En berättelse om två ”skiffergasdelstater”

Borrtorn

Ur en artikel i Wall Street Journal 2011-07-26

Politiker som sliter sitt hår över hur man kan skapa fler jobb kan studera skiffergasboomen längs New York och Pennsylvaniagränsen. Det är en fallstudie om en stat som omfamnar ekonomiska möjligheter, medan en annan har låtit miljöpolitiken övertrumfa utvecklingen.

Marcellus skifferformation som sträcker sig över 65 miljoner acres genom Ohio, West Virginia, västra Pennsylvania och södra New York erbjuder en av de största naturgasmöjligheter som existerar. Den tidigare Pennsylvaniaguvernören Ed Rendell, demokrat, insåg potentialen och upprättade ett regelverk för att uppmuntra och övervaka naturgasborrning, en strategi som fullföljts av republikanen Tom Corbett.

Mer än 2000 borrhål har borrats i delstaten sedan 2008, och gasproduktionen ökade till 81 miljarder kubikfot år 2009 från fem miljarder 2007. En ny Manhattan Institute rapport från University of Wyoming av professor Timothy Considine bedömer att en typisk Marcellus gaskälla genererar cirka $ 2,8 miljoner i direkta ekonomiska vinster för gasbolagen. $ 1,2 miljoner indirekta förmåner för företag som arbetar längs leveranskedjan, ytterligare $ 1,5 miljoner från arbetare som spenderar sina löner, eller markägare som utnyttjar sina royalties, plus $ 2 miljoner i federala, statliga och lokala skatter. Samt också 62 jobb. Statistik från Pennsylvania visar detta. Department of Labor och industry rapporterar att Marcellusborrning har skapat 72.000 jobb mellan fjärde kvartalet 2009 och första kvartalet 2011. Den genomsnittliga lönen för jobb i Marcellusskifferbranscher är ungefär $ 73.000, eller $ 27.000 mer än genomsnittet för alla branscher.

Department of Revenue anger att borrare har betalat mer än 1 miljard dollar i statliga skatter sedan 2006 – och siffrorna ökar. År 2011, första kvartalet, betalade 857 olje- och gasbolag samt filialer $ 238.000.000 i kapital- och utländska skatter samt franchise-, och företagsskatter samt arbetsgivaravgifter. Detta överstiger med ca $ 20.000.000 de sammanlagda betalningarna under 2010. Avdelningen har också identifierat $ 214 miljoner i personliga inkomstskatter som betalts sedan 2006 och som kan hänföras till Marcellusskiffer via leasingavgifter till individer, royaltyintäkter och försäljning av tillgångar. Allt detta utan några tecken på betydande skador på miljön.

Så har vi New York. Staten äger så mycket som 20 % av de beräknade Marcellusskifferreserverna, men gröna aktivister har väckt farhågor om den borrningsteknik som kallas hydraulisk spräckning och övertygade politikerna att anta ett effektivt moratorium. Manhattan Institute Studien visar att ett snabbt slut på moratoriet skulle generera mer än $ 11,4 miljarder i ekonomiska vinster från 2011 till 2020, 15.000 till 18.000 nya jobb och 1,4 miljarder dollar i nya statliga och lokala skatteintäkter. Detta är konservativa uppskattningar baserade på ett begränsat område. New Yorks Broome County, som gränsar till Pennsylvania och från vilken du kan se närliggande riggar där bla staden Binghamton ligger borde vara ett nav för skiffergashandel, är istället en utflyttningsort och dess ungdomar flyttar till jobb på annat håll.

En studie som beställts av länet under 2009 visade att Broome kan hålla upp till 4.000 källor, men bara hälften så många skulle skapa cirka 400 miljoner dollar i löner och förmåner, $ 605.000.000 i kapitalinkomster från hyror, royalties och utdelningar, och $ 43.000.000 i statliga och lokala skatteintäkter. Guvernör Cuomo har sagt att han vill lyfta New Yorks moratorium, och statens nyligen publicerade förslag till regler är ett steg framåt. Men de måste fortfarande genomgå juridisk och offentlig granskning. New York kommer dock fortfarande att ha förbud mot borrning i ca 15 % av statens andel av Marcellus och införa strängare regler än andra stater på privat borrning.

