Drevet mot Spencer

spencer

Redaktören för tidskriften Remote Sensing, Wolfgang Wagner, har lämnat sitt uppdrag. Motivet är dock lite märkligt, nämligen att han nu plötsligt tycker att en artikel i tidskriften är fel. För någon månad sedan accepterade tidskriften en artikel av Spencer & Braswell. Den hade i vanlig ordning granskats av tre oberoende granskare som rekommenderade publicering.  Se här, här, och här.

Artikeln var ett svar till Andrew Dessler, som i sin tur hade kritiserat ett tidigare arbete av S&B. I de båda artiklarna analyseras satellitmätningar som visar att klimatmodellerna förmodligen kraftigt överdrivit den s.k. klimatkänsligheten, åtminstone för kortare perioder. Till Spencers förvåning så fick de inte publicera sitt svar i Science, fast det var där Dessler kritiserade dem. Istället vände sig S&B då till Remote Sensing där deras senaste artikel som sagt blev accepterad.

Denna artikel har sedan dess blivit häftigt angripen i bloggvärlden, framför allt av den ledande bloggen för alla som tror att människan orsakar katastrofala klimatförädringar, RealClimate. Och det är uppenbarligen bl.a. dessa blogginlägg som Wagner hänvisar till då han säger att han blivit övertygad om att artikeln måste vara fel. Han anför dessutom ett annat skäl, nämligen att det skulle finnas en publicerad artikel av Trenberth et al 2010 som visar att S&B har fel. Men den artikeln är ett svar till en helt annan publikation av Lindzen et al, och tar överhuvudtaget inte upp något nytt som är relevant för S&Bs analys. Spencer sammanfattar den vetenskapliga diskussionen här.

Så det hela verkar mycket konstigt. Varför skulle en chefredaktör för en tidskrift avgå bara för att han efter publicering blivit övertygad om att en artikel är fel? Det är inget konstigt med att tidskrifter tar in kontroversiella arbeten – så länge de granskats på normalt sätt. Det naturliga vore väl istället att han upplåter utrymme till någon kritiker av S&B att svara. Och varför motiverar han det med att hänvisa dels till en tidigare artikel av Trenberth et al som inte berör de studier som S&Bs artikel handlar om, dels till att han blivit övertygad av några icke-reviewade blogginlägg?

Hursomhelst, det hela påminner på ett obehagligt sätt om tidigare historier där tidskriftsredaktörer slutat därför att de råkat publicera artiklar som varit misshagliga för ”teamet”, dvs. för den inre kärnan av forskare med anknytning till FNs klimatpanel. Och vi kan redan se hur drevet mot Spencer börjar ta fart i den klimatologiskt rättrogna stormediasfären.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ThomasJ

  Mer och bra, dvs. trovärdig!, info här:

  http://wattsupwiththat.com/2011/09/03/spencer-and-braswell-story-goes-viral/

  ”…goes viral…”  Perfekt, mitt-i-prickad, sammanfattning.  😀

  Go ’viral’, go….

  Mvh/TJ

 2. S. Andersson

  Ignaz Semmelweis, ungersk/judisk läkare i Österrike som blev helt utmobbad av en enig läkarkår när han kom upp med den häpnadsväckande idén att läkare borde tvätta händerna ordentligt efter en obduktion och innan en förlossning. Kvinnorna vid denna tid dog som flugor i barnsängsfeber.

 3. ThomasJ

  #2: It’s kind of ’easy’, ain’t it…? 😉
  Betänk liknande ’easy’ -tänk hos de s.k. ledande/beslutande eliterna i respektive glaspyramid(er)…  Sorry, no f***ng way, sorry again, just [trying!] thinking a bit…  😯

  Mvh/ 😉 TJ

 4. Olaus Petri

  Like Woddy Allen says: ”When listening to Wagner I feel like invading Poland.”

 5. Peter Stilbs

  Det är fullkomligt eländigt hur de ”etablerade klimatvetenskaparna i IPCC-sfären” skadat vetenskapssamhällets trovärdighet i stort – allt för att behålla sina enorma forskningsanslag tycks det, i första hand.

 6. Slabadang

  Det knackade på dörren hos redaktören!

  Spencers artikel angriper med observationer kärnan i hela CAGW rörelsen därav politruktreaktionerna. Att med observationer bevisa klimatkänsligheten som låg och modellerna felaktiga är ju att angripa hela alarmistfundamentet.

  Det är ju den korrupta creme de la creme inom klimatkyrkan som utmanas. Desslers positiva feedbacks från moln ter sig alltmer ologisk och orimlig. Med Desslers slutsatser inlagda i ALLA klimatmodeller så faller hela alarmismen på ansiktet. Spencers observationer är därför en ren ödesfråga för hela klimatkyrkan därav den otillbörliga och antivetenskapliga reaktionen.

  Problemet för klimatkyrkan är att de ljuger sämre än vad Spencer och Lindzen är bra på att tala sanning. Trots den massiva officiella och politiska uppbacknign som CAGWalarmisterna har och trots att de kidnappat hela peer reviewprocessen så leder Spencer och Lindzen den vetenskapliga utevecklingen och varför då?

  Jo helt enkelt för att de håller sig till den vetenskapliga metoden att genom observationer och inte som CAGWkyrkan genom modeller backa upp sina slutsatser. När Lindzen och Spencer dessutom använder observationer för att testa de modeller CAGW bygger på så står CAGW mycket naket i sina motargument.
  Att mäta en låg klimatkänslighet är därför att anse som förbjudet.

  Faller Dessler så faller modellerna och då faller CAGW och de får hitta betydligt starkare argument inom hockeyligan än vad de lyckas med i sin artikel mot Spencers på UNREALCLIMATE. Det här är en fight på liv och död för några av huvudpersonerna och Dessler har inget att vinna bara allt att förlora och han har observationer emot sig och en hel serie av modellvillkor att försvara,

  För de som inte är så himla insatta så handlar striden om hur moln och temperatur påverkar varandra.

  Desslers hypotes är.
  Temeperaturförändringar => Molnförändringar

  Mot Spencers

  Temperaturförändringar <=> Molnförändringar

  Desslers envägshypotes blir alltmer intrasslad i sina allt större och fler motägelser och att moln skulle förstärka uppvärmning pinsamt enkelt ologiskt redan från början. I Spencers hypotes så ryms otroligt många fler naturliga förklaringar till klimat och temperaturförändringar. I Desslers värld finns bra en effekt av molnen och att det är 380 miljontedelar CO2 i atmosfären som styr den.

