Forsatt ökning av kvicksilver från sopor

 Kvicksilver 2005 2010

Nu har Naturvårdsverket redovisat siffrorna vad gäller Sveriges utsläpp till luft för 2010 till EEA (European Environment Agency).

Inte helt oväntat har kvicksilverutsläppen från avfallsförbränningsanläggningarna ökat. Faktum är att de har ökat med nästan 13% jämfört med 2009. Givetvis kan inte jag veta den exakta anledningen men det är bestickande att utsläppen har ökat så mycket under exakt samma tid som utfasningen av glödlamporna har pågått.

Glödlamporna har ersatts med lågenergilampor som innehåller kvicksilver och givetvis är det meningen att vi skall lämna in dem (det gäller alla lampor) till återvinningsstationerna. Det har visat sig att ca 200.000 lampor varje år, felaktigt lägs i återvinningskärlen för glasåtervinning. Om detta problem rapporterade bl a SvD i november i år. De skrev flera artiklar om saken samt gjorde en liten miniundersökning som naturligtvis inte är statistiskt säkerställd på något vis. Resultat är ändå tankeväckande eftersom 43 % påstod sig lämna dem dit de ska, 19 % i behållare för glödlampor, 6 % i glasåtervinning och hela 32% slänger dem i vanliga hushållssoporna.

Hushållssopor som sedan går till förbränningsanläggningarna.

Totalt sett har dock kvicksilverutsläppen till luft minskat 2010 jämfört med 2009 vilket syns på följande rader i statistiken:

  2009 2010 2009-2010
2 B 5 a Other chemical industry  0,0728 0,0242 -0,0486
2 C 1 Iron and steel production 0,0770 0,0730 -0,0040
2 C 5 e Other metal production  0,0440 0,0290 -0,0150

 

Det är naturligtvis mycket bra att industrin har minskat sina kvicksilverutsläpp men samtidigt oroande att utsläppen från förbränningsanläggningarna ökar så markant.

Personligen förstår jag inte riktigt hur man kan införa ett gift i svenska hem och sedan inte ens se till att det är enkelt för människor att lämna in det för återvinning.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. karlsson

  Ett märkligt beslut av politiker kvicksilver är giftig – CO2 är grunden för fotosyntes och liv.

  Med argumentet lamporna räddar miljön  – CO2 är farligt för miljön

  Dom kanske inte heller vet svaret på 800/100.

 2. Jerker Andersson

  Vi såg en gång i tiden till att fasa ut kvicksilvret i hemmen pga att det var ett så farligt miljögift. I klimatets namn så inför vi nu miljögifter igen. Det krävs ingen Einstein för att förstå att utsläppen av kvicksilver ökar om man pumpar ut mer kvicksilver i folkhemmen. Vi är över 9 miljoner invånare i det här landet men bara en bråkdel av dem är miljöaktivister som slaviskt sorterar felfritt och tom bryter loss plastbitarna från mjölkpaketen.
  På en punkt så får jag nog hålla med AGW anhängarna och det är att hela den här klimatgrejen är illa för mänskligheten, fast istället för att rädda det vi tror vi ska förstöra så förstör vi det vi försöker rädda.

 3. Åke N

  karlsson #1. Vad är det du försöker säga?

 4. Slabadang

  Miljörörelsen är pucko!

  Jag vet inte vad grundfelet ligger, men jag tror att en viktig orsak till att den blir bara dummare och dummare med allt fler självmål är den oseriösas alarmismens framgångar. det är liksom ingen som kritiskt granskar alla påståenden och inte heller har de behövt att plocka upp gammal alarmistisk skit efter sig heller.

  Att dra in kvicksilver i hemmen är så korkat att de borde skämmas ögonen ur sig och att i efterhand skylla politiker att de inte gjort tillräckligt för att ta hand om de gifter som aldrig borde dragits in i hemmen från början blir bara totalt ansvarslöst ohederligt pucko.

  Vi får väl gratulera miljörörelsen till att de bidragit med säkert den största miljöförgiftningen sedan kvarn brann. Vi har kommit en lång bit in i ett samhälle där allt fler är förvirrade om vad som är rätt respektive fel, viktigt respektive oviktig, och i all mindre utsträckning förstår att skilja naturligt från onaturligt. En massa krav och rättigheter utan medföljande ansvar.

 5. Johan M

  Miljörörelsen är nog i detta sammanhang den nyttiga idioten i Osrams smarta strategi.
   
   – Hur går vi från att sälja glödtråd till high-tech elektronik….. hmmm, vänta .. om vi gör så här…
   🙂

 6. Björn

  Så fungerar logiken hos politikerna. Den ene säger att det är förbjudet att använda kvicksilver inom tandvården och den andre säger att det är förbjudet att använda kvicksilverfria lampor och den tredje säger att på grund av utfasningen av de kvicksilverfria lamporna, måste dessa ersättas med lampor som innhåller kvicksilver.

