Ett isberg kommer lastat

Spricka i isen

Det ni ser på bilden är en nyligen upptäckt spricka i shelfisen framför Pine Island-glaciären i Västra Antarktis.  Sprickan löper ca 30 km på ytan och 60 meter på djupet och den växer för varje dag rapporterar  BBC.

Under slutet av det här året, eller under början av nästa, kommer detta att resultera i att ett megastort isberg kommer att brytas sig loss och flyta iväg. Det kommer enligt beräkningar av NASA att bli så stort som 880 kvadratkilometer, ungefär lika stort som Berlins yta.

Det team hos NASA som arbetar i projektet, menar att födelsen av detta isberg är väntad. Den är en del av ett naturligt förlopp och inte på grund av klimatförändringarna. Senast ett så här stort isberg bröt sig loss var 2001 och forskarna menar att de har väntat på att det skall hända igen.De är entusiastiska inför möjligheten att få följa hela händelseförloppet.

De stora isbergen som då och då bryter sig loss har stor betydelse för det marina livet i omgivningen eftersom de bl a tillför miljoner ton färskvatten. När glaciären rör sig över land plockar den upp jord och stenar som tillför näring till havet när de smälter ur isen och faller ner till botten.  Man kommer att följa isbergets väg mycket noga av flera skäl, inte minst för att det kan komma att ställa till det för sjöfarten.

Men vad kan isberget komma lastat med i ex svensk media? Ja det återstår ju att se men nu vet ni, det här är bara en del av en naturlig process.

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Åke N

  Kommer nog att uppmärksammas, men ej som en naturlig process. Vi får väl se. Har inte Karin Bojs varit ganska tystlåten den sista tiden?

 2. L

  Hela dagen har radionyheterna repeterat att förra året slogs rekord i koldioxidutsläpp. En snubbe från SMHI sa att 2-gradersmålet inte längre kan hållas och att IPCC underskattat utsläppen i rapporten för fyra år sedan.

  Så självklart spricker isen i Antarktis för att vi syndat. 

 3. Jan E M

  Det varmare klimatet kommer att göra att det blir tätare med isbeg som kalvar ut från Antarktis. Den första tanken som slår en, är att det beror på värmen. Det är inte hela sanningen utan teorin är att det kommer att snöa mer på Antarktis som kommer att tjocka på isberget längre in mot land och på land. Det gör att rörelserna i isen och den trycks ut mot havet i en högre hastighet.

  Det är kort inte helt komplett förklaring, men jag hoppas att ni förstår vad jag menar.

 4. Jan E M

  Om det blir så som du skriver i framtiden återstår ju att se Men att detta isberg bildas beror på ett naturligt förlopp enligt forskarna.

  Eller menar du att du har en annan syn på det här än vad forskarna har?

 5. Bim

  Jan E M  # 3
  Vi förstår inte alls vad du menar. Förklara!
   Har temperaturen stigit mer än 0,74 grader?
  Eller är det någon hemlig värme som spökar?

 6. ThomasJ

  Ett: för att det öht ska BLI ett ’isberg’ är att isen deFacto växer till,
  två: ph**n vad det tycks svårt att förstå Ett!

  För ~ 30 år sedan fanns där seriösa (?) projekteringar/affärsidéer rörande ett bogserande av de (dåtida!) isbergen till PG (Persian Gulf) för att där tillhandahålla (del av) sötvattenbehovet.

  Enligt en KTH-prof’s (glömt namnet!) utsago ska det ’förnybara’ vattenflödet (ut i Östersjön/Bottenviken) från svenska älvars ’värde’ överstiga samtliga oljeförekomster i Nordsjön. Detta (så min erinran) räknat vs. kostnaderna för att ’rena’ vatten till drickbart i andra delar av Europa.

  Mvh/TJ 

 7. Åke N

  Jan E M #3. Jag tror jag vet vad du menar. För mig är det klart att kalvningen beror på tillväxt av istäcket längre in mot land. Och kalvade inte isen är vi inne i en ny istid. Hemska tanke.

 8. Gunnar Strandell

  Lena!
  Som intressent i vindkraft på fritiden , dvs seglare, undrar jag om isberget eller dess kalvar kommer att ställa till det för de här besättningarna som statade från Alicante  idag.
  http://www.volvooceanrace.com/en/home.html

 9. Bim

  Jan E M #
  Det är inte ett varmare klimat som gör att polarisar kalvar. Det är tillväxten av is som i sin tur beror på mer nederbörd som  hamnar på Antarktis av olika anledningar.
  Det mesta av nederbörden på Antarktis blåser in från havet. Antarktis är svinkallt och torrt som Sahara.

