Energidebatt i Dagens Industri

Kärnkraft
Bild (SR): Forsmark Barsebäck

Alla har kanske inte noterat det, men det pågår faktiskt också en intressant energipolitisk debatt i Dagens Industri. Här några korta utdrag och länkar:
Kungliga vetenskapsakademins energiutskott:
Sveriges elkonsumenter subventionerar i dag via sina elräkningar tillkommande förnybar elproduktion, främst vindkraft, med cirka 3 miljarder kronor per år. Den under 2013 subventionerade vindkraften på nästan 10 terawattimmar, TWh, behövdes inte i Sverige, utan gick huvudsakligen på export. Den inhemska elkonsumtionen på 138 TWh tillgodosågs till största delen med vattenkraft och kärnkraft.
För att förebygga effektbrist vid ogynnsamt väder diskuteras just nu inom EU att införa så kallade kapacitetsmarknader. Elproducenterna skall då mot ersättning avsätta kostsamma reserver med syfte att vid behov kunna kompensera frånvaron av väderberoende elproduktion. Med allt mer integrerade europeiska elnät riskerar vi i vårt land att tvingas exportera delar av svenskproducerad stabil fossilfri el på en kapacitetsmarknad och därför behöva importera fossil el till betydligt högre pris.
Sverige bör inte okritiskt haka på EU:s energitåg med Tyskland som draglok.
http://www.di.se/artiklar/2014/1/27/debatt-sverige-ska-inte-ta-efter-tysklands-energipolitik/
Lennart Söder et.al.:
Medlemmarna i KVA:s energiutskott är inte verksamma inom energiforskningen och har missat den industriella utveckling som har lett till att vindkraft och solceller blivit det billigaste sättet att få koldioxidfri el i stora delar av världen.
Utvecklingen är ett resultat bland annat av den tyska energipolitiken. Vi, och resten av världen, bör tacka Tyskland för de teknikinvesteringar de har gjort för att lösa sitt och världens energiproblem.
KVA:s okunnighet är inte det som bekymrar mest, utan att den avsiktligt vilseleder. Den påstår att Tysklands Energiewende gör att kärnkraft ersätts med fossil kraft. Statistiken för 2013 visar att man har ökat den förnybara elproduktionen med 110 terawattimmar, TWh, sedan 2000 medan kärnkraften minskat med 73 TWh. Fossil elproduktion visar en minskning, men tysk kolkraft konkurrerar ut gaskraft i grannländerna eftersom priserna i EU:s utsläppsrättshandel har kollapsat, vilket gynnar kol.
http://www.di.se/artiklar/2014/1/30/debatt-vi-kan-battre-an-tyskland/
Jan Björklund (Fp):
Kärnkraften är avgörande för att undvika utsläpp av växthusgaser.
Tack vare den och vattenkraften har Sverige i dag en i princip koldioxidfri produktion av el. I Tyskland avvecklas nu kärnkraften successivt. 2022 ska alla reaktorer vara avstängda. Vi ser redan konsekvenserna; elproduktionen med hjälp av brunkol och stenkol är i dag den högsta sedan DDR-tiden.
Vi står därför återigen inför ett vägval om Sveriges framtida elproduktion. Höstens val kommer att avgöra den fortsatta inriktningen. Miljöpartiet meddelar att Vattenfall inte kommer att få fortsätta med kärnkraft vid en rödgrön valseger. Ett avgörande besked för klimatet, jobben och välfärden.
Min fråga till Stefan Löfven är enkel: Håller du med Miljöpartiet?
http://www.di.se/artiklar/2014/1/31/debatt-lofven-maste-svara-om-karnkraften/
Missa inte heller Lars Berns utmärkta blogginlägg om reträtten från politikernas misslyckade klimatpolitik.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Om Lennart Söders kommentar – vindkraft och solpaneler är definitivt inte rätt för Sverige, vad än de gröna+C politikerna vill hävda. Inte ”smarta elnät” heller.

