Extremväder och antropogena klimatförändringar

IMG_6830

Under förra vintern vistades jag i Australien under några veckor från början av december och fick ta del av den värmebölja och torkan som drabbade flera områden under 2013. Kontinenten drabbades av den mest ihärdiga och extrema värmebölja, med omfattande skogsränder till följd, som uppmätts under nittonhundratalet. Det gav vatten på ”klimatkvarnen” och användes ofta som argument i debatten under perioden. De senaste åren har många politiker och journalister använt extrema väderhändelser, såsom värmeböljor, skogsbränder, skyfall och stormar men även extrem kyla och snöfall som argument för att påvisa den antropogena klimatförändringens skadliga inverkan. Teorierna om ett generellt ökat antal sådana saknar dock stöd i vetenskapen, ändå poppar de upp vid varje tillfälle som vädret avviker på ett drastikt sätt. I den senaste IPCC- rapporten finns enbart ett ökat antal onormalt varma dagar och nätter kvar, som det enda som har en signifikant ökning sedan 1950. Texterna i sammanfattningen för beslutsfattare i den senaste klimatrapporten rör ofta sig i gränslandet mellan klassisk propaganda och ren övertolkning av befintliga mätvärden. Skyfallen och översvämningarna i somras i Sverige tillskrevs i svepande ordalag den globala uppvärmningen i media, dvs att vädret löpt amok på grund av människans påverkan på klimatet. Att många områden får högre dygnsmedelvärden än på 1960-talet under en period då temperaturen stiger är logiskt, och på samma sätt så förväntar jag mig även mer häftiga åskregn under en period av värmebölja. Dylika väderfenomen är därmed inte ett bevis eller ens ett indicium på att det är i huvudsak mänsklig påverkan på det globala klimatet som orsakat ett regionalt fenomen. Forskare från många discipliner borde lyfta ett finger mot den utbredda fördumningen och den stundtals antiintellektuella diskursen. De föredrar dock med några få undantag att tiga i rädsla över indragna forskningsanslag.

Nyligen kom en sammanställning av 22 artiklar om 16 extrema väderhändelser som “Bulletin of the American Meterological Society” sammanställt under rubriken Explaining Extreme Events of 2013 From a Climate Perspective   (Att förklara extrema händelser under 2013 från ett klimatologiskt perspektiv). Det är det tredje året som BAMS publicerar en sådan sammanställning. Denna del av ”klimatforskningen”, dvs som försöker förklara extrema väderhändelser brukar kallas ”attribution studies”. Jag kan inte se annat än att de främst är rena cirkelargument vad gäller att förklara dessa genom mänskligt orsakad klimatförändring. De går i princip ut på att köra datasimuleringar med samma modeller som är grunden för att attribuera den globala uppvärmningen till mänsklig aktivitet. Sedan jämför man dessa med motsvarande simuleringar där enbart naturlig variation utgör ”forcing”. Den naturliga drivningsfaktorns värde har satts till ett lågt värde, där i princip enbart solens minimala förändring och vulkanutbrott ingår. Modellerna ger sedan vid hand att risken ökar för t.ex varmare väder, och kan man sedan observera en temperaturökning så är detta ett indicium på att det orsakats av mänsklig aktivitet. Dessa studier ger även rent meteorologiska naturliga förklaringar till olika väderhändelser, att t.ex en värmebölja beror på att ett ” högtryck parkerat” i ett område, och cirkelresonemangen gäller enbart när dessa extremer skall förklaras med mänsklig aktivitet.

I den senaste sammanställningen från BAMS sägs i det korta abstraktet följande:

The findings indicate that human-caused climate change greatly increased the risk for the extreme heat waves assessed in this report. How human influence affected other types of events such as droughts, heavy rain events, and storms was less clear, indicating that natural vari­ability likely played a much larger role in these extremes.

I rapporten finns fem artiklar som indikerar att risken för att en värmebölja som den som inträffade i Australien 2013, som slog alla rekord, ökar väsentligt av en mänskligt orsakad klimatförändring. I min värld borde risken på samma sätt öka vid en naturlig klimatförändring. Jämförelsen görs dessutom enbart med den korta period som temperaturen uppmätts, dvs ca drygt hundra år. Australien har ett antal djur och växter som är anpassade till en extrem värme och periodvis långa torkor. De borde ha inträffat flera gånger under holocen, även om 2013 års värmeböljor i Australien känns extrema ur ett modernt perspektiv.