  Nu kontrollerar CAGWsäkerhetspolisen i princip alla större tidskrifter och enda chansen för CAGWdiktaturen är att även kontrollera de mindre. Remote Sensings redaktör fick snabbt lära sig att det är förbjudet att publicera artikler som ifråpgassätter och motbevisar CAGWteorin och signale nlär knappast undgått de övriga mindre redaktörerna.

   I kombination med att IPCCs vice ordförande aktivt beordrar internationella och nationella vetenskapliga institutioner att stryka forskare som har andra slutsatser än klimatdiktaturen från föredragningslistan och dessutom med falska anklagelser påhittade av Gréenpiss så är de snart klara med sin totalt uppbyggda klimatdiktatur. Det värsta är att det är våra demokratiers förtroendemän som byggt stöttar legitimerar och bygger ut detta missfoster till klimatdiktatur. Vi får inte glömma att de heter Carlgren Lilljeskiöld Westemark Arkelsten Sten Bergström Källèn som är medvetna om hur det går till och har ett ansvar för att Sverige är delaktig i detta perversa helvete som klimatdiktaturen skapat.

  KVA och IVA är bortom all förlåtelse i frågan. De har säkert mottagit samma brevtyp som 
  IPCCs viceordförande skickat till Beligiska motsvarigheten för IVA och är fullt medvetena om vad som pågår.

  Översatt:

  You should know that Mr. Fred Singer is a person whose scientific integrity leaves much to be desired. Its activities are financed disinformation by the lobbies of fossil fuels (see XXXXXXXXXXXXXX) [sic], and it is scandalous that such a person may be associated, directly or indirectly, to SEII and the University Foundation.
  Eminent colleagues have written that Mr. Johnson was no better. One of his “textbook” recently, where he spoke at random through climate change, published by the Royal Institute of Technology (KTH, Sweden) had to be retracted by him so it contained errors.

   Otäckt är bara förnamnet!

 7. Ingemar Nordin

  Roger Pielke Sr ger Spencer & Brasswell sitt fulla stöd:

  I have  read the Spencer and Braswell paper in detail, and while I agree that some of the media exposure has been exaggerated and misplaced, the science in their paper appears robust. I certainly can be wrong, but I do not see a fatal flaw in what they did (i.e. an error such that the paper should have been rejected) …

  Having served as a Chief Editors for the Journal of Atmospheric Science and the Monthly Weather Review this very unusual behavior.  The place to refute a published paper is in peer-reviewed papers, not in blogs (or the media). If the paper is not robust, it appropriately should be responded to by paper, not by the resignation of the Editor. In my view, he made a poor decision which has further damaged the scientific process of vetting new research results.

  http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2011/09/02/comment-on-the-resignation-of-wolfgang-wagner-as-editor-in-chief-of-the-journal-remote-sensing-in-response-to-the-publication-of-spencer-and-braswell-2011/

   

  Pielke Sr följer upp med att publicera en mailväxling han har haft med Peter Gleik om Wagners avgång:

  http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2011/09/03/e-mail-interaction-between-peter-gleick-and-i-on-wolfgang-wagners-resignation/

 8. Uffe Ravnskov, fristående forskare som redan på 90-talet, eller möjligen ännu tidigare, började ifrågasätta att kolesterol orsakar hjärtsjukdomar, bl.a. i boken ”Kolesterolmyten”. Uffe har varit paria, förstås, och utfrusen ända till idag. Idag har en studie från Harvard, refererad i DN, bland mycket annat, visat att det inte finns några hållbara bevis för fettets och kolesterolets farlighet. Hela paradigment börjar falla. Hade någon medicisk tidskrift på 90-talet publicerat Ravnskovs artiklar tror jag deras chefredaktörer hade levt farligt.

 9. Peter Stilbs

  Allmänt om ”peer-reviewade” artiklar – själv ser jag varje månad saker som är allt från uppenbart nonsens till återuppfinnande av hjulet inom mitt eget ämnesområde. Refereegranskning är ingen garanti för sanning eller relevans – som så många andra också tidigare påpekat på TCS-bloggen.

 10. S Andersson #2
  Kvinnorna vid denna tid dog som flugor i barnsängsfeber.
   
  I dag dör dom som flugor av svält i u-länderna genom att inte upplysas om jordisering.

 11. Svempa

  Den polske nobelpristagaren Czeslaw Milosz har skildrat psykologin bakom politisk likriktning i boken ”Själar i fångenskap”. Boken beskriver hur några intellektuella personer inte lyckas stå emot den smygande propagandan  som med tiden leder till det kommunistiska andliga förtrycket bakom järnridån. På olika sätt faller de till föga och profiterar istället på det nya systemet.

  Det totalitära kravet på tolkningsföreträde inom CAGW-rörelsen visar samma struktur. Boken rekommenderas för den som vi se hur likriktande mekanismer kan verka.

 12. Maths

  Peter S #9
  Har du några funderingar på hur man skulle kunna förbättra situationen?

  Svempa #11
  Jäpp, och mekanismen fungerar ju bara när det gäller kommunism eller hur? Dom lurar bakom varje sten, passa er…

 13. Ingemar Nordin

  Svempa #11

  Det där är mycket intressant; hur vanligt det är att många som kallar sig ”intellektuella” faller till föga för ett totalitärt system, och istället blir efterrationaliserande apologeter. ”Jamen, systemet ger ändå de fattiga mat”, ”det centrala är ändå att barnadödligheten minskar”, ”nationens enhet är ändå det viktigaste”, etc.  Jag tror inte att det är en medveten sak, utan mer, som du säger, smyger sig på.

  Intellektuella som under den sovjetiska perioden var ”dissidenter” (typ Solchenizin i Ryssland och Vaslav Klaus i Tjeckien) betonar ofta att en kompromisslös hållning till sanningen är grundläggande för ett fritt och civiliserat samhälle. OM demokrati och frihet är vad vi eftersträvar, så skall ett samhälle som omhuldar sådana värden också stå pall för sanningen. Som jag ser det så är det helt centralt att man i fria samhällen är ödmjuk inför det faktum att man kan ha fel.

 14. Thomas

  Vad sägs om teorin att editorn var lat och tog Spencers förslag på granskare rakt av, vilka inte oväntat gav positiva recensioner. Efteråt får han klart för sig att artikeln var av såpass låg kvalitet att den inte bort publiceras, i alla fall inte utan kraftiga revisioner. Inte nog med det, den slås dessutom upp i media där även artikelns huvudförfattare grovt överdriver innehållets betydelse.
   
