Elvinster möjliggör vindkraft ??

ackja
Ja – det tycker elbolagen. Vad tycker ni? 
”Elkunder kan själva anpassa sin förbrukning…” – den var bra.
Mycket ska man höra innan öronen trillar av…

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Michelangelo

  Vem vill ha ”smarta ” elnät . De som vill de kan ju få betala.
  Själv vill jag ha en smart energipolitik där de gröna bör hålla tassarna borta. Billigt = Bra. I alla lägen.
  Jag vill inte vara med att betala ett system som inte behövs och som innebär en övervakning av medborgarnas privatkonsumtion.
  Om de är ngn som undrar var alla dessa aktivister kommer ifrån och vilka som är med att betala så finn en artiel av David Bokker att läsa:
   the British Council, created more than 70 years ago to stage lectures on Shakespeare and Jane Austen, and to spread the use of the English language.
  In recent years, however, on the initiative of Lord Kinnock when he was its chairman, the British Council has been hijacked to promote the need for action on climate change. In answer to a Freedom of Information request, we can now see some of the curious ways in which the British Council has been spending our money.
  More than £3.5 million has gone on recruiting a worldwide network of young ”climate activists” in over 70 countries to engage in climate change propaganda – what Marxists used to call agitprop – and to pressure their politicians to join the worldwide struggle. Under a programme called Challenge Europe, £1.1 million has been paid out to fund young ”climate advocates” in 17 countries across Europe, including Britain itself. But £2.5 million has been spent on a more ambitious project to recruit a global network of 100,000 activists in 60 countries across the world, led by 1,300 young ”International Climate Champions”, to participate in ”international peer networks, both in person and online, to share ideas, projects and experiences”.
  Of this sum, £303,093.24 went to China; £71,262.91 to Brazil; £53,006.25 to Japan; £70,132.88 to India (including £11,000 to Dr Pachauri’s Teri institute); £77,507.89 to oil-rich Qatar; and £50,000 to the US. There was £120,000 for a dozen different countries in Africa, including £14,000 to fund climate champions in starving Zimbabwe.
  Från The Telegraph
    

 2. Pär Green

  Svenska elnätsföretagen: Vi måste få gå med vinst – för klimatets skull
  Alltid kul med en klimatbonus!

 3. Pär Green

  Bara att börja backstugor igen.
  Vissa funktioner skulle aldrig överlåtas till vinstdrivande företag.
  Blir det en intressant debatt i nästa val?
  Som du röstar får du svar.

 4. Pär Green

  Bara att börja bygga backstugor igen.
  (skulle det vara)

 5. Pär Green

  En insändare: http://www.e24.se/pengar24/din-ekonomi/el-och-varme/elnotan-steg-med-24-procent_2606341.e24
  Elpriset sätts bla efter det mest ineffektiva sättet att producera elen. Skulle vi acceptera den prissättningen i något annat sammanhang? Tex anlita en byggare för 2-3000kr/timme, skulle inte tro det. Fixar inte politikerna detta till nästa val blir det här sannolikt en valfråga.

 6. Pär Green

  Ta en titt på din faktura angående el!
  El-överföring 17,20 öre
  Energiskatt 28,00 öre
  + Moms 25%
  Lätt att sänka inkomstskatten när kulorna ramlar in?
   

 7. bom

  PG
  Precis! SvD ägnar en hel sida skriven avTorbjörn Isacson (vars normala kall verkar vara ”börskrönikör”) åt ELMARKNADEN. Emellertid nämnes inte ett ord om statens beskattning via våra elmätare och moms på skatten eller att vi betalar för investeringen i de VKV som är på väg att ruinera oss. Udden är enbart riktad mot det brottsliga triumviratet EON-FORTUM-VATTENFALL. Den fjärde gangstern som rånar oss via mätaren nämligen STATEN (som är den värsta för dom tar oss ju lika rått vid bensinpumpen också) låtsas journalistidioten alls inte om. Det är ju staten som byggt förutsättningarna för detta rofferi och staten (s+mp då vill jag minnas) äger ju dessutom Vattenfall och dubbelrånar oss därmed.
  Men det är klart att gammalmedia aldrig anfaller staten för då skulle man ju utan presstödet gå i konken. Därför är också journalistiken i Sverige sämst i världen!
   

