Expressens desinformationskampanj

Ni har säkert alla lagt märke till Expressens senaste desinformationskampanj om klimatet, Expressen Klimat. Det har förekommit desinformationskampanjer tidigare i svenska medier. Ja, all rapporteringen av klimatfrågor i svenska medier kan sägas vara del av en lågintensiv desinformationskampanj. Expressens kör på hårt, men nästan ett inlägg per dag. Det är tydligen viktigt att hålla svenskarna felinformerade om det påstådda klimathotet.

Ett generellt fel i Expressens senaste kampanj är tidsperspektivet. Klimat anses vanligen vara medelväder under minst en trettioårsperiod. Då är rimligen klimatförändringar förändringar som sker under en period på 30 år eller mer. Handlar det om förändringar i väder över kortare tidsrymder, är det just väder och väderförändringar och inget annat. Expressens reportrar kallar i stället det som har hänt under några få år för klimatförändringar.

Ett annat fel är att blanda in riktiga miljöproblem, som plast i världshaven, i en artikelserie om klimat. Plast tillverkas ofta av olja, men det har inget att göra med vilka energislag vi använder. Annat skräp som hamnar i naturen har heller inget med klimatförändringar att göra.

Låt oss titta på några specifika artiklar i desinformationskampanjen.

En av artiklarna har rubriken 23 smarta svar att ge till alla klimatskeptiker. Vilket är smått ironiskt. En mer rättvisande rubrik hade varit 23 lögner du kan prova och se om någon går på dem. Hur smart är det att påstå att det som bevisligen är sant inte är det? Alla 23 sakerna är väl inte lögner, men en hel del. Isbjörnarna frodas, till exempel, enligt studier som har gjorts. De klassas som utrotningshotade på grund av en modell som till och med har kritiserats av företrädare för IUCN, det internationella organ som sköter bland annat rödlistning av arter.

Det stora felet med just den artikeln är kanske att journalisten lyssnade på en påstådd expert som inte alls är det? Vilket har blivit vanligt på senare tid. Martin Hedberg har förutsättningar för att veta en hel del om klimatfrågor, men visar gång på gång att det gör han ju inte. Den naturvetenskapligt oskolade, och förmodligen vänstervridne, journalisten har små möjligheter att själv begripa att den påstådda experten inte är det.

Vad har vänstervridenhet med saken att göra? Jo, vänstern har en världsbild som inte går ihop med verkligheten och håller sig hellre till fantasier än fakta.

En annan av de falska klimatexperterna är Pär Holmgren, som har fått komma till tals i en annan av artiklarna i desinformationskampanjen, en som uppmanar oss att inte ge upp för att klimathotet kan besegras. Där påstås bland annat vi bara kan släppa ut ytterligare högst 1000 miljarder ton koldioxid. Källan påstås vara någon av IPCC:s senaste rapporter. Vilket inte är särskilt specifikt. IPCC har tre arbetsgrupper som var och en skriver ihop en rapport på 1000 sidor eller så. Till det kommer tekniska och politiska sammanfattningar.

Säkerligen går det där med 1000 miljarder ton koldioxid att hitta någonstans. I endera rapporten från arbetsgrupp 2 eller 3. Arbetsgrupp 1 kan däremot knappast ha kommit med den siffran. Rapporten därifrån anger till exempel en faktor tre i osäkerhet i hur mycket koldioxid värmer världen. Då borde det finnas en osäkerhet med en faktor också i vilka framtida utsläpp som är tillåtna för att hålla den globala uppvärmningen under en viss gräns. Just den där faktorn tre, 1,5-4,5 graders uppvärmning för en fördubbling av (ekvivalent) koldioxidhalt, är i sig ett utmärkt bevis för att klimatforskarna inte alls är överens. Endera fortsätter aktivister och journalister att upprepa lögnen om konsensus.

Klimataktivister, till vilka vi tydligen får räkna nästan alla svenska journalister, gillar att larma om att stigande hav ska dränka det ena eller det andra. Någon titt på data verkar sällan ske. Om det nu inte är räkneförmåga som saknas. I medeltal stiger havsnivåerna med 3,4 mm per år, enligt satellitmätningarna. Enligt vattenståndsmätare vid någorlunda stabila kuster, är höjningstakten där 1-2 mm per år. 3,4 mm per år under de drygt 82 år som återstår till 2100 blir faktiskt 2,8 dm. Vad skulle ytterligare 2,8 dm högre havsnivåer kunna översvämma?