  Förklara hur AGW kan åstadkomma iskalvningen.
  Förklara problemet med att shelfisen bryts loss och smälter. Vad är problemet med det?

  Lite OT. Det är inte ett varmare klimat som  gör att öknar uppstår, det är bristen på nederbörd som i sin tur beror på topografin.
   
  Det är inte koldioxid som är problemet för mänskligheten, det är IPCC och i någon mån Uffeb. 😀

 10. Linn

  Lena EK i Aftonbladet:

   ”Vi har anat detta eftersom vi ser effekterna mer och mer. Vi ser en ökande ishavssmältning, vi ser ett ökande instabilt väder och vi ser också en temperaturhöjning globalt sett, säger Lena Ek.”
  Finn 3 fel i ovanstående citat!

  Hur mycket får man tänja på sanningen egentlgen???

 11. Jan E M

  Åke N #7 och Lena Krantz #4

  Processen att det snöar in mot land och att is kalvar ut mot kanten är naturlig. Eftersom forskarnas prognos är att nederbördsmängden kommer att öka på Antarktis så kommer isen att omsättas fortare.

  Bim #9

  Jag kan nog inte förklara så att alla förstår. Man måste ha lite kunskaper om hur inlandsisar byggs upp och vad det är som får isarna röra sig. Då förstår man också varför ökade nederbördsmängder gör att isen rör sig mer.

 12. L

  Jan EM, du verkar vara den sista som förstår vad du pratar om här…

 13. Bim

  Jan E M # 11 
  Precis vad jag och även du förklarat. Vi är nog helt ense. Läste kanske  inte din kommentar ordentligt. Men förstår processen gör jag, var så säker.
  Kalvning beror inte enbart på kon, tjuren är ju också inblandad. Det är lite komplicerat. 😀

 14. L #12

  De korta nålstickens mästare!

  Gillar verkligen inte att tråckla ihop meningslösheter här, men vore det inte på sin plats att försöka tänka annorlunda än uffeb.

  Eller vad säger du bim #9

  ”Det är inte koldioxid som är problemet för mänskligheten, det är IPCC och i någon mån Uffeb. ”

  Jag tror inte att jag är ett problem för mänskligheten. Men tack för uppmärksamheten.

  Och snälla TCS-redaktionen – stryk inte bort bim´s roliga kommentar. Det kan ju hända att någon en gång vill forska i hur människor kommunicerar i det här formatet.

 15. Bim

  Uffeb # 14
   Varför funkar inte mina roliga gubbar för dig,  när du vill att dina skall funka.

  Men tack för att du inte vill censurera mina kommentarer. ( Jag vill inte heller censurera dina, jag avskyr censur))
  Fast tro inte att någon pyskolog kan reda ut vad som rör sig i mina komplicerade hjärnvindlingar. De är lika kaotiska som klimatet.
  Alltså fullständigt omöjliga att förutspå. Ja,ja, för det mesta då då.
  Kanske det är det som  är skillnaden på dig och mig.

   Förresten , kolla Dr Max senaste kommentar  verkar väldigt intressant.

 16. Bim #15

  ”… Fast tro inte att någon pyskolog kan reda ut vad som rör sig i mina komplicerade hjärnvindlingar. De är lika kaotiska som klimatet….”

  Jo det är förhoppningsvis lika här, men det var inte individers tankar jag avsåg när jag nämnde TCS som ett intressant objekt för forskning i masskommunikation.

 17. Gosselin e kul!
  http://notrickszone.com/2011/11/05/german-bild-tabloid-pine-island-ice-berg-difficult-to-estimate-risk-for-sea-global-sea-level/

 18. hmmm.
  http://www.climatechangedispatch.com/home/9548-this-is-how-ice-ages-begin-a-warning-to-be-heeded
  utdrag:
  The 14.6 inches of snow that fell in Worcester, Mass., almost doubled its previous single-day October record of 7.5 inches set in 1979, while Hartford’s 12.3 inches crushed the previous single-day October record of 1.7 inches, seven times more than its earlier record.
  But with 32 inches (81 cm) of snow, Peru, Massachusetts, won the prize. Two-and-a-half feet! Waist deep! Before Halloween!
  This is how ice ages begin.
  Not by huge glaciers slowly grinding out of the north, not by temperatures plunging to Siberian levels, but by more and more snow.
  Unfortunately, we’re getting that snow.
  According to Rutgers University Global Snow Lab, three of the four snowiest winters in the Northern Hemisphere have occurred in the last four years.

 19. Jan E M #11

  Eftersom jag har läst i alla fall grundkursen i geovetenskap är jag nog i alla fall hyfsat förtrogen om hur en glaciär beter sig.