 7. LBt

  Naturligtvis är detta galet, ett ogenomtänkt EU-beslut framdrivet av miljörörelsen. 

 8. Kvicsilverlampor, etanol, biodiesel, vindsnurror, handel med utsläppsrätter allt för att ”rädda” klimatet. Och media, miljörörelsen och samtliga politiska partier är nöjda och kräver mer av ”grön omställning”.
  Detta år 2011!!
  På förpackningen av kvicksilverlamporna finns ingen varningstext om fara för hälsa och miljö och ej att lampan innehåller Hg!! Hade varningarna från Kemikalieinspektionen funnits hade ingen köpt GIFTET! Förbjud produkten! Återvinning kommer aldrig att funka!
  Finns inte en Hg-lampa i mitt hem!

 9. Håkan Bergman

  Biodiesel ja, skrämmande:
  http://www.ted.com/talks/willie_smits_restores_a_rainforest.html 

 10. Lennart Bengtsson

  Återigen ett exempel på den gröna paradoxen och alla ogenomtänkta beslut som fattas av illa insatta tjänstemän(kvinnor) och politiker påhejade av allsköns gröna aktivister. Effekten på jordens klimat och den globala miljön är dessvärre liksom för handeln med utsläppsrätter noll eller negativ. Land A effektiviserar sin energianvändning och sina utsläpp och kan därför sälja sina utsläppsrätter till land B som därvid kan öka sina utsläpp. Resultatet är att de globala utsläppen inte ändras!

  Lennart B 

 11. Johan E

  OFF TOPIC  (IPCC AR5 Expert Review)
  FYI

  Här ett utdrag ur ett email jag just erhöll.  Det kan vara av allmänt intresse.

  ”I have now registered as an expert reviewer for the WGI part of  the fifth Report of the IPCC. for which the First Drafts were distributed on December 16th.
  They are taking extreme precautions to try and discourage genuine comments. You are expected to choose only  one Chapter and to list relevant publications.
  It is being conducted in an atmosphere of strict secrecy, hoping to catch people on the Christmas period and suppress all dissent.
  I have yet to receive my draft, which I understand has  frightening levels of secrecy but I would not be surprised if they did not find some excuse for keeping me out.
  I originally wrote to the address mentioned and it bounced.
  I strongly urge any of you who feel as strongly on this matter as I do to fill in their registration form as soon as possible and to plumb the depths of the registration procedure for the WGII and WGIII parts of the report as well as WGI.
   
  They must not be allowed to get away with it.
   
  Cheers”

 12. Lennart Bengtsson # 10

  Ja nog verkar detta vara ett ogenomtänkt beslut.

  Vad jag inte förstår är hur man tänker när det inte ens går att återvinna dessa lampor på ett enkelt sätt. Har man inte en värd som har återvinningskärl måste man åka iväg till en återvinningsstation för att lämna in dem. För min del handlar det om att jag (utan bil) skall ta mig till Årsta eller passa in de fyra timmar per år som den mobila återvinningsstationen finns tillgänglig.      

  Men det verkar som att det viktigaste är att göra NÅGOT helt oavsett vilken verklig miljönytta detta något gör.

    

 13. ThomasJ

  Nedan ’paper’ är planerat publicering feb-2012, intressant innehåll, indeed!! 🙂

  http://principia-scientific.org/publications/New_Concise_Experiment_on_Backradiation.pdf

  Mvh/TJ

 14. ThomasJ

  Lennart B. #10: Ditt (med fleras) resonemang utgår, som jag uppfattar det, ifrån att CO2 (koldioxid) är ’farligt’ – typ: bidragande till temperaturers förändringar.
  Fråga: kan Du vänligast ge info/tips/hänvisning till att detta ’fakt’ (eg. faktoid) är vetenskapligt redovisat/beskrivet/dokumenterat, allt i enlighet med vetenskaplig bona fide?
  Tack på förhand!

  Mvh/TJ

 15. Johan E

  Regeringskansliet den15 januari 2009:
  “Miljödepartementet.
  Regeringen förbjuder all användning av kvicksilver i Sverige
  Regeringen har idag beslutat att införa ett generellt förbud mot kvicksilver. Förbudet innebär att tandfyllningar med dentalt amalgam upphör och att varor som innehåller kvicksilver inte längre får släppas ut på den svenska marknaden.”

  Att nu på marknaden släppa ut lampor med kvicksilver och göra dem mer eller mindre obligatoriska, är inte bara ett medvetet misstag utan också olagligt. Någon måste ställas till svars.

