land fullt av idioter, lättingar och hjärntvättade???

 4. Mattias

  Nu är det ju 2019 och då slipper man ju ha med toppåret 1998 för att uppnå 20 årig temperaturtrend utan uppvärmning.

 5. Ulf

  Ja det gäller väl att hitta någon ytterst modig organisation spm ställer upp. Typ ”centrum för rättvisa” som modigt undanröjde särbehandling till högre utbildning. Huruvida de är lika tuffa och djärva fortfarande och om de jobbar med granskningsnämnden vet jag ej men det är det bösta jag kan komma på nu.

 6. Ulf

  http://centrumforrattvisa.se/om-oss/#medarbetare

  Som sagt huruvida de tar på sig den här typen av ärekränkningsfall vet jag ej. Helt klart är att de försvarar individens rätt.

  Jag kan bara säga en sak när jag tar upp kommissarie Hultmans aktiviteter med vanliga människor som tror på kliamthotet så anklagas jag för att ha fått detta ifrån konspiratoriska klimatförnekare. Ingen jag diskuterat med tror att Hultmans aktiviteter finns på riktigt. Kanske detta skulle intressera en rättvisetänkande jurist?

 7. Kjell Lindmark

  Eftersom GRN inte sköter sitt uppdrag på det sätt man kan förvänta sig borde klagan föras vidare till Förvaltningsrätten. GRN:s agerande måste prövas i en annan instans och då borde Förvaltningsrätten vara rätt ställe att få saken prövad. Vi måste få denna sak prövad då Public Service missbrukar sin ställning, man lever inte i enlighet med de regler som omgärdar deras sändningstillstånd. Någon form av överprövning av lagstiftningen måste finnas. Det är inte meningen att privatpersoner ska misshandlas av myndigheter och deras anställda. SVT, SR och UR är i att betrakta som myndighet då vi numera skattevägen betalar för deras verksamhet.

 8. latoba

  Min tro på SVT/SR är sedan länge förbrukad. Dessa organisationer är inget annat än propagandakanaler för klimatsekten. Det finns en journalist, Ivar Arpi i SvD, som jag har vissa förhoppningar om. Kanske kunde du Peter Stilbs ta en direktkontakt med honom?

 9. Håkan Bergman

  Nyckelbegreppet är väl ”kontroversiella frågor”, med hänvisning till dom berömda 97 procenten behöver man inte följa en enda av dom regler man påstår att man har.
  För övrigt anser jag att Public Service bör förstöras.

 10. Daniel Wiklund

  Stasi verkar ha flyttat norrut. 57 Stasi-spioner (hette informella medarbetare på Stasi-språk) verkade i Sverige. Vilka dom var är hemligstämplat i 75 år. En har avslöjats, Alexander Radler, en superspion. Professor i teologi i Lund. Kyrkoherde i Burträsk, där hans fru numera är kyrkoherde.

 11. Lasse

  Av Public service förväntas inget objektivt agerande!
  De ingår i media som driver en kampanj som är framgångsrik.
  SVD visar att frågan är avgjord , ett fåtal tycker frågan är så svår att de inte vet vem som skapar klimatet idag resten är övertygade om att det är människan som ligger bakom den uppvärmning som finns.
  Medias ”upplysningskampanj” har lyckats, nu är det bara åtgärderna som skall fram.
  Dvs åtgärder för att minska CO2 utsläppen från fossil energi.

  Media kanske är nöjd med sin förklaringsmodell som passar tiden efter 1990.
  Samma tid som solen lyst med 10-20% större intensitet/tid. Något som inte kan förhindras med minskande fossil användning, vilket kommer att uppdagas för våra barn.
  Om periodiciteten som gav oss kyla 1950-1990 talet inte upprepas.

 12. Fredrik V

  Nu är det ju för sent i det här fallet, men jag rekommenderar starkt alla som blir intervjuade av framförallt MSM att göra en egen inspelning av hela intervjun, och det av två skäl:

  1) Den som intervjuar ska veta att du som intervjuas dokumenterar HELA intervjun. Alla frågor, tonfall, insinuationer etc spelas in och sparas. Är det en personlig intervju, ta fram mobilen före intervjun, lägg den på bordet och tryck ”Record”, det får oftast intervjuaren att skärpa till sig. Är det en telefonintervju så säg ”Ett ögonblick så ska jag bara aktivera inspelning” innan intervjun startar.

  Det finns bra och gratis appar för både Android och iPhone för inspelning både via mikrofon och telefon, så är du i en position där du förväntar dig att bli intervjuad, se till att ha laddat ner inspelningsappar och veta hur du använder dessa.