  Wagner insåg att han gjort bort sig, och värre än så Remote Sensning är en ny tidskrift med oprövat rykte, och en sådan skandal är precis vad en ny tidskrift inte kan överleva, så Wagner tog personligt ansvar för fadäsen och avgick för att markera att felet var hans och inte tidskriftens. Speciellt känsligt är det med ”open access” tidskrifter eftersom en del av dem har rykte om sig att mot ordentligt arvode acceptera vad skräp som helst, ett rykte en tidskrift med högre ambitioner inte kan leva med.

 15. Håkan R

  => 14
   
  Om man med stöd av Pielke Sr:s uttalanden  antar att granskarna gjorde ett hyfsat jobb och artikeln hade tillräcklig kvalitet för publicering vore det väl bara att låta allting ha sin gång.

  Det mest troliga är väl att editorn inte var van vid vad politiserad vetenskap kan ställa till med, och därför blev förskräckt och backade undan.

 16. TheStoff

  #14
  Men hur kan han veta att den är av sådan låg kvalitet som han/de/du hävdar?
  Det har ju inte publicerats något svar i någon peer-reviewad journal än och sådant som skrivs på bloggar har jag bestämt för mig att du brukar säga att det inte räknas…

 17. tty

  Thomas #14

  ”Vad sägs om teorin att editorn var lat och tog Spencers förslag på granskare rakt av, vilka inte oväntat gav positiva recensioner. ”

  I så fall måste Spencer ha varit slarvig eftersom en av granskarna krävde en större omarbetning (vilket också gjordes).
  Han borde istället ha gjort som som det står i ett av Climategate-breven, valt granskare ”som vet vad de skall tycka utan att behöva några instruktioner”.

  Dessutom är det enligt min erfarenhet ovanligt att redaktören tar de granskare man föreslår rakt av. Och om det var det som var problemet, varför säger karln inte det då?  

 18. Slabadang

  Thomas!

  Kommentaren modererad

 19. Thomas

  TheStoff #16, som amatör är det lämpligt att hålla sig till peer reviewade artiklar för att i alla fall få en grovsållning där det mest orimliga sorteras bort, men att kräva att en editor som är den som har ansvaret för peer review själv måste vänta på peer review för att kunna uttala sig blir ett moment 22.
   
  Har man tillräckliga bakgrundskunskaper för att själv kunna bedöma arguments trovärdighet kan man mycket väl hämta information från bloggar, men man bör dra öronen åt sig om de ansvariga bakom sådant de påstår vara revolutionerande teorier eller avgörande fel i etablerade sådana väljer att inte publicera detta i vetenskaplig press. 

 20. Slabadang

  Thomas! #14

  Din teori är lika trovärdigt substantiell som CAGW!

 21. Håkan R

  =>19

  Det rimliga borde vara att dra tillbaka artikeln om han nu plötsligt(?)
  inser att kvaliteten är för låg. Vilket alltså inte skett.

  Vad som  dessutom hänt är att granskarna nu blivit inkompetensförklarade därför att editorn själv inte pallade trycket.

 22. Ingemar Nordin

  Håkan R #21,

  Chefredaktören på Remote Sensing bör rimligtvis vara kunnig inom just det som S&Bs mer tekniska del handlar om. Han finner då ingen anledning att inte låta den gå vidare för reviewgranskning.

  Sedan påstår han att artikeln är fel – trots andra experters granskning, av vilka åtminstone ett par torde vara experter på meteorologi.  Hallå – har alltså Wagner plötsligt blivit ”expert” även på detta område, efter att ha läst lite blogginlägg på RC?

  Nej, det här är bara inte en trovärdig förklaring på avgången. Det låter mest som om han desperat letar efter en efterrationalisering för att han tvingats gå.

  Hursomhelst, så har Teamet nu röjt vägen för att kunna säga att S&Bs artikel var ett ”misstag”, att den har för dålig kvalitet, etc. Och detta utan att ens behöva argumentera i sak. Det räcker med att kunna peka på Wagners avgång. Så alldeles utomordentligt bekvämt!

 23. Ingemar Nordin

  Håkan R #21 igen,

  Att dra tillbaka artikeln skulle krävt en argumentation i sak, samt att författarna skulle blivit underrättade om saken och komma med sina synpunkter. Och det är nog en process som Teamet helst vill undvika. Det är enklare så här.

  Men som Roger Pielke Sr påpekar, så slår nog ändå det här förfarandet snett. Wagner gör vetenskapen en otjänst genom sitt förfarande. Det enda rätta vore som sagt om Wagner (om han nu är tveksam) helt enkelt inbjudit andra författare att komma med saklig kritik mot S&B. det är så den vetenskapliga processen normalt bör fungera.

 24. Slabadang

  Ingemar!

  Samtidigt så är Wagners agerande en bekräftelse på i princip ALLT vi inte gillar med CAGW korruptionen. Det är likosom bara att bocka av.

  Påtryckingingar från AGWpolitiken ….check !

  Tolkningsmonopol för hockeyligan …check!

  IPCC sparkar redaktörer från tidskrifter…check !

  AGWmobben bryter mot vetenskapliga publiceringregler… Check!

  Erkänner öppet att ingen som är skeptisk till CAGW ges tillträde till peer review…check! 

  Generellt publiceringförbud för artiklar som strider mot CAGWkyrkan och personliga konsekvenser med personförföljelse för dem som medvetet eller omedvetet bryter mot den utfördade fatwan
  ….check!

  vem ringer polisen?

 25. Thomas

  Håkan #21, en tidning kan dra tillbaka en artikel om de upptäcker direkt fusk, inte om de själva genom att slarva med granskningen släppt igenom en artikel de senare ångrar. Granskarna må ha blivit inkompetensförklarande, men de är å andra sidan anonyma. Fast det finns ju fall i den här branschen då granskares namn offentliggjorts…
   
  Ingemar tycks föredra en konspirationsteori med något ”team” i bakgrunden som sitter på makten. Är det illuminati vi talar om här, eller kanske tempelriddarna? Vilka är egentligen detta ”Team” som kan styra och ställa så mycket och hur går de tillväga? Pratar vi hästhuvud i sängen eller något mer subtilt?

