Finns det någon anledning att ha klimatångest?

Merparten av våra politiker känner en stor oro för att jordens klimatsystem ska spåra ur. De säger att jorden har feber och de anser att förbränning av fossila bränslen kommer att göra jorden näst intill obeboelig om c:a 10 år. De säger att klimatförändringen är här och nu.

Det som oroar politikerna är att koldioxidhalten har ökat med en molekyl per tiotusen molekyler i atmosfären, från tre till fyra molekyler under de senaste 70 åren. Och att det är orsaken till att jordens medeltemperatur har ökat med c:a 1 grad Celsius sedan mitten av 1800-talet.

MSM sprider dagligen deras budskap och visar extrema väderhändelser i sina försök att påvisa att klimathotet är nära. Mot den bakgrunden är det inte konstigt att barn känner klimatångest.

 

Vad menas med klimat? 

Väder avser tillstånd, eller aktiviteten hos fenomen, under kortare tidsperioder, timmar eller dagar. Väderlek avser vädret under ett par dagar upp till två veckor. Klimat avser statistiska egenskaper hos vädret under längre perioder. Enkelt uttryckt kan man säga att klimat är vädrets historia.

För att kunna bedöma om det inträffat en klimatförändring behöver man minst 30 års statistik. Statistiken säger inget orsaken till klimatförändringen, bara att den inträffat. Vi vet m.a.o. inte om det är en naturlig variation av klimatet eller om eller hur mycket temperaturen påverkats av fossil förbränning.

Klimatforskarna är överens om att en fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären, från 3 till 6 molekyler minskar jordens utstrålning med 3,7 W/m2. Och att en fördubbling från 6 till 12 molekyler CO2 minskar utstrålningen med ytterligare 3,7 W/m2. De flesta av dem anser att 3,7 W/m2 motsvarar 1 till 1,5 °C allt annat lika. De är också eniga om att allt annat inte är lika.

För att man ska ta politikernas oro på allvar måste allt annat lika innebära att det finns förstärkningseffekter som gör att till exempel 1°C blir 3°C. Någon sådan förstärkningseffekt har inte inträffat.

IPCC WG1 (den klimatvetenskapliga delen) skriver i sin senaste rapport att de med 95% säkerhet bedömer att människans utsläpp av fossila bränslen orsakat minst häften av medeltemperaturökningen sedan 1950-talet.

Ett stort problem är att det finns en osäkerhet med att bedöma den globala temperaturen, speciellt före 1950-talet. För Sveriges del finns det 35 mätstationer som varit igång sedan 1860-talet. De visar på en temperaturökning från 1860 fram till 1940-talet. Därefter sjunker temperaturen fram till slutet av 1980-talet, för att de sedan stiga till samma nivå som under 1930-talet.

35 mätstationer

 

Tre anledningar till att inte ha klimatångest

 1. Min tolkning av boken Klimatet och människan under 12 000 år av Fredrik Charpentier Ljungqvist. Om man blickar bakåt verkar de klimatförändringar som inträffat de senaste tolv tusen åren ha inneburit att regionala vädermönster ändrats så att lokalsamhällen i vissa fall fått det bättre medan andra fått det sämre. Kalla perioder har drabbat fler, medan varma perioder har fördelat regn till tidigare torra områden och skapat torka för andra. Någon global katastrof som hotat livet på jorden har inte inträffat trots att medeltemperaturen åtminstone för norra halvklotet under tusentals år i början (8000 till 5000 år sedan) av nuvarande mellanistid var upp till två grader varmare än nu.

 

 1. Tröskeleffekter eller tipping points är något som verkligen oroar politiker. Det innebär att det uppstår ett irreversibelt tillstånd för klimatsystemet om medeltemperaturen stiger över c:a 2 grader jämfört med förindustriell tid.

IPCC WG1 skriver att det finns lågt förtroende och lite konsensus för tröskeleffekter de närmaste 80 åren. Inte ens för RCP 8,5 som de bedömer kan innebära en temperaturökning med 4,8 °C fram till perioden 2080-2100 verkar bekymra klimatforskarna för att något sådant ska inträffa.

TFE.5 | Irreversibility and Abrupt Change. Abrupt climate change is defined in this IPCC Fifth Assessment Report (AR5) as a large-scale change in the climate system that takes place over a few decades or less, persists (or is anticipated to persist) for at least a few decades and causes substantial disruptions in human and natural systems. There is information on potential consequences of some abrupt changes, but in general there is low confidence and little consensus on the likelihood of such events over the 21st century.

 1. Ett tredje argument för att inte oroa sig i onödan är att medeltemperaturen ökar för att det är de lägsta temperaturerna som blir mindre kalla, inte att jorden blivit hetare. För Sveriges del är det bara 2014 som varit varmare är 1934 sedan 1860. Nedan, av WMO godkända temperaturrekord.

 

Temperaturrekord WMO

 

Avslutning

SMHI skriver: ”Vi står sannolikt inför en dramatisk förändring av klimatet på jorden och det kommer att påverka vårt samhälle på olika sätt. Därför finns det ett behov att löpande följa förändringarna i klimatet.”

