Engelsberg – genom C-G Ribbings ögon

av C-G Ribbing

Det engelska uttrycket ‘Djävulen finns i detaljerna’ har man kunnat använda som överrubrik på inlägg från båda sidorna under flera år av klimatdebatt. Hittills har jag ansett detta vara en naturlig konsekvens av att klimatfrågan i ovanligt hög grad byggts på naturvetenskapliga utsagor. Numera är det förvisso också är en politisk fråga.

Under det välarrangerade Engelsbergsmötet med talare av olika uppfattning i huvud­frågan och vitt skilda ämnesbakgrunder, framkom det redan i första diskussionspasset en önskan om att mötet inte skulle ägnas åt motsättningar om delar av klimatut­sagorna. Vi skulle istället försöka hitta en syntes, som vi med god vilja skulle kunna vara överens om. Hängande i luften anades ett modifierat uttryck “.. dessa djävla detaljer ..”. Jag förstår den otålighet och trötthet som professionellt verksamma i media och kommunikation känner inför som kraven på att värdera detaljer angående temperatur, nederbörd etc.

Genom att betrakta en fråga som kom upp under Engelsbergdiskussionen, vill jag illustrera nödvändigheten av en “detaljernas tyranni” i klimatdiskussionen. Det gäller huruvida havsytan kommer att stiga. Under diskussionen framförde Johan Rockström den gängse ståndpunkten att havets yta stiger, och med stigande global medeltemperatur kommer ytan att stiga än snabbare. I någon mån framgick det att Rockström på denna punkt var “hök” – han oroade sig för att IPCC-rapporten underskattar den verkliga stigningen.

Mot denna beskrivning protesterade Nils-Axel Mörner. Han är sakkunnig på detta område, och har bl a varit engagerad i havsnivåmätningar på Maldiverna. Mörners mycket bestämda besked var att havsytan vid Maldiverna inte stigit alls. Han hävdade också att den vidlyftigt publicerade vädjan från Maldivernas presidenten om åtgärder var en spekulation mot bättre vetande.

Inför denna kanonad retirerade Rockström, genom att medge att havsytans höjning hittills inte varit anmärk­nings­värd, men när isen i polartrakterna smälter, då är det fara å färde. Det hör då till bilden, att frågan om polarisarnas försvinnande eller tillväxer är en annan “detalj”, om vilken det inte heller finns koncensus. Såsom Rockström uttryckte saken baserade han sig på prognoser. I sammanhanget är det av intresse att om IPCC’s prognoser skulle stämma, så är det primärt via en ökande vattentemperatur som havsytan skulle stiga. Denna temperaturstegring har inte heller inträffat i överensstämmelse med samma prognoser. Och den isminskning som skedde under ett några år fram till 2007 berodde inte på stigande lufttemperatur, utan på ökat inflöde av varmt havsvatten.

I denna situation är det för mig naturligt att ha större förtroende för Mörners utsagor, som hänvisade till omfattande mätningar på Maldiverna. Likväl påstås ofta att havsytan stiger globalt. Är måhända Maldiverna ett undantag? Jag följer Ulf Danielssons råd att söka sammanfattande bedömningar från Kungliga Vetenskapsakademin från åren 2003, 2006 och 2007. I det senaste finner jag det distinkta påståendet: ”Medan havsytans nivå steg 1.8 (1.3-2.3) mm/år under perioden 1961-2003 har stigningen 1993-2003 varit 3.1 (2.4-3.8) mm/år, vilket är en markant förhöjd ökningstakt.” Formuleringen ger intrycket att dessa värden, med angivna felgränser, härstammar från mätningar, men det ges ingen referens.

Låt oss jämföra med det ovannämnda brevet till Maldivernas president. I detta skrev Mörner bl a “The same non-rising sea level story is recorded for all other areas claimed to be under a flooding already in progress; viz. Tuvalu, Vanuatu and Venice (Mörner 2007b). Besides, the proposed global trend derived from satellite altimetry have been tampered by a ‘personal correction’ in order to create a rising trend (Mörner, 2008), actually not measured.” Det är polemiskt uttryckt, men specifikt och källorna är redovisade. Det ovannämnda intrycket att Maldivernas befarade översvämning endast är en prognosticerad farohåga, utan empiriskt stöd, vidgas sålunda till att gälla allmänna påståenden att havsytorna stiger. Det är f ö fullt möjigt att havsytan stiger i en enstaka region, utan att detta en global trend.