  Om nederbörden i Antarktis skulle öka så skulle vi absolut se det scenario som du målar upp men där är vi inte än vilket är min poäng.

  Det vi ser nu är inget märvärdigt och inte som är ett resultat av några klimatförändringar. Kan du förstå och acceptera det?

 20. Lena #19

  ”Det vi ser nu är inget märvärdigt och inte som är ett resultat av några klimatförändringar. Kan du förstå och acceptera det?”

  Nu börjar jag fatta varför du drar upp händelser i världen som kan tyckas ha med klimat att göra utan att de har det…

  ”Men vad kan isberget komma lastat med i ex svensk media? Ja det återstår ju att se men nu vet ni, det här är bara en del av en naturlig process.”
  Du vill kanske var först med att antyda att media kommer att utnyttja det i någon sorts annat syfte än att berätta om en nyhet?

  Nej Lena, så tänker jag men du tänker nog annorlunda, så uppfatta det inte som att jag ljuger.

  För övrigt tycker jag att det är OK om media berättar om ett jättelikt isflak som det ska bli intressant att följa. De möjligheterna fanns inte när jag var barn.

 21. Uffeb

  Se det som både en nyhet och en farhåga om felaktiga rapporteringar i media när väl isberget bryter sig loss.

 22. Tage Andersson

  Storleken på det isberg som håller på att brytas loss från Pine Island-glaciären uppges till 800 kvadratkm. Som jämförelse upptar den största antarktiska shelfisen, Ross, ca 480000 kvadratkm, alltså något mer än Sveriges yta. Det är inte ovanligt att Pine Island-glaciären kalvar. Förra större kalvningen inträffade år 2001.

 23. Thomas

  Tage #22, det ovanliga här är att man upptäcker det så tidigt och kan studera processen medan den pågår. Annars är det inte enstaka kalvningar är betydelsefullt utan om antalet/storleken ökar och för att kunna bedöma det är det bra att förstå hur en enskild händelse fungerar.
   
  Skulle vi t ex se samma sak hända på Ross kan det vara bra att veta  det i förväg så vi kan springa runt som yra höns och ropa ”havet kommer, havet kommer!” när stora delar av Västantarktis is följer efter. (Det är ju inte som vi kan göra mycket åt saken).

 24. Validering

  Tack TCS!

  Efter att jag läst D Frambois senaste bok och nu i veckan även läst A Montfords ” Hockeystick illusion” så ringde jag två riksdagsmän och frågade om de kände tlll något av de missförhållanden som beskrivs.
  Av svaren förstår jag att de inte tänker eller tar något ansvar själva för kontroll av de besutsunderlag de antar. De skyller ifrån sig och pekar på IPCC trots att vi nu vet att IPCC inte är att lita på vare sig ur organisatoriskt eller vetenskapligt perspektiv.

  Det är mycket betänkligt hur vårt samhälle fungerar idag. Med artikeln om etanolfiaskot som ett exempel på flera andra och med vindkraften som lök på laxen med sina 200 MDR bortslösat på ingenting egentligen, så börjar jag undra vad som är vad.

  Jag gillar inte att ta till starka ord men när det gäller miljö och energipolitiken så har jag bara två alternativ att välja emellan. Antingen är våra politiker dumma i huvudet och miljöpolitiken blir därefter, alternativt så gör miljöpolitiken dem dumma i huvudet. Det blir som med den globala uppvärmningen svårt att skilja orsak från verkan. 200 MDR till att säkra och höja de lägsta pensionerna hade varit ett betydligt mer empatiskt alternativ.

  Vi måste helt enkelt agera och säga till på skarpen. Det får inte gå till på det här viset. Miljörörelsen och tillhörande larmvetenskap är helt enkelt inte seriösa och förskingrar hundratals miljarder till ingen nytta alls utan det går endast till symbolpolitik som t.ex att stänga landsortsmackar för krav på etanolpumpar ingen vill vare sig köpa eller producera.

  Vi har en riksdag som blivit en lekstuga för oseriösa välfinansierade särintressen som stoppar gamla sjukas och våra skolbarns pengar i sina fickor. Det cyniskt oansvarigt och förstör tilliten till den politiska ledningen.

  Jag förstår inte klimatmodeller och ej atmosfärsfysik. men jag förrstår vad lurendrejeri och korruption är för något, och jag behöver bara kunna läsa innantill med hjälp av hyfsad engelska för att förstå att klimatvetenskapen helt enkelt inte går att lita på. Man agerar inte som klimatvetenskapen om man är seriös. Att de inte vågar debattera med skeptiker är ett väldigt tydligt bevis på att de inte har självförtroende nog till sina egna slutsatser. Vore det tvärtom skulle de till och med uppsöka skeptiker och kritiker i styrkan av sin kunskap.

