Ett försvinnande problem

20130720_STC096

För varje ny rapport så tonar IPCC ned sina prognoser om hur mycket temperaturen kommer att öka vid en fördubbling av koldioxidhalten från ”förindustriell” nivå, dvs. från 280 ppm till 560 ppm. The Economist har sammanställt den kommande rapportens prediktioner i tabellen ovan.

IPCC skriver själva följande i sin rapport från 2007 (AR4):

3.8°C ± 0.78°C in the SAR (17 models), 3.5°C ± 0.92°C in the TAR (15 models) and in this assessment [AR4] 3.26°C ± 0.69°C (18 models).

Och om läckorna som The Economist publicerat stämmer så skall IPCCs senaste prognos ligga på mellan 2,0 och 2,4 grader Celsius. Så det är väl bara att vänta på nästa IPCC-rapport (AR6) så har vi klarat 2-gradersmålet utan att behöva minska koldioxiden det minsta?

Källa: Skeptic’s Corner.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LBt
  Det här var ju något för dig att räkna på. När är klimatsensitiviteten nere på noll?
  Vid vilken tidpunkt har klimatsensitiviteten ett så negativt värde att vi med dagens CO2-halt hamnar i en ny istid?

 2. Intressant att se hur uppskattningen av klimatsensitiviteten närmar sig ett värde som ligger i enlighet med kända vetenskapliga lagar och observationer. Dags för en favorit i repris:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_drop_experiment#Millikan.27s_experiment_as_an_example_of_psychological_effects_in_scientific_methodology

 3. Anonym

  Då är det bara att blåsa på, då. Hela tiden upptäcker man mer olja och stenkol, så det kommer ju ju aldrig att ta slut. Det finns inga gränser för vad den här planeten klarar av. Höj koldioxidhalten i atmosfären så växer allt bättre. Livsmedelskris? Glöm det. Vi måste bara öka på koldioxiden, men negrerna i Afrika är ju mörkhyade så det gör inget att det blir blir varmare där. De har väl fötter att gå till svalare ställen att gå med?
  Antarktis isar krymper inte längre? Glöm utvecklingen sedan tjugo år, och –framförallt inte– att det är vinter där nu. Då passar ert statistikkunnande in. Med ett skohorn.
  Hockeyklubban? I ert universum är det så självklart att den är falsk, så att det inte längre behöver påvisas. Gör gärna det i en sidospalt eller något. En tes blir inte en sanning bara för att den upprepas tillräckligt ofta.
  Det senaste, att temperaturhöjningen bokstavligen gått på djupet och förr eller senare kommer igen, passar uppenbarligen inte. Emotser en utläggning eller två.
  Extremvädret? Mer fukt i atmosfären p.g.a varmare oceaner ger tyngre regn. Frågor på det?
  Det enda jag kan komma fram till när det gäller er, är att ni bara måste vara sponsrade av Oljebolagen. Det är deras budskap ni trumpetar ut.
   
   

 4. Lika eller mer intressant är att påpeka att tidigare utsagor, med angivna felmarginaler inte ens innehållet efterkommande interval!
   
  Det är ngt jag länge tjatat om och hävdat: Deras beräkningar, och ffa deras konfidensinterval eller osäkerhetsmarginaler handlar öht inte om hur de förhåller sig till verkligheten, och skall absolut inte tolkas så. Dessa angivelser handlar om hur väl (eller snarare svårt) alla dessa modeller kunnat fås i samklan med varandra!
   
  Frågan hur väl de rimligtvis kan återskapa verkliga skeenden, användas för prediktering. Eller bara bedöma hur stora osäkerheterna är kring andra mekanismer och fenomen som bidrar ställs aldrig. Endasts hur väl kurvanpassningen’ har fungerat.
   
  Och detta menar jag har varit uppenbart sedan AR4 2007

 5. Dessa gissningar, som IPCC alltså senare själva skriver (nästan explicit) inte hade ngt med verkligheten att göra, utan skall ersättas med nya enligt dem, är alltså enligt Thomas P:s förmenande ’bästa tillgänliga kunskap’
   
  Fast jag skulle nug hävda att gissningar aldrig skall ens försiktigt använt anses som ’kunskap’. Speciellt inte gissningar från dem som flera ggr gissat åt fanders tidigare. Sådant skall ses som dåliga gissningar, från sådana med bevisat dåligt omdöme!

 6. Ingemar Nordin

  Jonas,

  Jag har ofta undrat varför IPCC låter sina ”bästa” prognoser bestämmas av ett medelvärde över klimatmodeller. Metoden är uppenbarligen lätt att manipulera genom att slänga in ett stort antal alarmistiska, och självklart orealistiska, modellkörningar. Om man lägger in 10 nya modeller som är programmerade med en sensitivitet på, säg, fyra grader så har man genast fått upp IPCCs ”bästa” prognos. Det verkar inte finnas någon kontroll av hur realistiska alla dessa klimatmodeller är.

 7. Lennart Bengtsson

  Hej
   
  Om vi istället beräknar den ekvivalenta koldioxidökningen ( dvs omvandlar bidraget från andra långlivade växthusgaser  dvs  CH4, N2O och freongaserna) så har den faktiskt ökat med mer än 80% eller till ca 490 ppm. Att uppvärmningen därför hittills har varit så ringa är därför en gåta som vi ännu inte riktigt förstår. Att förstå detta är givetvis vad som är viktigt och inte producera ändlösa simuleringar som knappast någon har tid att analysera. Det är därför som klimatdebatten numera förs utan större bidrag från aktiva forskare utan av olika slag policypersoner
   
  lennartB

 8. Njae Ingemar, vad man istället gör är att man tar den av modellen ’givna’ osäkerheten och blandar den med en antagen (dvs personligen gissad) ingränsning av värdet, samt ett ’antgande’ om fördelningen inom detta (i sk Bayesiansk statistik) för att genom sådana ’expertomdömen’ försöka höja och (uppåt) vidga osäkerhetsintervallen.
   
  Notera dock att man måste göra vissa typer av antaganden oavsett hur man använder empiriska data eller simuleringsresultat för att skatta sådana interval: Om hur vissa påverkande variabler beter sig och kan variera. 
   
  Men Bayesianska priors är en pervertering av sådant. Där en expert tex ’bedömer’ att Klimatkänsligheten rimligtvis bör ligga inom säg 2 – 10 C, och tillägger att den inte kan avgöra om ngt mindre intervall är troligare, utan sätter ’sannolikheten’ till samma i hela intervallet. 
   
  Om du gör en sökning på ’uniform priors’ och ’climate sensitivity’ får du rikligt med mer detaljerat material att fördjupa dig i. 
   
  (Thomas har fö försvarat Bayesiansk statistik också, som rättfärdigande av dylika gissningsövningar’)

 9. Skogsmannen

  Lennart Bengtsson!
   
  Antyder inte detta att förstärkningsfaktorn (värdet) rimligtvis borde vara lägre än 2.0-2.4 grader?

 10. LBt

  Perfekt #1,
  det är bra om klimatkänsligheten är låg, det ger oss mer tid att ta hand om situationen. Skulle det visa sig att klimatkänsligheten är 0 dvs att CO2 inte påverkar temperaturen är det också bra. 
   
