En onödig hemmagjord energikris i klimatets namn

fossilfri drivmedel

Även om (S) sitter vid ratten så har tömmarna lämnats till (MP)

Som om inte världen lägger tillräckliga prövningar på oss agerar vi närmast masochistiskt under stridsropet rädda klimatet och leva upp till Parisöverenskommelsen i meningslös jakt på CO2. Ingen tagelskjorta känns då för plågsam.

Därför behöver vi ständigt påminnas om fakta. Sverige har 0,14 procent av de globala CO2-utsläppen. Om vi försvinner imorgon påverkar det temperaturen med 0,003 oC om 80 år. Om stålprojekten lyckas fullt ut tar det bort 10 procent av Sveriges utsläpp d.v.s. 0,0003 oC. Allt detta räknat med IPCC:s matematik. Trots ständigt ökande atmosfärshalt har ökningen i den globala temperaturen nu i sju år pausat och isens utbredning i Arktis ligger på normalnivån sedan början på 1980-talet.

Den tyska ekonomiprofessorn Hans Werner Sinn har skärskådat politiken med perspektiv på Tyskland och Europa.

Tre av sex problem han pekar på är: ’Parisavtalet’ är inte bindande och två tredjedelar av planetens nationer med Indien och Kina i spetsen har inte åtagit sig att göra någonting alls innan 2030 och har mål satta till 2050-2060. EU:s mål om koldioxidreduktion är utopiska. Ett EU utan fossila bränslen kommer inte att ha någon inverkan på klimatet.

Det blir inte bättre för att andra späker sig, om än inte lika mycket som vi i föregångslandet. För svensk del kan  den ekonomiska belastningen uppskattas till 20 000 miljarder kronor fram till sekelskiftet 2100. (Ref. Lomborg) Utan någon mätbar nytta.

Energikrisen är i sammanhanget det mest akuta.

Några kommentarer från Svenska Kraftnät.

– Om man räknar ihop alla  ansökningar om effektbehov från nya industrier i Sverige är det 24000 MW. Det ska jämföras med den högsta effektförbrukning som någonsin uppmätts 27000 MW.

stalverk

…som blir bortkopplade. Det är konsekvenserna av gällande politik för vår elförsörjning!

De  riktigt tunga nya elbehoven baseras på industrisatsningar som utgår från IPCC:s narrativ att koldioxidutsläpp från fossil förbränning ska bort oavsett att våra insatser inte har någon mätbar effekt. Parisöverenskommelsens mål är ’bibeln’. LKAB, SSAB med Hybrit, H2 green steel och Northvolt batterifabrik är de riktigt stora elslukande klimatprojekten.

Allt detta är påhejat av staten och tillförs miljarder av skattemedel utan en genomförbar plan för elförsörjningen. Högriskprojekt ur teknik- och marknadssynpunkt och med nästan ingen klimatpåverkan.

Elförsörjningen bör vara en av de tyngsta frågorna inför valet.

En viktig faktor är också att när vi jämför nuvarade maximala 27000 MW så är det topplasttimmarna och varierar starkt över årstid och tid på dygnet. Den nya el som efterfrågas är från industrin och trafiken och är därför inte lika årstidsbunden. Effekten behövs hela tiden.

Vi har byggt vår välfärd med stabil tillgång till billig el. Aldrig förr har industriell expansion eller ökad stadsbyggnation med större elbehov bromsats av att el inte finns att tillgå.

Vårt elsystem har varit i världsklass. Vi byggde vattenkraften och sedan vidare med kärnkraft för att inte ta fler älvar i anspråk. Vattenkraften i norr och kärnkraften lokaliserad nära de stora tyngdpunkterna i förbrukningen. Tunga industrier och de stora städerna. Ett system i perfekt balans med transmissionsnätet dimensionerat så effekt fanns när och där den skulle användas. Baskraft nära förbrukarna och vattenkraften som perfekt reglerkraft  förutom baskraft.