  TCS är en fantastiskt bra blogg och eftersom så mycket av klimatvetenskapen är på engelskt fackspråk så hjälper uttolkningar på svenska väldigt mycket. Det är mycket förkortningar organisationer och forskare att hålla reda på.

 25. AOH

  Validering # 24
   
  „…..Antingen är våra politiker dumma i huvudet och miljöpolitiken blir därefter, alternativt så gör miljöpolitiken dem dumma i huvudet. ….”
   
  Mycket träffande framställd. Det gäller inte bara våra politiker utan all världens CO2-patienter.

 26. Validering

  AOH

  Det är ett hårt språk men jag tycker att det är i paritet med tokerierna.
  Jag är inte så duktig på datorer men jag hoppas det här inklippet från WATTSUPWITHAT fungerar.

  Det är en kommentar som länkar till upgifter om hela solsystemets cykler som är helt ny kunskap för mig. De har jämfört cyklerna med temperaturdata och korrelationen är imponerande över hela de sista tvåtusen åren inklusive de sista etthundrafemtio. Jag hoppas det funkar ! Volker Doorman kommenterar och länkar.

  http://wattsupwiththat.com/2011/11/05/why-is-20-years-is-statistically-significant-when-10-years-is-not/#comment-788717

 27. Ingemar Nordin

  Validering #24,

  Av svaren förstår jag att de inte tänker eller tar något ansvar själva för kontroll av de besutsunderlag de antar.

  Det här är ju allvarligt eftersom ansvaret faktiskt ligger på dem som tar besluten. Det går inte att skylla ifrån sig. Självklart bereds frågorna oftast av andra, men om man inte är insatt i en fråga men misstänker att det kan finnas delade meningar så har man skyldighet att återremmittera och få en bättre balanserad beredning med såväl pro- som kontrasynpunkter. Resurser för detta finns i riksdagen. Ansvaret går inte att slingra sig ur.

 28. Åke N

  Validering #26. Tack för länken. Klockrena samband. Intressant.

 29. OT
  Postar ändå eftersom det är väldigt intressant……
  Vad vet vi egentligen?
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/snabbare-an-ljuset-fran-cern-till-rom

 30. Labbibia #29

  En sak är nog trots allt säker.

  Vi vet mycket om hur väder fungerar. Och eftersom summan av väder över längre perioder är det som kallas klimat så vet vi mycket där också.

  Men visst är det spännande med forskning kring allt obegripligt i ett enormt stort Universum där vår tidsuppfattning tappar förmågan att se perspektiven… både i det lilla och det stora.
  Intressant är det i vilket fall.

 31. István

  Uffeb #29
  Nog vet vi mycket om framtida väder och klimat.
  Det är ungefär som mina kunskaper om Stockholms telefonkatalog.
  Jag kan alla nummer utantill.
  Jag vet bara inte vilka har respektive nummer. 

 32. AOH #26
  Otroligt!
  Sambandet är ju klockrent!

 33. Ann L-H

  Ingemar N. – Du pekar i # 27 på något oerhört väsentligt. 
  ”….om man inte är insatt i en fråga men misstänker att det kan finnas delade meningar så har man skyldighet att återremmittera och få en bättre balanserad beredning med såväl pro- som kontrasynpunkter. Resurser för detta finns i riksdagen. Ansvaret går inte att slingra sig ur.” 

  Har någon någonsin krävt av regeringen att redovisa hur den har hanterat sitt ansvar att beakta de delade meningar om koldioxidens klimatpåverkan, som finns bland forskare?    
   

 34. Validering # 26

  Ja det är ju verkligen en klockren överensstämmelse. Men vem är Volker Doormann och framför allt varifrån har han tagit det? 

  Men jag skall scrolla vidare bland kommentarerna så kanske det ger sig.

 35. Här är en länk http://www.volker-doormann.org/physics.htm
  borde vara han.

 36. Och en tom blog som han pekar på själv i inlägget på WUWT
  http://volkerdoormann.wordpress.com/

 37. Men faktiskt. Bloggen pekar faktiskt på den första länken jag gav så det stämmer.

 38. Och lite nystande via http://www.volker-doormann.org:
  http://www.volker-doormann.org/ghi_solar_s.pdf
  I övrigt verkar han vara en rejäl mångsysslare med många patent och även andra strängar på  sin lyra.

 39. Ingvar Engelbrecht # 38

  Intressant snubbe! Han skulle ju kunna ta och publicera sina rön så att andra fick möjlighet att verifiera/falsifiera hans rön (om de nu är hans från början).