Jag tror att det är sannolikt att ungefär samma sak kommer att hända, som vad som inträffade under tidigare värmeperioder under nuvarande mellanistid om medeltemperaturen stiger med 2 till 3 grader under femhundra till ett tusen år. Vissa regioner kommer att få mer regn och andra kommer att drabbas av torka. Havsnivån kan komma att öka med 2 till 4 meter i slutet av perioden. Växt och djurlivet kommer att förändras på liknande sätt som vid tidigare värmeperioder.

Jag håller med SMHI att det finns ett behov att löpande följa förändringarna i klimatet. Oavsett om det blir varmare eller kallare de närmaste ett hundra åren är det viktigt att ta lärdom av de klimatförändringar som skett de senaste 12 000 åren.

 

Mats Zetterberg

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Matz för de lugnande orden.
  SMHI har en hel del att följa och förklara för allmänheten.
  Varför gör de det så svårt för sig när de inte talar om för oss att solen kan ha en del med vårt klimat att göra.
  Förändras instrålningen så förändras klimatet-oavsett vad det beror på!
  Finns det en trend här?
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg

 2. Johan M

  ”Klimatet och människan under 12 000 år av Fredrik Charpentier Ljungqvist. ”

  Håller med dig, det är en bok som borde vara obligatorisk läsning inte bara i skolan utan även i riksdagen och för alla som arbetar inom media.

 3. jensen

  Synpunkter angående orsak resp. verkan beträffande CO2 förändringar.

  http://theinconvenientskeptic.com/2010/11/why-co2-levels-change-after-temperatures-change/

  http://theinconvenientskeptic.com/wp-content/uploads/2010/11/Sequence-of-Events.png

  https://principia-scientific.org/25-reasons-co2-does-not-cause-global-warming/

 4. Johan Tisell

  Men det finns med viss sannolikhet en motsats till förstärkning.

  En negativ återkoppling likt denna; Ökad temp => Ökad avdunstning => Mer MOLN => Avkylning.

  Den tror jag är sannolik och det bör definitivt forskas kring den.

 5. Lasse

  #4 Johan
  Logiskt tänkt-falisiferat av verkligheten!
  Mindre moln mer sol är vad SMHI bjuder oss på! Se #1 diagram.

  SR sprider via sin ”vetenskapsredaktion” klimatångest.
  Idag om att klimatförändringar ligger bakom ökningen av skogsbränder i CA.
  På 50 år har antalet ökat och det beror på klimatförändringen säger en ny rapport.
  Varför 50 år-landet har funnits något längre. Förklaras i denna blogg:
  https://realclimatescience.com/extreme-wildfire-fraud-in-the-national-climate-assessment/

 6. Håkan Bergman

  Politiker oroar sig bara för en sak, att väljarna ska syna bluffen och sparka ut dom i kylan långt från den goa värmen runt köttgrytorna. Problemet är att dagens politiker utgår från att dom ska kunna leva gott på skattebetalarnas bekostnad ett helt liv, men för att demokratin ska fungera måste grytan röras om då och då. Kommer några och stör ordningen sluter man sig samman och gör allt för att mobba ut dom.
  https://www.youtube.com/watch?v=7pUZK_J6cL0&feature=youtu.be&t=4415

 7. Peter N

  Från slutet.
  1. Havsnivåhöjning med 2-4m på 500-1000år. Det blir 2 til 4 millimeter per år vilket är inom det historiska härandet. I stora delar av Sverige har vi fortfarande en markhöjning i motsvarande takt, vilket då leder till att påverkan för oss av havsnivåhöjningen blir liten. Till skillnad mot tidigare värmeperioder i Norden kan det, om det skulle bli varmare, denna gång bli med en något högre koldioxidhalt i atmosfören som i kombination med värme och nederbörd resulterar i betyndande ökad växtlighet.

  2. SMHI’s uppdrag är väl just att följa vädret! Och de alltid pågående förändringarna i klimatet.

  3.Den idag kraftiga och spridda klimatångesten har väl knappast sin grund i väder och klimat(väderstatistik).

  Ett antal personer och forskare ställde sig frågan vad som händer med atmosfären, vädret och klimatet när människan förbränner stora mängder fossilt kol. Dvs. vi tillför atmosfären koldioxid, sot och i viss mån vattenånga på hög höjd(flyg).

  Teorin: mer co2 -> högre temperatur -> mer vattenånga -> mer extremväder.

  Det måste ses som ett sunt förhållningssätt att ställa frågan och formulera hypotesen.
  Vetenskapen har dock kunnat falsificera stora delar av de hypoteser som förutsäger katastrofala effekter.

  Så varför denna klimatångest?
  Jag läser just nu Jacob Nordangård’s bok Rockefeller, och inser att klimatfrågan har politiserats och ingår tillsammans med frågor om befolkningskontroll, livsmedelsproduktion, resursfördelning, miljö, hälsa, etc. i ett fåtal ledande personers ansträngningar att utforma politiska system för att styra sådana frågor. Säkert med mänsklighetens bästa för ögonen. Men ändå utifrån en liten skara människors värdsbild och förståelse.