  Men nu är det inte klimatkänslighet jag skrivit om utan vilken klimatpåverkan mänskligheten har råd med och då inte bara i vårt tidsperspektiv. Enkel genomsnittsberäkning ger då ca 0,000005 C per år som något försumbart och dit kanske vi inte ens når med en klimatkänslighet som är 0. Mänsklighetens 7-10 miljarder individer kommer att bla behöva både energi, transporter och livsmedel och blott 0,0005 C per sekel har respekt med sig, klara vi det?
   
  Men visst vore det bra om vår klimatpåverkan blir så där lagom att vi uppskjuter eller helt eliminerar övergången till en ny istid. Jag kan mycket väl tänka mig att det är vad vi just nu gör, tex att vi avbröt utvecklingen som lilla istiden påbörjat. Risken är att vi tar i för mycket, 0,05 C per sekel kanske vore lagom under några tusen år. Frågan är intressant och den borde få utrymme men just nu tycks vi ha fullt upp med att avgöra om inte vår klimatpåverkan snarare är 0,5 C per sekel vilket vi inte klarar någon längre tid.

 11. Ingemar N (och övriga) 
   
  Här är Nic Lewis i ett gästinlägg hos Juditih Curry, om ett exempel där IPCC använt Bayesiansk förskjnutning av sannolikhetsfördelning uppåt mot konstgjort högre värden, och i detta fall på ett otillbörligt sätt, genom att göra detta i efterhand på resultat som redan hade inkorporerat osäkerheterna i datat: Länk

 12. Ingemar Nordin

  Anonym #3,

  Jag tolkar ditt inlägg som ett utfall mot någon, men jag vet inte mot vem eller vad. Är det IPCCs sakta backande mot en mer realistisk klimatkänslighet som du ogillar?

  Dina nerver verkar vara på bristningsgränsen. Kanske finns det hjälp att få i en organisation som ”klimatskriket”. Här på Klimatupplysningen får du dessvärre bara fakta och en sansad diskussion. Sorry.

 13. LBt #10
  Men nu finns det ju en trend i den vetenskapligt bestämda klimatkänsligheten, varför inte beräkna den som du gör med dina temperaturtrender?
  Jag kan hålla med om att det inte på något sätt påverkar den fysiska verkligheten, men det gäller båda trenderna.
  Om du får fram ett värde på hur temperaturen kommer att vara om tusen år har inte heller detta något med verkligheten att göra.

 14. Ingemar Nordin

  Jonas #8 & 11,

  Ahhh, javisst. Bayesiansk statistik. Subjektivitet omvandlad till siffror (det verkar ju mer objektivt och vetenskapligt då). Tack för din länk.

 15. Sirapsodlaren

  Det rimliga utgångspunkten är att klimatkänsligheten är noll, dvs det existerar en negativ återkoppling som för tillbaka temperaturen till ett jämviktsläge.
  Det är naturligtvis orimligt att koldioxid kan öka temperaturen annat än transient.
  Rent allmänt resonerat så är det osannolikt att jorden:s temperatur skulle befinna sig i ett slags psuedoinstabilt jämviktsläge där mänsklig aktivitet, som är i samma storleksordning som naturlig aktivitet, skulle sätta igång en positiv återkopplingsmekanism som leder till högre temperaturer. Hade det varit på det sättet så skulle naturen själv vid något tillfälle förflyttat sig från det instabila jämviktsläget till ett stabilt dito.
  Specifikt för CO2 så har ju även isborrkärnorna visat att CO2-ökning följer (naturlig) temperaturökning. Om då CO2 höjer temperaturen i sig så skulle det bli en positiv återkoppling, vilket det ju historiskt sett inte varit.
  Det intressanta för ”post-IPCC-forskning” är därför att klargöra de naturliga dynamiska processerna som styr klimatet, för att kunna skatta klimatets inbyggda reglerparametrar.  Då går det även att räkna ut hur stor (amplitud,tid) den transienta temperaturändringen för olika interna störningar (tex CO2-ändring, vulkanutbrott, etc) blir.
   

 16. Anonym

  Jag kritiserar ingen enskild, bara TCS.  Men det vore trevligt att få svar på de frågor jag ställde.

 17. Ingemar Nordin

  Anonym #16,

  Du ställer en massa nonsensfrågor om inte ”negrerna” kan gå barfota, om huruvida Antartkis isar inte krymper, om Hockeyklubban, om extremväder och om det finns några frågor kring att det blir tyngre regn pga. varmare oceaner.

  Jag vet inte ens var jag skulle börja, eller varför någon från Klimatupplysningen ens skulle försöka besvara dina befängda och irrelevanta frågor.

  Som sagt, du verkar ha problem med din klimatångest, och jag föreslår därför att du söker dig till dina gelikar bland Klimatskriket http://klimatskriket.wordpress.com/. De verkar vara inne på något slags terapiform.

 18. LBt

  Perfekt #13,
  min beräkning av vilken klimatpåverkan vi har råd med utgår från en känd cykel där temperatursvängningen är ca 5 C över 100000 år dvs vi känner med god sannolikhet hur utvecklingen kommer att te sig och var den utmynnar i när väl övergången till en ny istid är ett faktum. Till detta är det alltså lätt att foga en påverkan för att tex eliminera temperaturfallet, 0,00005 C per år. 
   

 19. Lbt #18
  Säg att du driver med oss (annars blir jag lite orolig)…

 20. Anonym 2013/07/28 kl. 17:29

  ”Då är det bara att blåsa på, då. Hela tiden upptäcker man mer olja och stenkol, så det kommer ju ju aldrig att ta slut. Det finns inga gränser för vad den här planeten klarar av.”

  Naturligtvis är det inte ”bara att blåsa på”. Det är däremot korrekt att nya fyndigheter kommer fram som exempelvis den i Israel. I det fallet kan det bli något storpolitiskt som vi i Sverige knappast rår över. Nya innovationer kommer hela tiden så jag tror och hoppas att vi med tiden kommer att jobba oss bort från kol och olja.

  ”Höj koldioxidhalten i atmosfären så växer allt bättre. Livsmedelskris? Glöm det. Vi måste bara öka på koldioxiden, men negrerna i Afrika är ju mörkhyade så det gör inget att det blir blir varmare där. De har väl fötter att gå till svalare ställen att gå med?”

  Det är korrekt att skördarna ökar och att öknarna minskar. Det är en av effekterna av en högre koldioxidhalt, en effekt som man undviker att tala om i svensk media. Den är inte dessto mindre sann. När växter får mer koldioxid att tillgå kan de växa mer och behöver lite mindre vatten. En mycket bra effekt, håller du inte med?

  ”Antarktis isar krymper inte längre? Glöm utvecklingen sedan tjugo år, och –framförallt inte– att det är vinter där nu. Då passar ert statistikkunnande in. Med ett skohorn.”

  Det beror nog lite på vad du menar. Havsisen runt Antarktis har växt sedan mätningarna med satelliter började. Däremot finns det vissa glaciärer på kontinenten som minskar medan andra ökar. Den totala förändringen sedan 1990 anses vara en liten aning negativ med ca 4 mm som bidrag till havnivåhöjningen totalt under hela mätperioden dvs från 1990 och fram till nu.

  ”Hockeyklubban? I ert universum är det så självklart att den är falsk, så att det inte längre behöver påvisas. Gör gärna det i en sidospalt eller något. En tes blir inte en sanning bara för att den upprepas tillräckligt ofta.”