  2) Om en situation som den Peter råkat ut för här skulle uppkomma, så är du betydligt bättre rustat om du själv dokumenterat hela intervjun, så du kan visa upp för omvärlden hur intervjuaren förvrängt och förvanskat.

  Dessvärre är denna händelse mer regel än undantag, så det är viktigt att vara förberedd!

 13. Ann lh

  Peter! Tack för att Du kämpar för det öppna samhället. I den oerhört viktiga boken ”Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång” skriver Hans Bergström, en gång en balanserande journalistisk kraft på DN, om hur svensk media hamnat i propagandaträsket. Vi har behandlat detta flera gånger tidigare, men det tål att upprepas. Bergströms första råd till redaktionella ledningar borde lämna en skammens rodnad hos de med journalistiska ambitioner, ”försök att tillämpa elementär professionalitet”. Sista rådet lyder, ”försvara det öppna samhället”. Två råd som svensk media med all önskvärd tydlighet villigt trampar på, deras mål är ett helt annat.
  Det är helt uppenbart att hela den svenska mediakåren har sålt sig till The Rockefellers och FN’s gemensamma mål om One World och global Governance.
  En kommentar kring Judith Curry’s senaste inlägg var att manipulerande forskare är en styggelse, men än värre är när media överger sitt uppdrag och blir rena propagandister. Där ligger Sverige i täten som vanligt.
  Än en gång, Stort Tack Peter för detta inlägg. Det kommer i varje fall att skickas till GP’s tidigare storägare, som numera tycks ha tänkt till lite grann.
  På mitt nattduksbord ligger en tänkvärd liten skrift ”Ande mot Våld”. Den handlar om hur skolans och kyrkans motståndsmän i Norge behandlades under WWII. Anden segrade den gången.

 14. Jag är inte förvånad. Det handlar ju egentligen inte om klimatet. Det handlar inte
  om vetenskap. Det handlar om ”Global Governance”
  Klimathotsprojektet har aldrig handlat om vetenskap. Det är ett maktprojekt där alla medel är tillåtna.
  – missbruk av vetenskap
  – ad hominen
  – påtryckningar
  – döljande av fakta som inte faller inom dogmen
  Klassiskt maktupplägg. Jämför med gamla tiders religionsupplägg. Hitta en yttre fiende (”Satan”) som vi måste enas om att bekämpa och frälsa mänskilgheten.

  – Mencken:
  The urge to save humanity is almost always a false front for the urge to rule.

  – Jacque Fresco:
  ”If you don’t do your own thinking, others will do the thinking for you – it’s called fascism”

 15. femman

  Problemet är att man måste ha rätt åsikter i många saker inte bara klimatet för att må bra på sin arbetsplats gäller även journalister. Vill man veta hur saker styrs gäller Follow the money. Detta görs dock på egen risk. Kan hända att spåret går från Bonnier till fyra finnansfamiljer i USA vem vet.
  Finns dock några som kan vara lite modigare som pensionärer. Här ett inlägg från pensionär Lena

  https://www.expressen.se/debatt/de-som-inte-sjunger-med-i-klimatkoren-brannmarks/

 16. Fullkomligt vidrig behandling av en människa. Det här är en mycket obehaglig utveckling där man i princip kan behandla människor hur som helst utan några normala spärrar.

  Att sedan vårt minimala skydd i form av Granskningsnämnden inte fungerar alls gör ju saken ännu värre.

 17. Granskningsnämnden, GRN, håller i den sista stoppbommen på vägen mot fascism./b>

  GRN är en mästerlig konstruktion för att garantera demokratins fortbestånd. Den skall INTE kunna påverkas av politiken. Därför är ledamöternas mandatperioder fem år, längre än politikernas. Därför är besluten definitiva. De kan inte överklagas. Ingen institution har myndighet att sätta sig över GRN, som alltså garanterats totalt oberoende.

  MEN, som Peter visar, har de fullständigt missförstått, eller snarare vantolkat, vad orden i sändningstillstånden betyder. Med ”opartiskhet” menar de den ”grundsyn” majoriteten av politikerna har ! När uppdraget för PS är att ”kritiskt granska auktoriteter”, d.v.s. bl. a. politikerna.

  Denna logiska kullerbytta framgår med grotesk klarhet av deras rutinmässiga beslut beträffande klimatprogram, se här:

  https://www.frihetsportalen.se/2013/03/grn-och-klimatet/

  Scrolla ner till kommentaren som direkt citerar från de rutinmässiga besluten.