 16. Mr. G.

  Lena skriver att ca 6% av kvicksilverlamporna hamnar i glasåtervinningen där de säkert kossas i hanteringslogistiken. Då uppstår:
  1. Ett arbetsmiljöproblem i glasåtervinningen
  2. Ett kvalitetsproblem i glasåtervinningen eftersom lamporna också innehåller keramik.
  3. Ett direkt hälsoproblem eftersom det återvunna glaset som blir till nya förpackningar -för t.ex. babymat – eller kanske energibesparande glasfiber som nu innehåller kvicksilver!

  Vad säger de ”gröna” och de ”övervakande”  myndigheterna om detta och vad säger de politiker som vi skall välja i framtiden? 

   

 17. Mr G #16

  Njae, jag skriver inte att det är så i verkligheten utan bara att man har angett så i en liten nätundersökning på SvD.

  Om du klickar dig vidare kan du läsa vad ex vår miljöminister tycker om saker etc.       
    

  De uttalar sig givetvis i förfärade ordalag men vad hade de väntat sig frågar jag? Om man inte har ordnat med en bra återvinningsprocess för de här lamporna, hur kan man då blir förvånad eller förfärad över att den inte fungerar? Klart den inte gör.

   

 18. Mr. G.

  Lena No 12. Någon kanske kan göra NÅGOT genom att ta ett blad ur Greenpeace’s arbetsinstruktioner och ordna en liten mediauppmärksammad happening. 

  Någon ”tappar” en lågenergeilampa i entrèn till t.ex. Greenpeace’s eller WWF’s kontor. Lampan går sönder. Vad händer då?

  Stänger man kontoret för att sanera efter denna ofarliga konsumentprodukt?

  Anklagar man den fumlige för att orsaka ett giftkemiskt attentat? Hur skall detta hanteras av Rättsväsendet då produkten säljs fritt utan varningstext och utan lättillgänglig riskfri återvinning?

  Intressant att pröva? Givetvis bara i teorin genom att ställa frågor till de så svårfångade ”ansvariga” i vårt samhälle.

   

 19. Mr.G. #18 
  Men va fan! Om jag var i Stockholm och inte i Las Palmas skulle jag faktiskt kontemplera möjligheten att utföra detta experiment IRL

 20. Johan E #11
  Läste ditt inlägg. Kan du förtydliga lite. Fattar inte riktigt vem som säger vad.

 21. BoE

  OFF- men ändå ON- Topic.

  Vi som gillar electronik som ljuder väl, har en mycket intressant site att gå till i Australien när lusten faller på.
  ELLIOT SOUND PAGES. Rekommenderas för sin höga kvalitet.

  http://sound.westhost.com/

  Man har där diskuterat i flera år hur korkat det blivit med lågenergilampor med inbyggt HG. Bland väldigt mycket annat.

  Kunnig och välbalanserad site. Gå dit och ta en titt om ni inte redan känner till den.

 22. Bra idé! Skicka kvicksilverlamporna till Greenpeace. Eller gå och dumpa dom utanför deras kontor! De får smaka sin egen medicin! (Jag bor långt från deras kontor – tyvärr!)

 23. L

  Mr G #16, myndigheterna säger att dom kanske ska dra igång en informationskampanj om hur man gör sig av med lamporna. Ett år efter att lagen tillkom…

 24. Ivh

  En lågenergilampa innehåller ungefär 3-4 mg kvicksilver. Det säljs ungefär 1 miljon sådan i Sverige varje år. Det blir 3-4 kg kvicksilver.
   
  Lysrör kan innehålla upp till 15 mg kvicksilver. Gamla lysrör från 80-talet kan innehålla 50 mg kvicksilver.
   
  Det används kol i Sverige som innehåller kvicksilver. De utsläppen är i storleksordningen 100 kg per år.
   
  De totala nedfallet av kvicksilver i Sverige är ungefär 4 ton. Mer än hälften kommer från kolkondenskraftverk runtom i Europa.
   
  Ska något radikalt göras åt kvicksilverproblemet i svenska vattendrag så skall kolanvändningen minska i både Sverige och i våra grannländer.

 25. L

  Ivh, snick-snack. Problemet med kvicksilverlampor är att om man råkar ha sönder någon inomhus måste man vädra ut ordentligt och i glabehållarna har man funnit en hel del kvicksilverspår som både hamnar i marken och gör hela glasåtervinningen svårhanterlig.