  Om vi ska hålla oss till huvudfåran inom klimatforskningen så är den inte längre aktuell. Titta på detta inslag som är en trevlig diskussion mellan Dr. John Nielsen-Gammon- State Climatologist for Texas and Regents Prof. at Texas A&M, and Dr. Willie Soon- Astrophysicist at the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

  Dra fram inslaget till slutet för då kommer hockeyklubban upp och det är alltså Dr John Nielsen-Gammon som avfärdar den som inte längre aktuell.

  http://www.youtube.com/watch?v=oTKb4P8_pmY

  ”Det senaste, att temperaturhöjningen bokstavligen gått på djupet och förr eller senare kommer igen, passar uppenbarligen inte. Emotser en utläggning eller två.”

  ”Bevisligen” är att ta i å det grövsta. Det är en av flera möjliga förklaringar till den uteblivna temperaturhöjningen. Vi får nog vackert vänta och se vad kommande forskning kommer fram till.

  ”Extremvädret? Mer fukt i atmosfären p.g.a varmare oceaner ger tyngre regn. Frågor på det?”

  Tyngre regn? Ja om du menar fler skyfall så har jag också uppfattat att varmare väder ger fler sådana.

  ”Det enda jag kan komma fram till när det gäller er, är att ni bara måste vara sponsrade av Oljebolagen. Det är deras budskap ni trumpetar ut.”

  Vi är en förening som får stöd från vänliga människor och våra medlemsavgifter endast. Jag vet inte varifrån du ens har fått idén men du kanske brukar påstå saker helt från det blå?

   

   

 21. Anonym

  Ser nu att du skrev ”bokstavligen” och inte ”bevisligen” ang att temperaturen skulle ha gått ner i djuphaven. I vilket fallt som helst är det inte något som kan anses klarlagt än.

 22. Holmfrid

  #10  LBt,
  Var lugn,  ty CO2 utsläppen reduceras starkt med sekelperspektiv.  Olja/gas måste reserveras för matproduktion med 10 miljarder människor på jorden.  Enligt Aleklett blir det stora problemet att hinna ställa om samhället till lågfossilt samhälle.  Då kanske CO2 i atmosfären inte räcker till för att bromsa nedkylningen som är på gång.

 23. Slabadang

  Anonym 16
  Varför ska vi förklara alla dumma fördomar du har om skeptiker? Det är väl du som istället får bl.s förklara hur de ”negrer” som går i Afrika ska ha råd med vindkraft när de inte ens har råd till skor 

 24. HenrikM

  Lyssnade precis på klotet. de hade ett program om klimatkänslighet. De intervjuade bl a Markku på SMHI. De verkat ha insett att kölimatkänsligheten är lägre (Gratttis). Men sen kommer dravlet. 2000-talet varmare än någonsin tidigare. energin gömmer sig havet. jag blir matt. Skrivet på en telefon(ursäkta stavfel mm)

 25. Slabadang

  Off topic ?
  Redaktionen på SI tar inte gärna i Ecaten ens med tång… än så länge ? 🙂
  Ecaten har nu testats av tredje fristående part till positivt resultat. Tyvärr dras ju trovärdigheten av testet ned av  att VoFs Essen var en av del som genomförde testet. Nu har Deflaikon kört en direktsänd demonstration av sin e-cat som heter ”Hyperion” där Mats Lewan en svensk ecat skeptisk journalist är på plats och ges tillgång till apparaturen.
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HHEtnTO3h6s
  Utöver denna demonstration så kommer en publikation av ett test av tredje part av hyperion att publiceras och det är mycket hysch hysch om vilka som ingått, men jag vet att de är fler i Essens och representerar också fler institutioner än de som genomförde testet på e caten. Tyvärr har Al Gores kumpaner börjat infiltrera denna teknik och kommer att försöka glänsa med lånade fjädrar på den.
   
  Det börjar bli svettigt för de mest rabiata skeptikerna och nu så börjar anklagelser om bedrägeri och pseudovetenskap nå en gräns där det blir förtal och några ligger väldigt nära gränsen som gått allin redan tidigt om e.catens omöjlighet.
   
   
   
   
   
   

 26. Pelle L

  Slabadang #25
   
  I klimatsammanhang har det varit populärt ibland att slå vad om utfallet efter x antal år.
   
  Jag skulle vilja slå vad med dig att Ecatten inte kommer att på något påtagligt sätt bidra till världens energiförsörjning inom, säg fem, år.
  (Vet inte om jag lever tio år till, fem år verkar rimligt.)
  Vad säger du? Skall vi sätta en tusenlapp?
   
  //Pelle L

 27. Aftonbladet är igång igen. De avslutar med SMHI som påpekar att detta förekommer årligen:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17203324.ab

 28. Pelle L

  Jonas N #4
  Menar du att det är så här det går till:
  Deras beräkningar, och ffa deras konfidensintervall eller osäkerhetsmarginaler handlar öht inte om hur de förhåller sig till verkligheten, och skall absolut inte tolkas så. Dessa angivelser handlar om hur väl (eller snarare svårt) alla dessa modeller kunnat fås i samklang med varandra!”
   
  Vad håller de på med?
  Det är ju humor!
  Nästan på högre nivå än http://www.youtube.com/watch?v=whRRmFH6h3w

 29. LBt

  Pelle L #26,
  tror inte Slabadang antar denna utmaning, 5 år är en mycket kort tid för en innovation av denna art. Det är helt OK om det tar 10, 15 eller längre tid bara slutresultatet blir vad innovatörerna talar om. Återstår att se men spännande är det och något vi verkligen behöver.

 30. LBt

  JohJoh #19,
  driver, i vilken del? Använd gärna en kalkylator om du tycker räkneuppgiften är för svår.

 31. Pelle L

  LBt #29
  OK, så tio år då. Antar du utmaningen?
  (Den som lever får se.)
  Och nu snackar vi inte om 0,00000005% på 10000000000 år.
   
  För övrigt tror jag nog att Slabadang kan tala för sig själv, och inte behöver din ”hjälp”
   
  Du LBt har tillräckligt mycket egna dumheter att rensa bort.

 32. Anonym #3, 16
  Jag hade tänkt låta dig slippa undan, men eftersom du ber om det så skall du få lite verklighet här.
  Du har redan fått huvuddelen av dina missuppfattningar korrigerade av Lena Krantz, men det är några saker som jag vill gnida in lite grann.

  Alla fossila bränslen kommer ursprungligen från koldioxid i atmosfären.
  De fossila bränslena utgör bara en bråkdel av all koldioxid som funnits i atmosfären, huvuddelen finns lagrad i bergarter.

  De mer proffsiga alarmisterna säger numera att det inte är koldioxidhalten eller ens temperaturen i sig som påstås vara farlig.  De säger att det farliga är att förändringarna går så snabbt.
  Huruvida det verkligen går snabbt kan vi inte avgöra pga upplösningen hos de proxies vi använder för att uppskatta temperatur och CO2-halt under tider när vi inte mätte detta.
   
  Även om det nu skulle vara snabbt så är det inte så snabbt att någon levande varelse kan uppfatta förändringen med sina sinnen, 0,7C på 150 år. Allvarligt talat, du kan inte ens uppfatta den förändringen från den ena stunden till den andra.
   