 8. Pär Green

  De fyra storbankerna håvade in 46,5 miljarder kronor i vinst 2010. Det tjänar deras största aktieägare storkovan på. Samtidigt som du får allt dyrare bolån.

  Det var inte så väldigt längesedan som de räddades från KK!

 9. Håkan Sjögren

  Pär Green # 8 : Det är ju marginalprissättningen, som förutom alla klimatrelaterade skatter och andra,  driver upp priset på elströmmen. Marginalprissättningen på el gör att även den billiga strömmen från vatten- och kärnkraft prissätts ju enligt det dyraste produktionssättet, som exempelvis havsbaserad vindkraft och andra otillräckliga källor i elbristens spår.
  Varför inte i stället besluta att av alla producenter köpa strömmen för deras produktionskostnader plus 10-20 % i pålägg för skälig vinst och nätförluster? Alla vet säkert hur mucket ström de släpper ut på nätet timme för timme. Därför kan det inte vara svårt att med hjälp av datorkraft beräkna det genomsnittliga priset för konsumenterna.
  På det här viset skulle även de riktigt dyra producenterna kunna sälja sin dyra ström utan vare sig de själva eller konsumenterna behöver gå i konkurs. Industrin skulle kunna få tillgång till ström för måttliga priser och anställa fler medarbetare i stället för att stoppa produktionen på grund av alltför stora elkostnader. Mvh, Håkan.

 10. Pär Green

  En klok en skrev. bland annat!
  En vision är att alla skall kunna se uppvärmningen av sitt boende som en medborgerlig rättighet och inte som en stor kostnad.Företag skall inte behöva fundera över elpriser och tlllgång till el hurvida de skall investera i Sverige.Vi ska producera elförsörjningen så att vi har en ständig överkapacitet och med den teknik som nu finns tillgänglig så är det bara viljan som saknas.
  Vi ger Vattenfall ett helt nytt uppdrag där vi gemensamt skall göra sveriges EL till den billigaste i världen istället för att maximera statens intäkter.Så bygger vi framtiden så bygger vi välfärd så kan vi avlasta både miljö och medborgare från kostnder och framtidsångest.Vi ska skicka ett tydligt budskap om att statens uppgift är inte att pungslå medborgarna med höga energipriser och elskatter.Statens uppgift är den omvända.
  Vi skall skapa så mycket El som möjligt till en så låg kostnad som möjligt.Det är som att skapa egna oljekällor för Sverige och för den som är orolig för klimatet så ger denna målsättning minskade ”skadliga klimateffekter” som en ren bonus eftersom det blir billigare att bedriva elintensiva miljöavlastande processer och fler kan därigenom komma till stånd samtidigt som elen bättre kan kunkurrera med oljan.
  Vi ska inte släcka ljus ! Vi ska tända och sprida det!!
   

 11. Jan-Erik S.

  PG #6:
  Helt rätt.
  Det de gungorna på gungorna tar de igen på karusellerna (vindkraftverken).

 12. Jan-Erik S.

  Rättelse:
  Det de förlorar på gungorna tar de igen på karusellerna (vindkraftverken)…ska det naturligtvis vara.

 13. Slabadang

  Logisk enkla slutsatser.
  I Sverige är ”klimateffekten” lika med NOLL eftersom nästintill 100% av Elproduktionen redan är CO2 fri.
  All vindkraft måste backas upp av en lika stor reservkraft.
  Vindkraft är det dyraste sättet att producera kommersiell El idag.
  Ett system som prisätter efter det dyraste sättet att producera EL är ett uppenbart ohållbart missfoster.
  Bara det ovanstående i sig gör att vansinnet omedelbart måste stoppas.Det är ologiskt orättvist improduktivt och har endast negativa effekter för alla utom för de som tjänar stålar på skiten.
  När kostnaderna är enorma och den påstådda effekten för klimatet är NOLL så måste vi inse att särintressen och dumhet stry över våra politiker som har NOLL respekt även för vilka kostnader och skatter de belastar medborgarna med.De har för mycket skattestålar att förskingra ut i tomma intet helt enkelt.