  Det är politiker som tillsätter ledamöterna. Dessa blir då meningsfränder till de politiker som skulle granskas. Politikerna utser då ”kunniga” ledamöter, vilket oftast blir kollegor till journalisterna, som skulle granskas. Ledamöterna håller ”stoppbommen” helt öppen.

  GRN förskingrar nu sitt existensberättigande:

  https://klimatsans.com/2018/12/21/granskningsnamnden-forskingrar-hela-sitt-existensberattigande/

  Från 2012 har vi bearbetat frågan om GRN. Till slut fick vi ett svar från dåvarande borgerliga ministern Lena Adolphson, som enkelt förklarade att det finns inga planer på att se över konstruktionen av GRN.

  Vi får ingen förbättring till stånd, förrän det nuvarande förljugna politikerskrået städats ut ! Det kan bara ske sedan vi fått väljarna att inse hur bedragna de är.

  Det kan knappast ske utan en AKTIV INSATS även från DIG. Vad kan DU göra ?

 18. Fredrik S

  Lägg ner, riv ner och bygg bostäder vid Gärdet istället. Det är så man ska agera mot mörka krafter. Men det är säker fullt av asbest som Palast det Republik i Östberlin så det kommer att ta tid. Bäst att börja de börjar ganska omgående.

 19. Ingemar Nordin

  Jag lyssnade på programmet (för första gången skall medges). Som Peter påpekar i inlägget så stör lögnerna som spön i backen. Jag noterade en liten detalj som Pär H sade, nämligen att han och andra väderpresentatörer som huvudsakligen sysslar med kommunikation, måste fundera på hur de väljer sina ord. – Jo tack, att de väljer sina ord märker vi ganska tydligt. I en alarmistisk riktning.

  Jag skall göra lite efterforskningar om Pär Hs syn på detta. Det kan ju vara extra aktuellt nu när han är representant för Miljöpartiet inom EU. Men det kräver nog en resa ill universitetsbiblioteket i Lund. Jag återkommer om detta så småningom.

 20. Bosse J

  Public Service bolagen, SVT/SR/UR, har utvecklats till renodlade propagandaorgan i DDRs anda. Allt skall underordnas de förhärskande dogmerna och alla avvikande fakta och åsikter ska förtigas eller förlöjligas. Detta beteende är helt uppenbart och kan inte förnekas utan att hamna i kognitiv konflikt. I synnerhet en så komplex fråga som klimatets globala utveckling i framtiden torde rimligen vara illa anpassad för dogmatiska ställningstagande.
  Jag tycker faktiskt synd om de stackars löneslavar på Public Service bolagen som inbillar sig att de gör allmänheten en tjänst.

 21. Håkan Bergman

  Det slår mig att det i onsdags var på dagen 60 år sen Ingo skrev svensk boxningshistoria. Public Service vägrade sända matchen, men Radio Luxemburg blev räddningen. SR hade ett referat efter matchen från en telefonkiosk – av en snubbe som hette Rustan Älveby, bara namnet alltså, enligt Lars Ekborg. Tror min inställning till Public Service grundlades den natten.

 22. Sören G

  Det verkligt allvarliga är ju att med journalisternas hjälp driver politikerna genom vansinniha beslut Sverige mot kollaps av både samhällsekonomin och infrastrukturen speciellt inom energisektorn med energibrist som följd.

  Hade journalisterna varit den tredje stadsmakten med uppgift att kritiskt granska makten och fört en fri samhällsdebatt, hade politikerna också kunnat sansa sig. Vi hade kanske sett politiska partier som inte var fast i klimathotsdogmen.

 23. Lars Cornell

  Jag har samma erfarenhet som du. Just nu ligger en anmälan mot ekadl-ekdal programmet hos GRN. Det ”försvann” men lär efter förfrågan ha återuppstått med nytt diarienummer 19/02037. Jag skall följa upp.

  Jag minns att även Jacob Nordangård berättat hur han skymfades av SVT, Bodil Appelkvist.
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/06/25/en-obekvam-resa-del-4/

  JAG SKREV NYLIGEN TILL GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖLJANDE

  Jag vill göra Granskningsnämnden uppmärksam på den kritik för ensidighet som nyligen riktas mot SVT från flera håll.

  * Ett ungdomsförbund i Stockholm vill helt lägga ned SVT för att göra en omstart.