 2. Karl

  Gail Tverberg har gjort en intressant lista på problem med intermittent producerande förnybar energi.
  http://ourfiniteworld.com/2014/01/21/ten-reasons-intermittent-renewables-wind-and-solar-pv-are-a-problem/
  Det mest intressanta är i del 1 där hon tar ett vidare grepp på om det ger någon CO2-reduktion eller inte.
  Typ Kinas kolekonomi rampas upp av att de tillverkar massor med vindkraftverk för export, och kan därmed konsumera mer vilket ger mer CO2-utsläpp. Påminner lite om Jevons paradox. Dock inte något som man normalt räknar in i ekvationen när man säljer in vindkraft.

 3. LBt

  När den här bloggen fokuserar på energifrågor, både politik och produktion, blir den intressant.

 4. Pär Green

  Vad får detta för konsekvenser för elpriset i Sverige?
  Skeptiskt till om det här är bra för konsumenterna!
  Nordisk elmarknad utvidgas
  På tisdag kopplas den nordiska elmarknaden ihop med flera elmarknader i Nordeuropa och England. Det innebär att från den dagen sker prissättningen för 75 procent av kraftmarknaden i Europa på samma sätt och vid samma tidpunkt.
  2 februari 2014 kl 09:47 , uppdaterad: 2 februari 2014 kl 11:19
  Det kommer att ge effektivitetsvinster i EU och på sikt en prisutjämning, tror Mikael Lundin, vd för den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Men hur priserna på sikt kommer att påverkas i Sverige och de andra länderna beror också på hur man löser frågan med reglerkraft när allt fler länder storsatsar på bland annat subventionerad vindkraft. Det gäller bland andra Tyskland som bestämt att stänga ned sina kärnkraftverk.
  http://www.svd.se/naringsliv/pengar/nordisk-elmarknad-utvidgas_8952266.svd

 5. Lars Jonsson

  Svaret, eller snarare repliken från etablissemanget, Söder, Kåberg m.fl som fått i uppdrag av politikerna att genomföra en satsning på vind blev mkt snabb. Tyvärr tar de inte upp påståendena utan skapar egna som de lägger i munnen på KVA och sedan svarar på. T.ex gällde artikeln kostnaden för vind i Sverige, varför påståendet att det på många håll i världen är det bliigaste alternativet för en CO2 fri elproduktion blir goddag yxskaft. Jag ser bara att de på en enda punkt går i svaromål på ett av KVA´s påståenden nämligen:
  KVA: ” Den under 2013 subventionerade vindkraften på nästan 10 terawattimmar, TWh, behövdes inte i Sverige, utan gick huvudsakligen på export.”
  Söder et al. svar: ”KVA hävdar att vindkraften går på export. Sverige nettoexporterade 2013 el motsvarande drygt hela vindkraftsproduktionen till Finland, eller ungefär det som Oskarshamns reaktorer producerade”
  Man är så ivrig att påpeka att KVA har fel åsikt så att man inte riktigt kollar vad det är man opponerar sig, eller vill man säga att det är kärnelen från Oskarshamn som exporterades?

 6. Björn

  Lever vi i en intellektets upp och nedvända värld? Det förefaller som att det är de svagaste vilja som råder, de förordar att den intermittenta elkraften, alltså den förnybara, skall betraktas som baskraft och inte tvärtom, kärn- och vattenkraft. Om de med skarpare intellekt får ett ord med i planeringen, får vi ett stabilare och mer hållbart elsystem, där utbyggd kärn- och vattenkraft utgör baskraften och övriga bidrag, som sekundärkraft. Sekundärkraft kan i olika sammanhang användas regionalt utan att vara anslutet till Svenska Kraftnäts stamnät.

