Fuffens med data

justeringar vs CO2

Steven Goddard är skeptisk, för att inte säga mycket skeptisk, till den amerikanska vädertjänsten. Han har länge nafsat dess klimatavdelning NOAA i hälarna och visat hur de hela tiden justerar USAs temperaturkurvor så att de bättre skall passa in i IPCCs berättelse. I diagrammet ovan visar han hur justeringarna följer ökningen av koldioxid; ju mer koldioxid i luften desto mer justeras temperaturerna uppåt. Är det en tillfällighet, eller är det ett tecken på att NOAAs klimatforskare justerar sina data så att de passar in i teorin?

USA är ett stort land och man tycker att flera klimatindikatorer borde något så när följa IPCCs teorier för det globala klimatet. Men som framgår av inlägget så vägrar data för USA att följa teorin när det gäller antalet extremt heta dagar, kraftiga tornados, temperatur i relation till CO2, orkaner, kraftiga regn, och havsnivåhöjning på östkusten (ni vet, den där höjningen som enligt James Hansen skulle ha översvämmat New Yorks gator vid det här laget).

Ingemar Nordin

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Svend Ferdinandsen

  Det mest skræmmende er, at han kan have ret. Når man betænker hvor disse temperaturer indgår, så kan alle resultaterne baseret på dem, vise sig at være lige til papperskorgen.

 2. Björn-Ola J

  Jag har sett en websida presentera temperaturkurvor från 1900-talets början och framåt på både NOOAs rådata samt efter korrigeringar för att möjliggöra en direkt jämförelse, men har tappat bort den.
  Är det någon som har en länk till den eller något liknande?

 3. Fredrik Berg

  Fattar jag fel eller man kan väl inte utläsa något av den bilden allena, det är ju en vanlig linjärfunktion med CO2 som oberoende. Man måste väl också ha tillgång till ursprungliga mätdata?

 4. Ingemar Nordin

  Björn-Ola #2

  Här är en länk till en av Goddards sidor om USA-data och NOOAs justeringar i förhållande till rådata.

  http://stevengoddard.wordpress.com/data-tampering-at-ushcngiss/

 5. Ingemar Nordin

  Fredrik B #3,

  Diagrammet visar justeringar i grader Farenheit i relation till hur halten CO2 ökat i atmosfären.

 6. Fredrik Berg

  Ja det förstår ja, jag menade att man ha tillgång till mätdata som man vet är korrekt och plottar temp mot halt för att se om funktionerna avviker från varandra.

 7. Ingemar Nordin

  Fredrik B #6,

  Kanske är det jag som inte förstår vad du är ute efter. NOAA menar nog att deras justerade data är de korrekta. Det Goddard visar är bara att NOAAs justeringar uppvisar ett mönster som gör att man kan misstänka att de varit biased.

 8. Pelle L

  Det som är mest frappant är väl att det inte är så mycket uppjusteringar av senare års temperaturer,
  utan snarare nedjusteringar av framförallt 30-talets data.

  Alltså är värdena nedjusterade med -1°F när CO2-halten var 300 ppm,
  men ”bara” uppjusterade med +0.2°F när halten har närmat sig 400 ppm.

  Det är naturligtvis enklare att fiffla med 90 år gamla data, ingen kan ju gå ut och jämföra med termometern längre. Med nutida data får man ”hålla sig i skinnet”.

  Hur kan det få fortgå?
  Och vad driver galningarna?

 9. Bjorn-Ola J

  #4
  Tack Ingemar, precis den jag var ute efter.

  Vad är anledningarna till korrigeringarna av temperaturerna uppåt under andra hälften av 1900-talet?
  Har NOAA någon förklaring?
  Urbaniseringseffekter och flagnande färg borde väl ge korrigeringar nedåt istället, kan man tycka, och det är de anledningarna jag kommer på.
  Det måste alltså finnas saker som har större verkan än dessa och som verkar åt motsatt håll.