  * En tredjedel av SVT och SR:s fällningar i Granskningsnämnden strider mot kravet på opartiskhet, rör politiska ämnen. Detta slås fast i en studie av Näringslivets medieinstitut. ”Det är särskilt allvarligt när förtroendet för public service ifrågasätts”, säger Lotta Finstorp, kulturpolitisk talesperson för Moderaterna.
  https://www.expressen.se/nyheter/kritiken-mot-svt-studie-visar-politiska-vinklingen/

  * Carl-Vincent Reimers (L) har utformat rapporten. Han säger,
  ”Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att Jan Helin inte ställer upp och kommenterar det här. Det är en väldigt kontroversiell och omdebatterad fråga. Det är han som är ytterst ansvarig för att besvara frågor om SVT:s arbete och opartiskhet.”

  * Sverigedemokraternas kulturpolitiske talesperson Aron Emilsson skriver i en kommentar till Expressen att partiet vill genomföra en stor reformering av public service för att säkra dess opartiskhet.
  ”Rapporten bekräftar det som Sverigedemokraterna påtalat under en längre tid – public service uppfyller inte kraven på opartiskhet och oberoende. Vilket är orsaken till varför vi röstade nej till public service-skatten.

  * Även Granskningsnämnden utsätts för kritik för att ej utföra sitt uppdrag så som befolkningen har rätt att förvänta sig.
  ”Enligt rapporten har SVT och SR aldrig fällts för TAN-vinkling”.

  * Fällningarna för opartiskhet i granskningsnämnden för radio och TV…. lutar vinklingen nästan alltid åt det vänsterliberala hållet, eller GAL på en GAL-TAN-skala.
  https://naringslivets-medieinstitut.se/ny-rapport-visar-pa-gal-vinkling-i-public-service/
  Jämför figur sid 17
  http://www.tjust.com/2019/granska/svt-ekdal.pdf

  * Jan Ericsson i Ubbhult, riksdagsman (M) skriver,
  ” … tar Public Service kravet på opartiskhet och saklighet på ännu mindre allvar än tidigare. Man verkar helt enkelt inte bry sig nämnvärt om kritiken. Och varför skulle man? Intäkterna är ju garanterade och man kan nu låta sina journalister driva sin politiska agenda på bästa sändningstid utan att riskera något alls.
  Det som borde gjorts samtidigt med införandet av den nya avgiften var att skärpa reglerna för granskning, med ett skarpare granskningsorgan och kännbara ekonomiska sanktioner vid brott mot reglerna. I stället lät riksdagen frågan om finansiering leva sitt eget liv utan koppling till sändningarnas innehåll [och kvalitet]. Det var enligt mig ett oerhört stort misstag.

  * SVT: I ett mejl skriver Jimmy Ahlstrand, strategichef på SVT, ”Frågan är intressant”.

 24. Sören F

  Jag tvivlar på varje vädjande till ”balans”, som i journalistisk ’false balance’ – en faktiskt lite nödvändig tillgång – då vi just rör oss inom kunskap, inte åsikter. Om något ska vädjas till är det istället kvalitet inom systematisk review, enligt den konstens regler. Man får då tänka sig att dagens mainstream-utläggning en dag blir den som realistisk journalistik får lov att rata utifrån just ’false balance’.

 25. Mattias G

  Äsch, det där var väl inget att sura över? Du framställdes ju som en rätt sund person, tyckte i alla fall jag. Och den vetenskapliga diskussionen ska självklart inte föras i SR, det måste man förstå, det är inte deras uppdrag.

 26. Lasse

  Eftersom Väder Pär kommit upp här så kan man ju alltid se vad han tycker om klimatvetenskapen:
  https://klimataktion.se/utbildning/klimatskola/

  Lite kul när han talar om aerosolerna som kyler men glömmer den påverkan de har när de försvinner-värmer.
  Han efterlyser lite mer kunskap om aerosolernas påverkan.
  Han kan ju alltid studera SMHIs mätningar av global strålning!
  Det forskas fortfarande : https://notrickszone.com/2019/06/27/new-paper-temperature-drives-downwelling-longwave-changes-not-the-other-way-around/

  Att det skall vara så svårt för en väderpär att förstå sig på moln!

 27. Jag var glad när de gick över från TV-licens till skatt för det fick min årskostnad att sjunka. Och det visar sedan årsskiftet ännu tydligare hur underlig statlig television vi har i landet. Det beror naturligvis av att journalisterna är indoktrinerade i miljöfalang och skräckpropaganda politiskt. Vi ska övertygas om värmechocker. https://annhelenarudberg2.blogspot.com/2019/06/tv4-drev-med-sig-sjalvt-om-vadret.html

 28. Olav Gjelten

  Sifo går idag ut med att det är få klimatförnekare bland svenskarna.