  Förutom att dom har ett trist ljus och inte går att tända snabbt… 

 26. Lennart Bengtsson

  thomasJ

  Växthusgasökningen i atmosfären, (varav CO2 står för ca 65%) är ett potentiellt problem då det innebär att jordens strålningsbalans ändras vilket bl a innebär en högre temperatur vid jordytan. Detta är en långsam process men dessvärre praktiskt irreversibel. Någon praktisk lösning existerar inte för tillfället annat än kärnenergi eller en massiv användning av solenergi i områden som Sahara. Sveriges nettoutsläpp av CO2 är i stort sett  noll då den svenska skogsvolymen ökar. Problemet är globalt och hänger samman med att vi nu har mer än 7 miljarder människor på jorden som vill ha ett bättre liv vilket kräver mer energi.  Tyvärr gör den gröna rörelsen här mer skada än nytta. Se bl a mitt tidigare inlägg från i lördags. 

 27. pekke

  Tysklands solcellsdrömmar på väg att slockna:

  German solar firms go from boom to bust
   
  Kina, USA och vad jag förstått även Indien är inte intresserade av en CO2-avgift på flyget i EU, vilket kan leda till handelskrig:
  Business bites: China warns EU of a trade war over carbon emissions charges

 28. Johan E

  Ingvar Engelbrecht #20

  Den citerade engelskspråkiga texten är ett utdrag från ett email från en vän till bl.a. mig. Denna min vän har varit IPCC expert reviewer i många omgångar. Han beskriver den pågående urvalsprocessen för expert reviewers.
  
Här ytterligare information från IPCC :
  The Expert Review of the WGI AR5 First Order Draft has begun on 16 December 2011 and will end on 10 February 2012. Experts interested in participating in this review have to go through an online registration process accessible under https://fod.ipcc.unibe.ch/registration/.

  The FOD review is an open expert review. We aim for a wide circulation and broad expert participation and would therefore appreciate receiving your comments.
  

Once you have successfully completed the registration you will receive, within a day or two, an email from the WGI Technical Support Unit (TSU) with access details and an individual username and password pair. Usernames and passwords are specific to each expert and may not be shared.
  Additional instructions regarding the review will also be provided at that time.

Additional information on WGI and the AR5 is available from the WGI website: https://www.ipcc-wg1.unibe.ch/. Additional information on role of Expert Reviewer may be found in the Annex 1 of Appendix A to the Principles Governing IPCC Work available from
https://www.ipcc-wg1.unibe.ch/procedures/procedures.html.


  Please do not hesitate to contact us should you have further questions or need additional information.
Best regards,
  
IPCC WG1 TSU

 29. Hans

  L #25 

  Och dom är skandalöst dyra dessutom… 

 30. AOH

  Lennart Bengtsson # 26
   
   
  ”…..Växthusgasökningen i atmosfären, (varav CO2 står för ca 65%) är ett potentiellt problem då det innebär att jordens strålningsbalans ändras vilket bl a innebär en högre temperatur vid jordytan. …”
   
  Vilken teori är det som stämmer ?
   
  http://www.geocraft.com/WVFossils/GlobWarmTest/A10b.html
   
  „….The real signature of greenhouse warming is not surface temperature but temperature in the middle of the troposphere, about 5 kilometers up. If global warming is occurring from an increasing greenhouse effect due to CO2 additions by humans the temperature of the middle troposphere should be warming faster than Earth’s surface (2,3).
   
   However, the opposite has been happening– which suggests either the surface temperature records are in error or natural factors, such as changes in solar activity,may be responsible for the slight rise in surface temperatures (approximately 0.6° C, globally) that appears to have occurred over the past century…..“

 31. Bertel

  AOH # 30

  Helt OT, men är skinkan klar?, eller är det ”julstöket” som håller oss vakna?     🙂

  God Jul och tack för alla dessa eminenta ilägg/hänvisningar du har givit mig/oss under året.

  PS.Single malt smakar gott och kungsgranen börjar arta sig(jag är lätt nördig gällande utsmyckningen av granen, skall ha sk ”disney utseende”).DS      

 32. Ulf L

  Jag vill bara säga att det är mycket roligt att Lennart Bengtsson tar sig tid att läsa och skriva här på TCS.

  God Jul och Gott Nytt År allihopa.
  Jag lämnar bloggen temporärt resten av året.

 33. Thomas

  AOH #30 ”However, the opposite has been happening– which suggests either the surface temperature records are in error or natural factors….”


  För naturligtvis kan det ju inte vara de mycket glesare och osäkrare mätningarna på 5 km höjd som är problemet. Nej, det vore alldeles för enkelt och skulle helt strida mot den uppenbara agendan för den där sidan.

 34.  

 35. Johan E #28
  Tack

 36. Jan E M

  L #25

  Du avfärdar et argument med ”snick-snack” utan att tala om vad som är felaktigt.

  Tala om vad som är felaktigt!

 37. L

  Jan E M, ditt resonemang är felaktigt och kan möjligen lura en politiker.

