Finsk pinne till Jul

battleofthegraphs

I dessa tider känns det riktigt att besöka Rovaniemi i norra Finland, där enligt uppgift tomten lär husera. En annan mycket intelligent finsk medborgare är Mauri Timonen, dendrokronolog. Han höll en klimatföreläsning vid Mensas Internationella Midsommarnattsmöte i tomtens hemtrakter i somras. Han utmanar Michael Mann och IPCC´s hockeyklubba med en egen bild av klimatet. Ja. egen, den liknar i mycket IPCC´s första graf över klimatet från sin första rapport.  Jag rekommenderar varmt någon av hans informativa bildspel som man kan ladda ner via denna sida, den senaste heter ”Dendrochronology highlights. Climate lesson at Mensa International Midnight Sun Meeting”. Det finns även en liknande föreläsning med namnet ”climate250.pdf” som hölls under trädringarnas internationella möte i Finland sommaren 2010. Jag har en svaghet för finsk sisu.  Ovan ser ni hans finska pinne VS M&B Hockeystick tagen från det senare bildspelet. Hoppas att deras arbeten ger ringar på vattnet. Under en expedition utmed norra Sibirien 1994 tog jag med mig hem ett antal bitar av drivved av lärkträd  från Sibirien. De har en fantastisk sidenartad yta och just idag när jag sökte efter vår julgransfot dök nedanstående ”fot” eller jag menar rot upp som jag genast ”fotat” för att illustrera ett flertal klimatrelaterade frågor (varnar känsliga läsare för dåliga ordvitsar).  Finnar och ryssar står ofta med ”fötterna på jorden” i klimatfrågor.

larkfot

I alla händelser så verkar Mann, Bradley, Jones och många andra IPCC-dendrokronologer ha fått sina lärkträd från Jamal om ”bakfoten”. Manns ”trick” att lägga på avlästa temperaturdata på proxydata var ett strålande konststycke, men kan straffa sig snabbare än vad de tänkt sig, se denna video. I Finland finns en fantastisk serie av äldre sjödränkta tallstockar som kan berätta om gamla tider. Tillväxtringarna hos de nordskandinaviska träden visar på en utplaning och långsam minskning kring mitten av förra seklet, ni vet där kurvan slakade och Mann la på termometerdata, de finska tallarna följer snarare solaktiviteten. De finska forskarna vill liksom inte foga sig till konsensus och insisterar på att avläsa resultaten med integritet, månne de ”hava tomtar på loftet”. Nyligen publicerade de en artikel som kopplar klimatet till solaktivitet. Timonen säger i dendro-föreläsningen att:

Vi har funnit en intressant cykel på ungefär 80–95 år i den superlånga finska kronologin för tallar vid trädgränsen. Men våglängdsanalyser visar på att den inte är konstant, den har hoppat upp och ner under de senaste 600 åren och under andra perioder. Om denna cykel stämmer är det möjligt att prognostisera det framtida naturliga klimatvariationerna. Klimatet kan följa den orange kurvan. Men här tar vi inte hänsyn till någon inverkan av människan.

Timonendendro

Deras råd är, inga politiska beslut avseende klimatet skall göras på kortare sikt än hundraårsserier. Kanske kan vi se fram emot en riktigt kall period under mitten av detta sekel, hur förbereder sig politiker för detta? ”Tomtarna” i regeringskansliet har väl pensionerat sig då, men kanske måste de redan inom de närmsta tio åren ”gran”ska sin politik. Att ”fälla” regeringen lär ju inte hjälpa ett ”barr”.  Men om nu finnarna tror att denna värmeperiod går i ”träda” så lär väl det gamla hotet om en ny istid tas upp på nytt, allt går i cykler. Kanske kommer till och med den gamla vanliga visan besannas, att julen varar ända in till Påska. Men det är inte sant, men de är inte sant.

GOD JUL

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olaus Petri

  Stort tack för ännu en trevlig postning Lars. Finnarna kan nog bli mer klimatkännbara än en ”finne i r-ven”. Och God Jul till dig och hela SI som gjort och gör ett fantastiskt jobb. 

 2. Validering

  Bra artikel Lars J !

  Vi ser den politiskt styrda klimatvetenskapens hypoteser i fritt fall. Jag delar din uppskattning av finnarnas vad jag kallar raka enkelhet och ärlighet. Man kan lita på finnar!.

 3. Ann L-H

  Lars J! Tack för ännu en skön julklapp från Dig.

  GOD JUL till Dig, hela SI och alla som i övrigt lyfter vardagen här ute i Väst genom att sprida sina insikter och åsikter på TCS.   

