En intressant dipp

dippen

 

Jag kollar i princip varjde dag hur isutbredningen är på DMI och igår fick jag en smärre chock eftersom kurvan hade drabbats av fritt fall, någon slags dödspiral. Vad hade hänt? Hade en plötslig jättestorm tryckt ihop isen eller vad var det frågan om? Men när det händer något sådant här dramatiskt är det trots allt bäst att ha lite is i magen s a s och mycket riktigt, idag kunde jag läsa på WUWT att det inte handlade om brist på is utan på brist på data och kurvan hade hoppat upp igen.

Det skall bli intressant att se om de rättar (rätar är kanske mer rätt ord) till kurvan för som den ser ut nu visar den ju faktiskt inte verkligheten.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Skräm inte Rosling … 😉

 2. Peter

  Tänkte något åt det hållet själv…hi hi

  😀

 3. OT
  Nu har Lars Linders artikel kommit i nätupplagan och det går bra att kommentera;

  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/lars-linder-klimatfragan-ater-upp-i-rok

 4. Johan M

  Är det inte mycket enklare att generera dessa grafer från de klimatmodeller man har? Då blir man ju kvitt alla mätinstrument som bara krånglar och går sönder. 🙂 

 5. Peter Stilbs

  Johan M – Du vet inte hur rätt Du har – denna graf

  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seasonal.extent.updated.jpg

  som går tillbaka till år 1900 är baserad på MODELLER, inte observationer – men har gladeligen visats i presentationer av bl.a. Erland Källén – och troligen ingen bland åhörarna har fattat sammanhangen.

 6. Thomas

  Peter Stilbs #5, hur stor andel av dina vetenskapliga artiklar innehåller någon form av modell för att tolka data? Du använder ”modell” som om det vore ett skällsord, när det om man gräver lite är så nästan all vetenskap fungerar.
   
  Varken du eller jag lär ha tillräcklig kompetens för att bedöma hur bra den modell som används för att extrapolera istäcket utifrån existerande data är. Vad jag noterat är att motsvarande modellbaserade historiska data gärna används här på bloggen så fort de stödjer er åsikt.

 7. Pär Green

  Thomas # 6
  Och vilka modeller använder du, för framföra din åsikt?
  Men går någon modell går att lita på?
  Finns det exempel på någon fungerande modell?
   
   

 8. Peter Stilbs

  Thomas, grafen i #5 är uppenbart orimlig, när man betraktar historiska data för exempelvis Grönland och Svalbard. Det var en utpräglad värmeperiod ca 1930, som det inte syns minsta spår av. Och det fanns absolut inte några isobservationer av denna nivå.

  Grafen är en ren propagandabluff.

 9. Pehr Björnbom

  Judith Curry har tagit upp ett flertal mycket intressanta aspekter på klimatförändringarna i Arktis och den smältande isen:
  http://judithcurry.com/2011/08/07/arctic-update/
  http://judithcurry.com/2011/08/08/arctic-imperative-2/
   
  Hon skriver i en kommentar i den första bloggposten att hon inte anser att Arktis är någon bra ”bellwether” (ungefär skällko, som visar vart korna går) dvs. indikator på vart det globala klimatet är på väg. De naturliga variationerna i Arktis är för komplicerade och oöverskådliga.
   
  Hon tar upp den omtalade artikeln från Sven Funders grupp som visar att det var mindre än 50 % så stort minsta årsistäcke när det var som varmast under Holocene för 5000 – 8000 år sedan än det var 2007. Min egen fundering är att det av rent naturliga orsaker borde kunna bli ändå varmare än så under denna mellanistid eftersom den lär skall fortsätta ytterligare 20000 år. Föregående mellanistid var ju varmare.
   
  En annan fundering är att det inte går att påverka hur det går med istäcket i Arktis om orsakerna är helt naturliga och inte har med växthusgasutsläppen att göra. Då får man finna sig i hur det blir. Men isen har ju inget värde i sig och den is som blir kvar borde räcka för sälars och isbjörnars behov.
   
  I den andra bloggposten tar hon upp hur den smältande isen har satt fart på en massa folk som ser näringsmöjligheterna i ett Arktis med mindre is. Det finns alltså både vinnare och förlorare på grund av issmältningen. Ryssarna verkar ha det väl förspänt bl a med sina atomisbrytare.
   