Det hindrar inte Expressen från att larma om Washington DC kan hamna under vatten. Bland annat då Vita Huset, vars källare ligger 16 meter över havsnivån. Det påstås att haven stiger med 67 meter om all inlandsis på Grönland och Antarktis smälter. För att höja världshaven med 16 meter, borde det då behövas att nästan en fjärdedel av all is på Grönland och Antarktis smälter. Jag ids inte räkna ut hur mycket energi som skulle behövas för det. Förmodligen ganska mycket. Och temperaturerna i det inre av Grönland och Antarktis skulle behöva öka med några tiotal grader. Temperaturerna vid polerna ändras vanligen dubbelt så mycket som det globala medlet, så det behövs då en global uppvärmning på 5-10 grader. Vilket somliga panikmakare faktiskt har förutspått till 2100, men har obefintligt stöd i seriös klimatvetenskap.

I den artikeln dyker också åter upp vanföreställningen att korallöar kommer att slukas av stigande hav. Ja, just vanföreställning. I sin bok Coral reefs från 1842, lade Charles Darwin fram en vid det här laget accepterad teori: Korallöar skapas genom korallens anpassning till stigande hav. Om havsytans stiger, hänger koralldjuren med och bygger uppåt. En del av revet de bygger hamnar, och stannar, ovanför havsytan och bildar tillsammans med sand och korallrester en ö.

De som hävdar att stigande hav ens kan dränka korallöar, kan inte gärna känna till följande fakta:

Koralldjuren klarar inte större djup än ungefär 45 meter och kan naturligtvis inte överleva i luft. Det finns fossila korallrev som är nästan en halv miljard år gamla. Under den tiden har havsnivåerna varierat kraftigt. Bland annat har haven stigit med mer än 100 meter sedan den senaste istiden började att ta slut.

Den som känner till dessa fakta, begriper helt enkelt att korallreven följer med i havsytans svängningar. Annars skulle koraller, koralldjur och korallrev höra det förflutna till och inte finnas idag. Om korallreven hänger med i havsytans svängningar, gör korallöarna det också. Studier har också visat att korallöar generellt inte har minskat i storlek de senaste årtiondena, bland annat en som Watts Up With That skrev om.

Vad betyder väl vetenskap för klimataktivisterna? Alls inget. De nämner ibland att växthusgasernas effekt upptäcktes för länge sedan. De vill inte kännas vid att det sedan länge är känt att korallöarna har skapats av stigande hav, i stället för att dränkas.

Två av de senaste inslagen i desinformationskampanjen handlar om en ö som Expressen påstår är drabbad av klimatförändringar. En ö som befolkningen vägrar lämna och där borgmästaren hoppas att Trump ska rädda ön.

Öbefolkningen, med borgmästaren i spetsen, begriper tydligen bättre än Expressens reportrar vad de bor på för typ av ö. Fast flytta borde de, eftersom deras ö kommer att försvinna. Inte på grund av klimatförändringar, utan för att den är en temporär konstruktion, skapad av naturens krafter, som också kommer att förstöra den.

Watts Up With That har skrivit om den där ön också, Tangier Island.

Ön ligger i Chesapeakebukten, en smal och avlång bukt vid USA:s östkust. Ja, den är rätt likt de fjordar som det finns många av i Norge och en i Sverige. En karta visar att fyra floder har sitt utlopp i bukten. Bland annat Potomac, som också rinner genom Washington.

Floder för alltid med sig material. Ibland bildar sådant material ett delta i floden. Ibland förs det ut i havet. I det här fallet syns det inte till några deltan i flodernas utlopp. Materialet hamnar i havet och kan fraktas iväg av tidvatten och strömmar. Då är det lätt hänt att det i stället fastnar någonstans i bukten. Tangier Island ligger mellan två halvöar och nära Potomacs utlopp. Den har helt enkelt skapats av material som förts dit, framför allt material som Potomac har fört med sig. Högen med material har byggts på tills den sticker upp ovanför vattenytan. Den formas vidare av strömmar, tidvatten och vindar. Någon hållfast konstruktion är den verkligen inte. Snarare en hög med sand och annat material, en hög som hjälpligt hålls ihop av kornens friktion och växtlighet. Mycket lite behövs för att erosion ska börja förstöra ön. Stigande hav och klimatförändringar har inget med saken att göra. Det handlar om vad naturens stundtals nyckfulla krafter ställer till med.

Poopósjön ligger i Bolivia och Wikipedia skriver bland annat att den är en grund sjö och att små förändringar i nederbörd har en stor påverkan på vattennivån i sjön.

Små förändringar som är fullständigt naturliga och som vi kan räkna med händer hela tiden utan att några klimatförändringar är inblandade.