 4. Hans

  Tack för en mycket bra artikel, Lars J! Den satt som en ”kartnagel” i ögat på hockeygänget och klingade gott som ackompanjemang till morgonens första kaffe”tår”. 

  Jag tycker politikerna borde åtalas för ”häl”eri när dom försöker sälja på folket ett så ohederligt gods som en falsifierad hypotes. =)

  ”Fot”not: God Jul hela SI och tack för det utmärkta jobb ni gör!
   

 5. Kul och bra artikel. Håller med. Finnarna tar ingen skit, de är raka.

 6. Mr. G.

  Väl och vackert skrivet Lars! Och din ”trädfot” tycks vara en vänsterfot vilket enligt mina vetenskapliga undersökningar också är de klimata fotavtryckens dominerande illustration. Nu har vi konsensus i frågan tycks det.Eller…?

  Ett Klimatvänligt år önskas alla ”Scammare”! 

 7. Hans Danielsson

  Tack Lars J för denna trevliga julklapp!Jag har många gånger önskat att  vi i Sverige skulle ha haft en regering av finnar,som står med fötterna på jorden,i stället för våra flummisar.God Jul och Gott Nytt År främst till alla som håller TCS i gång men även till övriga som läser på TCS!

 8. Tack Lars,

  jag hoppas att du hade lika roligt när du skrev detta som jag när jag läste det!

 9. Johan E

  o@€;-)
  God Jul till er alla önskar Julgubben (se ovan)

 10. Lennart Bengtsson

  Till de flesta,

  Den finske medborgaren Timonens uppfattning om klimatets variation under de senaste 1000 åren förfaller hamna i god jord hos klimatskammens läsare, dock är det knappast en uppfattning som delas av experter på området.  Finska experter har en tendens att bedömas positivt i Sverige även om  de kan vara ute och cykla. Detta gällde också Dr Similäs långtidsprognoser på 1970-talet. Att dessa sedan var fel glömde folk  bort  redan efter några dagar.
   Dendrokronologiska data är av  (ytterst) tveksamt värde när det gäller att rekonstruera klimatet före den tid då regelmässiga meteorologiska mätningar påbörjades under  sent 1700-tal och 1800-talet. En sådan befogad kritik fördes också fram  mot Michael Mann. Trädringars tjocklek beror nämligen på en mängd olika faktorer, varav fler inte har ett dyft att göra med klimatet.

  Variationerna i jordens klimat under de senast  1000 åren har dominerats av naturliga variationer och större vulkanutbrott ( jämför bara årets vinter med de föregående två  åren). Den enda ” (svaga) klimatsignal” som kan identifieras är faktiskt den från växthusgaserna. Här är faktiskt den vetenskapliga expertisen enig. Beläggen härför är faktiskt övertygande med bl a en troposfärisk uppvärmning och stratosfärisk avkylning. Att det finns aktivister som överdriver detta, inte minst i Sverige, ändrar inte på  robusta vetenskapliga mätningar. 

  God Jul från

  LennartB 

 11. De får nog något argt mail snart ”HIDE THE FUCKIN DECLIE”!
  från The Mann! 

 12. Åke N

  Lennart Bengtsson #10.
  ”Beläggen härför är faktiskt övertygande med bl a en troposfärisk uppvärmning och stratosfärisk avkylning. Att det finns aktivister som överdriver detta, inte minst i Sverige, ändrar inte på  robusta vetenskapliga mätningar.”
  Här råder tydligen olika uppfattningar:
  http://www.theaustralian.com.au/news/no-smoking-hot-spot/story-e6frg73o-1111116945238
  http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=5UKI3lKts9Q
  God Jul
  Lennart
   

 13. LBt

  Lennart B,
  den stigande trenden sen ca 1910 bryts 45 för att sedan fortsätta igen runt 70. Vet du om någon tittat på möjligheten att detta avbrott förorsakats av de kärnvapensprängningar i atmosfären som pågick under denna period?

 14. Åke N

  LBt #13. En tanke som jag inte har haft. Men liknade uppgångar och nedgångar har funnits även före 1940.