Min anmärkning:

Hur ska man som politiker och privatperson ställa sig till detta kan man undra? Ska vi se på det på samma sätt som vindkraft? Eller är det en annan och avsevärt grövre typ av miljöförstöring? Något att diskutera eller hur? Ett borrtorn kan ju också lätt tas ned och terrängen återställas precis som man påstår sig kunna göra med vindkraft.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  NY påminner ju lätt om Arktissituationen där de gröna vill att om rikedomarna ”när isen smält bort” skall ligga orörda ”för det är ju bäst för oss alla”. Se Arktispgmet som Per Green puffar för i gasavdelningen nedan.

 2. Christopher E

  Gasriggar är inte i närheten av samma miljöstörning som vindsnurror. Tornet (som inte är speciellt stort) står bara en kortare tid för att sedan ersättas av i princip ett skjul med gaskranar. Det behöver inte heller byggas lika kraftiga konstruktionsvägar som till snurrbyggen och hålen ligger inte höjder i bästa vindläge, snarare tvärtom. Se i rapporten ”the Shale Gas Chock” som jag länkade i en kommentar i Jonnys skiffergasartikel 4 aug.

  På den ekonomiska sidan skapar alltså gasen arbetstillfällen och sänkta energipriser, medan vindkraft ger färre arbetstillfällen och höjt energipriset…

  Behöver jag fortsätta… 🙂

 3. Jonny Fagerström

  #2
  Christopher E

  Vad vet vi om det här med hydraulisk spräckning som miljörörelsen hävdar är så miljöovänligt?

 4. Ingemar Nordin

  Jonny #3,

  Som Christopher E säger så är skiffergas inte jämförbart med vindkraft. Borrtornen är temporära och ersätts snart med skjul med gaskranar.

  Den andra miljöfaran som anförts av skiffergasmotståndarna är risken för att grundvatten skulle förstöras. Skiffergasen ligger emellertid långt under grundvattnet. Det enda som skulle kunna påverka grundvattnet är vid själva borrningen och då gasen tas upp. Detta tror man sig dock kunna undvika helt genom täta rör i borrhålen.

  Skiffergasen är ju också mycket mer ”hållbar” än vindkraft i den meningen att gasdrivna kraftverk inte slutar att leverera vid stiltje. Inga dyrbara ”smarta” elnät krävs. Det krävs ingen backup. Och det dödar inte fåglar eller fladdermöss.

 5. Ingemar Nordin #4

  Smarta elnät är nog ingen dum idé oavsett hur elen produceras.

 6. Ingemar Nordin

  Apropå vindkraftverk som fågeldödare, från Los Angeles Times:

  Federal authorities are investigating the deaths of at least six golden eagles at the Los Angeles Department of Water and Power’s Pine Tree Wind Project in the Tehachapi Mountains, the U.S. Fish and Wildlife Service said Tuesday.

  So far, no wind-energy company has been prosecuted by federal wildlife authorities in connection with the death of birds protected by the Migratory Bird Treaty Act and the Bald and Golden Eagle Protection Act. A prosecution in the Pine Tree case could cause some rethinking and redesigning of this booming alternative energy source.

  ”Wind farms have been killing birds for decades and law enforcement has done nothing about it, so this investigation is long overdue,” said Shawn Smallwood, an expert on raptor ecology and wind farms. ”It’s going to ruffle wind industry feathers across the country.”

  Nationwide, about 440,000 birds are killed at wind farms each year, according to the Wildlife Service.

  http://www.latimes.com/news/local/la-me-wind-eagles-20110803,0,2891547.story

 7. Rune

  Vindkraftsjobben som skapas är som AMS jobb , det måste skutas till skattepengar hela tiden .

 8. Mats

  Skiffergasen och de tekniska lösningarna runt detta är etablerat i USA vilket gör att dessa projekt blir mycket lönsamma – och det är lätt att förstå med den historia som finns med enkla lösningar för att klara energiförsörjning. Det är inget fel med enkla lösningar – alternativa sätt att producera el och drivmedel kan bara hävda sig med skatter på växthusgaser etc – skiffergas är en bra lösning förutsatt att ”modellerna” är felaktiga. Jonny, hade US haft ”råd” med alternativa energisystem utan kriget mot terrorismen? – ett alt hade varit en satsning på kärnkraft under 90-talet. Hur ett land löser sin produktion av el etc bör ses som en helhet där hela kedjan vägs in i ett miljöperspektiv, kärnkraft har stora möjligheter att ”vinna” – el och bränslen för fordon.