Jag hoppas att läsaren förstår att det inte är brist på god vilja, som gör att jag har svårt att se mig som anhängare av en “syntes” av uppfattningen att haven stiger på ett hotande sätt, med den motsatta att haven inte inom överskådlig tid hotar oss med global översvämning.

Men stort tack för ett välordnat och trevligt seminarium.

C-G. Ribbing

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang!

  CG Ribbing!
  Du berör en central punkt i konflikten. Klimatlobbyn förväntar sig ett förtroende de inte förtjänat utan tvärtom spelart bort. Klimatprognoserna tillskrivs ett bevisvärde som inte existerar utan är baserade på ett stort antal ”om” ”kan” ”sannolikt” ”risk för” ”troligen” ”många forskare anser”. Skeptiker accepterar inte de unika villkor klimatforskningen byggt för sig själv. Var är hard facts?

  Rockström menar jag är ett direkt problem för den seriösa klimatforskningen. Ett gruvligt irreparabelt misstag som IPCC begick var att gå i säng med alarmismen. När de sedan visar tydlig brist på seriositet och ansvar genom att försöka dölja och förringa de grova övertramp som skett så försvinner förtroendet ytterligare .
  Själv övergår det mitt förstånd hur AGW folket så totalt missat de absolut mest viktiga fundamenta för att bygga förtroende. De har lyckats bryta mot varenda grunregel och ersatt det med tjat om sin egen förträfflighet genom härskartekniker och med att springa och gömma sig när just detaljerna ska nagelfaras. Så blir de överraskade över att folk kastar tofflor efter dem?? Det är så barnsligt naiv förväntan så jag undrar om de är torra bakom öronen.
  Hur man skjuter sitt förtroende i sank  kommer klimatvetenskapen vara ett skrämmande exempel på i framtiden.
  Öppenhet ödmjukhet har ersatts med en bulldozerdriven propaganda och flykt från ansvar.
  När de nu snyftar och leker prinsessan på ärten efter att ha kallat kompetenta kritiker för ”flat earthers” ”deniers” ”heretics” och beskrivit dem som inkompetenta korrumperade och allmänt korkade.
  Va förväntar de sig??? Förtroende?? Tillåt mig ange ett ganska högt oss på den chansen!!

 2. Börje S.

  ”Medan havsytans nivå steg 1.8 (1.3-2.3) mm/år under perioden 1961-2003 har stigningen 1993-2003 varit 3.1 (2.4-3.8) mm/år, vilket är en markant förhöjd ökningstakt.”
   
  Var det inte så att man övergick från havsnivåmätningar vid hamnar och andra ställen med referenspunkter vid kusterna, till mätningar via satellit just vid början av 90-talet? Jag har också för mig att man vid satellitmätningarna noterade en högre stigning (3 mm) som sjönk till ”den gamla vanliga” höjningen på c:a 2 mm efter år 2000.
   
  Angående Tuvala, det andra öriket som utvalts som bevis för de katastrofala havsnivåhöjningarna, så försågs just den ön tillsammans med en del andra öar med mätutrustning som skickade mätresultat till en Australisk databank var 6:e minut.  Resultatet under försökstiden 1991-1999 visade att havsnivån vid Tuvala sjönk och det ordentligt om jag inte minns fel med 22 mm/år.
  Här lite aktuellare mätresultat från Söderhaven
  http://www.auscsc.org.au/download/26
   
  Visst är det lite underligt att en respekterad vetenskapsman (enl t ex Kjell A.) hotar med katastrofscenarier som inte tycks något stöd alls i verkligheten. Varför?

 3. Ingemar

  Slabadang! #1,
  På pricken! Och väl formulerat!

 4. Börje S.

  #2
  Den respekterade vetenskapsmannen jag syftar på är naturligtvis Rockström, flitigt anlitad ”klimatexpert” i Sveriges Radio.