 38. Jan E M

  L #37

  Ditt svar tolkar jag som att det inte kan hitta något fel i det du kommenterade.

 39. L

  Jan E M, jag har inte forskat i om dessa siffror är rätt eftersom argumentationen är fel. Kvicksilver från kolkraft har inte med hanteringen av kvicksilverlampor att göra. Har du slagit sönder någon hemma? Det tar evigheter att bli av med den obehagliga lukten. Och att dom slängs i glasåtervinnings-behållare och hushållssopor är inte direkt nyttigt heller.

   

 40. Gunbo

  AOH #30,

  The real signature of greenhouse warming is not surface temperature but temperature in the middle of the troposphere, about 5 kilometers up.”
   

  Så här skriver Roy Spencer (och jag tror inte han har något intresse av att vilseleda folk):
  ”For instance, the famous “hot spot” seen in the figure has become a hot topic in recent years since at least two satellite temperature datasets (including our UAH dataset), and most radiosonde data analyses suggest the tropical hotspot does not exist. Some have claimed that this somehow invalidates the hypothesis that anthropogenic greenhouse gas emissions are responsible for global warming.
  But the hotspot is not a unique signature of manmade greenhouse gases. It simply reflects anomalous heating of the troposphere — no matter what its source.”

  Så ta inte Geocraft som någon vetenskaplig källa! 

 41. Mr. G.

  Pekke 27: Tysklands solcellsdrömmar på väg att slockna!

  Och i onsdags konkade tyska Solar Millenium. Det var INTE deras århundrade ens! 

 42. Stickan no1

  lvh;
  jämför 4 ton per år över 450 000 km3 och 4 mg på 10 m3
  Viss skillnad eller hur?
   
   

 43. Stickan no1

  Att solcellsföretag kursar är inte underligt. Men det beror på att solceller sjunker i pris. Företagen som kursar är de som inte förstått att solceller kommer att bli än billigare och vanligare och i tid ändrat sin affärsmodell
  De flesta kursande solcellsföretagen har änt sig till bidragssubventionerade elproducenter medan solcellsmarknaden är på väg mot att bli en elkonsumentmarknad utan bidrag. Tyskarnas feed-in tariff var ett elproducentstöd. Det fungerar inte i längden.
  Solceller kommer att mycket snart vara lönsamt utan något stöd. Vad vi ser nu är att marknaden förändras. Den sättningen kommer att ta något år.
  MEN:
  Resultatet kommer bli lite som när PC slog igenom och förändrade tillvaron för stordatormarknaden.  Småskalig kapacitet som sammantaget blir enorm.
  Kvar att lösa är nu småskalig effektiv och billig ellagring. Kan grafen vara nyckel till den dörren?

 44. Jan E M

  L #39

  Jag förstår inte vad du menar med att argumentationen är fel. Att du ens vågar påstå det när du inte ens vet om sifforna är riktiga. Du känner inte till konsekvenserna heller annat än när en lågenergilampa går sönder. Vad för risker stora utsläpp av kvicksilver har i naturen negligerar du helt och även för riskerna med att bo nära en stor utsläppskälla som ett kolkraftverk.

  Risken att bli skadad av kvicksilver är störst i Haparanda på grund av utsläppen från Outokompos metallverk i Tårneå. Haparandaborna har mycket mer kvicksilver i sig än övriga svenskar. Att råka ut för att ett lysrör eller en lågenergilampa går sönder ibland utsätter än inte för tillnärmlsevis lika stor kvicksilverexponering som Haparandaborna.

  Nu skall man inte överdriva risken med att bo i Haparanda. Jämfört med de som lever i centraleuropa så exponeras inte Haparandaborna så mycket för kvicksolver. I centraleuropa är det mest kolkraftverken som gör att befolkningen där exponeras med kvicksilver.

 45. Jan E M

  Stickan n:o 1

  Bara för att göra en jämförelse så innhåller 5 kg fisk från Stockholms skärgård ungefär den mängden kvicksilver du pratar om.

  Kvicksilverinnehållet i maten är en mycket större exponering än att råka ut för att en lågenergilampa går sönder någon gång ibland.