 9. Herre du min skapare. Nu kör TV2 ett gråtprogram om isbjörnar, smältande arktis  och global uppvärmning
   

 10. Maths

  #9 Ingvar

  Precis den typ av kommentarer jag (tyvärr) förväntade mig. Du verkar inte förstått vad programmet handlade om… Sorgligt.

 11. Ingvar Engelbrecht #9

  Tack för tipset. Jag hann bara se de sista minuterna av programmet.
  Om du grät eller hånskrattade vet jag inte, men jag som bara såg de sista minuterna av programmet blev nyfiken på fortsättningen.

  Det lilla jag uppfattade handlade mer om tillgång på matfisk för människor än om isbjörnar.

 12. För min del såg jag bara inledningen. Den innehöll följande:
  – Den globala uppvärmningen fortsätter
  – Isarna smälter
  – Isbjörnarna får det besvärligt
  Dvs de gamla vanliga klyschorna. Då växlade jag till Eurosport
   

 13. magnus

  Ingvar E

  För min del såg jag bara inledningen (…) Då växlade jag till Eurosport

  Vilket smidigt sätt att alltid få sina fördomar bekräftade och förstärkta. Samtidigt som man slipper lära sig något nytt:-) 

   

 14. magnus

  Ingvar E

  När jag gick i skolan var torskblock det billigaste som fanns att få tag på och det serverades flitigt skolmatsalen. (Ett torskblock är alltså en bit utav en mycket större fisk)

  Har du lagt märkt till att det nästan inte går att få tag på billig fisk numera? Och att torsk inte kommer i block utan som styckfrysta fileer på några hundra gram?

  Men i din värld så fortsätter allt att vara precis som förr antar jag. Det är bara lipsillarna som märker någon förändring 🙂

 15. Maths

  Då kan jag berätta att det inte var huvudspåret.

  Handlade ffa om hur ”vi” lyckades fiska ur ett av världens största torskbestånd utanför New Founland mm. för att vi inte kunna hålla handen ur syltburken. Dvs plockar ut mer än vad som hinner återskapas.
  Samma problem blir nu mer och mer uppenbart i Barents hav. Där tillkommer dessutom viljan att exploatera efter olja och vilka risker det medför.
  Frågeställningen genom reportaget var om vi lärt av historien… 

 16. Magnus!
  Kul att hacka på personen va!. Jag är 73 år gammal och har sett en djäkla massa förändringar. Och varit platser. Kom inte och snacka om ”min lilla värld”.
   

 17. Maths och Magnus

  Jag såg bara max fem minuter i slutet av inslaget men fattade snabbt att det hade handlat om utfiskning.

  Han som tipsade om programmet stängde av eftersom det tydligen förekom isbjörnar och tal om global uppvärmning i inledningen…

  Beteendet känns igen. Inget personligt, men visst finns det många som inte vill skeptiskt och nyfiket lyssna på vad som sägs?

 18. Johan M

  Om man vill jämföra vindkraft och gas så kan man ju leka med tanken hur Gotland skulle se ut i de tå scenarierna. Gottland har idag ca 150 vindkraftverk men planerar en utbyggand med ytterligare 500 (http://www.gotland.se/imcms/1729) Detta skall då leverera all den elkraft som Gotland behöver (om vi antar att de har ett utbyte med fastlandet där de kan sälja överskott och köpa vid behov).
  Hur kommer det att se ut med 650 vindkraftverk på Gotland? Om fastlandet inte är med att betalar utbyggnaden så står de där med elkraft för 75 öre/kWh. 
  Skall man sen fortsätta och även ersätta industrins hela energi behov så tillkommer ytterligare 500 vindkraftverk. Lite dyrare cement men det går säker att konkurrera.
  Dryga tusen kraftverk på en yta av 3.000 km2, ett i varje ruta på 1.500 m. 
  Med tanke på fågelstråken så är det bra om vi gör experimentet på Gotland i stället för på Öland.

 19. Men vad tusan!
  Skall inte inledningen tala om vad programmet skall handla om. Hade inledningen börjat med utfiskning hade jag stannat och lyssnat. Sluta att hacka på ”somliga”

 20. Pär Green

  Ingvar Engelbrecht # 12
  Jag såg hela, och visst var det lite isbjörn med. Men jag uppfattade det enbart som att Norge är rädd om sin fiskenäring. Vill därför inte ha någon sjöfart osv.
  Men vad som inte togs upp i programmet var hur Norge dammsuger efter matfisk utanför Afrikas västkust, finns inga begränsningar där inte.
  Fisken används till Norsk fiskodling och Omega3-piller.
  Läste nyligen att piratverksamheten nu mer finns även på Afrikas västkust.
  Nu importeras fiskkonserver från Asien till den befolkningen som tidigare levde på ett nu mer icke fungerande kustfiske!
  Jag frågade SVT efter möjligheten att se programmet via nätet.
  Frågade efter programmet och om det gick att titta på i efterhand.

