Europas klimatpolitik leder till 40 000 som dör av kylan

vindkraft

Den anklagelsen kommer tyska tidskriften FOKUS med. C:a  40 000 dog under vintern 2014 sedan de fått elen avstängd för att de inte kunnat betala räkningarna. Siffrorna för 2015 är ännu inte till hands, men de torde ligga på ungefär detsamma eftersom elpriset är ungefär detsamma som förra året.

Energipriserna i de europeiska länderna har stigit kraftigt sedan s.k. ”förnyelsebar” energi har blivit adelsmärket för EUs klimatpolitik sedan början på 2000-talet. Under de senaste 8 åren har priserna stigit med 42 %. I Spanien är det 28 % som lever i energifattigdom. I Tyskland beräknar FOKUS att c:a 7 miljoner hushåll har stora problem med att betala elräkningarna.

Jag vet inte vad som är så charmigt med höga energipriser och att 10-tusentals människor dör av kyla varje år. Men alla gröna partier ropar ständigt på höjda priser på energi. Ett skäl är förstås att en flerdubbling av energipriserna är nödvändig om de s.k. ”förnyelsebara” kraftkällorna som man omhuldar skall ha en chans i konkurrensen. Här är en äpple-till-äpple jämförelse mellan solkraft och gas. Den ”gratis” solkraften är mer än tio gånger dyrare än gaskraft.

Kommentarer:

http://notrickszone.com/2016/03/29/europe-lets-its-citizens-to-freeze-to-death-40000-dead-in-winter-2014-as-energy-poverty-explodes/#sthash.PQHAEfAp.bmBcZYzz.dpbs

http://www.breitbart.com/london/2016/03/30/green-europe-is-killing-40000-poor-people-a-year/

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  Är det inte snarare stängda kärnkraftverk som har lett till minskad eltillgång, och detta har inget med klimatpolitik att göra.

 2. Lars Cornell

  Men snälla Ingemar, den gröna politiken går ju hela tiden ut på att någon annan betalar.
  Då behöver man ju inte kalkyllera och göra konsekvensbeskrivningar.
  Då saknar det väl betydelse vad det kostar?

 3. JIMMY

  MP betyder ( U-landspartiet) eller mörka nedsläckta = ( MP -Medeltidspartiet )där målet är Hell Bent stenåldern.

 4. Claes Lindskog

  Och jag antar att dessa dödsfall är utöver de som normalt orsakas av extremkyla (enligt The Lancet ung 20 ggr vanligare än dödsfall orsakade av extremvärme).

 5. Björn

  Thomas P [1]; Du måste nog försöka hålla dig till sanningen. Ingen stänger av kärnkraft frivilligt. Är det inte så att i både Tyskland och Sverige beordras verk att stängas? Detta sker med hänvisning till att kärnkraften inte är förnybar. Alltså beordrad kapitalförstöring.

 6. Bengt Abelsson

  # 1 och # 5

  Tysk kärnkraft stängs med hänvisning till tnunamin i Japan. Den tyska regeringen har gjort ett frivilligt val.

  Men, de stora kostnaderna för de tyska eklonsumenterna kommer från ”Energiwende”.
  I mars i år gav sol och vind tillsammans som mest 40.000 MW och som minst ynka 1000 MW.

  Det är uppenbart att för varje MW installerad sol och vind måste det finnas 0,98 MW riktig beställbar kraft.
  Det är inte svårt att räkna ut att ett sådant system blir dyrt – vilket de tyska och spanska och bulgariska med flera konsumenter nu får praktisk erfarenhet av.
  En annan konsekvens är att ägarna av konventionell kraftproduktion har svårt att få ekonomin att gå ihop – den starkt subventionerade sol- och vindkraften , när den behagar leverera, slår undan leveransmöjligheterna för riktig kraftproduktion.

  Avvecklingsbeslutet av den tyska kärnkraften har en mindre inverkan på de europeiska elkostnaderna.

