Energinytt: Kinas uran räcker i 3000 år

Snabbt inklippt från Expressen. Kinesiska forskare påstås ha nått ett genombrott i utvecklingen av ny teknologi för att återanvända kärnbränsle. Den nya tekniken uppges göra att bränslet i ett kärnkraftverk kan användas under 60 gånger så lång tid jämfört med i dag. Därmed skulle Kinas kända uranfyndigheter kunna räcka i 3 000 år. Det sägs dock inte om de i så fall bara täcker Kinas förbrukning eller hela världens. För att få svar på detta (svaret är: endast Kinas förbrukning) behöver vi söka i andra medier, t.ex. ExpressIndia.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kent Forssgren

   Då behöver vi snart inte bekymra oss längre om energiråvarorna. Kinas uran räcker i 3000 år och oljan räcker i fyra miljoner år och gasen i?
  Fantasier eller verklighet? Falska rykten som sprids av de som har ekonomiska intressen på den ena eller andra sidan? Detta börjar kännas som en av största svårigheterna i dag, när gränserna mellan forskning, politik och näringsliv flyter i hop.
  Vladimir Kutcherov har förståss diskuterats här förr, men för nytillkomna kan detta vara av intresse.
  Mer än 60 procent av den energi som produceras i världen kommer från olja och naturgas. Och med nuvarande förbrukning anses jordens oljeresurser vara uttömda om 50-60 år. Men nu vänder forskning från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm upp och ner på alla begrepp.  
  Det här är inte slutet. Det här är inte ens början på slutet. Kanske är detta slutet på början av oljetiden, säger Vladimir Kutcherov, professor i geologi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
   
  Fyra miljoner år
  De flesta forskare anser att jordens oljeresurser har skapats genom att biologiskt material, rester från växter och djur, genom årmiljonerna har lagrats ner som sedement i jordskorpan. Och de anser också att all den olja som har bildats sedan jordens födelse kommer att ha eldats upp av oss människor inom femtio, sextio år.
  -De har helt fel, säger Kutcherov.
  Hur länge kommer oljan att räcka?
  – Fyra miljoner år, minst.
   
  Ständigt nybildas
  Vladimir Kutcherovs forskning visar att olja kan skapas på ett helt annat sätt än man hittills har trott.
  – Olja skapades, skapas och kommer att skapas i övre jordmanteln för evigt, säger han.
  Tänk dig att 10, 20 mil rakt ner under jorden, där det är varmt, där trycket är enormt – där finns oljans beståndsdelar – kol och väte. Genom att efterlikna den miljö som finns där nere i en tryckkammare har Vladimir Kutcherov och hans kolleger lyckats få fram oljemolekyler. De menar att olja ständigt nybildas i jordens inre och långsamt sipprar upp mot ytan genom sprickor i berggrunden.
   
  Behöver inte oroa oss
  – Den huvudsakliga slutsatsen är att vi behöver inte vara oroliga för att nästa generation ska ha olja. Vi kommer att hitta tillräckligt med oljeresurser på vår planet, säger Kutcherov.
  – För att vara helt ärlig – det är mer eller mindre än kommersiell hemlighet – men det finns naturgas i både Sveriges södra och norra delar.
   
  För hög ”temperatur”
  Tidigare provborrningar efter gas och olja i Sverige har varit resultatlösa. Men nu spirar hoppet igen bland oljebolagen. I dagarna har Shell inlett provborrningar efter naturgas på tre platser i Skåne. Men frågan är om inte Kutcherovs upptäckt är en nyhet som mänskligheten helst skulle vara utan just nu när klimatdebatten är som hetast och vår användning av bensin och olja pekas ut som den viktigaste orsaken till att temperaturen på jorden stiger.
  Jag är ingen expert på klimatproblem, men min åsikt är att temperaturen på denna diskussion är för hög.
  Publicerad 3 jan 2010 19:01
  http://www.nyhetskanalen.se/1.1423503/2010/01/03/oljan_kommer_att_racka_i_miljoner_ar
   

 2. Johan M

  Jag undrar om inte detta är relaterat till Kinas CEFR – en sk fast breeder.
  http://www.neimagazine.com/story.asp?sectionCode=132&storyCode=2056921
  http://en.wikipedia.org/wiki/China_Experimental_Fast_Reactor

 3. Kent,
  Jag har sett det här tidigare. Det har väl om jag minns rätt sagts från några från Tekniska Högskolan.  Nu finns det även de som menar att detta inte är riktigt sant så det är väl för tidigt att ropa hej. Men om det är sant.  Vilken bomb!  Sen är det väl också en fråga hur lätt- eller svår-tillgänglig oljan är.