  Din oro för negrerna i Afrika är helt obefogad. Du har förmodligen inte hört talas om polar amplification, men denna innebär att eventuell uppvärmning kommer att bli märkbar ju närmare polerna kommer. Den lilla uopvärmning som eventuellt sker i t ex Sahel har hittills inte haft några negativa konsekvenser, tvärtom grönskar öknarna tack vare de höjda koldioxidhalterna. 
  En nyutgiven bok som fått en positiv recension i Nature hävdar tvärtom att temperaturen är för låg för att biosfären skall utvecklas optimalt.
  http://hockeyschtick.blogspot.co.uk/2013/07/new-book-says-earth-is-too-cold-for.html
   
  Du kan ju ta och studera vilka som är sponsrade av oljebolag. i princip alla alarmister från Dana på Sks till CRU och WWF får en rejäl dos med oljepengar. Vi som är intresserade av de vetenskapliga aspekterna av klimatet och att stoppa de odemokratiska påfund som motiveras med klimathotande lägger inte så stor vikt vid detta, men det gör alarmisterna. På sig själv känner man andra heter det.
   
  Om du skall besvära vuxet folk med dina funderingar underlättar det om du läser på lite grann om du skall tas på allvar. Av erfarenhet vet jag att du inte kommer att ta till dig tipset att läsa här, på WUWT och NIPCC-rapporterna, men du kan ju i alla fall börja med IPCC AR4. Trots sina fel och brister är den ändå vida överlägsen dina analfabetiska missuppfattnngar.

 33. Sören G

  För 25 år sedan besökte jag Dachstein Eishöhle, isgrottorna i Österrike. Då lärde jag mig att isen i grottorna inte fanns under medeltiden. Den har bildats senare under Lilla Istiden. Den bör rimligen ha smält något sedan dess eftersom vi har haft en återuppvärmning sedan Lilla Istiden. Om det går det tillräckligt lång tid med nuvarande eller högre temperatur så borde den så småningom smälta bort. Men det är under förutsättning att temperaturen inte sjunker igen. Vilket solens nuvarande beteende kan tyda på.

 34. Slabadang

  Pelle L!
  Jag gillar utmaningar ! Tekniken bakom E-caten besitter alla kriterier för  karaktären inför en generativ utveckling. Tidsperspektivet du frågar efter kommer att styras av antalet och mängden möjliga applikationer och för mig kommer det styras av från det datum när teknikens funktion och effekt blir allmänt accepterad och erkänd. Från det datumet/en så kommer det ta MINDRE än fem år innan den utgör den dominerande investeringen för El och uppvärmning.  Så för mig blir det en fråga om vilket datum som skall anses som det officiella ”erkännandet” av tekniken. 

 35. LBt

  Pelle L #31,
  nej, jag hyser bara en förhoppning avseende ECat, mänskligheten behöver detta och visst Slabadang klarar sig själv, han/hon behöver inte mig, naturligtvis inte. Och mina egna dumheter tar jag gärna hand om bara du kan konkretisera.

 36. Stickan no1

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/07/28/ett-forsvinnande-problem/#comment-343002
  De tidigare rapporterna, testerna och förevisningarna har varit av skrämmande låg kvalitet. Alla som arbetar med mätning av effekter skruvar på sig för det som visats upp hitintills är rent ut sagt löjligt. De vet uppenbart inte hur man mäter termisk effekt och energi.
  Att mäta effekten från en fungerande e-cat är hur enkelt som helst, Att sätta ihop en fungerande testrigg med  vattenkylning där man hur enkelt och lätt som helst mäter flöde x tempdiff.std mätutrustning för att kunna mäta med procentuell noggrannhet är gjort på en dag. Nu har det gått över två år.
  Eftersom de inte klarar av den mest elementära mätningen tro jag inte de klarar av resten heller.
  Först anlitar de proffs från SP och då skiter det sig:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3535258.ece
  Sedan anlitar de Essen mfl som uppenbart inte kan mätteknik för att få några siffror som likna något. Men desto mer de mäter desto sämre utbyte får man. http://hydrofusion.com/news
   
  Vaför är jag inte förvånad?

 37. Allvarligt talat 
   
   
  Anonym i #3 måste vara ett skämt. Någon skeptiker som vill få de klimathotstroende att verka som totala byfånar utan någon som helst verklighetskontakt. Efter Al Gores propagandafilm2006 kanske några trodde på sånt, men även då var det bara ’intelligensreserven’ som kunde låta riktigt så illa.
   
  ’Oljebolagens budskap ni trumpetar ut!?
   
  Det där lät idiotiskt redan då, men är ännu värre idag. Men då skulle man iaf kunnat hävda att sådant var alarmistpropagandisternas budskap den trumpetade ut. Idag har de smartare klimathotstroende helt övergett sådant, och bara skocken som inte läst memo:t har inte noterat det ännu …

 38. Ingemar N #14
   
  Ja, jo .. det är ju så det går till i normala fal: Att man friserar beräknade resultat mha en generöst och väldigt skevt tilltagen ’Bayesian prior’. Genom det förfarandet, dvs att genom att spela kunnigt okunnig (expert, men usel expert-gissning) går det att jaga upp siffrorna till tokalarmism (förstärkningsfaktorer på 3 eller tom låmgt mer), Ni vet, det som Thomas Palm kallar ’bästa tillgängliga kunskap’
   
  Men i detta fall var det långt värre ändå: Man hade en empirisk studie (Forster & Gregory) som undersökte vad dessa data sa, även kollade vad antagandena om de underliggande faktorernas intrinsikala sannolikhetsfördelningarna påverkade … 
   
  Men vilken IPCC alltså i efterhand friserade (helt godtyckligt, definitivt otillbörligt, och med en alldeles hysterisk ’expertgissning’ på klimatkänslighet mellan 0 och 18 C med helt rak (uniform) fördelning!
   
  Detta är rent bedrägeri (forskningsfuks) i mina ögon. Inget annat. Man tar ett legitimt arbete, men vars resultat ’visar fel’ och bestämmer sig helt sonika (felaktigt) att blanda ihop det med totalt oseriös egen ’gissning’ (som absolut ingen tror på) för att få denna (enda empiriska!) studien att bättre vara ’i samklang’ med alla modellsimuleringar, där man dessutom (men iaf inte uppenbart illegitimt) spätt ut körningarna med sina Bayesianska expertgissningar.
   
  Hur någon kan försvara sådant överstiger mitt förstånd. Men vissa anser att sådant skall behandlas som ’bästa tillgängliga kunskap’, och andra menar att vi ju ’måste lita på vad vetenskapen säger’ och får absolut inte kritisera dessa pompösa sammanställningar … ja helst skall vi inte ens läsa dem. Bara tro på vad dess uttolkare hävdar att den säger, och hur otroligt bra och noggrant de blivit till … 
   
  Jaja, men jag tillhör alltså dem som inte tycker att rent fusk är ngn bra metod, eller att man om och om igen skall lita på dem som får till det fel, som inte kan reodovisa sina metoder, och som tom måste  fuska grovt för att få till budskapet!

 39. Thomas P

  Någon annan som noterat hur besatt Jonas N är av mig? Att man ständigt hänvisar till en person för att man anser denne är intelligent och har vettiga saker att säga är en sak, men Jonas näthat är inte riktigt sunt.