  Nästa gång jag tillfrågas om att intervjuas av Sifo vet jag vad jag skall svara varför jag inte vill ha med dem att göra.

 29. Peter F

  # 28 Olav

  Någon som vet hur frågorna var formulerade ? Garanterat att de inte skiljde på miljö och klimat.

 30. Lars Cornell

  Lasse #26. Och det han nogsamt underlåter att berätta är att de siffror han anger gäller ECR, räknemodeller in i en så avlägsen framtid som 1000 år att det inte kommer att bli så eftersom små och kanske stor istid kommer att inträffa på vägen.

  Citat Pär Holmgren: ”FN:s klimatpanel slog 2007 fast att en fördubbling av koldioxidhalten bör leda till 2 – 4,5 graders uppvärmning. Högre eller lägre värden kan inte uteslutas, men den mest sannolika klimatkänsligheten anses vara kring 3 grader.”

  Observera också att han refererar till AR4 år 2007 (*), inte till AR5 år 2014.

  Det IPCC AR5 säger om TCR, dvs situationen om ca 100 år, är 1 – 2,5 grader med tyngdpunkt i 1,6 nämner han inget om. Kombinerar vi det med mest sannolikt scenarie RCP4,5 och RCP6,0 får vi en beräknad mest sannolik temperaturhöjning på ca en grad till år 2100.

  (*) Det är förmodligen AR4 som SMHI matar sina klimatmodeller med.
  .

 31. Lars Cornell

  #28 Olav. Jag är dessutom ganska säker på att SIFO inte skiljer på klimatets förändringar och det antagna klimathotet.

 32. Anders

  Ett förslag till organisation som kan tänkas ta upp frågor om ”Public Service” i Sverige är Skattebetalarna. De är som jag uppfattat det särskilt imponerade av hur SR/SVT använder våra skattepengar.

 33. Anders

  Misade ett inte. Det ska stå att de inte är särskilt imponerade.

 34. Sören G

  #31 Lars Cornell
  Om man frågar ”Tror du på att klimatet förändras? eller ”Tror du på att människan påverkar klimatatet” vad svarar man då. Eller om de frågar ”Är miljö- och klimatfrågan viktig för dig?” Då skulle jag påpeka att det är två helt olika frågar som man inte får blanda ihop..

 35. Ulf

  Man kanske får strunta i att driva det som granskningsmål snarare som ärekränkning och då kan den av mig föreslagna organisationen vara lämplig.
  Att peka ut och ljuga om folk är rimligen inte ett public service uppdrag.

 36. Lars Kamél

  Om en medarbetare från SVT eller SR hör av sig och vill banda en intervju, är det bara att be vederbörande att dra till varmare trakter. Ska någon med inte politiskt korrekta åsikter ställa upp i statliga medier, ska det vara i direktsändning, så att det inte går att klippa ihop som att det är en stolle som uttalar sig.
  Jag är bekant med en av Sveriges få arkeoastronomer. Han hånades och stolleförklarades en gång i ett TV-program, anmälde till GRN, som friade. Där kan det inte ha handlat om politisk korrekthet. Kanske om bekanta till andra arkeoastronomer ville ha det så?
  Själv har jag några gånger anmält när SVT:s reportrar har dragit rena lögner om klimatfrågor i olika inslag. GRN har friat varje gång. När det handlar om om att hålla klimathotet vid liv, går det tydligen bra för SVT:s medarbetare att helt enkelt ljuga.

 37. Olav Gjelten

  Jag är en stor beundrare av Lars Bern, men var han tvungen att lovorda Nyamko S. upp till skyarna INNAN hon ens hade tillträtt?
  Gissar att Lars i dag är rejält besviken när hon nu säger att klimatet blir en av hennes viktigaste frågor som hon kommer att driva.

 38. Peter Stilbs

  #37 – Lars Bern var också en stor beundrare av Annie Lööf för några år sedan. Nu är det högst troligen tvärtom.

  Nu är de alla stöpta att passa i samma åsiktskorridor i sjuklövern.

 39. Evert Andersson

  Det borde gå att polisanmäla som förtal. Kan någon juridikkunnig följare säga hur det är? Då skulle det väl åtminstone bli väsen om saken.

 40. Olav Gjelten

  # 38 Jag måste hålla i mej för att inte ramla av skratt. Hur kunde någonsin vara möjligt????

 41. Bim

  Nyamko Sabuni använder klimarhotet för att få igång kärnkraften.