  😀

 40. Thomas

  Ingvar #38, jag har aldrig förstått denna fascination med astrologi som somliga ”skeptiker” har.

 41. Slabadang

  Labbibia!

  Visst vore det spännande om det vore sant. Men tydligen så har de begått ett enkelt beräkningsfel då de inte synkat tidsfördröjelsen (just på grund av relativitetsteorin) mellan klockorna i sattelliterna med klockorna på jorden.

  Ganska kul faktiskt den lag de trodde sig ha motbevisat kom och klappade til dem på fingrarna för att den inte följdes.:) Einsteins relativitetsteori kommer nog överleva ett bra tag till. 🙂

 42. Slabadang

  Validera!

  En mycket intressant länk! och vad IPCC vet om vad som i verkligheten styr klimatet är inte mycket. Bra att du ringer riksdagsmän!
  Bergström på SMHI har en hel del att äta upp. Berätta för alla du känner!!

 43. Slabadang

  Sorry… Validering menar jag

 44. Thomas

  Slabadang #41
  a) gruppen bakom den där studien är fullt medvetna om att det är troligare att det är någon form av mätfel än ett brott mot relativitetsteorin.
  b) Den där felaktiga synkroniseringen av klockor är något en annan person misstänker att de kan ha missat, men själva förnekar de detta. Det finns massor med olika förslag på vad som kan vara fel av vilket det där tydligen är tillräckligt lättbegripligt för att fått mer publicitet än de andra.
   
  När du talar om ”intressant länk” i #42, är det astrologilänken du syftar på då? Den som tror att jordens klimat styrs, inte av solen, inte ens av Jupiter, utan av Pluto och en ännu mindre kropp ute i Kuiperbältet!

 45. Thomas
  astrologilänken. ha,ha
  bara för att han omnämner astrologin i inledningen så är all korrelation mellan temperatur och hur planeter runt solen påverkar icke relevant.
  Bättre kan du!

 46. Kommentar borttagen

 47. Alltid kul att läsa Tanja
  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/11/06/genusforskare-offer-for-%e2%80%9dbrain-drain%e2%80%9d/

 48. Ingemar Nordin

  Ann L-H #33,

  Har någon någonsin krävt av regeringen att redovisa hur den har hanterat sitt ansvar att beakta de delade meningar om koldioxidens klimatpåverkan, som finns bland forskare?  

  Jag skulle inte tro det. Det finns väl ingen som vågar inom Alliansen, och alla i oppositionen tycker ju som IPCCs talesmän, Schellnhuber och de andra domedagsprofeterna. Jag skulle tro att ingen ens känner till att klimatforskarna har delade uppfattningar. De propagandistiska bombmattor som lagts ut över Sverige har haft effekt.

 49. Ingemar #48
  ”propagandistiska bombmattor”
  Kafka eller 1984. Välj, var god skölj.

 50. Thomas

  Ingvar #45, så nu är det fel att kalla även astrolog för astrolog. Inser du verkligen inte själv hur totalt löjligt det är att försöka skylla klimatförändringarna på *Pluto*. Hur skulle den planeten på något sätt kunna påverka någonting? Vad du ser exempel på är bara hur man genom att ta tillräckligt med fria parametrar kan anpassa vilken kurva som helst.

 51. Thomas #50
  Aha!
  Precis som IPCC gör menar du?  Och vad konstigt.  Inte en enda av de som diskuterade det här eller för den delen även andra som kommit med liknande korrelationer har kommit på det.
   

 52. Thomas

  Ingvar #51, kommit på vad? Att man genom att leta bland hundratals kroppar i solsystemet med olika omloppstid och prova sig fram så småningom kan få något som liknar temperaturutvecklingen på jorden, aktiekursen för Sandvik, priset på olja eller vad man nu än önskar? Det handlar inte om att ”komma på” utan att ha tillräckligt kritiskt sinne för att inse att en sådan korrelation inget betyder.

 53. Gunbo

  Lena #39,

  Gillar din skepticism:

  ”Intressant snubbe! Han skulle ju kunna ta och publicera sina rön så att andra fick möjlighet att verifiera/falsifiera hans rön (om de nu är hans från början).” 🙂

 54. Ann L-H

  Ingemar # 48 – något för SI att ta tag i?