 46. Gunbo, jag tror att du (som vanligt) missar poängen …

  Thomas försöker båda varianter: Att det inte spelar ngn roll (eftersom den inte härör specifikt från CO2) samt här att den nog finns där ändå (trots att man inte kunnat påvisa den alls)

  Efter devisen: Vilket perspektiv som helst passar, sålänge det (ytligt) duger för att bejaka hans uppenbara agenda att upprätthålla AGW-hotet oavset realiteten. Äve om perspektiven talar emot varandra …

  Men så är hans agenda heller inte riktad mot den som uppmärksammar (eller störs av) sådant

 47. Håkan Bergman

  Stickan no1 #43
  Solceller för elproduktion på våra breddgrader är och förblir en dröm:
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.11013!image/allgack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/fullSizeImage/allgack_1983-lastyear.jpg

  Lagra solvärme i stor skala funkar:
  http://www.arlanda.se/sv/Information-om/Miljoarbete/Minskade-utslapp-av-koldioxid/Energi/Akvifaren/ 

 48. Stickan no1

  Det beror väl på priset på solcellen?
  instrålning 1000 kWh m2, systemverkningsgrad 10% ger 100 kWh/m2 och år, systemeffekt 100W/m2
  Om elpriset är en krona/ kWh och solcell inkl inverter kostar under 10 kr/watt eller 1000 kr/100 kwh per år tror jag många ser fördelen i den affären. Livslängd för solceller är mer än 20 år. Elpriset lär inte sjunka.
  Priset är inte tagit ur luften utan en projicering av de 3 senaste årens prisfall. Hösten 2012 eller under 2013 är vi där med nuvarande prisfallstakt.
  Och längre fram i tiden lär priserna landa på än lägre nivå. 
  God Jul.
  Tror förresten dina siffror är uppmätta för en horisontal yta. Ett södervänt tak med lämplig lutning har ca 50% mer instrålning.
  Termisk småskalig säsongslagring av värme är svårt att få lönsam. Stora lager, mycket vatten och alternativkostnaden är låg.

 49. L

  Jan E M, sorry, men du pratar om något helt annat än glödlampor som läcker kvicksilver. Men tror du att vi räddar jorden genom kvicksilverlampor så kanske du också är politiker…

 50. Thomas

  L #49, ämnet i den här tråden var snarare lysrörsalarmism. Lena pratar om procentuell ökning av utsläpp från avfallsanlägngingar, men hon ger inga absoluta siffror. Det gör däremot Ivh i #24. Att bara ge en procentuell siffra utan att jämföra den med vad som kan vara skadligt är ett gammalt knep. Hade det handlat om någonting annat än just kvicksilver från lysrör hade hånet mot sådan oseriös rapportering blivit öronbedövande.

 51. Thomas #50

  Ok, då förmodar jag att du anser att rapporteringen om att koldioxidutsläppen i Sverige har ökat med 11 % var oseriös?

  Kanske inklusive Roslings pajaskonster?

  God Jul på dig förresten!

  😀

 52. Jan E M

  L #49

  Att en lågenergilampa kan gå sönder och läcka några tiondels mg kvicksilver och att några hundra tusen lampor via soporna kan sprida något kg kvicksilver är ett litet miljöproblem jämfört med kolkraftverken som sprider tonvis med kvicksilver.

  Du silar mygg och sväljer kameler. Det är sådan enorm skillnad på miljörisken.

  Om du äter en strömming får du i dig ungefär 0,1 mikrogram kvicksilver. Om en varm lysrörslampa går sönder i rummet du vistas i och den innehåller 3 mg kvicksilver så är det bara en liten del av kvicksilvret som kommer att förångas. Det mesta är bundet till annat material. Det är en ännu mindre del som du andas in.

  Jag har för övrigt aldrig råkat ut för att ett lysrör eller lysrörslampa gått sönder.

 53. L

  Jan E M, då kanske du ska slå sönder en lampa inomhus och jämföra med luften utanför. Sätt sen frågan i rätt perspektiv, som t ex de hundratals kolkraftverk som är under byggnad i Kina. Vad betyder glödlampsförbudet i verkligheten? Jag tror att hela EU:s besparing i CO2-utsläpp försvinner på några minuter…

 54. Håkan Bergman

  Stickan no1 #48
  Du dom där siffrorna i grafen är årsmedelvärlden, effekten per m2 är alltså rejält lägre under vinterhalvåret när vi behöver energin, allt står och faller med hur vi kan lagra energin och där ser vi ingen revolutionerande lösning för småskaliga system inom överskådlig tid. 

 55. Thomas

  L #53 vad har Kinas bygge av kolkraftverk att göra med hur farligt det är med lågenergilampor i Sverige? Kina har ju f.ö. samma regler på gång så de tycks gjort samma bedömning av riskerna.

 56. Stickan no1

  Tror du missuppfattar mig Håkan B
  Jag tror heller inte solceller klarar vårt elbehov under vintern utan säsongslagring av el.
  Men det utesluter inte att solceller mycket snart är en bra affär för att minska kostnaden för sin egna elförbrukning. Det ena utesluter inte det andra.
  Och vad det gäller lagringskapacitet är jag övertygad om att en lösning kommer. Förr eller senare. Kanske kan vi långtidslagra energin likt naturens egna genialiska lösning?
  Med hjälp av kolväte. 😉
   

 57. L

  Thomas, du har alltid saknat det globala perspektivet i klimatfrågan…

 58. Thomas

  L #57 men jag trodde diskussionen här rörde kvicksilver. Vad har det med klimatet att göra?