 14. Björn

  Dum, dummare, dummast. Korkad, mer korkad, mest korkad. Intelligenta människor tänker först innan de uttalar sig, till skillnad mot de andra som gör tvärtom, uttalar sig först utan att ha tänkt. Begreppet smarta nät kan bara ha uppfunnits av tankelösa gröna idealister. I dessa människors hjärnor existerar bara el och energi som ord utan teori och verklighetsförankring. Att tala om smarta nät är bedrägligt eftersom sådana nät knappast är realiserbara utan stora icke lönsamma investeringar och med tekniskt mycket stor störningskänslighet. Det vi som konsumenter behöver är optimalt dimensionerade nät inkluderande ekonomi, teknik och flexibilitet. Att tro att ett plotter av små anläggningar skall kunna både leverera och köpa el utan stora tekniska problem, är naivt och korkat.
  En stabil elförsörjning kräver noga genomtänkta och analyserade nätlösningar för att kunna förse alla individer med billig och avbrottsfri el. Vi blir alla förlorare om vi låter idealism styra teknikutvecklingen. Smarta nät är ett uttryck för teknisk idealism som snarast som idé bör slängas på soptippen.
   
   

 15. Kent Forssgren

  Fortsättning av eldebatten i Kvällsposten
  Elnäten mjölkar kunderna.
  Villaägarna har den senaste tiden kritiserat prisbildningen i elnäten. Jonas Jacobsson (M) anklagar oss – felaktigt – i Kvällsposten (4/2) för att vilseleda.
   
  Debatten tjänar därför på några klargöranden. Villaägarna har under flera år presenterat rapporter som visat på stora prisskillnader i elnäten. Elnätsbolagen har svarat att dessa skillnader beror på att glest befolkade nät blir dyrare per kund än tätt befolkade.
  Därför presenterade vi i början av januari en undersökning som jämför liknande nät med varandra; täta med täta, och glesa med glesa. Undersökningen visade att stora prisskillnader återstod att förklara. Omständigheter såsom väderförhållanden förefaller inte heller förklara prisskillnaderna, eftersom närliggande nät uppvisar stora prisskillnader, även sedan man tagit hänsyn till nätens täthet, alltså hur många meter ledning varje kund i genomsnitt betalar för. Specifika förutsättningar kan fortfarande förklara en del av prisskillnaderna. Men mer sannolikt är att det är respektive nätbolags avkastningskrav som är kostnadsdrivande.
   
  Detta konstaterar även den myndighet – Energimarknadsinspektionen (EI) – som ansvarar för tillsynen över denna monopolmarknad. Det är också sedan tidigare känt att kommunala bolag eller bolag med stark lokal förankring har lägre avkastningskrav, och därför även lägre priser. Eftersom det således är uppenbart att det är fullt möjligt att driva elnätsverksamhet till en lägre kostnad för kunderna inställer sig frågan; varför ska kunderna acceptera något annat? Kärnan i vår kritik rör den prismodell som EI använder för att bestämma vad som är ett skäligt pris. I modellen antas att näten – som i verkligheten är ett antal decennier gamla – är nya, vilket höjer priserna för kunderna. Samtidigt antar prismodellen att näten är gamla, och därför har höga underhållskostnader, vilket också höjer priserna.
   