Sjön står i förbindelse med Titicacasjön via en flod. Att döma av kartor, leder inget vattendrag från Poopósjön. Vilket stämmer med att den enligt Wikipediaartikeln är en saltsjö. Den fylls på av nederbörd och vatten försvinner på grund av avdunstning. Tillsammans med det faktum att den är grund, gör det att den är känslig för förändringar i nederbörd och temperatur. Sjön har torkat ut tidigare och några klimatförändringar behövs som sagt inte för att förklara vad som händer.

Vilket inte hindrar Expressen från att basunera ut den är sjön som försvann på grund av klimatförändringar och att det är första gången det händer. Vilket inte är sant, men passar in i desinformationskampanjen.

Som i så många andra delar av världen, verkar Bolivia ha problem med sina väderstationer numera. De rapporterar sällan temperaturer och inga nederbördsdata. Det finns satellitdata och det finns väderstationer i närbelägna länder. När det gäller nederbördsdata, vet jag inte hur mycket från de senaste åren som är verkliga mätningar och hur mycket som är modellresultat. Tidigare mätningar visar i alla fall att nederbörden i Bolivia varierar mycket med årstid. När det är vinter där, och sommar här i Sverige, får Bolivia knappt någon nederbörd alls, utan den kommer främst när det är sommar där.

En nederbördsserie från Climate Explorer ser ut så här, för årsmedelvärdena:

icamsopi_-68--60E_-12--20N_n_mean1_anom

2016 var tydligen ett ovanligt torrt år, men det är ingen klimatförändring utan väder. Ett år med lika mycket nederbörd som 1984 och sjön kommer att vara tillbaka.

För medeltemperatur från 10 väderstationer i och i närheten av Bolivia, ser det ut så här:

tlist_temperature_all_-65___-19_10_1_-1_____mean_mean1_anom

Den enorma uppvärmningen från ungefär 1940-50 borde ha tärt hårt på sjön. Från 1930 till 1960 var det verkligen en klimatförändring, för det är en trettioårsperiod med kraftigt ökad temperatur. Det verkar minst sagt tveksamt om det har varit någon uppvärmning efter 1970.

Ett år med ovanligt lite nederbörd kan förklara att Poopósjön nästan har försvunnit. Ett enda år är ingen klimatförändring. Någon ökad avdunstning på grund av ökad temperatur kan inte ha inträffat på länge.

För att få till ett akut och allvarligt klimathot, gäller det helt enkelt att ljuga ihop det. Inga data från verkligheten tyder på att det är någon klimatkatastrof på gång. En del modellresultat pekar mot en snar klimatkatastrof, men modellerna klarar inte tester mot verkligheten. Återstår för aktivisterna bara ljugande, som att extremväder blir vanligare och värre, eller att klimatforskarna är överens.

Men varför deltar Expressen och andra svenska tidningar detta ljugande?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Ekot just nu toppar med följande: Mälarens istäcke kommer i framtiden inte att göra vattnet lika drickbart.
  Ökad bakteriehalt kräver åtgärder i vattenverket.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6837221
  SMHI har gjort en beräkning om framtida utveckling:
  https://www.smhi.se/omsmhi/press/pressrum#/pressreleases/maelarens-is-minskar-i-framtiden-2315723

  Rimlig nyhetsvärdering?

 2. Lasse

  Bra genomgång Lena.
  Du ställer en fråga: ”Varför deltar media i detta ljugande”
  Jag tror och jag tror Martin H har svaret i sin blogg: http://martinhedberg.se/agnostiker-i-duggregnet/
  Vi är alltmer o-troende och saknar något att hänga upp vår existens på.
  Han har funnit sin nisch i tron på klimatförändringar och vår skuld till dessa och att allt kan lösas genom att vi renar oss genom att förändra vår livsstil.
  Dessutom tjänar media lite på att stå för förnuft och rimliga avvägningar. De vädjar till känslor och goda avsikter och saknar all form av rimlig konsekvensanalys.
  Se bara på hur de skildrar döden på Medelhavet och samtidigt vill se fler komma in den vägen.
  Det goda får stöd av media och det onda förkastas-och det är medias bild som gäller!

 3. Allan Forsling

  Jag tror svenska media är köpta av Trump. De har till syfte att bevisa hans tes om fake news. Min uppfattning är att media i Sverige sprider rykten, och har ingen rimlig källkontroll.

 4. bom

  #1 Argumentnöd är nog orsaken till ämnesvalet när klimathotarna bottenskrapar!