 42. Mats Kälvemark

  #41 Bim, jag håller med dig. Nyamko tänker säkert strategiskt. Det vore sett ur hennes synvinkel inte så klokt att nu direkt konfrontera för mycket och gå motströms i den poltiskt korrekta korridoren. Behåll kärnkraften är nog etappmål nr 1 för henne. Kanske är hon senare påverkbar med fakta i klimatfrågan så att det stora steget kan komma inför valet 2022. Men då måste vi samla alla goda krafter bland oss klimatrealister och få den samlade informationskraften att verka utåt i riktning mot politiker i partier som kan tänkas kliva av energiöverenskommelsens strypsnara för Sverige

 43. Bim

  Mats Kävlemark # 42
  Precis! Ser fram mot kommande riksdagsdebatter och hur SD reagerar i förhållande till Sabuni.
  Kan ju bli riktigt bra debatter mellan två värdiga debattörer.

  Jag kommer ihåg Anna Hedenmo,s intervju med Sabuni på 80-90 ? talet. Anna kom ingen vart med Sabuni. Hon svarade klart och tydligt på alla frågor, ingen tvekan var hon stod politiskt. Rak som en norrländsk fura, fast och trygg som ett afrikanskt Baobab träd. De du! 😀
  Kan bli riktigt bra.

 44. Olav Gjelten

  # 41, # 42
  Redan första dagen som ny ledare för L uttrycker denna Nyamko S sitt fullaste stöd för vår tids största lögn.

  Hur i all friden kan vänner på KU tycka hon är bra bara för att hon är för kärnkraft?
  Är vi klimathotsskeptiker eller är klimathotet reellt också i våra hjärnor så att vi av den anledning behöver mer kärnkraft?

  För mig gäller: Ja till mer kärnkraft, kolkraft, gaskraft och kanske även uppbyggnad av oljekraftverk. MEN INGENTING PÅ GRUND AV PÅHITTAD KLIMATHOT!!

  *** Kommentar modererad ***

 45. Mattias G

  #39 Men allvarligt talat, hur kan det där programmet vara förtal? Jag förstår verkligen Granskningsnämnden i det här fallet, det finns ingenting i det där programmet som de kan bygga ett case på. Eller hur skulle man lägga upp motiveringen till att programmet fälls?

 46. Peter Stilbs

  #45 – läs alltihopa en gång till. Ordet ”förtal” har inte jag använt. Programmet FÖRLÖJLIGAR däremot, genom att förkasta alla sakargument som om de vore nonsens. Det är de nämligen inte. Och man menar att vi som kommer med invändningar mot den mediala bilden inte förstått något. Det är tvärtom.

 47. Fredrik S

  Olav Gjelten #44

  Oavsett vad Nyamko S tycker om klimatfrågan hade något annat besked i frågan varit närmast otänkbart vid denna tidpunkt. Hon är nu ledare för ett parti där många företrädare i samband med de två valen låtit nästan som dopade miljöpartister.

  Vi får se vad framtiden ger oss men jag tror hon är mer pragmatisk än den snälle ambassadören och vi får hoppas och se positivt med det.

 48. Mattias G
  I mina ögon handlar det mycket om programmets upplägg. Du intervjuar en person och klipper sedan in väl valda delar av intervjun och Peter har ju redan skrivit om hur lång intervjun var och hur mycket som klipptes in Sedan får andra personer lägga ut texten om vad som anses vara fel. Slutligen får personen inte någon möjlighet att gå i svaromål på kritiken.
  Själva programidén är ju inte att låta en klimathotsskeptiker komma fram med sina argument utan tvärtom att göra ner argumenten utan att ens ha förstått dem till fullo.

 49. Erik Hofström

  Hörde intervjun då den sändes och blev mycket upprörd!
  Min konklusion till propagandan är att rädda det marknadsekonomiska paradigmet som är på väg att haverera, Svensk Stat är i stort behov av pengar inklusive EU
  Ledord CO2-skatt på livets molekyl.

  Förresten finns det någon här som hört någon knäcka Zharkovas ekvationer om ”solar max/min maunder?
  och dess inverkan på Jordens klimat.
  Att vi nu går emot en liten (istid)

 50. Roland

  #38 #39
  Nyamko Sabuni – Kärnkraften är nyckelfrågan på global nivå
  https://www.youtube.com/watch?v=ts0MZdANb0I

  I klippet så skulle hon i media som Aftonbladet, DN mfl framstå som en klimatskeptiker om man ser på detta klipp.