 55. Thiomas
  Det är inte fel att vara skeptisk till vad Doorman skriver men att avfärda det hela som astrologi är dumheter. Jag har jobbat med neurala nät och genetisdka algoritmer i många år och använt sofistikerade program avsedda för ändamålet. Jag vet hur det är med ”Curve Fitting”.  Fler än 4 inputs och godtyckliga transformationer kan lätt åstadkomma ”Curve Fitting”. Det har jag erfarit många gånger. Här har vi ett exempel med i princip 2 inputparametrar, kombinationen Quaoar/Pluto  och Pluto/Neptun.  Inga konstiga transformationjer bara positioner.  Att det ger en korrelation med temperaturen på jorden tycker jag är uppenbart när man studerar graferna.
  Hur det går till tänker jag inte spekulera i. Kanske det är deras påverkan på solen som ju faktiskt håller dem i en omloppsbana. Kanske det är något annat. Min erfarenhet säger mig att detta är inte resultatet av ”Curve Fitting” Någon form av kausalitet säger jag att det är.
  Om Halmgubbar.  Det var ditt påstående:
  >jag har aldrig förstått denna fascination med astrologi som somliga ”skeptiker” har.
  Det är fan i mig en halmgubbe. Finns det nån här som sagt sig tro på astrologi??

 56. Slabadang

  Thomas!

  Eftersom du tydligen inte gått grundkursen i objektivitet så vill jag upplysa dig om att det nya sättet att upptäcka nya planeter är att mäta hur stjärnor wobblar pga av de planeter som omger dem.
  Varifrån har du fått att endast Pluto skulle vara det Doormans beräkningar utgår ifrån?
  Ett Palmburkspåhitt och du har inte riktigt förmågan att stärka förtroendet för CAGW utan mer en bekräftese på att allt oavsett hur lite som tillför nya frågor om klimatpåverkan är ett brott mót den bokstavstroende varianten av klinatkyrkan du tillhör. Doorman är verkligen en klimathädare 🙂 

 57. Lena Krantz

  Gunbo # 53
  Ja jag är nog född skepisk!
  Det innebär ju inte att jag avfärdar det någon annan tror sig ha kommit på, bara att det hela måste utsättas för andra forskares granskande blickar innan jag kan se det hela som mer än just en idé, en tanke.

  Men allting föds och börjar med en tanke, det skall man inte glömma bort.

   
   

 58. Doorman betonar att han vänder sig till dom med öppna sinnen.
  Detta är inte något nytt,det är en mycket tidsödande forskning.
  Man bör dock förhålla sig skeptisk, som alltid.
  ALI.K
   
   

 59. Doorman har ’Hockey stik,men utan trädringar,vilket är lite kul.
  ALI.K

 60. Enligt Doorman så sker en värmeökning under början av 2000-talet,för att därefter sjunker temperatur ,men som helhet fortsätter värmen några hundra år till.
  Undrar om inte Hansen känner till detta,har en känsla av att han ut-
  nyttjar värmeperioden som sin egen agenda av människans an-
  tropogena påverkan på vår Jord.
  ALI.K.

 61. Nasa skickade ut en sattelit förra året för solmätning,man kommer
  att skicka en sattelit år 2018 enligt planer,den kommer nära solen.
  Nasa är alltid lite hemlighetsfulla,det har nog med anslag att göra.
  ALI.K.
   

 62. AGW är en genialisk politisk vapen,för CO2 verkan har så många
  oklara begrepp omkring sig,naturligtvis utnyttjar man dessa mys-
  tiska egenskaper,så långt det går.
  2 graders målet är smart, för svängningarna faller inom dess ram,
  men ’skrämseleffekten’ är framgångsrik.
  Fruktans vapen är alltid effektivt bland mänskligheten.
  ALI.K.

 63. Corbyns ’The fools climate debate’ stämmer bra.                          Kraftig översvämningar ingår i hans prognoser ,beror på Solens kraftiga utbrott ’Corona hålet’ mer finns att läsa i hans pdf,Climate Realist.
  ALI.K.

 64. Gunbo

  Lena #57,

  ”Men allting föds och börjar med en tanke, det skall man inte glömma bort.”

  Så sant!

  Jag håller just på att läsa Stefan Einhorns senaste bok, Vägar till visdom. En mycket bra bok som jag kan rekommendera alla med ett öppet sinne! 

 65. Thomas

  Ingvar #55 ” Finns det nån här som sagt sig tro på astrologi??”
   
  Doorman är mycket tydlig i sitt inlägg att han ägnar sig åt astrologi och du tror på honom… Hela hans teori är ett enda stort skämt, men vad gör det mig att ni här på forumet agerar clowner.
   
  Slabadang #56 ”Eftersom du tydligen inte gått grundkursen i objektivitet så vill jag upplysa dig om att det nya sättet att upptäcka nya planeter är att mäta hur stjärnor wobblar pga av de planeter som omger dem.”
   