 5. femman

  Tror mycket handlar om pengar, Rätt åsikt för dagen ger tex forskningspengar. För några miljoner byter jag själv gärna åsikt i all fall utåt.
  Jag vägrar att tro tex att regeringen på Maldiverna inte vet om att dom lever på en korallö och att dom är helt beroende av tex papegojfisk för sin överlevnad. Om dom mot förmodan inte vet om det vore det himla bra om någon upplyste dom om det. För dom som ev inte vet det papegojfisken tillverkar bland annat all korallsand till korallöar. Ingen fisk ingen sand ingen ö.

  http://www.frojdh.se/2009/10/18/de-verkliga-hoten-mot-maldiverna/

 6. tty

  Några kommentarer.

  För att uppnå 16 meters havsnivåhöjning krävs att all is på Grönland (7 meter), all is i Västantarktis (3 meter) och ungefär en tiondel av all is i Östantarktis (6 meter) smälter. Något som under alla omständigheter kommer att ta åtskilliga årtusenden. Därtill kommer att när isarna på Grönland och i Västantarktis senast smälte (till större delen) under Pliocen så tyder mycket på att isarna i Östantarktis i stället växte p g a större nederbörd:

  https://www.researchgate.net/publication/233572080_Climatic_implications_of_reconstructed_early_-_Mid_Pliocene_equilibrium-line_altitudes_in_the_McMurdo_Dry_Valleys_Antarctica

  Temperaturen på Grönland var 5-8 grader högre än nu under den senaste mellanistiden (10 000 år). Det räckte inte för att smälta Grönlandsisen (som dock krympte en del).

  Sedan är det inte sant att korallöar aldrig kan ”dränkas”. Det händer faktiskt ibland att korallerna inte ”hinner med” under så lång tid att ön hinner sjunka under det maximala djupet där hermatypa koraller kan leva. Då förvandlas ön till en så kallad ”Guyot”, ett undervattensberg med platt topp. Skolexempel på detta är Emperor Seamounts nordväst om Hawaii som är en kedja av sjunkna f d Hawaiiöar. I detta fall beror sjunkandet dock på att öarna genom kontinentplattornas rörelser kommer upp i allt för kallt vatten för korallerna. Normalt sett så sjunker (och eroderas) ju den vulkanö som korallerna byggs upp kring nästa alltid successivt, allt eftersom kontinentalförskjutningen förskjuter öarna bort från mittoceanryggarna där de uppstår och ut i djuphavsbäcken.

  Sedan finns det nog exceptionellt många och stora korallrev just nu, eftersom de fem senaste mellanistiderna kulminerat på nästan exakt samma havsnivå vilket gjort att rev som Stora Barriärrevet har kunnat byggas på i många omgångar.

  Apropå havsnivåhöjning så är det faktiskt ingen (utom då kanske i Sverige) som på allvar hävdar att den globala havsnivån stiger 3,4 mm år, eftersom 0,5 mm av den siffran är en fiktiv ”korrektion” för en förmodad (men ytterst osäker) isostatisk ökning av oceanernas volym. Detta är dock något man talar mycket tyst om (det nämns t ex inte längre på University of Colorados havsnivåsajt). 3,4 är alltså den förmodade volymökningen av oceanerna, inte den faktiska nivåhöjningen. Sedan visar ju som sagt verkliga nivåmätningar på betydligt lägre siffror.

  Ja, Lago Poopo är avloppslös och får nästan allt sitt vatten från Titicacabäckenet. Det finns f ö ytterligare en anledning till att sjön torkat ut: ökat vattenuttag till bevattning och växande städer uppströms. Vatten är alltid en bristvara på Altiplanon som ju har ökenklimat.

  Sedan kan du nog lugnt bortse från temperaturkurvan. Den säger ingenting. Det är säkerligen skräpdata hopplockat från stationer på mycket olika höjd. Årsmedeltemperaturen uppe på altiplanon är ca 10 grader, nere vid Stillahavskusten, med den kalla Humboldtströmmen knappt 20 grader och i låglandet öster om Anderna över 25 grader (med sommartemperaturer väl över 40 grader, Chaco-området har faktiskt de högsta temperaturerna i Sydamerika). Allt inom ett ganska litet område.

  Detsamma gäller nederbörden. Den varierar på helt olika sätt över tiden vid stillahavskusten, på Andernas västsluttning, på högslätten, i östsluttningen och i låglandet på östra sidan, och vegetationen varierar från världens extremaste öken längs Stilla havskusten till bergsregnskog (yungas) på östluttningen. Mest är det dock halvöken och stäpp/savann. För Lago Poopo är det viktiga nederbörden i Titicacabäckenet och omkringliggande cordilleror. Det finns säkerligen fortfarande en väderstation i Puno vid Titicaca, men GHCN har inga nederbörds data därifrån efter 1980.

