Exxon: Olja och gas dominerar fram till 2040

Förra januari skrev jag om en energiprognos som gjorts av Exxon. Jag sammanfattade den så här:

 • De räknar med att världens energiproduktion kommer att, lågt räknat, öka med 25 % till 2040. De ledande är utvecklingsländer i Asien, Latinamerika och Mellanöstern.
 • Oljeanvändningen kommer att öka med 25 % och naturgas med 56 %. Tillsammans så kommer dessa båda energikällor att stå för 57 % av hela energiförbrukningen i världen.
 • Kolanvändningens andel av detta kommer dock att minska från 26 % till 20 % (och ersätts uppenbarligen av framförallt gas).
 • Kärnkraft och biomassa står för 8 % vardera 2040, vattenkraft för 3 % och annan förnyelsebar energi (vind och sol) för 4 %.
 • Koldioxidutsläppen kommer att minska med 21 % i industrialiserade länder, medan de ökar med 32 % i utvecklingsländerna. Totalt sett ökar utsläppen av koldioxid med 11 %.

I veckan verkar det ha kommit en uppdatering för 2017 här (downloads här).

energy mix

Att döma av diagrammen så är det inte så stora förändringar i deras prognos. Men det kan vara värt att påminna om detta, i synnerhet som även andra energibolag som BP och energiexperter på IEA, International Energy Agency, gör liknande prognoser.

Själv har jag fastnat särskilt för två saker i rapporten denna gång:

1. Exxon menar att även om oljan fortfarande kommer att vara nr 1 när det gäller konsumtion så växer gasförbrukningen dramatiskt, både i absoluta och i procentuella tal. Bakom detta ligger naturligtvis horisontell borrning, fracking samt de ökade transportmöjligheterna för gas genom LNG-tekniken.

2. Delvis som en konsekvens av en ökad gasanvändning så tror man att koldioxidutsläppen visserligen ökar en del (c:a 10%) men att den kommer att peaka runt 2030. Exxon för fram sol- och vindkraft som en bidragande orsak. Men med tanke på att dessa energislag enbart kommer att stå för 4 % av energikonsumtionen 2040 så är det nog annat som kommer att bidra mycket mer. Gas har upptill 60% lägre koldioxidutsläpp och kommer delvis att ersätta både olja och kol. Därtill räknar de med en procentuellt sett kraftig utbyggnad av kärnkraften.

CO2 emissions

Den gröna rörelsen är förblindad av sina älsklingstekniker, sol- och vindkraft. Därför fortsätter de att förtvivla över att dessa tekniker inte kommer att hinna rädda planeten. Enligt en postdok i Duke’s Nicholas School of the Environment så måste utbyggnaden av den gröna tekniken öka minst 10 gånger så snabbt som idag (länk).

Mer seriöst, skall man investera på energimarknaden så är det fortfarande fossilkraft som gäller. Efterfrågan kommer att fortsätta att öka ett bra tag till, särskilt på gas. Vill man vara lite mer djärv så är det kanske kärnkraftsområdet som erbjuder de mest spännande framtidsutsikterna med generation fyra och fusionskraft.

Andra kommentarer:

https://wattsupwiththat.com/2017/01/05/energy-and-society-from-now-until-2040/

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2017/01/04/exxon-energy-outlook/

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. sibbe

  Det hör bara indirekt hit:
  Jag hade ett bestämt minne om att Clinton -alltså Bill – personligen styrde de ryska valet av Jelzin 1996.
  Har har en länk här från Time Magzin 1996 : HE SECRET STORY OF HOW FOUR U.S. ADVISERS USED POLLS, FOCUS GROUPS, NEGATIVE ADS AND ALL THE OTHER TECHNIQUES OF AMERICAN CAMPAIGNING TO HELP BORIS YELTSIN WIN …
  http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,984833,00.html .
  Den hemliga historien om hur fyra amerikanska rådgivare har hjälpt till med undersökningar, målgrupper, negativa annonser och alla andra metoder för den amerikanska kampanjen att hjälpa Boris Jeltsin till seger ”.
  http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,984833,00.html
  – Och om ni minns: Obama påstår att det är unikt att stater lägger sig i andras ärenden.
  Och sen dessutom: FAKE NEWS uppfanns faktiskt av CIA…