 10. Thomas

  Peter #8, jag hittar inte artikeln just nu, men det finns forskning som visar på att avsmältning på ena sidan av Arktis vanligen sammanfaller med mer is än vanligt på motsatta halvan. Jag skulle inte förutsätta att forskarna som gjort den där kurvan inte är medvetna om hur temperaturen varierat på Grönland. Det finns så mycket inom vetenskapen som lekmän tycker är ”uppenbart orimligt” men som likafullt är sant.

 11. Pär Green

  Thomas # 10
  Det finns så mycket inom vetenskapen som lekmän tycker är ”uppenbart orimligt” men som likafullt är sant.
  Den var låg!
  Till vilken grupp räknar du dig?

 12. Johan M

  Peter Stilbs #5 
  Intressant att se hur dessa data presenteras. På hemsidan http://arctic.atmos.uiuc.edu/ visas grafen med texten ”Sea ice extent averaged over the Northern Hemisphere as decreased correspondingly over the past 50 years (shown right)”. Inga tveksamheter där hur man skall tolka grafen.
  Grafen har inga felmarginaler och man tror lätt att det är hämtade från samma källa. Om man gräver vidare hittar man källan (http://arctic.atmos.uiuc.edu/SEAICE/arctic.historical.seaice.doc.txt)  där man kan läsa följande:
  ”Please note that much of the pre-1953 data is either climatology or interpolated data and the user is cautioned to use this data with care.”
  och
   
  ”We urge you to pay special attention to the data sources and their limitations when using this data.”
   
  Det här börjar likna det finstilta längst ner på föräkringsbrevet 🙂

 13. Christopher E

  Apropå #10;

  Vi vet redan från sammanställningar av tex Polyakov av cirkumpolära meteorologiska data att värmen runt 1940 var just… hmm… cirkumpolär och inte ”ensidig”. Att konstruera en graf som antar att detta inte inverkade på isen verkar onekligen suspekt. Bildgoogla Polyakov + arctic för graf.

 14. Lena Krantz

  Christopher E
  Man fick upp en massa kul grafer.
  😀
  men jag håller med, att konstruera en modell utan att ta med temperaturförändringarna i området verkar mycket märkligt och oseriöst.
   

 15. Peter Stilbs

  Thomas och andra – re den arktiska isen etc – se också de gamla tidningsurklippen jag redovisade för ca 10 dagar sedan

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/07/30/minnen-av-en-svunnen-tid/

  Man talar ju till och med om öppet hav och jag vet inte vad.  

 16. Lena Krantz

  Peter #15

  Just ja, de skulle ju göra en undersökning där de tog med loggböcker från fartyg mm, undrar vad som hände med den?

 17. Börje S

  Lena
  kanske samma som den stora polarexpeditionen som skickades ut från Bremen. Den gjordes i en specialutrustad DC3:a kallad Polar 5.
  Mätningarna visade att istäcket var betydligt tjockare än man tidigare antagit (hittat på), vilket kunde läsas i en minirapport i en tidskrift (glömt namnet) samt i ett reportage från en av stadens dagstidningar.
  Ett tid därefter försvann minirapporten, reportaget i tidningen är bortaget och något mer om expeditionens resultat har i alla fall inte jag lyckats spåra.
    

 18. Pär Green

  Börje S # 17
  Har du sett
  http://www.physorg.com/news/2011-05-aircraft-polar-high-arctic.html

 19. Ivh

  Eftersom temperaturen på Svalbard diskuterats så är här en länk till norske metrologiske institut som handlar om temperaturen på Svalbard.
   
  http://met.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=882
   
  Där kan man se att det är framförallt sommaren som blivit varmare.
   
  http://eklima.met.no/metno/trend/TAMA_S99840_22_1000_NO.jpg

 20. Christopher E

  Lena k #14;

  Det var denna Polyakovgraf jag syftade på.

  Var på smartphone innan där det visserligen går att länka, men kräver lång tid och pilligt värre…

 21. Börje S

  Pär G

  Nej jag hade inte sett den, men jag är också eländig på att söka på webben (lat). Din artikel talar om en expedition som skedde i år.

  Den expedition jag talade om skedde i april 2009 och artiklarna talade om istjocklek på 3 meter. Om det var ettårs eller flerårsis vet jag inte, ty jag var en relativt nybakad klimathotsskeptiker då (tack vare recon med den utmärkta bloggen Klimatsvammel, men även p g a retorikern Thomas Palms försök att skoja upp en okunnig som mig genom att skriva till mig om hur giftigt CO2 är, kanske förmodande att jag trodde koldioxid var samma sak som koloxid).

