Försiktighetsprincipen, SCC och COP21

 

COP21. När Christiana Figueres tog bladet från munnen i vintras borde hennes uttalande ha slagit ner som en bomb i de fria Annex I-länderna:

150429-Figueres

3 February 2015 – The Top UN Climate Change Official is optimistic that a new international treaty will be adopted at Paris Climate Change conference at the end of the year. However the official, Christiana Figueres, the Executive Secretary of UNFCCC,  warns that the fight against climate change is a process and that the necessary transformation of the world economy will not be decided at one conference or in one agreement.

“…the necessary transformation of the world economy … “Naturligtvis skulle politiker och media tagit upp debatten kring om det är den processen, som vi stått bakom under alla COP-möten. Från politiker och media hördes dock inte ett knyst. Men, tänk efter!

Redan under COP 1 (1995) lades grunden till den “nödvändiga omställningen” genom Berlinmandatets princip om ”equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities”, dvs klimathotsfrågans Berlinmur. Eftersom de industrialiserade ländernas (ungefär Annex I´s) klimatutsläpp eventuellt skulle komma att förorsaka klimatkatastrofer och eftersom de mindre utvecklade länderna eventuellt skulle komma att bli offren skulle ”det globala industrisamhället”, (Annex I-länderna), eventuellt komma att stå i skuld till den övriga världen. Det var nog första gången Försiktighetsprincipen från 1992 tillämpades globalt. Ansvarig för Berlinmandatet var och är Angela Merkel, Tysklands dåvarande miljöminister.

Year+In+Focus+2007+News+YU3Kk7utavVm

Berlinmandatet låg sedan i sin tur till grund för Kyotoavtalet (COP3 -97), som innebar att avbetalningen på syndabockarnas (eventuellt kommande) klimatskuld skulle påbörjas snarast. I viss mån avhände vi oss där möjligheten att besluta om vår energiförsörjning.

2000 säger Margot Wallström om Kyotoavtalet (The Independent 19/3): EU Environment Commissioner Margot Wallstrom revealed the mindset of the European policymakers. ”[Kyoto] is not a simple environmental issue where you can say it is an issue where the scientists are not unanimous,” she said. ”This is about international relations, this is about economy, about trying to create a level playing field for big businesses throughout the world.”

is (6)

Det uttalande fick inte heller några stora rubriker, men en uppmärksam politiker eller journalist skulle vid det här laget kunnat börja ana konturerna av den bakomliggande Agendan. Klimathotsfrågan kanske mindre handlade om klimathot och mera om att i Maurice Strongs anda se till att ”det globala industrisamhället” kollapsade. Men som sagt inte väckte Wallströms uttalande någon större debatt inte.

Nu hoppas en förväntansfull medie- och politikerkår på ”framgång” under COP21. Förhoppningarna grundas bland annat på att det klimatindustriella komplexet har fått förstärkning både genom Påven och en alltmer ”klimatinsiktsfull” president Obama. Men, framgång? Har de eller har de inte en susning om vad som står på spel?

Tack vare Internet har var och en som har tid och lust möjlighet att ta till sig underlaget till förhandlingarna. De cirka 80 sidorna från i våras beskriver en riktig rövarhistoria. I den något bearbetade upplagan från 24 juli skärps tonen än mer och nu definieras den bäst som en hårresande skräckhistoria.

http://nortonsafe.search.ask.com/web?q=4infnot&o=APN10506&l=dis&prt=NIS&chn=retail&geo=SE&ver=21&locale=sv_SE&gct=kwd&qsrc=2869

Agendan handlar om att genom FN-styrd ”Global Governance” svälta ut Annex I-länderna och att se till att Annex II-länderna inte får möjlighet att utveckla något anständigt välstånd! Så kallad uthållig utveckling (Founex 1971).

Debatten om Global Governance under klimathotets täckmantel har nu efter 20 COP-möten till slut kommit upp i lite mediebelysning och det verkar ha satt sina spår. JoNova menar att det kanske var att ta i att rakt och öppet tala om det verkliga målet. För de politiskt korrekta debattörerna rekommenderar hon nu istället det globalt hundraprocentigt gångbara demokratibegreppet:

Attachment-1

 

”One Global Democracy”, det är precis vad Professor H.J. Schnellnhuber på PIK (Potsdam-Institut für Klimatfolgenforschung) säger sig drömma om. Han är grundare av PIK, medlem i Romklubben och rådgivare åt bland andra Angela Merkel och Påven i klimathotsfrågan.

Huruvida Påven delar sin rådgivares himmelska drömmar har inte avslöjats. Hur som helst har klimathotsfrågan ännu inte påverkat vardagen i alla hörn av Vatikanstaten.

Vatican03_3437322b

Bild 1 visar hur det påvliga ånglokets panna laddas inför avgång från Vatikanstatens tågstation och bild 2 visar hur loket frustar inför avfarten till den påvliga sommarstugan, Castel Gandolfo, uppe i de svalkande bergen.

Vatican05_3437324b

 

Försiktighetsprincipen och SCC. En mycket intressant fråga är hur miljörörelsen och hela det klimatindustriella komplexet lyckats undvika berättelsen om Agendan. Den ibland så förlamande försiktighetspricipen kan vara en del av svaret. Allt nytt i stort och i smått kan vara skrämmande. Det finns alltid någon liten ny irriterande mygga att fästa uppmärksamheten på, när de riktiga hoten dyker upp och hittills har miljö- och klimathotsrörelsen lyckas undanhålla opinionen de verkliga kamelerna.

Många har diskuterat kring hur begreppet ska tolkas, bland andra Freeman Dyson. Han skriver i The scientist as rebel att försiktighetsprincipens famn är större än miljöaktivisternas ensidiga och snäva tolkning. Visst måste risker vägas in i varje ”cost and benefit”-analys, så även när det gäller SCC (Social Costs of Carbon)-analyserna. Men, det är inte bara de på sikt kanske obehagliga myggorna som ska beaktas utan även de verkliga, riktigt stora kamelerna!

is (5)

Inför COP 21 nu i höst måste vi nogsamt undersöka vilka hot och risker som är inskrivna i COP21.

Några exempel:

is (5)

Ett av målen med COP21 är krav på nollutsläpp till 2050 och på sikt negativa utsläpp 2100 – för Annex I-länderna. Vad betyder det för vårt lands ekonomi och energiförsörjning?

is (5)

För att nå detta mål ska det inrättas en Governing Body, ett styrande FN-organ med åtföljande Klimatdomstol (Climate Justice Tribunal) med rätt att utdöma böter för de länder, som inte följer dokumentet. Innebär det att vi självmant och utan debatt överlämnar vår suveräna frihet till FN?

is (5)

Det kanske allt övergripande målet är just en FN-styrd global klimatekonomi med syfte både att tvångsöverföra resurser från Annex I till Annex II-länderna (Berlinmandatet) och på sikt transformera den globala ekonomin dvs bli av med marknadsekonomin. Är det svenska folket önskan?

is (5)

Krav på vår tekniska så kallade utvecklingshjälp till Annex II-länderna innebär att vi endast får överföra hjälp och kunskap om ”rena energikällor” dvs ingen kunskaps- och tekniköverföring kring utnyttjandet av fossila bränslen till Annex II. Vad innebär det för deras möjlighet att utvecklas till självständiga välfärdsstater? Är vi beredda att medverka till denna begränsning?

http://www.cato.org/publications/policy-analysis/humanity-unbound-how-fossil-fuels-saved-humanity-nature-nature-humanity

is (5)

Underlaget till COP21 talar återkommande om nya fonder, nya institutioner mm i FN-regi. Dessa ska underhållas genom krav på ökande bidrag från Annex l-länderna. Dessutom ska den befintliga Gröna Klimatfonden med golvet på 100 miljarder USA-dollar per år ständigt öka. Är vi beredda att medverka till dessa krav på Annex I-ländernas – ”hjälp till självsvält”?

greening

Eftersom tillväxtländerna sluppit ur FN´s grepp är däremot risken för en annan kamel ringa. De länderna kommer med all sannolikhet att med råge kompensera för de minskade utsläpp som Annex I-länderna kan visa upp. Det innebär att den numera grönskande jorden kommer att fortsätta att grönska på grund av ökande koldioxidutsläpp.

 

Aldrig någonsin har våra politiker berättat om de SCC-analyser, som (väl?) ligger bakom de beslut i klimathotsfrågan som hittills fattats och inte heller har media verkat fråga efter dem, men det är verkligen på tiden!

Ett rimligt krav är att Stefan Löfven och Åsa Romson nu skyndsamt (!) redovisar både innehållet i COP21-dokumentet och hela den underliggande SCC-analysen av nämnda dokument samtidigt som allmänheten tillåts att öppet debattera och ta ställning till om vi omedelbart bör hoppa av tåget eller om vi är beredda att fortsätta vägen fram mot en Schnellnhubersk ”One Global Democracy”.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Försiktighetsprincipen bör hyllas från alla sidor.
  Hot bör bemötas med varsamma åtgärder i en långsam anpassning.
  Men alarmister vill se annat: http://www.di.se/artiklar/2015/9/20/rockstrom-nu-eller-aldrig/

  Är detta en sansad förespråkare för försiktighetsprincipen?

 2. Ingvar i Las almas

  Ann L
  Bra!
  Varför går det inte att ställa våra politiker rejält mot väggen?
  Bäste herr statsminister!
  – Vad anser ni om Figueres famösa uttalande???
  – Vad anser ni om Holdrens famösa uttalanden?

 3. Ingemar Nordin

  Ingvar #2,

  Och statsministern svarar: ”Men Åsa Romson säger ju samma sak som Figueres och Holdren. Och jag tycker alltid detsamma som Åsa. Hur skulle vi annars kunna regera ihop?” 🙂

 4. Errbe

  Mycket bra Ann !

  Media tycker alltså inte att det är något att snacka om: Att införa världens första globala överstat. Med ett ekonomiskt system som måste kallas planekonomi. Det system som ruinerat många folk i närmare ett århundrade.

  De som sitter i media måste antas se det som en ”naturlig utveckling” och således inte särskilt anmärkningsvärd. . .

 5. Ingvar i Las almas

  Ingemar #3
  Skrattar
  Fast det fastnar i halsen

 6. Kenneth Mikaelsson

  Coolheaded Bastardi…..

  http://www.weatherbell.com/saturday-summary-september-19-2015

 7. Men hörrni …

  Det är ju världens bästa ’experter’ på klimathotshysteri som har har jobbat fram detta under mödosamma möten och plågor …

  Vem är ni att säga att dessa klimathotsexperter, som ju jobbat professionellt med detta på högsta nivå och under lång tid …

  … vem är ni att säga att dessa experter inte kan utforma ett globalt styrelseskick och planekonomiskt system där man tar tillvara allas behov, ja hela planetens behov!?

  Dessa klimatsimuleringskörningar har ju bliviet peer-review:ade, för böveln!

  Hur tanker ni egentligen?

 8. John Johanson

  Global demokrati….
  Vad skulle kunna gå fel!?
  Själv har jag fullt förtroende för att en miljard Kineser tar tillvara Sveriges intressen på ett bra och rättvist sätt! Kör!

 9. JIMMY

  Framtidens så kallade ( Klimatflyktingar ) är det de som emigrerar eller redan emigrerat till länder som inte har självmords politiker MP – Medeltids Partiet bensin eller diesel fordonsskatter.

  Idag så kostar bensinen 3 kronor litern i USA och Canada. Lol!!!!

 10. Björn

  Bra sammanfattning av läget inför COP21. I en rationellt tänkande västvärld, är kraven inför Paris otänkbara. Men när det gäller klimatfrågan saknas rationellt tänkande, vilket innebär att kraven är i kongruens med detta tänkande. Alltså är inte för västs del, kraven i Paris representativt för rationellt tänkande befolkningar. Förstår inte klimativrarna att planekonomi bara leder till armod och är inte en ekonomi som är anpassad för rationellt tänkande stater? Vem har folkens mandat att bidra till försämrade ekonomier och osäker energiförsörjning utan ett rationellt underlag i klimatfrågan? Har Åsa Romson det som skall representera Sverige i Paris? Nej, sanningen är att mötet i Paris inte på något sätt är representativt för några staters befolkningar i världen.

 11. Sten I

  Och Johan Rockström tuggar på inför Parismötet..
  http://www.nt.se/nyheter/in-och-utrikes/rockstrom-nu-eller-aldrig-12045997.aspx

 12. John Silver

  Rico.

 13. Lasse

  #11 Denne Rockström som inte fattar att en osäkerhet som ger 10% RISK att vi når +6 grader Celsius indikerar en stor beräkningsosäkerhet. En beräkning som på 18 år visats slå allt mer fel.
  Varför är media så lama.
  Vi får lita på Kineserna-de brukar inte vilja skita i herr Rockströms uppfinningar! 😉

 14. Sten I #11

  Rockström fick bre ut sig i dagens Metro också, texten (från TT) finns här.

  Tydligen blev reportern hänförd av att Minister Wallström hade tagit med Rockström för att möta Obama … som ju är en så kraftfull och övertygande stämma mot klimathotet … stod det!

  Och Rockstöm fortsätter: Men nu finns det en oerhört attraktiv framtid, som inte medför några kostnader, ett perfekt substitut, genom en soldriven världsekonomi!

 15. Ann LH

  7.
  ”Världens bästa experter på klimathotshysteri”, var ordet ja.

 16. Angående RICO

  Dvs att använda lagstiftning avsedd för att komma åt ansvariga i Maffian och organiserad brottslighet när dessa har satt upp korrupta ’affärsupplägg’ för att gynna sig själva … sk ’racketeering’

  Det som alltså 20 ’klimatforskare’ ville att Obama skulle använda för att jaga skeptiker mha domstolar ..

  Initiativtagaren där, Professor Jagadish Shukla, verkar själv inte hämmas allt för mycket därvidlag.