  Vidare överskattas den tillåtna vinstnivån, vilket även Konkurrensverket har konstaterat vara ”ställt utom allt rimligt tvivel”. Jacobsson nämner att ett antal nätbolag har blivit återbetalningsskyldiga. Det stämmer, men det var resultatet av en tidigare prismodell som sedan dess skrotats till följd av att branschen motarbetat den. Den nya prismodellen innebär en orättfärdig förmögenhetsöverföring från kund till producent, och vi kan´bara hoppas att Maud Olofsson stoppar den.
   
  JAKOB ELIASSON Energipolitisk expert Villaägarnas riksförbund
  Publicerat 14 feb 2011 08:12
  http://kvp.expressen.se/ledare/1.2328579/debatt-elnaten-mjolkar-kunderna
   

 16. Slabadang

  Björn!
  På tal om dumhet. Piers Corbyn gör en intressant tankväckande jämförelse mellan ”plattjordingar” från medeltiden med nutidens tankebanor inom klimatsekten.
  Om Corbyn har helt rätt i att solen och månen styr vårt klimat i kombination med sina magnetiska gravitation och strålningpåverkande forcings och till och med kan tillämpa och förutse dessa ”forcings” på vädret och klimatet.
   Då är det lätt att förstå hur han betraktar den traditionella meteorologin samt klimatvetenskapen som plattjordingar eftersom de helt i linje med plattjordingarna på sin tid saknade en dimension i sin världsalltsbetraktelse och för dem så är solen passiv och som ”fäst på himlavalvet”.
  2D mot 3D.När ska klimatsekten ta på sig 3-Dglasögonen och flytta ut perspektivet från det jordfästa tänkandet till det astronomiska storheternas betydelse och perspektiv.Vi har verkligen på fötterna för att kalla CAGWarna för ”plattjordingar”.
  De moderna Galileo och Copernicus heter Svensmark och Corbyn.Vilka som sitter i den katolska kyrkan är lätt att identifiera.

 17. Kent Forssgren

  På tal om Pirece Corbyn. Hans prognos för resten av februari: pälsen på.
  Now, on cue in the wake of a tremendously deep Atlantic Low (933mb*), cold blasts of often harsh winter weather are returning and we expect them to continue with certain already predicted short milder breaks through the second half of February as first forecast in detail in mid January. *See http://www.westwind.ch/?link=ukmb,http://www.wetterzentrale.de/pics/,.gif,bracka,brack0,brack0a,brack1,brack1a,brack2,brack2a,brack3,brack4
  ”This dramatic change is part of a world-wide re-organizing of the main circulation patterns (Jet streams N & S hemisphere and Inter-Tropical Convergence Zone) cause by this ’ET’ SLAP (Extra Top Solar Lunar Action Period) 10th-12th Feb predicted by our SLAT6a (Solar Lunar Action Technique). This Arctic plunge for Britain, Scandinavia & Europe is matched by a simultaneous warm-up of most of USA from the South” said Piers

 18. Michelangelo

  #6# Från och med 1 januari så är energiskatten på el 35, 4 öre / kWh och den reducerade energiskatten 23,4 öre inklusive moms.
  Dessutom tillkommer moms på 1) nätavgiften samt 2) Elavgiften, dessutom finns en lagstadgad kvotplikt för elcertifikat som är 17, 9 procent. Håller helt med om denna sidans skribenter som är förvånade över journalisternas flathet mot beskattningen. Den utgör ju trots allt den större andelen av vår kostnad för elen.(förbrukning + nät). En horribelt stor kostnad som i sig berättigar till uppror och politikerförakt !