 59. L

  Thomas, fråga politikerna som förbjöd vanliga glödlampor…

 60. Ivh

  L #25
   
  Vad är det som jag påstår som är felaktigt?
  Du vet uppenbarligen inte det! 
  Jag kan ge dig mer information.
  Om en lysrörslampa går sönder är det ändå osannolikt att kvicksilverhalten i luften kommer att överstiga gränsvärdet 0,03 mg/m3 (Hg/luft).
  Du har själv kvicksilver i din kropp som motsvarar innehållet i några 10-tals lågenergilampor.
   
  Det är inte proportioner på vad kritiserar. Det är inte OK med lysrör och lysrörslampor, men det är helt OK att förbränna kol så att tusenfalt mer kvicksilver sprids i naturen.
   

 61. DV

  lvh #60
  Har du missat stickans kommenatr #42?

 62. L

  Ivh, nu kan jag bara svara med en kommentar som blir borttagen…

 63. ThomasJ

  Lennart B. #26: Tack för respons, även om den ej var svar på frågan. Tar därför upp nedan frågor för Di/Er att funderixieren om:

  1.      Why can’t warming alarmists produce a single legitimate example of empirical evidence to support the manmade global-warming hypothesis?
   
  2.      Why has Earth been warming for 300 years when man has only emitted measurable amounts of CO2 into the atmosphere for the last 150 years?
   
   
  3.      Why did Earth cool for 500 years before the recent 300-year warming and warm for several hundred years before that when even the Intergovernmental Panel on Climate Change says CO2 levels did not change?
   
  4.      Why was the Medieval Warm Period, a thousand years ago, warmer than today even though the CO2 level was 38 percent lower than today?
   
  5.      Why did many of Earth’s major glaciers in the Alps. Asia, New Zealand and Patagonia begin to retreat nearly half a century before the Industrial Revolution and man’s CO2 emissions?
   
  6.      Of the last five interglacials, going back 400,000 years, why is our current interglacial the coolest of the five even though Earth’s CO2 level is about 35 percent higher?
   
  7.      Why has our current 10,000-year-long Holocene epoch been warmer than today for 50 percent of the time when CO2 levels were about 35 percent lower than today?
   
  8.      Why are correlations of Earth’s temperature with natural factors such as sunspot numbers, solar cycle lengths, solar magnetic variations and changes in major ocean currents all better than the correlation of Earth’s temperature with CO2 levels?
   
  9.      Can your nations economy stand to pay trillions to prevent slightly milder weather that may or may not be caused by a harmless trace gas essential to life on Earth?
  (frågeställaren är Geologist and radio and TV broadcaster Leighton Steward, Kanada)

  Jag håller med Dig om de ’grönas’ vansinnen avseende energifrågorna, dock motsätter jag mig en accept av James Hansens & Nasas ’bogus’  Earth Energy Budget, dvs. det fundament(?) Du refererar till & argumenterar ifrån.
  Medhåll oxo att dessa frågor ligger utanför denna tråds egentliga rubrik, sorry about that… (kind of, iaf.  😉  )

  Mvh/TJ  

 64. ThomasJ

  Johan E. #28: Tack för den infon! Värdefull!  😀

  Mvh/TJ

 65. Lennart Bengtsson

  ThomasJ

  I julstöket har jag tyvärr inte tid att svara på alla Dina frågor som dessutom kräver en hel del eftertanke. Rekonstruktioner av den globala temperaturen före 1850 är ytterst svårt och ganska otillförlitliga. Vi är inte särskilt hjälpta av observationer från Europa då Europas temperatur är dåligt korrelerad med den globala temperaturen. Jämför förra och förrförra vinter. Inte heller kan Du förvänta Dig ett enkelt samband mellan växthusgaser och temperaturen på 2m höjd över marken.Du bör åtminstone använda den totala ändringen i strålningen. Samband mellan solfläckar och klimat avfärdas numera av solforskarna själva. Med tanke på att NH är i abhelium i början av juli är faktiskt betingelserna  normalt sett goda för en viss glaciationsökning. Sannolikt har detta motverkats av växthusgasernas ökning ( hittills med 2.8W/m2) Detta motsvarar en ökning av solarkonstanten med 16W/m2

  Hsn

  LennartB 

 66. Björn

  Thomas [58]; Koldioxidhysterin är upphov till kvicksilvereländet, vindkraftseländet, grönavågeneländet, klimatsmarteländet, koldioxidskatteländet, stängaavkärnkraftseländet, etc etc.