 22. Börje S

  LVH!

  Detta tjafs om hur farligt det är om det blir någon tiondels grad varmare, varför håller du på med sånt dravel?

  Vad vill du egentligen, att det ska bli kallare? Det verkar ju helt puckat. Mänskligheten har decimerats, svultit och sett barnen dö i oerhörda plågor av våldsamma och ohejdbara epedemier under köldperioder. Är det dit du vill?

  I år kommer bonden som  arranderar åkrarna utanför min sommarvistelse att bärga tre skördar. Gräset utanför trappan har växt en halvmeter medan jag var på annat ställe och höll kurs i 12 dagar.

  Vad är det för dåligt med det, utom att jag måste dra runt med grästrimmern ännu en gång? Det är ju för f-n bra! Det blir mer mat på grund av mindre kyla och kanske på grund av att koldioxidhalten ökat från ur växternas ”synpunkt” svältgränsen till någorlunda anständiga nivåer.

  Jag måste säga detta: hur i h-e  kan svenskar som i generationer sedan slutet på bronsåldern frusit häcken av sig och bett och bönat om att slippa dessa kalla vårar och ynkliga somrar som försämrat skörden med hunger och sjukdom som följd, varför, varför håller de på att oja sig över några tiondels graders varmare världsklimat?

  Är det FÖR bra? Skäms vi för att så mycket blivit bättre? Kommer vi att straffas för att vi inte fryser och hungrar och lider av sjukdomar lika mycket som våra förfäder? 

  Jag är helt övertygad om att det är det där f-e apokalypstjafset som vi matats med i tusentals år som satt sig i generna. Jordens undergång har utlovats av tjatande gudomsföreträdare vareviga söndag så att snart sagt alla förändringar tolkas till att ”nu är det dags, precis som det ”står skrivet”.

  För varje dag som går forsar det ut nya rön som visar det egentligen helt självklara: det är INTE koldioxiden med sina 0,0392% som styr klimatet. Klimatet styrs inte av sådana småsaker, det styrs av den där gula bollen som man inte ska se på och från havens 4000 meter djupa inre och av universellakrafter helt utanför vår kontroll. Vi har ingen kontroll! Är det det som bekymrar de bekymrade svenskarna? Ja, ni kan bekymra er tills ni ligger där, det hjälper inte ett skit. Det hjälper inte ens att skruva i en kvicksilverlampa i hållaren i stället för den där o så klimatfarliga glödtrådsditon.

  Politiker som styr klimatet…vilken j-a hybris! Politikerna ägnar sig i denna fråga till oförlåtlig grandios självöverskattning och ingen protesterar! Var är de granskande journalisterna? För 50 år sedan skulle de suttit på hispan övervakade av skötare med bältena i högsta beredskap. (Det var bättre förr, inte sant?)

  LVH, Thomas och allt vad ni heter: Ge er!
   

   En torr och kall Vår gör Sommaren kort,
     Och Vintrens föda fördriver,
  Gud hjälpe, som rår, si Våren går bort,
     Och liten Glädje oss giver,
        Sol varma, förbarma,
           Hos Vädret torrt
     Nu Kölden Sommaren river.

  http://sv.dikt.org/Klagevisa_över_denna_torra_och_kalla_Vår

   

 23. AOH

  Börje S  # 22
   
  Mitt i prick.

  Vilken fenomenal avslutning på denna måndag med finanskris, hungerkatastrofer, Syrienkris,  Afrikakris, Londonkravalle, väderkatastrofer i Kina och andra katastrofer.
   
  Den största katastrofen är nog varenda skattekrona i världen som har slängts ut  på
  forskningen om en ”obefintlig”  framtida klimatkatastrof.
   
  Då känns det helt enkelt ”puckat”  hur en del AGW-sjuka bl.a andra även här hos TCS
  filar på varenda ord för att hävda sin rätt om CO2:s klimatkänslighet.
   
  ” Det är synd om människan” sade redan Strindberg.
   
  God natt inför nästa dags katastrofer

 24. Olaus Petri

  Ditt sista stycke Börje, jag säger då det. Rakt in i ryggmärgen. 😀