I det senaste numret av Science från den 29 september finns ett referat till BAMS-rapporten. Den presenteras dock med för tidningen typisk “ klimatalarmistisk rubrik” som vid närmare läsning är mer en höna av en fjäder, helt i linje med de senaste decenniernas vetenskapsjournalistik. Under avdelningen ”Scienceinsider” finns en “breaking news and analysis from the world of science policy”.  Jag antar att “science policy” i detta fall inte anspelar på forskningspolitik utan för att citera Wikipedia: the act of applying scientific knowledge and consensus to the development of public policies. Med andra ord vilka vetenskapliga nyheter som kan eller kanske bör påverka politiken. Rubriken på själva artikeln (Australias 2013 heatwaves linked to human caused climate change, studies conclude) lyder på svenska:

Studier drar slutsatsen att Australiens värmeböljor 2013 kan kopplas till mänskligt orsakade klimatförändringar.

Australia heat wave

Rubriken presenteras med ovanstående illustration som sammantaget ger den inverkan som avses. Man behöver dock inte läsa mer än några få meningar in i artikeln förrän vi förstår att bilden är mer nyanserad. Skrivningen i Science säger att “ Mänsklig aktivitet har ökat sannolikheten och allvaret i Australiens värmebölja”. De meddelar även den andra slutsatsen, som skulle kunna ha varit deras rubrik, att det är “svårt att se någon direkt koppling mellan klimatförändringar och andra extrema händelser förra året, inklusive de senaste två årens torka i Kalifornien och i Colorado”. Men tidningen Science såsom många andra väljer att lyfta fram det resultat som behåller dimridåerna kring extrema väderhändelser. Det kommer att ske så länge inte den globala medeltemperaturen ökar eller årets minskning av den arktiska isen inte är alarmerande. Extrema väderhändelser kommer att ske med stor regelbundenhet, och så länge de kan användas som attribut i den politiska klimatkampen, kommer media och politiker slå på den trumman, medan klimatforskare tiger stilla i rädsla över att hamna i kylan från sina kollegor och tappa sina anslag.

En aktuell uppdatering:

Hörde nyss från morgonsoffan, en vädersammanfattning över september månad från SMHI. September har varit nästan 2°C varmare i större delen av Sverige. Det nämns närmast i mysiga ordalag, Sverige fick en varm och behaglig september, med sommarvärme. Ingen skulle komma på att skapa en rubrik typ: ”Den globala uppvärmningen gav oss en underbar september”. Däremot kommer månadens temperatur så småningom att ingå i rubriker av typen: ”2014 är det varmaste året i Sverige sedan …. ” Sedan gav septembers väder stora regnmängder i Uppland. Enligt SMHI´s  regionala framtidsscenarier skall regnmängderna i östra Sveland minska i ett varmare klimat. Inte hörde jag några meteorologer i samband med översvämningarna att  ”lugn, översvämningarna och skyfallen kommer att minska i Stockholm och Uppsala när det blir varmare”.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  I morse avläste jag noll på termometern samtidigt som radion meddelade att Stockholm hade 5 grader.
  Australien har haft en diskussion om hur termometrar placerats och hur relevant temperatur de mäter. Det finns en del att diskutera tydligen-något som denna bloggare håller koll på:
  http://joannenova.com.au/

 2. Michael

  Och medier i Australien fortsätter att koka soppa på en spik: Summer 2014-15 weather forecast: Bushfires, heatwaves and severe heat.
  http://www.news.com.au/technology/environment/summer-201415-weather-forecast-bushfires-heatwaves-and-severe-heat/story-e6frflp0-1227076059759

 3. Ingvar

  Totalt OT men ändock så lika:
  ”På sin blogg 26 september skriver nationalekonomen Tino Sanandaji att ”Problemet är inte att svensk forskning är korrumperad, utan att media och politikerna har varit korrupta i sin rapportering av forskningsläget. Akademins svek har bestått i att vara tysta och låta osanningar dominera mot bättre vetande.”
  Hint: Det gäller inte klimatet

 4. Peter Stilbs

  Tack Lars, för dessa välformulerade betraktelser.

  Själv undrar jag ofta varför ingen lokal statistiker med ryggrad säger vad deras vetenskapsområdes bästa kunskap säger om nämnda informationsmassa.

  I Sverige får vi fortsatt leva med nyskapade begrepp inom fältet, som det numera bevingade ”obeveklig trend”

 5. Pär Engström

  Intressant, men tänk om det är tvärtom?

