Elsa Widding: ”Vi blir fattiga helt i onödan.”

Christopher Jarnvall intervjuar Elsa Widding om de höga dieselpriserna. På Rikstv (R):

Elsa skickade mig också följande intervju med Roy Spencer om att Google har beslutat att dra in alla hans annonser på hans blogg, http://www.drroyspencer.com/ . Roy Spencer har ju tillsammans med John Christy mätt den globala temperaturen med satellit sedan 1979 och redovisat dem på sidan. Deras mätserier är en av flera som ingår bland de databaser som bl.a. ligger till grund för FNs klimatarbete. Nu påstår Google att hans blogg inte är ”reliable”. Mycket märkligt!

Båda intervjuerna är väl värda att titta på.

Ingemar Nordin

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Benny

  Nu är det så att göra Sverige utfattigt och avindustrialiserat är Miljöpartiets dröm och den politiken har man lyckats driva igenom eftersom sossarna så gärna vill ha makten till varje pris! Klimatdårarna i MP tror verkligen att om Sverige inte släpper ut CO2 kommer det att rädda klimatet på jorden! MP har utnyttjat det faktum att S-partiet och dess politruker runt om i landet som är beroende av att S sitter vid makten fortsätter att göra så. Att man ruinerar Sverige är bara en bisak…Makten framförallt!

 2. Lasse

  Tack för dessa bevis på att det pågår något som inte främjar våra liv.
  Allt blir dyrare och vi blir fattigare till ingen nytta.
  Hade vi haft ett problem skulle det kanske vara värt det-men nu är det väldigt irriterande.
  Varför går man på en sida som visar en temperatur?
  Det visar på hur det drivs en kampanj.
  Osäkerhet är skadligt, det ser vi i dagarna!

  OT
  Blykalla får pengar för test i Oskarshamn!
  Spännande nyhet.

 3. L

  Man blir både ledsen o besviken att det är så här. Att det inte tillsätts en oberoende kommission som ser till vad som är bra för Sverige och svenskarna utan att det alltid är politiska underströmmar som har sina egna agendor. Det är bedrövligt.

 4. Ann Löfving-Henriksson

  Det är lätt att hålla med dagens ledare i GP. Rubriken är ”Medieanpassade politiker lär sig inte tänka” och vinjetten skriver ”Vi har en samhällselit som inte bottnar i tanken. De rapar upp värdeord och vagt formulerade trosbekännelser när de inte kan svara”.
  Detta med anledning av Stina Oscarssons intervju med kulturminister Jeanette Gustavsson.
  Kanske man behöver en bakgrund för att arbeta med också…

 5. Jan-Åke

  “Unreliable and harmful claims”: This website has been demonetized by Google
  http://www.drroyspencer.com
  Share Tweet Pin Mail SMS
  DrRoySpencer.com has been demonetized by Google for “unreliable and harmful claims”. This means I can no longer generate revenue to support the website using the Google Adsense program.

  From a monetary standpoint, it’s not a big deal because what I make off of Google ads is in the noise level of my family’s monthly budget. It barely made more than I pay in hosting fees and an (increasingly expensive) comment spam screener.

  I’ve been getting Google warnings for a couple months now about “policy violations”, but nowhere was it listed what pages were in violation, and what those violations were. There are Adsense rules about ad placement on the page (e.g. a drop-down menu cannot overlay an ad), so I was assuming it was something like that, but I had no idea where to start looking with hundreds of web pages to sift through. It wasn’t until the ads were demonetized that Google offered links to the pages in question and what the reason was.

  Of course, I should have figured out it was related to Google’s new policy about misleading content; a few months ago Google announced they would be demonetizing climate skeptic websites. I was kind of hoping my content was mainstream enough to avoid being banned since:

  I believe the climate system has warmed
  I believe most of this warming is probably due to greenhouse gas emissions from fossil fuel burning
  Many of you know that I defend much of mainstream climate science, including climate modeling as an enterprise. Where I depart of the “mainstream” is how much warming has occurred, how much future warming can be expected, and what should be done about it from an energy policy perspective.