 10. Fredrik Berg

  Nu ser jag, jag tittade bara på diagrammet här.

 11. Bjorn-Ola J

  Kan det vara att antal stationer minskat eller ökat och därmed ger ett annat medelvärde på grund av en förskjutning i hur de är lokaliserade?

 12. Bjorn-Ola J

  Jag menar alltså att man måste kompensera för att lokaliseringen inte ser likadan ut idag som för femtio år sedan.

 13. Fredrik Berg

  Värdena är verkligen fina, de bildar en perfekt linjär kombination. Inte ens när vi gjorde en enkel labb med få parametrar i skolan fick vi en så fin plot. Vi fick vackert räta ut S:et och skohorna in det i en rät linje så ja man undrar ju.

 14. Holmfrid

  #9,
  Titta på Wibjörn Karléns http://www.geoclimate.se så hittar du falsifieringen av temp. för 6 stationer över världen, där temp.puckeln för 30-talet undertryckts för att ”bekräfta” modellerna.

 15. Alienna

  The Big Lie (ur Mein Kampf) :
  ”All this was inspired by the principle — which is quite true in itself — that in the big lie there is always a certain force of credibility; because the broad masses of a nation are always more easily corrupted in the deeper strata of their emotional nature than consciously or voluntarily, and thus in the primitive simplicity of their minds they more readily fall victims to the big lie than the small lie, since they themselves often tell small lies in little matters but would be ashamed to resort to large-scale falsehoods. It would never come into their heads to fabricate colossal untruths, and they would not believe that others could have the impudence to distort the truth so infamously. Even though the facts which prove this to be so may be brought clearly to their minds, they will still doubt and waver and will continue to think that there may be some other explanation.”

 16. Ingvar

  Ingemar.
  Det är ju hur uppenbart som helst!!
  R-square 0.986
  Bättre korrelation får man knappast!
  Det står alltså utom allt tvivel att dessa korrigeringar av temperaturdata har gjorts för att passa CO2-hypotesen. Det är ingenting mindre än ett mycket stort och tydligt vetenskapligt fusk. Jag kan inte komma på något som kommer i närheten av detta vad gäller politiska/mänskliga konsekvenser.
  Lysenko är division 3 om man jämför. Hela (nästan) d-a planeten är blåst!!!

 17. Slabadang

  Fusk !

  Det råder inte längre någon osäkerhet om att amerikanska väderorganisationer har order om att fiffla och fuska med temperaturerna. Lyssnar man på världens mest inflytelserika och av särintressen preparerade lögnhals till president i form av Obama så läser man igenom hela upplägget. De har ju ”glömt att ”justera” för ”förstärkningseffekterna” så inte ens Hansen lyckas fiffla ihop gapet mellan ”budskapet” och tempdata för att få det hela att gå hop..

 18. Karl-Oskar

  Jag får väl passa på och skicka justeringarna för Jönköpings flygplats igen hoppas det retar någon alarmist.
  Det är även en länkar till var man hittar de gamla temp serierna fram till 2011 och de nyare justerade.

  http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/show_station.cgi?id=645025500003&dt=1&ds=1
  http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/show_station.cgi?id=645025500000&dt=1&ds=14
  http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data_v2/
  http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data/

 19. Rosrnhane

  Stackars Stefan ”vi får se” Löfven. En mer magnifik brallneddragning som den i kvällens Agenda har inte skådats i svensk media på år och dag.
  För att utrycka sig milt; karln är en katastrof, som gamle pastor Jansson, inga bestämda åsikter om nånting. Speciellt inte när det gäller kärnkraft och energi.
  Livsfarlig för Sveriges väl och ve ihop med mp. Camilla som tidigare var assistent i Leif G W Perssons tv-serie skulle belönats med Serafimerorden för sin insats om omständigheterna hade varit normala.

 20. Björn-Ola

  Eftersom man går in och justerar data för enskilda stationer, så faller mina funderingar ovan pladask.
  Har de inga förklaringar på varför temperaturdata justeras uppåt?