 67. lars jonsson

  Lennart Bengtsson
  Skulle vara jättetacksam för referens avseende att solforskarna avvisar sambandet mellan solfläckar och klimat. Jag betvivlar inte detta och är hela tiden beredd att ompröva min inställning, därför skulle jag gärna läsa din referens.

 68. Björn

  Lennart Bengtsson [65]; Det är inte första aprill idag! Solfläckar är det samma som synlig magnetisk aktivitet. Menar du att Henrik Svensmark et al. skulle revidera sin uppfattning om solens inverkan på kliamtet? De som tror på AGW är förnekarna till att solfläckarna inte har någon betydelse.

 69. Bertel

  Björn # 68

  Du ökade mitt verbala bredd med ett nytt ord. Solförnekare.  🙂  

 70. ThomasJ

  Lennart B. #65: Kan Du vänligast skriva på svenska?
  Tack på förhand & sorry för ’stör’ i ’juleriet’.

  Har ingen brådska. har aldrig haft, och det är la måhända just därför min realistiska/kritiska inställning/uppfattning vs. det för vissa och av olika anledningar varande s.k. ’klimathotet’ vuxit fram och verifierats (tagit åtskilliga t-timmars läsning, väl värda).

  Så när (h)julesnurren är förbi vore jag/vi tacksam/a för svar på frågorna, vänligast på förståelig svenska och utan elastisk o/e cirkulär  ’pravda’, ok?. Tack på förhand och God Jul! 🙂

  Mvh/TJ

  PS: har oxo hunnit med att läsa lite om Svensmarks arbeten… //DS

 71. Ivh

  L #62
   
  Jag förstår att du inte kan svara. Jag hoppas att du tar till dig av de faktauppgifter som jag lämnat och tänker efter när det gäller riskanalyser. Du kommer att komma fram till att kvicksilvret i lysrör och lysrörslampor utgör en väldigt liten risk jämfört med det som sprids vid koleldning.
   
  Nu är det inte bara kvicksilver som sprids vid koleldning. Andra tungmetaller som kadmium, uran och många andra varav flera är radioaktiva. Ett koleldat kraftverk sprider ungefär 10-100 ggr så mycket radioaktivitet som ett kärnkraftverk gör. Skillnaden mellan olika kolkraftverk är stor beroende på kvaliteten på kolet.
   
  Det finns flera miljöskäl till varför man inte skall elda stenkol. Torv är heller ingen bra energikälla ur den synpunkten.

 72. L

  Ivh, det var värst vad du kan mycket, du måste ha följt TCS länge!

 73. L

  Ivh, eftersom det är Jul ska vi vara snälla, så här får du några debatt-tips;

  http://youtu.be/1w0l9GNi0OU 

 74. Ivh

  Stickan n:o 1 #42
   
  DV #61 har rätt att jag missade Stickans kommentar. Men här kommer ett svar:
   
  Nedfallet av kvicksilver i naturen gör att det till slut hamnar i livsmedel som fisk och andra vilda djur. Tamboskap innehåller mindre kvicksilver. Därför är det viktigt att kvicksilverutsläppen minskas.
  Om ett lysrör eller lysrörslampa går sönder går sönder i ett litet rum så kanske 10% av kvicksilvret förångas om lampan är varm. Har rummet en volym på 20 kbm så blir kvicksilverinnhållet 0,015 mg/m3 vilket är mindre än gränsvärdet på 0,03 mg/m3. Att vid något enstaka tillfälle råka ut för en sådan olycka är en liten risk jämfört med kvicksilverinnehållet i maten.
   
  Kvicksilver finns i ganska många saker i våra hem. Själv har jag batterier som är märkta Hg. Även batterier som inte är märkta Hg kan innehålla upp till 5 mg Hg per kilo batterivikt. Naturvårdverket räknar med att det finns sammanlagt 40 ton kvicksilver i våra hem bara i form av batterier. I lysrör och lysrörslampor så rör det sig om några hundra kilo som finns i våra hem.
   
  Batteriet i min jaktradio innehåller flera gram kvicksilver. Om det batteriet skulle hamna i en eld blir det hälsofarligt, för det innehåller c:a 1000 ggr så mycket kvicksilver som en lågenergilampa.

 75. Ivh

  L #72
   
  Jag är civilingenjör och i huvudsak jobbat med energi under mitt nästan 40-åriga yrkesverksamma liv. Först med eldistribution, senare med fjärrvärme. Jag var också aktiv inför kärnkraftsomröstningen 1980, då lärde jag mig mycket om kolets nackdelar. 
   
  Jag får önska en God Jul.

 76. L

  Ivh, som sagt, vad är en spik i foten! God Jul själv!