  From the information provided by Google about my violations, in terms of the number of ads served, by far the most frequented web pages here at drroyspencer.com with “unreliable and harmful claims” are our (UAH) monthly global temperature update pages. This is obviously because some activists employed by Google (who are probably weren’t even born when John Christy and I received both NASA and American Meteorological Society awards for our work) don’t like the answer our 43-year long satellite dataset gives. Nevermind that our dataset remains one of the central global temperature datasets used by mainstream climate researchers in their work.

  For now I don’t plan on appealing the decision, because it’s not worth the aggravation. If you are considered a “climate skeptic” (whatever that means) Google has already said you are targeted for termination from their Adsense program. I can’t expect their liberal arts-educated “fact checkers” to understand the nuances of the global warming debate.

 6. Sören G

  The Climate Intelligence Foundation (CLINTEL) has cataloged significant errors in the UN IPCC AR6 Summary for Policy Makers (SPM) and distributed this error listing and analysis to the IPCC Chair and other world leaders to inform them of these errors.

  The identified errors result in the SPM failing to meet standards of objective scientific integrity and therefore misleads world leaders regarding appropriate climate policy by erroneously pointing to a “climate crisis” that does exist in reality. The seriously flawed SPM is “inappropriately being used to justify drastic social, economic and human changes through severe mitigation, while prudent adaptation” would be much more appropriate.
  https://wattsupwiththat.com/2022/02/15/ipcc-ar6-spm-credibility-destroyed-by-disappearing-medieval-warming-period/

 7. Björn

  Jag håller med om att det är värt att lyssna på dessa intervjuer. Speciellt om att Roy Spencers websites skulle vara opålitliga enligt Google. I det här ärendet lär vi nog få se en motdebatt om internets roll i framtiden.

 8. jensen

  Nedanstående länk är ju känd för de flesta här, men övriga skulle nog kunna vidga sitt kunnande, angående settled or unsettled science, beträffande klimatet.

  https://notrickszone.com/2022/02/14/hundreds-more-papers-published-in-2021-support-a-skeptical-position-on-climate-alarm/

 9. Thorleif

  Google’s ”monopolsituatio” har inneburit att man strategiskt tagit parti för den politiska majoriteten (t.ex C19) eftersom det ger dem ett ”visst” skydd mot statliga ingrepp via Antitrust-lagstiftningen i USA. Trump låg i startgroparna men förlorade valet. Google har numera djupa samarbeten med det amerikanska militär-industriella komplexet. Inte minst via WEF och den 4e industriella revolutionen.

  Google och Facebook/Meta ingår i TNI (där SVT ingår via EMU) som tystar alla som har avvikande åsikter om t.ex C19 och Koldioxid-verkan.

  https://www.thelibertybeacon.com/covid-19-the-shadowy-trusted-news-initiative/

 10. Ulf Westberg

  #2

  Länk att läsa

  http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/energimyndigheten-stottar-satsning-pa-smarta-solelparker-och-blykylda-reaktorer/

 11. Ulf

  Ja fattiga, men hur miljömässigt är det?

  Vänner som säger att jag inte bryr mig om miljön brukar jag be, skilja på miljö och klimat.
  Nu ska alltså bilen gå på palmolja som alla påstod var så illa för miljön, att det inte ens fick blandas i kakorna för några år sedan. Var tog den debatten vägen?
  Allt skräp de blandar i dieseln, gör i alla fall inte att jag känner att jag gör något positivt för miljön. Inte för jag har koll, men har mycket svårt att tro att det är något miljö positivt med reduktionsplikten.

 12. Sören G

  Att dieseln blir dyrare drabbar åkerinäringen och jordbruket. En manifestation av långtradare och traktorer som blockerar Helgeandsholmen och de centrala delarna av Stockholm vore en lämplig åtgärd.

 13. Robert Norling

  Pressmeddelande från Miljödepartementet, Infrastrukturdepartementet

  Sveriges första havsplaner möjliggör snabbare utbyggnad av havsbaserad vindkraft

  Man kan bli mörkrädd för mindre. Kvinnan som blev minister och inte viste hur många kärnkraftverk som vi har.
  Dessutom stora problem med att sköta hushållsekonomin, utan hamnar ideligen hos fogden.