 21. Ingemar Nordin

  Björn-Ola #20

  Det kan säkert finnas en förklaring till en och annan justering. Men av någon anledning så sker de nästan alltid i en riktning som gör att temperaturerna anpassas till IPCCs teori om CO2 inverkan. En som detaljstuderat en del av dessa justeringar är Ola Humlum i Norge. Jag citerar mig själv från ett inlägg om detta:

  ”Varför minskar man de tidiga temperaturerna och ökar på de senare? Ja, det är frågan. Men eftersom det handlar om systematiska förändringar där början av 1900-talet hela tiden justeras ned och slutet av 1900-talet justeras upp så kan det knappast vara fråga om slumpmässighet, menar Humlum. Nej, den troligaste förklaringen är faktiskt att de här justeringarna syftar till att göra temperaturkurvan för 1900-talet mer dramatisk, med en brantare lutning uppåt, än vad den i verkligheten är.”

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/10/07/riggade-temperaturtrender-1915-blir-allt-kallare/

 22. Björn-Ola J

  Man kan alltså säga att vi inte med någon säkerhet kan slå fast att vi faktiskt haft någon uppvärmning eftersom underlaget inte duger för en vetenskaplig bedömning p.g.a att korrigeringarna inte utförs med transparens?

 23. Kenneth Mikaelsson

  Rent politiskt så har det blivit varmare…. annars så är det nog ganska lagomt skulle jag tro 🙂

 24. Gunbo

  Björn-Ola J #22,

  ”Man kan alltså säga att vi inte med någon säkerhet kan slå fast att vi faktiskt haft någon uppvärmning eftersom underlaget inte duger för en vetenskaplig bedömning…”

  Man kan ju jämföra med SMHI:s diagram över temperaturerna i Sverige som knappast manipulerats av NOAA: http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2435.1398235796!/image/temp_ar_tom_2013_v2.png_gen/derivatives/Original_1004px/temp_ar_tom_2013_v2.png

 25. Gunbo

  Jag förstår inte riktigt Steven Goddards olika diagram. Han skriver bl a: ”Hot days show no correlation vs. CO2.”
  Har någon påstått att det skulle finnas en direkt korrelation mellan varma dagar i USA och den globala CO2-halten?

 26. Pelle L

  Björn-Ola J #22

  ”Man kan alltså säga att vi inte med någon säkerhet kan slå fast att vi faktiskt haft någon uppvärmning …”

  Det var väl den eminente Lennart Bengtsson som formulerade detta så fint:
  Hade inte meteorologerna talat om det för oss så hade ingen märkt av någon uppvärmning.
  (Fritt ur minnet)

 27. Kenneth Mikaelsson

  Så Gunbo tror bara gott om Väder pelle med pack???? Ta och kolla#18 och dess länkar och sen kom och säj att SMHI inte har med fusket att göra…. tydligaste beviset för vad SMHI står för är ju deras hemsida..
  folk som med svårighet försöker spå väder en vecka fram i tiden är plötsligt EXPERTER på klimat…
  ett jä**a tatt*r pa*k är va de är..

 28. Lars Cornell

  #18 Karl-Oskar. Du har URL till två kurvor från Jönköping flygplats. Kurvorna är olika men texten är densamma på båda. Vad är det för skillnad mellan dem?

 29. pekke

  Lars Cornell #28

  De här 2 länkarna som Karl-Oskar visar är intressanta, de är 2 olika versoner där v2 är äldre och den andra nyare, v3, och de ger helt olika temperaturer för samma plats !
  Välj bara dataset nertill sedan land så kommer en stationslista.
  Man kan få helt olika temperaturhistoria för samma plats beroende på data set och version !
  Vilken är den verkliga temperaturhistorien ?
  Helknäppt !

  http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data_v2/

  http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data/

  Fortsätter de att flytta data hit å dit och justera hit å dit så vet ingen snart vilken dataserie som är originalet !