Ideologiska skäl och en obefogad rädslaför kärnkraft har varit vägledande sedan 1980-talet när vi sett som högsta prioritet av bli av med kärnkraften.

Visionen som målats i sköna gröna nyanser har kallats hållbar omställning till hundra procent förnybar energi. Vind- och solkraft är lösningen. Inkompetens har gjort politikerna blinda för att det är ogenomförbart.

Det förnämliga elsystem vi byggde fram till 1980 utformades på vetenskapliga tekniska grunder. Därefter har det raserats på ideologiska, politiska grunder.

Idag har vi ett så svagt elsystem att vi redan i vinter kan drabbas av systemkollaps med förödande konsekvenser. Ett reellt hot. Ovanpå  det annonserade nya elbehov inom en tidshorisont som är orimlig. Bäddat för totalt haveri! Vårt elsystem vänds dessutom upp och ned. Från att tidigare ha varit i balans så bryts det ner via ohämmad vindkraftutbyggnad som fått ske där det gått att bygga snarare än där el behövs, alltså i Norrland. Nu blir det tvärtom. De stora nya elbehoven är i Norrland. Detta innebär enorma investeringar i nätutbyggnad. SWECO beräknar nätinvesteringarna till 668 miljarder kronor.Till det krävs också ny elproduktion för 514 miljarder. Motsvarar 1000 kronor i månden för varje heltisarbetande i Sverige i 24 år. Som en liten delbetalning för klimatpolitiken.

Oavsett vilken regering som sitter vid ratten är de ansvariga för att vårt land inte avvecklas som högteknologisk industrination. Deras huvudsakliga verktygslåda är:

som högteknologisk industrination. Deras huvudsakliga verktygslåda är:

 • Svenska Kraftnät

De ansvarar för transmissionsnätet och att el kan levereras där den ska användas. De  har inte ansvarför produktion av el, men upphandlar reservkraft för krisläge.

 • Vattenfall

Helägt statligt företag. De sägs tar inte ha något ansvar för landets elförsörjning. Ska agera på marknadens villkor. Men har tydligt politiskt ägardirektiv att gå i täten för omställning till förnybar energi! Styrelsen har kompletterats och VD bytts för bättre politisk följsamhet.

 • Energimyndigheten

Avses vara en expertmyndighet som ska förse politiken med tekniskt uderlag för beslut. Det är minst trettio år sedan myndigheten uppvisade integritet och stod för ren opartisk data. Omformade till en klimatpolitisk drivmotor.

Ingen av dessa har eller känner ett uttalat övergripande totalansvar för landets energi- och elförsörjning.

Alla myndigheter är bemannade med klimathotstroende och följsamma ledningar, med förfärande resultat. Dock finns det med säkerhet personer med toppkompetens inom åtminstone SVK och Vattenfall. Ett omdöme baserat på svar man får från befattningshavare på raka konktreta frågor.

Svenska Kraftnät har till exempel varnat för den nu rådande situationen i minst tio år. Att en allt större andel icke planerbar el i systemet gör kraftbalansen allt svagare. De har dock varit för lågmälda. Antagligen för att vara politiken till lags.

Vattenfall har varit politikernas lekstuga under hela 2000-talet. Kravet på dem från de som företräder ägarna, det vill säga vi, har varit ett virrvarr. De skulle leverera förnybar bar el. Den skulle vara billig. Vattenfall utvecklades till en internationell spelare när kassan vällde över under de goda åren. Tidsandan var ”big is beautifull” och pengarna brände i vattenfalls ficka.

Historien förskräcker. Vattenfalls reklam dagligen i TV säger att målet är, att vi ska vara fossilfria inom en generation.  De har gjort en rad för oss svenskar mycket dyrbara misstag.
Vi sålde av politiska skäl den tyska kolkraften till ett Tjeckiskt företag för 100 miljoner. Fast det visade sig värt 6 miljarder, 60 gånger mer. De nya tjeckiska ägarna skäms inte för att förse Europa med nödvändig elektricitet. Och utsläppen är de samma eller högre. Vattenfall har under politiskt inflytande slarvat bort i storleksordningen 200 miljarder. Till ingen nytta.