 51. Björn-Ola J

  https://youtu.be/MIgtnS9-HS8
  Värt att titta på

 52. Mattias G

  #46, #48 Jag uppfattade det inte alls som att Peter blev förlöjligad. Snarare tvärtom, att det finns nåt att hämta från seniora naturvetenskapare med något annorlunda bakgrund, och att det har berikat klimatsamtalet. I de flesta sammanhang behövs det konservativa krafter som bromsar, och Peter ska inte skämmas för att han framställdes för att vara en sådan.

 53. Ulf

  Det är tydligt att klimatfrågan bara är politik. Just nu håller de politiska journalisterna på att skriva skräckreportage om värmen i Europa. Frankrike 44 grader har roat mig att följa temperaturerna i de större städerna i Frankrike. Inte en enda gång har det varit över 40 grader. Någon stackare råkade illa ut i Cordoba men där har det inte varit över 35 grader.

  Men som sagt allt kommer ifrån USA och för några år sedan var det samma hysteri där. Idag är det en mycket mer balanserad debatt och i USA finns mpngfald i media som tyvärr inte finns i Sverige.

 54. Ulf

  Svar 52
  Ja, ja nu upprepar du dig. Bättre att du läser texten ovan och lyssnar på programmet.

  Jag har många klimathysteriska vänner och jag kan försäkra dig om att de uppfattar programmet precis som det är tänkt och på intet sätt som du uppfattar det. De uppfattar det precis likadant som övriga på denna blogg. Skillnaden är att de uppfattar det dom sanning och tror på propagandan. Jag klandrar inte dem, greppen är välkända ifrån olika diktaturer alltifrån nationalsocialistiska Tyskland till kommunistiska Sovjet. Att det kan hända i Sverige beror på att vi saknar en oberoende granskande media.
  Så tyvärr verkar du vara helt ensam om din tolkning. Det finns två läger här de kritiskt tänkande och de som okritiskt sväljer allt. Men att alla uppfattat programmet likadant utom du är ställt utom all tvivel.

 55. Peter Stilbs

  Svar #52 och #54 – Mattias G har tydligen varken lyssnat på programmet – eller läst mitt inlägg – eller läst några av länkarna. Själv skulle jag inte bli förvånad om han jobbar för komplexet GRN/SR/SVT

 56. Kjell Lindmark

  Peter Stillbs, kanske SwebbTv ställer upp med programtid där du kan ge din bild av SVT:s framställning av det du sa. Ett genmäle via alternativmedia kan få genomslag då alltfler väljer bort MSM. SwebbTv kör ju en återkommande programpunkt 4:de statsmakten där ditt deltagande torde passa.

 57. Mattias G
  Du borde i alla fall kunna hålla med om att han fick väldigt lite tid och fick inte någon möjlighet till replik.
  De frågade i alla fall en person före Peter som jag avrådde från att vara med och han tog fasta på mitt råd. De är ju som sagt inte ute efter att spegla klimathotsskeptiska argument, de är bara ute efter att tysta kritiska röster och då ofta genom härskartekniker som är till för att förminska den andra personen.

  Inget man bör utsätta sig för anser jag.

 58. Peter Stilbs

  Lena #57 – jag bedömde det som en plikt att ställa upp, vi har inga sanningar att vara rädda för. Att sen de andra är rädda för att få sin världsbild rubbad förstärkte bara motivationen. Men tyvärr är det mycket värre – de vill med alla medel hindra sanningen att komma fram, Tyvärr inkluderar medlen i dag att skrämma högskoleledningar in i en politiskt korrekt åsiktskorridor – en stor faktor är de forskningsmedel man annars blir utan https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/larosatena-tar-helhetsgrepp-om-sitt-klimatarbete-1.913020

 59. Ingemar Nordin

  Peter S #54,

  ”Tyvärr inkluderar medlen i dag att skrämma högskoleledningar in i en politiskt korrekt åsiktskorridor”

  Tyvärr har du helt rätt Peter. Tyvärr tror jag inte att svenska medborgare riktigt känner till hur illa det är ställt med våra universitet idag. De försätts med munkavle. Och det gäller inte bara klimatfrågan utan också genus och migration. Föreläsare (inklusive professorer) blir avstängda från undervisning, handledning och forskning om de framför vetenskapliga fakta som går emot åsiktskorridoren. Jag känner till åtskilliga exempel. Situationen liknar mer och mer totalitära system typ sovjetunionen och Kina.