 40. Thomas P #39
  Jag skulle snarare säga att det är dina egenskaper man noterar. I varje fråga där du är på väg att bli totalt motbevisad kan man se hur du lägger ut rökridåer och till slut gömmer dig för att sedan återkomma i andra frågor gång på gång som omalla de diskussioner du varit inblandad i inte har hänt.
  Du har en lång lista med frågor att svara på innan du kan tas på allvar igen. meddela om du glömt av dem.
   
  Kom inte och snacka om näthat,  se på din själsfrände Erik Svensson om du vill veta vad näthat är.

 41. Jojo Thomas …
   
   
  Nu inbillar du dig näthat också, och det lär ju inte vara första gången heller.
   
  Jag hävdar att IPCCs påståenden och sammanfattningar alls inte är och inte heller skall ses som ’bästa tillgängliga kunskap’
   
  Du kanske ogillar att bli påmind om hur många ggr du hävdatjust motsatsen. Men det är ditt problem.
   
  Om något är osunt i sammanhanget är det väl alla de som deltar i debatterna men inte klarar av att hålla sig till sanningen … Har du ens frågat dig själv varför det är så?

 42. Thomas P

  Jag själv uppskattar diskussioner med respektekt för ”motståndaren”.

  Faktum är att jag deltagit i en del trådar på Facebook som startats av Pär Holmgren. Efter diverse rådbråkande har det kommit in en och annan och fällt kommentarer typ

  -wow, en TREVLIG diskussion om klimatet…det har jag inte sett förut!

  Men min utgångspunkt är att vi egentligen inte är motståndare då vi alla värnar om vårt lilla klot. Vi har bara olika synpunkter på hur det bäst ska ske.

  😀

   

 43. För övrigt noterar jag att Thomas inte ens försökte försvara IPCCs ’forskningsfusk’ genom att förfalska Forsters & Gregorys CS-pdf!
   
  Troligtvis för att ingen på de alarmistsidor där han hämtar sina talking points heller ens har försökt att rättfärdiga tilltaget. För att han helt enkelt inte vet vilka rökridåer som skulle kunna funka … och inte de heller. Ellr möjligen för att de inte har en aning om sakfrågorna.  
   
   

 44. Olav Gjelten

  Lena Krantz #20
  Varför hoppas du att vi kommer att arbeta oss bort från olja och kol? Det kan väl nästan inte vara möjligt att också du påverkats av den massiva propaganda som säger att luften vi andas hela tiden blir allt smutsigare?? Det rätta svaret är, åtminstone för Väst-Europas del att vi har renare luft i dag än vi haft sedan industrialismens början. Tvärt emot vad miljöextremisterna hävdar är också haven, älvarna och sjöarna blivit väldigt mycket renare jämfört med hur det var för 50, 100 eller 150 år sedan. Här i Sverige kan vi i dag bada i Stockholms centrum.  I många av våra stora sjöar kan vi i dag tryggt dricka vattnet direkt ur ett glas. Båda dessa exempel var en omöjlighet både för 50 och 150 år sedan. Både olja och kol är, med dagens reningsteknik, energier vi borde satsa mycket mer på – och inte som du skriver – arbeta oss bort ifrån.
   

 45. ThomasJ

  ’Näthat’??? Que? Besatthet av ngn??? Que? – to name but a few…
  De/n som använder slikt/a uttryck/-sätt måste, åtminstone enligt diverse prominenta(?) hjärnskrynklare typ Lew  😉  , befinna sig i en situation där endast innehållet i motsvarande ’die Eiserne Ration’ finns kvar att tillgripa… (Länk: http://de.wikipedia.org/wiki/Eiserne_Ration )
  Erbarmeligt! Skäms…? Nej, detta (skamkänslan) finns inte att finna, varken i ’der Eiserne Ration’ (*) eller mellan öronen… Fy ph**n. asså.
  Och nu kommer det näthat: Må Ni brinna länge i hum-hummet!  :mrgreen:
   
  Med definitiv lågaktning till evtl. berörd(a)!
  //TJ
  (*): märk tysk grammatik; på plats = dativ, på väg = ackusativ böjning, fem-dativ = der, -ackusativ = die, enl. ’die, der, der, die’ (nominativ, genetiv, dativ, ackusativ), gällande prefixet bestämda artikeln. FYI 

 46. bom

  #39
  Detta med näthat Thomas P blev kvittot på att Du inte inget begripit. Jag tror inte att någon enda här ”näthatar” Dig? Du är synnerligen enigmatisk och synnerligen svårförståelig (och ändå så uppenbar). Du tror att Du är centerpartist när Du låst fast Dig så långt till vänster om Mao att man borde kunnat se Dig i paraden av Nordkoreas generaler (Du kan googla på fotografens namn Jason Lee så hittar Du bilden som hela världen skrattar läppen av sig åt). Där ser man ett dussintal sjuttioåringar som alltså var tioåringar när Koreakriget slutade. De dignar under sina medaljer som fyller hela framsidorna av deras tunnformade paradvapenrockar. Dom tar det hela på fullständigt allvar och knallar fram som de omvända Bockarna Bruse. Först den trstjärniga ÖB och sedan de med två stjärnor och på slutet de enstjärniga (njä en enstjärnig har förivrat sig och går på plats nr sex (och sjuan som har två stjärnor ser mycket bister ut därför – han tänker på degraderingen och arkebuseringen av sexan som skall ske med det snaraste).
  Du har Din fina utbildning och Dina gedigna studiekunskaper och skulle kunna vara den främste CAGW-skeptikern om Du bara inte påtvingat Dig själv rollen som vår ledande alarmisten i stället. Rockmännen gör det för pengarna medan Du själv far runt som ett frenetiskt troll och Voffar överallt i blogosfären. Varför Thomas varför? Hur kunde det gå så snett?????

 47. bom

  Bestämd form på Alarmisten ersättes lämpligen med obestämd ”alarmist” ser jag nu!

 48. ThomasJ

  Följande är 100% OT till trådens rubrik…
  Föregående dygn ägnades åt feske efter torsk och rödspätta(-spotta för vissa) i Skageraks (nära) kustområden – Tjörn-Orust-Måseskär-Lysekil… Min yrkesfiskarkompis har en båt < 10 meter = speciella ’regler/föreskrifter’ och vi feskar med s,k, passiva redskap = nät(enligt mitt norrländska ursprung) eller ’garn’ (enligt här gällande – ph**n ta dig om du säger ’nät’ för fisknät här…  😉 )
  Nu är det så, att EUSSR har ’satt’ (upp-)fiskningskvoter för resp. fisk-sort och område. Tillkommande dessa har så svenska myndigheten (*Hav*, fd Fiskeriverket) lagt till ’sina’ egna ’regelverk’. Dessa innebär – för vår del – att vi får landa ett ton torsk/vecka (trålarna 300 kg), och detta så länge där finns kvot kvar att feska – kvoten tros bli/vara ’full’ kommmande vecka -. Veckotonnet landad fångst gäller tiden mellan 00:00:01 måndag – söndag 24:00:00 och får ej ändras. Så, vi hade nu i veckan som var, ~ 220 kg torsk kvar på veckokvoten och gick således ut till hafvs igår, lördag, vid ~ 16:30, för att sätta två torsk-garn-länkar (länk = sammanbundna garn/nät á 60 mtr/ 600 mtr/länk) och därefter gå norröver för att dra de två ’skedde-länkarna’ (=rödspotta/-spätta). Efter sisådär 3 timmar hade vi fått dryga 200 kg – ytterst fin! – rödspotta, åter satt ’skedde-länkarna’ och återvände till torsk-ditosarna vi satt tidigare.
   