 5. Skulle inte förvåna mig om Slabadang är en talskrivare eller åtminstone har det skrivna ordet som del av yrket (det har kanske nästan alla i dag, jag menar som en stor del av yrket)

 6. Börje S Johan Rockström är ingen vetskaps man till skillnad mot Kjell Aleklett som faktiskt är en av mig respekterad vetenskapsman.
  Rockström är en CO2-hotprofitör, dessutom har han den låga moralen att profitera på de gemensamma resurserna.
  Omoralisk egoist?
  Inte vet jag, gossen kanske bara är korkad…….. he he he (så korkad kan han inte vara, då ligger hoppet om hans moral uslare till)
   
  Var det ett personpåhopp, eller en kritik jag uppmanar Rockström att bemöta?

 7. Tage Andersson

  ”Osäkrat klimat-laddad utmaning” och ”En vädjan till förnuftet” är titlarna på två nya böcker, som bägge söker visa konsekvenserna av de pågående globala klimatändringarna/uppvärmningarna. Författare till en av dem är en engelsk journalist och politiker, som under 10 år ingått i en brittisk regering. Den andra är en antologi med bidrag från ett fyrtiotal forskare, nästan uteslutande svenska. Den som tror att forskare är försiktiga och vädjar till förnuftet blir besviken. Om det osäkrade klimatet skriver forskarna. För dem är AGW (Antropogen Global Warming) en sanning huggen i sten. Titeln påminner om det yttrande, som med rätt eller orätt tillskrivs John Houghton: Unless we announce disasters no one will listen”. Till förnuftet vädjar Nigel Lawson, som 1979-1989 var med i Margaret Thatchers regering
  ”Osäkrat klimat” visar att AGW-lobbyn inte håller på att ge upp. AGW är f.n. ett palindrom. Det räcker inte med ett Climategate och ett antal felaktigheter för att välta det. I värsta fall lever det tills dagens beslutfattare pensioneras.

 8. Bim

  Bra Slabadang. 
  Jag har alltid tyckt att Johan Rockström pratar strunt. Jag tycker att både du och C-G Ribbing klarlägger det på ett enkelt och bra sätt, så nu tror jag inte längre att Johan Rockström pratar strunt, nu vet jag att Johan Rockström pratar strunt.
  Skönt att få det klarlagt, sedan får Uffeb tycka vad tusan han vill. 😀

 9. Slabadang!

  BIM!

  Som bevis på Rockströms babbel!

  http://www.climategatecountryclub.com/forum/topics/sea-level-rise-what-the-data

 10. Ingemar

  Tage #7. Tack för referaten. Jag önskar att AGW-lobbyn vore vore mer intresserade av hur klimatet faktiskt fungerar än att driva sin egen ideologiska agenda. Tänk så mycken forskarkompetens som gått till spillo, och så mycket längre vi hade kommit i att avslöja klimatets mysterier om området inte vore så politiskt korrumperat!

 11. Bim

  Slabadang!
  Ser man på! Starkt nedåtgående trend.
   Dags för Johan Rockström att skriva en larmrapport om havsnivåns enorma betydelse för sjöfarten. Har det inte varit ovanligt mycket grunstötningar på sistone?

 12. Mycket intressant, CG Ribbing. Och alarmerande.
  Hur vanligt är det att KVA gör vetenskapliga bedömningar utan att redovisa referenser?
  Vad för slags agenda ligger bakom  ett sådant förfaringssätt och vem/vilka är ansvariga för att så sker?
   
  KVA har uppenbarligen inte haft något inflytande i stockholms stadshus; de närmaste 2-3 åren sänks kajerna längs Strömmen med en halv meter till en kostnad av 250 milj kr.
   

 13. Helge

  Håller med i mycket av Slabadangs analys, och har funderat mycket i varför man gör så fundamentala misstag. Fungerar det i USA? Indien?
  Sen undrar jag om Rocksröm har en baktanke med det taktiska  misstaget att ta upp Maldiverna som ett exempel i den aktuella publiken, med Mörner på plats och allt. Kritiken kring den påstådda havsnivåhöjningen i den regionen måste rockström ju känna till.

 14. Börje S.

  #6
  Gunnar, det jag skulle önska vore att den berörde själv förklarade VARFÖR han hotar med livsfarliga havsnivåhöjningar inom
  (o)överskådlig tid. Folk kan ju bli rädda.
   
  Jag menar att det vore verkligt INTRESSANT att från den berörde få reda på varför han framför sådana skrämmerier!
  För det kan väl inte vara att det är så som du eller jag först tänker, ånej så jäkligt kan det väl ändå inte vara?
   