  I Nature Vol.500 Issue 7462 (online augusti 2013) presenteras en studie där forskarna hävdar att extremväder påverkar den ekologiska balansen så att jordens ekosystem inte kan ta upp lika mycket kol vilket medför att koldioxidhalterna fortsätter att öka.

  Det som är intressant här menar jag är vad människor kan påverka. För hur det nu är så ingår människan och hennes aktiviteter i ett ekologiskt system.

 6. AG

  #4 Ang. lokal statistiker, har du tipsat OH? 😉
  Jag har faktiskt några gånger utmanat OH och bett honom, likt Climate Audit, granska det som faktiskt ÄR hans fält, dvs statistik eller snarare misshandeln av densamma inom klimatforskningen. Istället väljer denna tramsmänniska att gå in i rollen som nyttig idiot, långt utanför sin kompetenssfär. Hur kommer det sig att i Sverige får vem som helst uttala sig och bli kallad ”expert” så länge man stödjer CAGW men blir påpekad att man inte är hardcore klimatforskare om man framför kritik? Det har blivit mycket ”tycka” och ”känna” i Sverige. Det var inte en sådan attityd som byggde landet en gång i världen.

 7. Peter Stilbs

  AG #6 – det är egentligen enbart OH jag avser i kommentar #4 – en otroligt märklig übermesserschmidt

 8. lennart bengtsson

  Bortsett från rent triviala observationer att extremt höga temperaturer har blivit något vanligare än extremt låga temperaturer i ett antal områden på jorden de senaste 50 åren finns det inga meteorologiska observationer som visar någon tillförlitlig ändring i extrema väderhändelser. Väder och klimat, inte minst i Sverige, domineras helt av naturliga stokastiska processer som inte är förutsägbara mer en högst några veckor. Tom med den extrema värmen i Sverige var betydligt värre på 1930-talet än nu.
  Men för de troende hjälper inte fakta, det är som att övertyga landsbefolkningen i Sierra Leone att ebola inte beror på häxeri. För att bevara sitt sunda förstånd är det ibland nödvändigt att ta ”time out” när det gäller att upplysa de troende om klimatet.
  Som ett exempel kan jag bara nämna tropiska orkaner. När de, som denna sommar och höst, har varit sällsynta i Atlanten så nämner media inte detta. Det ironiska i situationen är att de skulle kunna göra detta då de flesta klimatmodeller faktiskt visar att antalet tropiska orkaner minskar i ett varmare klimat. Men på grund av sina föreställningar skulle de aldrig våra göra detta eftersom de flesta lekmän har uppfattningen att motsatsen gäller!

 9. #5 Pär

  ”där forskarna hävdar att extremväder påverkar den ekologiska balansen så att jordens ekosystem inte kan ta upp lika mycket kol vilket medför att koldioxidhalterna fortsätter att öka”

  varför är detta tvärtom? Det är klart att extremväder påverkar den ekologiska balansen, men det är inget bevis för att de orsakas av människan. Om en hel trakt översvämmas som det gamla Nildeltat är det en del av ekologin. Om sedan egyptierna vallar in Nilen och konstbevattnar påverkar detta den ekologiska balansen, dvs människan har påverkat. Om sedan man tar ut för mycket vatten så att floden sinar och inte ger samma mängd sediment kring dess mynning, påverkar även detta. Männsikan påverkar både klimat och ekologisk balans, det är inte detta som frågan handlar om, det är orsakerna till att vädret växlar som diskuteras. Om man som skedde i historiska tider skogsbränder tillåts härja fritt påverkar detta också kolcykeln, ellr som nu bränderna begränsas av människan. Mänsklg påverkan är stor och påtaglig, om detta råder inget tvivel.

 10. Daniel Wiklund

  Vaknade igen till en dag med strålande väder. Sol från en klarblå himmel, det har vi haft nästan varje dag dom senaste 13 veckorna. Man blir nästan lite religiös när man tänker på solens viktiga roll. Gröna växter kräver ju inte bara värme för sin existens utan också solljus. Det är ju just växternas klorofyll som slår sönder solljuset och fångar den ordning som finns där. Utan gröna växter inget annat liv.(kanske därför som miljöpartiet pratar sig varm för det gröna: )). Allt vi sätter värde på, civilisation, liv, kultur och kreativitet har sitt ursprung i den ordning som frigörs när en solstråle slås sönder. Inte konstigt att man blir glad när solen skiner. Om man nu inte är alarmist typ Olle H, han ser då bara att solvärmen förebådar klimatkatastrofer. Gud bevare oss för sån klimatexperter.