  Indirekt så tillvida, att både USA och Ryssland hör till de länder som kommer att driva på fossila energier i framtiden.
  Diskussionen mellan mig och Bert Nilsson i Fake news på den här bloggen.
  Kortfattat: jag påstod att USA inte längre behöver importera olje eller gas: Bert hittade på andra fakta – som inte stämmer längre.
  För en gammal karl som jag är googling det bästa som finns. Och alltid hittar jag saker och ting som är lite mera komplicerad än så:
  http://dailycaller.com/2017/01/02/obama-credits-green-energy-for-cutting-foreign-oil-imports-hes-wrong/
  Sen tittade jag på oljeraffineringen av sandoljor:
  Kanadas sandolja raffineras till största delen i USA. Eftersom de inte har tillräcklig kapacitet. Även Venezuela exporterar sina tunga oljor till USAav samma skäl som Kanada.
  Och hur USA och Canada är ihop kopplade kring ”crude-oil” kan ni se här:
  Google: pipeline canada usa och klicka på bilderna.
  Så, Obamas veto mot oljepipeline Keystone har bara varit dimridå. Och USA/CANADA tillsammans är självförsörjande med olja och gas. Fastän Trudeau lär vara en ”klimatvän” – men bara såtillvida att producerar självklart vidare sin Crude oil.

  Renässans av kolkraftverk?
  Förhoppningen av klimathotmedierna norr om Alperna och norr om Rio Grande om att Kinas förbrukning av kol minskar, nu när Trump hoppar av Paris-överenskommelsen är stor, men landet producerar fortfarande tre fjärdedelar av sin el, som visserligen 2015 minskade med 3 procent jämfört med föregående år, kommer att minska stadigt från och med nu, var för tidigt. En energikonsult från IHS förutspår att kolförbrukningen i Kina kommer att stiga i (minst) ytterligare tio år. Dessutom exporterar Kina sina kolkraftverk till andra länder som Pakistan ( finansierade av Kina enligt princip nyckel i handen). Enligt den tjeckiska miljöorganisationen CEE Bankwatch Network är kinesiska banker och företag för närvarande engagerad i cirka 80 koleldade kraftverksprojekt med en total kapacitet på 52 gigawatt i och kring Kina. Det är mer än de 46 gigawatt de kolkraftverk som skulle stängas i USA fram till 2020, enligt en dekret av Obama, och som av Trump ogiltigförklaras. Dessutom kommer minst lika många kolkraftverk o USA att återöppnas, som stängdes under Obamaperioden.
  Vidare kommer behovet av kolkraftverk antagligen att öka i Tyskland, där 7 kärnkraftverk stängs fram till 2022. Samtidigt som de s.k. förnybara ökar, så ökar också behovet av reservkraft, vilket i Tyskland hittills har skötts av brun och stenkolkraftverk. Gaskraftverken har nära nog försvunnit pga olönsamhet.
  Nu larmar också Guardian om att Storbritanniens förnybara minskar radikalt:
  ”Investment in windfarms will fall off a “cliff edge” over the next three years and put the UK’s greenhouse gas reduction targets at risk, a thinktank has found.
  More than £1bn of future investment in renewable energy projects disappeared over the course of 2016, the Green Alliance found when it analysed the government’s latest pipeline of major infrastructure plans.
  Investment in wind, solar, biomass power and waste-to-energy projects will decline by 95% between 2017 and 2020, it added.”
  Paris”avtalet” är stendöd, redan innan Trump ens strukit sitt streck över Obamas namnteckning på dekretet

 2. tty

  Trump behöver inte stryka några streck. Han kan bara ignorera avtalet, eftersom Obama inte hade något som helst mandat att ingå det.
  Det är bara senaten som kan ratificera bindande internationella avtal, och då krävs 2/3 majoritet.
  Men när det har skett så är vartenda ord i avtalet lag.

  Det är därför USA ofta inte ratificerar diverse tjusiga FN-konventioner (t ex barnkonventionen) eftersom de innehåller en massa snömos som inte går att tillämpa bokstavligen.

 3. Sigge

  Exxon är inte ensamma om att göra energiprognoser. I mitt yrke så har jag genom åren varit på flera seminarier som handlat om energiförsörjning, där fokus legat på Sverige och Skandinavien men övriga världen har inte ignorerats. Bl a så har man jämfört olika prognosmakare och de har legat ganska långt ifrån varandra i sina prognoser.

  Min uppfattning generellt är att hittills så har man i prognoserna överskattat hur mycket naturgas, biobränslen och kärnkraft skulle öka och underskattat allt annat.

  När man tittar på statistik för energitillförseln så för solenergi och vindkraft så mäter man energin man får ut vid elproduktion. För övriga mäter man tillförseln och för vattenkraft är verkningsgraden 90%, för gaskombi 60%, för kondenskraft 40%.

