Skeptic’s Corner

Ett försvinnande problem

För varje ny rapport så tonar IPCC ned sina prognoser om hur mycket temperaturen kommer att öka vid en fördubbling av koldioxidhalten från ”förindustriell” nivå, dvs. från 280 ppm till 560 ppm. The Economist har sammanställt den kommande rapportens prediktioner i tabellen ovan. IPCC skriver själva följande i sin rapport från 2007 (AR4): 3.8°C ±   →