 11. Tack Lars för kloka kommentarer.
  De är välgörande att läsa efter att igår kväll, en hel timme, ha lyssnat till Pär Holmgren. Hela sal X syntes full av klimatoroade Uppsalabor. Pär drog faktiskt inga växlar på enstaka klimathändelser, men han tror på IPCCs farohågor (drygt!), och tycker inte att vi bör ta någon risk för klimatscenarior över +2oC. Han tycker också att IPCCs stapeldiagran där alla drivkrafter görs antropocena efter år 1750 är mycket djupsinnigt och förklarande.
  /C-G

 12. Björn

  Satellitmätningar enligt UAH visar att den globala temperaturen har planat ut, då måste exempelvis temperaturen i Australien tillsammans med andra varma områden, vägas ut av motsvarande kalla regioner, för att den globalt beräknade temperaturen skall få det värde som UAH speglar. Det SMHI inte redovisar när de storvulet bräker om rekordvärme, är att det samtidigt är kallare någon annan stans. Den globala temperaturen har ju avstannat. När SMHI säger att september har varit rekordvarmt, borde de också som jämförelse nämna, men det har varit………………..

 13. Daniel Wiklund

  Det är inne att säga att vi inte bör riskera att hamna över 2 graders höjning. Och att vi därför bör göra kraftfulla insatser typ skatter för att vi inte ska hamna där. Och så länge vi inte är säkra så ska vi fortsätta att betala tex koldioxidskatter. Och såna som Per H kan fortsätta att sko sig på människors oro. Och för att hoten inte ska bli verklighet så ska vi sluta äta kött, sluta köra bil, sluta åka flyg(om man inte sitter i EU-parlamentet)och enbart välja banker som är klimatmedvetna. Vi ska med andra ord sluta med våra ”syndfulla” leverne. Våran tids präster är ju WNF, IPCC, Miljöpartiet, Per H för att nämna några.

 14. pekke

  OT.
  Så har man slagit in en spik till i kistan för den svenska kärnkraften !

  http://www.svd.se/naringsliv/mp-och-s-overens-om-energin_3969536.svd

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/romson-flera-reaktorer-stangs_3969512.svd

 15. Ingvar

  Daniel #13
  Var kommer allt ifrån?
  Svar:
  Club of Rome ”The First Global Revolution”

  citat:
  The common enemy of humanity is Man
  In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like, would fit the bill. In their totality and their interactions these phenomena do constitute a common threat which must be confronted by everyone together. But in designating these dangers as the enemy, we fall into the trap, which we have already warned readers about, namely mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention in natural processes, and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy then is humanity itself.. [pg.75]

  Hela dokumentet:
  http://www.maieutic.com/maieutic/maieuticw.nsf/0b2c97b629c1e95a80257667004ee320/25b336830bdf2b40c12577b300597904?OpenDocument

  ca 1990

 16. erik

  Hej
  Det här är lite utanför själva ämnet – hoppas det är okej ändå.
  Jag har precis sett en ganska intressant film kallad Pandoras Promise som bl.a. talar om de överdrifter vi blivit lärda angående strålning och kärnkraft. Den är ganska avväpnande och pro-kärnkraft men på ett sätt extremt märklig: för att lyckas med nämnda avväpning argumenterar filmen mha vetenskapliga uttalanden och påståenden. I samma andemening avfärdas dock klimathotsskeptiker som varande ovetenskapliga.

 17. Fredrik

  Erik #16

  Klart att klimathotsskeptiker avfärdas i en pro-kärnkraftsfilm, man talar ju i eget intresse och vill framhålla kärnkraften som en dellösning att minska CO2 och då kan man ju inte säg att CO2 är ofarligt eller bara ett litet problem. Big business (förmodligen blandat med prestige) you know.

  Nu motsätter jag mig inte kärnkraft i sig men ditt exempel pekar på vad jag ser som ett av grundproblemen. Det finns nå många intressen, politisk prestige, ekonomi etc. (en del tror på det de säger, andra ljuger medvetet) att sökandet efter sanningen blir sekundär.

 18. AG

  #17 Det är tråkigt att se att lögnen numera är ett arbetsredskap bland andra. Ser inte ljust ut för framtiden. Vart ska man emigrera?