 26. Ingemar Nordin

  Thomas #25,

  Tja, med en så svag motivering som Wagner ger, och med Climategatebreven fortfarande i färskt minne (ja, jag gissar att du inte läst dem Thomas) där liknande ”konspirationer” öppet diskuterats svart på vitt mellan några av dem som ingår i det som ofta kallas ”Teamet” (du vet; hockeydiagram – hockeyteam), så tycker jag inte att det är så konstigt om tankarna går samma håll. Eller är det obegripligt, osannolikt, otänkbart för dig Thomas?

 27. Peter Stilbs

  Maths #9 – förbättra situationen ? Problemet är att politikerna styr vetenskapen. De styr folks försörjning – och vill se de ”resultat” som de själva fantiserat ihop, av ideologiska skäl, eller andra.

  Sverige har väl inte haft någon förutsättningslös vetenskap sedan den tid när Erlander regerade.

  Jag vet inte om man ska kalla dem för mesproppar eller vad, som har makten i forsknings-Sverige.

 28. magnus

  Slabadang

  Har du ingen egen telefon?

 29. Thomas

  Ingemar #26, jag är rätt skeptisk mot sådana där konspirationsteorier. Du har ett par sura brev mellan ett par forskare och av det målar du upp en världsomspännande konspiration. Hur tror du de gick tillväga för att få Wagner att avgå?

 30. Håkan R

  ==>25

  Tror knappast att det finns skrivna regler för när en artikel skall dras tillbaka eller när redaktören skall avgå.

  Branschen är nog inte större än att insatta vet vilka granskarna är.
  När redaktören inte vågar stå för vad han medverkat till att dra
  igång är den nu valda lösningen inte särskilt hedervärd.

 31. Thomas

  Håkan R, Wagner står för vad han gjort, det är därför han avgår.

 32. Pehr Björnbom

   
  Vad sägs om följande hypotes:
   
  Wagner inser att hans forskning om markfukt är hotad om han förknippas med en skeptisk inställning till klimathotet. Hans samarbetspartners och finansiärer gillar kanske inte klimatskeptiska åsikter.
   
  Han ser samtidigt inte någon större fördel för egen del med det arbete som han måste lägga ned som redaktör för Remote Sensing.
   
  Följaktligen passar han på att utnyttja kontroversen om artikeln som motiv för att sluta som redaktör.
   

 33. Ingemar Nordin

  Thomas #29, Hur tror du att de gick tillväga för att få Wagner att avgå?

  Till att börja med är jag är övertygad om att Wagner är en jäkel på remote sensoring, fotografering från rymden, satellitspaning och allt det där http://www.ipf.tuwien.ac.at/index.php/staff/187-biography-of-wolfgang-wagner.html . Han har gjort en strålande karriär i Österrike inom sitt ingenjörstekniska gebit. Nu är han chef för ett forskningsinstitut i Wien.

  Men låt mig spekulera lite: Plötslig skakas hans relativt lugna, trygga och opolitiska värld av reaktionerna på S&Bs uppsats. Han uppmärksammas på att hans tidskrift diskuteras på blogginlägg världen över, några kanske t.o.m. ringer honom och talar om vilket enormt ”misstag” han har begått. Wolfgang, som är en fridsam man, blir alldeles perplex efter att ha hamnat i ett getingbo som han knappt varit medveten om. Han förstår också, efter en del ”hjälpsamma” brev och telefonsamtal att hans ställningstagande nu kommer att ha politiska implikationer där inte bara Remote Sensing, utan även medlen hans forskningsinstitut kan komma att bli ifrågasatta.

  Wolfgang tycker att det hela är ytterst jobbigt. Han vet inte riktigt vad han har gjort för fel, men det är uppenbart att en del mycket inflytelserika personer har fått ögonen på honom. Så han bestämmer sig för att helt enkelt dra sig ur det hela och återvända till sin trygga institution och till sina fjärrmätningsinstrument.

  Låter det som en plausibel beskrivning Thomas?

 34. Pehr Björnbom

   
  Nature har en bloggkommentar om saken. Även där är man förvånad över Wagners sätt att handskas med situationen:
  http://blogs.nature.com/news/2011/09/cool_climate_paper_sinks_journ.html
   
  Där fanns också följande intressanta kommentar från Bishop Hill:
   
  Most sceptics believe that the scientific literature is largely closed to them. It is clear that the authors of the Climategate emails believed this too. The Remote Sensing affair is merely confirmation of what we already knew.
   
  The Russell panel of course exonerated the CRU scientists of misconduct in the area of peer review based on the word of Phil Jones alone.
   
  Many people are invoking Lysenko with regard to climate science today. This seems reasonable under the circumstances.
   
  Posted by: Bishop Hill | September 3, 2011 07:49 AM
   
  Här ses alltså det som hänt som en bekräftelse på att det finns en kategori tongivande klimatforskare som aktivt motarbetar att forskning vars resultat stöder skeptiska åsikter skall få komma fram i litteraturen. Här ifrågasätts också Russelpanelens undersökning av frågan i samband med Climategate med hänvisning till att de byggt sin bedömning på en jävig persons ord.
   
  I den sista meningen i kommentaren frågar man sig om klimatvetenskapen är på väg att bli en ny Lysenkoism, dvs. att en statlig myndighet skall bestämma vilken vetenskaplig teori som skall vara giltig och att de som kritiserar denna teori skall utsättas för sanktioner. Man finner en sådan tolkning som rimlig under rådande omständigheter.
   
  Detta var en anmärkningsvärd kommentar!
   

 35. Det här börjar bli riktigt spännande..,

  Undrar vad det ska utmynna i?
  Är det en politisk höger/vänsterfråga eller bara ett exempel på hur akademiska stridigheter (som alltid förekommit) nu lyfts fram i ljuset genom bloggandets större spridning till allmänheten?

  Elakheterna och intrigerna inom den akademiska världen har man ju förr bara hört talas om (eller fått lite inblick i utan att vara forskare).

  Men nu i och med klimatintresset så blir det plötsligt stor spridning på det som ständigt pågår inom forskning och vetenskap.
  Intressant tycker jag.
  Men samtidigt lite sorgligt.
  Så trodde vi väl inte att vetenskap och forskning fungerade?

 36. … förtydligande #35

  ”på det tjafs och bråk som ständigt pågår inom forskning och vetenskap.”

  Personangreppen som förekommer där förekommer sällan inom t ex näringslivet.