 19. Ture Marklund

  Om jag som företagare vill sänka min kostnad på min produkt för att kunna kunkurera, är det omöjligt att höja produktpriset. Samma sak borde också gälla för Energibolagen/nätbolagen. De flesta Elnäten i sverige är 40-50 år gamla och därmed också avskrivna.
  1999 hade jag ett Elpris på 12 öre/idag 71 öre per KWh och en nätöverföringsavgift på 9,5 öre/idag 18,5 öre. 1999 fanns ingen enerigskatt bara moms på El uttaget. Mina skatter(utsläppsrätter, energiskatt, Elcertifikatavgifter, moms, etc) är ca 60%. Vad gör vi. Vi måste tydligen göra som i Egypten 

 20. magnus

  Fast även  ”vanlig” vädertjänst (minns ej vilken) sade för ett par veckor sedan att kylan skulle återkomma, med eller utan stjärnor.
  få se hur det utvecklas

 21. Michelangelo

  # 17#  Det är väl bara politiker  som blir tagna på sängen av ett sådant scenario. Vi andra har intecknat utvecklingen genom ett ökat sparande för att täcka de galopperande kostnaderna för energi och energiskatter+moms .

 22. Om man bortser från den lilla hänvisningen till klimatet på slutet så var det väl en ganska bra beskrivning av hur privata företag vill ha full kontroll över sin prissättning och sina vinster utan ingrepp från staten. Trots att de som i det här fallet har monopol på den nätmarknad där det äger nätet.
  Smarta elnät där kunden kan anpassa förbrukningen handlade väl inte om enskilda nätanslutna slutkunder, utan de som levererar störmmen via näten – till slutkunderna?
  Kanske borde både elproduktion och distribution förstatligas, så att det blir lika bra eller lika dåligt för alla… nu tycks det ju bara vara bra för några få?

 23. Michelangelo

  #19# Det är för kallt för att slagga i kungsan …

 24. Adolf Goreing

  Hörde att Hells Angels sålde billig finsk brännolja på svenska sidan. Kan de inte köpa en kabel billigt och koppla upp sig mot baltikum och ryssland? Sälja svart el. Det vore nåt. Det enda problemet vore väl den dag man eventuellt inte kan betala elräkningen. Snacka om elchock.

 25. Michelangelo

  ”22” Smarta elnät är ett nytt sätt att djävlas med befolkningen.
  Ett elnätens FRA,  typ.
  Kontroll över det offentliga rummet (CCTV), internet, telefoni och elanvändning . Vad blir det härnäst ?

 26. Rosenhane

  Uffe #22
   
  Du ådagalägger dina sossars och den övriga vänsterns synsätt förträffligt; Förstatliga hela skiten så att alla får det lika dåligt.
  Jämlikhetsfilosofin i ett nötskal.

 27. Björn

  Slabadang [16]; De där plattjordingarna kanske dessutom var plattfotingar.

 28. Slabadang

  Rosenhane!
  Jag tycker att staten skall äga nätet och upphandla både elleveranser och nätdrift utbyggnad och underhåll.Att blanda rollerna som nu och sitta på flera stolar samtidigt och där en del av stolarna saknar ben blir bara en jäkla soppa.
  Det nuvarande systemet är allt annat än genomtänkt.

 29. Slabadang

  Björn!
  ”Platta pannor” var ju av rasbiologiskt intresse och Arrehnius sysslade ju med rasbiologi…  så jag vet inte men det kanske hör ihop på nåt sätt? 🙂 De kanske har handplockat de plattaste pannorna till tjänstgöring i klimatkyrkan? 🙂

 30. Adolf Goreing

  Vad har en stark stat med vänstern att göra? Vad ska vi överhuvudtaget ha en stat till om den inte gör det bättre för medborgarna? Enkel fråga: har det blivit bättre med avregleringarna? Isåfall: för vem?
  Det är kanske dags att gå ner till Sergels torg och starta en revolution?
  F.ö tycker jag att det är märkligt att vänstern har svalt hela klimatköret så lätt. Ingen kritik alls, inte ens mot Al Gore. Inte undra på att S har tappat, Tror inte att vanliga sossar känner igen sig. Offra välfärd för ”klimatet”? En brytning med gröna fascisterna och återtaget elmonopol skulle garantera segern för ”s” 2014.