  Han har tydligen låtit statliga ’klimatpengar’ betala miljönlöner både åt sig själv och hans hustru för deltidsarbetsuppgifter …

  Men det var väl därför dessa 20 bara menade att ’ifrågasätta klimathotet och dess risker’ skulle betraktas som ’racketeering’ i sammanhanget.

 17. Sören G

  Och var har denne Rockström fått det där med 10% risk ifrån? Det är gripet ur luften precis som det där med 95% sannolikhet för att människan har bidragit med mer än hälften av uppvärmningen under 1900-talet som påstods i IPCC rapporten. Och då hade de ändå vidgat intervallet från 2-4,5 grader till 1,5-4,5 grader vilket är precis det samma som att säga att vi vet inte ett dj-vl- sk-t.

 18. Ingvar i Las Palmas

  Här är en rejäl drapa som borde översättas och köras i halsen på media och politiker!!!
  Tamej….

 19. Ingvar i Las Paqlmas

  och länk!
  http://wattsupwiththat.com/2015/09/21/climate-insanity-on-steroids/

 20. Ann LH

  Ingvar, var Du än befinner Dig, tack för länken till Paul Driessen.
  Alltid klar och vältalig!

 21. Evert Andersson

  Ann LH det är ju ännu värre på en punkt än Du skriver. Green Climate Fund ska ju få in 100 miljarder US DOLLAR per år från 2020, om jag förstått rätt.

 22. Lasse

  Budgeten aktuell idag.
  4,5 Miljarder till klimatinsatser.
  Det lovar gott för alla som vill sko sig: http://www.svd.se/svenska-miljarder-gick-till-omstridd-vattenkraft-i-kina

 23. Ann LH

  21
  Evert Andersson, tack, tack för påpekandet. Glömde i hastigheten bort den lilla ”detaljen”.

 24. Verner

  Så här skriver Rockström i artikeln i NT: ”– Första låten i mitt sommarprogram var Stiff little fingers ”Nobody’s hero” och den valdes med väldigt, väldigt stor noggrannhet. Jag har absolut inget intresse av att vara någons hjälte, säger Rockström.
  Min bäste Rockström det är just det som vi har förstått hela tiden när det gäller musikval är du väldigt, väldigt noggrann men när det gäller klimatet är du väldigt , väldigt slarvig.
  Du kan också se fram med tillförsikt mot framtiden, slarviga människor blir sällan hjältar.

  Du skriver att du jobbat med klimatet i 25 år vilket är en mycket kort period i klimatsammanhang. Jag har arbetat med solenergi i mera än 40 år och måste då som ålderman avslöja för dig att under månaderna november, december, januari och februari har vi kallt och mörkt i våra stugor om vi litar till
  solenergi i Sverige. Likaså kommer dina och mina barn och barnbarn ha det mörk om natten hela året runt, även inomhus.
  När jag började att intressera mig för solenergin för 40 år sedan trodde jag att vi i Sverige skulle kunna använda solenergin i större utsträckning. Visserligen har solcellspanelernas verkningsgrad ökat från 14 %
  till max 22 % men det är alldeles för dåligt då instrålningen är låg eller saknas helt (Natten).
  Själv förbrukar jag ca 75% av årsförbrukningen just de månader då solen ger oss som minst.
  Solcellspaneler på taken i Sverige är att snuva elbolagen på lite ”kulor” men inget att bygga ett energisystem omkring.

 25. Ingemar Nordin

  Verner #24,

  Like!

 26. Börje Lundin

  Helt otroligt vilken position Johan Rockström fått, var han Bert Bolins arvtagare?

 27. Svend Ferdinandsen

  ”Ett av målen med COP21 är krav på nollutsläpp till 2050 och på sikt negativa utsläpp 2100 – för Annex I-länderna. Vad betyder det för vårt lands ekonomi och energiförsörjning?”

  Det betyder, at der bliver ingen velstand og penge at overføre til nogen som helst andre end byrokraterne i FN. Annex-I landene bliver kvalt uden at andre får det bedre.

 28. Gustav

  Ingen här som funderar över varför Rockström är så framgångsrik? Det finns ju gott om alarmister men inte så många som når så högt som Rockström gjort. Know thy enemy finns ju ett uttryck som kunde hjälpa många av er istället för att bara gnälla.

 29. L

  Rockströms styrka är att han ljuger så att han tror sig själv.

 30. Ann L-H

  28 Gustav
  Du tycker att många av oss gnäller.
  Underlaget till COP21 beskriver alla de ”kameler” och fler därtill, som jag beskrivit. Tror du mig inte är det bara att läsa innantill i den länk jag hänvisar till.
  Rockström talar om nu eller aldrig. Nu eller aldrig kanske vi har möjlighet att hoppa av detta tåg,
  denna Agenda som avskyr kapitalism, utveckling och de fossila bränslena,
  denna Agenda vars mål är global socialism även kallas global demokrati dvs centralplanering, högre energipriser, genomgripande ekonomisk omställning och omfördelning av välstånd samtidigt som jordens allra fattigaste ska förnekas energi, jobb och ekonomiskt tillväxt,
  denna Agenda som Rockström, Romklubben, Påven, Obama, Åsa Romson och hela regeringsunderlaget m.fl. hoppas att de gamla i-ländernas förhandlare ska skriva under på under COP21 i höst.
  Läs underlaget dvs FN´s egna ord, sluta att ”gnälla” innan du satt dej in i vad det handlar om och kom sedan igen för en liten diskussion om frihet, utveckling och moral (Se relaterade inlägg punkt 4)

 31. Gustav

  Ann L-H:
  Jag tycker fortfarande att du gnäller! OBS jag säger inte alls att jag tycker du har fel i sak. Skulle du säga att du känner Rockström (alltså att du känner din fiende)? Skulle du kunna använda dig av hans metoder och bli lika framgångsrik om du hade lust?

  Vilket genomslag bedömer du dig ha bland folk som inte är insatta i klimatfrågan? Vilket genomslag har Rockström hos samma målgrupp? Varför?

 32. Sigvard Eriksson

  Ann #30 och Gustav #28
  Det sägs att huvudfokus för det s k Parisavtalet är att de antropogena koldioxidutsläppen skall kraftigt reduceras med sikte på en nollvision. Så skall vi undgå en klimatkatastrof. Men vi vet att det vetenskapliga underlaget för detta är minst sagt skralt. Som jag ser det kan ambitionerna med ett bindande klimatavtal inte motiveras på klimatvetenskapliga grunder.
  Det är här som tankar som kan förefalla konspirationsteoretiska föds. Vad är det egentliga syftet med ett bindande klimatavtal?
  Om man som Ann mycket förtjänstfullt gjort, försöker sätta sig in i bakgrund och förarbeten till det som skall bli det efterlängtade avtalet, finner man ett mönster av miljöfundamentalistisk ekofascism. Endast om man väger in detta i bakgrunden går det att förstå vad som är drivkraften hos dem som så ivrigt förespråkar avtalet.
  Att politiker och media gjort gemensam sak i att inte beröra avtalets innebörd, utan i stället bara framställt det som en väg att ”rädda planeten” är skamligt och ovärdigt en utvecklad demokrati.
  Frågan är om våra valda politiker i allmänhet förstår vad det är dom bidrar till när dom jamsar med och vill framstå som dom godaste bland goda? Och hur ser det ut i Rockströms tankevärld? Hans centrala placering i klimatpolitiken och hans enastående roll som opinionsbildare gör honom till ett allmänintresse som i normalfallet skulle trigga ett journalistiskt drev till granskning. Men icke! Varför?

 33. Ann LH

  Gustav, min fiende är hela Agendan som Rockström är en del av. Företrädare för Agendan, hydran eller vad man vill kalla dem är antingen ”nyttiga idioter” eller medvetna lögnare, som använder det sk klimathotet för att genomföra sin Agenda. Det lilla jag kan och vill göra är att vara en liten del av alla Davidar som slåss mot Goliathydran.
  Om du möjligen håller med mej i sak vore det bättre just för ”vår sak” att du på bästa sätt hjälpte till med att sprida vad man kan utläsa ur FN/IPCC’s egna officiella handlingar än att du kommer med gnäll om gnäll vilket verkligen inte gagnar dem som tror på frihet, utveckling och öppen debatt.

 34. Sigvard Eriksson

  Gustav #31
  Rockström är en briljant kommunikatör. Du skall inte förvänta dig att den breda allmänheten med ringa intresse att fördjupa sig i den komplicerade klimatfrågan kan se att han är en falsk profet. Man kan heller inte utesluta att han själv tror på vad han säger, t o m när han fransar ut i rena ovederhäftigheter som inte ens har täckning i en övertolkad IPCC-rapport.
  Att detta kan fortgå och att han skyddas fån varje kritisk fråga och debatt i sina framträdanden gör det omöjligt att tävla med honom om den offentliga uppmärksamheten. Kan det ha med åsiktskorridoren att göra tror du?

 35. verner

  Gustav
  #28
  Hitler var också framgångsrik i några år.
  Men för den skull anser jag inte att det är något att ta efter.
  Förstår du min poäng Gustav?

  AnnLH
  Jag tycker du gör ett jättebra jobb. Att vara ärlig är inte alltid att vara framgångsrik men man sover gott om natten.
  Såg på SVT igår en film om slukhål.
  Kan inte få bort bilden hur just detta kan appliceras på gröna rörelsen. Man underminerar det som är en stadig grund genom diverse manipulationer och uppenbara lögner.
  Vi medborgare är inte medvetna vad som pågår under ytan men passar vi oss inte och undersöker deras sätt att arbeta så slukar dom mänskligheten helt och hållet.

 36. Gunnar Strandell

  Gustav #31
  Rockströms genomslag bygger ju på att han far med osanning och kan göra det med hänvisning till att han inte är insatt i alla detaljer. Att fånga uppmärksamhet genom att slå på alarmklockan och samtidigt ingjuta hopp genom att lova en bättre värld är en metod som fungerat i urminnes tider och är också grundvalen i de flesta religioner.

  Hittills har detta bara lett till försämrade livsvillkor för mänskligheten i stort och i smått. Det finns därför ingen anledning att ens försöka nå upp till Rockströms status om man vill mänskligheten väl.

  I Anders Bollings intervju med Johan Rockström finns ett citat som jag tycker är intressant:
  (”ökenspridningsmodellerna från 1970-talet var vetenskapliga bluffar”).
  Här uttalar han sig faktiskt i en fråga där han är insatt efter sitt arbete med och i Sahel och jag frågar mig om han då också lärde sig vikten av att hålla igång larmklockan för att få uppmärksamhet och belöningar.

 37. Guy

  Ann L-H, Gustav, Vernar, Sigvard E m.fl.

  Delvis talar ni förbi varandra, tycker jag. AnnL är väldigt känslomässigt engagerad medan Gustav kommer med en klar poäng. Visserligen hjälper det nte att veta rockströms retoriktricks för dom är dom allra enklaste att manipulra populase med.

  ”Det blir en katastrof om vi inte gör någonting!” ” Ta det lugnt, det händer ingenting märkvärdigt”

  Vilkendera frasen påverkar känslomässigt mera?

  Vidare fraser som ” hur kan du vara säker på att det inte händer?” ”Är det inte bättre att vi gör något nu än väntar tills det är för sent?”

  Svaren ”Vi hinner väl se”. ”Det händer inget på länge än”. ”Vetenskapen har inte kunnat visa att det säkert händer någonting”

  (Märk att ovanstående fraser duger för vad som helst, också klimatet.

  Folk vill gärna kunna agera därför biter alarmisternas fraser bättre, tror jag åtminstone.

  Än en gång: The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it. (Mencken)

 38. Ann L-H

  Guy, klart att man är känslomässigt engagerad när man inser att hela klimathotskomplexet försöker lura in både i- och u-länderna i en vedervärdig utveckling. Men, om du med detta härskaruttryck försöker antyda att jag låter känslorna styra iväg över insikterna vore det värdefullt att du påpekar var jag i så fall gått över gränsen istället för att komma med de lösryckta flumcitaten du bidrog med.
  Undantag Mencken förståss som ju beskriver precis vad det handlar om.

 39. Gustav

  Verner:
  ”Hitler var också framgångsrik i några år.
  Men för den skull anser jag inte att det är något att ta efter.
  Förstår du min poäng Gustav?”

  Jo jag tror jag förstår men du svarar på fel fråga. Den korrekta frågan är inte om jag vill ta efter Hitlers åsikter eller inte, utan om jag vill ta efter hans framgångsrika retorik. Att som Ann L-H ovan anklaga folk för att vara lögnare eller nyttiga idioter är sällan särskilt klokt om du vill få dem till din sida i debatten. OBS att jag i grunden klassar mig som skeptiker och alltså i sak håller med om mycket om vad exempelvis Ann L-H skriver. Däremot tror jag om jag ska vara ärlig att hon gör mer skada än nytta sett till hur hor påverkar oinsatta i klimatfrågan. Alltså, analysera istället varför Rockström är så framgångsrik medialt och fundera över hur du bör sälja in ditt eget budskap!

  I andra ringhörnan finns sådana röster som kraftigt hjälper skeptikerna, exempelvis Uppsalainitiativet. För varje övertramp på deras blogg (vilket är synonymt med precis varje inlägg eller kommentar där) så skapas ett kraftigt uppsving för KU. De har inte helelr funderat över hur de bäst kan sälja in sitt budskap…

 40. L

  Gustav,
  Anledningen till att figurer som Rockström och Al Gore är framgångsrika är givetvis att det går att leva på alarmismen. Om du glömmer retoriken om Big Oil, vem kan leva på att säga emot alarmister?

 41. Gustav

  L:
  Det är nog svårt att leva på ett anti-budskap, vad det än gäller. Att sälja in alarmism fungerar men inte att sälja in anti-alarmism. DÅ får man istället fundera ut något som är identiskt med anti-alarmism men samtidigt förespråkar något eget. Kanske börjar tänka på humanisterna som ju inte beskriver sig som anti-kristna.