 37. Anders L

  Tja, man kan ju hitta på hur invecklade teorier som helst för att försöka (bort)förklara det man ser (dvs teorin att vi skulle få en ”illusion” av positiv feedback från moln, även om feedbacken i själva verket är negativ), men det är inte elegant, och man får ingen bra känsla av det. Fakta i målet är ju, hur man än vrider och vänder på det, att jorden blir varmare och varmare allteftersom halten av växthusgaser i atmosfären ökar. Vad Spencer säger är ju att det är en ren slump att temperaturökningen och koldioxidökningen råkar sammanfalla i tiden; ok, men det är i så fall en slump som har hållit på i snart hundra år vid det här laget. Det är lite i längsta laget för min smak. 
   

 38. Ingemar Nordin

  Vår vän Wolfgang har t.o.m. skrivit ett personligt brev till Trenberth och bett om ursäkt. Trenberth verkar nådigast ha accepterat ursäkten:

  Kevin Trenberth received a personal note of apology from both the editor-in-chief and the publisher of Remote Sensing. Wagner took this unusual and admirable step after becoming aware of the paper’s serious flaws. By resigning publicly in an editorial posted online, Wagner hopes that at least some of this damage can be undone.

  http://wwwp.dailyclimate.org/tdc-newsroom/2011/09/spencer-faulty-science

  Varför har Wolfgang skrivit till Trenberth kan man undra? På vad sätt har Trenberth personligen blivit förolämpad på ett sådant sätt att det skulle kräva ett ursäktande brev? Trenberth har ju inte skrivit sin artikel från 2010 mot S&B utan som kritik mot Lindzen.

  Såvida inte …. (Ja, du får ursäkta Thomas, men det här gör ju knappast att man blir lugnad angående misstanken att Teamet varit involverad i påtryckningarna mot stackars Wolfgang.)

 39. Anders L

  Hur får du det till hundra år? Temperaturökningen före 1950 anses ju vara förklarad med naturliga orsaker och efter 1950 ökade temperaturen endast under 80-90-talet (grovt).

  En viss skillnad på 20 år och 100 skulle jag säga.

 40. Detta liknar rena sandlådan, det är så barnsligt så att man inte finner ord.

  Tyvärr är det inget ovanligt i forskarsammanhang att man bråkar och beter sig väldigt barnsligt på ett vis som är mycket märkligt när man står utanför och tittar in. I paleolitiska sammanhang har det ex varit exakt likadant med familjen Leakey som stått och stampat och gråtit när Donald Johanson letade på ”fel” ställe. Men han hittade Lucy som sin diamant och fick därefter tas på allvar även av familjen Leakey.

  Saker ändrar sig, som tur är.

 41. Uffe#
  Du kallar det Tjafs och bråk,så är det alltid,ta som exempel,är
  atombomben framställdes i Los Alamos,det var många turer o
  (bråk) innan den var färdig.
  Sen har stora ’Prestigen’ som alltid finns med,den är en strid på
  kniven.
  Utbytte av skarpa meningsskiljnader är utvecklande,en utmaning.
  ALI.K.

 42. Tävlandet inom vetenskap(forskning) och utvecklande är nog nödvändig,så fann man bromsmediciner för HIV som exempel.
  Cancer är också en ständig tävlan efter effektiva mediciner och be-
  handlingar .
  ALI.K.
   

 43. Pehr Björnbom

   
  Uffeb #35,
   
  Min erfarenhet som akademisk forskare är att det precis som i all mänsklig verksamhet förekommer olika former av motsättningar och konflikter i den akademiska världen. Men det som händer i samband med klimatvetenskapen verkar jämfört med det jag känner till sedan tidigare helt klart unprecedented.
   

 44. Det är nog mest i den Svenska ’ankdamman’ man kan driva politik
  utan strid,genom att i stort sett bara hålla med varann så folket inte
  ser skiljelinjer i politiken,man har slätat ut allt,men det är feghet.
  Striden måste tas upp igen i politiken med framtidsvisioner.
  Den dagliga ekonomin i den politiska strategin duger inte enbart.
  De politiker som vågar stcka ut huvudet och tål motvindar de är
  de politiker som kommer behövas mer av,man förlorar oftast inte
  med mod.
  ALI.K.

 45. Ingemar Nordin

  Pehr #43,

  Jag håller med dig. Det här är verkligen (och tack och lov) inte något normalt inom den akademiska forskningen. Här besitter majoritetsgruppen av klimatforskare en enorm makt i termer av forskningsmedel, politiskt inflytande och stöttning av MSM. Och de verkar använda den för att systematiskt förhindra en fri forskning inom klimatområdet; de utser sakkunniga och blir förnärmade om de inte själva blir utsedda, de får tidskriftsredaktörer att avgå, de kan lägga beslag på akademiska sällskap och få dem att göra fullkomligt sanslösa uttalanden i vetenskapens namn, de mobbar systematiskt alla forskare som inte håller med, osv.

  Nej, detta är verkligen inte ett ”normalt” akademiskt gräl. Det är en sjuk, mycket sjuk, parodi på akademisk forskning. Synd att så många inte lyckas genomskåda den.

 46. Pehr Björnbom #43

  Jo det förekommer givetvis konflikter och motsättningar mellan människor i alla sammanhang, men det är sällan de publiceras i skrift så som i den akademiska världen.

  Att det inte tidigare varit så hätskt och vitt spritt som när det gäller klimatvetenskapen beror nog mer på att det som tycks och skrivs får en större spridning och mer uppmärksamhet nu. I och med det ökade engagemanget i klimatfrågor.

 47. Pehr Björnbom

   
  Ingemar #38,
   
  By resigning publicly in an editorial posted online, Wagner hopes that at least some of this damage can be undone.
   
  Detta är en märklig mening. Vad är det för skada som åsyftas och varför används orden hoppas att åtminstone en del av denna skada kan göras ogjord?
   
  Det är alltså fråga om en vetenskaplig artikel som hävdar att moln kan påverka jordens temperatur och att klimatmodellerna inte beräknar detta på rätt sätt. Hur skadligt kan framförandet av en sådan vetenskaplig tes egentligen vara?
   

 48. Gunbo

  Lena,

  ”Detta liknar rena sandlådan, det är så barnsligt så att man inte finner ord.”

  Håller med! Själv tycker jag det luktar begravad hund långa vägar. Även om Spencer i mina ögon sjunkit i anseende sedan han deklarerat sig vara politisk aktivist, anser jag ändå att hans hypoteser ska bemötas med vetenskapliga argument och inte med censur. Censur slår bara tillbaka på den som vill censurera.