 15. Lennart Bengtsson

  LBt13

  Inte vad jag känner till men det är en intressant ide som jag  också   har funderat över. Det finns emellertid inte något tydligt kausalt samband, och när det gäller aerosoler och moln finns det  kunskapsbrister. Ett problem är att realistiska modellberäkningar genererar slumpartade processer  som påverkar medeltemperaturen över flera dekader på liknande sätt. Det varma 30-talet och det kalla 60-talet kan med andra ord bero på en ren slump. Detta är en av orsakerna att det tom är svårt att påvisa växthuseffekten, vilket vi dock numera kan göra med stor sannolikhet. Hur kraftig den blir däremot är fortfarande mycket osäkert. Hittills har uppvärmning varit svagare än vad de flesta modellberäkningar anger. Dessvärre vet vi inte hur länge denna hittills gynnsamma utveckling kommer att fortsätta. Att bättre klarlägga detta är  givetvis en huvuduppgift inom klimatforskningen  

 16. Lars Jonsson

  Tack för alla kommentarer, och tack även Lennart för dina input på denna sida, det viktigaste är att en dialog och ett kritiskt tänkande hålls igång. Jag är medveten om att just trädringarnas bredd inte är ett sant mått på klimatet men det säger något om områdets klimatologiska historia, t.ex norra Skandinavien. Då just Arktis ligger i skottlinjen i debatten så berättar trots allt träden en historia, t.ex om att medeltiden var varmare i stora delar av norra halvklotet. Jag tycker i alla händelser att det finns en noggrannhet och ett självständigt tänkande hos finska naturvetenskapare.

 17. Gunbo

  Åke N #12,

  Fred Singer säger: ”The hot spot is the characteristic fingerprint of greenhouse warming”

  Fel, fel, fel!
   
  Roy Spencer skriver:
   
  ”For instance, the famous “hot spot” seen in the figure has become a hot topic in recent years since at least two satellite temperature datasets (including our UAH dataset), and most radiosonde data analyses suggest the tropical hotspot does not exist. Some have claimed that this somehow invalidates the hypothesis that anthropogenic greenhouse gas emissions are responsible for global warming.
   
  But the hotspot is not a unique signature of manmade greenhouse gases. It simply reflects anomalous heating of the troposphere — no matter what its source.”  (min fetning)

  Läs gärna mer om detta på Roy Spencers blogg!

 18. Gunbo

  Lars Jonsson #16,

  ”Då just Arktis ligger i skottlinjen i debatten så berättar trots allt träden en historia, t.ex om att medeltiden var varmare i stora delar av norra halvklotet.”

  Professor Leif Kullman som studerat fjällvärlden i många många år skriver så här på sin blogg:

  Temperaturen är nu 1,3-1,4 grader högre än vid förra sekelskiftet. Det senaste seklet har möjligtvis varit det varmaste på 6000-7000 år. Om detta vittnar samstämmigt trädgränsernas och glaciärernas historia. Vissa omständigheter talar dock för att Medeltiden (omkring 1000 e.Kr.) kan ha varit nästan lika varm.”

  Han skriver också i en bildtext:

  ”Large chunk of birch bark recovered right at the lower margin of the glacier Ekorrglaciären (Sylarna Mts.).The site is 1350 m a.s.l., which is about 425 m higher upslope than the local treeline. Radiocarbon dating yielded 9020 cal. yr BP. During a period 9700-6100 before the present day, birch and pine trees grew without interruption where glaciers subsequently came to cover the site as a consequence of climate cooling.”

  Hade det varit varmare under MWP hade glaciären smält och barken förmodligen blottlagts och förmultnat.
   

   

 19. Lennart Bengtsson

  Hej

  Det är som sagt inte det lättaste att identifiera orsak till en observerad klimatanomali då klimatsystemet självt skapar denna ungefär som en klanglåda skapar sitt eget ljudmönster. Emellertid, skiljer sig soluppvärmning från växthusgaser genom att i det första fallet är den kortvågiga  strålningen involverad i den andra den långvågiga  värmestrålningen. Vi kan skilja på detta genom ändringen av stratosfärtemperaturen – då en förhöjd solstrålning ger en uppvärmning där medan växthusgaserna ger en avkylning

  Hsn

  LennartB 

 20. Slabadang

  Lennart B!

  Jag vet att ni försöker få ordning på klimatets alla funktioner. Problemet är att ni nog tog ut alla svaren för snabbt i förskott och hängde upp för många förklaringar runt CO2s hypotesens effekter med ännu osäkrare variabler som fyllnadsmassa i modellerna.

  Ni har ju ett antal mycket stora grundproblem att hantera. Det första är ju att uppvärmningsprofilen från markyta upp till stratosfären inte stämmer med IPCCs grundmodell. Avsaknaden av hotspot borde tas på riktigt allvar.Att föröka hitta fel på observationer istället är knappast att jobba i rätt ände. Här verkar det som hela ”hockeyligan” gått in i sann förnekelse?