  Jämför man kärnkraft och vindkraft år 2014 så var elproduktionen c:a 2500 TWh för kärnkraft och 700 TWh för vindkraft. Jämför man energitillförseln var det c:a 7000 TWh för kärnkraft och 700 för vindkraft. Exxons statistik är energitillförsel. Exxons statistik jämför energitillförsel.

 4. Ingemar Nordin

  Sibbe #1,

  Jo, det är svårt att göra prognoser. Exxon kan mycket väl ha överskattat s.k. förnyelsebart” och underskattat kol. Brexit och valet av Trump kan mycket väl ändra på deras prognos. Men jag antar att energibolagen använder de här prognoserna för långsiktiga investeringar och sedan justerar på marginalen allteftersom tiden går.

 5. tty

  #3

  Har du något belägg för att man beräknar energitillförsel för vattenkraft? Jag har då aldrig sett data för annat än energiproduktion.

  Sedan är det ju den skillnaden att sol/vind/vatten kan bara användas till elproduktion medan fossila bränslen har en mycket mera mångsidig användning (uppvärmning, fordonsbränsle, matlagning, råvara i den kemiska industrin….) vilket gör att primärenergiinnehållet är den mest relevanta siffran. Om du kollar Exxons studie så innehåller den även siffror för elproduktion.

 6. Olle R

  tty, USA ratificierar inte barnkonventionen därför att USA definitionsmässigt använder sig av barnsoldater. Man kan ta värvning vid 17 års ålder, och amerikanarna tycks ju omöjligen kunna gå med på att höja denna ålder till 18 år..

  USA skrev även på Kyotoavtalet men ratificierade det aldrig..
  En vanlig amerikansk taktik vid förhandling av internationella miljöavtal är jobba stenhårt för att vattna ur skrivningarna så mycket som möjligt, för att sedan hoppa av hela avtalet när det är klart.
  UK har haft en liknande roll inom EU, men det är snart historia. Det finns dock ett undantag, klimatområdet, där UK är ganska drivande..

 7. Olav Gjelten

  Varför i all fridens dagar bara till år 2040??? Vad konkurrerar ut olja och gas sedan?

 8. Olav Gjelten

  Ingemar. Kanske har du bara glömt ett ord i rubriken, ”åtminstone”?

 9. Sigge

  #5 tty

  Man måste nästan jobba i branschen för att känna till skillnaden mellan statistik för elproduktion och totala energiförbrukningen. Eftersom kol och gas används till mycket annat än elproduktion så är det nästan bara kärnkraften som man kan se skillnaden på när statistiken görs på olika sätt.

  Du kan jämföra kärnkraftens storlek i följande.
  http://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/energibalans-internationellt/elproduktion/
  http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-internationellt/Energitillforseln/

 10. Olav Gjelten

  Hur stor del av jordens yta har man än så länge utforskat på olja och gas i procent eller promille räknat? Glöm inte djuphaven, tekniken lär komma! Utanför Norges kust var man väldigt nära att ge upp på 1970-talet innan man till syvende och sist hittade den första oljan. Ingenting visste man då om rikedomen som gömde sig. Inte orimligt finns det 10 000 gånger mer olja än det man i dag vet om!

 11. Thomas P

  Undrar om Peabody Energy gjorde prognoser för kolanvändning för 5-10 år sedan och om de förutsade att företaget skulle få ansöka om chapter 11…

  Eller för att uttrycka mig som här på forumet. Det där är ju bara modeller.

 12. Björn

  Siffrorna talar för sig självt. Om man räknar med 4 % s.k förnyelsebart 2040, var finns då realismen i sluddret kring sol- och vindkraften? Siffrorna säger oss då att 85 % av energiproduktionen vid år 2040 genererar CO2 eller någon annan form av IR-absorberande gas. Vi här hemma som redan i praktiken kan generera elkraft till 100 % med enbart vatten- och kärnkraft, alltså CO2-fritt, håller sig med politiker som varken har huvud eller fötter på jorden. Vi, alltså folket, skall plågas med skatter och energibrist för att ställa om till 100 % förnybart. Nej, det är dags att ställa om till förnybart inom politiken!

 13. JIMMY

  På tal om faktaresistens ankdamm MSM.
  Där har idag den politiska klimathysteriska agendadrivna SR Annika Digger Ekot – med pseudo fejknyheten, att världen utanför Sverige lämnar fossil olja kol gas och att USA inte kommer att med Donald Trumps republik vänner satsa på alla sorters energikällor som tvärtom kommer skapa ännu mera kol olje fossil jobb i USA.

  Titta bara på Kinesiska ägda Volvo som nu bygger en helt ny toppmodern fabrik i SC , det skulle man inte göra i ett fossilfrit U- Land som skattar bort bensidrivna fordon och som inte tror på tekniska lösningar samt saknar nationell MSM folklig framtidstro.