  Havsnivån sjunker i Göteborg enligt länken jag förmedlade. Ändå har det gapats storligen om att stan kommer att dränkas inom den närmaste tiden. I Göteborg lyssnar man på Rockströms tidender om havsnivåerna så mycket att man helt glömmer bort att gå ner till hamnen för att kolla om det han säger är sant.

 15. Helge#13
  Klart som korvspad att Rockström har en baktanke med hela sitt utspel liksom Axelsson, Häggström  och hela högen här på den svenska hemmaplanen.
  Dom vill till varje pris tvinga dig och mig och alla andra kvar i det vänsterdike som deras tvättade sinnen aldrig har lyckats skådat över kanten på.
  Må dom en dag se ljuset…….

 16. Helt utanför ämnet.

  Men visst är det intressant att EU-gemenskapens insatser för att rädda Greklands ekonomi fått börser runt om i världen att jubla.
  Och svenska oljelänsar behövs i Mexikanska golfen..

  Inget har ju med klimatet att göra, men visst är det intressant att följa hur klotet krymper. Och hur betalningsmedel blir mer samordnade, Och runt klotet blir mer och mer värderade efter vad man ska tro om framtiden.

  Lite som klimatmodeller fast det handlar om räntor och värden av valutor.

 17. Om Rockström ifrågasätts på grund av politiska idéer till vänster i sina synpunkter på klimat och koldioxid så må det vara hänt.

  Men då bör han väl ifrågasättas där, eller inbjudas till diskussion  på den skalan, och inte på klimatskalan…

 18. Slabadang!

  Bim!

  Rockström tjänar 167 miljoner på att sprida klimathypokondriska myter. Att han är regeringens rådgivare i UNEP Myyyyy Gooood!

  Rädda Carlberg!!!

 19. Uffe, käre vän,
  så du menar att  klimatskalan är opolitisk?

 20. Slabadang! #18

  Om Rockström  tjänar miljoner på att regeringen fattat noll så bör man snarare ifrågasätta regeringen än Rockström.
  Tycker jag.

 21. Helge

  #18 Slabadang
  Har vid ett flertal tillfällen sett att Rockström ska tjäna 167 miljoner i olika kommentarer, var kommer den siffran ifrån? Har det nämnts har jag tyvärr missat det.

 22. 20#
  Hear, hear!!!

 23. Uffe

  Börsen idag är ett tillfälligt hack uppåt, i ngt som har fallit mycket mer sedan Greklandkrisen blev akut (för dem). De underliggande problemen som finns i Grekland (och på många fler ställen) är inte avhjälpta på långa vägar med detta gigantiska (förlust-) lån. Det bara täpper dom värsta läckorna för stunden. Och troligen tom senarelägger det tillnyktringen och färdändring mot sundare ekonomiskt/politiskt beteende där och annorstädes.

  USA är en mer bärkraftig ekonomi, men har haft och förvärrat samma osunda problem.

  Angeånde Rockström tror jag du missar hela poängen. Folk med dragning åt socialistiska utopier har inga arenor kvar att leva ut sina drömmar. Vänsterpartierna har antingen övergett socialismen, eller samlar dom kvarvaranda testuggande stollarna, som ihärdigt upperap att alla historiska katastrofer och misslyckanden hittills ju inte var den ’rätta sortens’ socialism.

  Därför har den sortens människor (sedan ett ganska bra tag faktiskt) sökt sig till nya förevändningar för att samhället måste styras och ledas av en upplyst elit, men för folkets skull.

  Jag skulle tro att lika lite som 60-talets plyschklädda ’revulutionärer’ drömde om folkmord, deprotering, internering, misär och håglösa medborgare …

  .. nästan lika aningslösa är dagens självutnämnda världsförbättrare om att de fortfarande inte förordar något annat än toppstyrda inkompetenta byråkratier och DDR-anstruken plan- och kommandoekonomier (i både de områden de ’engagerar’ sig i, och rörande den politik som krävs för att genomdriva dessa ’idéer’).

  De ser sig nog själva mest som upplysta intellektuella med hjärtat till vänster.