 4. Peter Stilbs

  Kent & Ingvar – ”Kutcherov” har diskuterats här tidigare. Han är inte ens KTH-anställd. Att ”olja” kan bildas ”kemiskt” är inget nytt heller. Viktigast i sammanhanget – denna produktion i Jordskorpan är med största sannolikhet försumbar, jämfört med uttaget.
  Humbug – bondfångeri – alltså.

 5. Pia

  China Mail berättar några detaljer om uranbränslet och visar klämmiga bilder. Utvecklingsarbetet ska ha skett i fabrik nr 404  på Sven Hedins hemmamarker, Gobiöknen.
  http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-01/03/content_11788159.htm

 6. Hayek

  Gunnar L kanske kan ge oss mer kött på benen om vad nyheten handlar om? Är det något nytt eller gammal skåpmat som de gjort en press-release om?

 7. Peter Stilbs
  Det säger även min ”oljekontakt” i USA som jobbar med prospektering

 8. Kent Forssgren

  Ingvar och Peter. Det handlade väl inte om försumbara mängder där BP´s oljeplattform låg i Mexikanska Golfen?
  Jag började i alla fall ana falska ugglor i mossen (ornitolog som jag är) efter att Deep Horizon sjönk. Jag har alltid fått höra att oljan har ett biologiskt ursprung. T.ex. från regnskogar som hamnat under vatten. Deep Horizon låg på ca 1400 meters djup. Oljan som man försökte pumpa upp fanns i sin tur långt under bottnen. In September 2009, the rig drilled the deepest oil well in history at a vertical depth of 35,050 ft (10,683 m) and measured depth of 35,055 ft (10,685 m). http://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon
  På dessa djup har det knappast funnits regnskogar. Skulle det oljans ursprung vara biologiska djur och växter i havet? Det förefaller inte troligt med sådana enorma mängder olja som det sägs handla om. Jag började söka information på nätet. Det visar sig finnas en hel del. Abiotisk olja kallas det. En teori är att den bildas kontinuerligt i jordens inre. Kol finns där så att det räcker. Lägg till värme och tryck. Det finns också på plats. Problemet är att denna olja finns på så stora djup så att ingen har klarat av att få upp den. Tekniskt svårt och därmed kostsamt. I USA har man förståss insett vilken betydelse dessa tillgångar skulle få på många olika sätt. Om oljan blev tillgänglig. Kostnaden. Detta finns teorier om att detta är den verkliga förklaringen till att det var USA som startade klimatlarmen och varför. Efter energikrisen då araberna drog ner på oljan ville USA försäkra sig om att själva ha kontroll över energitillgångarna. Då måste den abiotiska oljan kunna konkurrera med arabernas biotiska. Om nu den är det? Viktigast är att den är avsevärt mindre kostsam att utvinna.
  Sen var nästa steg tekniken. Det finns uppgifter som säger att oljebolagen fick i princip fria händer av USA för att utveckla tekniken. Man var medvetna om att det fanns stora risker med de djup som det handlar om. Men man var beredda att ta riskerna. Ändamålen helgar medlen! Deep Horizonkatastrofen är världen största oljespill. Märkligt hur fort larmen om skadorna tonade bort i media! Det kanske inte är så märkligt! Dom har tystats på order uppifrån, finns det uppgifter om. Jag bifogar inga referenser kring detta. Det var inte min mening att göra en avhandling om detta. Detta handlar givetvis om mina personliga reflexioner efter att ha tagit del av information som finns på nätet. Det är bara att söka på nätet.

 9. Ingemar

  Kent F #7,
  Varför hemlighetsmakeri kring en teori som varit välkänd sedan länge. Thomas Gold på 60-talet, om jag inte minns fel. Det var väl den teorin som låg bakom hela Siljansprojektet? Ni vet: stort meteornedslag som kunde ha vänt upp och ned på jordlagren på djupet, borra djupare än någonsin – men inga kommersiellt hållbara utvinningsmängder, bara dyrt.

 10. Adolf Goreing

  Är det inte dags att definiera kärnkraften som ”förnyelsebar” nu?