 49. Naturliga variationer? det är frågan? Solens variation är svår att kalla
  naturlig,den blir mer kaotisk med tiden,men det vet vi lite om ännu.
  ALI.K.

 50. Pehr Björnbom

   
  Uffeb #46,
   
  Det vore tråkigt om de dåliga förhållandena vi ser i klimatvetenskapen skulle leda till att naturvetenskap och teknik i allmänhet får dåligt rykte. Jag tycker det är viktigt att vi inte glömmer hur mycket naturvetenskap och teknik i allmänhet har bidragit till ett så mycket bättre liv för oss människor.
   
  Även atmosfärfysik och meteorologi hör dit, jag är imponerad hur möjligheterna att göra väderprognoser har utvecklats under min livstid, inte minst genom att man kan göra datorsimuleringar.
   
  Men de avancerade klimatmodellerna tycker jag är ett bekymmer. Utveckling av dessa datormodeller kan av praktiska skäl inte göras med den återkoppling till experiment och observationer som vanligen sker när man utvecklar modeller inom naturvetenskap och teknik, inklusive datormodeller för väderprognoser. Problemet med klimatet är att det är så långsamt och klimatsystemet så stort och de detaljerade observationer för de tidsskalor som behövs för att utveckla klimatmodellerna kommer inte att finnas på kanske hundra år.
   
  Tills dess blir avancerade klimatmodeller mer än fråga om tro än om vetande.
   

 51. Gunbo#
  Det är fint att vara Aktivist,se bara människorättsaktivister,demokrati
  aktivister,det är en fjäder i hatten numera.
  ALI.K.

 52. Tomas är en aktivist,ser han som beröm.
  ALI.K.

 53. Gunbo

  Pehr B,

  ”Problemet med klimatet är att det är så långsamt och klimatsystemet så stort och de detaljerade observationer för de tidsskalor som behövs för att utveckla klimatmodellerna kommer inte att finnas på kanske hundra år.

  Tills dess blir avancerade klimatmodeller mer än fråga om tro än om vetande.”

  Väl sagt! Vi är tyvärr fortfarande hänvisade till tro och så länge vi är det kommer klimatkriget att fortsätta.

 54. Gunbo

  ALI.K. #51,

  Aktivister (och speciellt politiska) är vanligen personer med en agenda som de prioriterar framför sanning.

 55. L.Krantz#
  Män är ofta barnsliga ja,jag ser det som positivt,genom ’leken’ även
  inom vetenskap är en lek en utmaning mot framsteg och utveckling.
  Jakten var förr en lek på, allvar förstås.
  Lek är drivkraften.
  ALI.K.
   
   
   
   
   
   

 56. Pehr Björnbom

   
  Gunbo #53,
   
  Väl sagt! Vi är tyvärr fortfarande hänvisade till tro och så länge vi är det kommer klimatkriget att fortsätta.
   
  Tack!
   
  Men jag invänder mot att använda ordet klimatkriget, det kanske finns risk för att detta blir självuppfyllande.
   
  Naturvetenskap kan dessutom mycket väl bedrivas utan hjälp av avancerade datormodeller. Jag tror till exempel inte att Darwin använde så mycket matematik när han kom fram till evolutionsteorin.
   

 57. GunBo#
  Sanning vad är det? för vem?så får  vi olika svar.
  Givetvis så förlorar lögnen alltid och avslöjas,slår tillbaka till de
  själva som utgett den.
  Politisk agenda är tvivelaktig.
  ALI.K.
   

 58. Gunbo

  Pehr B #56,

  ”Men jag invänder mot att använda ordet klimatkriget, det kanske finns risk för att detta blir självuppfyllande.”

  Som jag ser det är det redan självuppfyllt. ”Kriget” pågår för fullt.

 59. Gunbo

  ALI.K. #57,

  ”Sanning vad är det?”

  Ja du, Jag letar fortfarande så jag vet inte! 

 60. Politik bör grundas med ärlighet och respekt för demokratiska värden.
  Politik är att Lyssna På Folkdjupet,sa inte en viss Palme detta.
  En agenda utifrån ideologi är farliga vägar för mänskligheten.
  Att med folklig stöd främja debatt  i sakfrågor,med  visioner bidraga
  med till satsningar.
  ALI.K.

 61. Gunbo

  ALI.K #60,

  ”En agenda utifrån ideologi är farliga vägar för mänskligheten.”

  Håller fullständigt med! Det finns så många ideologier, vanligen slutar beteckningarna på dem på ”ism”. Det finns socialism, liberalism, kommunism, nazism, fascism m fl. Alla har en vision om det perfekta samhället och ingen av dem accepterar att människor är olika med olika behov och önskemål, olika trossytem, världsbilder och livsåskådningar.

 62. Slabadang

  Om vi kallas förnekare?

  Så jobbar blåförnekarna på REALCLIMATE. De är totalt desperata nu och de torpeder de skickar ut från IPCC lär iten hjälpa längre.Nu är det Shapiros papper de försöker lägga rökridåer över. Det rä ju synd om alla de knäckta hockeyklubbor dessa klåpare försöker lira med. Det är bara skaftet som är användbart och de har övergått till stenålderstaktiken att fårsöka slå dem i huvfudet på motståndarna.

  Det genomgående tricket på RC är ju att ställa krav på alla motståndare som de själva inte lever upp det minsta. Tydligen är även Shapiros en hård nöt för RC att knäcka så de ger sig ut pä hal is och det är pinsamt nu när man kan läsa och lärt sig dessa klimathuliganer.

  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2011/08/how-large-were-the-past-changes-in-the-sun/#more-8468

 63. Att föra en propaganda ,att kalla motståndare för förnekare är suspekt.
  Kan man då vara ute med ärliga avsikter?
  En annan fundering kring Corbyn skulle kunna vara att Solens kraftiga energiutbrott ,påverkar Jordens och Månens stabilitet.
  Lite att fundera på,Sov Gött!
  ALI.K.

 64. Gunbo#
  Har samma syn där,Sov Gött!
  ALI.K.

 65. Inge

  Mycket intressant diskussion som helt undgår dem som borde ta del av den, d.v.s. politiker och massmedia. CAGW-folket kan i stort sett påstå vad de vill eftersom skeptikerna i praktiken är utestängda från möjligheten att gå i svaromål. Det är som vanligt pengarna och makten som styr och det behövs ingen konspiration för det, alla gillar pengar och många gillar makt. Någon sa tidigare att metoden att hålla en sån här utveckling borta är att alla strikt håller sig till sanningen och det behövs lagstöd för det. Och jag tycker att grundforskning, såsom klimatforskning, skall vara förutsättningslöst statligt finansierad. CAGW är en politisk sanning, inte en vetenskaplig sanning.