  Så klimatångesten är då en del i politiskt motiverade påverkanskampanjer som drivs genom ett stort antal, både ”gräsrotsorganisationer”, nationella och internationella politiska organ, samt storföretag. Även då det kan(ska) uppfattas som organisationer med fundamentalt motstående intressen.

 8. Ivar Andersson

  ”Tröskeleffekter eller tipping points är något som verkligen oroar politiker.” Tröskeleffekter inträffar främst inom politiken. Får ett part mindre än 4% av rösterna i ett val hamnar det utanför riksdagen. MP kämpar verkligen för att inte utsättas för tröskeleffekten.
  ”Jag (Mats Z) håller med SMHI att det finns ett behov att löpande följa förändringarna i klimatet.” Men SMHI studerar hellre klimatmodellsimuleringar än tittar på verkligheten när det gäller klimatet. Som tur är grundas väderprognoser på observation.

 9. Ingemar Lindberg

  Tack Mats för ett intressant inlägg!
  Men jag har en fundering! Det känns som vi ”spelar med” i klimat alarmisternas spel när det gäller CO2 påverkan av temperaturen. Det är väl konstaterat att det är temperaturen som påverkar CO2-halten?
  Varför påpekar du inte det tydligare?

 10. Rolf Mellberg

  #7 Peter N

  Havshöjningen kan nog fortgå både ett och två sekel, särskilt om co2 ger en viss måttlig värmning. Men om vi börjar tala om fem och tio sekel så lär farbror Milankovic lägga sig i saken. Långt innan isarna verkligen tränger fram lär isarna på jorden börja växa sakta sakta.

 11. Matz Hedman

  Hej Mats!
  ”Ett stort problem är att det finns en osäkerhet med att bedöma den globala temperaturen, speciellt före 1950-talet.”
  Exakt, SMHI lämnar heller inte ut MIN/MAX värden för perioden innan och skyller på att de inte finns digitaliserade. Vi får helt enkelt lita på att (MIN+MAX)/2 utförts och representerar ett relevant värde. Jag menar att (MIN+MAX)/2 stämmer speciellt dåligt på våra breddgrader. Felkällan är att MIN generellt gäller för en långt längre period under ett dygn än MAX. För stora delar av året representerar sista graden på MAX typiskt endast ca 15 minuter. Om vi hade tillgång till dagliga MIN/MAX vore det intressant att följa dessa separat Jag gissar att hela trenden bygger på ökad MIN som i sin tur orsakas (till stor del) av UHI.

 12. Lars Cornell

  Är det högra röda strecket i medelvärdesfiguren ett medelvärde på ca 5,8°.
  Det verkar för högt satt för det. Kan någon förklara bättre.

 13. Mats Zetterberg

  #9 Ingemar L
  Vi vet från isborrkärnor att temperaturen stiger före koldioxidhalten. Man kan också se att koldioxiden inte ”håller emot” när temperaturen vänder nedåt. Samtidigt är koldioxid en växthusgas och utifrån klimatforskningen är det rimligt att anta att den påverkar temperaturen. Frågan är hur mycket eller lite. Jag kan hålla med om att vi ibland spelar med i CO2 spelet. Det jag vänder mig emot är CAGW och de åtgärder som politikerna tror att de måste göra för att rädda planeten.

 14. Mats Zetterberg

  #12 Lars C
  Det visar att temperaturintervallet de senaste 15-20 åren ligger inom samma intervall som 30-talet. D.v.s. Sverige är inte hetare nu än 30-talet.

 15. Björn

  Följande citerade mening kan jag hålla med om, ”Jag håller med SMHI att det finns ett behov att löpande följa förändringarna i klimatet”, inte på grund av CO2, utan på grund av den atmosfäriska förändring som den nu avtagande solaktiviteten orsakar. Sen skulle jag vilja byta ut ordet klimatet, mot vädret. Klimatets förändring kan vi bara se följa över många hundra år.

 16. Mats Zetterberg

  #15 Björn
  Du har rätt i att de kan bara löpande följa vädret för att jämföra med statistik av historiskt väder.

 17. Mats Rosengren

  Påståendet att medeltemperaturen gått upp mellan 1860 – 1930 skull jag gärna vilja analyser i detalj! Vad jag vet är att i USA medeltemperature INTE har stigit under de senaste 120 åren! Trots att felaktiga påståenden om motsatsen möter oss överallt!
  http://wgpqqror.homepage.t-online.de/usa.html

 18. Fredrik S

  Tack , Mats, för bra inlägg!

  Först var det global warming sedan blev det oro för klimatförändringar och nu pratar de om hur vi ska stoppa(!) klimatförändringarna annars är det kört. Vad de menar med det är det nog få av dem som vet.

  Politikerna vill helst sko sig och sitta kvar vid makten, de kan inte mycket. En del vet ju knappt var de bor.

  MSM Vill tjäna pengar, förutom kanske den statliga propagandacentralen.

  I bakrunden myser de som vill ha ett enväldigt styre med absolut makt.