Nu står vi inför ett akut hot om systemkrasch samtidigt som stora nya elbehov aviseras. Elförsörjningen har oavsett vilken väg som väljs långa ledtider. Det är inte någon stor skillnad mellan att få fram vindkraft eller kärnkraft för de volymer det handlar om. Här måste verkliga fakta få en avgörande roll.

 • Jämför äpplen med äpplen. Vind- och solkraft måste i kalkylen bära alla de kostnader som hela systemet kräver för att det ska fungera. Nätanslutning, reglerkraft, teknik för stabilitet i frekvens och spänning när stora generatorer tagits bort ur systemet, ärliga kalkyler för demontering och återställande av förstörd natur.
 • Den kärnkraft och vattenkraft vi har nu måste skötas om så den kan användas så länge som möjligt. Inte trängas bort av ideologiska motiv.
 • De enorma nya elbehoven i norr kan inte prioriteras framför alla andra industribehov som annonserats. Rätta mun efter matsäcken måste bli den politiska linjen.
 • Inse att varken välfärden eller klimatet går att rädda utan kärnkraft. Om vi nu tror att klimatet kan räddas med vår energipolitik.

Energikrisen är en hemmalagad soppa, som kommer att ta tid att reda upp. Ingen annan kommer att göra det åt oss, så det är dags att sätta igång. Inför nästa vinter kan vi bara hoppas att någon kan hjälpa oss med effekt om så behövs. Annars att Svenska Kraftnät har så bra kontroll att man hinner med en rullande nerstängning innan nätet kraschar.

Inte dystopiskt tänkande utan tyvärr så som läget är.

Evert Andersson och Mats Kälvemark

https://klimatupplysningen.se/vi-silar-mygg-och-svaljer-kameler/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Vi är inte ensamma om denna energikris-skapade för att vi tror att fossil energi som svarar för 80% skall kunna ersättas på kort tid.
  Vi ser hur världsbilden kan förändras helt på kort tid.
  Överflöd och balans rubbas så de fattiga får det svårt överleva och vi får svårt leva.
  Då väljer vi att vaska maten i form av bioetanol. I en ökande takt!

 2. Håkan Bergman

  Bortsett från Norge, SE1, SE2 och Polen så är det den här timmen det tyska elpriset på 332,54€ per MWh som gäller norr om Alperna och Pyreneerna. Så EU verkar ha lyckats med att harmonisera eleländet.

 3. UWB

  År 2000 producerades 109 245 TWh, varav 94 306 TWh producerades av olja, kol och gas och resten – 14 938 TWh av lågkoldioxidproducenter (sol, vind, vatten, biomassa och kärnkraft)

  År 2020 producerades 153 593 TWh, varav 128 549 TWh producerades av olja, kol och gas och resten – 25 044 TWh av lågkoldioxidproducenter (sol, vind, vatten, biomassa och kärnkraft).

  Vad kan vi dra för slutsats av det. Ja trots att västliga ekonomier slår knut på sig själva, så accelererar produktionen av olja, kol och gas cirka 3,5 gånger snabbare än ”förnybara” eller ”icke-fossila”, d.v.s. för varje kWh ”icke-fossil” som initieras så initeras 3.5 kWh fossil produktion. Det är en ekvation som inte går ihop och som de styrande inte vill se – eller som jag tror, de har inte gjort beräkningen och fattar inte vad som händer.

  Notera, 2020 var ”corona-år” så produktionen gick ner från 2019.