 42. Bengt Abelsson

  Alarmisterna är professionella – Westander PR-byrå är specifikt på den sidan:

  ”Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet,
  bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till
  att fler deltar i samhällsdebatten.

  Och vi gör det bra. Fem av de senaste sju åren har vi blivit utsedda till Årets stora pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.”

 43. Gustav

  Bengt A:
  Hoppas du inte insinuerar att alarmisterna är dåliga för att de beter sig professionellt?

  Jag blir så konfunderad på varför det verkar finnas ett sånt motstånd bland skeptiker mot att ha ett professionellt sätt att kommunicera. Är det så att man har ett behov av att vara motvallskärring?

 44. L

  Gustav, när det ”professionella” bygger på att berätta sagor är det inte så konstigt att vi reagerar. Speciellt när det påverkar våra liv, vår frihet och vår ekonomi…

 45. Bengt Abelsson

  Gustav #43
  Nej, inte alls . jag ville bara peka på att a) där finns resurserna och b) ”allt går att sälja med mördande reklam” som det heter i visan.
  Jag instämmer i att den icke-alarmistiska sidan skulle må väl av att ha bra kommunikationsmetoder – det är inte tillräckligt att ha rätt.
  Sedan är det ju så att alarmisterna måste ha rätt på varje punkt i kedjan, för skeptikerna räcker det att ”peta sönder” en länk.

 46. Ingemar Nordin

  Gustav,

  Som jag sagt tidigare, så håller jag inte alls med dig om att Rockström är en briljant retoriker. Han är träig och malande i sitt budskap. Hitler var en bra retoriker, Göbbels likaså. Churchill var en bra retoriker, Palme likaså. Men Rockström ????

  Nej min vän. Det finns fler sätt än god retorik att slå sig fram till köttgrytorna. Stalin var verkligen ingen retoriker, inte Mao heller. En del skulle nog vilja utse Castro som en god retoriker – men när han höll sina återkommande 4-timmarstal till det kubanska folket så misstänker jag att många föll i sömn.

  I vårt samhälle så finns det andra sätt att få tillgång till de politiska och mediala plattformarna. Dit hör först och främst att hålla sig väl med upprätthållarna av åsiktskorridoren. Att kunna ge dem den auktoritet och glans som följer med en professorstitel och att vara en jäkel på att dra in forskningspengar. Det ger inflytande i politiker-media-bubblan. Men hans impact på vanligt folk är nog rätt litet.

 47. Guy

  Ann L-H # 30,33,38

  Ursäkta mej. Det var ingen kritik av ditt, som jag tyckte, känslomässiga engagemang. Av dina kommentarer till Gustav fick jag intrycket att du blev sur på honom. Enligt min åsikt kom han med kalla fakta. Med mina ”flumcitat” försökte jag visa vilka argument väcker och går hem bland folk i allmänhet. Varför tror du katastroffilmer är populärare än vetenskapliga dokumentärer?

  PS Vad menar du med ”härskaruttryck?

 48. L

  Ingemar, håller med, han är bara politiskt korrekt. Att så många lyssnat på hans Sommar-program ska inte heller tas som något beröm, jag lyssnade två gånger bara för att höra hur mycket han ljuger.

 49. Gustav

  Ingemar N:
  Jag tycker du stoppar huvudet i sanden. Jag tror det är svårt att förneka att det går bra för Rockis medialt och det beror inte alls på att han har ett pk budskap. Här finns gedigna strategier som ligger bakom. Utan att försöka sätta dig in i hur din fiende fungerar tor jag inte du har möjlighet att komma någon vart, han dominerar scenen totalt då han i en aspekt blir den ende seende i de blindas land.

 50. Gustav har återkommande ’berömt’ Rockstrtöm för dennes skickliga ’kommunikation’. Men även jag har svårt att se vad som skulle vara så bra med vad han gör … Visst det finns exempel på sämre ’kommunikatörer’ som tex Åsa Romson, eller företrädare för Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen mfl.

  Men det gör förstås inte Rockström bra.

  Nej hans (relativa) framgång baseras på två saker:

  Hans diverse semi-officiella titlar som ’professor’, föreståndare för SEI och SRC (Stockholm Environmental Institute, resp Resilience Center) eller som regeringens ’framtidsexpert’, samt

  Att media (och politiker) vill lyfta upp honom som guru för planeten, för ’hållbarhet’, som ’Sveriges främsta … ’ både klimatexpert och miljöpersonlighet etc.

  Hans framgång bygger nästan helt och hållet på att han ger media (och politiker) precis vad de vill ha och vill tro på, och dessutom (och möjligen där är hans eget görande) att han paketerar det som om det kommer fron ’vetenskapen’, dvs att det är vetenskapen som han både själv bedriver och lutar sig mot som är grunden i hans Messias-budskap.

  Media (och de flesta politikerna) slickar i sig detta totalt okritiskt.

  Jag har svårt att se hur detta exempel på ett enda sätt skulle kunna mana till efterföljande.

  Som många redan påpekat är det mesta han påstår i kraft av positionen har har (fått/skaffat/spelat på skickligt etc) ren BS, strunt, vilda spekulationer, överdrifter och rena lögner.

  På vilket sätt skulle något av allt detta kunna vara en framkomlig väg för oss som anser att detta ett ofog och gissel i samhällsdebatten, och att det är fel att upphöja aktivism till först att vara ’vetenskap’ och därefter få diktera politiska imperativ!?

  Att kalla en charlatan för en charlatan är iofs aldrig välkommet, vare sig bland dem som (i smyg) hoppas på hans agenda, eller att den hjälper deras egen … men heller inte bland alla dem som gick på bluffmakeriet (eller sagoberättandet) …

 51. Ann LH

  Guy 47
  OK, det är väl bara att konstatera att det finns uttryck som kan kan upplevas olika i olika mottagares öron.

 52. Gustav

  Jonas N:
  ”Hans diverse semi-officiella titlar som ‘professor’, föreståndare för SEI och SRC (Stockholm Environmental Institute, resp Resilience Center) eller som regeringens ‘framtidsexpert’”

  Kallas vanligen statushöjare och att inte använda detta är bara korkat. Har du ingen officiell eller inofficiell titel så säger du att ”du har ett brinnande intresse för X” och genast har du förbättrat ditt ethos i mottagarnas ögon.

  ”Hans framgång bygger nästan helt och hållet på att han ger media (och politiker) precis vad de vill ha och vill tro på”

  Den är nog den bilden man lätt får som skeptiker men är det verkligen så enkelt? Jag märkte inte att klimatfrågan var särskilt het i politikerleden före säg 2004? Är inte snarare nuvarande politiska samsyn om klimatet resultatet av en långsiktig och medveten bearbetning från personer likt Rockström? Alltså media ville inte alls tro på något klimathot eller global beskattning av CO2 före år 2004, de hade nog bara skakat på huvudet och fokuserat på andra viktigare frågor som att Bush invaderade Irak etc?

  ”Men även jag har svårt att se vad som skulle vara så bra med vad han gör”

  OK för att summera dig på ett ungefär: JR är ingen bra kommunikatör, hans budskap är fullt av lögner men han är medias kelgris för att han stärker deras egna politiska övertygelser?

  Vad tycker du om nedanstående påståenden:
  1. Det verkar som att han lyckas hitta anhängare även utanför den egna politiska falangen.
  2. KU har lyft att en global beskattning av CO2 i första hand kommer drabba fattiga eller klassisk arbetarklass (som jobbar i industrin). Alltså borde JRs budskap vara svårt att få fäste i socialistiska led.
  3. Fakta i hans budskap är bevisligen delvis felaktiga eller iaf vinklade.

  I så fall återstår inte många alternativ…

 53. L

  Det som lämnar fältet fritt för Rockström är att det inte finns några verkliga klimatexperter och anledningen till det är att klimatfrågan är en politisk anka. Det är fullkomligt löjeväckande att man pratar om klimatpolitik och klimatutsläpp, när det inte ens finns en vetenskaplig teori att luta sig emot. Växthuseffekten är bara en liten del av det som påverkar vårt klimat och koldioxid är bara en liten del av växthuseffekten och våra utsläpp är bara en liten del av all koldioxid. Därför vet Rockström att han kan dra till med vilka valser han vill utan att någon kan bevisa motsatsen. Och så länge politiker kastar pengar efter en som säger vad dom vill höra, kommer han att fortsätta…

 54. Jag har fortfarande svårt att se din poäng.

  Det du kallar ’statushöjare’ är epitet som givits honom från (mestadels) politiskt håll. Och Rockström har spelat med i det spelet (det politiska) för att möjliggöra det. Det är det ’spelet’ han möjligen kan ’berömmas’ för att spelat skickligt (dvs

  ’Klimatet’ eller snarare CO2 har varit hett bland vissa i miljörörelsen sedan långt innan 2004. Tex Maurice Strong 1992:

  What if a small group of world leaders were to conclude that the principal risk to the Earth comes from the actions of the rich countries? And if the world is to survive, those rich countries would have to sign an agreement reducing their impact on the environment. Will they do it? The group’s conclusion is ’no’. The rich countries won’t do it. They won’t change. So, in order to save the planet, the group decides: Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?

  Betänk också att IPCC grundades 1988, och sökandet/längtan efter ett ’hot’ som dessutom kan knytas till att människan (och industrialismen) är själva hotet kom långt innan dess. (Men jag är fel person att reda ut politiska/aktivist- historiken bakom klimathotets tillblivsel).

  Men jag tror att Rockström kom ganska sent till ’partyt’. Hans stora (ärliga?) engagemenagt tidigare var visst tillgänglighet till vatten i utsatta delar av Afrika. Innan han kom på det gång- och säljbara konceptet av ’planetary boundaries’ …

  Angående media: De hoppar väl på allt som rör sig, och har dessutom en stark vänster- och mp-slagsida.

  Felet många tycks göra (spec. bland politiker, men också i media) är tron att vad som tas upp i media är vad som också rör sig i folkdjupet. Så är det inte. Media däremot hoppas på att få tala om för både folket och politiker vad som är viktigt och vad som ’engagerar’ folk.

  Men oftast med sig själva och sin egen världsbild som utgångspunkt.

  Jag ser fortfarande inte vad och varför man skulle ta efter Rockströms ’framgånskoncept’ ..

  Att sälja en värdelös produkt med välpolerad och slagkraftig reklam ändrar inte på det faktum ..

 55. Gustav

  Jonas N:
  ”Att sälja en värdelös produkt med välpolerad och slagkraftig reklam ändrar inte på det faktum”

  Nä asså jag menar såklart inte att du ska sälja en värdelös produkt. Tvärtom tycker jag att det skeptiska budskapet är en ”värd” produkt medans klimathoteriet är en mer ”värdelös” produkt. Vad jag tycker är att ni ska lära er att säljandet av en produkt är en vetenskap och det är inget fel att använda tekniker (vetenskapliga sådana) som ökar dina möjligheter.

  ”Det du kallar ‘statushöjare’ är epitet som givits honom från (mestadels) politiskt håll.”

  Nja media brukar ofta använda statushöjare när de presenterar ett objekt för de vet att detta skapar mer publicitet. Det gäller även skeptiker (när sådana får komma till studion).

  ”Klimatet’ eller snarare CO2 har varit hett bland vissa i miljörörelsen sedan långt innan 2004.”

  Jovisst men inte i media på samma sätt som det varit sedan 2006. JR har bidragit till att detta kan säljas till grupper som ligger utanför miljörörelsen då han har ett ethos (min bedömning) som fungerar bra även på delar av näringslivet.

  Instämmer angående att media är bedrövliga på att läsa av opinionen i flertalet frågor och tror att detta delvis är något som hjälper skeptiker i klimatfrågan. Exempelvis är fenomen som Gunnas Kjelldahl ett exempel på en produkt som tror att vad svensk media presenterar är en spegling av opinionen och att han därmed representerar en slaggs folkvilja. När politiker inte har koppling till verkligheten uppstår en paradox som gör att politiker som inte företräder samma skeva världsbild inte ens behöver yttra sig för att vinna sympatier, det är walk over direkt.

 56. Mats G

  Man kan leva gott på att vara storljugare.

  Det blev extra tydligt när undergången skulle komma 2012. Det fanns massor på nätet som hade undergången som inkomst.

  Det visa sig att det var en dålig affärsidén. Dagen efter undergången visade det sig att karriären var slut.

 57. Ingemar Nordin

  Gustav #49

  ”Jag tycker du stoppar huvudet i sanden. Jag tror det är svårt att förneka att det går bra för Rockis medialt och det beror inte alls på att han har ett pk budskap.”

  Jag tror snarare att det är du som stoppar huvudet i sanden och tror att inte budskapet är viktigare än formen. Snarare är det så att du får applåder från de troende så länge du kan samla och mobilisera dem. Det är mycket beroende på publiken, men i allmänhet så behövs det en grogrund i folks övertygelser redan innan du säger något. Massor med psykologiska undersökningar pekar på detta.
  En viktig ingrediens är att folk som lyssnar hör samma budskap från annat håll också (politiker, massmedia, debattartiklar). Folk älskar att medvetet eller omedvetet gå i flock. Därför är det viktigt att inte låta några kritiska röster komma fram, vilket heller inte har med retorik att göra utan snarare med taktik och ett skickligt utnyttjande av makten.

  Jag tror att du bör ta en kurs i argumentationsteori och inte lyssna så mycket på dina postmoderna lärare i mediekunskap och pedagogik.

  Det är svårt att ta död på myter i ett samhälle. Men i längden vinner saklighet, logik och kunskap före retorik. Men det förutsätter ett öppet samhällsklimat med en reell yttrandefrihet. Att ständigt bli utdömd som ”denier”, plattjordare och annat utan att få en chans att försvara sig gör det hela svårare, men inte omöjligt.