 7. Slabadang

  Dubbla investeringskostnader i elproduktion plus sekundära kostnader för ”smarta elnät”!
  Till kostnaderna för vindkraften måste läggas de investeringar som krävs för att inte alla proppar i vårt elnät skall gå och ju mer vi bygger ut vindkraften ju större blir både problemen och kostnaderna. Energimyndigheten är ett pervderterat mossfoster till myndighet ochj det finns en mycket tydlig slutsats man kan dra om hur lite vi kan lita på bnådfe våra myndogheter journlaister och politiker dvs ju närmare ”klimatpolitiken de befinner sig ju mer korrumperade och i behiv av lögner desinformetion blir de.
  Ska man hitta en större förklaring bakom varför klimatpolitiken förs på de villkor vi nu ser så är SOMinstitutets årliga förtroendebarometer en mycket bra vägledning för att måla upp ”The big picture”.
  Förtroendet bland allmänheten för vår nomenklatura sjunker allt mer i botten av förtroendemätningen och längst ner hittar vi EU politiker och journalister i klump! I toppen ligger fortfarande forskning/Universitet. Det blir då inte så svårt att räkna ut varför politiker miljörörelse myndigheter och journalister måste kidnappa ”Vetenskapen” och låna trovärdigheten därifrån eftersom de inte äger någon egen. Extremvänstern äger ingen som helst trovärdighet på egna meriter så för dem är det ju en ”lifetime opportunity” när de kan ta rygg och profitera på klimathotet när de påstår sig företräda ”vetenskapen” och ”forskarna”.
  Vetenskapen har inte förtått vilka risker som föreligger i umgänget med de parter som redan förskingrat sitt förtroende när vetenskapen behandlas efter de regler som redan fått umgängesparterna att förlora sitt. Med såna kompisar behöver vetenskapen inga fiender helt enkelt.
  http://www.welcom.se/fortroendebarometern2013.pdf

 8. Mats G

  #7
  ” Med såna kompisar behöver vetenskapen inga fiender helt enkelt.”
  Sant och klokt.

 9. Mikael W.

  Nu blir jag chockad. Får man diskutera energi i Sverige? Genus, invandring, islam, vad som egentligen hände under Jugoslavienkriget är ju frågor som ej får diskuteras. Energi kanske är ett undantag från huvudregeln.
  Då politisk konsensus i vissa frågor uppnås kväses nämligen debatten via mainstream media. Detta sker genom att personer som skriver om detta får sparken. Typ Ingrid Carlqvist. Sedan har varje tidning ett antal åsiktsmaskiner som levererar de rätta politiska åsikterna i dessa frågot.

 10. Slabadang

  Söder et de andra mutkolvarnas inledning i DIs artikel är inte lite fräck om man säger så!
  ”Kungliga Vetenskapsakademiens, KVA, energiutskott tycks SAKNA KUNSKAP om energisystemets utveckling (Di Debatt 27/1), men torgför en klar energipolitisk åsikt. Deras felaktiga referat av rapporter har mött protester från både Energimyndigheten och Svenska Kraftnät.
  Medlemmarna i KVA:s energiutskott är inte verksamma inom energiforskningen och har missat den industriella utveckling som har lett till att vindkraft och solceller blivit det billigaste sättet att få koldioxidfri el i stora delar av världen. ”
  De har verkligen totalt slut på argument och är avslöjade in på de nakna mest intima ställen. Förklaringen till att KVA tycks ”sakna kunskap” är väl ska vi säga minst sagt ofullständig för att använda ett artigt språkbruk. I vilka ”stora delar av världen” är vind och solkraft ”biiligare” så skans förklaringen om frågan i konkurrens med vaddå på vilka villkor då … och vad f…n har det med förhållandena i SVERIGE att göra?
  Ge det här gänget sparken på studs !! De har gjort bort sig så det räcker nu!!