  ”I det här fallet syns det inte till några deltan i flodernas utlopp. ”

  Nej, det finns inga deltan i östra USA, och det beror på att detta är en sjunkande kust, främst p g a att ”forebulgen” utanför den gamla Laurentidisen successivt flyter tillbaka till ”gropen” under den forna inlandsisen. Då får man i stället för deltan s. k. ”rias”, dränkta floddalar, som t ex Chesapeake bay, och sedimenten formar i stället (instabila) barräröar. Allt välkänt, utforskat och beskrivet av geomorfologer sedan länge, men tydligen helt okänt för både klimatforskare och journalister (vad är det förresten som inte är okänt för journalister?)

 7. Ann L-H

  I en tidigare tråd skrev visade ”Roland” vilket förunderligt svar Magnus Falkehed gav på en fråga från Roland.
  Jag läste artikeln och skickade i min tur en fråga till Magnus F. om vilka vetenskapliga belägg han har för sin tro på klimathotet.
  Svaret blev även här märkligt och inte minst arrogant och visade på att han inte har någon större naturvetenskaplig insikt. Han ansåg att det är en icke-debatt och att jag gärna får hälsa mina trosfränder. Uppdraget är härmed genomfört!

 8. Håkan Bergman

  Ang. Lago Poopo ska man väl inte utesluta avsiktlig manipulation, det finns stora mängder lithium under sjön.

 9. Lasse

  På P1 just nu
  Radiokorresopondenterna om orkanen som drabbade Puerto Rico tidigare i år.
  Skall vi slå vad om att de inte läst dessa:
  https://wattsupwiththat.com/2017/11/30/atlantic-hurricane-season-ended-today-the-summary/
  https://wattsupwiththat.com/2017/12/09/study-a-statistically-significant-downward-trend-since-1950-exists-in-hurricane-landfalls/

  En naturkatastrof som är naturlig!

 10. Björn

  Det intressanta med temperaturdiagrammet, mätstationer i och i närheten av Bolivia, är att solens stora aktivitet under 1900-talet som i huvudsak började från 1930-talets mitt med maximum 1957, knappast kunde gå obemärkt förbi någonstans. Temperaturens dramatiska ökning i denna del av världen, som diagrammet visar, en snabb ökning från ca 1940, kan väl knappast förklaras med något annat än solens snabba ökning i magnetisk aktivitet. Här ser man klimatforskarnas flagranta förnekande av solens betydelse som den mest sannolika faktorn till 1900-talets snabba temperaturökning. Bör finnas även andra temperaturdiagram som visar en snabb ökning av temperaturen vid samma tidpunkt, i andra regionala delar av världen.

 11. fakta

  Artikeln i Expressen om Poopósjön är ren bluff.
  Sjön har sedan urminnes tider torkat ut och återuppstått.
  Kollar man på sjön på Google maps med bilder tagna i augusti 2017 så ser den ut att ha fyllts på igen.

  https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo_Abarca-del-Rio/publication/276042539/figure/fig8/AS:280185313218566@1443812792166/Figure-8-Lake-Poopo-water-and-volumes-reconstructed-between-2000-and-2012.png

  https://klimaatblog.files.wordpress.com/2016/01/poopo-meer.jpg

 12. fakta

  Historiska vattennivåer i Poopósjön 1920 – 1993:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Poop%C3%B3#/media/File:Niveles_del_lago_Poop%C3%B3.png

 13. Peter F

  Självklart är det Hedberg som har skrivit såväl frågor/påståenden som svar. Expressen hade aldrig kunnat formulera dessa frågor/påståenden. Rockström- / Goreupplägga mao

 14. Robert N.

  Det råder snökaos Storbritannien.
  Delar av landet har det senaste dygnet fått närmare tre decimeter snö. Flera vägar har stängts av och flyg från både London och Birmingham har ställts in.
  Polisen råder nu britterna att stanna hemma om det inte är ”absolut nödvändigt” att ge sig ut.
  https://www.expressen.se/nyheter/snokaos-lamslar-england-drar-vidare-mot-sverige/

 15. sibbe

  Sorry, men här får jag säga det: Pressen ljuger!!!!!!!!!!!!!!

 16. sibbe

  Jag minns mina fotbollsmatcher där jag var bäst. Målvakt i division 7, 8, 9 ? i Tyskland.
  När det snöade!!! Trots mina glasögon så gick det bra för mig.
  Övriga matcher” its” jag inte gå in på. Jag blev aldrig tyska landslagsmålvakt.
  På grund avsaknaden av snö?
  Klimatoffer således!!!!