 58. Gustav

  Ingemar N:
  Nej jag har inte tagit några kurser i mediekunskap eller pedagogik. Vad jag har är precis en utbildning i argumentationsteori kombinerat med retorik från KTHs expert på området. Det är inte alls så som du beskriver det hela, jag tror att du inte har särskilt djupa kunskaper i ämnet. Att budskapet skulle vara viktigare än formen är bevisat bortom varje rimligt tvivel. Du kan själv testa att ha identiskt kärnbudskap till två likartade publiker men till den ena så beaktar du en retorisk situation med intresseväckare, statushöjare etc. Du kommer såklart märka att du omedelbart tappar den ena publiken.

 59. Gustav

  rättelse till #58:
  Ska naturligtvis vara motbevisat och inte bevisat…

 60. L

  Om Rockström hade varit på den skeptiska sidan skulle ingen ha lyssnat på honom. Självklart är det att han med sin titel och allt är ett stöd för politiker och journalister som vill presentera klimathotet som om det vore på riktigt. Han spelade professor långt innan han fick titeln, svarade alltid jakande när han presenterades som klimatforskare och påminner därför en hel del om Refaat El Sayed, som för övrigt också gick på SLU…

 61. Gustav

  L:
  äh… jag orkar inte… Är så trist att allt med JR är fel i era ögon. Han ljuger, har dålig retorik och är bara populär för att media är vänstervridna. Så då har vi klarat av att sammanfatta den killens rykande karriär alltså…

 62. Ingemar Nordin

  Gustav #61,

  Äntligen fattar du! Även om JR varit en fantastisk retoriker, vilket han alltså inte är enligt något vettigt kriterium, så skulle han aldrig ha kommit någon vart utan ett PK budskap och att han är perfekt för medias och våra politikers agenda. Det är väl ganska basic.

  Men om du har något bra förslag på hur vi som klimathotsskeptiker, med ett synnerligen impopulärt budskap, skall kunna påverka beslutsfattare inom den mediala och politiska sfären så att vi åtminstone kan få en liten, liten plattform i det ”offentliga samtalet” varifrån vi kan utöva våra retoriska förmågor ifrån så vore det bra. Dina råd har hittills varit av karaktären ”varför flyger ni inte till månen?” Dvs, helt ointressanta i den faktiska position som vi befinner oss.

 63. Guy

  Jonas N #54
  Din analys visar att du är, i mitt tycke, nära fakta. Dina skygglappar sitter inte så hårt åt.
  ”Angående media: De hoppar väl på allt som rör sig, och har dessutom en stark vänster- och mp-slagsida.”

  En del av problemet är att media har större makt än dom själva är medvetna om. Det kan vara en orsak till att dom inte tycker sig missbruka sin makt.
  Tänk på hur viktigt det är för politiker att synas i media, vilket som helst, i valtider. Tänk också på diverse tv-program (ex. Big Brother) dit människor söker sig väl medvetna om att en möjlig framtid med stjärnstatus hägrar. Korkat, men så är det.
  Hög status bör man inte heller förakta. Om Obama eller Putin hostar hör hela världen det.

  L #60
  ”Om Rockström hade varit på den skeptiska sidan skulle ingen ha lyssnat på honom.”

  Riktigt! troligen för att media är vänstervridet på grund av sin utbildning (eller kanske på grund av lärosäte). Det resulterar i att han skulle ha svårt att komma fram. Det märks ju här på bloggen hur många som haft svårigheter att bli publiserade i media.

  Fakta är torra och tråkiga och svåra att få fram, speciellt om media ifråga inte ens tycker att det är fakta (Rockström har ju just berättat hur det ligger till). Häftigt och hätskt språk är heller inte lätt att få publicerat. Så öppna ögonen för vad Gustav säger. I mitt tycke är det kalla fakta.

 64. Karl-Oskar

  Gustav #61
  Rockströms framgång i media beror på att han kommer med dåliga nyheter. Goda nyheter och att allt är som vanligt säljer inte den enda som har lyckats med att föra fram goda nyheter är Rosling men även han har problem och fick läxa upp en Dansk journalist som inte trodde honom.
  Vad vi behöver är en modig person och den jag tänker på först är Elisabet Höglund.
  http://elisabethoglund.se/blogg/isen_i_arktis_vaxer_till_igen_ovalkommen_nyhet_for_klimatalarmisterna/

 65. Ann LH

  Gustavs inlägg gör mej mest förvirrad. Det hela påminner om en upplevelse under lärarhögskoleåret i Uppsala en gång i Hedenhös. En känd pedagogiprofessor skulle förmedla sina djupa insikter under en serie föreläsningar i aulan. Många av oss upplevde det vi hörde och såg som osammanhängande och just förvirrande. Meningslösa! En modig kamrat gick i en paus fram och talade om hur vi upplevde föreläsningarna och lade till att de minsann inte ökade vårt förtroende för ämnet. Svaret vi fick var, ”jag är här för att undervisa i pedagogik, inte för att vara pedagog”. Punkt.

 66. Gustav

  Ann LH:
  Är det så svårt att tro att det finns en vetenskap om hur du ska ’gå hem hos folk’? Detta är dessutom en av de allra äldsta vetenskaperna och finns väl dokumenterad sedan flera 1000 år. När du själv håller presentationer, har du då olika upplägg beroende på vilken publik det är fråga om?

  Det är för mig hårresande att såpass välutbildade personer som Ingemar på fullaste allvar tror att budskapet är viktigare än formen. Varför då bemöda sig med att hålla föreläsningar över huvudtaget? Det är ju bara att skicka ut läsanvisningar i kurslitteraturen som inte heller den behöver vara retoriskt riktigt upplagd. Man börjar med att partialderivera och får så småningom lära sig plus och minus…

  Ditt exempel med föreläsaren i pedagogik tyder väl just på att det finns bra och dåliga sätt att föra fram ett budskap?

  Karl-Oskar:
  Vi blir inte alls mer välvilligt inställda till de som försöker sälja in dåliga nyheter, vad har du fått det ifrån? Du kanske blandar ihop det med att ’fear of loss’ är starkare än ’possibility of profit’ men det är inte samma sak. Finns mängder med retoriker som är otroligt framgångsrika i att sälja in positiva nyheter och häri ligger en enorm möjlighet för skeptiker! Är inte så många som ser tillbaks på 1500-talet och vurmar för de kristna som späkte sig själva.

 67. Daniel Wiklund

  Rockström har ett troget fan i dig Gustav. Även om du har svårt att förstå det så får du nog acceptera att alla inte är lika förtjusta i Rockström som du är.

 68. Mats G

  Gustav

  Rockström är ett affischnamn för klimathotsrörelsen. Vet ej om han tagit sig dit av egen kraft eller ditsatt. Det jag vet brukar hända är att när allt går åt h-vete så behövs det en syndabock. Rockström är perfekt för det. Då kan folk säga att de trodde på honom. Han var ju så duktigt retoriker.

  Jag har en känsla utan att veta att i ditt fall så har du vid något tillfälle köpt Rockströms retorik. Det blir ju lite penibelt när man senare inser att man är lurad. Att erkänna egna brister är svårare än glorifiera Rockström. Ansvaret ligger då hos Rockström och man slipper tar eget ansvar. Det är sådant här som kallas noll integritet tyvärr.

  Men du skall inte känna att du har gjort något fel. Du har gjort något rätt. Nämligen sett igenom Rockström. Det är många som inte ens klarar det.

  Man kan definitivt komma långt om man är bra retoriker. Se bara på Obama. Han fick Nobelpriset i retorik.

 69. Gustav

  Mats G:
  ”Man kan definitivt komma långt om man är bra retoriker. Se bara på Obama. Han fick Nobelpriset i retorik.”

  Bra att du verkar förstått! Man kan få världens mäktigaste ämbete tack vare god retorik men övriga på denna blogg verkar inte hålla med dig. Ingemar tycks tro att det inte gör något om du är spetälsk och stammar fram ett ord i timmen så länge ditt budskap är korrekt. En tragedi detta och jag spår skeptiker att evigt vandra i mörker utan att få fler sympatisörer annat än de som drivs hit rakt i famnen från ännu sämre retoriker typ UI.

  Daniel Wiklund:
  Du gör mig uppriktigt rädd! Jag har kämpat med att få fram en poäng i snart 100 inlägg och du tror fortfarande det handlar om att jag är ett fan av Rockström? Detta handlar inte om vad jag tycker om JR! Jag kan bara konstatera att han har en förmåga att gå hem hos en stor grupp och det beror inte på hans budskap som vi är övertygade om på KU är felaktigt.

 70. Mats G

  One Global Democracy är ju sånt fruktansvärt BS. De verkar vara helt verklighetsfrånvända. Ett litet ex. Arabiska våren. Många i västvärlden, inkl jag själv, trodde att det var startskottet till en demokratirörelse i arabvärlden. Vad hände? Regregetion till medeltiden, fast med moderna vapen.

  Det går ju också ta lärdomar av EU projektet. Demokratin har väl minskat istf att öka. Det finns många krafter som är emot transparens inom EU. En förutsättning för en fungerande demokrati.

 71. Mats G

  Ann LH
  ”Agendan handlar om att genom FN-styrd ”Global Governance” svälta ut Annex I-länderna och att se till att Annex II-länderna inte får möjlighet att utveckla något anständigt välstånd!”

  Det här verkar vara helt förvirrat. Finns det någon tanke hur man skall uppnå Global Governance på detta sätt. Det enda man åstadkommer är splittring pga att länder kommer kivas om resurser och kämpa med arbetslöshet och andra socioekonomiska problem.

  Och när detta händer så skall vi inte tala om vad som händer med resten av världen. Afrika; Sydafrika, Asien. De är beroende av västvärlden för sin överlevnad.

  I detta ’kaos’ skall man då införa Global Governance eller vadå?
  Alt, vi har en verklig katastrof och jordens globala population går ned till 100 milj skall man införa Global Governance då? Då lär ju hela civilisationen ligga i ruiner.

  Skall man göra det under FN flag. Då måste man ha militära muskler vilket FN inte har. Jag ser inga väger till ett Global Governance.

  Finns det någon väg framåt som du ser eller kan förklara hur det skall gå till?

 72. Sigvard Eriksson

  Den här diskussionen spretar åt alla håll. Gustav har säkert rätt i ett generellt perspektiv med sina retorikvetensskapliga resonemang. Men tyvärr Gustav, vad gäller klimathotsretoriken gäller inga normala förhållanden. Det gick snett i ett tidigt skede. Några prominenta meteorologer fick för sig att jorden kommer att värmas upp katastrofalt och att det beror på växthuseffekten. Den grön-vänsterfundamentalistiska rörelsen som längtat efter en ny världsordning, en global socialistisk överstat såg sin chans. Här fann man en för hela världen gemensam yttre fiende. Starka krafter sattes i rörelse. Nu står vi där med en oövervinnelig megaorganisation som har totalt monopol på problemformuleringen. Jacob Nordangård beskriver detta i sin avhandling och i boken Domedagsklockan.
  Rockström är enligt min enkla mening en god kommunikatör. Han förklarar svåra sammanhang så att gemene man tror sig förstå. Han har matchat sig själv till stor framgång. Att han överdriver och ibland far med rena osanningar är ett medel. Jag kan inte avgöra om det är medvetet eller ett utslag av okunskap. Nu befinner han sig i något som kan liknas vid resonans. Media, med sin passivitet ser till att han inte störs av ”ovidkommande” frågor. Journalistkårens majoritet har sina hjärtan i den grön-vänsterfålla som applåderar varje framträdande. Debattredaktörerna på de tongivande tidningarna vågar/vill inte släppa fram åsikter som ifrågasätter den nära på religiösa likriktning som råder i klimatsverige. Politikerna har helt tappat fattningen. Nu tävlar man om att vara godast bland de goda. Sverige skall ”gå före”!
  Om man lyssnar till minister Romson och statsministern m fl i regeringen hör man bara klimatrelaterade enkla argument som temperaturökning, oväder, havsnivåhöjning etc. Men om man sätter sig in bakgrundsdokumenten till det som skall bli ett bindande klimatavtal för alla FN:s medlemsstater, så som Ann L-H gjort, framstår det hela som något helt annat. Den grönfundamentalistiska drömmen om Global Governance framträder som det egentliga målet. Den som vågar föra detta på tal riskerar dessvärre att avfärdas som konspirationsteoretiker. Jag tar gärna den risken genom att rekommendera alla som kan läsa på internet att söka upp den offentligt tillgängliga information som finns men som inga journalister tycks ha upptäckt.

  Gustav, har du som förefaller vara en klimathotsskeptiker försökt att med din pedagogiska framställningskonst publicera någon debattartikel i ämnet. Rönte du i så fall någon framgång?
  Har du identifierat någon annan scen som står till förfogande för din ”obekväma sanning?”

  Jag tror att hur man kommunicerar sitt budskap visst har betydelse i normalfallet. Det har också betydelse vilka titlar avsändaren kan stoltsera med. (det var väl därför Rockström försågs med professorstitel)
  Nej, att vara klimathotsskeptiker med ambition att förmedla sina tankar är inte lätt. Om du har titlarna, om du har retoriken och du har ett faktabaserat material och du befinner dig i beroende för din anställning/karriär/inkomst är det bäst att ändå hålla tyst. Om du har karriären bakom dig, men allt annat i behåll blir du refuserad. Endast vissa landsortstidningar vågar/vill ta in debattartiklar som ifrågasätter klimathotet. Opinionsläget för oss skeptiker är hopplöst.

 73. Daniel Wiklund

  Du verkar lättskrämd Gustav. Har jag förstått dig rätt att du tillhör inte dom som tänker vandra i mörkret. Du kanske är en retoriker i Rockströms klass, och samlar fler sympatisörer än vad denna blogg gör. Om du inte redan gjort det får du väl starta en skola för att utbilda retoriker, och där kan Rockström vara föreläsare.