  I den första torsk-länken fick vi ~ 600 kg nedranns fin torsk, och i den andra ~ 200 kg. (N.B. avståndet mellan dessa understeg 150 meter!). Ergo hade vi ~ 800 kg torsk ombord, rensad och på is (viktigt till 1000 när det gäller torsk i synnerhet) + rs:arna, dvs. ~ ett+ ton fina-fisken-fisk. Men….
   
  då veckokvoten, den för vår del kvarvarande, asså, endast ’tillåter-lät’ att vi ’får’ landa max ett ton/vecka och vi hade överstigande denna ombord, försöktes få ’ok’ att landa = bära iland fångsten, väga & isa den i lådor och förvara i kylrummet ~ 6 meter från båtrelingen – denna begäran förvägrades av myndigheten (*Hav*). Ergo, för att ej bli bötesfälld(*) (hav’s kontrollerande Gestapos är precis det G:et står för/innebär!) blev vi tvungna att ’max-isa’ torsken ombord för att (nu, nyss) landa denna efter klockan 00:00:01 måndag…
   
  Visst är det ’kul’ att bedriva småskalig näringsverkasamhet, oder? Jämför ovan + annat med villkoren för vilket annat yrkesområde som helst!!!
   
  En ’tröst’ i bedrövelsens bedrövelse är att rödspättan/-spottan just nu är otroligt fin, välmatad, tjock riktigt ’buktig’ både på ovan- som undersidan’! Passa på att njuta av dessa delikatesser!  😀
   
  Sorry för dett OT till ett ICKE försvinnande problem – detta (problemet, asså) sitter/finns till 99,99% mellan öronen hos de horder av politokrater som med vehems & 100 % utan verklighetsanknytning kör hela samhället åt hum-hum…
   
  Mvh/TJ
  (*): bötesbelopp; om du, som registrerad yrkesfiskare, landar mer är ’tillåten’ mängd/vikt fisk, så bötfälls du med dels ett schablonbelopp om 5.000:- plus 80% av din hela (legitima) fångsts värde på feskeauktionen… Go figure! //DS
   
  PS: ytterst sen/tidig(?) kommentar… måhända pga ’viss’, gungande-däcks-förorsakad dygnsförskjutning… ///DDS
   
   
   

 49. Thomas P

  Olav #44 Kan du motivera hur du menar att Östersjön skulle vara renare idag än för 150 år sedan, eller var det något annat hav du menade, och i så fall vilket

 50. Thomas P

  ThomasJ #48 Kanske du också har några bra idéer om hur vi då skall hantera fisket utan att tömma haven helt, vilket våra fiskebåtar har kapacitet att göra?

 51. Lennart Bengtsson

  *9 Skogsmannen
   
  Om vi extrapolerar den transienta klimatkänsligheten som vi hittills observerat  bör en fördubbling av den ekvivalenta CO2 effekten bli ca 1.2° C.  Detta borde inträffa  2035-2045. Observera dock att detta resonemang bygger pa att övriga bidrag som aerosolavkylning blir proportionellt samma som hittills. Om klimatsystemets respons ändras radikalt, vilket inte jag betraktar som sannolikt, kan uppvärmningen blir större. Detta indikeras av en del klimatmodeller men bör betraktas som osäkert tills vidare.
   
  Lennart B

 52. Olav Gjelten

  Min bror har köpt en fin bil som drar 0,5 liter per mil genom någon slags hybridteknik. Det är väl bara bra? Vi behöver väl inte jobba för att släppa ut mer koldioxid utan för att vi ska släppa ut mindre och mindre. Att jag inte är rädd för någon klimatkatastrof innebär ju att vi har gott om tid samt att vi kanske inte behöver ha någon nollvision. Men ny teknik kommer och den ska vi ju själklart anamma även den är fossilfri.

 53. Bäckström

  Lennart #51
  Jag antar att du med 1,2°C då utgår från förindustriell nivå? I så fall saknas det ca: 0,4-0,5°C som ska till de närmaste 20-30 åren.

 54. Skogsmannen

  Lennart B, #51!
   
  Tack för svar!
   
  Dock lite svårt att genomskåda den ekvivalenta CO2-nivåns utveckling kopplat till antroprogen emittering av CO2. Övriga ekvivalenter har väl ingen tydlig koppling här (även om den kan finnas)?
   
  Viss konvergens borde uppstå kan man tycka, men nu blev det spekulation.  🙂

 55. ThomasJ

  #50: Vaddå ’tömma haven helt’??? Óm Du tror att småskaligt, kustnära fiske med fartyg > 10 meter ’tömmer haven helt’ är Du bra mycket mer i dimman än vad som hittills framgått av Dina tusentals inlägg på denna blog… Jösses, djefvlar… 
  Men visst finns där idéer; börja med att avpolletera samtliga pappersvändande politokrater + okunniga opionsbildare, typ Dig, som har med temat att göra. Stoppa sedan EU:s vansinniga subventioner till [bl.a.] byggandet av jättelika trålare, eller varför inte till att ’hyra’ havsområden utanför västafrika för att ’låta’ dessa subventionsfartyg fiska där för tillverkning av bl.a. omega-3. Ge de svenska, främst kustnära fiskarna med passiva redskap, varsin personligt kvot att fiska upp alltefter egna önskemål/behov/möjlighet – detta funkar 100 i alla länder förutom, naturligtvis i Sverige. Förbjud all form av utkast – som det är i Norge sedan urminnes tider. Tillse, att t.ex. forskare och de nödvändiga fåtal politokrater rutinmässigt medföljer fiskefartygen under deras fiskande – som i Norge, Island, Danmark m.fl. – naturligtvis händer sånt aldrig i Sverige! 
  Ett aktuellt och bra belysande exempel är att ’man’ för tre år sedan totalförbjöd fiske efter pigghaj, då ’någon’ ansett arten vara utrotningshotad, vilket den på intet sätt är/var. Pigghajen är en stimfisk som uppträder i mkt stora mängder, aggresiv och rejält hungrig. Dessa hajstim påverkar kraftigt miljön för andra fiskarter, t.ex. torsk/spätta/ makrill/sill m.fl. Vi & andra får ofta pigghaj i både garn och krabb-tinor(!), som alltså då måste kastas – pigghajen är annars utmärkt att röka o/e grilla – tillbaka i hafvet. Då förekomsten av pigghaj är så stor, togs kontakt med *Hav* med frågan huruvida de nu öht. hade provfiskat efter denna. Svaret var nej. Förslag att gemensamt, inkl. forskare, gå ut och provfiska efter haj – vi kan utan problem på & mkt nära håll fiska upp 1-2 ton pigghaj på mindre än 3-4 timmar – den arroganta ueberheblichkeits-reaktionen/-svaret blev; nej, vi är inte intresserade av provfiske efter pigghaj, luren lades på.
  Detta är en del av ett icke försvinnande problem, namely att s.k. ’experter’ med fina titlar och bra löner i ytterst bekväma miljöer mellan mazarinerna ’bestämmer’ hur verkligheterna ser ut och är – precis som fallet är inom klimathotsindustrin och många andra områden, ivrigt påhejade av allahanda dilletanter med tillgång till internet och bloggar – ta fram en spegel TP!
   