 17. tty

  #10

  ”Temperaturens dramatiska ökning i denna del av världen, som diagrammet visar, en snabb ökning från ca 1940, kan väl knappast förklaras med något annat än solens snabba ökning i magnetisk aktivitet.”

  Du kan glömma den där ”dramatiska ökningen”. Den har inte inträffat. Årsmedeltemperaturen på högslätten är inte 18 grader, då nu eller någonsin, den är under 10 grader. Man kan inte bara plocka ihop stationsdata på måfå i ett område med höjdskillnader på 4000 meter. Om du kollar på GHCN/GISS stationslista så ser du att La Paz på 4000 meter är den enda stationen med data från 30-talet, i början på 40-talet kommer Cochabamba på östra sidan av Anderna in och det blir plötsligt mycket varmare, sen sjunker det lite igen när Oruro (på medelhög höjd) tillkommer o s v.

 18. verner

  Denne Martin Hedberg har jag följt en längre tid och kan konstatera att han med tiden blir mera och mera desperat i sina uttalanden.
  Jag har haft flera dialoger med honom på hans blogg.
  För något eller några år sedan var han i USA och ”utbildade” sig hos Al Gore seklets störste skojare inom klimat branschen.
  Martin Hedberg är Meteorolog och likt många alarmister så påstår dom sig vara experter om biologi, Jordbruk, skogsbruk, solceller, vindkraftverk, ekonomi….

 19. Jens Kvande

  EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie har nyligen framlagt en rapport som visar att genomsnittliga vintertemperaturer i Tyskland de sista 30 åren har sjunkit! Andra mätpunkter runt om i världen (bl.a. Östersund) visar noll i ökning.
  https://www.eike-klima-energie.eu/2017/12/08/der-winter-zeigt-der-klimaerwaermung-die-kalte-schulter-abkuehlung-seit-30-jahren/

 20. Jens Kvande

  Notrickszone visar till sju studier som berättar om avkylning runt om i världen. Bl.a båda Arktis och Antarktis.

  http://notrickszone.com/2017/12/08/time-running-out-for-warming-global-hoaxsters-7-new-studies-show-large-parts-of-globe-cooling/#sthash.Hy5mWpaF.dpbs

 21. Ann lh

  Mer desinformation, vår kulturminister ger sig in i ”klimathotsupplysningen”. Hon bär en kreation, som ska påminna om den smältande isen i Arktis och hoppas att hon får möjlighet att diskutera hur klimathotet ska lösas med sina bordsgrannar. Jösses!

 22. Peter Stone

  Den bästa upplysningen om världens temperatur finns på
  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-342.99,48.56,209/loc=5.434,47.146
  Visar väldigt tydligt vilken tur vi har.

 23. Mina vänner,

  Vi ska inte enbart gnälla här på Klimatupplysningen.se, en sida som för övrigt är helt mörkad av denna lögnmedia.

  Min egen fråga är helt stilla vad vi ska ta oss till med dessa chefredaktörer och presstituerade som ljuger för folket dygnet runt och samtidigt, likt illusionister, undviker att rapportera om betydligt viktigare saker? Dessa presstituerade utgör helt uppenbart en fara för demokratin. Om folket inte har korrekta fakta att utgå ifrån, hur kan man då ens kalla det för ”demokrati”?

  Nej. VI måste tillsammans få ordning på det här positivt och konstruktivt. Jag har aktiverat två olika partier som öppnar upp för mer vetenskaplighet i Sverige. Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet. Välkomna!

 24. Björn

  tty [17]; Är dessa data som finns i diagrammet fake då? Temperaturdata för ex La Paz/Alto (16.5 S,68.2 W) visar också på en temperaturuppgång vid samma tidsspann, men däremot med en uppgång om ca 1.7 grader. Det är just en speciell gemensam tidpunkt för en temperaturuppgång över ett begränsat geografiskt område som är intressant. Om vi har en sannolik orsak till denna uppgång som solens grand maximum under 1900-talet, skall vi då förkasta denna som hypotes? Trotts allt är det solen som är mastern i klimatsystemet.