 74. Gustav

  Sigvard Eriksson:
  Du ställer relevanta frågor och slår huvudet på spiken i flera avseenden. Jag kan dock inte avslöja vad jag ägnar mig åt privat eller professionellt men vill gärna ha kontakt med dig. Kanske fråga bloggägarna om de kan sätta ihop oss?

 75. Gustav

  Daniel Wiklund:
  Jag är inte särskilt lättskrämd. Brukar försöka ge folk 2:a, 3:e och 4:e chanser innan jag accepterar att ridån gått ner. I ditt fall är det skrämmande att man trots att man upprepade gånger påtalar att jag inte delar JRs åsikter men tycker jag det är värt att studera hans retorik, så tror du att jag är hans fan… Är det ens möjligt att bli så enfaldig? Klart man har haft sina misstankar efter att du brukar jaga TP och ställa frågor om Romson. Sådant beteende som är en våt dröm för varje klimathotare då de kan visa upp för vanligt folk att skeptiker inte har alla hästar hemma. Reklampelaren för KU brukar ju vara UI och Olle Häggström men du kvittar ut dem fint med dina papegoja-fasoner…

 76. Daniel Wiklund

  # 75 Tack för dom ”komplimangerna”, du vet mycket du, du har nog ett sjunde sinne. Om det inte är så att du projicerar.

 77. Gustav

  Daniel Wiklund:
  Jag vet vad jag läser i kommentarsfälten på denna blogg och på UI. Det behövs faktiskt inget sjunde sinne för att begripa att sådant beteende som du ägnar dig åt är mumma för klimathotarna.

 78. Sigvard Eriksson

  Gustav #77
  Redax får gärna ge dig min adress. Kan det föra med sig något gott? Vi får se.

 79. Daniel Wiklund

  Du menar mumma för dig. Det bjuder jag på. (Jag behöver inte hemlighålla vad jag arbetat med, är pensionerad idrottslärare.)

 80. Gustav

  Daniel Wiklund:
  Nej jag menar mumma för Romson. Hon vaknar nog ibland med ett leende på läpparna när hon drömt att det fanns 10 st kopior av Daniel Wiklund vilket skulle kunna ge henne tillräckligt med politiskt stöd inför Paris. Sen blir hon trumpen när hon minns att det bara finns en ensam DW och att hon dessutom måste hitta på ett sätt att få tyst på den egna sidans DW vilket är OH.

 81. L

  #72, Sigvard,

  Mycket väl formulerat. Jag håller kanske inte med om att Rockström är en god kommunikatör, men han är en otrolig maskhållare. Han har dessutom lierat sig med personer som anses pålitliga, som Anders Wijkman och Jan Eliasson. Att även dessa är inne på ett globalt överstyre tycks inte oroa politiker och journalister.

  Det märkliga i vårt öppna land är dock att det inte tillåts någon debatt i klimatfrågan? Jag hade nog väntat mig att det skulle vara mindre kontroversiellt än att debattera flykting- och immigrationsfrågorna som nu helt plötsligt står högst på dagordningen.

  Ska det sluta med att man undviker debatt och insyn fram till ett undertecknat klimatavtal om ett par månader, eller kommer det att avslöjas ett Climategate 3 i sista minuten…?

 82. Daniel Wiklund

  Oj oj, vet Romson vem jag är. Kan det vara du som ”avslöjat” mig. Du vill ju inte berätta vad du jobbar med, vem vet du kanske jobbar åt Seppo.

 83. Mats G

  81
  L
  ”Ska det sluta med att man undviker debatt och insyn fram till ett undertecknat klimatavtal om ett par månader, eller kommer det att avslöjas ett Climategate 3 i sista minuten…?”

  Avtalet måste ratificeras. Då om inte förr blir det offentligt. Men jag måste erkänna att jag oroar mig inte det minsta.

  Paris Climate Change conference känns iskallt.

 84. Gustav

  Daniel W:
  Egentligen var det onödigt av mig att hacka på dig. Beklagar om jag lät vresig. Det är också hedervärt att du avslöjar vad du jobbat med. Själv vågar jag inte gå så långt med tanke på vad som hände Jacob N.

 85. Ann lh

  Hemma igen efter en heldag på ”bokmässan”.
  Gustav. Såvitt jag förstår har du gått kurser i retorik och anser dig därmed kompetent att från det perspektivet döma och döma ut en del av det som skrivs här. Problemet är att, som jag försökte illustrera med jämförelsen med min upplevelse från lärarhögskoletiden (#65), dina teoretiska retorikkunskaperna inte tycks ha satt några djupare spår.
  Och, det är nog inte helt obekant för någon skribent här på bloggen att det finns en fler tusenårig kunskap till och med insikt om hur ens budskap ska gå hem hos olika målgrupper, men ditt eget budskap har jag ännu inte förstått, förutom att du gått kurser.

 86. Gustav

  Ann LH:
  Mitt budskap är att det finns tydliga skäl till varför JR går hem hos en stor del av dem han talar inför. Många skeptiker som angriper JR gör i princip alla fel man kan göra vilket är synd menar jag för i sak tycker jag skeptiker har rätt och alarmister har fel. Många skeptiker har ett ethos som stöter bort 95 % av åhörarna och då spelar det ingen roll om ditt budskap är sant eller inte, de har redan stängt av.

  Men ett sista försök med två frågor till Ann LH: hur tycker du att ett bra föredrag skall läggas upp? Antag att du var alarmist, hur lång tid tror du det skulle ta dig att nå JRs berömmelse?

 87. Lasse

  #86 Gustav
  JR berömmelse är en falsk fasad som jag fällt när beundrare fått reda på hans falskhet.
  Ta Vietnamprogrammet i TV-ren lögn om havsnivåhöjning lät han passera fast han som bevattningsexpert borde känna till landsänkningen där.
  Eller ta den implementering av Toalettlösning som han försökte införa , med Svenskt stöd, i Kina.
  Han har otur när han jobbar helt enkelt! Att klara propaganda utan att klara sitt jobb är en farlig kombination!

 88. Gustav

  Lasse:
  Men guuuuuuuud! Jag dör! Vad är det för fel på folk på den här bloggen? Vi har redan konstaterat att vi tycker JRs budskap är fel i sak men jag kan citera mig själv ett par gånger så att även svagsinta får en chans att hänga med:

  ”i sak tycker jag skeptiker har rätt och alarmister har fel”
  ”i sak tycker jag skeptiker har rätt och alarmister har fel”
  ”i sak tycker jag skeptiker har rätt och alarmister har fel”
  ”i sak tycker jag skeptiker har rätt och alarmister har fel”
  ”i sak tycker jag skeptiker har rätt och alarmister har fel”

  Detta borde göra det ännu svårare för JR att bli berömd kan man tycka. Jag menar att varför inte fundera över hur han för fram sin propaganda för att öka framgången för skeptiker?

 89. Lasse

  #88 Ber om ursäkt för den risk jag utsatte dig för! 😉
  Killen JR är en mytoman som inte drar sig för lögner.
  Skall vi lära oss av detta?
  Är det inte bättre att i varje tillfälle påminna åhörarna om dessa uppenbara lögner.
  Vi har alarmister som återkommer på denna blogg. De skall bemötas med information inte med lögner.
  Trots allt så är skeptiska inställningen tillämpbar på alla som är för säkra på sina teser.
  Påven ogillade fundamentalister sade han i sitt tal i USA och fortsatte med klimatfundamentalismen!
  http://wattsupwiththat.com/2015/09/24/pope-francis-approves-epa-clean-air-initiative/

 90. Gustav

  Lasse:
  Vi har nu passerat Kafka-stadiet.

  ”Är det inte bättre att i varje tillfälle påminna åhörarna om dessa uppenbara lögner.”

  Jag trodde vi ville ha verkan i målet så att säga? Titta bara på vår konversation, jag kommer inte igenom ditt skal över huvudtaget och det går så långt att jag håller på att förlora vettet.

  ”Vi har alarmister som återkommer på denna blogg. De skall bemötas med information inte med lögner.”

  Eh nej! De ska bemötas på ett för dem anpassat och effektivt sätt.

 91. Ann lh

  Gustav.
  1. Mina erfarenheter hittills säger att jag nog aldrig skulle kunna bli alarmistist eftersom jag redan som barn haft för vana att fråga ”hur vet man det”.
  2. Rockströms berömmelse kräver att just ”hur vet man det” frågorna inte ställts i tillräcklig utsträckning. Se ovan.
  Frågan om hur ett bra ”föredrag” läggs upp kan enklast besvaras med att ha fingertoppskänslighet nog att med de självklara grundläggande erfarenheterna från årtusendena som bas kunna anpassa sig till de aktuella mottagarna vid just det aktuella tillfället.
  Ditt budskap har jag ännu inte förstått.

 92. L

  Gustav, det är du som påstår att JR är en bra retoriker, varför inte ta till dig att åtskilliga här inte tycker det? Däremot är han känd för att ha gett citronen ett ansikte och ser verkligen ut som om han tror på det han säger. Men anledningen till att andra tror honom är nog snarare att han presenteras som om han vore påven. Han har utnämnts till Årets Svensk, efter en gästprofessur började han kalla sig professor och fick till slut den hederstiteln och han har åtskilliga gånger presenterats som en ledande klimatforskare, trots att han på sin höjd har kvällstidningskunskaper i ämnet. Men som sagt, han är en bra maskhållare och för fram sina budskap utan att darra på rösten. Men som retoriker är han inte ens i närheten av t ex Rosling, även om man kan se att han ibland försöker ta efter honom…

 93. Gustav,

  Där finns ingen anledning att dö, inte ens att tappa vettet … eller att kalla andra som inte håller med dig för svagsinta.

  För jag ser heller inte den poäng den poäng du försökt göra länge nu. Jag tycker inte Rockström är skicklig eller speciellt bra … bara för att han inte ter sig lika yr som Åsa Romson eller Svante Axelsson i TV.

  Hela hans ’framgång’ beror ju på att han ’skyddas’ från all form av kritik och skarpa frågor, invändningar och uppföljningar. Det precis samma sak som med Al Gore och dennes ’framgång’.

  Det är förstås svårt att avgöra men visst får man känslan av ’mytoman’ emellanåt, eller iaf ngn som utan att blinka undviker varje spektiskt påpekande/invändning och ist svarar/bytter till ngt helt annat.

  Jag har svårt att se att riktiga skeptiker, sådana som kan både tänka och räkna ut saker själva, skulle ha ngt att ta efter från JR. Vad skulle det vara? Svara själv om du nu menar att där verkligen finns ngt att ta efter …

  Du måste komma ihåg att skeptiker öht inte siktar på att vinna några billiga futtiga poäng i ngn 20 sekunders snutt i en TV-soffa. Eller har dem som målgrupp som låter sig påverkas av sånt …

 94. Guy

  L # 92

  Det du säger i din kommentar är till största delen helt rätt. Man undrar om du förstår på vilket sätt?

  I första meningen missar du med din begäran till Gustav. Det har han förstått för evigheter sedan. Och sista meningen är inte relevant, tycker jag.
  Diskussionen gäller väl inte vilken nivå JR har jämfört med andra retoriker. Mera är det väl fråga om att JR går hem hos det stora flertalet i sin publik. Speciellt som han får hjälp av MSM som skyddar honom från obehagliga frågor.

 95. Lasse

  #90 Gustav
  Du ser att vi är inte ute efter att likna dem vi kritiserar.
  Jag har haft en del mailkonversation med SEI som är ”fortet” Rockström styrde över.
  Ibland slinker interna kommentarer igenom: (Kommentar på TT-artikeln – svara eller inte? )
  Lite komiskt är det att se hur de i media för fram allvarliga miner men i svar medger bristande betydelse.

  Media är svaga på kritiskt tänkande-det är väl därför du är lite frustrerad!

 96. Guy

  En aning schockande att se hur ”döva” somliga kan vara på skeptikerbloggen. Kanske det gäller mej med. Vet inte.
  Slabadang (och några andra) brukar säga om alarmister, Klimathotare och liknande att dom inte lyssnar. Han uttrycker det som ” lalalalalalalala –jag hör inte vad du säger”.

  Skrämmande att se samma motstånd på den här bloggen.

  Jonas N 93 snuddar igen på sanningen, som jag ser den. Sista meningen förstår jag inte. Är det ”surt sa räven”? Här på bloggen har klagovisorna gått höga om varför inga skeptiker kommer till tals i TV -soffan. Dessutom är väl skeptikers målgrupp alla. På samma sätt som alarmisterna, eller?

  Följer med intresse med om ni småningom närmar er varandra.

 97. L

  Guy, du missar nog att skeptiker har egentligen ingenting att säga i TV-soffan. Däremot skulle vi kunna debattera med alarmister. Det behövs ingen skicklig retoriker för att säga att himlen är blå när någon annan hävdar att den är grön, men dom gröna har skaffat sig tolkningsföreträde och tillåter inte någon debatt i gammelmedia.

 98. Guy

  L #97

  Du har så rätt sånär som på att Lennart B har många gånger önskats till TV soffan av skeptiker. Han borde ha större auktoritet än JR. Alternativt kunde någon journalist leka djävulens advokat med JR. Tyvärr tycks det inte finnas dylika journalister.

 99. Mats G

  Vi som har informerat oss ser lögnaren i Rockström.
  Frågan i tråden har blivit – Är Rockström en bra retoriker?

  Här är ett smakprov.

  ”Den väg vi är på väg mot i dag har enligt IPCC (FN:s klimatpanel) en tioprocentig sannolikhet att nå en temperaturökning på sex grader. Tio procent kan låta lite, men det är makalöst hög sannolikhet för en totalt oacceptabel framtid. Det motsvarar att vi skulle acceptera runt 1 500 flygkrascher varje dag.”

  Det blir lite finn fem fel på den här.

  Men den retoriska bedömningen torde vara. Kan han sälja in budskapet? Jag vet ej hur bra Rockström går hem i stugorna eller om han bara är en front figur.