 11. Sven Östholm

  Naturskyddsföreningen har publicerat följande rapport.
  http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/2012maj_energi_framtidens_energisystem.pdf
  På sida 17 redogörs för procentuell sammansättning av elproduktion 2010 och 2030.
  Vi vet att elproduktionen 2010 var 144,6 TWh. År 2030 så är enligt SNF produktionen 115 – 125 TWh efter besparingar. Märkligt nog så är vattenkraftens andel lika stor som 2010 fastän totalen är 14% mindre.
  SNF har varit förknippat med redlighet och ärliga uppsåt, så varför använder SNF billiga finter för att vilseleda dem som rapporten riktar sig till?

 12. Slabadang

  Mikael W!
  Du glömde EUkritiska röster och det finns nog flera om vi tänker efter.

 13. Gunnar Strandell

  Ingemar!
  Efter att Pehr Björnbom diskuterat hur en felstavning av Maunder minimum spridit sig till bloggvärlden ser jag en viss humor i att du sprider en bild på Barsebäcks kärnkraftverk och kallar det för Forsmark. 😀
  Länk:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Barseb%C3%A4cks_k%C3%A4rnkraftverk

 14. Mikael W.

  Slabadang #12. Jag glömde kritik av EU och FN. Dessa organisationer ska skrotas bums.
  SIDA borde också läggas ned liksom de flesta myndigheter: typ livsmedelsverket pga lögner om fett bla, solskyddsmyndigheten pga lögner om solens farlighet, energimyndigheten pga lögner om C02.
  SVT och SR borde också läggas ned på grund av sin rödgröna propaganda, dvs politiska partiskhet.

 15. Peter Stilbs

  Gunnar Strandell #13 – det måste väl då vara SR som lagt ut fel bild. Byggnaderna ser annars nästan identiska ut – men läget vid vattnet stämmer inte

 16. Ingemar Nordin

  Gunnar Strandell #13,
  I och för sig borde jag känna igen Barsebäck eftersom jag varit där ett par gånger. Men under bilden så stod det:
  sverigesradio.se – 520 × 337 – Sök med bild
  Forsmark. Foto: Hans Hedebratt/Scanpix

 17. Gunnar Strandell

  Peter Stilbs #15
  Precis!
  Och det är det som är min poäng. I Pehr Björnboms fall var det Expressen som råkat stava fel och felet spreds vidare i bloggvärlden. I Ingemars fall är det SR som gjort fel.
  Sensmoralen är att inte lita på massmedia, för deras faktakoll är nära noll! 😉

 18. Stickan no1

  ”Sveriges elkonsumenter subventionerar i dag via sina elräkningar tillkommande förnybar elproduktion, främst vindkraft, med cirka 3 miljarder kronor per år. Den under 2013 subventionerade vindkraften på nästan 10 terawattimmar, TWh, behövdes inte i Sverige, utan gick huvudsakligen på export. Den inhemska elkonsumtionen på 138 TWh tillgodosågs till största delen med vattenkraft och kärnkraft.”
  Det är egentligen ganska fantastiskt.
  Med bara 3 miljarder i subventioner sänks konsumenternas totala elpris mha marknadsprissättning på marginalen med i storleksordning 30 miljarder.
  Det är nog inte bidragen kraftindustrin gråter över utan konsekvensen att spotpriset på el blir lågt utan deras kontroll. Soligt och blåsigt och elpriset sjunker. Kanonbra som konsument.
  Kraftindustrin har under många år nu haft en oligopolsituation och kunnat prissätta på marginalen och nu när det inte längre går gråter de ut ordentligt.
  Nej den går jag inte på.
  De krokodiltårarna är nog mer över utebliven privat bonus än omtanke om konsumenter och samhället.
  Fram för än mer konkurrens också i energisektorn. De skall inte få vara en skyddad verkstad. Det gynnar ingen.