 25. Ulf

  Jag får ju inte ens svar av människan.
  Nej jag kommer aldrig begripa mig på den här typen av människor. Även om jag träffar och umgås med folk som tror både på klimatdravlet och dessutom socialistidiotierna så är det en gåta för mig. Det går inte att förstå eftersom de inte kan förklara varför de tror på uppenbarliga lögner.
  Visst kan man tro att vi påverkar klimatet men att tro på t ex expressens tramsiga reportage så saknar man något i skallen. Men som sagt kan folk tro på socialismen efter femtielva misslyckande så kan man förstås tro på expressen dravlet. Jag har funderat på att börja forska på varför folk tror på saker som det förlängesedan bevisats vara omöjligt. Sverige tillhör värst i klassen dessutom.

 26. Slabadang

  Die lügen presse!

  De har betalt för att ljuga. Om vad och hur sker i förhandlingar mellan MSN och betalande särintressen. Journokåren är totalt väck! Ni kan samtidigt vara trygga att den svenska allmänheten sedan länge sett igenom dem (sid 53-56)

  https://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2016-edelman-trust-barometer/global-results/

 27. Svempa

  #21 Ann

  Tror du inte att k-ministern gör reklam för svensk musselodling?

 28. Ann lh

  # 27 Svempa, tänkte inte på det

 29. Ingvar i Las Palmas

  Ann L-H #7
  Just det. Det är fullständigt meningslöst att försöka påverka majoriteten av de klimathotstroende med vetenskapliga argument.
  De är antingen Gaja-troende, hoppas på en världsregering eller är tvättäkta neomalthusianer. I många fall säkert en kombination.

  Berömt citat:
  Dont confues me with facts, I have my mind made up.

  Eller från ”The Blues Brothers”:
  We are on a mission from God!

  Och lite humor från dem.
  De skall just starta en längre bilfärd och sitter i bilen.
  ”We have a full tank and a pack of ciggs.”
  ”It is pich dark and we are wearing sun glasses
  ”Step on it!”
  ”WROOOM”

 30. tty

  #24

  Inte fake men missvisande, p g a höjdfaktorn. Ökningen på 1,7 grader i La Paz är förresten inte så imponerande den heller med tanke på att staden nu har ungefär lika många innevånare som hela Bolivia hade 1950.

  Annars borde i och för sig altiplanon vara en mycket bra plats att mäta koldioxidens effekt. Luften är tunn, mycket klar och mycket torr. Temperaturen under dygnet varierar mycket kraftigt, klimatet har beskrivits som ”sommar varje dag och vinter varje natt”.

 31. JIMMY

  Tack Lars!!
  Vilken härlig fundamental skolundervisning, för alla tänkbara globala elever genom nya poppisflugan internet mediet ” För kunskaps törstande internet elever ”som lämnat de ”lögnaktiga falska klimat-profeternas MSM ritual dogma tvångs vanföreställningar” bakom det infantila stadiet. 🙂 🙂 🙂

 32. Roland Salomonsson

  Globalismen behöver ett antal skrämselprojekt man kan ljuga och desinformera runt. Det handlar om att ”omfokusera” politikers resp jordens gräsrötter (befolkningar) uppmärksamhet från vad som verkligen pågår och som är avsevärt farligare för mänsklighetens fortbestånd än vad de skräms med.

  Min uppfattning är att en av dessa frågor är migrationen, vilken är destruerande för mänskligheten till sin karaktär. En annan fråga är att ÖKAD CO2 kan lösa det långsiktiga behovet av livsmedelsförsörjning för mänskligheten, samtidigt som mänskligheten kan återlämna ca 50% av de brukade markerna (de minst bördiga) till naturen.

  Alla bör även läsa ungerskfödde professorn (Belgien) István Markó´s intervju (och testamente) i Breitbart: https://www.dropbox.com/s/j62i0uof274o0ni/The%20Istv%C3%A1n%20Mark%C3%B3%20Interview%20-%20Possibly%20the%20Best%20Thing%20You%20Will%20Ever%20Read%20on%20Global%20Warming%2C%20Pt%201%20-%20The%20Science.doc?dl=0

 33. Roland Salomonsson

  #25:
  Sverige är i stort sett inom alla ”grenar” världens AVSKRÄCKANDE exempel.

  Avser någon/något land göra något, så kolla Sverige! Gör INTE på Sveriges sätt. Skitbra sätt att snabba upp genomförandeprojekt då en massa uteslutningar kan ske direkt.

 34. Roland Salomonsson

  En sak till.
  Denna websida kommer om de nya lagförslagen om ändringar av grundlagarna genomförs, att sannolikt stängas ned med tvång. Här förekommer ju fakta som inte är svensk PK-certifierad och alltså då blir straffbelagda. Åsikter och fakta som kommer att anses vara negativa mot bilden av Sverige inom omgivande länder, vilket också blir straffbelagt. Dessutom måste vissa åsikter framföras av rätt (PK-certifierade) personer och de personer som utan certifiering framför åsikter av fel karaktär kommer att straffbeläggas, även om PK-certifierade personer framför ”samma” åsikter.