 11. Christopher E

  Kent Forssgren #8,
  Abiotisk olja är en teori som inte har något vidare stöd. Man har mycket riktigt konstaterat att kolväten vandrar upp genom jordskorpan, men det kan inte förklara de stora fyndigheterna som finns i lagrade bergarter. Kom ihåg att om oljan är abiotisk och vandrar upp var som helst, varför är då inte olja närvarande i sprickor även i kristallina bergarter? Istället är det just i de lagrade bergarterna, som i allmänhet avsatts i grundhav eller i vissa landområden. Bergarter som bildas i miljöer med storet inslag av biologiskt material.
  Glöm inte att jorden förändras. De djupa lager man borrar i Gulfen har inte alltid legat så djupt, utan har sjunkit i takt med att sedimenttrycket ökat ovanpå. Det här gäller för övrigt både Gulfen och USA:s oskust, som båda sjunker. Floder från land (som tex Mississippi), matar på med nya sediment. Inget konstigt med det. Står du i SV Skåne har du flera kilometer av lagrade bergarter unbder dig, men även de understa låg vid ytan när de bildades. På andra platser är det tvärtom, och även de fossila musslorna högt uppi Himalaya har även de levt i grundhav.
  Det troligaste förklaringen att det inte skrevs så mycket om skadorna från Gulfolyckan är att det inte blev så svåra skador. Den mesta oljan kom ut på stort djupt och löstes upp i vattnet. Något som händer i området även naturligt, vad jag förstår.
  (Med detta sagt är jag ingen peak oil-alarmist för det. Vi har tagit en liten bråkdel av den fossila oljan, och vid ett högre oljepris finns det många gånger mer olja lönsam att utvinna än allt vi använt genom historien.)

 12. Kinas utökade användningstid för uran handlar om breeder-teknologi. (Egentligen inga nyheter.)
    Och oljan kommer inte att ”ta slut” i den mening många tror. Marknadsekonomiska mekanismer gör att det alltid kommer att finnas olja till rätt pris. Vid högre pris blir nya oljekällor lönsamma, funktionella alternativ till olja, och även tillverkning av olja (från oljesnd, naturgas, kol osv).
  –Ahrvid

 13. Elling Disen

  Bra Adolf

 14. Johan M

  Och även Sverige är med på banan http://genius.kth.se/objectives  Tänk om dessa och liknande projekt hade fått ett större stöd, om man lyckas reducerar man avfallsproblemet och ger oss energi till låga kostnader för lång tid framöver.

 15. Slabadang

  Synen på framtiden!
  I väst genom klimathotreligionen så lär man barnen att frukta framtiden och i BRICländerna lär man barnen att tro på den.Det blir inte svårt att se facit i förhand.I väst återgår man till tekniker från medeltiden med vindkvarnar utställda i landskapen.I Kina Indien Brasilien så kommer de tekniska satsningarnas genombrott i tät följd.
  De gamla ”ful” länderna samarbetar allt mer och med allt större framgång.Ryssland Kina Afrika Sydamerika Indien Mellanöstern satsar på framtiden.I väst satsar man på medeltiden genom myter tagna från samma tidevarv.Weathercooking och vindkvarnar är nu högsta mode.Kättare och hädare är ”ny” beteckning på den demokratiska oppositionen ersatt med ett nytt ord som ”klimatförnekare”. Den politiska elten har likt den gamla katolska kyrkan med sina påvar och biskopar starrtat en egn kyrka med den tilldelade beskattningsrätten som grundplåt utifrån vilken den gröna inkvisationen kan finansieras och medel spridas för att kontrollera och skrämma folket till underkastelse och lydnad.Ingen institution eller organisation får existera utan den nya religionens präster och kontrollanter utplacerade på inflytelserika poster.Att strikt lyda den nya religionens skrifter och regler har blivit en förutsättninjg för dess fortsatta existens.
  De nya länderna jobbar med entusiasm inför för att bygga sin egen framtid.I väst är våra nya påvar fullt upptagna med att rasera vår.
  Florianopolis drar allt hårdare och tanken börjar sjunka in allt djupare.Att flytta och växla sitt kapital över i BRIC valutor kombinerat med lån i västvaluta växlat till BRICvalutor kan inte vara fel.Med vår nya statskyrka bor vi under fel styre men med bra människor.Vi har tillåtit vår demokrati att kidnappas av etablissemanget och vår oförmåga att uppskatta och värna demokratins grunder kommer straffa oss och framför allt våra barn oerhört hårt.
  Många här på TCS har raljerat över kinesernas auktoritetstro.Vi borde titta oss själva i spegeln i första hand och fråga oss vilka politiska alternativ finns idag?. Jag kan inte annat än se att en ny enparti stat bildats.Det politiska etablissemangets och MSMs enpartistat.Vad du än röstar på så sitter de där i alla fall.

 16. Staffan D.

  NYTimes sade 2005 att allt tar slut:  oljan framför allt.   Nu skriver John Tierny där om sitt vad med artikelförfattaren, Matthew Simons.  Vadet om $5000 gällde att oljepriset 2010 skulle vara minst $200 per barrel.  Det blev $71.  Lite högre än de $65 som gällde 2005, men inte mycket.  –  ”Den verkligt goda nyheten är att man upptäckt stora mängder naturgas.  Det säljs nu för mindre än hälften av priset 2005.” 
  –  ”You can always make news with doomsday predictions, but you can usually make money betting against them.”
  http://www.nytimes.com/2010/12/28/science/28tierney.html?_r=3