 7. Ingemar Nordin

  Claes L #4,

  Jag har inte sett den ursprungliga dokumentären så jag vet inte hur de kommit fram till siffrorna. Men uppenbarligen handlar det om den andel av dem som dör av kyla i Europa där hemmen inte kunnat värmas upp pga att elen stängts av när man inte kunnat betala räkningarna. I en studie i England beräknar man att en femtedel, eller 9000, av de som dör under vintern gör det pga för låga inomhustemperaturer. Denna studie är gjord av The University College London, enligt BBC:

  http://www.bbc.com/news/uk-35862763

 8. Björn

  Bengt Abelsson [6]; Det förstår varje sunt tänkande individ att någon tsunami kan aldrig nå Tyskland, därför måste även det sunda tänkandet komma fram till att stängningen av kärnkraften har andra motiv, som att göra sig av med den förhatliga kärnkraften, som dessutom inte är förnybar. Det är inte tysk kärnkraft som har havererat, utan de grönas hjärnor.

 9. Ingvar i Las Palmas

  Jamen det är ju helt följdriktigt.
  Vi vet ju att klimathotsprojektet är ett politiskt projekt som skall avskaffa kapitalismen och se till att vi får en världsregering som ser till att skapa en rättvis fördelning av planetens resurser och i sann malthuistisk anda se till att planeten inte överbelastas av resursslukande människor.

  Är någon förvånad? Inte jag.
  (Fortfarande i Santiago Chile med höst på väg)

 10. sibbe

  Om man skulle vara elak skulle man säga: Men de dog ju för en bra sak!?!
  Fokus Tyskland hör annars till de mera hårdföra klimatkatastrof-alarmister. Alla alarmistiska prognoser som kommer upp förvärras gärna med egna kommentarer – så som i Sveriges gammalmedia…

 11. pekke

  Trots allt snack om nedläggning av Tysk kärnkraft så står den fortfarande för över 10 % av Tysklands elbehov, skall de ersätta den så blir det med mera kol, vind och sol är för svajigt och vatten samt biomassa ligger redan på vad som är deras optimala nivå i Tyskland.
  http://www.agora-energiewende.de/en/topics/-agothem-/Produkt/produkt/76/Agorameter/

  OT.
  Biståndspengar gick till ” Klimatseminarie ” som visade sig vara röstfiske åt regeringen.
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/bistandspengar-gick-till-rostjakt-pa-svensk-plats-i-fns-sakerhetsrad/

 12. sibbe

  # Pekke 11

  Biståndspengar gick till ” Klimatseminarie ” som visade sig vara röstfiske åt regeringen.
  I princip var det korruption! Svenska regeringen försöker muta sig en plats i UN-solen.
  Och eftersom mutorna gick till mottagningsländerna för u-hjälpen så var det ju självklart att man använde sig av ”öronmärkta” pengarna.

 13. sibbe

  Oljan är den absolut största garanten för Tysklands ställning som 4.största industrination med 35 %.
  Gas är god tvåa med 20,4 %,
  Stenkol står för 12,6 %, brunkol för 12 % (ökar enormt -trots – eller hellre sagt tack vare Energiewende!). Kärnenergi står för dryga 8 % ännu. Förnybar då? 11 %, biomassa= vedeldning är populär , men mest är det väl sopor (blandat med brännolja som är väl undangömt i resultaträkningen), 5,6 %.
  Vattenkraft 1,6 %. Solen står för hela 1 %, vindkraft står för 1,5 % – För att nå paradiset förnybart behövs ännu många 10-tals biljoner €. Blygsamma 22 miljarder € kostade således knappa 2,5 % av den FÖRNYBARA ENERGIN 2015 – EXTRA åt elkunderna! Och detta borde ökas, menar de gröna och deras lydiga journalister.
  Det intressanta är jämförelse mellan kärnkraften och vindkraften: medan de 8 kvarvarande kärnkraftverk som är i gång (en togs bort vid årskiftet) hade en kapacitet på ca 10 GW/år och producerade knappt 10 GW, so har de 26300 vindkraftverk en kapacitet på drygt 48 GW och producerade knappt 10 GW. Detta säger allt om att man inte kan lura naturkrafterna: det blåste visserligen betydligt mera i fjol än i genomsnitt under de senaste 10 åren: men bara 4 månader i året. Kolkraft ersätter – helt enligt Merkel-doktrinen – var tyst om saker som inte tål dagsljuset – kärnkraften då de tas ur bruk.
  Nämnas kan att de kärnkraftverk som är de jure ur bruk de facto ännu får producera tills bränslet är slut: de lär ha bunkrat ordentligt med brännstavar – utan att nån har knystat ett ord om det!