 66. Inge

  Slabadang

  Jag hann läsa din kommentar 18 innan den blev modererad. Mycket bra även om jag kan hålla med om att den var på gränsen.

 67. Thomas

  Visst är det härligt med konspirationsteorier. Om det krävs för teorin att t ex anslagsgivarna till Wagner är med, ja då måste de vara med och strunt i om det inte finns spår av bevis för att så är fallet. Varje argument mot teorin kan enkelt bemötas bara genom att utvidga kretsen av invigda. Frånvaro av bevis är i sig bara bevis för hur lojala deltagarna är och hur effektiva metoder de måste ha för att skrämma folk till tystnad.

 68. Håkan R

  => 67

  Håller helt med om att det inte finns någon anledning att dra in
  konspirationsteorier i detta sammanhang.

  Den enklaste förklaringen är att Wagner helt enkelt
  drabbades av panik när kritiken tornade upp dig.

  En panik vilken drev honom till att handla förhastat och orationellt,
  på samma sätt som sker vid nästan alla mediadrev där offrets
  krishantering oftast är mer förödande än den ursprungliga händelsen.

 69. Håkan R

  skall naturligtvis vara
  ”drabbades av panik när kritiken tornade upp sig.”

 70. Thomas

  Håkan #68, visst kan du ha en poäng där, men glöm då inte att sättet Spencer och med honom allierade slog upp artikeln, inklusive att hävda att den visade på låg klimatkänslighet vilket den inte ens med en välvillig läsning gör. Att huvudförfattaren gör politik av en kontroversiell artikel, och man i efterhand inser att man borde insett att han skulle göra det givet hur han agerat tidigare, kan ha bidragit till att Wagner fick nog.

 71. Anonym

  Lena Krantz #39,

  En gång till då:

  http://emretsson.net/wp-content/uploads/2009/12/climatechange_attribution%E2%80%93300px.png 

 72. Anonym

  Förlåt, länken i föregående kommentar fungerar inte. Grafen syns här: http://emretsson.net/2009/12/14/klimatforvirrare-gar-vilse/

 73. Lena Krantz

  Gunbo #48
  Nu klagas det på i vilken vetenskaplig tidskrift S&B publicerade sig i också, men vad jag förstår fick de ju inte svara i Science.

  http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-14768574

  Runt runt går det…..

 74. Lena Krantz

  Anonym

  Vad är din poäng och var kommer grafen ifrån? Jag har inte sett den i IPCC:s rapport nämligen.

 75. Håkan R

  => 70

  Tyvärr verkar  ”Att huvudförfattaren gör politik av en kontroversiell artikel” numera vara mer regel än undantag i klimatsvängen, där
  IPCC är en lysande förebild genom att släppa ”pressreleasen (SPM)” två månader före den egentliga rapporten.

 76. Anonym

  Lena Krantz #74,

  Grafen är baserad på Meehl et al (2004). http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Climate_Change_Attribution.png

  Poängen är att det är lite löjligt att låtsas som om antropogena faktorer var betydelselösa före 1950. 

 77. Anonym

  Tips: Högerklicka på länken i kommentaren ovan och välj ”Öppna i nytt fönster” eller liknande.

 78. Lena Krantz

  Anonym

  Nu är det ju för det första inte jag som påstår det utan forskarstudier redovisade i IPCC:s rapport, för det andra ser man att ”Sulfate” och ”Greenhouse-gases” i den något schematiska grafen du hänvisar till tar ut varandra, dvs uppvärmningen före 1950 anses (fortfarande) vara i huvudsak naturlig. 

  Sist men inte minst är flera av kurvorna rekonstruktioner och inte faktiska mätningar.

  Nej, fortfarande gäller att människans div utsläpp har (om modellerna har rätt) värmt jorden i dryga 20 år.

 79. Håkan Sjögren

  Andera L # 37 : Du skriver att ”jorden blir varmare och varmare allteftersom halten av växrhusgaser ökar”. Detta är inte sannt. Halten  av vad Du och företrädare för AGW kallar ”växthusgaser” till exempel koldioxid har ju ökat den senare tiden UTAN att temperaturen ökat, annat än i Era våtaste drömmar. Många hävdar dessutom att temperaturen under nära tre lustrum har sjunkit. Jag tror att Du pratar i vädret om vädret. Mvh, Håkan.

 80. Kristian Grönqvist

  Håkan

  Många hävdar(#79)… det var den sämsta länken jag sett på länge… 

 81. Anonym

  Lena Krantz #78,

  Nja, om man ska vara noga har utsläppen värmt jorden under betydligt längre tid, men de har inte dominerat över andra faktorer förrän sedan ca 1980.

 82. Pingback

  […] om Spencers och Braswells vetenskapliga resultat i fråga om hur moln påverkar klimatet, se även här, har Trenberth avfärdat deras resultat med argumentet att moln inte kan orsaka radiative forcing […]

 83. Ingemar Nordin

  Kristian Grönqvist #80,

  Ditt inlägg var nog det sämsta jag sett på länge …

  Sådana inlägg är totalt meningslösa och ointressanta. Om du har något sakligt att framföra, så gör det. I annat fall; varför skriva en kommentar överhuvudtaget? Annat än att inför läsekretsen visa din totala renons på argument?

 84. Ingemar Nordin

  Drevet mot Spencer (och nu även John Christy) har eskalerat ytterligare sedan Trenberths et al artikel igår på Dayly Climate Opinion http://wwwp.dailyclimate.org/tdc-newsroom/2011/09/spencer-faulty-science

  Roger Pielke Sr har en del insiderkunskap och synpunkter på de sanslösa ad hominem angrepp som Trenberth et al gör sig skyldiga till:

  http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2011/09/04/hatchet-job-on-john-christy-and-roy-spencer-by-kevin-trenberth-john-abraham-and-peter-gleick/

  WUWT har också synpunkter:

  http://wattsupwiththat.com/2011/09/04/the-science-is-scuttled-abraham-gleick-and-trenberth-resort-to-libeling-spencer-and-christy/

  Det råder knappast någon tveksamhet om att Trenberth är ute efter att ta all heder och ära från ett par av världens främsta klimatforskare. Och det är inga hållbara argument i sak han framför, endast personangrepp. Helt i Oreskes-stil. Obegripligt att en sådan fanatiker, med noll förståelse för hur den vetenskapliga processen går till, tillåts spela från sina moraliskt höga hästar. Han verkar mer och mer framstå som en charlatan.