  Ni sände Uppdrag Granskning som handlade om fiskodling och Omega3 för något/några år-sedan!
  Bland annat berördes fiske utanför Afrikas västkust!
  Var hittar jag de programmen?

  Hej
  Jag kan skicka dig en dvd, av upphovsrättsliga skäl, främst musiken i reportagen
  kan vi inte ha dom liggande på webben efter tre månader.
   
  Häls
  Pelle Westman svt.se
  PS
  Rovdrift. Oljespill, fiskdöd och (global uppvärmning) hotar världens mest sårbara ekosystem. I jakten på värdefulla naturtillgångar gör vi oss skyldiga till rovdrift i den känsliga arktiska miljön. Dagens effektiva fångstmetoder kan bli ett hot mot fiskbeståndet.

 21. Tack Pär för summeringen. Det finns många aspekter på fiske. Odlad fisk från Vietnam tex är ganska full av antibiotika. Storskalig dammsugning av ”vild” fisk är säkert ett hot mot beståndet.

 22. Pär Green

  Ingvar Engelbrecht # 12
  Och övriga det går det att se programmet igen den 11/8 kl 16:50, 13/8 15:30 och svt1 8/8 kl 04:15!
  Klimatförändringar nämndes men ingen eventuell orsak!
  En utökad sjöfart i Arktis med en olycka, oljeutsläpp blir inte att leka med!
   

 23. Pär Green

  Ingvar Engelbrecht # 21
  Jag är mycket tveksam till odlad ”rov” fisk.
  3 kg matfisk till 1 kg odlad lax! Samt risker med sjukdomar som smittar det vilda beståndet!
  Finns ett antal ytterligare problem.
  (du har kanske glädje av denna länk, http://kolla.tv/Standard.aspx)
  Där kan du klicka på resp pgm och få information!

 24. Pär Green

  Ingemar Nordin # 4
  Inga dyrbara ”smarta” elnät krävs.
  Vattenfall beskriver hur de kan vrida ut sista droppen och debitera mera!
  Fjärravlästa mätare
  Den nya generationens fjärravlästa mätare (Automatic Meter Reading – AMR) innebär något av en revolution för utvecklingen av såväl nätverksdrift som nivån på servicen för Vattenfalls kunder. Resultatet är att kunder kan styra sin förbrukning, tillvarata billig el från exempelvis vindkraft. Kunderna blir även fakturerade för sin exakta elförbrukning, istället för som tidigare, genom schablonavräkning.

 25. Den som är intresserad av gasutvinning kan läsa en artikel, ”Konsten att borra utan att lämna spår”, om borrning i Skåne. Den finns i Elbranschens systertidskrift Svensk Bergs- & Brukstidning nr. 4/2010
  http://www.bergsbruks.se
  Klicka på ”Tidigare utgåvor” och därefter på SBB 4/2010. Artikeln börjar på sid. 8.

 26. Förlåt så mycket. Skulle vara sid. 38.

 27. Ivh

  Ingvar Engelbrecht
   
  Programmet du hänvisade till handlade inte om global uppvärmning. Det handlade om utfiskning av torsk och miljörisker i Norra Ishavet nu när isen håller på att smälta bort. Det är överfiskning och oljutsläpp som ses som den största risken. Global uppvärmning nämndes bara i förbifarten men inte orsaken till den.
   
  Om man ska åtgärda eller förhindra miljöskador så är första steget att reda ut orsakerna och förutse riskerna. Jag har jobbat inom kärnkraftsindustrin. Där försöker man förutse alla möjliga och omöjliga risker.

 28. tty

  Johnny Fagerström #3

  Hydraulisk spräckning har använts i oljefält sedan 1948. Totalt har flera miljoner borrhål behandlats, inklusive många i Nordsjön.

  Ingen har märkt några miljöproblem (utom i några fall då åkare som fått betalt för att frakta begagnad spräckningsvätska till ett reningsverk tyckt att det var mera lönsamt att tömma den i ett dike någonstans). 