 19. f.d. Salasso

  Vindkraftens meningslöshet: läs nytt inlägg på http://www.friavindar.se

 20. Slabadang

  Hur kul kan vi inte ha med dessa slutsatser?
  Lågutbildade är överrepresenterade när det gäller konspirationsteorier om en fejkad mänlandning och naturligtvis även tron på klimathotet! 🙂 Ju bättre utbildning ju större skepticism.
  http://joannenova.com.au/2014/01/uk-poll-62-dont-believe-in-man-made-climate-educated-high-income-classes-more-skeptical-than-unskilled/

 21. Mats G

  #20
  Ditt inlägg får mig att tänka på boken med titeln.
  ”Dumskallarnas sammansvärjning”
  Problemet är bara att ingenjörerna bakom klimathotet är långt ifrån dumskallar.
  Det är det som gör det lite extra otäckt.

 22. Miljöflummarna sätter likhetstecken mellan förnybart och hållbart. Det likhetstecknet finns inte i verkligheten. Solel och vindkraftverk är inte hållbart vare sig ekonomiskt eller ekologiskt. Kärnkraft är i allra högsta grad hållbart, eftersom den levererar säkert i dubbel bemärkelse. Dels genom att ha lägre dödlighet än de flesta (alla?) andra energislag. Dels genom att vara oberoende av väder för att producera. Dessutom har den låga utsläpp av allt som går att släppa ut. Och inte dödar den några fåglar och fladdermöss när den är igång heller.

 23. Sven Östholm

  Hej Stickan nr1
  #18
  Intressant information du ger om inverkan av vindkraft på elpris. Din uppgift innebär att priset sänkts med 22 öre/KWh. Snittpriset skulle alltså ligga 10 – 15 öre över snittet på EEX. Tyskar har ju problem med att förbruka sin produktion så varför kan priset hamna över deras exportpris?
  Vore intressant att kolla din referens.

 24. Stickan no1

  Hej Sven Östholm
  Notera att jag angav konsumenternas elpris. Dvs inkl moms.
  Källan för mitt ”.. i storleksordning..” är de historiska elpriserna.
  Tittat man närmare på statistiken ex http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Statistik/
  (filen längst upp till höger, en pdf sid 11 )ser man att trenden med stadigt ökande elpriser från ca 15 öre 2000, till ca 50 öre kWh 2012 bröts just 2012. Nu ligger priset på drygt 30 öre kWh och förutspås att göra så.
  Glöm inte momsen.

 25. Lasse

  I dag så är elen dyr i område 4 (söder) 62 öre mot 36 i resten av landet. Av det kan man utläsa att det är lugnt i söder! Samt att Sveriges export av el pågår för fullt. På Jylland som är än mer vindberoende så tycks Norge och Sverige trycka ner priset genom sin export.
  Vill man ha låga elpriser bör exporten begränsas men importen stimuleras. Går detta inte ihop kanske man kan begränsa eluttaget just när det är som dyrast.
  I morgon startar en ny era när norra Europa blir ett elhandelsområde. Frågan är när även nationella stöd blir internationella? Så våra subventioner inte blir en förlustaffär vid export!
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/

 26. Sven Östholm

  Hej Stickan Nr 1
  #24
  Vad har skatter och avgifter med produktionskostnad/marknadspris att göra? Skatten på el växer ju med kvotplikten så ditt argument stödjer knappast att vindkraft pressar ned priset.

 27. Stickan no1

  #26
  I # 18 skrev jag ”Med bara 3 miljarder i subventioner sänks konsumenternas totala elpris mha marknadsprissättning på marginalen med i storleksordning 30 miljarder”
  Med totala elpriset för konsument inberäknas moms.
  Nej jag har inget emot kärnkraft. Jag har inget emot shale gas. Inte heller något emot vindkraft eller solel.
  Jag vet mycket väl skillnad på effekt och energi.
  Men ingen tjänar på att vara enögd och inte se hela bilden av konsekvenserna av utökad energiutbud. Även om det är intermittent.
  Brösttoner från energibolagsföreträdare är nog de som jag litar minst på idag. Efter journalister.