  Hur bedömer man om någon är bra retoriker. Är det de retoriska knepen eller hur man framför det man har.

  För många skeptiker blir det omöjligt att tycka Rockström är bra retoriker för vi hör bara lögnerna. Sen är det stopp på något sätt.

  jag försöker förstå Gustavs poäng. Det Rockström gör är att han säljer in ett budskap. Han är en bra säljare. Och då hjälper det om man är mytoman.

  Det har väl hänt mer än en gång att säljare har kommit in på mitt rum och sålt något som jag inte har byggt(programmerat) än.

  Så. Man kan vara en bra säljare utan att vara en bra retoriker Gustav.
  Jämför med Obamas installationstal med Rockströms insatser.

  Själv tycker jag det är sparsmakat med bra retoriker. Men det är en njutning när man väl stöter på någon även om man är av en annan åsikt.

 100. Gustav

  L, #92:
  ”Gustav, det är du som påstår att JR är en bra retoriker, varför inte ta till dig att åtskilliga här inte tycker det?”

  Det finns ett objektivt svar på detta och det är inte särskilt intressant vad folk här tycker. Han har mycket högt förtroende och får genomslag hos svensson när han framträder i media. Punkt. Retorik betyder ungefär konsten att gå hem, vilket JR gör, bevisligen.

  Jonas N:
  ”Jag har svårt att se att riktiga skeptiker, sådana som kan både tänka och räkna ut saker själva, skulle ha ngt att ta efter från JR. Vad skulle det vara?”

  Att föra fram ett budskap och få gehör i de breda folklagren kanske kunde vara något?

  Håller med Guy: ”Här på bloggen har klagovisorna gått höga om varför inga skeptiker kommer till tals i TV -soffan. Dessutom är väl skeptikers målgrupp alla. På samma sätt som alarmisterna, eller?”

  Bloggen KU har en underrubrik: för en genomtänkt klimatpolitik. Är det tänkt att man ska åstadkomma detta utan att föra fram ett budskap? Alls?

  L, #97:
  ”Det behövs ingen skicklig retoriker för att säga att himlen är blå när någon annan hävdar att den är grön”

  Oj jag tror du har mycket att lära. Orwell har ju beskrivit detta förtjänstfullt. Det spelar mindre roll vilken färg himlen verkligen har, vem som säger det och hur denne säger det vinner med hästlängder över vilken färg det är.

 101. L

  Rockströms spelar sitt spel och han lever bra på det. Men om han inte fick fritt spelrum, utan skulle behöva debattera eller ifrågasättas tror jag inte att han skulle ställa upp överhuvudtaget. Han är inte dum och vet att han har alldeles för lite på fötterna. Bara försiktighetsprincipen räcker inte.

  Men vi har lata journalister och vem vill ifrågasätta det politiskt korrekta? Alla spelar med, som nu när VW hängs ut som fuskare, motorjournalister ställer upp i TV och säger att det är chockerande. Trots att både dom och politikerna känt till att det fuskas med testsiffror sedan decennier. Förbrukningssiffror ligger ofta 34-40 procent från verkligheten för att det ska passa politikernas overkliga verklighet…

 102. Gustav

  Mats G, #99:
  Bra kommentar från dig!

  ”Hur bedömer man om någon är bra retoriker. Är det de retoriska knepen eller hur man framför det man har.”

  Det räcker med att mäta om han går hem eller inte. Den absolut viktigaste aspekten är varken vad han säger, hur han säger det eller hans fakta. Det viktigaste är vem han är för åhörarna. Är han en person vi vill lyssna på? Är han attraktiv, rolig, lyssnar han etc? Sådant brukar man baka ihop i något som kallas ethos. Vissa personer har så starkt ethos så de har vunnit debatten innan de ens öppnat munnen. Tänk exempelvis på Jimmy Åkesson vs random svt journalist. Han behöver ju inte göra med än att le efter att de ställt sina vinklade frågor för att åhörarna har utsett honom som vinnare av debatten. Det är här jag menar att JR är superduktig! Något som är väldigt svårt som han klarar galant är att han lyckas hålla tillbaks sin avsky om han debatterar med en skeptiker. Man får istället intrycket av att han försöker hjälpa honom/henne. Säg den skeptiker som klarar det? Kanske Lena Krantz?

 103. L

  #100, Ja Gustav, jag har säkert mycket att lära. Men inte av dig.. 😉

 104. Guy,

  Den skeptiska ståndpunkten bygger inte på klatschiga one-liners och apeller till ’världens bästa experter’ som påstås vara ’eniga’

  Och där finns inga retoriska quick-fixes som skulle få de lättmanipulerade, lättrogna i stora flocken att överge densamma. Deras metod är just att ty sig till flocken, och lyssna på dem som de säger är ledaren som påstås ha svaren och veta varthän alla skall gå …

  Jag håller helt med dig om att mycket vore vunnet ifall bara en skeptker tilläts sitta i samma soffa, eller Lennart Bengtsson för den delen. För att upplysa tittarna om att där finns ett mynt öht … även om jag inte tror att man hinner upplysa dem om allt som finns på dess andra sida.

  Men, och det är väl den viktiga poängen här (med Gustavs föreställning om att Rockströms metod är så bra):

  Skeptikernas berättelse kommer aldrig att vara lättsmälta klatschiga one-liners och förhoppningar om att folk sedan skall haka på … Flocken kommer att följa efter när fler och fler personer offentligt säger att det där med klimathotet var det inte så mycket med … och att åtgärderna som anhängarna pratat sig så varma för är både vansinnigt, dyra, helt och hållet verkningslösa på vad de sägs ’avhjälpa, och dåliga på alla möjliga andra sätt … inklusive miljön.

  Men grejen är ju att journalister, ’experter’ och politiker är livrädda för att visa upp sådant … kanske tom för att de ngnstans långt inne känner på sig att de mest styrs av viljan att få tro på detta … för att det får dem att känna sig lite viktigare och präktigare …

  För ca 10 år sedan var det samma sak med genustokerierna. Detta skulle genomsyra hela samhället, och allt skulle förklaras med könsmaktsordningen och patriarkala strukturer … och alla (i media) sjöng den visans lovsång … tills dårskapen imploderade …

  Vanligt folk visste (kände på sig) sedan länge att det där nog inte var den nya ’allt omfattande sanningen’ … men många jamsade med. Och vi hade anställda genuskonsulenter på kommunerna på samma sätt som vi idag har klimatsamodnare och -kommunikatörer.

  Tyvärr är klimatdårskapen en global Mega- (eg mång-Giga-) industri.

 105. Gustav

  Det räcker med att mäta om han går hem eller inte. Den absolut viktigaste aspekten är varken vad han säger, hur han säger det eller hans fakta. Det viktigaste är vem han är för åhörarna

  Ja, men den attityden gäller ju bara dem som låter sig ryckas med av ytan, dem som fäster mest vikt vid kosmetikan …

  Jag säger inte att man därför skall vara dålig på yta eller kosmetiska detaljer … och du har en poäng i att det vore oklokt att (när tillfälle ges) sitta i TV-soffan och råskälla som en bandhund på Rockström, eller öht bara verka arg och ogin. Men det är det ingen som föreskpråkar heller.

  Och jag tycker inte att detta forum utmärker sig speciellt i det hänseendet heller. För att vra ett levande debattforum på internet, och rörande en politisk (och emotionellt) imfekterad fråga tycker jag snarare att det är väldigt städat här.

  Jag är heller inte så oroad (som vissa) över att nytillkomna läsare här skulle ’förfäras’ över debatten och tonen här.

  Hur många människor tror du kommer hit, som aldrig någonsin sett/deltagit i någon nätdebatt förut? Och efter en titt här, och pga av debatten och tonen därför väljer att tro på alarmistlögnerna!?
  Jag vet att alarmisttroende använder detta som förevändning för att ’stärka’ sin tro, och även Thomas försöker ju ofta gnälla över tonfallet här … Men jag ger alltså väldigt lite för sådant. Nästan alltid är det bara poserande, och en förevändning för att slippa argumentera i sak (och alltså att få fortsätta att tro!)

 106. Gustav

  Jonas N:
  Jag tycker tonen här inne generellt är mycket bra, där du är en av dem som har bäst ork i att städat bemöta påståenden från AGW-are. Det finns dock undantag som jag är övertygad att det kan skrämma bort förstagångsbesökare, exempelvis när DW tenderar att ’jaga’ TP med frågor om vad denne tycker om Romson. Sånt ser inte bra ut och hjälper helt klart AGW-arna i opinionen på samma sätt som Olle Häggström hjälper KU.

  ”Ja, men den attityden gäller ju bara dem som låter sig ryckas med av ytan, dem som fäster mest vikt vid kosmetikan”

  ..men det gör du också Jonas N. Jag tror inte du låter dig övertalas av några klatschiga one-liners men det är mer en nidbild av retorik. Långt innan du tar ställning till budskapets innehåll finns andra saker som du har noterat om själva individen: är det exempelvis en flata från Söder och ser ut som att hon torterar män i sin källare så tror jag inte du är särskilt mottaglig för hennes budskap. På samma sätt finns faktorer som hamnar på ditt pluskonto. Jag gissar lite men misstänker att du jobbar inom juridik? Du brukar vara noggrann med tempus i dina kommentarer och garderar vackert. Om någon skrev på detta sätt tror jag du skulle vara mer positivt inställd redan innan du tog ställning till kärnbudskapet?

  På detta sätt jobbar JR förtjänstfullt. Han är en person som många kan tycka om. Vi har varit inne på det tidigare men han ser hyffsat vältränad ut, han har åkt Vasaloppet, låter ofta avbilda sig i naturen (gärna kallt med en mössa så man kan se att han inte behöver några solsemestrar vintertid för att njuta av naturen). Om du lyssnar på hans intervjuer kommer du märka att han visst får kritiska frågor ibland (såg en intervju från morgonsoffan på TV4 när han började gräla med journalisten) men att han har tekniker för att kunna vända det till sin fördel.

 107. L

  Men Jösses Gustav, det är skillnad på att komma med ett budskap som redaktionen vill höra, framfört av en professor, med vad en skeptiker har att säga; ”du har fel!”….?

  Rockström slår ju in öppna dörrar, det behövs bara lite energi. Hade han varit klimatforskare skulle han aldrig vågat sticka ut huvudet med alla påhittade katastrofer…

 108. Gustav

  L:
  Varför skulle en skeptikers budskap vara ”du har fel”? Varför inte ”för en genomtänkt klimatpolitik”? Då måste jo Rockis hålla med skeptikern istället för att vi alltid ska hamna i opposition. Men fortsätt du att välja dina omöjliga budskap, varför avvika från den inslagna vägen?

 109. Men Gustav,

  Jag är ju inte så imponerad av Rockströms retorik och framföranden. Eller av hans utseende. Men jag är ju å andra sidan tränad i att värdera vad folk faktiskt argumenterar (istället för 1:a intrycket)

  Och jag säger ju heller inte att man inte skall vinnlägga sig om en vinnande overtygande stil.

  Men jag säger att vi (skeptiker) då skall avhålla oss från både falska argument och liknelser, eller känslomässiga apeller och övriga argumentationsfel. Jag tycker för övrigt också att vi (ständigt) bör peka ut argumentationsfelen och inte låta sådana passera opåtalat.

  Jag inser att vi både kommer att missa en (ganska stor) del av åskådarna, och kanske framstå som lite stela och gnetiga. Men det är också vår verkliga styrka: Att vara konsistenta och upprepa samma (giltiga) argument, och kunna visa att de fortfarande gäller även ett/flera år senare.

  PS Jag tror inte att DW skrämmer bort några, och jag tror generellt inte heller att de som låtsas vara förfärade verkligen är det … men visst kan det finnas undantag, både bland sporadiska besökare och kommentarerna här. Men då är det bra om andra här säger till, eller bara mildrar/dämpar. DS

 110. Jag såg en morgonsoffa där Hasse Aaro faktiskt ställde några milda motfrågor, Rockström gled undan dem som en smörklick i en het steckpanna, och började genast att mala på om något annat (skenbart relaterat till frågan/invändningen).

  Det är bla det som ger mig känskan av TV-evangelist .. alltid bara ytliga målande beskrivningar … alltid undvikande/duckande specifika angivelser …

 111. L

  #108, Gustav, det är inte jag som skrivit ”För en genomtänkt klimatpolitik” högst upp på den här sidan, det är dom som var rädda att ”The Climate Scam” inte skulle nå fram till dom som är lurade.

  Nu har jag uppenbarligen valt mina vänner med omsorg, för jag kan inte påminna mig någon som tagit det politiska klimathotet på allvar. Så jag behöver aldrig argumentera, alla jag känner skakar på huvudet åt vindkraftverk och Earth Hour….

 112. Sigvard Eriksson

  ”Ingen här som funderar över varför Rockström är så framgångsrik? Det finns ju gott om alarmister men inte så många som når så högt som Rockström gjort. Know thy enemy finns ju ett uttryck som kunde hjälpa många av er istället för att bara gnälla.” Så löd Gustavs första kommentar.
  Här framgår att Gustav menar att Rockström är framgångsrik. Om vi inte vill vantolka detta förstår man att han menar att framgången handlar om det genomslag JR fått och alltjämt har i media. Inget annat. Har han inte rätt i detta?
  Gustav är också tydlig med att han i själ och hjärta är skeptiker och tar tydligt ställning mot sådana fasoner som en viss herr OH är känd för. I sak är han således på ”vår sida”.