  De här historierna i ”Gasland” om folk som har metan i sitt dricksvatten är i och för sig sanna, men så har det varit i det aktuella området ända sedan man började använda borrade brunnar på 1930-talet och metanet har inget med ”fracking” att göra, vilket filmarna mycket väl vetat om men hållit tyst med.

  Det är för övrigt inte allt för ovanligt att samma sak händer på östgötaslätten där det finns alunskiffer strax under markytan. Det har t o m hänt att man fått upp så mycket metan att man kunnat avända den för uppvärmning. 

 29. Pia

  Ref. Ingemar Nordin nr 4.
   
  ” Skiffergasen ligger emellertid långt under grundvattnet”.
   
  Grundvattnet kan faktiskt ligga på olika djup, beroende på vilken nivå ytvattnet möter en ogenomtränglig yta. Det kan finnas grundvatten på några få meters djup. Men också på 12 000 meter, t ex i Pechenga på Kolahalvön.
   
  http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/27/021/27021854.pdf
   
  Man tror, att grundvattenförhållandena är stabila på 2-4 km djup men ingen svensk säkerhetsanalys är utförd, vad jag vet. På stora djup blir salthalten hög, men av isotopuppsättningen att döma handlar det inte om marint vatten från istiden.
   
  Alunskiffern kan också uppträda på olika djup. I Skåne öster om nordsydlinjen genom Andrarum är skiffern på grunda nivåer. Det är där SGU gjort undersökningar.
  Vid Haslöv utanför Malmö finns den på 2000 m djup.
  Se SGU avhandling nr 56 1985, The Scandinavium Alum Shales.
   
  Slutsatsen är alltså, att man inte alltid kan veta, hur ev gas och grundvatten ligger i förhållande till varandra.

 30. Christopher E

  Pia #29;

  Intressant information som säkert är helt riktig. Men jag tycker mig ha förstått att för den skiffergas som inventerats i större delen av världen är inte grundvatten ett problem, pga de olika djupförhållandena.

  Nu vet jag inget om geologin på Kolahalvön, men de tar ju kanappast dricksvatten från 12 000 m djup i det klimatet. Ej heller tror jag gasutvinning är aktuell i skifferlager som ligger mycket grunt (gissningvis är gashalten inte så hög då).

  Skulle det ändå finnas något område i världen där det ändå är ett potentiellt problem, får man väl lämna det eller se till att säkerhetsåtgärder räcker.

  Men ett argument för att stoppa gasutvinning från skiffer i stort kan inte grundvatten vara.

 31. Johan M

  Pia #29
  Hur är det med förekomsten av skiffergas och djupa grundvatten? Av det jag har läst så borrar man efter skiffergas där skiffret ligger tillräckligt djupt för att inte ha läckt ut all sin gas. Kan det finnas skiffergas och ickestabilt grundvatten på samma djup? Om grundvattnet rör på sig så borde väl gasen sedan länge ha försvunnit?
   

 32. Inge

  Det var väl på Kolahalvön som Ryssarna borrade världens djupaste hål och det kan ju tänkas att de hittade vatten djupt där nere. Djupt vatten har annars varit intressant pga värmeutvinning från berggrunden.

 33. Christopher E

  Apropå det här med grundvatten så läste jag i ett besläktat område att Israel har stora reserver av oljeskiffrar de tänker börja utvinna. Det intressanta är att tekniken förväntas frigöra vatten. Inte så dumt i det klimatet.

  Och apropå trådens ämne så är det högintressant att israelerna också hittat oerhörda mängder naturgas under havsbotten på sitt territorium. Kanske energimängder motsvarande saudiernas olja… Israel är alltså på väg att bli en energisupermakt, vilket måste kännas jobbigt både för vissa grannar och en del andra. Produktionen håller på att starta och börjar leverera kanske 2013.

  Vi läser i 5:e Moseboken 32:12-13…

  Herren ensam visade vägen,
  ingen annan, främmande gud.
  Han förde honom [Jakob] fram över landets höjder
  och lät honom äta av åkerns gröda,
  mättade honom med honung från bergen,
  olja från flinthårda klippan,
  Det tog några tusen år innan just denna gåva från Jehova kom invånarna till godo… 😉

 34. Christopher E

  #33,

  Skulle naturligtvis vara en tomrad efter ”flinthårda klippan” och min kommentar…

 35. Olaus Petri

  Christopher, tur att du lade in #34. Dina och guds ord är intill förväxling lika. Det har jag alltid tyckt. 😉

 36. Christopher E

  Olaus Petri #35

  😀

  Jag är ingen religiös man* men vill nog inte göra den jämförelsen ändå… tyckte det var lite pinsamt att min text gled ihop med inklistringen från nätbibeln (där var en tomrad i inmatningsrutan, jag lovar).