 28. Sven Östholm

  Hej Stickan no 1
  Sverige har haft mycket konkurrenskraftiga elpriser utan vindkraft. Ett överskott som skapas av vindkraft sänker inte priset mer än överskott från andra produktionsslag. Däremot är det så att olönsamma produktionsformer sällan kan försvaras.

 29. lennart bengtsson

  Hej
  Kanske man skulle tala om för miljöextremisterna att solen är en fusionsreaktor och jordvärmen produceras till stor del av sönderfallande radioaktiva ämnen precis som i en vanlig fissionsreaktor. Solstrålning är faktiskt farlig och det är oändligt fler som avlidit av hudcancer än av strålningen från jordens alla kärnreaktorer inklusive olyckorna i Tjernobyl och Fukushima. Men varför varnar inte miljörörelsen för solstrålningen? Förr i världen var man åtminstone försiktig och skyddade sig mot solen på alla sätt. Nu för tiden ser man knappast några solparasoller.
  Lennart

 30. Håkan Bergman

  lennart bengtsson #29
  Dessutom är solen inte förnyelsebar.

 31. Stickan no1

  #28
  Blanda inte ihop produktionskostnaden för el med med marknadspriset på el.
  Priset på el bestäms inte på hur mycket den kostar utan vad kunderna är villiga att betala.
  Vattenkraft och kärnkraften har låga produktionskostnader som utnyttjades under många år av energibolag genom en konstlad marknadsprissättning där totalpriset sattes av marginalpriset.
  Under denna för dem gyllene era kunde de ta ut vinstmarginaler som var helt otroliga.
  Nu biter den prissättningsmodell dem själva i rumpan då vindkraft och solel utanför deras kontroll sänker marginalpriset på el och därmed priset för all deras producerad el.
  Konstigt nog klagade de inte förut på denna prismodell när de drog fördel av den. Men nu gråter de krokodiltårar. Trovärdiga?

 32. BjörnT

  Lennart Bengtsson #29. Om du med Jordvärme menar vad man i allmänhet menar (som värmekälla för värmepumpar) så är det så att den kommer från Solen till 95-99 procent på de flesta ställen på denna planet. Definitivt så i Sverige.

 33. Mats G

  #31
  ” Trovärdiga?”
  Inte värst. När de blev påkomna att de fubbade för att kunna importera den sista procenten dyr kolkraft från Polen för att sätta dagspriset efter det så blev det ett ramaskri. Nu när de kör på ”riktigt” så blir priset som det är nu.
  Men de han skinna svenska hushåll på massa stålar innan det uppdagades.

 34. BjörnT

  Mats G #33. Innan tjogvis med nya aktörer med vindkraft gjorde det omöjligt för oligopolet att trixa med priset,menar du.

 35. Mats G

  #34
  Misstänker att det är en retorisk fråga.

 36. Pär Green

  Produktionskostnader gäller för produktion som inte kan leverera efter efterfrågan av produkten!
  Intermittent el-produktion kan aldrig uppfylla eller ersätta el-produktion som har den självklara funktionen,
  en startknapp och en stoppknapp och levererar on demand!
  Och framför allt inte då det redan finns ett överskott av produkten!

 37. Pär Green

  Ny europeisk elmarknad kan ge högre elpris!
  Ett exempel på hur intermittent el-produktion påverkar priset för en vara som inte levererar!
  http://www.dn.se/ekonomi/ny-europeisk-elmarknad-kan-ge-hogre-elpris/