  //TJ

 56. Thomas P

  ThomasJ #55 Det ligger en del i många av dina förslag, men tänk om du kunde hyfsa tonen också och inte gå direkt på anfall bara för att jag ställer en fråga så skulle det vara lättare att ta dig på allvar.

 57. ThomasJ

  Här iaf ett problem som försvann/försvinner (inom kort):
   
  http://www.thegwpf.org/green-energy-disaster-sinks-siemens-ceo/
   
  Hah!  😀
   
  Mvh/TJ

 58. ThomasJ

  #56: ja, tänk om…
   
  //TJ

 59. L B #51
  Om jag läst rätt står det i AR5
  Rogelj et al. (2012) estimate a 5–95% range of about
  1°C–2°C PgC–1 (Figure 12.45d) based on the MAGICC model calibrated to the C4MIP model
  range and the likely range of 2°C–4.5°C for climate sensitivity given in AR4.
   
  Det innebär att AR5 ligger på under hälften av AR4.
   
  Om AR4 låg på 3.2° som bästa skattning blir det någonstans mellan 0,9° och 1,4° i AR5.
  Men då får man inte läsa SPM för det stämmer inte överens med rapporten i övrigt.
   
  Det är således en mycket stor skillnad mellan AR4 och AR5.
  Om vi nu sammanfogar en fördubbling av koldioxidhalten från 300 ppm år 1900 till
  max 600 år 2100 med 0,9°C – 1,4°C så får vi en Global Uppvärmning någonstans mellan
  0,9°C och 1.4°C. Av det har vi redan uppnått 0.7°C. Det återstår således ungefär
  en halv grad.
   

 60. Ännu en AB-artikel med det obligatoriska klimathotet, denguefeber på uppgång i Thailand pga att myggorna lever längre och blivit aggressivare.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17205265.ab
  En liten titt på medeltemperaturen i Thailand visar att detta måste vara en konsekvens av oförändrad temperatur.
  http://www.tmd.go.th/en/climate.php?FileID=7
   
   

 61. Thomas J
  En gång följde jag med en silltrålare ut på fisketur. När vi skulle lossa sillen var det kontroll. Kontrollanterna var en hel svärm, fler än besättningen och personalen på anläggningen.
   
  Det var fantastiskt att se så mycket skattefinansierad arbetstid förslösas till ingen nytta. någonstans har jag läst att det finns fler fiskebyråkrater och kontrollanter än fiskar. Jag kan mycket väl tänka mig att det är sant.

 62. Är det någon mer än jag som lagt märke till att på sistone finns det knappt några professionella klimathotare som hävdar att hög temp eller CO2-halt är något problem? Numera är det förändringshastigheten som gör att det påstås vara farligt.
  Ett exempel”Second, it’s not about the absolute temperature or the absolute amount of CO2 in the atmosphere. It’s all about the rate of change”
  http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2013/07/28/who-cares-about-global-warming/
  Nu när det problemet försvunnit återstår att se hur lång tid av oförändrad temperatur som behövs för att detta skall anses vara skadligt.

 63. LBt

  Lena K #52,
  Välkommen, på mig låter detta som utsläppsbegränsningar inom ramen för vad som inte hotar tillväxt och utveckling. Kan du inte försöka få med dig SI också?

 64. Ingemar Nordin

  Thomas J #55,

  Ett problem är väl att regleringarna beslutas på en alldeles för central nivå, nämligen EU. Villkoren och omständigheterna är väldigt olika i olika länder. Så en lämplig åtgärd är väl att avpolitisera fiskefrågan, och föra ned den på nationell och regional nivå.

  Varför inte dela upp kust-, och kanske även världshaven i nationella fiskerättigheter, som sedan i sin tur delas upp till samfälligheter längs med kusterna. Det blir då samfälligheternas sak att i demokratisk ordning reglera fisket på det sätt som verkar bäst för de lokala betingelserna. Allt regelverk behöver inte vara stöpt i samma EU-form.

 65. LBt
   
  Ditt bekymmer är fortfarande att ditt imperativ påstås uppkomma pga av CO2s farlighet. Och det är fortarande inte sant. Inte ens den hypotetiserade möjliga uppvärmningen går att demonstrera att den är farlig.
   
  Och jag tror inte att du kommer att lyckas få med dig någon rationellt tänkande person på nonsens logik och imperativ byggda på sådan

 66. Lennart Bengtsson

  54 Skogsmannen
   
  Det beräknade ökade strålningsbidraget från ökningen av samtliga växthusgaser sedan slutet på 1700-talet och som fortfarande finns kvar i atmosfären  uppgår till ca 3 W/m2. Om detta bidrag skulle komma från enbart CO2 så skulle denna koncentration motsvara  ca 490 ppm, dvs en ökning med 210 ppm ( istället för den aktuella som är 120 ppm). Se nedan:
   
  3 = 5.35 x ln (Y/280)  Y = 490
  LennartB

 67. Pelle L

  Thomas J
   
  heter verkligen Fiskeristyrelsen numera Hafsverket 🙂

 68. LBt

  Det var inte vad jag skrev utan att vi ska använda ny teknik när den kommer. Passa på så att säga. Något om utsläppsbegränsningar skrev jag ju inte.

   

 69. LBt

  Tänk så svårt det kan vara men har man ett uppdrag så har man. Vad är det för fel på gammal teknik som kärnkraft eller nya möjligheter som naturgas eller ren hushållning som energieffektivisering? Medvetna vägar fram till minskade utsläpp. Är det ordet begränsningar som är svårt eller är det att medvetet söka begränsningar?

 70. Karl-Oskar

  69 LBt
  Roligt att du nämner naturgas det är synd att den är så dyr i Sverige bara. Hade vi haft USA priser på den kanske glasbruken hade överlevt men det gick ju inte när en glasarbetare förbrukade gas för 15-20000 i månaden.
   

 71. Olav Gjelten

  Lena 52
  Eftersom min religiösa tro inte hör hemma i AGW-hysterins läror, tycker jag fortfarande väldigt mycket mer om en Chevrolet Impala av 1959 års modell som dricker två liter bensin per mil, än om töntiga moderna småbilar av miljötyp. För övrigt har jag ganska svårt att förstå dig. Då är alltså inte rädd för en klimatkatastrof, men du vill ändå minska utsläppen aV koldioxid. Du tycker sämre fungerande hybridbilar är bättre än väl fungerande bensinmotorbilar. Gissar jag rätt om jag också tror att du tycker bättre om små, livsfarliga bilar än om större och betydligt säkrare bilar? Så brukar miljöfolk nämligen tycka, men miljöflummare brukar å andra sidan inte värdera människoliv så högt.
  Hur som helst så får jag inte riktigt ditt avståndstagande från klimathysterin att gå ihop med din rädsla för koldioxiden och din förkärlek  för små, livsfarliga och illa fungerande hybridbilar.