 19. jensen

  Ett av de största bedrägeripunkterna, som skapar ångest hos lättlurade, är att tala om C, som vore det detsamma som CO2. T.ex. Carbon footprint.

  https://principia-scientific.org/carbon-is-not-synonymous-with-carbon-dioxide/

 20. Lasse

  Vetenskap kommer till oss i den takt vi släpper på tron!
  http://ceres-science.com/content/Evaluating_human-caused_and_natural_contributions_recent_global_warming.html
  https://wattsupwiththat.com/2019/04/28/galileo-and-the-medicis-brought-revolution-and-truth-so-should-we-now/

  Solens betydelse för de temperatursvängningar vi ser.
  En modell som gäller från 1880 är väl bättre än den som gäller från 1980?

 21. Christer Eriksson

  OT
  Nu vill Miljöpartiet att Greta skall få tala i riksdagen
  Men det var inte aktuellt att någon från andra sidan skulle få tala.

 22. Fredrik S

  Lite OT men ska man säga om välavlönade papegojor som inte kan svara på två enkla frågor? Idiocracy?

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/vQlBop/kravet-pa-talmannen-lat-greta-thunberg-prata-i-riksdagen

 23. Fredrik S

  Christer Eriksson #21

  De är gröna khmerer.

 24. PT

  I gårdagens understreckare i SvD med rubriken ”Förnuftig blir bara den som möter motstånd” skrev Peter Gärdenfors som slutsats:
  En allmän slutsats av deras teori är dock att grupp¬diskussioner fungerar mest rationellt då deltagarna har olika uppfattningar. Inom grupper där deltagarna tycker samma sak kommer motargument inte att diskuteras tillräckligt och därmed blir resultatet mindre förnuftsgrundat.
  Något som SvD borde ta till sig i klimatfrågan.

 25. Fredrik S

  Jensen #19

  Jo, ju värre desto bättre är logiken. Det är ju bara att kolla MP’s kreativa bokföring av utsläpp här hemma.

  Snart börjar de säkert att räkna in alla 700 000 utlandssvenskars utsläpp.

 26. Ingemar Nordin

  Lasse #20,

  Det var ett mycket klart och pedagogiskt inlägg angående en ny klimatmodell (Soon et al.) Kan du inte skriva en svensk text till detta och skicka mig som ett gästinlägg?

 27. Ivar Andersson

  #21 Christer Eriksson
  En utfrågning av Greta och MP skulle vara intressant för att se om de förstår skillnaden mellan miljö, klimat och väder. Hitintills har de mest producerat varmluft med 5% koldioxid.

 28. Fredrik S

  Lite OT igen men äntligen kom det som väntat lite nyheter i MSM om att SAS-strejken räddar klimatet. Antar att alla miljöpartister sitter hemma och är jätteglada. Kanske även de lite förvånade att det kan gå så fort.

  Fick lära mig att det beror på att atmosfären slipper 8500 co2 ton per dag. Men tydligen gör höghöjdseffekten att antalet co2-molekyler magiskt ökar så utsläppen blir 12800 ton enligt kvällsblaskan.

  MP borde bjuda in dem till riksdagen också.

 29. Olav Gjelten

  Fortfarande år 2019 är det många som inbillar sig att SD är det parti som företräder oss ”klimathotsförnekare”.
  Ave Maria! Hjälp oss. Jag är katolik och vill tillhöra din religion. Inte Klimatreligionen som också SD tillbedjar.

 30. Andersson

  Visst finns det skäl att ha klimatångest, framförallt på hösten, man vet ju aldrig hur lång och kall vintern blir.

 31. Fredrik S

  Enligt Stockholm Exergi är bolaget på väg att skapa en koldioxidsänka i Stockholm. Först ska de testa och samla in lite och släppa ut den för 2,5 miljoner. Lagringen är på klia sig i huvudet-stadiet. Men får de bara 100 miljoner från regeringen som avsatt lite pengar till nettoutsläpp så kommer de gasa på 2025.

  En fullskalig anläggning förväntas fånga in 0,8 miljoner (!) ton co2 per år skriver Jenny Stiernstedt. Konstigt att hon inte la till några nollor efter kommat och skrev miljarder.

  Avskiljning och lagring vid full skala beräknas kosta 1000 kr (eller 0,001 miljoner) per ton. . Detta gånger 0,8 miljoner blir en ju en del men det kommer säkert att minska klimatförändringarna. Det är ju inte ens en miljard om året.

  https://www.di.se/hallbart-naringsliv/teknik-for-att-fanga-in-koldioxid-testas-i-stockholm/

 32. Rider

  Så här är det, de som lider av klimatångest har ju blivit bortförda & påverkade av utomjordingar!
  https://www.thegatewaypundit.com/2019/04/oxford-professor-aliens-are-breeding-with-humans-because-of-climate-change-video/

 33. Gunnar Lundqvist

  Äntligen börjar det sansade resonemanget

 34. Fredrik S

  Rider #32

  Om riksdagen bjöd in honom skulle han inte våga åka dit.

 35. Fredrik S

  #31

  Sorry, pengar till negativa utsläpp ska det vara, inte nettoutsläpp.