  Man får hoppas de handskrivna stationsanteckningarna finns kvar så det går att se de ursprungliga originalvärdena.

  Fast de kanske gått i papperstuggen.

 30. AG

  #25 kan bara gissa men handlar det inte om att den enda klimatparameter som man säkerhet sett gå utanför det normala intervallet är antalet varma (dvs egentligen varmare än normalt) dagar? Dvs antalet ”varma dagar” borde öka proportionellt mot CO2-halten. Sedan är det ju inte säkert att det går att hitta just för USA som utgör en ganska liten del av jordytan.

 31. Gunbo #25

  Inte för att jag vill hälla salt i såren, men du är en av dem som ivrigt argumenterat för att värmerekorden blir fler/når högre temp iom den ’globala uppvärmningen’ …

  Man du kanske inte förstod vad du argumenterade då!?

  AG #30, någon ’proportionell ökning’ bör man definitivt inte förvänta sig (då missförstår du nog begreppet rejält). Men man borde kunna se ett samband som (ifall CO2-hypotesen är rätt, och det kunde renodlas) bör vara monotont och positivt. Dvs att ökat CO2 borde (i genomsnitt, över tillräckl. lång tid) också ge ökade antal av de varmaste dagarna …

 32. Björn-Ola J

  #24 Gunbo

  Även SMHI utför ju korrigeringar, vilket har belysts tidigare.
  Min fråga kvarstår varför resultatet av dessa blir temperaturhöjningar när de enda skälen jag känner till borde leda till temperatursänkningar. Vilka är skälen till att höja temperaturvärdena?
  Det skulle vara roligt att veta.

 33. Gunbo

  Jonas,

  ”….en av dem som ivrigt argumenterat för att värmerekorden blir fler/når högre temp iom den ‘globala uppvärmningen’ …”

  Ja, det har jag, helt rätt, dessutom stämmer det. I IPCC AR5 skrivs: ” It is very likely that the number of cold days and nights has decreased and the number of warm days and nights has increased on the global scale.”
  Värmeböljorna har blivit mer frekventa, längre och varmare. Det är väl naturligt att temperaturen stiger under värmeböljor i en varmare värld, vad värmen än beror på. Även Lennart Bengtsson har påpekat detta. Goddard jämför enbart temperaturer från USA med globala CO2-halter.

 34. Bra Gunbo

  Jag håller också med om att det borde vara så. Om det blir varmare alltså. Och IPCC:s utsaga om ’likely’ är ju faktiskt ganska återhållsam.

  Vid ngt tillfälle när du hade tagit upp sådant, och länkat någon artikel som jag läste visade jag dig (mha den) att den höjningen blivit lägre än medelvärdets höjning. Dvs ingen anledning till alarmism, speciellt när problemen med köldknäppar är långt värre …

  Men med din sista mening förstår verkar du vilja antyda att det för USA inte skulle behöva vara så, eller? För att USA inte är ’globalt’? Det får du isf utveckla!

 35. Gunbo

  Björn-Ola #32,

  ”Även SMHI utför ju korrigeringar, vilket har belysts tidigare.”
  Korrigeringar, s.k. homogenisering, görs överallt bl a för att justera för flytt av stationer, tidpunkter för avläsning och direkta felavläsningar.

  ”Min fråga kvarstår varför resultatet av dessa blir temperaturhöjningar när de enda skälen jag känner till borde leda till temperatursänkningar.”

  Har du gått igenom alla data och korrigeringar från 5 500 stationer? Finns det inga homogeniseringar som lett till temperatursänkningar? Jag har inte gjort det så jag vet inte svaret på din fråga. Bäst är väl att fråga SMHI direkt.

 36. Fast mer generellt, och rörande trådens ämne.

  Att där finns en hel del tveksamheter med data, både den som samlats in och sparas officiella databaser, med hur den behandlas ’förbättras’ och ’homogeniseras, men även urval av data för alla möjliga ’klimatvetenskapliga publikationer’ får väl anses vara belagt med eftertryck.