 4. Lars Kamél

  Klimatet behöver då inte räddas. Såvida inte de senaste 6 årens globala avkylningstrend fortsätter i några decennier, för då lär vi få stora problem. Och göra allt vi kan för att det ska bli varmare igen.
  För att komma till rätta med en inbillad, för att inte säga ihopljugen, klimatkris, har politikerna ordnat till en energikris. Och inte bara i Sverige, utan också i Tyskland.
  I Sverige ljuger en del politiker, aktivister och journalister om att det finns ett juridiskt bindande Parisavtal om klimatet. När verkligheten är att det som finns är den inte alls bindande Parisöverenskommelsen.
  Förnybar el, eller förnybar energi över huvud taget, existerar helt enkelt inte. Energi kan inte skapas eller förstöras, och inte heller förnyas.

 5. Lars W

  Hörde på danska radion att Putin sitter på 30% av kärnkraftmarknaden inklusive bränslestavar 😬

 6. Håkan Bergman

  Lars W #5
  Det kan vara möjligt att han gör, men han har inget monopol, inte ens på bränslestavar för ryskbyggda reaktorer. Westinghouse i Västerås har levererat bränslestavar till Ukrainas kärnkraft i många år redan och skrev i våras ett avtal om att leverera till tjeckernas ryssreaktorer. Det kommer nog fler order till Västerås med tiden.

 7. Evert+Andersson

  #5 Lars W

  Kärnbränsle finns så att vi kan slippa bli beroende av Putin, Xi Jinping eller några obehagliga oljediktaturer.

 8. Evert+Andersson

  #4 Lars Kamél

  Som du vet är vi av samma mening. Det vi pekar på är det infantila sprattlandet kring Parisöverenskommelsen.

 9. Ivar Andersson

  Endast 61 av de 191 staterna i Parisöverenskommelsen har gjort förbindliga och undertecknade avtal om utsläppsgränser.

 10. Björn

  Bra info Evert och Mats! Ja, det är en skam att S har låtit sig dompteras av Mp+C (min reflektion) så att vi nu snart är på U-landsnivå i energiförsörjningen. Hur kan vi som högteknologiskt land utvecklas utan tillgång till energi? En ny riksdagsmajoritet måste omedelbart syna alla inblandade myndigheter, vilka idag har bidragit till vårt energiarmod. De måste styras upp för att kunna ta bort alla onödiga hinder för en ny kärnkraftsera och i övrigt en sund utveckling av elnätsinfrastrukturen. Vad vi kan, vill och måste, bestämmer vi över själva. Inga diffusa Parisavtal eller överenskommelser får hindra oss att skapa en sund utveckling i energifrågan. Det är vår framtida välfärd det handlar om i högsta grad.

 11. Håkan Bergman

  Ser att Ukraina har utökat avtalet med Westinghouse nu i Juni.
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/westinghouse-i-vasteras-skriver-stort-avtal-med-ukraina

 12. UWB

  Det som är huvudproblemet med hela energiomställningen är avsaknaden av fullständiga konsekvensanalyser.

  Ett exempel, Svenska Kraftnät har just gått ut och sagt att de går vidare med Hansa Powerbridge. En 700 MW likströmskabel, som ska vara klar 2026.

  https://www.svk.se/hansapowerbridge

  Det innebär alltså att ytterligare 700 MW ska tas från elområde 4, som inte finns i dagsläget och högst troligtvis inte 2026 heller.

  Den närmaste kandidaten till att producera el är Kriegers Flak, som mest 640 MW om det blåser optimalt. Den kommer tidigast i drift 2029 och den kommer i sig att kopplas samman med den tyska och danska delen av Kriegers Flak. Det innebär att om det blir ett överskott kommer det inte att gå via Hansa Powerbridge, utan via den dedikerade som går via Kriegers Flak.

  Slutsatsen är att denna kabel kommer att leda till ytterligare fluktation i priser. I det här fallet borde inte kabeln läggas ner förrän Sverige är säkra på att alltid kunna fylla upp den till lägsta nivå, för att slippa ”importera” tyska priser. I det här fallet kan jag hålla med V (Nooshi) om att stoppa alla kablar till dess det är klart att Sverige kan leverera.