  – Det här ett viktigt steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa framtidens gröna jobb. Industrin skriker i dag efter havsbaserad vindkraft.
  Nu skyndar vi på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft genom att peka ut ett antal lämpliga områden långt ute till havs.
  Samtidigt uppdrar vi åt Energimyndigheten att föreslå ännu fler områden, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/sveriges-forsta-havsplaner-mojliggor-snabbare-utbyggnad-av-havsbaserad-vindkraft/?fbclid=IwAR3Bxv8wZwNFhjHvIG89FF1W4ppqGcnYNd4lr6VMVHteNov-nBmqiYH57tk

 14. Simon

  #13 Robert
  Ja verkligen. Vad är kravet för att bli minister egentligen? Att man bekänner sig till klimatkyrkan och kan stava sitt eget namn?

 15. Robert Norling

  #14 Simon
  Konstigt land vi lever i, där en slarvig och okunnig damfrisörska ska kunna fördärva hela landets kuster.
  Undrar vad hon tycker om miljön som hennes visioner skapar…
  Annars tycker jag Elsa W. skulle haft jobbet.

 16. En annan

  Framöver måste all information som publiceras på internet först granskas och godkännas av Centralkommiten, oavsett vad det gäller! Vad gäller granskningen vet vi redan att NSA är den enda myndighet som lyssnar på folket, vad gäller Cenralkommiten…Hmm…känner vi inte igen det från mera i öst belägna platser?
  Det börjar dock dyka upp alternativ på nätet vad gäller Twitter, youtube och google, frågan är bara vad CIA ska göra för motdrag, för nämnda myndighet har finansierat ,via slussar samtliga dessa fantastiska innovationer, FB är deras absoluta guldkalv!

 17. johannes

  Grävaren ger ca 10% mer kraft med riktig diesel jämte den palmoljemetylester utspädda sörjan. En 25 l dunk hade en skvätt i botten som stelnade typ som målarfärg på bara 5 månader.

 18. Fredrik S

  Robert och Simon #14,15

  Ja konstigt land. Fast det är ju ledningen för maktpartiet som bestämmer och de och kommer välja det spår som de tror ger bäst förutsättningar för fortsatt makt inte vad som är bäst alternativ.

  Låt oss hoppas att det blåser i en annan riktning tillräckligt framöver så kommer planen kanske att ändras.

  Att Strandhäll har berikat sina kunskaper kan vi nog inte räkna med men hon pratar gärna och är en bra nickedocka.

 19. En annan

  Ändå är vår nya miljöminister/klimatminister brevvän med kronofogden, hur tänkte du/ni där Socialdemokraterna, har ni ont om kunnigt folk? Har medlemmarnas pengar hamnat i andras fickor?
  Sossarna verkar helt klart desperata, Magdalenas nya kabinett borde ge hela valrörelsen stora darren, men hon skiter nog i vilket, köpt av WEF som hon är…

 20. Fredrik S

  En annan #19

  Hon är ju bra på att twittra.

  ”Dessutom är jag arbetarklass och skäms inte det minsta för det, tvärtom…”

  Sånt ger troligtvis meriter inom partiet.

 21. Olav Gjelten

  Hur kan folk år ut och år in förvånas av att en MP-stödd politik gör livet fattigare för oss??
  Miljöpolitik handlar till mycket stor del just på att dämpa efterfrågan! Att ett fattigt folk förbrukar mindre av jordens resurser än ett rikare tillhör den kunskap som dagisbarnen nu för tiden lär. Vidare är människan, enligt miljöpartidefinitionen vår planets värsta skadedjur. Av sådana skall det nätt och jämnt bara vara så många att arten inte dör ut! (Miljöpartiets ABC.)

  Du som röstar på ”grön politik” måste väl veta vad du röstar på???