  Mann, Santer, Marcott, Shakun, Gergis, Jones mfl mfl … och alltså även underliggande dataset från GISS NOAA, BOM, NIWA, EPA, SMHI mfl … exemplen är otaliga.

  Som (klimathots-) skeptiker och någon som vill se beläggen på riktigt rörande sådant som påstås vara ’settled science’ får man (iaf jag) vara försiktig med att kommentera och diskutera sådant, vad det kan tänkas betyda, och ffa hur omfattande sådant är, hur stora dess konsekvenser är för det som diskuteras, och ffa hur medvetet eller tom försåtligt sådant är och har varit.

  Våra stackars ’vänner’ det klimathotsförhoppningsfulla inkl aktivister och politiska agendor är juväldigt snabba (och än mer glada och ivriga) att vilja kalla sådan skepsis för ’konspirationsteori’ …

  Och av den anledningen har iaf jag varit försiktig med att inte dra större växlar än där finns belägg för, för varje sådant uppdagat exempel och skandal …

  Vilket innebar att jag förvisso misstänkte att allt sånt fuffens som framkom i ClimateGate var möjligt, och att sådana tendenser nog fanns där. Men aldrig att jag (innan dess) hade sagt att jag ens förmodade hur långtgående, öppet och systematiskt det faktiskt var. Just för att inte TP, Inhängnanden mfl skulle kunna hävda att jag teoretiserade över tänbar korruption …

  Problem med integriteten, tendentiösa glidningar, lite fulstick i det fördolda lite här och var … Absolut. Men systematiska försök att korrumpera vetenskapen. Det trodde jag faktiskt inte. Nu vet vi att ’det var långt värre än vi trodde’™ …

  Vi har också sett hur klimathotsanhängare och deras aktivister har försökt spela ned varje sådan uppdagad skandal (eller bara felaktigheter) med oftast både larviga bortförklaringar och (spelad och/eller okunnig?) indignation. Vilket ju går hand i hand med deras mantra: Att vi ju måste lita på på ’experterna’ som kan detta bättre än någon annan.

  Bara de mest inrökta aktivisterna (tror jag) skulle dock idag hävda att där inte existerar och existerat problem med datats integritet. Och jag menar att man nog behöver ta upp den diskussionen på riktigt.

  Det är som sagt omöjligt att det skulle vara slump att alla dessa ’fel’ och ’misstag’ ständigt tycks slå åt det hållet som (C)AGW-hypotesen/tron skulle behöva för att bli lite troligare iaf …

  Och att ’politik’ öht inte är en faktor i när officiella positioner besätts, och myndigheter bedriver sin verksamhet och tillsyn …

  Vad jag sett har inga aktivistsajter (seriöst alltså) tagit tag i ngt sådant alls. Kanske för att detta få skeptiker har kallat detta för (möjlig, i större skala) korruption. Istället har man försökt häckla enskilda som tar upp problem av det slaget. Försölt förlöjliga dem, och velat förringa alla fel med ’att det spelar ju nästan ingen roll alls för det globala medelvärdet’ …

  Men faktum kvarstår: Även den temperaturdata som finns, och som samlats och sparats i hundratals år (i en del fall) har iaf i några fall uppenbara problem med sin integritet. Och myndigheters mfl:s försök att rättfärdiga eller bortförklara märkliga justeringar gör inget alls för att mildra den bilden, utan snarare tvärtom. Ibland är det dokumenterad BS, och ofta annars så luktar det som sådan …

  Och till allt detta kommer alltså att man öht inte kunnat påvisa några verkliga och tydliga försämringar som skulle orsakats av att det (möjligen, tom troligen, men oklart hur mycket exakt) det har blivit varmare de senaste 150 åren … För att inte tala om att försöka extrahera en mänskligt orsakad signal i den datan.