  Det är helt klart att enda sättet att klara en sådan leverans är fler kärnkraftverk

  Sålunda en enkel konsekvensanalys är: Har Sverige ett överskott som kan exporteras. Svaret är naturligtvis att det inte finns något överskott som kan exporteras, så den här kabeln byggs enbart för att Tyskland ska kunna exportera lättare sitt överskott till oss, så får vi försöka ta hand om det (vi behöver det inte).

 13. Karl Eider

  En systemkollaps, mitt i vinter, som drabbar den södra halvan av Sverige, där tre fjärdedelar av befolkningen bor, då det dessutom är minusgrader -10 eller kanske -20, skulle innebära en total katastrof. När det råder elbrist, så kommer det vara otroligt svårt att återstarta elen, eftersom en återstart kräver ett visst överskott. Alltså måste detta ske i många små områden under yttersta kontroll.

  Utan el, blir det mörkt och kallt. Vattenförsörjning, bensinstationer och transporter kommer efter ett tag sluta fungera. Att få ut hjälp till flera miljoner människor kommer bli en omöjlighet.

  Hur många människor kommer hinna frysa ihjäl? Hur många människor kommer svälta ihjäl? Kommer någon politiker att ställas till svars? På den sista frågan kan man vara säker på ett nekande svar. Man kommer skylla på yttre omständigheter, främst Putin, förstås. Media kommer backa upp denna saga. Kanske någon politiker kommer KU-anmälas. Men räkna med ett agerande likt Maud Olofsson. ”Nä, jag kommer inte ihåg…”.

  Kommer några politiker att lära sig något efter en sådan här katastrof, troligen inte. Man kommer tjata vidare om den gröna omställningen. Att det är bråttom, att Sverige måste ta täten…

  Nä då, jag är inte bitter eller synisk. Inte alls. 🙂

 14. Ann Löfving-Henriksson

  Evert & Mats tack för ännu en berättelse från den otänkbara verkligheten. Domen över IPCC-eran blir nog svårtuggad för de troende.

 15. Lars W

  #13 Karl E

  Men kanske synsk…

 16. Håkan Bergman

  UWB #12
  Och just där nere vill våra politiker bygga ut havsbaserad vindkraft massivt, men det vill tyskar, danskar och holländare också. Alla kommer att toppa samtidigt och bottna samtidigt, genialt, inte.

 17. Lars W

  Att den aktuella energipolitiken är en katastrof behöver man inte vara professor i någon ting för att inse.
  Anmärkningsvärt är dock att inte näringslivsföreträdare ropar vakt i gevär. 👹

 18. Sten Kaijser

  Just nu pratar alla om hur varmt det är här och där och framför allt här.

  När det är varmt på ett ställe brukar det vara kallt på andra.

  Är det någon som vet var det är kallt just nu? Jag hörde något om sydamerika — är det andra ställen också?

 19. Håkan Bergman

  Sten Kaijser #18
  Läget just nu:
  https://www.ventusky.com/?p=51;28;2&l=temperature-anomaly-2m
  Vi verkar vara gynnade, om man nu tycker om värme eller åtminstone inte blir skrämd av den.

 20. Lasse

  #18
  Paris 23
  Bilbao 17
  Var det inte just dessa ställen som SRs klimatreporter tyckte var varma för nån vecka sen.
  Väder reportage!
  https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2022/06/gfs_world-ced_t2anom_1-day.png

  0,1 grad varmare än normalt.

 21. GK

  ”Mot dumheten kämpar själva gudarna förgäves”
  Friedrich Schiller

 22. L

  Vad jag förstår så är det rätt kallt på södra halvklotet. På vissa ställen har snön kommit några veckor tidigare än ”normalt ”

 23. Robert Norling

  #18 Sten K.

  Är det någon som vet var det är kallt just nu?”

  Ja Arktisk har och är kallare än normalt och det sedan början på mars.