  Men visst är citatet om Israel träffande? Jag läste visserligen hela bibeln som allmänbildning i vintras, men just dessa Mose ord får jag erkänna andra artiklar tipsade mig om.

  *(om jag får erkänna för reformatorn Petri, ”officiellt” är jag faktiskt konverterad från lutheran till hindu, med namnet Vagish i min hustrus kultur. Och Vagish sanskritbetydelse är faktiskt Talets Gud, eller Gudarnas lärare… på tal om blygsamhet… 😉 )

 37. Thomas

  Christopher #33, det har även seglat upp en konflikt mellan Israel och Libanon var man skall dra gränsen ute till havs, så det kan bli en väldigt dyr gas om den leder till krig, vilket mycket väl kan ske i en redan explosiv region.

 38. Olaus Petri

  Det är oerhört träffande Christopher och det skulle förvåna mig storligen om inte någon ortodox rabbi införlivar dessa rader i sin retorik, detta alltså om Israel verkligen blir en gasjätte.

  Och numera har jag överseende med konvertiter. 😉

 39. Pia

  Christopher E nr 30, Johan M nr 31

  Avgörande är hur lättgenomtränglig berggrunden är där man borrar.
  USA med otät berggrund har haft problem med dålig lukt och skador på grundvattnet.

  I Skåne består skifferlagret av tre lager på varandra från olika tidsepoker, 542-416 miljoner år från nutid. Det översta och delar av nästa har drabbats av vulkanism som kokat bort organiska ämnen och därmed gasen för 3 miljoner år sedan. Shell borrade därför ner till det tredje lagret på 700-1000 meters djup.

  Grundvattnet hämtas i dag på 70-100 meters djup. Mellan grundvattnet och det område, där gas ev kunde finnas, är skiffrarna mycket täta, vilket försvårar kontaminering av giftiga ämnen från frackingvätskan till grundvattnet.
  Riskerna för läckage av radon och metan ansågs hanterbara.

  Frackingvätskan har i USA bestått av olika kemikalier, t ex isopropanol, saltsyra, etanol, etylenglykol, diesel, akrylamid. Det rör sig om minst 40 kubikmeter per borrhål. Risken för olyckor vid tappning från tankbilar kan inte helt uteslutas.
  Efter fragmenteringen pumpas så mycket som möjligt av vätskan upp till bassänger som kan vara otäta.

  Sammantaget borde gasutvinningen i Skåne ha kunnat klara miljöbalkens krav. Men det fanns för lite gas.

  Hur det ser ut i det mäktiga alunskifferlagret längs fjällranden i Jämtland och Västerbotten vet vi ganska lite om.

 40. Inge

  # 33

  Denna fyndighet är tydligen inom Israels gränser men Libanon kan även ha egna fyndigheter. Måste dock kollas först.

  http://fredimellanostern.wordpress.com/2010/07/28/naturgasfyndigheter-varda-miljarder-gor-israel-till-energiexportor/

 41. Christopher E

  Thomas #37

  Du är en pålitlig klippa då det gäller att få goda nyheter att transformeras till hotfulla mörkrets drivkrafter.

  Ser du på kartan länkad i #33 igen så ligger dock inte gasfälten bara längs gränsen mot Libanon, utan mestadels odiskutabelt på iraeliskt territorium (nja, inte odiskutabelt för dem som inte unnar judarna något territorium alls, förstås…)

  Mer intressant ur gränshänseende blir nog det gigantiska Leviathan-fältet längst ut under Cypern i så fall.

  Att biten som tillhör Gaza inte har gas beror nog snarare på utebliven prospektering än naturens nyck, är min vilda gissning…

  För övrigt så har Jordanien och stora reserver av oljeskiffrar, och det ryktas redan om ett samarbete med israelisk teknologi. Fredsskapande. Man måste vara lite positiv ibland, Thomas. 😉

 42. Christopher E

  Pia #39

  Tack igen för intressant information. Om jag fattat det rätt även tidigare så har Sverige tyvärr dragit något av en nitlott i naturens stora ”grannyra” med skiffergasen, även oavsett eventuell hänsyn till grundvatten.