 24. Värdet 1,8 mm/år, globalt, är beräknad utifrån vattenståndmätare i kustsamhällen. Det gällde för större delen av 1900-talet. År 1993 började havsytan mätas från satelliter. Dessa kan egentligen bara mäta med meternoggrannhet och klarar inte mäta skillnader som rör sig om millimeter per år. Genom något avancerat medelvärdesbildande som jag inte fullständigt förstår, blir tydligen noggrannheten ändå tiondels millimetrar per år. Sett över hela perioden 1993-nu ligger globala medeltakten på 3,2 mm/år. Det finns dock tecken på att den minskade i början av 2000-talet, till strax över 2 mm/år.
  För övrigt kan jag rekommendera den holländska webbplatsen Climate Explorer, där det går att ta del av massor av klimatdata, bland annat då dessa beräkningar av havsytans höjning.
  IPCC förutsäger att havsytan ligger 18-59 mm högre i slutet av seklet, jämfört med i början. Dessa prognoser har sänkts för varje rapportomgång, tror jag. De som påstår att IPCC underskattar problement, verkar inte ha mycket trovärdighet. Det tycks bygga på spekulationer om massiv avsmältning av istäcket på Grönland och Antarktis. Smälter havsisen i Arktis, ändras ju inte havsytan. Visserligen påstår en del forskare nu att Archimedes’ princip inte gäller den isen, men inte ens då ger avsmältning av den något mätbart bidrag.

 25. Njae, det är väl hans centrumbildning som fått dessa anslag, och som misskött anslagen ganska ordentligt, och riskerar att dessa dras in och även värre kritik (om jag inte är felunderrättad). Däremot tror jag han kommer komma undan (i laglig mening) med att ha förslösat medel på meningslös alarmism och hoprafsade rapporter om hur viktig hans ’forskning’ ändå är …

 26. Roenhane #19
  Ja det hävdar jag.

 27. Jonas N #25
  Jag anar att du menar Rockström och att du själv är skattefinaniserad och insatt.

 28. Bim

  Slabadang # 18
  Aha! 167 mille? Då förstår jag.
  Förlåt Johan Rockström, jag som trodde att du var lite bakom flötet.

 29. #26
  Inte ett uns av av höger/vänster i klimatdebatten?

 30. Helge

  Kul att studera havsnivån på
  http://sealevel.colorado.edu/wizard.php?coor.x=195&coor.y=141&dlon=65&dlat=5&map=t&fit=n&smooth=n&days=60

 31. Jonas N#23

  Jobbigt för dig på 1960-talet verkar det som.
  Nu lever vi på 2010-talet.
  50 år senare.

 32. Japp, det har gått 50 år, eller iaf 20 år sedan murens fall. Och 1968 var det ocksåbara dryga 20 år efter den föregående utopins fall  … men samma sorts drömska utopier om ’det renade samhället’  florerar fortfarande hos många, och förordas av både dem som vill se sig som tillhörande den ’upplysta intellektuella eliten’ samt fungerar som lockelse för de bredare skarorna som snarare känner och vill än tänker och kan …

 33. Rosenhane #29
  Jo det är en tydlig slagsida åt höger när det gäller att inte bry sig.

  Men när det gäller åtgärder, skatter och vem som vet bäst så har det länge varit slagsida åt höger.

  Troligen mest beroende på att den regerande alliansen lyssnat på media och försökt vinna röster på annan  och mer jordnära politisk retorik.

 34. uffeb, ok, min slutsats är att en god sosse är en dum sosse. Ambiguos, isn’t it?
  Have a nice evening!

 35. Rosenhane #34
  Säger allt.
  Tvetydigt eller ej.

 36. Håkan Sjögren

  Gunnar Littmarck # 6 : Ur Bergspredikan?: Saliga äro de korkade, ty de skola hålla sig flytande. Mvh, Håkan.

 37. Håkan  😀
  Underbart, den kom till dig spontant nu, gissar jag..

 38. Gunnar och Håkan (Angenämt att råkas förresten!)
   
  Eller, jag tror jag har kört den tidigare ur samma predikan:
   
  ”Somliga äro de fåtaliga, ty de äro lätt räknade”

 39. Håkan Sjögren

  Gunnar Littmarck # 37 : Ur samma källa som # 36 : Saliga äro de enfaldiga, ty de skola mångfaldigas. Gäller speciellt AGW-troende. Mvh, Håkan.