 14. Lasse

  Vi behöver energi!
  USA har kallt i hela landet och Moskva upplever den kallaste julhelgen på 120 år.
  Turkiet och MÖ är kölddrabbat .
  Det är bara Arktis som har varmt.(-26 C)
  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-303.67,64.67,721/loc=-39.620,71.461
  Men på ekot trampar de på som vanligt-förnekare som inte ser att kolutvinningen måste upphöra vilket kommer att drabba 100 000 jobb.
  EU som skall koppla samman elnäten så alla kan dra nytta av solen och vinden när den skiner.

 15. Olav Gjelten

  # 10. Jag uttryckte mig lite klantigt bara. Säkert vet både oljebolagen och oljeproducerande länder mer om tillgången än de vill berätta. Genom många decennier har priserna hållit sig uppe genom att befolkningen i världen blivit itutade att oljan snart är slut. Skulle de berätta vad de vet skulle priset falla som en sten.

 16. Så länge ingen skjuter ut material i rymden så kommer inte något att försvinna från jorden. Allt finns kvar och kommer således inte att ta slut.
  Beträffande kol i form av CO2, så slukas det av havet i kalla områden och gasas ut i varma områden. En hel del återgår till C respektive O2 via fotosyntesen i all växtlighet på land och i hav. Det finns även en del djur som har samma förmåga.
  En del bildar kalksten CaCO3, som man kan göra cement av.
  Kossan äter C i form av gräs och avger den som CO2 eller metan, CH4, som snabbt övergår i CO2 och vatten. Därutöver blir det också lite kött och mjölk. Det spelar ingen roll om kossan fiser eller inte, då den inte kan producera mera kolbaserade produkter än den får i sig C.
  Halten CO2 i atmosfären är bara ett mått på hur snabbt alla dessa processer pågår.

  Det som säkerställer att en mineralråvara inte tar slut är ekonomin.
  När det blir ont om t ex olja, så stiger priset, varvid flera fyndigheter blir lönsamma att utnyttja. Mineralråvaror, undantaget s k sällsynta jordartsmetaller, är logaritmiskt fördelade i jordskorpan, vilket innebär att för varje gång priset dubbleras finns det 10 gånger mer att hämta upp ur jorden. Detta pågår tills råvaran blir så dyr, att det är billigare att lösa problemet med andra material eller på annat sätt.
  Med tanke på att 70% av bensinpriset är skatter finns det stort utrymme för att inte behöva höja konsumentpriset på länge.

 17. Ivar Andersson

  Energi behövs även när det inte blåser eller solen lyser. Corren 2017-01-08 skrev
  ”Bara i Polen har tio personer frusit ihjäl de senaste dygnen. På lördagen sjönk temperaturen till minus 14. Sju människor dog på fredagen, vinterns hittills dödligaste dag, säger Bozena Wysocka, talesperson för den polska regeringens säkerhetscentrum.”

 18. Riktigt. Gas verkar bli den nya fossila bränslet ett tag till. Det beror på att ”peak oil” är verklighet. Oljekranen har ökat i storlek, medan den globala olje-tanken töms. Det sker ett tillskott med gas till tanken och även en gaskran har monterats.

  Förutsägelserna om peak gas är precis lika intressanta som för det mycket verkliga ”peak oil” naturligtvis, oavsett om teknologin lyckas förlänga tiden fram till ”peaken” av den ändliga resursen något.

  Källor:
  https://www.chemistryworld.com/opinion/peak-oil-is-not-a-myth/7102.article
  http://shalebubble.org/2016-shale-gas-reality-check/

  Miljöpartiet ”de dollargröna” röstade för förlängd tid för svensk kärnkraft nyligen, förmodligen för att deras tokliberaler insåg att endast subventionerad kärnkraft – som s.a.s. slipper försäkringskostnader för haveri – kan sänka svensk tillförd CO2-mängd utan att vi konkurreras ut i den tokliberala frihandel som tokliberalerna vill ha för den gudibehagliga men icke-ekologiska ”tillväxten” av en till synes accelererande mängd sekteristiska muslimska araber.

 19. Johan M

  ”Kolanvändningens andel av detta kommer dock att minska från 26 % till 20 % (och ersätts uppenbarligen av framförallt gas).”