 36. Kjell Lindmark

  NEJ! Det finns ingen anledning till att ha eller få klimatångest. Under de gångna 550 miljoner åren då livet på jorden tog fart under kambrisk tid var CO2 halten 7000 ppm med betydligt varmare och fuktigare klimat. Polartrakterna var under långa perioder helt befriade från is. För att backa bandet ytterligare 250-300 miljoner år till för 700-800 miljoner år sedan var hela jordklotet nerfryst i flera omgångar, även då med mycket höga koncentrationer av CO2 i atmosfären. Klimatet har alltid vandrat mellan värmeperioder, svalare perioder och nedfrysta perioder. Den tid vi lever i nu är historiskt sett mycket kall och vi ska vara glada över att vi överhuvudtaget fått en liten återhämtning efter lilla istiden.

  Att jämföra medeltemperaturer med så kallad förindustriell tid är lurendrejeri. Då var vi i slutet av Lilla Istiden, den längsta och kallaste perioden sedan 10 000 år tillbaka då senaste istiden avslutades. För 3 300 år sedan började avkylningen från den tidigare varmare period 8 000-3 300 som kulminerade under Lilla Istiden. Vi har nu 150-200 år senare fått en liten återhämtning som varit mycket gynnsam för vår utveckling. De stollar som vill tillbaka till Lilla Istidens förhållanden är helt fel ute.

  Historiskt sett har vi under de senaste 450 000 åren haft 4 istider och 5 värmeperioder. Varje istid har varat ca 85 000-90 000 år och varje värmeperiod ca 10 000-15 000 år. Det betyder att vi närmar oss slutet på innevarande värmeperiod. Av dessa 5 värmeperioder har de blivit svalare och svalare, vår interglacial är den kallaste av dessa fem.

  Vi är inte ens i närheten av att slå några höga temperaturrekord som hotar livet på jorden snarare tvärtom. Vi bör hålla tummarna för att vi kan få ytterligare värme, blir det kallare vilket många solforskare varnar för, då lär vi få problem stora problem. Värme har alltid inneburit att livet och arters mångfald ökat kyla har visat på motsatsen.

  Och lägg därtill på minnet att ingenting är permanent, allt förändrar sig och det måste vi förhålla oss till.

 37. Passande ordlek
  warmunist
  https://wattsupwiththat.com/2019/04/29/npr-8-ways-to-indoctrinate-school-children-with-warmunist-propaganda/

 38. Lasse

  Willis Eschenbach har gjort det IPCC inte förmår sig göra-räknat på nederbördsökningen längs ekvatorn och sett vilken avkylande effekt den ökningen har.
  Därtill jämfört dem med vad CO2 och andra växthusgaser ger.
  https://wattsupwiththat.com/2019/04/29/the-cooling-rains/
  Så då återstår frågan-vem kan förklara detta för dem med ångest!
  Lämplig för en separat post här?

 39. Anonym

  #27 Ivar Andersson
  Det var nog inte aktuellt med en utfrågning,då skulle ju bubblan spricka.Dvs att Greta är okunnig om klimatfrågan.Nej hon skulle hålla tal och därefter skulle alla resa sig upp och buga och applådera och säga att hon vet.

 40. Olav

  Klimatångest? Jag har inte ångest, men det är absolut inte trevligt att tänka på att vi med stor sannolikhet nu står inför en ny istid. Inte blir man gladare av att tidigare istider brukar vara i sisådär 100 000 år.

 41. jensen

  Att ha rätt perspektiv är dock trösterikt.
  Holocens avkylning ( Neoglacial)sedan 3 000 år är klart mindre brant än Eemians.
  Så nog tar det 1 000- 3 000 år innan riktiga glacialen inträffar, men den kommer i och för sig att hänga i upp mot 100 000 år.

 42. Björn

  Olav [40]; En ny landistid är rätt avlägsen, men när den börjar kommer mer och mer snö att ligga kvar, främst i fjälltrakterna, året runt. Men en liten istid kan vi kanske redan ha sett början på. Solens egen periodicitet visar på att vi nu går mot en fas med reducerad utstrålning och främst inom högenergetisk UV. Reducerad energi medför förändringar i den atmosfäriska cirkulationen. Om vi får en s.k super grand solar minimum, kan den bli så långvarig som ca 500 år.

 43. Gunnar Strandell

  Fredrik S #31
  Det är ju strålande nyheter om det fungerar och den ekonomiska kalkylen håller!
  Idag betalar vi ca 10 kr per kilo i energiskatt och CO2- skatt plus moms på för fordonsbränsle.
  Ett kilo bränsle ger ca tre kilo CO2 efter förbränning som gör att vi betalar ca 3 kr per kilo CO2 för privatbilisters utsläpp.

  Om kostnaden för att ta hand om CO2 bara är en krona per kilo kan ju skatten sänkas till en tredjedel av vad den är idag och bensinpriset med 2:50 kr per liter. Jag hoppas att det kan göras retroaktivt för då har jag en fordran på en kvarts miljon!

  Å andra sidan verkar det onödigt dyrt. Både Norge, i Mongstad, och Frankrike har tidigt sagt att CCS, Carbon Capture and Storage, i deras anläggningar skulle kosta skulle kosta 300 kr per ton CO2.

 44. Fredrik S

  Gunnar Strandell #43

  Det vore en kittlande tanke att S skulle sänka en skatt retroaktivt, har en fordran jag med.

  Fast MP kommer nog aldrig erkänna överbeskattning i klimatets namn.