 31. Kent Forssgren

  Slabadang. Det borde kanhända vara så att all infrastruktur skall ägas avs staten. Konkurrensen och den fria marknaden fungerar helt uppenbart inget vidare när få företag blir för stora, köper upp varandra och dominerar marknaden. Dessutom placerar sig i sketteparadis så att ingen skatt behöver betalas.
  Ett problem med staten som ägare dock. Då har vi de politiker som vi nu skäller på vid rodret i alla fall.
  Hur man än vänder sig…

 32. Rosenhane #26
  Var inte så negativ. Jag håller med Slabadang om att nuvarande system är en soppa.
  Ungefär som Trafikverk och brukare. Lika korkat. Illa nog att dela upp tågtrafiken i räls och tåg… Än värre blev det bär Banverk och Vägverk slogs ihop. När jag hörde det första gången trodde jag att det var et jätteroligt aprillskämt vid fel datum…
  Men det blir väl så när man till varje pris ska minska statens intäkter för att locka röster, och låta konsumenterna betala på annat sätt än genom intäkter till gagn för det gemensamma.

 33. Slabadang

  Kent!
  Därför är de rent funktionella uppdragen så viktiga.Instruktionen för det staliga närbolaget skulle helt enkelt vara ”Att för Sverige leverera el till sina kunder på ett så billigt och tillräckligt säkert sätt som möjligt.

 34. Michelangelo

  Dags för en folkomröstning om vindkraftverk över 35 meter och smarta nät !
  Gärna följt av 20 års tankeförbud.

 35. Michelangelo

  #30# Det finns inga idébärare . Jfr nuvarande LO ledare med Stig Malm t.ex, Mona Sahlin med Olof Palme. Ja du ser hur det haltar.
   
  #31# Håller med om att viss infrastruktur ägs bäst av det allmänna, avlopp (kommunalt), dricksvatten (kommunalt),  allmänna vägar (statliga / kommunala)) och allmänna elnät (statliga) är typiskt sådant som bör ägas av det allmänna. Tveksamt dock om värmekraftverk och elbolag bör vara i kommunal ägo.

 36. Slabadang

  Vilken underbar kölhalning av MSM!
  Varför MSM helt tappat sin trovärdighet.Det börjar ryka om det journalistiska reservatet.Rätten att manipulera hyckla och desinformera blir allt mer ifrågasatt och när Olle Andersson från Raport är leverantör av sågningen blir det inte sämre.
  Ett ABSOLUT MÅSTE LÄSAS!! Flashback TCS och Wikleaks är samma andas barn.MSM är den korrupta politiseringens.Det börjar knaka i fogarna på den politiskt korrekta diktaturen.MSM har glömt att fråga sina kunder vad de förväntar sig.MSM har spelat bort sin roll helt enkelt. När de inte levererar fakta och alternativa analyser så ska de bort.
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/02/12/flashback-stoppade-h-xprocessen-mot-julian-assange

 37. Toprunner

  Sandstedt (SD) gjorde en rejäl vurpa i riksdagen häromdagen då hon räknade fel men man kan förstå etablissemangets ansträngningar att förlöjliga henne bättre om man läser den här lite mer klarsynta analysen : http://eublogg.wordpress.com/2011/02/14/sa-har-borde-sandstedt-ha-sagt-i-kammaren/
  Det är inga småpengar energiomställningen kommer att kosta och knappast en fråga regeringen Reinfeld vill diskutera.

 38. Slabadang #36
  Det är belysande vad just Olle Andersson skriver:
  >Ingen läser the Telegraph eller der Spiegel på redaktionerna.
  Kanske de gör det men nyheter filtreras. Om det inte vore för webben skulle vi leva i en fullständigt filtrerad nyhetsvärld.  Svenska tidningar? Radioapparater med mer än FM?. TV-apparater med mer en Svensk TV? Förutom parabolägare? Minns idén med parabolförbud?? Alla här! Lyft blicken och se vad otroligt filtrerat och ”ensat” MSM:s nyhetsflöde är.