 38. Sven Östholm

  Stickan Nr 1
  #31
  Så att priset under förmiddagen var nära dubbelt så högt i EO 4 jämfört med EO3 berodde på att kunderna var villiga att betala och nu på eftermiddagen har viljan avtagit?
  Nja riktigt så hänger det faktiskt inte ihop. Att den senaste produktionsenheten som SVK kallar in bestämmer priset är däremot sanning. Sättet att prissätta frestar till mygel och taktiskt schema lagd produktion. Vindkraft är i ett sådant läge perfekta anläggningar för att bluffa. Den som äger en gasturbin kan då få priset dubblat på både vindkraft och baskraft genom att flöjla vindkraften tills gasturbiner måste köras igång. Vad kunder ”marknaden” tycker om saken behöver ingen producent bry sig om. Innan kraftindustrin efter avregleringen lärt sig hur taktiken skulle läggas var elpriset så lågt att det understeg kärnkraftens produktionskostnad på 16 öre/KWh under fyra år i följd. Inför avregleringen resonerade teoretiker precis som du och sålde därför ut sitt ägande i vattenkraftverk. Lönsamheten på en konkurrens utsatt marknad skulle ju bli för dålig. Ett politiskt beslut förändrade i grunden förutsättningarna och Vattenfall mf fick åter god lönsamhet. Så fungerar kundkraft…..

 39. Olav Gjelten

  Min fråga är enkel. Vore det trots allt inte bättre med en röd-grön regering där kollapsen kommer snabbt och vi förhoppentligtvis fortare kan börja om från början? Med den regering vi nu har går färdriktningen åt samma håll, bara långsammare och vändpunkten blir bara senare.

 40. Pär Green

  9 Olav Gjelten 2014/02/03 kl. 17:27
  ”bättre med en röd-grön regering”
  Du tycks stödja devisen om att det måste sämre innan det kan bli bättre!
  Varför gå denna omväg?

 41. Holmfrid

  #31,
  Marginalprissättning av elens spotpriser har ju den effekten att priset drabbar hela konsumtionen av el, möjligen industriella kunder med långa fasta kontrakt undantagna. Maud O var nöjd över att ”tredje benet” sänkel elpriserna för konsumenterna. Dock kan man ifrågasätta manipulerandet av elpriserna m hj av vindkraften då ju den kortlivade (15 år) subventionerade vindkraften förhindrar större investeringar i baskraften, som är livsnödvändig för svensk industri. Detta framgick av intervjun med Maud O, som menade att kärnkraftsinvesteringarna ”fryser inne” genom detta. Därmed får vi räkna med exit av svensk basindustri från vårt land.

 42. Olav Gjelten

  Pär Green #40 Det enda förnuftiga hade naturligtvis varit att Sveriges folk redan på ett tidigt stadium hade vänt ryggen till hela miljö- och klimatflummet. Då hade hela vår ekonomiska situation i dag varit så radikalt annorlunda och bättre.
  Jag håller ändå med om att det kan tyckas knäppt att se det sämsta alternativet som det bästa. Men om slutresultatet ändå blir ungefär det samma, då är väl frågan om inte ett snabbt förlopp av elendet skulle väcka folkvreden mot flumpolitiken på en tidigare tidpunkt? Det är så jag ser det.

 43. ThomasJ

  Hetterskan (frisören) som tillika är energiminister(!), fortsätter sina/regeringens avsikter mot att fullända det svenska samhällets sammanbrott, länk:
  http://www.regeringen.se/sb/d/18263/a/233335
  Arma land!
  Mvh/TJ

 44. Pär Green

  43 ThomasJ 2014/02/04 kl. 18:13
  Denna människa har inte ”alla hästar hemma”!
  Nu har det gått upp för Hägglund att det inte finns tillräckligt med ”ålderdomshem”!
  Efter 8 år, har Göran av någon anledning kommit till insikt!
  Men att sjukhusen inte har gemensamma IT-system och inte kan se patienten:s journaler, eller provsvar fullt ut, tycks inte vara klart för Hägglund!