  Nej, klimathotstron har alla möjliga problem redan. Som den inte kan argumentera redigt. Och allt mer av vad de framhärdar är just föga mer än just sånt de vill .. och ffa vill tro!

 37. (Igen, en ngt längre kommentar. Då fastnar den i ngt ’filter’. Suck!)

 38. Christopher E

  Gunbo #35

  ”Finns det inga homogeniseringar som lett till temperatursänkningar?”

  För SMHI har jag ingen koll, men för GISS finns det sådana. Grundregeln tycks vara en brytpunkt ca 1950, före den justerar man ner temperaturen, efter den justerar man upp temperaturen. Någon annat motiv än att tvinga datat att berätta den historia man vill berätta är svårt att se (i den verkliga världen skulle ju snarare tvärtom nedjusteringar pga urbanisering dominera i nyare tid).

  http://stevengoddard.files.wordpress.com/2010/10/1998changesannotated.gif?w=500&h=355

 39. Gunbo

  Jonas,

  ”Dvs ingen anledning till alarmism,”

  Rätt, men var har jag uttryckt någon alarmism? Jag har upprepade gånger här på KU sagt att jag inte tror att temperaturen kommer att överstiga 2C innan slutet av detta sekel och att jag inte tror på någon katastrof.

  ”Men med din sista mening förstår verkar du vilja antyda att det för USA inte skulle behöva vara så, eller? För att USA inte är ‘globalt’? Det får du isf utveckla!”

  Så här ser jag det:
  Ja, USA är bara en liten del av jorden. Regionala klimat förändras inte homogent, beroende på olika faktorer som närhet till hav och havsströmmar och luftströmmar som jetströmmarna t ex. Förändringar i dessa kan temporärt men också mer långsiktigt leda till antingen uppvärmning eller nedkylning.

  Men visst har DELAR av den amerikanska kontinenten på senare tid upplevt värmeböljor som varit både långvariga och heta. 2012 t ex tangerade rekordet från 1936 t ex.
  I sig säger ju en värmebölja inget om ”global uppvärmning” just för att de är lokala eller regionala. Inte heller vår värmebölja i somras. Det enda som diskuteras är ju därför de högre temperaturerna under värmeböljor.

 40. Njae Gunbo …

  Det stämmer iofs att du (ibland) sagt att du målar upp ngn klimatkatastrof. Men du har också pratat om ’nödvändiga åtgärder’ som vissa skulle ’förneka’ och tom att de de gör det pga agendor de inte redovisar. Jag fick aldrig klarhet i vad du menade ….. trots upprepat frågande (som vanligt)

  Svaret på din sista fråga tolkar jag som om att du argumenterar att även om det blir globalt varmare så kanske det inte behöver bli det ’lokalt’ dvs över hela USA i genomsnitt.

  Men ännu mera ’lokalt’ har man haft värmeböljor, som alltså varit varmare än dom ggr man inte haft dem.

  Men dessa har alltså inte (enligt Goddard, och dig?) gjort ngt avtryck i statistiken för varma dagar, för USA ,alltså hela i genomsnitt. Är det så du menar?

  Jag minns fö en längre dags försök från dig att förklara för ’oss’ här vad genomsnitt är, för att vi ju int förstod sådant. Minns du också det? 🙂 Har det någon bäring på ditt (eventuella?) resonemang här?

  😉

 41. Gunbo

  Christopher,

  Jag är helt på det klara med att GISS och NOAA inte går att lita på helt, vilket jag också sagt i tidigare diskussioner. Jag förlitar mig mer på UAH och delvis också Hadcrut men problemet med UAH är ju den begränsade tid de mätt temperaturen. Sen finns ju BEST också som har använt mycket rådata.

 42. Gunbo

  Jonas,

  ”Men du har också pratat om ‘nödvändiga åtgärder’ som vissa skulle ‘förneka’ och tom att de de gör det pga agendor de inte redovisar.”