  Men det lär nog falla på att vara över tre ggr så dyrt i så fall.

 45. Håkan Bergman

  Är den där artikeln på riktigt? Metoden som ska användas binder kolet kemiskt, norrmännen vill väl bara ha flytande CO₂ så att dom kan pressa ut mera olja ur borrhålen.
  http://www.gas-compressor.info/chemical-ssolvents/hot-potassium-carbonate-process.html
  Och var ska dom få pottaskan ifrån, det dom kan laka fram ur askan kommer inte att räcka på långa vägar?

 46. Fredrik S

  Gunnar S

  Det hade ju varit ännu intressantare om Jenny tagit med jämförelsesiffror från andra anläggningar.

 47. Frej

  40# Olav Klimatångest i Sverige , då vet man att man lever i ett skämt . Det märks tydligt att historia är inget det satsas på i det här landet , det är här och nu . Ett rejält vulkanutbrott , då kommer en hel ungdomsgeneration hata Greta . En asteroid kan det vara slut på riktigt . Ett kallare klimat , vad ska vi äta ? Det finns ingen sans . Och så är det tack vare att hela klimatångesten är politisks styrd . Det finns bara en plan, A , Och det är att styra över våran ekonomi till dom som kommer lida av klimatteorin . Hade inte lilla istiden funnits var hade vi varit då ? Hade det varit 2 grader varmare nu ? Det enda vi vet är att civilisationen har blomstrat efter lilla istiden . Och vad som händer efter denna period , det får dom läsa om i historieböckerna om ett par hundra år . Och blir det kallare, då kanske dom aldrig får läsa om det , då det mesta är digitalt . . Det jag menar är att ingen civilisation har haft en plan B . Men det kanske är det som för oss framåt ? Klimatångest , Nä det är viljan att överleva som gör människan .

 48. Håkan Bergman

  Ser att processen ska reverseras direkt på plats, så det blir flytande CO₂ till Norge, men hur ska den transporteras, flisen kommer mestadels med tåg, oftast söderifrån, 50-60 vagnar som ormar sig genom innerstan. 800 000 ton är ju inte lite precis om det ska gå med tåg rätt igenom stan. Stockholms innerstad har ju en stor källarvåning där massor av människor rör sig, vad händer vid en olycka, CO₂ är en tung gas?

 49. Frej

  43 #
  Gunnar Strandell Jag har bara yrkesutbildning , är ju lite pinsamt . Men förklara i en ekvation hur ett kilo bränsle kan bli tre kilo co2 . Det låter som ett bra aktieköp i mina obildade öron . Att förbränna 1 kg bränsle går det åt så mycket syre att det blir 3 kg co2 kvar ?

 50. Svend Ferdinandsen

  Klima angst.
  0,8 grader er temperaturen steget siden før 1900. Kan det overhovedet måles og er der nogle som kan mærke det? Ifølge Ole Humlums registrering af anomalierne, så er mindst 0,2 af de 0,8 baseret på justeringer mellem år 2008 og nu. http://www.climate4you.com/images/GISS%20Jan1910%20and%20Jan2000.gif
  Disse forfærdelige konsekvenser af 1,5 eller 2 graders temperaturstigning skyldes ene og alene klimaforskeres våde drømme. Klimamodellerne kan ikke sige noget om vejr, og vejrmodellerne fejler efter en uge, og kan derfor ikke sige noget om klima.

 51. Lars Cornell

  #43 G.S. ”300 kr per ton CO2.”
  Jo tjosan. Det får man inte ens transporten för. Mellan tummen och pekfingret, mellan 3 och 10 kr per kg handlar det om.

 52. Lars Cornell

  #49 Frej
  En kolatom väger = 12 (atommassa)
  En syreatom väger = 16
  En koldioxidmolekyl CO2 väger således 12 + 16 + 16 = 44
  På varje kg kol blir det då = 44 / 12 = 3,7 kg koldioxid.

  Klimatforskare är ju också ett yrke men där är det visst inte alltid så noga med yrkesutbildningen. Och utan skarp tanke kommer man ändå inte så långt med utbildning.

 53. Håkan Bergman

  Sven F. #50
  Själv växte jag upp i en årsmedeltemperatur på 2-3 grader, numera lever jag i en årsmedeltemperatur på runt 6 grader, enligt SMHI. Men det är bara att bita ihop, man får anpassa sig.

 54. L

  För 30 år sedan levde jag i södra Frankrike med över 40 graders värme och stora skogsbränder varje sommar, det är inte värre idag och vi överlevde…

 55. Gunnar Strandell

  Frej #49
  Vid förbränning av kolväten, t.ex. två molekyler Oktan som satt normen för 100-oktanig bensin:
  2(C8H18</SUB) + 25 O2 => 16CO2 + 18H2O

  En kolatom, C, har massa = 12
  En syreatom, O, har massa = 16
  En väteatom, H, har massa =1

  De två molekylerna Oktan har har molekylmassa:
  2x(12×8+18)=228

  De 16 bildade koldioxidmolekylerna har molekylmassa:
  16x(12+2×16)= 704

  Förhållandet efter/före blir 704/228 = 3,0877

  Skalar vi upp det från molekylnivå till ett tankat kg ger det alltså ungefär tre kg CO2.