  Inge #40;

  Gasbonanzan i världen nu är fullständigt fascinerande. Alldeles nyligen dömde peakalarmisterna ut naturgasen t.o.m. före oljan, men se vad som hände.

  Det enda problemet med exportdrömmar som Israels, eller USA:s, är att fyndigheterna av gas i världen nu är så stora att priset blir väldigt lågt. Det hade varit en annan sak om israelerna varit ensamma.

  Men se EIA:s rapport, som ändå bara omfattar ca hälften av världen (karta på sid 3, men varning för stor fil!). Det är helt omvälvande siffror.

  Man förstår att klimatalarmismen skruvar på sig, för i princip ingen tror att denna gas inte kommer att användas.

 43. Thomas

  Christopher E, visst har både Israel och Libanon gas som odiskutabelt ligger på deras eget område, men sen när har det hindrat stater från att bråka som det som finns på omtvistat område? Hade inte Kuwait och Irak tillräckligt med olja själva för att undvikit krig för att Kuwait borrade snett in under Iraks gräns?
   
  Det som minskar risken för konflikt är att USA ställt sig på Libanons sida, vilket förhoppningsvis tvingar Israel att kompromissa.

 44. Christopher E

  Thomas;

  Jag är övertygad om ingen av oss vill ha ytterligare konflikt i mellanöstern.

  Låt oss hoppas att libaneserna hittar gott om egen gas (vilket jag unnar dem) utan att behöva flytta gränsen mot Israel. En territorialgräns vinkelrätt mot kusten känns så självklar längs denna raka kust, att utgången nog är given, även om just Hizbollah i Libanon ser Israel som en ”icke-nation”, och därmed utan gränser alls.

 45. Olaus Petri

  Eller också kanske Israel helt enkelt nöjer sig med att hålla sig på sin kant Thomas. Landet brukar snarare behöva kämpa för att behålla sina gränser.

  nkom för dig Thomas – Nabucco:

  http://www.youtube.com/watch?v=y0EAL3vXZrM

  😉 

 46. Olaus Petri

  Eller också kanske Israel helt enkelt nöjer sig med att hålla sig på sin kant Thomas. Landet brukar snarare behöva kämpa för att behålla sina gränser.

  Enkom för dig Thomas – Nabucco:

  http://www.youtube.com/watch?v=y0EAL3vXZrM

  😉 

 47. Thomas

  Christopher E #44, inte för att jag är någon expert på internationell havsrätt, men med tanke på hur sällan USA går emot Israel så kan man misstänka att Libanon nog har en del på fötterna för sin version av gränsdragningen.
   
  Olaus, behålla gränser har väl inte varit något för Israel? De har i olika etapper erövrat och/eller ockuperat land från samtliga sina grannländer. Än idag erkänner inte Israel att de har någon gräns österut mot Västbanken.

 48. Christopher E

  Olaus Petri;

  Du är min idol… fick fundera lite över kopplingen till Verdi 🙂

  Låt oss också säga att jag visste vad talade om när jag antog att Jehovas gåvor över Abrahams ättlingar i Kanaan skulle väcka lite olustkänslor i vissa läger.

  Tror dock inte det blir någon vidare internatinell konflikt utöver bakgrundsnivån i regionen.

 49. Christopher E

  Thomas;

  Kollar man ditt påståeende om ”USA:s stöd” till Libanon visar det sig inte vara riktigt så…

  ”The US notes that Lebanon in October 2010 and Israel in July 2011 have submitted to the United Nations claims to their adjacent exclusive economic zone limits,” the US Embassy in Beirut said in an e-mailed statement over the weekend. ”The United States has not and will not endorse either Israel or Lebanon’s claim. We are not a party to this issue, which must be resolved diplomatically by the parties themselves.”

  Dessutom ligger inte någon av de aktuella fyndigheterna inom Libanons förslag till gräns, utan det handlar mer om eventuell framtida prospektering.

  Mot Libanon talar starkt att de nyligen redan kommit överens med Cypern om dessa gränser, och att den nypåkomna opportunismen motsäger deras ståndpunkt då.

  Låt gasen flöda. De israeliska olje- och gasfälten kan dessutom säkert ge sysselsättning åt arbetslösa palestinier.

 50. Jag letade lite efter Svenska fyndigheter och fann detta:
  http://blogg.expressen.se/infowarspunktse/category.jsp?catid=5199
  Någon som vet mer?