  Kol ersätts inte utan ligger i det närmaste oförändrat i produktion. Dess andel krymper visserligen, men inte dess volym.

  http://corporate.exxonmobil.com/en/energy/energy-outlook/charts-2017/energy-supply-evolves-to-meet-diverse-demand

 20. Johan M

  #18 Martin Gustavsson

  ”som s.a.s. slipper försäkringskostnader för haveri”

  Vem står för skadorna när Harsprånget rämnar och Luleå läggs under vatten?

  http://www.lulea.se/download/18.2f66458613c1bbd3d3d52/1357716748876/Damhaveribroschyr+2012+Lule%C3%A5.pdf

 21. tty

  ”Hur stor del av jordens yta har man än så länge utforskat på olja och gas i procent eller promille räknat? Glöm inte djuphaven, tekniken lär komma!”

  Djuphaven är ointressanta. De består av basalt under ett tunt sedimentlager. Vilket verifierats otaliga gånger av DSDP/ODP m fl. Däremot är kontinentalsocklarna och i synnerhet kontinentalbranterna högintressanta, speciellt där de bildats genom rift-bildning, alltså passiva kontinentkanter (vilket t ex gäller nästan alla kuster runt Atlanten).

  Tekniken finns redan. Googla ”Petrobras” och ”sub-salt” (eller ”pré-sal” om du kan läsa portugisiska). Brasilien ligger nämligen, kanske något oväntat, längst framme när det gäller borrning på mycket stora djup (medan USA är i täten när det gäller ”tight oil”).

  Sedan finns det ju förstås ett antal sjunkna ”mikrokontinenter” som är potentiellt intressanta, t ex Rockallplatån, Seychellerna, Chatham Rise, Lord Howe Rise, Norfolk West Rise och möjligen Kerguelenplatån och Ninety East Ridge.

 22. Christopher E

  #18

  Peak oil kommer aldrig att bli ett problem av anledningar som beskrivs utmärkt i #16 av pek01.

  Lite lustigt att oja sig över att ”peak oil ät en realitet” när OPEC + Ryssland precis medvetet strypt produktionen därför att priset blivit för lågt. Hade oljekranen sinat hade ju priset stigit alldeles själv utan hjälp av karteller. Kartellen kommer att misslyckas i vilket fall, ökar priset blir det fart på oljesanden och tight oil. Plus konventiell olja på obekvämare platser. Amerikanska oljeindustrin jublar nu åt arabernas och ryssarnas försök.

  Naturgasresurserna är enorma, finns inte tillstymmelse någon ”peak”. Inom kanske bara några månader börjar nu även UK med sin fracking, då tillstånden är klara.

 23. Ingemar Nordin

  Martin G #18,

  Som flera påpekat för dig så är Peak Oil en myt som går tillbaka till tidigt 1900-talet. Det hade då ersatt Peak Coal som elitens skrämselpropaganda.

  MP är inte en gnutta liberalt. Tokigt ja. Men snarare tillhör deras gröna ideologi en reaktionär ådra som är anti-teknologi, anti-kapitalism och anti-industrialism. Medeltiden är deras ideal.

 24. Åke N

  #20. Även Boden och ett antal fler orter efter Lule älv.

 25. tty

  #24

  Inklusive Sunderbyns sjukhus. Och att man inte hade vett att lägga det utanför det potentiella översvämningsområdet är totalt ofattbart. Skulle Suorvadammen brista så ryker alltså även nästan hela sjukvårdskapaciteten i Norrbotten. Och Suorva är inte någon bra damm.

 26. Ingemar Nordin

  Jag såg att GWPF bjudit in Professor Fritz Vahrenholt för att tala om Tysklands självdestruktiva satsning på s.k. ”förnyelsebar” energi. Energikrisen förvärras ytterligare med Merkel vid rodret:

  ”German consumers and industry pay a hefty price for the green energy transition, the so-called Energiewende. Technical problems with the German power grid are piling up as the government continues its breakneck drive to change the country’s energy mix. Parts of Germany are already over-saturated with wind turbines. Other nations are not following Germany’s expensive experiment. Germany has the second highest electricity price (after Denmark) in Europe. Renewable energy subsidies will rise from 6.35 €ct/kwh to an astounding 7.3 €ct/kwh in 2017. This policy is costing consumers 25 billion euros annually, paid via their power bills. It represents a social transfer from bottom to top of immense dimensions.

  The driving force behind this socially unsustainable energy policy is an irrational fear that humans are irreparably damaging the climate as a result of CO2 emissions – despite new scientific findings showing that CO2’s impact on global temperatures has been overstated by the IPCC. Government plans to open up forests to allow the construction of wind parks is a catastrophe for most species of predatory birds and bats and the surrounding ecosystem.”

  Så det är väl bara för intresserade att poppa ned till London den 17/1 och lyssna.
  http://www.thegwpf.com/fritz-vahrenholt-germany-faces-an-energy-political-fiasco/