  Du kanske då också borde titta på vilka typer av planeter man hittar på det sättet. Det är planeter i Jupiterklass som befinner sig nära sin sol, inte småkroppar som Pluto och Quaoar, Den senare upptäcktes f.ö. inte förrän 2002 trots att den rör sig runt vår egen sol. Inte för att det faktum att man kan upptäcka en himlakropp med dagens känsliga instrument är något bevis för att den har någon påverkan.
   
  Kan ni inte ta och leta reda på en liten gnutta sunt förnuft och använda det?

 66. Mattias.L

  Istva’n #31

  Bästa kommentaren på länge!! 

 67. Christopher E

  Thomas #50 mfl

  Måste som astronomiintresserad här vara lite besserwisser nu…

  … alldeles oavsett himlakropparnas eventuella inverkan både på klimat och ödet, så är inte Pluto en planet. Det slutade den vara enligt ett beslut i IAU 2006.

 68. Thomas

  Chritopher #67, du får nog leva med att Pluto kommer att kallas ’planet’ snarare än ’dvärgplanet’ i vardagligt språk länge än.
   
  Synd också att du fegar ur i sakfrågan och bara hoppar på ordvalet.

 69. Bengt Abelsson

  Här vill jag instämma med Thomas: Samvariation är inte ett orsakssamband.
  Någon sorts teori varför jordtemperaturen skulle påverkas av Pluto måste formuleras, tills dess ser jag det som en kuriositet.

 70. Olaus Petri

  Får jag i sammanhanget påminna om Franz Anton Mesmers doktorsavhandling  ”De planetarum influxu in corpus humanum” (1766).

   

 71. Christopher E

  Thomas #67

  Fåna dig inte, mitt inlägg gällde bara benämningen. Jag har inte ens läst länken ifråga. Men om det är viktigt att ta ställning till allting, så har dessa små avslägsna himlakroppar minimalt inflytande gravitationsmässigt, och mer än bara korrelation behövs absolut.

  Ska jag tvunget ta ställning kunde jag ju sagt att det är ganska fånigt också att kalla alla skeptiker för astrologitroende därför att en person länkat till en sida där det finns en astrologilänk… men om vi alla är kreationister därför att Spencer uttruckt sådant är det väl samma logik. 🙂

  Jo, vardagligt språk hänger kanske i, men fel är fel. Du borde uppdatera din benämning eftersom du är ganska naturvetenskapligt sinnad. Eller du kanske för en gångs skull tagit ställning med amerikanerna, som var lite purkna på att bli av med Pluto, den enda ”planet” i solsystemet de upptäckt.
  😉

 72. Thomas

  Christopher #71, om du brydde dig om trovärdigheten bland er ”skeptiker” kanske du skulle lägga aningen möda även på sådana länkar som diskuteras här på bloggen. Det är inte första gången ren astrologi tas upp här, och vanligen är det ingen av er ”skeptiker” som verkar direkt intresserad av att påpeka att era åsiktsfränder snackar goja. 
   
  Sen är det ingen som kallat alla ”skeptiker” för astrologitroende mer än någon kallar dem alla för kreationister utan det är en av dina halmdockor. Däremot är Doorman astrolog och Spencer kreationist.
   
  Men roa dig du med att märka ord. Om du läser den där länken kanske du skall skriva ett inlägg till Doorman också och förklara skillnaden mellan ”physician” och ”physicist” för honom…

 73. Christopher E

  #72,

  OK, du skrev inte ”alla” skeptiker utan ”somliga”, det ser jag, men andemeningen är ju uppenbart att detta är en allmän åkomma bland skeptiker, så obefogat var ditt påhopp ändå. Tittade på pdf:n lite snabbt nu, där nämns astrologin i historisk kontext i inledningen, men sedan följer ju bara korrelationer vars riktighet jag kan inte kan avgöra.

  Så försöket att förlöjliga med detta halmstrå var lite överdrivet. Du kunde nöjt med att bara diskutera den relativa storleken av inflytande från mindre himlakroppar.

  Att försöka förlöjliga personer som inte har engelska som förstaspråk är också en ovärdig nivå i mina ögon (förekommer flitigt i den berömda Jonas jättetråd också). Jag är inte övertygad om att du kan skriva en engelsk text utan fel heller, trots att vi skandinaver normalt har ett försprång där jämfört tyskar.

 74. Åke N

  Thomas m.fl. Doorman heter faktiskt Doormann. Hittade inte pdf:en förrän jag insåg detta, men då var den redan länkad här.