 40. Vem tusan betalar Rockström 167 meloner??!!  Och för vad? Tacka fan för att han inte viker sig. Vad är lite bevisföring mot 167 meloner. Undrar om inte jag  skulle sälja mig under några år för det beloppet speciellt om man har ”makten” med sig. Snacka om att andra skulle vara finansierade av ”big oil”

 41. Stickan

  Men du har så rätt Jonas N. Det är stor brist på -ismer i dagsläget. I det vakuumet gör sig en klimat-ismen sig stor i avsaknad av konkurrans från politiska  eller religösa ismer. Tomrummet fylls av  tankar som i  Di levas ”Vem ska jag tro på” . De flesta vill tro  på något. Antingen det är en gud, en politisk åskådning, en teori, teknik eller vad man nu hittar.
  Det är  inte fakta dessa tro-sökande människor är betjänta av. De kanske bara vill tillhöra en PK grupp. Vara de goda i kampen mellan ond och god.  Tillhöra den största flocken. Det är kanske en djup liggande instinkt att föja en ledare trots att logiken säger nej. Att då komma med logiska underbyggda argument duger inte. Tyvärr.
  Det är därför profeten Rockström mfl  kan slänga ur sig dåligt underbyggda fakta utan risk för anhängarna ifrågasätter inte fakta. Det deltager i ett helt annat spel.
  Det är som att fråga troende om Gud finns.  Klart att de blir förbannade på oss AGW hädare. Vi rör ju om hela deras världsbild. Det är inte bara en fråga om tiondel grader. Det är så mycket större för dem. Det är en, nej faktisk den stora, ödesfrågan för mänskligheten för dem.
  Och det är precis det som är deras stora svaga punkt.
  Det går ju inte att ta dem på allvar till slut.
  Redan nu beror all världens problem på CO2. Istället för att säga emot är det bara att dra på ännu mer. Håll med in absurdum. Till slut kommer folk att skratta åt CO2 alamisterna på samma sätt som vi idag ler övereende mot de flesta ytterlighetspartier.

 42. Stickan – helt korrekt!

  Jag vet iofs inte om det sakans ism-er att tro på, de verkar ju oftast bara medföra elände, men likväl har du en poäng:

  Människosläktet har på alla ställen det har utvecklats uppvisat ett mycket tydligt behov av att hålla sig med en gemensam och sammanbindande tro, och jag tror att behovet av en religion, av en färdigpacketerad förklaring för allt som (ännu) inte kan förklaras är en genetisk kodning, en evulutionär begivenhet som har varit till nytta (kanske för sammanhålning inom klanen, vad vet jag). Och jag tror att den kodningen sitter kvar.

  Vi som vägrar tro på något annat än att det kan observeras eller ledas i bevis eller iaf övetygas genom trovärdiga logiska resonemang, vi är garanterat i minoritet. För de allra flesta är navigationsmetoden i samhället att följa en ledare som man uppfattar som god och stark och vara på ens sida … (lite förenklat förstås)

  Och jag tror att ’religion’ som behov och företeelse kommer att överleva CO2-alarmismen med många många generationer.

 43. Kjell Aleklett

  Frågan är relevant och jag kommer att ta upp den på min blogg då jag kommer till detta avsnitt i men sammanfattning. Första delen finns nu på min blogg: Aleklett’s Energy Mix, http://aleklett.wordpress.com/.

 44. Tomas

  Och den isminskning som skedde under ett några år fram till 2007 berodde inte på stigande lufttemperatur, utan på ökat inflöde av varmt havsvatten.
   
  ”några år”? Snarare några årtionden, så det är nog rätt svårt att förklara den isminskningen med ”ökat inflöde av varmt havsvatten”… 🙂

 45. Bäckström

  Med reservation om att ni redan hittat länken till Engelsbergkonferensen:
  http://www.axess.se/tv/program.aspx?id=1832
   
  Reflektion:
  De klimatoroade är generellt mycket bättre talare…… endast Maggie kan mäta sig där.
  Johan Rockström var bäst!
  Om han skulle ställa upp som partiledare för miljöpartiet så skulle dom få mer röster än nu, enbart på sin otroligt skickliga retorik och självklara pondus.
  (sen att han har fel i sak är en annan sak)
  Olle H började bra… men sen… Jösses! Jag har ett bra nummer till en psykoanalytiker som han borde ringa.
   
  /Bäckström