 19. Alienna

  Max-OT

  Jag läste någonting, någonstans, i går. Idag är det raderat……
  Jag vill på detta sätt bara uppmärksamma skribenten att texten inte undkom mitt öga. 😉
  (De’ e’ lugnt. Jag har vetat det hela tiden.)

 20. Svend Ferdinandsen

  CO2 er mærkelig.
  Normalt skulle ekstremt vejr skyldes varmere klima, men nu er temperaturen ikke steget i mere end 15 år, så det ekstreme vejr må altså skyldes CO2 i sig selv. Hvor er forskerne der har vist at CO2 kan give ekstremt vejr uden at ændre temperaturen?

 21. Björn

  Svend Ferdinandsen [20]; Bra synpunkt. I fantasin kan ju CO2 vara upphov till allt som har med väder, vind och klimat att göra. Utan värme uppstår ingen termodynamik. Den globala temperaturen har planat ut, vars följd är en förändrad atmosfärisk cirkulation, vilket jetströmmarnas förändrade banor visar. Denna dynamiska förändring kan bero på solens förändrade spektrala innehåll i UV-området. Solens TSI är de facto avtagande.

 22. Ingemar Nordin

  Lennart B #8,

  ”Som ett exempel kan jag bara nämna tropiska orkaner. När de, som denna sommar och höst, har varit sällsynta i Atlanten så nämner media inte detta. Det ironiska i situationen är att de skulle kunna göra detta då de flesta klimatmodeller faktiskt visar att antalet tropiska orkaner minskar i ett varmare klimat.”

  Detta är väl ganska symptomatiskt för i synnerhet svenska media. Nyhetsflödet ger då ett intryck av att det blir alltfler orkaner (och andra extremväder). Att tesen ”vi upplever redan nu följderna av Global Warming”, vilket är ett mantra för våra politiska ledare. Bilden bekräftas gång på gång och hamras mycket omsorgsfullt in – tvärs emot klimatvetenskapliga fakta.

  Klimathotstron är inte särskilt intresserad av vetenskapen och slänger den på sophögen så fort den inte längre fungerar som ett auktoritativt stöd för deras politiska agenda.

 23. Gunnar Strandell

  Lars!
  ”Sedan gav septembers väder stora regnmängder i Uppland.”

  Naturen slår tillbaka!
  En av våra båtar på landet har sjunkit med utombordaren på. Det lär dröja innan den återigen släpper ut CO2., om den någonsin gör det.

  C-G Ribbing #11
  I sal X skrev jag min första tenta, i linjär algebra.
  Det var 21 oktober och på morgonen låg Uppland och Gästrikland täckta av 10 cm snö, som solen smälte bort till eftermiddagen. Det är vad jag kallar klimatförändring!

  Eftersom vi skrev en mattetenta trodde vi alla att salens beteckning var bokstaven ”X” 😀

 24. Daniel Wiklund

  Miljöpartisterna har trogna språkrör i reportrarna på TV. Och inte bara där. Aftonbladets ledare idag ”Löfven tar över ett skitigt land”, och naturligtvis är det koldioxiden som skitar ner. Hörde nyss på TV-n att Arlanda blir först i världen med att klimatanpassa flygplatsen, har införskaffat plog maskiner som går på biogas. Men reportern påpekade att vad hjälper det, flygplanen släpper ju fortfarande ut den farliga koldioxiden. Som om inte det vore nog så ska man stå ut med att Romson som bara fick drygt 6% av rösterna ska få bestämma över kärnkraftens framtid. Kan ingen stänga av henne? Birger Schlaug menar ju att MP numera står för det meningslösa partiet. Men tyvärr så har det nu fått möjlighet att utöva makt. Ett ord som verkligen ligger i tiden är smart, från smarta telefoner till klimatsmart. Men det verkar ju snarare så att smartheten minskar i samma takt som antalet smarta telefoner ökar.

 25. Ingemar Nordin

  Daniel W #24,

  Och jag som trodde att Arlanda helt enkelt skulle ”klimatanpassa” genom att göra sig av med snöröjningen. Enligt SMHIs prognoser så skall ju snö vara ett minne blott (sade man i början av 2000-talet). Istället köper man in massor med spritter nya bamsiga snöröjningsmaskiner. Har de verkligen kollat detta mot SMHIs prognoser om det framtida klimatet?