  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php

 24. Mats

  #18: I Libanons bergstrakter vaknade man i helgen upp med snö som fallit över natten.

 25. Paul Håkansson

  Frekvensen nere på under 49,90 kl 05.57. Riktigt illa detta. Stoppat kranen till Tyskland?

  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

 26. Lennart Bengtsson

  Varför inte sända artikeln till DN samt till statsministern

 27. Sören G

  I SVT:s Nuhetsmorgon påstås att värmeböljor kommer att bli fem gånger vanligare om inte utsläppen av växthusgaser stoppas. Detta enligt ny forskning vid Göteborgs Universitet. Deliang Cheng i stor intervju.
  Har man utrett solens och molnens betydelse?

 28. Staffan Lindström

  27 Sören G

  Observera att det gällde Sydasien…. Över 35C … hon verkar ha nästan svenska definitioner på värmebölja…. I rest my case… Hade Observatoriekullen en tropisk natt i natt?? 20,0 C kl 03:00 Räcker det med 1/10000 under 20,0000C i 1 sek?? …För att tropikaliteten ska försvinna?

 29. Håkan Bergman

  Staffan L. #28
  Tullinge nån dryg mil söderut hade 13,6 kl. 4:00
  https://www.smhi.se/vader/observationer/observationer#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,tab=vader,param=t,stationid=97100,type=weather

 30. Håkan Bergman

  Varför kollar inte media elpriser i stället, SE4 är inne på andra dygnet utan en enda timme under 2 kronor per KWh, vi får se hur länge det håller i sig.

 31. UWB

  Det tråkiga för alla som bor i elområde 3 och 4 är att detta kommer att fortsätta och förvärras. Se t.ex. #12 ovan.

  I nyheterna igår var det om Preem och Vattenfall och deras planer om att tillverka vätgas. Vattenfalls Anna Borg var klar över att det var inget problem med leverans, de hade projekt i pipeline som skulle producera 20 TWh.

  Det närmaste som kan komma i produktion (och det enda som för närvarande är godkänt) är Kriegers Flak 2029, som kan ge 2.5 – 3 TWh i produktion. Notera dock att denna park kommer att ha kablar till de danska / tyska delarna av Kriegers Flak, så det är troligt att produktionen inte går till PREEM (förutom när det blåser för mycket).

  Var och när de resterande 17.5 TWh skulle komma från var inte tydligt från Anna’s uttalande.

  https://www.world-energy.org/article/25574.html

 32. Staffan Lindström

  29 Håkan Bergman
  Tullinge hade 1 tropisk natt sommaren 2018, obsan var det 14 eller tom 18(!)?? DELIANG CHENG vill nog karaktärisera sig som man…MY BAD…
  Men han kan ju inte skylla enbart på befolkningstrycket utan koldixiden är fortfarande den största skurken…

 33. Inge Ström

  Vad som behövs direkt är ett beslut att bygga 4 nya konventionella kärnreaktorer. Förslagsvis 2 st i Simpevarp och 2 st i Ringhals. Det borde gå att pressa byggtider och pris genom att använda en beprövad reaktortyp som byggs av företag med aktuell kunskap. Sydkoreansk teknik är vad jag förstår världsledande på denna typ av projekt.
  Genom att knyta upp energintensiva företag till förutsägbara priser borde det gå att runda Nordpools destruktiva prissättning där den sista sålda kilovatten bestämmer allt

 34. Håkan Bergman

  Inge Ström #33
  Westinghouse AP-1000 är ett intressant alternativ och eftersom Westinghouse redan har verksamhet i Sverige, bränslefabriken i Västerås, kan dom vara intresserade av att förlägga mera utveckling och tillverkning i Sverige, en klar fördel när racet drar igång i resten av EU. Vi har precis som Sydkorea bygg- och anläggnings-företag som klarar av såna här stora projekt.
  https://www.businesswire.com/news/home/20220426005958/en/Four-Additional-Westinghouse-AP1000%C2%AE-Reactors-to-Be-Built-in-China

 35. UWB

  #33
  Det stora problemet är underskottet av el i elområde 4 samt bristande överföringskapacitet mellan elområde 3 (där existerande kärnkraftverk finns) och elområde 4.