 51. Pär Green

  C-G Ribbing # 50
  Mer info hittar du här.
  http://www.igrene.se/1/Ny_Siljansringen.html

 52. Thomas

  Christopher #49, jag baserade mitt påstående på en artikel i Haaretz från någon vecka innan det där uttalandet du citerar kom.

 53. Olaus Petri

  Thomas, lite OT, men Israels fasta gräns upphörde mot bakgrund av försök att driva alla judar ut i havet, en ambition som är högst levande än idag. Vill dessutom åminna om att Israel återlämnat territorier som det erövrat.

  Fast visst, Israel är inte fläckfritt. Men nu vi får hoppas att de nya gasfyndigheternas kommer att leda till ett gott samarbete mellan nationerna i regionen.

  Always look at the bright side of life… 😉

 54. Olaus Petri

  Christopher #48.

  Tackar! 🙂
   

 55. Thomas

  Olaus #53, för att använda dig av din retorik så upphörde Israel fasta gränser när de försökte driva ut palestinierna i öknen (vilket de började med redan innan staten ens var utropad), en ambition som är högst levande på Västbanken än idag. Israel återlämnade det territorium de erövrade i sitt angrepp på Egypten 1956 efter hårda påtryckningar från USA. De återlämnade samma land de erövrade nästa gång de angrep Egypten 1967 först efter kriget 1973 som var såpass jämnt att Israel insåg att det var värt att byta ut land mot fred. De har dock behållit land de erövrade från Syrien samt palestinskt land.
   
  Fast nu kanske vi skall sluta den här OT diskussionen.

 56. Olaus Petri

  Thomas, du ger som vanligt det polyfemiska tunnelseendet en stort ansikte. Var är rimmet och resonen? Nyanserna?

  För övrigt tror jag inte att Noaks ark räcker för att rädda världens alla AGW-översvämningsoffer. Till det krävs något än mer sakralt och sanningsbärande – ett Ship to Gaza.

  Nöjd? 😉

  Men jag håller med dig. Detta är inte rätta platsen för mig att berätta om att judarna inte ensamt bär ansvar för situationen i MÖ.

   

 57. Johan M

  Pia #39
  Tack för mycket bra information. Vet du hur det ser ut i Polen, det är väl det område i vår närhet som kommer att exploateras först?

 58. Pia

  Johan M, nr 57
   
  Ja, Polen har enligt amerikanska prospekterare 1,5-3 triljoner kubikmeter skiffergas, vilket skulle räcka för Polen i 100-200 år med nuvarande gasförbrukning.
  Polen importerar i dag 65 % av sin gas från Ryssland.
   
  Skiffergasen finns på 3-4 km djup, vilket minskar riskerna att förorena grundvattnet. Utvinningen bedöms kunna börja om två år.
   
  Billig skiffergas skulle minska EU:s beroende av rysk gas. En del kolkraftverk skulle kunna stängas.
  Gazprom kallar skiffergasen en bubbla och en fara för dricksvattnet. Miljövänner fruktar att den kan störa en massiv utbyggnad av vindkraften och förbereder uppvaktningar i Bryssel för att förmå EU att stifta lagar, som gör utvinningen så dyr som möjligt.
   
  Frankrike har förbjudit den ”nya metoden” hydraulisk fragmentering fast den använts i ca 60 år då konventionell olja och gas utvunnits på 1500-6100 meters djup, där omgivande berg inte är tillräckligt porösa för att medge en snabb process.
   
  Men Polen satsar lugnt vidare på skiffergasen. Premiärministern besökte i feb 2011 Norge för att få hjälp med utvinningen. Utrikesministern fick fram ett samarbetsavtal med USA i mars.

 59. Johan M

  Pia #58
  Ju mer man läser om skiffer gas desto mer inser man att vi lever i intressanta tider. Man får lite känsla av att man lever i ett skifte som har rätt stora konsekvenser för både miljö, energi och inte minst politik. Det känn lite som om världen diskuterar radiorör utan att inse att någon just uppfunnit transistorn.
   
  För egen del känns skiffergas som lite av en besvikelse; teknikfreak som man är hade man hoppats på att fusion skulle rädda världen (mycket coolare teknik även om man får ge viss kredit åt någon som kan borra ett horisontellt hål på 1000 meters djup) men det får man kanske vänta på ytterligare hundra år med de energipriser som skiffergas för med sig  🙁