  Orwells ”1984” antogs vara en satir över var det västerländska samhället riskerade hamna i absurditéter, men boken har visat sig behandlas som en MANUAL för införande av ett västerländskt skräcksamhälle.

 35. Ingemar Nordin

  Roland S #34,

  Ja, de lagförslag och ”åtgärder” som nu allt oftare diskuteras bland gammelmedia och politiker är illavarslande för yttrandefriheten på nätet. Vi är en nagel i ögat på dem och vi ogillas skarpt. Hatord som ”vetenskapsförnekare” och ”klimatförnekare” haglar utan att någon tycks reagera. De har blivit normaliserade även inom den akademiska forskningen.

  Lägg därtill klimatlagen (som majoriteten av riksdagen fått igenom) och det ”klimatråd” som utses. Flera av de tongivande där har ju mer eller mindre öppet tillstått att demokrati inte är tillräckligt för att rädda planeten. De ser enpartistyret i Kina som ett föredöme. Även sådan anti-demokratisk agitation tycks accepteras utan att någon reagerar nämnvärt.

  Fortsätter den här trenden så ser det mörkt ut för Sverige som en fri och demokratisk nation.

 36. JIMMY

  Tack Roland Samuelsson för att du vänligen tar dig tid och påminner oss om” denna Svenska efter 2019 censur grundlagsändring”

  Jag läste via internet (inte via MSM ) redan för ett halvår sedan, om att Sverige skall försöka införa ” politiska klimat kommissarie som ju bekant också fanns i Sovjet eller forna DDR”
  🙂 🙂 🙂

 37. Ingvar i Las Palmas

  Ingemar och Roland
  >Fortsätter den här trenden så ser det mörkt ut för Sverige som en fri och demokratisk nation.
  Det är otroligt. De antidemokratiska krafterna har fritt spelrum och har lagt MSM under sina fötter.Var finns friheten och demokratins förkämpar förutom på nätet? Varför är institutioner som vetenskapsakademin, Svenska Universitet och högskolor tysta. Har Fi redan infiltrerat dem och eliminerat allt motstånd?
  När och hur kommer Trump, Vaclav Klaus, Jo Nova, Notrickszone, wattsupwiththat mfl att tystas?
  Egentligen vet vi hur. Googles ”Sanningsfilter”.
  Vart f-n skall man ta vägen? Finland? Finnar brukar inte ta nån skt. De verkar vara de enda nordiska folket som har lite vikingablod kvar i ådrorna. Sveriges vikingar verkar ha eliminerats eller emigrerat.

 38. Ingemar Nordin

  Ingvar #37,

  Vikingablod? Ingen fara. Än så länge får vi lov att fira våra hednahögtider; midsommar och Jul (som vi listigt kamouflerat som en kristen helg). 🙂

 39. Ingvar i Las Palmas

  Ingemar #38
  🙂
  Mja. Det duger inte. Både Jul och midsommar är för barn. Alldeles för mjäkigt. Det skall inte vara tomtar, det skall vara riktiga gudar
  När hustru och jag gifte oss så hade vi en ritual med våra vuxna barn som stod i öster och väster och norr och söder och läste upp lite fina gamla texter från vikingatidens gudar.

 40. PJ

  re #37 et al.

  Jo, det finns ju en anledning till att MSM både i och utanför landet har den nuvarande POTUS som särskilt hatobjekt. CNN, WP och NYT m.fl. kläs av och visas upp som totalt korrumperade kolportörer av ”fake news” med skrämmande regelbundenhet. Nyhetsoligarkerna i Sverige behöver avslöjas på samma sätt, men förmodligen kommer det att ta mycket längre tid här!

 41. LarsF

  Expressen – de skriver om vad som helst som oroar och skrämmer – som alla kvällstidningar.

  Klimathetsare – det är ju framför allt unga – 16-24 år – som har klimatet överst på listan om oro för framtiden.
  Då man är som mest mottaglig för allt som går tvärt emot föräldragenerationen – man vet ju redan mycket bättre än föräldrarna gör.
  Och fortfarande tror man allt som någon som kallar sig ”forskare” säger är fakta.
  Innan dom är 30 har dom börjat se gråskalan i sanningshalt överlag.

  Och vad kan vara större egotripp för en ung människa än:
  – gör som jag säger eller så går hela planeten under

  På min tid som ung var det kommunismen som drog dessa människor i skaror – revolt mot föräldragenerationen.