  Att öka antalet reaktorer i elområde 3 enbart löser inga problem, så länge överföringskapaciteten är bristfällig till elområde 4 och med tanke på Svenska Kraftnäts planer på att bygga ytterligare en kabel till Tyskland är problemen ännu större.

  Mitt förslag skulle vara att primärt bygga (minst) två reaktorer i t.ex. Karlshamn (där elstrukturen redan finns), men även bygga minst en reaktor vardera i Ringhals och Simpevarp.

  I en nära framtid för att stötta de Norrländska projektet skulle ett antal reaktorer behöva byggas i Norrbotten. Jag skulle sätta fyra reaktorer där.

  Det ger minst 8 reaktorer, vilket kostar minst 500 miljarder, men med en livslängd på minst 60, troligtvis 80 år.

 36. UWB

  Det rör på sig.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/vattenfalls-plan-satsa-pa-mindre-karnkraftverk/

  (Minst) två SMR vid Ringhals. Jag skulle tro att antalet två är valt för att det ligger inom nuvarande regelverk, men om det förändras är det inget problem att öka antalet som jag ser det.

 37. Håkan Bergman

  UWB #36
  Nja, du är väl medveten om att rötmånaden börjar tidigare när det är valår?

 38. Ivar Andersson

  Kan vi lita på att Vattenfall och den sittande regeringen är intresserade av ny kärnkraft efter valet? Energiminister Farmanbar ska ju bygga havsbaserade vindkraftparker inom 2 år som ger oss nästan gratis el. Idag har vi Farmanbarpriser i södra Sverige 215/292 öre per kWh och 22 öre i norr.

 39. Olav Gjelten

  Något att tänka på inför valet?
  I Sverige finns ett absolut måste vad gäller att rösta i politiska val. Om alla partier är dåliga skall vi rösta på det minst dåliga alternativet heter det.
  Vi skall alltså rösta fram en politik vi själva tycker är DÅLIG!!

  Är det sedan konstigt det går dåligt för vårt land om många beter sig på detta viset???

 40. Rossmore

  Många lider av den påhittade krisens akuta påverkan på vår värld.

  En professor i Leipzig utbrister:

  ”Jag lider av att behöva bevittna hur naturvetenskapen förvandlats till en politikens hora.”

  ”Jag är trött på att bli tillsagd vad jag ska skämmas för av missledda, pubertala barn.” (Hint till Greta, antar jag.)

  https://notrickszone.com/2022/06/25/distinguished-professor-fed-up-with-religious-climate-claptrap-green-energy-fantasies/

 41. Lennart Svanberg

  Tag ifrån politikerna energipolitiken. Lär av penningpolitiken att vi inte ska rösta om energisystem lika lite som om räntor.

 42. Nu kan man andas ut. Läser på text-tv att ”EU-länderna eniga om klimatpaket”. Det handlar bl a om handel med utsläppsrätter och regler för utsläpp, krav på nyproducerade bilar samt inrättande av en social klimatforskare. Våran klimatöverstepräst Annika S säger ”Det har varit tuffa förhandlingar men nu har vi goda förutsättningar för att arbeta vidare”. Framtiden är ljus. Fler människor kommer att kunna gå in genom den trånga porten, fler kommer att färdas på den smala vägen som ju leder till livet. Halleluja.

 43. TorbjörnR

  En helt otroligt tydlig signal på varför förnybart är opålitligt och har stora konsekvenser för världens medborgare.

  https://www.nyatider.nu/australier-uppmanas-att-inte-ladda-sina-elbilar/?fbclid=IwAR3bVtk73PyTHZrvwi3lzZqCgosND1Z0LX_UZGTAl3-kqfIbpf0KhImldLU&fs=e&s=cl