 22. Rossmore

  Vi blir fattigare pga:

  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/krav-pa-okad-inbladning-av-biodrivmedel-i-bensin-och-diesel/

  Alternativt kan vi förbättra situationen genom att beakta reduktionspliktens effekter:

  https://www.reuters.com/business/environment/us-corn-based-ethanol-worse-climate-than-gasoline-study-finds-2022-02-14/

 23. Roland

  Professor Jan Blomgren tror inte på att det blir någon vattenbaserad vindkraft pga att militären sätter stop pga undervatten störningar av havsbaserade vindkraft

  https://swebbtv.se/w/912S82uRghFRHPBSNYppFV

 24. Ulf

  Svar 21

  Det är nog mer att MP satsar så oerhört på symboliska handlingar istället för sakkunskap.
  Kina har högre utsläpp per capita än Sverige.
  Mongoliet ligger i absoluta toppen.
  Det finns rätt mycket man kan göra med små medel för att minska utsläpp.
  Fördelen med dessa åtgärder är att man samtidigt minskar på verkligt miljöfarliga utsläpp.
  Sverige borde egentligen helt sluta jaga koldioxidutsläpp och satsa på att se till att andra länder minskar sina miljöfarliga utsläpp. Inte minst runt Östersjön.
  Det parti som mer uttalat satsar på det skulle vinna många röster.

 25. Ulf Westberg

  Bra ledare i GP som sågar MP.

  https://www.gp.se/ledare/v%C3%A4ljarna-har-sett-igenom-milj%C3%B6partiet-1.65866044

 26. Lennart Bengtsson

  Med all respekt för temperaturdata från UAH och Roy Spencer. Det finns andra mätningar av MSU data som ger en högre uppvärmning än de från UAH nämligen de från RSS. Under de senaste två decennierna är skillnaden obekvämt stor och ligger utanför rimliga felgränser. Liknade beräkningar med användning av värden från ECMWF:s analyser ger ett resultat som faller emellan UAH och RSS. Jag tror det är viktigt att bloggens läsare och skribenter gör klart för sig detta samt att skribenterna sätter sig in i frågan lite mer.

 27. Lasse

  Vi blir fattigare-men pengarna försvinner inte:
  https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2022/stora-prisskillnader-bakom-rekordhoga-kapacitetsavgifter-2021/

  Ett tvångssparande som pågår-vi betalar men ledningsägarna tjänar på det.
  Samma ägare som gjort prisskillnaderna möjliga!
  Kanske kan de öppna upp länken snart-när kassan är fylld!

  Är det så enkelt. En EU tillåten åtgärd: ”en ny modell för handel introduceras.”
  Jag tror det!

 28. Lasse

  #26 LB
  Sätter in sig lite mer-Vem skall man lita på?
  https://www.carbonbrief.org/major-correction-to-satellite-data-shows-140-faster-warming-since-1998
  https://www.remss.com/research/climate/

  Ryssland tycks ha uppnått sina syften(på tal om tillit)
  Gaspriserna sjunker idag och ryskabörsen går upp.
  Eller är det siffror som även dessa ingår i ett spel!

 29. Katarina

  Någon här på forumet som har kolla på om EFSAs förslag på att skärpa gränserna för Bisfenol A i livsmedel kommer att få någon inverkar på vindkraften på land och till havs? Om jag förstått rätt blir skärpningen av gränsen i livsmedel väldigt stor, 5 tiopotenser.

  https://www.efsa.europa.eu/en/news/bisphenol-efsa-draft-opinion-proposes-lowering-tolerable-daily-intake

 30. Adepten

  #29 Katarina
  Skärpa gränserna för Bisfenol A i livsmedel kommer inte att få någon inverkan på utbyggnaden av vindkraften på land och till havs.
  BPA-exponering indirekt via den yttre miljön har bedömts vara mycket mindre än exponeringen via material som kommer i kontakt med livsmedel. BPA är också biologiskt lätt nedbrytbart i naturen.

 31. Adepten

  #28 Lasse
  Bra🤩 Dej kan man lita på. Du är snabbare än mej😁

 32. Katarina

  #30 Ja, efter lite efterforskningar så såg jag också att det bryts ned snabbt, men eftersom det är en så kraftig skärpning av gränsen tänkte jag att man kanske behövde omvärdera tidigare studier…

 33. Lars-Eric Bjerke

  Elsa,
  Apropå ett par av dina utsagor om reduktionsplikten.

  Det finns krav på HVO . Palmolja är inte tillåtet alternativt kan palmolja accepteras om den är certifierad och ej medför skövling av regnskog.

  Bakterietillväxt i bränsletankar för båtar.
  Det som ger tillväxt är vatten i kombination med FAME (RME), som har funnits i vanlig diesel i många år. I marindiesel på båtmackar har man ren fossil diesel. Alternativt kan 100 % HVO användas.