  Det går åt en hel del syre vid förbränning som alltså ger vikt åt CO2 molekylen. I en motor är det tillgången på syre som sätter gränsen för effekten och det är därför man jobbar med insug, ventiler och turbo för att förbättra lufttillförseln.

 56. Lasse

  Intressant ny studie : http://www.drroyspencer.com/2019/04/nasa-airs-80-of-u-s-warming-has-been-at-night/#comments

  Gäller USA , satellitmätningar och skillnader de senaste åren.
  80% av förändrade temperaturen är högre nattemperatur. Forskning pågår!

 57. 1. Det är skrämmande hur man utnyttjar ett barn på det sätt som man gör.
  2. Det är skrämmande att läsa ursprungsdokumentenen som driver klimathotsprojektet.
  3. Det är skrämmande att se hur solaktiviteten går mot minimum. Bevare oss om det blir ett ”Dalton-minima” eller ännu värre ett ”Maunder minima”

 58. jensen

  Om nu CO2 värmer upp jorden, ökas OLR ( outgoing long wave radiation) alltid mer ändå, dock med variationer p.g.a. årsmån.
  Borde således ej utgöra ”jordmån” för ångest, om inte propagandan får härja fritt.

  http://theinconvenientskeptic.com/2012/05/the-science-of-why-the-theory-of-global-warming-is-incorrect/

 59. Bossebuss

  Jag säger bara – – FÖLJ PENGARNA!!
  Klimatlarmen har visat sig var synnerligen lönande för miljövänstern, som pga. lögnerna om orsaken till en absolut minimal temperaturhöjning, har kunnat lägga oskäligt höga miljöavgifter och skatter på oss vanliga medborgare och yrkestrafiken.
  Tag bara bensin- och dieselpriset som man sett till att, oaktat oljepriset ha höjt kraftigt. Kommer därför inte vara förvånad om det till den svenska industrisemestern 2019 kommer ha stigit till över 17 kr/lit, och innan nästa val 2022 kommer priset ligga runt 20 kr/lit. Allt för att minska bilkörning i vårt långa land.

 60. Hej Lasse # 56

  Det var ju mer eller mindre vad jag skrev härom veckan

  inte varmare — bara mindre kallt

 61. Bim

  Hittade förklaringen till att de flesta klimatförnekare är äldre män. Vi har nämligen varit med om det förr.
  ” Den fortsatt snabba avkylningen av jorden sedan andra världskriget är i överensstämmelse med den globala ökningen av luftföroreningar i samband med industrialiseringen, mekaniseringen, urbaniseringen och den exploderande befolkningsökningen . ”- Reid Bryson, Global Ecology (1971)

  ” Kampen för att föda mänskligheten är över. På 1970-talet, kommer världKul läsning i dag .
  Historien ljuger aldrig, eller?
  Hälsningar Bim

  ” Det finns olycksbådande tecken på att jordens vädermönster har börjat förändras och kylas dramatiskt och att dessa förändringar kan förebåda en drastisk nedgång i livsmedelsproduktionen – med allvarliga politiska följder för nästan varje nation på jorden. Minskningen av livsmedelsproduktionen kan börja ganska snart. De bevis som stöder dessa förutsägelser har nu börjat samlas så massivt att meteorologerna är hårt pressade att hänga med -. Newsweek den 28 april (1975)

  ” Kylan har redan dödat hundratusentals människor. Om det fortsätter och om inga kraftfulla åtgärder vidtas kommer det att orsaka världssvält, världskaos och världskrig, och allt detta kan komma före år 2000 . ”- Lowell Ponte” The Cooling ”(1976)

  en att genomgå hungersnöd. Hundratals miljoner människor kommer att svälta ihjäl trots alla hjälpprogram som påbörjats nu. Befolkningskontroll är det enda svaret – ”. Prof. Paul Ehrlich – The Population Bomb (1968)

  ” Om tio år kommer allt viktigt djurliv i havet att vara utdött.
  Stora delar av kusten måste evakueras på grund av stanken av död fisk -. ”professor Paul Ehrlich, Earth Day (1970)

  ” Denna kylningstrend kommer att minska jordbrukets produktivitet för resten av seklet . ”- Peter Gwynne, klimatolog, Newsweek (1976)

  ” Om den nuvarande trenden fortsätter, kommer den globala medeltemperaturen att sjunka cirka fyra grader fram till år 1990, och elva grader kallare fram till år 2000 … Detta är ungefär dubbelt vad det skulle ta för att försätta oss i en istid . ” – Kenneth Watt, Earth Day (1970)

 62. Olav Gjelten

  Den kommande istiden blir den största katastrofen i mänsklighetens historia. Allteftersom isen, snön och kylan kommer att omöjliggöra att leva kanske norr om den 40:onde breddgraden kommer hundratals miljoner människor att söka sig söderut. Tror ni vi blir trevligt mottagna av ortsbefolkningen i dessa områden, som kommer att tvingas dela med sig av sitt levebröd – kanske till långt fler än de själva är dessutom??
  Det sannolika är att vi kommer att motas med vapen, krig och försök till utrotning för att försvara maten de själva behöver.