  Skulle vi inte kunna utgå ifrån att Gustav helt enkelt är bekymrad över att skeptikerna inte får komma till tals, varken i PS eller annan media? Om han, som det verkar, är någon slags kommunikationsexpert, är det inte då idè att låta honom få utveckla sina tankar om detta. Kanske har vi något att lära?
  För en skeptiker med djupa kunskaper är det naturligt motbjudande att ta JR som exempel att lära av. Men, skit i JR, låt oss (och Gustav) diskutera hur en effektiv kommunikation visavi omvärlden, alltså inte internt här på bloggen, skall gå till. Organisationer som vill visa att man står för något speciellt och vill bilda opinion för detta, brukar vara noga med att tillämpa genomarbetade strategier. Då är det ingen slump vad som sägs, hur det sägs, när det sägs, av vem det sägs eller i vilket sammanhang det sägs.

  Jag är övertygad om att Gustav vet att klimathotsfrågan är speciell på så vis att den är i högsta grad politisk, att den är instängd i en åsiktsfålla som mycket få i mediasverige vågar lämna och att den är vetenskapligt svår.

  Visst vore det väl intressant att få en sansad diskussion med utgångspunkt i att vi alla har samma intresse och samma bekymmer.

  I dagens läge ser jag ingen skeptiker med vetenskaplig status i den massmediala debatten. Däremot är vi ett mindre antal lekmän som ibland visar oss på lokaltidningarnas debattsidor. Jag inbillar mig att sådana framträdanden har en viss, om ock liten, verkan för att få ut det skeptiska budskapet till allmänheten. Proffsen som huserar på denna blogg, varför ser vi aldrig er som debattörer i media. Jag vet hur invändningen låter; ”du skall inte tro att vi försökt, men vi har för länge sedan insett att det är lönlöst.” Kanske att det i någon mån beror på dålig kommunikationsstrategi? Redaktörerna kanske ryggar för allt för svåra vetenskapliga diskussioner.
  Har jag svurit i kyrkan nu?
  En spekulation: Är Gustav journalist? Kanske i någon av maktens högborgar?

 113. Sigward E

  Visst håller (väl?) folk med om att Rockström nått framgång, både som (bidrags-) entreprenör, i (det som en gång var) den akademiska världen, och (bland det som förr var journalister) i media.

  Och vi har diskuterat både det, och varför det är så mm. Och än mer hur journalistiken är beskaffad som både stjärnögt upphöjer honom till ngn slags Jesus-gestalt och framtidsexpert , men samtidigt skyddar honom mot allt som skulle kunna smolka hans mässande messias-föreställningar.

  Iaf jag har ofta frågat mig hur medvetet sådant sker, och rena osanningar tillåts framföras och stå oemotsagda. Jag har svårt att se att allt detta sker helt utan att nån någonsin är/blir medveten om det. Alltså trots att mina förväntingar på (spec. public service) journalister knappast kan bli lägre generellt, speciellt sk ’miljö-’ journalister ..

  Och svaren på ovanstående frågor innefattar också svaren på varför ’proffsen’ som skriver här inte når ut i media på ngt sätt …. Det var ju många år sedan ngn av de större mediadrakarna ens vågade anordna någon slags debatt.

  Samma sak i andra länder: Alarmistsidan, och säkert ocks PR- och mediefolk har förstått att sådana debatter inte gynnar ’saken’ eller ’budskapet’ … tvärtom, att de är närmast katastrofala för dem.

  Som tex (ganska nyligen) här

 114. Sigvard Eriksson

  Ok Jonas. Kan vi enas om att föreslå Gustav vad det egentligen är han vill, vilka intentioner hade han när han gick in i den här diskussionen?

 115. Ann L-H

  Från # 112
  ”Om han, som det verkar, är någon slags kommunikationsexpert, är det inte då idè att låta honom få utveckla sina tankar om detta. Kanske har vi något att lära?”
  Sigvard förslag om att Gustav skulle utveckla sina tankar i ett gästinlägg här är väl utmärkt!

 116. Gustav

  Jonas N:
  ”eller känslomässiga apeller och övriga argumentationsfel”

  Tycker du att känslomässiga apeller är fel generellt? Är inte det att göra det enkelt för sig? Anledningen till att människan fortfarande kan besegra datorn i schack är trots allt att (tror man) vi är bättre på att värdera, alltså känslomässigt, än datorn eftersom den bevisligen är bättre på att räkna än vad vi är.

  ”Jag inser att vi både kommer att missa en (ganska stor) del av åskådarna, och kanske framstå som lite stela och gnetiga. ”

  Men då kanske du är nöjd med nuvarande opinion i klimatfrågan? Hur kan du vara säker på att det finns en ansenlig del av opinionen som kan ’omvändas’ med denna stela och gnetiga stil? Är du beredd att surra dig vid masten i detta? Alltså om klimathotarna vinner och sänker hela världsekonomin kommer du då vara nöjd med att du var principfast och gnetade på istället för att anpassa din kommunikation till gemene man?

 117. L

  Gustav, det har aldrig slagit dig att det kanske inte finns en stor opinion som håller med Rockström et al? Precis som det aldrig var en majoritet av världens klimatforskare som stödde Pachauri? Man försöker alltid framställa skeptiker som en liten minoritet, men frågan är hur det skulle se ut i en folkomröstning?

 118. Gustav

  Jonas N:
  ”Det var ju många år sedan ngn av de större mediadrakarna ens vågade anordna någon slags debatt.”

  Kan det ha att göra med att skeptiker är lite stela och gnetiga och att en nyhetskanal inte kan motivera varför de ska visa en stel och gnetig karaktär (galne professorn?) istället för Big Brother?

  Sigvard E:
  Tack för ditt stöd! Bra att du verkar förstå vad jag är ute efter nämligen att en kommunikationsstrategi kanske inte vore så dumt. En bra start på regimskifte brukar alltid vara att hitta ett sätt att plocka ner ’ledaren’ i motståndarlaget. Tittar man på svensk politik kan man rätt tydligt se hur tronföljen har gått. Göran P var ohotad till dess någon av hans motståndare analyserade hans retorik och kom med motmedel. Kul förresten att Bo Lundgren var just stel och gnetig men mycket kunnig och fick storspö av GP. Reinfeldt gjorde sin läxa och kom bland annat på att GP aldrig pratade om sin egen politik och kunde då vinna valet genom de enkla frågorna: Vad vill du göra, hur vill du göra det och med vem vill du göra det? Så enkelt var det. Reinfeldt behövde knappt ens säga något själv, han lät bara GP prata så kom han direkt in på moderaternas politik, tog max 1 minut.

  Det är troligtvis inte särskilt svårt att hitta en strategi för att plocka ner JR (faktakunskaperna finns så det blir över på KU) men man är chanslös om man inte ens erkänner att JR är duktig på retorik. Det blir likadant som när en svt-journalist ska intervjua Jimmy Åkesson. Det finns en given utgång på varje sådan intervju vilket är +1% för SD i opinionen.

  Med de förklaringar som getts här om varför JR är framgångsrik (för att han ljuger, har samma politiska övertygelse som media och har falska titlar etc) är uppförsbacken rejäl. Det saknas helt enkelt en analys! Jonas N nämnde intervjun med Hasse Aro och tyckte att JR lyckades glida undan som en klick smör. Jag instämmer inte alls utan tyckte JR gjorde bort sig en smula här (man förlorar alltid på att hamna i polemik med journalisten). Om man ytterligare analyserar hans stil går det säkert att hitta fler blottor eller tom en silver bullet (likt Reinfeldt använde på GP).

 119. Guy

  L #117

  Folket har röstat och 5%:s MP sitter i regeringen. Ingen skeptiker placerar dom där.

 120. L

  #119, och jag har fortfarande inte fattat varför dom sitter i regeringen??

 121. Gustav:

  Kan det ha att göra med att skeptiker är lite stela och gnetiga och att en nyhetskanal inte kan motivera varför de ska visa en stel och gnetig karaktär (galne professorn?) istället för Big Brother?

  Svar: Nej! Det finns alldeles utmärkta skeptiker som både är kunniga, skickliga retoriskt och dessutom underhållande.

  Man undviker att anordna debatter av två skäl:

  Dels så har sådana obönhörligen fått alarmistsidan att framstå som taffliga, med dåliga argument och åskådarna har genomgående visat/röstat att de hållit skeptiska sidan för ’vinnare’ i debatten.

  Den andra är att media mfl sedan åratal har försökt prångla ut budskapet att ’the science is settled’ och att bara kufar och av fossilindustring köpta lakejer inte ställer sig bakom klimatalarmismen. Och varje sådan debatt skulle obönhörligen avslöja hur falskt (båda ggr) detta budksap har varit. Och att de dessutom nu måste banka hem det budskapet med ännu högre (falskare) tonläge: Att där inte finns något att debattera kvar … Man har sas låst in sig i det egenmålade hörnet.

  Och som du säger, man gör nog (fortf korrekt) bedömningen att de som vill se Big Brother, och de som vill höra klimathotstrumman är så många fler (och ungefär samma klientel) att det är motiverat att fortsätta så för ’tittarsiffrornas’ skull.

  Förresten: Att media dels målar in sig i ett hörn och sedan är oförmögna att ta sig ur deomnstreras väl lika väl av hur man försökt framställa det som nu är Sveriges tredje största parti (och tom var störst i en nylig opinionsundersökning).

  Snacka om att vara i just ’förnekelse’ om verkligheten. Och leva kvar i (den helt felaktiga) tron att det är man själv som har ensamrätt att korrekt framställa, besksriva och förklara den.

  Det verkar som både media och yrkespolitiker genomlever sin största kris hitills … och de lär försöka kämpa bitter för att inte förlora ännu mer av sina (hitintills priviligierade) positioner.

 122. L

  Ja Jonas, det är intressant i sammanhanget hur SD har lyckats trots motståndet i gammelmedia. När dom nu är så stora har det utvecklats en slags partiets demokrati som formar om politiken och raderar bort många ytterligheter, det märktes inte minst när man sa upp bekantskapen med ungdomspartiet.

  Jag har inte och kommer sannolikt inte att rösta på dom, men dom ligger uppenbarligen nära hur många vill se Sverige styras. Och klimatfrågan har Fransson skött bra…

 123. Jag tror du missuppfattade vad jag sa om när Haslse Aro ’samtalade’ med Rockström i morgonsoffan.

  Aro ställde faktiskt en del befogade (skarpa) motfrågor men på ett ganska vänligt sätt. Och Rockström gled undan helt och hålet, och bytte ämne till ngt (memorerat) skenbart relaterat (men annat) alarm.

  Jag tyckte heller inte att Rockström skötte detta bra, och en lite skarpare journalist hade kanske inte låtit honom komma undan så lätt. Aro upprepade också sin motfråga, men nöjde sig med Rockströms undanglidande.

  Nej det beklämmande är snarare att Aro är det närmaste ngt ’motstånd’ Rockström har råkat på i mediala sammanhang. Och det är främst medias fallerande … inte skeptikers, och heller inte Rockströms.

  Jag undrade faktiskt om det var detta (undanglidandet) som du tyckte JR var så skicklig på. För att jag ser fortfarande inte mycket till ’skicklighet’ eller ’retorisk förmåga’ när han får mässa helt ostört och utan några som helst skarpa frågor. Jag vet kort sagt fortfarande inte vad det är du beundrar så ..

  Angående:

  man förlorar alltid på att hamna i polemik med journalisten

  Här säger du ju emot dig helt och hållet, när du nyss hävdade att SD alltid gick 1% plus efter varje gång någon journalist försökt förklara för dom att dom inte är demokratiskt rumsrena och egentligen ’rasister’ hela bunten ..

 124. L #122, jag tror det är samma fenomen:

  I båda fallen önskar beskäftiga journalister i media, som tror att deras ’samhällsuppdrag’ är att fostra medborgarna till dom rätta åsikterna, tala om för populasen vad de har att tycka.

  I klimathotssammanhang, försöker de hävda att ’vetenskapen’ har fastslagit att si och så är det, och vem är alla ni som tor er kunna säga emot ’den samlade vetenskapen’ …

  När det gäller SD är skillnaden att folket faktiskt är tillfrågat, iaf vart 4:e år, och att det inte går att kväsa den ’rösten’ (dvs rösterna), och heller inte att argumentera att rösträtten bara skall vara förbehållen de ’rumsrena’ partierna (där tydligen v och mp alltid räknats nästan högst). Alltså har man satsat groteskt mycket krut på att i media försöka förklara att SD egentligen är mycket dåliga människor, med ändlåsa reportage om diverse sunkig- och snaskigheter som skall ha förekommit där.

  Det finns nog ett skäl till att media under inga som helst omständigheter vill göra en seriös opinionsundersökning om hur många som verkligen har svalt klimathotsalarmismen med hull och hår … utan att vi bara får höra/läsa om diverse baklänges-argument för varför alla (som räknas) ju tror på det nästan blint …

 125. L

  #124, nu närmar vi oss sanningen tror jag. Det har ju faktiskt gjorts opinionsmätningar om klimatfrågan, men dom har formulerat frågorna så att svaren är givna. Vill minnas att det en gång var samma institut som valt Westanders till årets PR-byrå för övrigt..? Därför pratas det ständigt om konsensus i kunskapsfrågorna och pyttesmå grupper av ”deniers” som får hålla till på läktaren. När det i själva verket kan vara precis tvärtom, för som sagt, jag stöter så gott som aldrig på någon som är seriöst oroad av något klimathot. Tvärtom raljeras det för det mesta, eller så har man ingen åsikt alls…

 126. Guy

  Jonas N, Gustav,

  ”man förlorar alltid på att hamna i polemik med journalisten ”
  I flesta fall en sanning. Journalisten med sin makt kan bestämma vad som publiceras = hanför alltid sista ordet.

  ”Rockström gled undan helt och hålet, och bytte ämne till ngt (memorerat) skenbart relaterat (men annat) alarm. ”

  Känns det igen från Thomas P:s taktik? Ställ en fråga till honom, som är för honom besvärlig att svara på, så vinklar han den och fäster uppmärksamheten på något annat.
  Samma taktik som alla politiker har. Fråga dem något och dom omformulerar frågan och svarar på den av dom själva omformulerade frågan. Mycket skickligt och få journalister har mage att envisas med sin fråga. Det finns ett underbart exempel som jag tyvärr inte hittar. Det var en tv intervjuare som ställde en fråga till en politiker som började svamla. Journalisten avbröt svadan med orden ”det var inte det jag frågade” varpå svamlandet fortsatte. Journalisten upprepade sin kommentar ”det var inte det jag frågade” tre gånger tills politikern slutade svamla, men svar på frågan fick han inte.