  Energiinnehållet i HVO är ca 2 % lägre än i fossil diesel.

  Peem bygger ju just nu om sitt raffinaderi i Lysekil för att kunna använda lignin vid produktion av HVO.

 34. JonasW

  #26 Lennart Bengtsson

  I den här länken ger Roy Spencer sin syn på varför UAH och RSS (med flera) får olika trender.

  http://www.drroyspencer.com/2016/03/comments-on-new-rss-v4-pause-busting-global-temperature-dataset/

  Huvudargumentet är drift i en av satelliterna, NOAA-14. Spencer anser att data från NOAA-14 inte är pålitliga, medans RSS (m.fl) använder dessa data och får därmed en större trend.

  Frågan verkar alltså vara om data från NOAA-14 är pålitliga eller om de bör korrigeras.

 35. Reduktionsplikten gör dieseln dyrare. Jag har försökt få reda på hur det hänger ihop – men hittar motstridiga uppgifter. Jag skulle vilja se en uppställning ungefär så här:

  Per liter:
  70% fossil diesel 5,70 kr
  30% HVO 8,00 kr ???
  CO2-skatt på fossilt men inte HVO? XX kr
  Energiskatt på fossilt XX
  Energiskatt på HVO XX kr (2% lägre energiinnehåll ? )
  moms på slutsumman XX kr

  Fattas något?

  Den mest intressanta delen är priset på HVO. ”Under 2020 var slakteriavfall råvara till 72 procent av den HVO som levererats i Sverige. Sju procent av HVO:n är framställd av svenska råvaror.” Källa: Energimyndigheten.
  Råvarorna är
  42% slakteriavfall
  38% PFAD
  14% tallolja
  8% palmolja

  Importen är 93% !!
  Vad är orsaken till att HVO är dyrt? Är det priset på råvarorna? I så fall finns andra användningsområden, mat t.ex för fetter från slakteriavfall. Palmoljan skulle undvikas i mat för bara några år sedan av miljöskäl.

  En uppenbar alternativ användning av råvarorna är kraftvärmeverk. Då skulle rimligen energiinnehållet tas tillvara optimalt.

  Jag undrar hur stor andel av ursprungligt energiinnehåll som finns kvar i biobränslet när råvarorna omvandlats och man räknat bort energin som gått förlorad i själva processen.

  Det måste uppstå en del spillprodukter i processen. Vad gör man med dom – har dom något värde?

  Enkel ”servettkalkyl” säger att världens bilar inte kan drivas med biobränsle. Svenska miljötalibaner säger att ”vi skall gå före” – men det är en ohederlig floskel. Det är omöjligt för resten av världen att följa efter.

  Om t.ex. det mest energieffektiva sättet att använda tallolja vore att göra HVO av det, då är det vad som borde framhållas. Att omvandlingen är dyr nu kan bero på att processer och logistik inte är optimerade ännu. Sånt tar tid.

  Vad är alternativanvändningen av slakteriavfall? Lägga på deponi? I så fall är väl HVO vettigt. Röta och ta tillvara metangas? Även då kanske HVO är vettigt. Raffinera fetterna och använda i livsmedel? Eller något annat? Svensk Lantbrukstjänst AB säljer just nu slakteriavfall för 3,77 kr/kg. Hur mycket HVO får man från det och vad kostar processen? Hur mycket energi går åt? Man måste ju tillverka vätgas och köra processen under högt tryck vid hög temperatur.

  Miljöpartister tänker sig väl att processen skall drivas med CO2-fri vindkraft. Inte helt orimligt i Sverige. Kanske kommer fossil energi bara behöva stötta vår massiva vindkraft 20% av tiden. Globalt ”vi skall gå före” blir det tokigt – för då kommer energin från kolkraft. Till nästan 100%.

  Alltså: Tänk bort alla skatter och regleringar. Även på kraftvärme. Vad är optimal användning av våra resurser? Optimal ur olika perspektiv:
  1) Bästa ekonomiska utbyte.
  2) Bästa energiutbyte
  3) Minsta CO2-utsläpp
  4) Markanvändning

  Kan inblandning av HVO vara optimal användning för någon av nu aktuella råvaror?