 39. Ingvar E och Slabadang
  Klimathysterin har verkligen varit en ögonöppnare för hur det står till i svenska MSM……
  men de allra flesta i detta arma land tror fortfarande att de får en allsidig granskning i aktuella frågor, utrikes händelser osv, genom att läsa dessa svenska Propagandablad, och genom att titta på SVT-producerade ”nyheter”
  Men fler och fler vaknar upp, och inser hur illa det är ställt på den fronten, tack vare nätet……
  Tack Al Gore! (obs utropstecknet) 😉

 40. Ann L-H

  Adolf Goering – # 30. Hela klimatköret är ett vänsterprojekt. Det har organiserats av socialisten M Strong och backats upp av div. vänsterledare. 
  T ex 1974 (!) uttalar Olof Palme sig i Svenska Dagbladet om år 2000: ”Förändrat klimat är största hotet”.
  Politik eller vetenskap?

 41. Peter Stilbs

  Ann L-H #40 – vid den tiden gällde ju fara för ny istid – men Olof Palme’s tennispolare Bert Bolin kanske hade andra åsikter? 

 42. Ulla Henning

  Lars Ohly och Kent Persson ger lösningen på de höga elpriserna i Sydsvenskan i dag. Lösningen är vindkraft därför att kärnkraften är opålitlig!!!

 43. Ann L-H

  Peter S – För Palme 1974 gällde det att motivera kärnkraftsutbyggnaden genom att underblåsa riskerna med en ökad koldioxidhalt i atm.
  Tanken på koldioxidens eventuella uppvärmning av atmosfären hade ju ventilerats av Revelle/Keeling och Bolin sedan slutet av -50talet.    

 44. Håkan Bergman

  Adolf #24
  Men kan man verkligen använda svart el för belysning?

 45. Håkan Bergman

  Fram med plånböckerna, dags igen:
  http://umm.nordpoolspot.com/web/umm_details.cgi?u_id=42248&umm_type=2
  Som om inte elpriserna vore illa nog, men varför den senaste tidens uppgång?
  http://www.nasdaqomxcommodities.com/charting/ChartingBin.aspx?dtype=historymultiNP&instid=NOPNONKDUMMY785,NOPNONK00183313&srcan=cp,sp&xtitle=Euro&width=616&height=200&legendtxt=System%20price,%20Front%20quarter%20forward%20price&alpha=0

 46. ThomasJ

  I Holland har man börjat komma till sunt förnuft, skippar i praktiken alla subventioner till vind & sol. Satsar på kkv.:
  http://www.europeanenergyreview.eu/index.php?id=2656
  Mvh/TJ

 47. Bertel

  Lite OT. Bra beskrivningar/analyser om ”våra” elbolag och deras vinster gentemot hur man gör tex i Frankriker.
  http://www.e24.se/business/ovrig-industri/svindyr-elnota-sa-morkar-eljattarna-overpriserna_2613879.e24
  http://www.e24.se/analys/franska-kort-klar-av-eljattarna_2618701.e24

 48. Kent Forssgren

  Mer om vår elnota. I Sverige har vi billig el, har det hetat!

  Europas största elbolag, franska Edf, ger i sitt färska bokslut nya bevis på hur överprissatt den svenska elmarknaden är.
  http://www.e24.se/analys/franska-kort-klar-av-eljattarna_2618701.e24
  …Den franska regeringen drev i fjol igenom en lag som ska tvinga Edf, som driver landets 58 kärnkraftsreaktorer, att sälja motsvarande 100 terawattimmar till konkurrenter som Gdf Suez. Regeringen ska sätta priset för att förbättra konkurrensen på den reglerade franska marknaden.
  Medan Edf vill sätta priset till 42 euro per megawattimme, vill Gdf betala 35 euro.
  Som en jämförelse drevs de svenska elpriserna under det kylslagna fjärde kvartalet i fjol upp till i snitt 66,6 euro på Nordpool, med toppar på upp till 100 euro.
  De svenska elpriser som tidigare var synnerligen konkurrenskraftiga i ett europeiskt perspektiv ter sig allt mer groteska.