  Hur reagerar du när nu observationer av både lägre stigningshastighet för havsnivåer och perioden för utebliven uppvärmning blir allt längre ? Var går din egen bortre gräns för fortsatt hålla tummarna för att IPCCs (dina?) modeller skall hålla /kasta in handuken och ompröva?

 21. Slabadang

  Gunbo!

  Ordningsfråga; är det Spencers eller IPCCs (Trenberths) syn på hotspoten vi ska diskutera? Du får nog välja fot.

  P .S (det luktar julskinka nu)

 22. Åke N

  Lennart #19. Ännu en gång en förflyttning av målburen. Skulle växthuseffekten ge en nedkylning i stratosfären. Är en total nyhet för mig.

 23. Lena Krantz

  Lennart Bengtsson

  Givetvis är det inte en lätt sak att försöka rekonstruera klimatet ett eller två tusen år bakåt i tiden. Jag brukar framhålla Fredrik Charpentier Ljungqvists försök. 

  http://www.medeltid.su.se/OmOss/Fredrik_Charpentier_Ljungqvist_publikationer.htm  
    
  , ”A new reconstruction of temperature variability in the extra-tropical Northern Hemisphere during the last two millennia”, Geografiska Annaler: Physical Geography 92 A (2010): 339-351. [Data från artikeln är fritt tillgänglig på databasen för NOAA’s National Climatic Data Center.] 

  Han behöver ju givetvis inte ha rätt men det jag har sett är ändå rätt entydigt. Bilden av hur klimatet har varierat på Norra Hemisfären har gått från ett nästan rakt streck med en brant stigning i vår tid till att många redovisar ett betydligt mer varierat klimat i gågna tider. 

  Jag hävdar därmed inte att människan inte påverkar klimatet, bara att skillnaderna mellan de varma perioderna inte är så dramatiska.

     

       

 24. Såväl en ökande växthuseffekt i troposfären som ett minskande ozonskikt ger en avkylning av stratosfären. Eftersom avkylningen av stratosfären tycks ha avstannat, var det nog det minskande ozonskiktet som var huvudorsaken.
  En ökande solstrålning från rymden borde ge en uppvärmning av stratosfären i och med att ozon absorberar en del UV-ljus. Någon uppvärmning av stratosfären har inte skett på länge. Men om en ökande solstrålning vid jordytan beror på ändringar av molnighet i troposfären kan ju inte gärna stratosfären påverkas? Eller? 

 25. LBt

  Det är känt att klimatet lokalt kan förändras dramatiskt på kort tid, tom kort med våra mått. Detta kan inte omsättas i globala förändringar vilket ofta görs i debatten tex att medeltiden eller 1600-talet hos oss skulle säga något av global betydelse. Som Svante Björck för en tid sedan framhöll på UI är den nu identifierade globala temperaturförhöjningen unik, han har inte geologiskt kunnat identifiera något liknande sen senaste istid. För den som vill titta närmare på detta
  http://www.int-res.com/abstracts/cr/v48/n1/p5-11/

 26. Lennart Bengtsson

  Lars Kamél

  Solstrålningen vid jordtytan som en följd av molnändringar är en intern effekt i klimatsystemet. Ändringar i molntäcket påverkar givetvis marktemperaturen men ngn sådan trend kan dessvärre inte påvisas  men inte heller uteslutas över en längre tidsperiod. Satellitobservationer indikerar dock att jordens albedo  inte ändrats för den period som vi har tillförlitliga data ( ca några decennier).

  Klimatmodellerna har svårigheter att reproducera molntäcket i detalj och systematiska fel finns också speciellt på södra halvklotet. När det gäller ändringar i det troposfära molntäcket finns det inga robusta teorier varför detta skulle ändras på ett sådant sätt att det förstärker eller försvagar den externa  effekten ( solstrålning, vulkanaerosoler eller antropogena effekter).
  Principen vid de flesta klimatändringsberäkningar är till sin grund  ett antagande om en perturbationseffekt. 

 27. Gunbo

  Slabadang #21,

  Jag diskuterar Fred Singers (och andra skeptikers) uttalande vs. Roy Spencers.

 28. LBt

  Lennart B,
  ännu en fråga. Vad vet man om växande partikelnedsmutsning i atmosfären som följd av växande fossil förbränning, kolkraftverk tex. Dvs något som liknande vulkanutbrott sänker temperaturen.

