Energimix – produktionen

kärnkraftverkclipart

Det blir mycket energi idag men jag kan inte låta bli att lyfta fram två bra artiklar. Den första har rubriken ”Energipolitikens indiska reptrick” (Ny teknik) och är en debattartikel skriven av Lennart Bengtsson, Harry Frank och Sven Kullander, alla medlemmar av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott. Författarna kritiserar en tidigare debattartikel som hyllade vindkraft och bioenergi.

”Det senaste förslaget från ett antal forskare vid Chalmers att satsa helt på bioenergi och vindkraft, faller inom samma kategori som det indiska reptricket där en hinduisk illusionist klättrar upp för ett rep och försvinner i tomma luften.”

Medlemmarna i Vetenskapsakademiens Energiutskott menar istället att vi ska satsa på ny kärnkraft som kan återvinna avfallet från de äldre kärnkraftverken. Vi borde även satsa på infrastruktur som exempelvis bättre järnväg.

Den andra artikel som jag vill lyfta fram har rubriken ”Missriktad klimatfobi” och är skriven av Tord Wiklund, f d anläggningsingenjör hos ABB. Tord menar att vi inte har något behov av nya vindkraftverk då vi redan exporterar el. Om vi vill minska koldioxidutsläppen borde vi istället inrikta oss på transportsektorn och satsa på järnvägen.

Alla verkar överens om att vi borde satsa mer på järnvägen och det håller jag med om. Jag tycker att vi borde hålla oss till åtgärder som är lätt att komma överens om istället för att exempelvis hårdnackat genomdriva en okontrollerad satsning på vindkraft. En satsning som det borde vara lätt att komma överens om är just att få godstrafiken bort från vägar och på järnväg istället. Det skulle dessutom rädda ett antal liv i trafiken.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LBt

  Det är bra att TCS uppmärksammar de energipolitikska frågorna. Här finns stora ekonomiska intressen och mycket att gräva i. Inte minst avseende i vilken utsträckning vi kommer att tvingas gå i EU:s ledband eller underordnas oss gröna drömmar. Vår bärande industri behöver billig elenergi, en gång var elenergin vår, nu är den en del av en Europeisk marknad, nu måste vi satsa på överproduktion och export för att få elpriser som är gynnsamma för landet.

 2. Benke

  Nu kom det till ett område som jag jobbat med. Visst kan man utveckla järnvägen, men:

  Man kan få en full trailer Skåne-Stockholm för under 2300:-, med utländsk dragbil. I princip inga skatter betalas och drivmedlet är ”svart diesel”, men fullt lagligt. Det är ett system som våra politiker har beslutat att skall gälla i transportbranschen.
  En lokförare kan tjäna ca 50 tkr en bra månad, plus sociala kostnader, totalt ca 75 tkr. En utländsk åkare  drar in under 10 tkr, inga skatter betalas, en mycket bra månad. Dom jobbar i princip som livegna slavar. Det är bara ett exempel på de olika kostnadsnivåerna, går bilen sönder fixar en kompis till den. Går loket/vagnen sönder kan man inte åka till en ”fixare”, utan skall lagas enligt regelverket på verkstad => till en minst 10 gånger så hög kostnad.
  Skall man använda järnväg skall godset med lastbil till Combiterminal och sedan från terminal till Kund. Bara att köra till Combiterminal och lasta kostar mer än hela frakten med lastbil.

  Det är helt enkelt alldeles för dyrt och komplicerat med järnvägstransport. Hur många lastbilar med tex grönsaker och livsmedel kommer varje dag från södra Europa till Norden? Järnvägen kan inte konkurrera, varken med servicenivå eller pris.
  Som jag ser det är ända möjligheten att lyckas med järnvägen är att göra den konkurrenskraftig, den måste kunna stå på egna ben. Då måste man göra som grekerna gjorde med Public Service, rycka upp den med rötterna. Lägg ner alla (iallafall statliga) järnvägsföretag i Europa och börja om från början med nytt folk och nya strukturer, med lite småskaligt samarbete och konkurrensutsatt. Detta kommer naturligtvis inte att ske utan det blir nya stora mång-miljardsatsningar som Hallandsås tunneln, som bara kostar skattepengar till mycket lite nytta. Tyvärr har järnvägen ingen framtid när det gäller godstransporter. Förutom typ malm och massaved, stora volymer mellan två givna destinationer.

 3. Problemet med järnväg är att den tar dig från ett ställe där du inte är till ett ställe du inte skall till.

 4. LBt

  Benke,
  mycket intressant.