  Jo, du älskar att dra upp det där. Det skrev jag för ca 4 år sedan och som jag har försökt få dig att förstå gång på gång kan man faktiskt ändra åsikt vartefter man inhämtat nya fakta. Men du verkar inte ha den förmågan har jag förstått.

  ”Svaret på din sista fråga tolkar jag som om att du argumenterar att även om det blir globalt varmare så kanske det inte behöver bli det ‘lokalt’ dvs över hela USA i genomsnitt.”

  Exakt, som jag tidigare hävdat är ”global uppvärmning” summan av lokal och regional uppvärmning minus lokal och regional nerkylning.

 43. Det är OK Gunbo. Och om du har ändrat uppfattning är det ju bara bra. Men jag vet fortfarande inte vad du kan tänkas ha syftat på. Och jag har ju frågat dig även därefter, eller hur?

  Men när du försöker med:

  .. jag har försökt få dig att förstå gång på gång kan man faktiskt ändra åsikt vartefter man inhämtat nya fakta. Men du verkar inte ha den förmågan har jag förstått.

  blir det återigen lite ansträngt. Den sista meningen tror jag är osann rakt upp och ned. Eller skall vi kalla den för ett ’retoriskt försök’ att få in om än bara en verbal pik?

  Och jo, jag har sett att du ändrat dig många ggr. Vanligtvis angående vad du själv menade med vad du redan har sagt. Om du tänker efter minns du säkert att jag brukar både påpeka och påminna dig om sånt …

  Sista stycket verkar du nu argumentera att hela USA (i genomsnitt) kanske inte blivit varmare, iaf inte fått fler väldigt varma dagar. Utan att ’den globala uppvärmningen’ ökande värmeböljorna (mer än medelvärdet) på andra ställen.

  Jojo … och du ville lära andra ngt om medelvärden! 😉

  Kan också vara värt att påminna om varmaste åren och temperaturerna i USA fortf var under 30-talet, som ju är det land med allra flest mätstationer och ffa långt redan sedan länge … (även om jag tror att GISS har fuskat bort detta, efter att först ha behövt erkänna det).

  På mig ser det mer ut som om att den däringa ’Global Warming’ kan få betyda lite vad som helst, där det funkar, och när det behövs …

  Som jag påpekade i #36 ovan, det vette phaen om man vågar lita på ngt som varm-månglarna haft under sin kontroll (speciellt om man inte får se allt de gjort med datat)

 44. Gunnar Strandell

  Om jag förstått det rätt används benämningen ”homogenisering” för två saker:
  1. För att jämna ut hack i enskilda stationers mätserier som uppstår av andra saker än att temperaturen plötsligt ändrats.
  2. För att beräkna temperaturer i de rutor som väder- och klimatmodeller använder och där man antar att temperaturen har ett värde som förändras i tiden när man lägger på vindar, luftfuktighet och tryckskillnader. I klimatmodellerna är rutorna vanligen 5 grader i longitud och latitud, dvs 555*555 km vid ekvatorn och 530*555 km i Stockholm på 58:e breddgraden. Så Sveriges alla mätstationer ger till slut fyra värden i modellerna. Om jag tolkat Lennart Bengtsson rätt innebär homogeniseringen att man t.ex. väljer bort kända köldhål som Svanberga och Horn.

  Grundproblemet är att man försöker använda historiska data som samlats in för annat ändamål än vad de används till idag. Det öppnar alltid för godtycke vid tolkningen.

 45. Johan M

  #44 Gunnar Strandell

  ”..t.ex. väljer bort kända köldhål som Svanberga och Horn.”

  Man är väl ute efter temperaturförändringar så Svanberga och Horn får nog vara med om de uppvisar en uppvärmning. De stationer som väljs bort är nog de eftersom de visare an avkylning – det säger sig väl sjävt att man inte kan ta med serier som uppenbart strider mot det vi redan vet 😉