 36. Sten Kaijser

  Hej Leif #35

  en av mina banala ”sunt förnuft-regler” är att kemiska processer omsätter stora energimängder. Antingen är de endogena vilket kräver mycket energi, antingen som värme, eller tryck eller el, eller så är de exogena vilket innebär att det blir en stor värmeutveckling. Om biobränslen inte behandlas kemiskt innehåller de alltid syre, vilket innebär att en del av oxidationen redan ägt rum — kort sagt ett mindre energirikt bränsle. När bränslet ska transporteras ska det vara så energirikt som möjligt.

  Man får gärna bearbeta biobränslen mekaniskt och t.ex. elda med pellets, men kemiska processer — Nej!

  Därför är det alltid idiotiskt att tillverka flytande biobränslen

 37. #35, hej Leif. bra att du tar upp biodrivmedel och reduktionsplikten. De svenska målen är en strypsnara och jag kan inte förstå annat än att de måste ändras. Bra att vara påläst och genomtänkt. Inspirerad av Sten försökte jag här tidigare räkna på en realistisk storleksordning för biodrivmedel med råvaror från åker- skog och slaktavfall. Det såg inte bra ut och känslan blev att reduktionsplikten i svensk tappning handlar mer om ”feel good” för mp än om en global väg för att minska utsläppen av växthusgaser. Som lantbrukare ser jag ändå en positiv sak på sikt. Vår maskinpark är omöjlig att elektrifiera med dagens (och som tty påpekat) framtidens batterier. Om säg tio år har elektrifieringen av fordonsparken nått en bra bit på väg. Vi har då kanske en rimligare global balans mellan produktion och efterfrågan på biodrivmedel. Då främst från lantbruket och icke elektrifierbar entreprenadverksamhet. Här har vi väl bara två alternativ givet fortsatt hetsjakt på fossilbränsle. Gas eller flytande biodrivmedel. Vi får väl se. I övrigt tror jag som många här att nån grad till och 500 – 600 ppm gör mer nytta än skada sett över hela jorden.

 38. #36 Sten

  Ja, bakom mitt inlägg ligger din ”sunt förnuft-regel” kombinerat med en avsky för resursförstöring. Jag misstänker alltså att det är en misshushållning med energiresurser – eller till och med mat/åkermark.

  Självklart finns det kunskap om hur mycket energi slaktavfall skulle ge i en vanlig sopförbränningsanläggning med elproduktion. Om en sådan kan köras på låg effekt (bara värme) när det blåser bra, och på mycket högre effekt när det är vindstilla skulle det vara ett CO2-mässigt bättre alternativ än gasturbiner. Sopor och slaktavfall kan rimligen inte lagras särskilt länge, men några veckor borde gå utmärkt. Dom tillfällen lagret inte räcker kan man tillgripa kol som problemfritt kan lagras. Det blir inte många dagar om året med koldrift – antagligen inga de flesta åren.

  Vi behöver El, Värme och drivmedel till fordon. Så länge fossila bränslen över huvud taget används bör biomassa användas så att man får största möjliga energiutbyte – det minimerar behovet av fossila bränslen. Mest idiotiskt verkar det i mina ögon vara att tillverka bränsle till flygplan av biomassa. Svårare produkt med ännu lägre energiutbyte än HVO (gissar jag)

  Korrekta siffror på alternativa användningar av råvaror skulle kanske kunna visa att t.ex. HVO från slaktavfall skulle reducera CO2-utsläppen bättre om det fick ersätta kol för elproduktion än olja för fordonsdrift i form av HVO. Om så är fallet borde det kunna gå att stoppa nuvarande politik.

  Vill politikerna tvinga bort dieselbilar får dom höja skatten i stället för att tvinga fram onödiga och dyra CO2-utsläpp. Min känsla kan mycket väl vara fel, men tänk om den är rätt! Då skulle politiken kunna utsättas för en rätt effektiv press tror jag.

 39. Sten Kaijser

  Hej Leif,

  vi är nog helt överens. I den mån biobränslen används så ska de användas förnuftigt, d.v.s. så att energin tillvratas på bästa sätt.