 72. Olav Gjelten

  Fast bilen fungerar alldeles utmärkt. Det är en alldeles vanlig småbil vare sig större eller mindre än andra.

  Jag är inte rädd för koldioxid men tycker däremot att ny teknik är bra. Om en bil drar mindre bensin (och släpper ut mindre koldioxid) men fungerar lika bra ändå så tycker jag att det är ett bra steg.

  Egentligen förstår jag inte hur du menar nu, ska vi jobba på att försöka släppa ut så mycket koldioxid som det bara går eller?

   

   

   

 73. LBt

  Karl-Oskar #70,
  nej naturgas är knappast något för oss men i länder med stor olje-kol-förbränner kan en övergång till naturgas ge snabb utdelning. Kärnkraft tar längre tid men är naturligtvis bättre.

 74. Olav #72
  WORD!
  En kompisförklarade detta för mig en gång när jag skulle köra en gammal amerikanare åt honom. Den drog ca 2 liter och när jag påtalade det för honom sa han så här:
  ”Bra bilar drar mycket bensin”
  En ledstjärna att gå efter.
  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maybach-Limousine.jpg

 75. Olav Gjelten

  Thomas P #49
  Det verkar som du förstått att Vänern, Vättern, Mälaren, Norrköpingsviken, Stockholms skärgård, Öresund, hela Norrlandskusten, sannolikt varenda norsk fjord och för att inte att tala om kusterna längs hela Väst-Europa, Medelhavet, USA:s östkust och Mexicanska golfen har blivit kollossalt mycket renare. Du verkar också förstått att varenda älv eller flod av betydelse i Norden, Väst-Europa och Nord-Amerika under de sanaste 50 åren har förvandlats från ofta trögflytande giftig dynga till att ha blivit så rena att det  problemfritt  går att bada i de flesta av dessa vatten i dag.
  Och så var det slutligen detta med Östersjön. Jag gissade redan på förhand att du eller någon annan skulle haka upp sig just där. Men heller inte här är problemen giftiga utsläpp, utan kväveutsläpp från jordbruket längs Östersjö-kusterna eller längs älvar som har sin utmynning i Östersjön. Det här med kväveutslläpp vore säkert inte så farligt om Östersjön inte vore ett nästan innestänkt innanhav med låg salthalt i vattnet. Så även om kväve kan skapa problem medalgblommning och syrebrist, så är det inget giftigt ämne vi behöver vara rädda för.
  Så Thomas, vi kan helt säkert väldigt tryggt vända miljöextremismen ryggen och bygga ut välfärdssamhället med både olja och kol!! Det vore en riktig välsignelse både för nödlidande i Sverige och resten av världen.

 76. Olav #75
  Vad gäller Östersjön och andra övergödningsproblem finns det dessutom en studie som jag inte orkar leta reda på nu som tyder på att problemet är utfiskning av topp-predatorer och inte övergödning.

 77. Undrande

  Hur kan ”fiskekvoter” öka mängden av fisk?
  Du får landa x ton, resten skall dumpas i sjön!
  Varför inte landa fångsten och fiska senare?
  Hur kan fiskodlingen vara tillåten? Ca 3 kg fisk som foder per 1 kg odlad fisk!
  Och detta sker nu med allas medvetande jorden runt med med ”fiskefabriker”!
  Men inte tusan finns det någon färska fisk att köpa i handeln!
  Enbart fryst paketerad!
   
   

 78. ThomasJ

  Perfekt #61: Yes, korrekt – där finns idag fler ’feske-politokrater’ än yrkesutövande feskare.
   
  Pelle L #67: Hafsverk ÄR det iaf, men att de inom *Hav*-borgen håller med är synnerligen osannolikt.. Fyndigt ’hafsverk’ du fann där… 😀 
   
  Ingemar N. #64: Helt klart att, gäller inte ’bara’ fiskeriet, ska avpolitiseras till 100% – jfr. detta med ’klimathotet’ och dess ’överlevnad’ via vissa apologeters/’zealots’ frenesiska böjningar av verkligheten/-erna.
  Där finns framlagda förslag rörande natinonell huvudmannaskap över fieskeriet – titta på hur t.ex. Island o/e Norge sköter frågorna. Samfällighetstänket är i detta inkluderat och definitivt bärande utvecklingsbart/-värt -. Problems?? Yes, plenty! 1) viljan till förnuft finns ej, 2) maktinnehav hotas, 3) personliga ’fördelar’ riskeras… to name but a few.
  I samtliga EU-länder – förutom i Sverige naturligtvis! – har man system med s.k. personliga fångstkvoter och detta fungerar (så långt) utomordentligt bra, dvs. intill EUSSr + svenska jordbruksministern (=’odlar’ grisar) kommer fram till nåt annat…  EU fastställer kvoter för fesket i resp. regioner. Skagerack (=här) har, för svenskt vidkommande, tack vare centristen, mr jordbruskministerns ’framgångsrika’ förhandlande, ’lyckats’ få tillgång till ~ 5 (F E M!) % av denna kvot, resten (~95%) har hans danske kollega lyckats förhandla sig till (N.B.: nu har oxo DK en bra mycket större fiskeriverksamhet, ~ 6-7 x den svenska, men vi har deFacto oxo en rejält stor del av Skagerack som s.a.s. vårt vatten-/nyttjandeområde, vilket alltså per ’framgångsrikt’ förhandlande blivit vad det är…
  Centralcentristernass framgångskoncept med andra ord…  Go Figure…   😳
   
  Så, för att ’avrunda’ detta off-topic är att meddela, att vi varit ute de senaste ~30 timmarna på hafvet, i sök efter de ’sista’ kvoterade EUSSr/svenska (obs! extra!) torskarna och vi lyckades faktiskt – efter rejäl möda – få ihop torsksäsongens sista del av (vår) kvarvarande kvot om ~ 600 kg fin-fin-finaste torsk (som finns till mer än tusen där ute!!!). Samtliga redskap är ombord, båten vid kaj. Finito!
   
  N.B.: temat jag berört här ’handlar’ välldans mycket om feske, tråden i det hela är/har emellertid ett bra mycket vidare perspektiv…  Go figure about them…  😉  
   
  Mch/TJ

 79. ThomasJ

  Ett icke innan 2014 försvinnande problem (måhända dock… 😉  ) måste iaf drabba denna person:
   
  http://www.regeringen.se/sb/d/16858/a/221152
   
  Fy Ph**n vá ja känner mig maximalt-center-centristisk-center… det går la bara inte att vara MER central, oder… 😉
   
  ’Fytt-i-Grisen!
   
  Mvh/TJ

 80. Ta er gärna tid att titta på detta lilla videoklipp.
  Tvärr så är det på Danska och saknar Svensk text.
  Men jag hoppas att ni förstår innebörden ändå.
  Sprid det gärna vidare om ni finner det rellevant:
  http://www.youtube.com/watch?v=kU_tskNscNg#at=1060&feature=player_embedded

 81. ThomasJ

  Bengt H. #80: Tittade på Ditt länkade clip men kan för upprätthållandet av min varmaste/mest äkta, reala/ relation till Verkligheten, inkl. dess allt!, på intet verklighetsbaserat sätt/tänk/kunskap rekommendera ngn att följa Din rekommendation, sorry for U, may be?  Sh*t egalt..
   
  //TJ