 45. Pär Green

  Lite info på hur politik inte fungerar! Eller fungerar!
  Gäller bara att kakburken inte har locket på!
  Strax före Vattenfalls nu hårt kritiserade mångmiljardköp av nederländska Nuon 2009 varnades dåvarande näringsministern Maud Olofsson (C) för riskerna med att säga nej.
  Näringsminister Maud Olofsson varnades för politiska risker med att säga nej till Vattenfalls köp av Nuon 2009 — nu sett som ett praktfiasko. Det framgick också att Nuon inte skulle leverera avkastning på många år.
  Strax före Vattenfalls nu hårt kritiserade mångmiljardköp varnades Olofsson för att säga nej. Vattenfall kommer då att kräva att få investera mer i kärnkraft, bedömde en av Olofssons närmaste medarbetare i en pm.
  Samtidigt slogs det i samma pm fast att Vattenfall, som köpte Nuon för 89 miljarder netto, inte skulle klara ägaren statens avkastningskrav de närmaste tio åren.
  Promemorian från ägarenheten från näringsdepartementet, som TT tagit del av, är daterad 11 februari. Timmarna efter beslutade Vattenfalls styrelse att ett bud skulle läggas på Nuon två dagar senare. Promemorian är ställd till Maud Olofsson och hennes statssekreterare Ola Alterå och sammanfattar läget om Projekt Grape, som Nuonaffären kallades.
  Förutom mer krassa ekonomiska data och förhållanden, hämtade från rådgivaren Merrill Lynch och Vattenfall och Nuon, gör Olofssons politiskt sakkunniga, Elisabeth Thand Ringqvist, en politisk bedömning. Den handlar om för och nackdelar med ett ja och vid ett nej från regeringen.
  Det framgår att regeringen har övervägt att säga nej och att i stället plocka ut 30 miljarder direkt från Vattenfall.
  Men det skulle leda till en ”förtroendekris med ledningen” som sannolikt kommer att utspelas i medierna, antas det. Ringqvist skriver att det kan leda till kritik om att vi (regeringen) inte är professionella som ägare och ”lägger oss i bolagen precis som socialdemokraterna”.
  Ett köp till rätt pris bedöms vara ”värdeskapande på sikt” och att det ligger i linje med bolagets strategi.
  Det är ju väldigt intressant att den politiska ledningen så tydligt kände till att man skulle få problem med avkastningskraven om man köpte Nuon, säger Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson.
  I dag har vi ju sett att Vattenfall inte lämnar någon utdelning. Tidigare har Vattenfall lämnat utdelning på uppemot fem miljarder om året.
  TT: Tror du att politiskt-taktiska överväganden har haft betydelse för att regeringen gick vidare med Nuon-affären?
  Det får naturligtvis de som kallas till konstitutionsutskottet svara på. Det som är obesvarat är varför man gick vidare med Nuon-affären trots att det fanns tydliga varningar om att det var ett för högt pris, men också att Vattenfall inte skulle klara avkastningskraven, säger Andersson.
  TT: Är du överraskad över vad som står i promemorian?
  Jag är överraskad över att den politiska ledningen var så tydligt medveten om att man inte skulle klara avkastningskraven. Då blir frågan naturligtvis varför köpet godkändes och vad Fredrik Reinfeldt och Anders Borg kände till om det här, säger Andersson.
  Frågan om vem som visste vad och hur besluten togs när regeringen gav klartecken granskas under våren i riksdagens konstitutionsutskott. Miljöpartiet begärde förra året att Olofssons agerande skulle granskas.
  Numera beskrivs affären som en av de sämsta i svensk företagshistoria och Vattenfall har tvingats skriva ned Nuons värde med över 30 miljarder sedan köpet. Det statsråd som numera ansvarar för de statliga bolagen, Peter Norman (M), har sagt att köpet blev alldeles för dyrt.
  I den genomgång av affären som gjorts av journalister, bland annat i Svenska Dagbladet, har det också kommit fram att en tjänsteman på Olofssons departement i förväg varnade för att Vattenfall var på väg att göra en dålig affär.
  Maud Olofsson talar i sin nya bok om dem som nu kritiserar affären som Efterklokas förening. Hon har sagt att hon hade en oberoende värdering och en enig styrelse att lyssna på när klartecken gavs.
  http://www.di.se/artiklar/2014/2/4/olofsson-varnades-for-nej-till-nuon/