 5. Både Benke och Lbt har intressant och verklighetsnära inställning.
  Som det är nu måste vi betala för politiska symbolfrågor, kosta vad det kosta vill, för ingen gör jämförande kalkyler. Och politikerna är så förblindade av sin politik att de inte ser verkligheten.
   
  Jag bor i Tjust och här har vi en järnväg mellan Västervik och Linköping. Bra va? Men det är så få som åker där, tågen är nästan tomma. Varje passagerare blir mycket dyr.
   
  Som motiv angav de gröna minskade koldioxidutsläpp. Hur blev det? Jo massor mer koldioxidutsläpp eftersom tågen har vanlig dieselmotor. Jag tor att en buss skulle släppa ut 1/5-del så mycket koldioxid per passagerare som tågen nu gör. 
   
  Men det riktigt stora problemet för oss är att tåget hindrar oss från att få en bra väg 35 mellan Västervik och Linköping som är till nytta för alla. Alla slantar går till tåget och det blir inget över för den hundrafalt viktigare väg 35.
   
  På det viset hindrar politiska symbolfrågor oss från att få en bra och kostnadseffektiv infrastruktur.
   
  ————–
  Om enegri, jag kunde välja kärnkraft hos Vattenfall, det var möjligt då.
  http://www.tjust.com/2013/EonVattenf.png

 6. Sture Åström

  Terminalkostnaderna
  De två sista raderna i Benkes andra stycke behandlar det strukturella problemet: Det måste bli transport på bil i båda ändar och omlastningen vållar stora kostander och, inte minst, tids-spillan.
  Jag diskuterade problemet med SJ för länge sedan. Då föreslog jag att de skulle komma ner till Helsingborg och titta på ”omlastningen” av långtradare från våra färjor till landsväg. De bara kör av färjan ut på vägen. Och i USA var Piggy-Back transporter vanliga.
  Men problemen var otaliga. Ex.vis behövdes nya vagnar med nya kopplingar för att kunna växla automatiskt utan personal springande mellan spåren. Det var omöjligt, för SJ hade en jättelik park av vagnar med den konstruktion sedan 1800-talet vi alla sett. Flakvagnarna för långtradare måste ju kunna växlas in i vanliga tåg för återtransport.
  Från Helsingborg till Stockholm kunde man köra på en natt. Men returen av tomvagnar, som var oprioriterade, tog i genomsnitt fem dagar, d.v.s. en hel vecka. Jag förslog jo-jo-trafik, som dagens pendeltåg, men för sådan kunde man inte ge plats i tidtabellerna.
  Visst behövs det nytt folk, som vill något och tar tillvara kreativa uppslag.
   

 7. Bengt Abelsson

  Lastbilarnas infrastruktur (=vägarna) subventioneras starkt av personbilarna. Sedan är säkerhetskraven bra mycket högre på järnvägssidan, se bara att kollisionsrisken front-front är nära noll där, medan lastbilarna är helt beroende av att 2 st förare, mer eller mindre upptagna av att titta på film på laptopen, ska fatta rätt beslut på halvsekunden. Om samma säkerhetskrav gällde för båda transportslagen skulle dagens lastbilstrafik vara omöjlig.
  Om problemet med skruvkoppel: Här har Europa byggt in sig i ett gammalt och dåligt system som tyvärr är mycket dyrt att lämna. Den tekniska lösningen finns i USA, bland andra.
   
   

 8. Christopher E

  Tord Wiklund hade även detta utmärkta debattinlägg som jag såg häromdagen:
   
  http://hn.se/asikter/debatt/1.2235778-vindkraft-behovs-inte
   
  Det är delvis samma text som i Lenas länk, men mer utförlig om vindkraftens ekonomi.

 9. Håkan Bergman

  Bengt A #7
  Ja det är skrämmande, automatkoppel är en konstruktion från 1800-talet, finns i större delen av världen, men inte i Sverige eller i större delen av Europa för godståg. Dock finns dom på malmbanan. 
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Koppel_(t%C3%A5g)
   
  Men ännu mera skrämmande är att när gröna politiker pratar järnväg så handlar det uteslutande om våta drömmar om höghastighets-banor och tåg. Vi har inte resandeunderlag för det, utöver godstrafiken  ska vi satsa på regional- och lokal-trafik, där finns potentialen att flytta över resande från vägarna. Och inrikesflyget står fortfarande för mindre än 1% av våra totala utsläpp, om man nu ser co2-utsläppen som ett problem.
  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/
   