  Varför bemöter vi så sällan klimattramset i vår tid med den verklighet vår framtida släkt oundvikligen kommer att möta? Är det för att det tycks för långt in i framtiden för att överhuvud tagit bry sig? Det kanske är mer jordnära att diskutera om den lite tidiga våren i år beror på koldioxiden eller inte? Enligt vår nya religion är ju sena och kalla vårar med snö kanske in i juni långt bättre. Egentligen borde vi hålla oss för goda för att diskutera nyreligiös idioti.

 63. Björn

  Olav Gjelten [62]; Det räcker med en liten istid, som den kallaste under Lilla istiden, Maunder minimum, för att stora försörjningsproblem kommer att uppstå. Den enda energiförsörjning som kommer att fungera här hemma under den tiden är kärnkraften. Om alla vattendrag fryser igen, kommer inte vattenkraften att fungera och vindkraftverken är utslagna på grund av nedisning och alla solceller blir utslagna på grund av snö och nedisning. Vi får vintrar med nedisning enda ner till Danmark. Hur skall vi få någonting att gro med tjäle i marken och korta sommarperioder? Vi är redan i början på en sådan period och blir det en Super Grand Solar Minimum som några ryska solforskare tror, då är vi illa ute under många hundra år.

 64. Fredrik S

  Angående barn, så twittrade Greta något om att hon står upp för lika rättigheter och är emot odemokratiska värderingar.

  Fint så men varför hänger hon då med Christiana Figueres och Extinct Rebellion?

  Fast DDR kallade sig demokratiskt också så det kanske finns ett samband?

 65. Fredrik S

  Håkan Bergman #48

  De får nog hålla på och klia sig i huvudet.

 66. Olav Gjelten

  Varför är det så många barn och tonåringar med klimatångest medan vi gamla är helt befriade?

  Kanske just för att vi äldre har varit med om det förr, det som de unga genom lögn och hjärntvätt fått inpräntat att aldrig tidigare har inträffat.

  Helvetes föräldrar, mor- och farföräldrar med mera som inte kan slå näven i bordet framför lärare och rektorer med mera, som förstör deras egna barn.

 67. Olav Gjelten

  Många här på den utmärkta Klimatupplysningen menar att klimatångest behandlas bäst med upplysning om vad som är rätt och fel.

  Ett tillägg tror jag är minst lika viktigt:
  Hur skapas masspsykos och hur skall vi komma tillrätta med fenomenet? Glöm inte att det ligger ett djupt religiöst budskap bakom ”Klimathotet”.

 68. Fredrik S

  Lyssnade några sekunder på Stefan L nyss och undrar om det inte det bästa vore att bilda en ministat, typ Vatikanen, runt Regeringskansliets kvarter och Helgeandsholmen. Då kan nuvarande 349 plus regering sitta där och regera för sig själva. Enklare för dem och så kan vi övriga i verklighetens Sverige starta om.

  Vad sägs?

 69. Olav Gjelten

  Intressant detta med jämförelsen mellan våra fanatiskt klimathotstroende barn och unga med de likaledes hjärntvättade barnen i DDR.

  ELLER kanske tiden är mogen för att erkänna att DDR-diktaturen nog var skonsammare mot sina barn och unga jämförd med den extrema hjärntvätt som våra svenska barn varenda dag utsätts för?

  ALDRIG HAR JAG FÖRSTÅTT ATT VAR TREDJE UNG KVINNA I DDR LED AV ÅNGEST SÅSOM FALLET ÄR I SVERIGE ANNO 2019.

 70. Guy

  Bim # 61

  Du har så rätt. Hörde på radions reportage från studentsången. Reportern meddelade att det aldrig varit så grönt som nu. Reflexmässigt tänkte jag att reportern är för ung. Har inte hunnit se så många vädervariationer. Själv har jag hunnit med allt från T-skjorta till parka på 1:sta maj.

 71. Ivar Andersson

  #61 Bim
  Hade de klimathotstroende läst dina refererade artiklar hade klimathotet och klimatångesten försvunnit. Klimathotet finns bara i IPCCs klimatmodeller.

 72. Ann lh

  # 61 Bim! Häftiga citat Du hittat! Tack för uppiggande minnen.

 73. Fredrik S

  Guy #70

  Kan det vara så att reportern ville uppmärksamma den positiva effekten av ökad co2 som gör världen grönare.

 74. Fredrik S

  Bim #61

  Mycket bra! Undrar om det ingår i barnens undervisning i samtidshistoria? Fast MP har förmodligen fått igenom att den bara sträcker sig tillbaka till 1998 och hockeyklubban numera.

  Så länge de som lär ut och förmedlar information är totalt överrepresenterade av ett parti som skvalpar strax under fyraprocentsspärren så kan det ibland kännas aningen motigt.

 75. mattias

  Blir mer och mer störande hur man väljer startår, vare sig det gäller isavsmältning, trädgränser eller skogsbränder väljer man gärna 1980 eller de senaste 40 åren. Ingen som kollar upp hur det var på 1930-talet.

 76. Guy

  Fredrik S #73

  Det är säkert just så det gått till 😀