 60. Mattias G

  Tja … Om man verkligen tror att SR, alla dagstidningar och alla rikstäckande TV-kanaler, och dessutom alla högskolor och relevanta myndigheter med alla medel vill hindra sanningen från att komma fram, så finns det förstås inte mycket att hämta där för en klimathotsskeptiker. Då är det bara irrationellt att vara med, det stämmer nog. Då kanske man får nöja sig med att posta på forum på internet, det är väl det som återstår.

  Å andra sidan är SR:s och andra massmedias högsta dröm en story om ett ovedersägligt bevis för att en mainstream-uppfattning är felaktig. Om nån skulle kunna bevisa enkelt och tydligt att människans koldioxidutsläpp inte är ett problem, så är detta en journalistisk atombomb, jag lovar er. Det skulle få global spridning och massivt genomslag på nolltid, så fungerar medielogiken. Det finns ingen åsiktskorridor i världen som kan stoppa det. Det är ett gigantiskt scoop, exakt det som media strävar efter och drömmer om. Även de delar av massmedia som inte verkar på en fri marknad.

  Så vad är problemet, då? Jag vet inte, men granskningsnämnden kommer inte att hjälpa Peter S att tränga igenom mediabruset och få fram sin ståndpunkt, hur sann den än är. Det är inte deras jobb, helt enkelt.

  Man får bara försöka slipa sina argument och bli mer mediemässig, om man vill nå ut. Inte grotta ner sig i det som inte funkade. Tror jag i alla fall.

  Det blev lite långt det här, men med detta sagt önskar jag Peter S och alla er andra lycka till, och en fin sommar!

  PS. Jag jobbar numera med försäkringar, men var lite på UR för många år sedan. I övrigt inget jäv, vad jag själv kan bedöma. DS.

 61. Ingemar Nordin

  Mattias G #60,

  Om man som du bara får din information om klimatet via svenska tidningar och SvT så förstår jag att det kan verka märkligt. Och då ser du heller inte att det publiceras c:a 500 artiklar i peer-reviewade vetenskapliga tidskrifter per år som på olika sätt går emot den alarmism som du läser och hör om. Det finns tusentals forskare världen runt (många av dem med anknytning till IPCC) som inte tror på IPCCs modeller och som inte skriver under på tesen att det finns ett nära förestående klimathot. Om detta rapporteras ofta i utländsk press och TV, men inte här hemma.

  Du får helt enkelt följa denna blogg ett tag så kanske även du blir upplyst.

  Ha en fin sommar.

 62. Peter Stilbs

  #60 – Mattias G – Du fattar fortsatt inte ett jota, trots åtskillig hjälp.

  Programmet återgav några snuttar av en intervju med mig. Vad jag sade var helt sant, och ovedersägligt, och jag gav SR/GRN möjlighet att besinna sig och inse eventuella missförstånd från deras sida. Också att inse att vad Pär Holmgren sade var rent nonsens, liksom vad reportern hade vrängt och lagt till – utan möjlighet för mig att korrigera innan sändning.

  Så skedde inte – eftersom programmets hela avsikt var att förlöjliga, bland annat genom att avfärda alla invändningar mot den mediala bilden som falska vanföreställningar.

  Kan Du få in det i Din skalle? Jag tvivlar. Bedrövligt. Ha en bra sommar i Din egen värld.

 63. MA

  Vet inte om det kommenterats, men GRN-beslut styrs av en person som förbereder och föreslår beslut i ärenden, varpå nämnden godtar det denne föreslagit. Att denne person är en vänsteraktivist, kommunist med AFA-kopplingar (ej relevant även kokainist, enligt en artikel), förklaras här:

  https://samnytt.se/avslojar-vansteraktivist-skriver-beslut-i-granskningsnamnden/

  https://samnytt.se/kokainist-med-afa-kopplingar-har-ar-johannes-wik-som-bedomer-era-klagomal-i-granskningsnamnden/

  SVT/SR är lika objektiva som politiska pamfletter från V och MP. Att M röstat för att finansiera det med ca 7000 milj kr avtvingade skattebetalare…

  /MA

 64. Peter Stilbs

  MA #63 – jo, jag har förstått detta, men ville inte ta upp det. Nämnden måste stå för sin ”granskning” och sina ”beslut”. Med den mycket stora volym anmälningar som SR/SVT genererar är det nästan omöjligt för enskilda ledamöter att sätta sig in i frågorna själva.

  Helt säkert har de varken sett min ursprungliga anmälan, Benkö’s genmäle eller mitt svarsgenmäle.