 29. lars jonsson

  Återkommer till den medeltida klimatanomalin. Vill direkt säga att jag nu diskuterar ur huvudet utan artiklar som referens – men: Det är ju uppenbart att olika områden påverkas på olika sätt under en period av globala förändringar, beroende på vilken orsaken är. Grönland är ett bra exempel där periodvis sydvästra delen uppvisat uppvärmning medan nordvästra avkyls, nästa period är det tvärtom. Diskussionen huruvida den medeltida värmeperioden var lika varm eller varmare än den innevarande blir i slutändan omöjlig då vi aldrig kan få samma globala täckning som efter 1979. Dock har de flesta uppgifter som publicerats pekat i denna riktning. Det kom för något år sedan en artikel (Science eller Nature) som pekade på att the pacific warm pool var lika varm eller varmare än nu, och det finns trots allt en stor mängd artiklar som pekar på detta, varför jag har svårt att förstå varför man ifrågasätter detta. Som Lennart Bengtsson säger har klimatet historiskt dominerats av naturliga svängningar. Den troliga utvecklingen sedan Holocens klimatiska optimum för  ca 8000 år sedan är att varje ny ”topp” rimligen bör ligga lägre än denna medan vi sakta går mot nästa istid. Mot denna bakgrund så ser jag ingen fara med om vår tid skulle ”forca” innevarande topp 1 eller t.o.m 2 grader uppåt, att detta i backspegeln antagligen skulle ses som positiv effekt. Vi vet inte ens om 30-talet globalt var varmare än för närvarande. Vad vi säkert kan säga är att vi är inne i en naturlig återhämtningsperiod som ”möjligen” kan vara kryddad med några tiondelks grader p.g.a männsikans påverkan.

 30. Johan E

  Till alla, speciellt till Lennart Bengtsson

  Att läsa http://klimazwiebel.blogspot.com/2010/02/lennart-bengtsson-climate-change-as.html borde vara ett måste för alla vi som skriver här på TCS. Den, inkluderande 7 Comments, är en bra översikt av klimatforskningen.
  Här visas också en förståelse för andra än icke-skeptiska argument, eller åtminstone sägs det att det existerar valida sådana.
  Lennart Bengtsson har varit med i svängarna ända sedan Bolins tider och känner till det mesta som skett inom klimatforskningen.

  Lennart Bengtson, hoppas att du ger dig tid att kommentera och svara på inlägg och hoppas att du också får någonting i utbyte av de idéer och tankar som kommer fram i inläggen.
  Du kommer att få en uppsjö av frågor riktade till dig. Jag hoppas att de är vettiga och ställs i hövlig ton, och jag hoppas att frågeställarna har läst din översikt innan de ställer dem.
  Det är inte sagt att så blir fallet alla gånger, ty under åren lopp har icke-skeptikernas hårdnackade vägran att överhuvudtaget diskutera med övriga ackumulerat stor frustration.
  Saken har inte blivit bättre av att icke-skeptiska forskare har gett sitt stilla medgivande till samhällsfientliga politiska beslut.
  Låt om oss vara konstruktiva.

  GOD JUL och JULFRID

 31. LBt

  Johan E,
  tack för referensen, värd att läsa och begrunda av alla.
  God Jul 

 32. Lars Jonsson

  Jag tackar också för referensen. Tyvärr argumentera Lennart Bengtsson mot argument som förvisso finns men som inte är aktuella för denna sida, t.ex att ingen uppvärmning skett de senaste 50 åren. Jag utgår från att sattelitmätningarna sedan 1979 är riktiga – något annat vore tokigt. Han pratar tyvärr kring själva kärnfrågan och den relevanta kritik, som handlar om vilken känslighet som jordens klimatsystem i praktiken har inför ökande koldioxidhalt. Detta är det centrala i hela frågan och den berör inte Bengtsson på allvar, varför han missar målet. Om jag skall vara ärlig så om man läser kritik nr 1 och hans svar nr 1 så argumenterar han ologiskt. Om ”lilla istiden”  var en kaotisk händelse, varför kan inte en liknande händelse ske i andra riktningen, då det skett tidigare, och det säger ingenting om orsak. Om man accepterar kaotiska klimatsvängningar, vilket förefaller rimligt mot den vetskap vi har idag, så är det svårt att attribuera en specifik trend under 50 år till CO2, detta följer logiskt att Bengtssons resonemang. Detta utesluter naturligtvis inte påverkan av CO2, men det bevisar den i lika liten grad. Bengtsson är dock öppen och modig som kritiserar vissa intressegruppers alarmism.

 33. Jösses vad det fjäskas för vissa!

  God natt, och god fortsättning på julhelgen! 🙂

 34. Lejeune

  #33
  Jag tycker också att tonen i Bengtssons inlägg var arrogant, överlägsen och dryg. Därtill kanske något raljant.
   
  Det sedvanliga tjatet om oljeindustrin, dumma skeptiker mm……..