  Skulle vara intressant med journalister som var envisa med sina frågor (ifall dom har en relevant fråga) istället för att bara nicka och ta emot.

 127. Gustav

  Guy:
  ”I flesta fall en sanning. Journalisten med sin makt kan bestämma vad som publiceras = han för alltid sista ordet.”

  Jag menade mer att i en tv-intervju så representerar ofta journalisten en slags medelsvensson och ska låta sig övertalas av intervjuobjektet. Att då byta ämne är inte en seger (som när en politiker intervjuas) utan ett nederlag. JR fick alltså inte med sig medelsvensson utan hamnade i kontrovers med dem.

  Jonas N:
  Menar att det är skillnad om intervjuaren eller du själv som tappar ditt cool först. Åkesson tappar nästan aldrig masken oavsett hur korkade frågor han får av journalisterna (hur gör han?). Han hamnar då i en situation där journalisten kan gå sig trött och målar in sig allt värre i hörnet. Minns en gång när Åkesson fick konstaterea att han tyckte att Astrid Lindgren var mer svensk än Fadimes pappa :D. Lite på samma sätt är det med JR. Han hamnar sällan i konflikt utan brukar kunna klara sådant och få med sig journalister och andra som deltar i studion (även skeptiker).

 128. L

  #127, självklart hamnar sällan Rockström i konflikt eftersom han aldrig har något att tillföra. Han är ingen klimatforskare och har överhuvudtaget aldrig presenterat något nytt, han är bara en papegoja som har förmågan att se allvarlig ut när han vill skrämmas. Och för att slippa gå djupare in i frågorna har han alltid en god nyhet, det är aldrig försent att göra bot…

 129. Gustav

  Okej L. Tror du att du skulle kunna lyckas lika bra som JR att sälja in random hot exempelvis Skogsdöden? Du lyckas ju inte ens se något positivt med JR i detta forum och jag gissar på att om du satt öga mot öga med honom i en studio skulle ditt hat gå rakt igenom rutan även om man tittade på en annan kanal.

 130. L

  #129, det positiva med JR är att han har energi och drar in pengar till sina verksamheter, men hans idéer och verksamhet tycker jag inte för mänskligheten framåt i motsvarande grad. Han gör det alldeles för lätt för sig när han inte håller sig till sanningen, men den egenskapen delar han med såväl bilhandlare som politiker. Själv är jag helt ointresserad av att debattera med såna människor, jag gillar ny kunskap och utveckling.

 131. Gustav

  L:
  Hur kan du vara säker på att JR sympatiserar med sitt eget budskap? Du sa det ju själv: Han gör ett bra jobb i att dra in pengar till sina huvudmän. Han kanske bara är professionell nog att klara detta på bästa sätt och kanske låtsas ha vissa åsikter för att det stärker hans kommunikation?

  Undrar också om man kan sammanfatta din #130 med att du inte har vad som krävs för att bli politiker eller sälja bilar?

 132. Gustav

  Lite på samma sätt är det med JR. Han hamnar sällan i konflikt utan brukar kunna klara sådant och få med sig journalister

  Vad försöker du säga här? Rockström ’hamnar sällan i konflikt’ för att han ju säger precis sådant som morgonsoff-programledaren ju helst av allt vill höra, inklusive dom andra inbjudna som tex miljöministern och ev andra NGO eller myndighetsföreträdare.

  Den relevanta jämförelsen vore väl i så fall att få se hur Rockström skulle hantera det om han blev lika enträget (och gärna också kunnigt) ifrågasatt och kritiserad som man får se när samma kader inget hellre vill än att få sätta dit SD, dess företrädare etc för att vara i grunden vara dåliga änniskor.

  Jag håller med dig om att Åkesson hanterar sådant bättre än nästan anna andra politiker.

  Så jag förstår fortfarande inte på vilket sätt du tycker att Rockström skulle vara skicklig retoriskt, han ger (iaf mig) ett sämre intryck tom de i riggade medhålls-intervjuer och skyddade framträdanden …

  Som sagt, jag har fortf svårt att se vad det är du hyllar … Det har alltid funnits charlataner, som under begränsad tid varit ’framgångssrika’ i att lura omgivningen att köpa/svälja deras produkter och budskap .. och tom få dem att känna sig bra när de gör det.

  Men det är inget som imponerar på mig, och heller ingen metod jag skulle förespråka.

 133. Guy

  Jonas N #132

  ”Men det är inget som imponerar på mig, och heller ingen metod jag skulle förespråka.”

  Det är kanske inte ens meningen att imponera på dej. Det viktiga är att imponera på det vanliga folket och dom troende. Det här lyckas med hjälp av rätta sortens vänner.

  Kanske vi skeptiker borde skaffa den rätta sortens vänner som hjälper oss att komma fram så vi kan bjuda frälsning från klimathotet och det hälften billigare än alarmisterna kan bjuda. 😉

 134. L

  #131, Gustav,

  Det saknar betydelse om JR tror på sina egna sagor eller inte. Jag litar inte en sekund på honom. Vad som krävs för att bli politiker eller sälja bilar beror på vem som frågar. Jag skulle i alla fall inte kunna sälja något jag inte var beredd att köpa själv.

 135. Gustav

  L:
  Exakt du skulle aldrig kunna vara en professionell säljare. Det är väldigt naivt att tro att säljare alltid skulle föredra de egna produkterna. Vi vet egentligen inget om JR mer än hans varumärke men det skulle inte förvåna mig om han har lite aktier i något oljebolag eller tagit en och annan resa till Sharm el Sheik.

  Jonas N:
  Jag menar att JR är delvis skyldig till framgången bland journalister till klimathotet. Han har alltså skapat detta själv delvis eller iaf en situation där de som kritiserar klimathotet är dåliga. Ta efter om du vill men utan att analysera honom tror jag aldrig du kan besegra honom i vanligt folks ögon.

 136. Gustav

  Jonas N;
  Och det kanske förvånar dig men klimatfrågan ser olika ut i EU och Sverige. Finns massor av europeiska NGOs jag sympatiserar med som tycker tvärtom mot deras svenska motsvarigheter. Detta är delvis pga JR som varit skicklig att företräda sina juvudmän

 137. Guy, själfallet har inte JR mig som ’målgrupp’, och jag är heller inte journalisternas (elle deras produkts) ’drömkonsument’. Och ja, i andra större länder finns det (generellt) bättre utbud och kvalitet, och högre högsta nivå.

  Och ja, det är en stor skillnad på en försäljare som skall sälja en produkt av kvalitet för ett rättmätigt pris, och bygga en varaktigt kundrelation, jfrt med en bilskojare som försöker kränga upputsade rishögar till aningslösa offer som inte är vare sig kunniga eller insatta, och som låter sig pratas omkull …

  Jag tycker fö den liknelsen är ganska passande för sådana som Rockström, för många politiker och mediala ’experter’ och även stora delar av media …

  Alltså att sälja en undermålig produkt till dem som inte kan värja sig eller undkomma … tex att välja bort ’produkten’ helt och hållet ..

 138. L

  #135, Gustav, jag tror att din analys av JR är lika felaktig som den du gör av mig….

 139. Gustav

  Jonas N:
  ”Och ja, det är en stor skillnad på en försäljare som skall sälja en produkt av kvalitet för ett rättmätigt pris, och bygga en varaktigt kundrelation, jfrt med en bilskojare som försöker kränga upputsade rishögar till aningslösa offer som inte är vare sig kunniga eller insatta, och som låter sig pratas omkull ”

  Du har verkligen en nidbild av en säljares jobb men om något borde vi kunna enas om att JR i många aspekter har ett långt svårare jobb än en begagnadbilförsäljare. Han säljer ju verkligen anti-guld (ingen brytning såklart) och anti-gröna ängar (mindre CO2 som gödsel åt växterna). Borde vi inte också kunna enas om att man måste vara ganska skicklig för att sälja en sådan produkt? Religionen i forna dar kunde åtminstone locka med paradiset även om det vid det laget var försent att reklamera varan.

  L, #138:
  Jag vet såklart inte mer om dig än vad du skriver, men du har ju framhållit att du inte skulle kunna sälja en produkt du inte vill köpa själv. Är du så naiv att du tror att Göran Persson instämmer med alla beslut han för fram åt (s)? Jag gissar på att GP svär högt efter varje kongresss där vansinnesbesluten har dubbat tätt men hans jobb är att företräda kongressens beslut.

 140. L

  Gustav, jag är glad att du håller med mig om hur JR, politiker och bilhandlare ljuger för att få framgång. Men det betyder inte att man ska beundra dom eller att jag blir mer framgångsrik av att kopiera dom.

 141. Gustav

  Bra att vi kan enas om att Rockström kränger polerad dynga …

  Men ’kunderna’ du beskriver är snarare den delen av befolkningen som vill bli itutad berättelser om dels deras redan existerande kvasi-religiösa föreställningar om att ’skapelsen’ är hotad, och desstuom att inbilla sig att de själva tillhör den utvalda upphöjda skaran vilken genom diverse ritualer och symbolhandlingar kan rena sin ’skuld’ och få absolution från sina synder (och sen ändå fortsätta i samma stil) … eller iaf hoppas att få sälla sig till den skaran, och få de ’rättrognas’ välsignelse och löfte om att de också får sälla sig till ’de godas’ skara.

  Så ja, din liknelse med religionen och vilka behov den tillvaratog är välfunnen (Om än inte din. Det är var skeptiker observerat och pekat ut redan från tidigt skede … )

 142. Gustav

  Jonas N, #141:
  Kan nog instämma i din beskrivning av svensson men det faktum att du skriver så bevisar att du skulle ha väldigt svårt att få genomslag i samma grupp som JR. En sak som folk snappar upp tämligen omgående är hur välvilligt inställd du är som talare. Om man tänker att åhörarna är idioter så syns det omedelbart och de är inte längre särskilt mottagliga för ditt budskap. JR får istället Svensson att känna sig speciella (trots att han rimligen tänker att de är nötter).

  L:
  Jag har sagt typ i varenda inlägg i denna tråd att jag inte delar JRs värderingar men att vad jag tror är värt att analysera hans kommunikationsteknik. Och du får gärna prova att sälja bilar själv, även om du ljuger så tror jag inte du kommer sälja så mycket som en enda bil. Till att börja med finns det väl kanske endast ett bilmärke du kan tänka dig att köpa och således också sälja? När så kunden inte har exakt samma behov/ekonomi som du själv så är det kört och det spelar mindre roll hur mycket du ljuger.

 143. L

  Gustav, det lustiga är att det bara är en timme sen en okänd kom fram till mig och undrade om jag ville sälja bilen… 😉

 144. Gustav,

  Faktiskt inte så mycket ’svensson’ … utan snarare de som anser sig vara lite finare och mer insatt i ’samhällsfrågorna’, dvs lite förmer än ’svensson’. Du vet de som vill se sig själva som ’intellektuella’ eller tom tillhörandes kultur- eller någon annan ’elit’ just såsom journalisterna (i gemen) anser sig vara när de ser sin uppgift som att ’fostra’ svensson’ i vad som är rätt sanning och och även åsikter och värderingar …

  Vanlig ’svensson’ i Sverige är nog betydligt mera både luttrad, cynsik och skeptisk till vad de där ’stockholmarna’ håller på med (vilket alltså är vad de får se i media). Och inte är de så värst bekymrade över klimatet om 100 år heller …

  Och du har ingen aning om ’hur stort genomslag’ jag (eller ngn annan insatt skeptiker) skulle få hos allmänheten om ett sådant tillfälle gaves. Poängen är ju just att den smala åsiktskorridoren, och ffa de som sitter och bevakar den inifrån (för att den utgör deras skyddade värld) är livrädda för att lyfta ens bara lite på det locket …

  Som jag sa längre upp, i nästan alla sådana debatter mellan de två sidorna har det visat sig att folk efter densamma hade flyttat sina positioner tydligt åt det skeptiska hållet, och även att den skeptiska sidan ’vann’ (eller iaf gjorde bättre ifrån sig i) debatten bland majoriteten av lyssnarna. Och att bara de redan hårt vid masten fastbundna troende hävdar motsatsen, och de är alls inte så många, det är bara så att de är dom enda som släpps fram i media (i vanliga fall) … vilket ju är grunden i att vi öht diskuterar Rockström

  (Som är en vetenskaplig, retorisk och kommunikationsmässig nolla … skulle jag nästan vilja hävda 😉 )

 145. L

  Nästa lustiga sammanträffande är att sist jag såg Rockström köra bil, var det en VW… vet dock inte om det var en diesel. Men annars är han mest ute och cyklar…

 146. Gustav

  Jonas N:
  ”Och du har ingen aning om ‘hur stort genomslag’ jag (eller ngn annan insatt skeptiker) skulle få hos allmänheten om ett sådant tillfälle gaves”

  Jag ’vet’ (eftersom det är vetenskap) att en viktig del är att visa välvilja mot sina åhörare. Det låter som att du har en negativ inställning till en del av befolkningen (de låtsasintellektuella stockholmarna om du så vill). Kunde du kontrollera detta, exempelvis genom att verkligen sätta dig in i deras tankesätt och då upptäcka att de inte är så kass trots allt, ja då skulle du få ett större genomslag. Detta menar jag JR kontrollerar mycket väl och den tekniken tycker jag är värd att ta efter.

  Men mina herrar, jag lyfter på hatten och tackar för denna givande diskussion! Hoppas vi kan fortsätta om JR kommer på tal i kommande trådar.