 26. Daniel Wiklund

  Det har du helt rätt i: ) Reportern borde ha upplyst om detta. Minns att man för snart tio år sen sa att (just då snöade det i S-holm)att man skulle passa på att åka skidor, för sen skulle snön lysa med sin frånvaro. Efter den sk ”prognosen” fick S-holm flera vintrar där snön lyste vit(i varje fall nysnön)och inte med sin frånvaro. SAS får väl se till att öka antalet flygavgångar så kanske man inte behöver ploga i framtiden, den enes bröd den andres död.

 27. Lars Karlsson

  75 % tycker att kärnkraften skall byggas ut av läsarna på Expressens omröstning trots de grönas och vänsterns totala medieövertag .

  http://www.expressen.se/ ca halvägs ner

 28. Helge

  Gå gärna in och rösta, just nu är det 75% som vill bygga ut kärnkraften.
  http://www.expressen.se/nyheter/val2014/s-och-mp-overens-om-karnkraften/

 29. Rosenhane

  Nytt bevingat ord från floskelverkstan 19.10 i Rapport:

  ”Flyget ska bära sina egna klimatkostnader” – sa Romson.

 30. tty

  ”Rekordvärmeböljan” i Australien är mycket tvivelaktig i sig. Det är väl känt att det var extremt varmt och torrt i Australien på 1870-talet och 1890-talet men ensamt bland världens vädertjänster har BOM i Australien helt enkelt strukit alla data före 1900.
  Själv är jag extremt skeptisk till alla uppgifter från BOM sedan ett besök i Australien 2008, mitt under ”den värsta torkan någonsin”. Nämnas bör att jag varit rätt mycket i Australien, över större delen av kontinenten, under flera årtionden, både under våtår och torrår. När jag var där 2008 hade jag en vecka tillgodo och beslöt mig för att åka ut i Malleen nordost om Adelaide eftersom det var mitt i malleens blomningstid under sydvåren vilket är en fantastisk upplevelse. Jag tvekade länge eftersom jag hade hört hur oerhört torrt det var. Det bör nämnas att nästan alla livsformer i Australien har anpassningar för att klara extrema torrperioder. Växter går inte i blom, fosterutvecklingen avbryts hos pungdjuren, fåglarna avstår från att häcka eller flyger till andra områden. Jag blev oerhört förvånad när jag väl kom ut i bushen. Visst, det var torrare än normalt. Vattenståndet var lågt i Murray-Darlingsystemet. En del grunda sjöar var uttorkade. Men malleen blommade snarast mer än normalt, känguruna hade lika många ”joeys” (ungar) som vanligt och emuhannarna vallade normalstora kullar.
  Jag valde att tro på de lokala djuren och växterna som tydligen inte tyckte det var så extremt torrt snarare än BOM.

  P.S. Mallee är en speciell typ av buskformade eukalypter (många olika arter) som växer upp från en brandhärdig rotstock. Malleeområdena hyser en mycket speciell fauna och flora med många arter som inte finns någon annanstans i världen.

 31. Ingvar Engelbrecht

  tty #30
  intressant läsning.

 32. Ett förslag om nya pålagor på kärnkraften för att den ska avvecklas av ägarna själva, måste väl gå igenom riksdagen? Och hur ska det gå till om Alliansen håller ihop?

 33. Ingvar Engelbrecht

  Lars K #32
  Om nu SD är vågmästare kan det väl aldrig gå igenom!?

 34. Tack tty för en personlig berättelse, och jag kan bara hålla med. Extrema torkor är en del av det australienska klimatet. Sedan måste man i viss mån ifrågasätta jämförelser mellan mätningar gjorda i början av nittonhundratalet. I främst östra Australien har stora skogsområden eller bush tagits ner för att skapa betesmarker för får och nöt, så klimatet har åtminstone lokalt förändrats av människan. Propagandakriget är ovanligt hett i Australien, där ju den nya premiärministern Tony Abbott öppet motarbetar alla klimatåtgärder. Det är naturligtvis en nagel i ögat att Australien efter att den labourregeringen med Rudd i spetsen ”änteligen” ratificerade Kyoto-avtalet 2007, nu tar ett ordentligt steg tillbaka. Kanske skall man se BAMS rapport med fem artiklar om just Australien som en del i ett försök att återvinna Australien till den rätta läran.

 35. Michael

  Lars Kamél #32
  Se http://www.ekonomism.us/entry/svart-for-alliansen-att-stoppa-s-mp