 10. Björn

  De som hyllar vindkraft och bioenergi förstår inte i grunden vad energi innebär. Tillgången på kontinuerlig tillförsel av energi är en förutsättning för en modern värld och att kunna leva i megastäder. Att ha en åsikt om energi kan alla ha, men att vara med och besluta om framtiden bör bara vara förbehållet energiexperter och inte idealister och politiker. Den grumliga klimatpolitiken är ett hot mot den moderna världens energiförsörjning. Inbillar vi oss att kontinenter och regioner som Indien, Kina, Afrika och Sydamerika kommer att begränsa sin energiproduktion till vind- och bioenergi, kommer vi snart att tillhöra de nya U-länderna. Det talas också för närvarande om återindustrialisering i Europa; hur rimmar det med nedmontering av fungerande och stabila energiomvandlare som kärntekniken?

 11. peter Andrsson

  Otroligt att man kan debattera om miljövänliga transporter utan att  ta upp det
  transportslag som använder minst energi och definitivt är billigast, nämligen sjöfarten.
  Kunde man även bryta fackföreningarnas , transport och hamnarbetarnas monopol
  så skulle mycket vara vunnet.
   
   

 12. Lennart Bengtsson
   
  Mycket OT, men du har inte svarat på liknande frågor tidigare och det här vill jag ha svar på.
   
  Hur förklarar man detta:
  http://stevengoddard.wordpress.com/2013/07/11/comparing-giss-to-regional-temperatures/
   

 13. Håkan Bergman

  Peter A #11
  Sjöfart förutsätter vatten, finns inte överallt, sen är den väl långsam för många transporter, Men visst den är viktig och ska framhållas där den är användbar. Tyvärr finns det fler än dom du räknar upp som verkar motarbeta den, sjöfarten i Östersjön kommer att drabbas av en extra svavelskatt, ingen annan sjöfart bara den i Östersjön, tack EU!
  Tillkommer misskötsel av infrastruktur för sjöfarten, tack Tyskland.
  http://www.spiegel.de/international/business/overhaul-of-kiel-canal-threatens-future-of-port-of-hamburg-a-903880.html
   

 14. Olav Gjelten

  Jag har alltid haft för mig att det är samma sorts människor som vill satsa på kollektivtrafik, allra helst järnväg, och de som älskar vindkraft, solenergi och svindyra priser på all energi som gör det svårt att resa överhuvudtagit?
  Är det inte också samma människor som vill ta bort reseavdragen på arbetsresor för att ytterligare påskynda utflyttningen från landsbygden?
  Den här typen av retorik kommer vi klimatrealister att bekämpa in i döden.

 15. Pelle L

  Håkan B #13
  sjöfarten i Östersjön kommer att drabbas av en extra svavelskatt, ingen annan sjöfart bara den i Östersjön, tack EU!
   
  Skyll inte allt på EU!
  Detta beslut har väl i stort påhejats av vår egna svenska EU-kommissionär, som verkar vilja sänka Sverige till Greklands-nivå och tar till alla fulknep för att nå sitt syfte.
   
  Men heja, hon räddade ju det svenska snuset! Förr kallades det en pyrrhusseger 🙁

 16. Holy Sh-t!!! Det är värre än vi trodde. Hansen har nu fullständigt ballat ur, det är tipping points och andra illusioner för hela slanten:
  http://www.guardian.co.uk/environment/earth-insight/2013/jul/10/james-hansen-fossil-fuels-runaway-global-warming
  hans kollegor är dock på väg att lämna festen:
  http://wattsupwiththat.com/2013/07/11/quote-of-the-week-nature-on-the-failure-of-climate-models/

 17. Pelle L

  Olav G #14
  Det är nog en riktig observation.
   
  Vad skall vi med natur, öppna landskap och leende jordbruksbygder till när vi kan se perfekta, digitalt renderade landskap på våra 50 tums 3-D skärmar?
   

 18. Vad säger du thomas P?
  Vilka skall vi lita på bland dessa auktoriteter inom settled science?

 19. Holmfrid

  Under rubriken ”Blowback in Wind power…”   skriver SpiegelOnLine om läget för Energiewende i Tyskland, som verkar gå mot Energieende,  där utvecklingen nu går mot kaos, där miljöpartister hoppar av rörelsen när landskapet nu börjar förändras,  t ex  fastnar insekter på de 85 m långa bladen i såna mängder att varvtal minskas.  Konstigt att MP-aktivister inte kunde räkna i förväg.  85000 MW skall nu beskoga det tyska landskapet.