 75. Thomas

  Christopher E, en annan astrolog som dykt upp här på bloggen är Theodor Landscheidt. Du kanske är bekant med honom, Christopher 🙂
   
  Om du inte ser mer än astrologi i historisk kontext i Doormanns artikel är du mer än lovligt naiv. Sen var det inte Doormann utan dig jag försökt förlöjliga med mitt ordmärkeri.

 76. Åke N

  Thomas. Även om Doormann är astrolog så stämmer hans kurvor bättre än sambandet mellan temp. och CO2. Således är CO2-hypen mindre tillförlitlig än astrologi. OBS jag säger inte att Doormann har rätt.

 77. Thomas

  Åke N #76, jag hoppas det där var tänkt som ironi. Uppenbarligen kan man i efterhand anpassa vilken kurva som helst om man har obegränsat med frihetsgrader att ta till. Vi känner till över 1200 kroppar som cirkulerar utanför Neptunus. Vad är oddsen för att man *inte* skall kunna få en rimlig anpassning till vilken kurva som helst med ett lämpligt urval av dem?

 78. Åke N

  Thomas. Det liknar klimatmodeller. ;-:

 79. Åke N

  Fick inte till den glada gubben.

 80. Christopher E

  Thomas #75

  Jo, jag kommer ihåg Landscheidt. Han är tyvärr bortgången nu. Kalla det tur eller skicklighet, men han lyckades pricka in ENSO-cykeln bättre än de officiella instituten. Det hade inget med astrologi att göra, men jag förstår att det är viktigt för dig att hitta sätt att nedgradera alla som av olika anledningar inte behagar dig.

  Det är inte lite skillnad på att rätta engelska och vetenskapliga facktermer, tycker du? Eftersom jag använde ordet besserwisser om mig själv var det ju uppenbart med glimten i ögat, men helt fel att puffa för de rätta benämningarna på himlakroppar är det ju inte. Jag kan inte se varför du behöver ta åt dig för ditt lilla harmlösa slip och besvara det hela med platta försök till förlöjliganden.

 81. Patrik

  Lite OT: Men exakt varför var det viktigt att klassificera Pluto som dvärgplanet plötsligt? Det känns som bortkastad tid att världsastronomsamfundet behövde träffas och rösta igenom detta – eller? 🙂

 82. Thomas

  Patrik #81, man började hitta en massa objekt som liknade Pluto ute i Kuiperbältet så antingen skulle man tvingas lägga till en hel massa nya planeter eller också fick man införa en striktare definition och då föll även Pluto bort. Även jakten på planeter runt andra solar gjorde att man ville ha en mer exakt definition på vad en planet egentligen är.

 83. inge

  Plutos bana är också lite udda och så kan man jämföra med vissa större månar i solsystemet. Saturnus måne Titan är nästan lika stor som Mars och vårt system Jorden-Månen har ibland kallats för en dubbelplanet. I alla fall finns det många månar som är större än Pluto så jag tycker nog att det är riktigt att inta kalla den för en riktig planet. Däremot kanske man hittar en planet ute i Kuiperbältet fast troligen inte.
  En grej med planeter som radar upp sig är ju att solsystemets tyngdpunkt hamnar en bit utanför solen och det kanske kan påverka solen lite?

 84. Håkan Bergman

  Ha, det är grebulonerna som sitter på Rupert  och fjärrstyr rubbet, klimat, ekonomi, you name it.

 85. Thomas

  inge, ”En grej med planeter som radar upp sig är ju att solsystemets tyngdpunkt hamnar en bit utanför solen och det kanske kan påverka solen lite?”
   
  Hur mycket känner du av jordens rotation runt solen som ändå är så mycket mer våldsam? Jupiter orsakar en aningen tidvatteneffekt på solen, men perioden på den styrs av solens rotationshastighet på ca en månad.
   
  Det skrevs faktiskt en bok om ”Jupiter effekten” då katastrofer skulle ske när planeterna radade upp sig 1982:
  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Jupiter_Effect

 86. Thomas

  Egentligen skulle jag inte skriva eftersom jag inte hinner svara upp till det jag skriver förrän tidigast om ett dygn.

  Men har det nånsin handlar om att Pluto skulle påverka jordens klimat? Har det inte snarare handlar om en påverkan på andra himlakroppar i vårt solsystem som möjligtvis kanske, alla fall som en idé, skulle påverka även oss?

  Att man lite löst diskuterar en idé innebär ju dessutom inte att man håller den för sann.

 87. Christopher E

  Thomas, jag är i den åldern att jag väl kommer ihåg farhågorna kring ”jupitereffekten” på den tiden 🙂

  Det var en ganska stor grej då.

 88. Thomas

  Lena #86, läste du dokumentet som vi diskuterar?