 20. ThomasJ

  Vattenfall i UK/Wales:
   
  http://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2013/07/13/vattenfall-to-create-300-jobs-in-walesat-an-annual-subsidy-of-83000-per-job/
   
  Nån som fortfarande tror på ’billig’ vind-el???
   
  Mvh/TJ

 21. ThomasJ

  In Deutschland scheint’s als ob etwas unterwegs ist… i riktning mot ett uppvaknande, volatilt sådant oxo. Na, endlich mal!  😀
   
  http://www.spiegel.de/international/germany/wind-energy-encounters-problems-and-resistance-in-germany-a-910816.html
   
  Bra vore om detta kan få spridning, primärt mot NorraNordkorea, till andra regioner/länder. Undrar om där kommer referenser till tysk Energie-Ende ’som förebild’ i transportkompaniets (riks-)debatter – t.ex. från reps inom MP-talibanerna… ?
   
  Mvh/TJ

 22. ThomasJ

  Citat från artikeln i Der Spiegel, som förvisso är/var åtminstone/ hyfsat bra på att gräva fram diverse [allvarliga] oegentligheter inte minst inom politicum-scummet, minns t.ex. FJS’ [’Idi Alpin’] köp av F-104, men som ändock och hela tiden varit och fortsatt är en vänstersympatiserande, ’tung’ veckotidning i frågan om tysk vkv:

  ”It’s all an enormous swindle,” says Besigheim-based auditor Walter Müller, 65, whose former job involved calculating the value of bankrupt East German factories. Today, he takes the same hard-as-nails approach to examining the books of wind farm companies.
  ”His verdict? A fabric of lies and deception. The experts commissioned by the operators of the wind farms sometimes describe areas with weak breezes as top ”wind-intensive” sites to make them appear more attractive, he says. ”Small-scale investors are promised profits to attract them into closed funds for wind farms that do not generate enough energy,” he says. ”Ultimately, all the capital is eaten up.” (i slutet av artikeln).
   
  Go figure, Romson, Hatterskan, Ekan, Fredde, Bäckström, etCons!
   
  Mvh/TJ
   
   

 23. Håkan Bergman

  ThomasJ #21
  Aj aj, kan vi inte ens lita på tysk korrekturläsning längre, vad ska det bli av världen?
  ”Around 2,800 kilometers (1,740 miles) of new extra-high voltage lines are needed, plus 7,000 kilometers of distribution networks. Cost estimates put the figure at between €10 million and €20 million.”
  Dom beloppen räcker nog bara till advokaternas kaffekassa. Släng på ca tre nollor så är jag med.

 24. ThomasJ

  Håkan B. #23: Noterade detsamma, tror (hoppas?) på ett ’typo’ – det är ju lätt att blanda ihop miljon med miljard, av vilket jag VET det senare är korrekt/överensstämmande i detta fall/avseende – egentligen handlar det om rejält mycket högre kostnader, in total s.a.s.
   
  Ett, i min värld. bra/användbart sätt att se/åskådliggöra skillnaden mellan miljon och miljard är att ansätta en krona = en sekund då blir motsvarande en miljon sekunder sisådär knappa 11 dygn, en miljard mostsvarar sisådär 33 år!
   
  På liknande, dock suveränt lömskt sätt, använder gärna cAGW-isterna/-talibanerna mega-/-peta-joules i sina ’beräkningar/modeller’ för förklaring av ’the travesty…’ della Trenberths blufferier om varthän/vilka mängder ’energi’ på underligt sätt krupit förbi Argos-bojar m.m. ner till ’djuphavfen’… Sicket jädrans bluddrigt flummande… OCH karl-phaen får dessutom betalt(’lön’) för blufferiet han ’producerar’… It’s more impressive to show big/high ’numbers’…  typ-snack!  :mrgreen:
   
  Mvh/TJ

 25. Håkan Bergman

  Och nu bråkar EU med tyskarna,
  http://www.spiegel.de/international/germany/european-commission-plans-to-probe-german-renewable-energy-law-a-911139.html

 26. Håkan Bergman

  Rötmånad på Manhattan.
  http://bit.ly/15xDZJS
  Inte en stavelse om hur stora subventionerna har varit, eller hur mycket biomassa som går åt, eller hur stor landareal.
  EU verkar vara lite motvalls igen!
  http://www.europeanvoice.com/article/2013/july/envi-committee-backs-biofuel-cap/77863.aspx