 85. Slabadang

  Ingemar!
  När man bedriver underättelse verksamhet genom spaning, så säger erfarenheten att när fi läger är satt under press så avslöjar han sina positioner och det är vad som nu sker.
  Man kan bara vara glad över att man äger ett fröstånd och en livserfarenhet som hjälper en att navigera ochh förstå vad som är sant eller falskt. För att följa och läsa igenom detta spel krävs dock ingen större förmåga. Spelet påtryckningarna och taskspelet från Trenberth och hockeyligan är underbart tydligt och uppenbart. Att de är klumpiga visste vi ju sen tidigare men nu är de tydligen helt desperata.

 86. Thomas

  Du vet, Ingemar, om ni inte varit så pigga på att ta heder av Mann, Jones, Hansen, Schneider m fl klmatforskare så kanske någon skulle tagit dina krokodiltårar lite mer på allvar…

 87. Pehr Björnbom

  #86, Men Thomas då, du som formligen har dränkt oss i krokodiltårar här på TCS 😉

 88. Pehr Björnbom

   
  Ingemar #84,
   
  Jag tycker att följande utmärkta kritik av Trenberth med flera bara måste upprepas. Både fas och son Pielke står bakom denna kritik:
   
  What is disturbing, however, in the Trenberth et al article is its tone and disparagement of two outstanding scientists. Instead of addressing the science issues, they resort to statements such as Spencer and Christy making “serial mistakes”. This is truly a hatchet job and will only further polarize the climate science debate.
   
  Om man läser på diverse oseriösa bloggar får man lätt det intrycket att Spencer och Christy inte är bra som forskare.
   
  Men den som verkligen själv undersöker saken skall finna att dessa klimatforskare egentligen är mycket väl respekterade inom klimatvetenskapen och är bland de absolut främsta klimatforskarna i världen.
   

 89. Pehr Björnbom

  Både far och son …

  skulle det vara

 90. Slabadang

  Pehr!

  Treberth visar upp sin fula sida och han är illa ute. Spencer kan svara att hans mycket små öppet redovisade korrektioner står sig bra mot en opponent som är totalt ute och cyklar i sitt ämne.

  Jag vill tacka dig för din suveräna pedagogik och du har snabbt satt dig in i vad de olika skolorna i CAGWhypotesen hävdar.

  Att vara på rätt sida både moraliskt och vetenskapligt är förbaskat skönt Pehr. Man har inget att dölja inget att förlora och inget annat än sanningen söka.

 91. Pehr Björnbom

   
  #90 Tack, Slabadang, jo jag är på rätt sida – framförallt i fråga om pensionsdagen – och då har jag förmånen att jag kan söka sanningen i stället för att söka forskningsanslag 😉
   

 92. Bengt Abelsson

  K Trenberth förnekar sig inte: 2005 protesterade Chris Landsea mot KT:s agerande – genom att avgå från sin roll inom IPCC.
  http://www.climatechangefacts.info/ClimateChangeDocuments/LandseaResignationLetterFromIPCC.htm

 93. Thomas

  Bengt, ja visst är det spännande. Landsea försökte tysta Trenberth, eller snarare få IPCC att tysta Trenberth, men då är plötsligt AGW-förnekarna för sådan censur.

 94. Bengt Abelsson

  Trenberth gick ut på presskonferens med hittepå om orkaner, under IPCC-flagg.
  Landsea ville inte spela med i en sådan cirkus.

 95. Ingemar Nordin

  Thomas #93,

  Om du läst Landseas avskedsbrev innan du skrev så hade du kunnat bespara oss ditt okunniga inlägg. Trenberth presenterar en forskning som han är amatör på (orkaner) på en presskonferens. Presentationen är precis tvärt emot vad orkanforskaren Landsea kommit fram till.

 96. Slabadang

  Thomas!

  Jag vill verkligen tacka dig för att du är här …… Du sprider en tydlig insikt hos var och en som läser TCS vad klimathotsförespråkare står för. Ett vandrande bevis på varför klimatvetenskapen förtjänar noll trovärdighet och äger noll substans.

  Det är bra att vi åtminstone är överens om att Trenberth sa vad han sa om stormarna. Det räcker hela vägen för alla som kan läsa innantil och att du tycker att han hade ett vetenskpligt stöd för att påstå detta gör att vi återigen har vi fått bevis på hur du och IPCC tolkar ”vetenskapen” . Man kan inte annat än bocka och tacka å de hjärtligaste!

  Kommentar modererad

 97. Thomas

  Ingemar, för det första tycker jag du skall köra en sökning på ”hurricanes författare:trenberth” på google scholar. För det andra fanns vid tillfället två tydliga läger bland orkanforskarna och vad Landsea försökte göra var att förhindra att Trenberth gav en bild Landsea inte gillade. Sorry, men Trenberth har all rätt att uttala sig som forskare utan att IPCC lägger sig i.

 98.  
  Judith Currys senaste blogginlägg är också mycket läsvärt:
  http://judithcurry.com/2011/09/05/update-on-spencer-braswell-part-ii/#more-4805
   
  Så här lyder hennes slutsatser:
   
  JC conclusion: Count me in Pielke’s corner on this one. The Team is trying to cash in on this event to bolster the credibility of Team science. This is not the way to do it, and this kind of behavior, particularly from Trenberth who is in a position of responsibility at a government lab, Chair of GEWEX and as a participant of the IPCC, will backfire on them.
   
  The GEWEX link between Wagner and Trenberth seems to provide motivation for the letter to Trenberth. An apparent gatekeeping issue, in response to a leaky gate. Learn anything from Climategate, anyone?
   
  Hennes insyn i klimatforskarvärldens nätverk ger nya aspekter på varför Wagner avgick. GEWEX är ett experiment som stämmer väl överens med Wagners forskning om markfuktighet:
  http://www.gewex.org/
   
  Trenberth sitter alltså som ordförande i GEWEX enligt vad Judith Curry skriver.
   
  Man kan faktiskt lära sig en del från Climategate, vill JC tydligen antyda.
   

 99. Gunbo

  Och medan de lärde tvista fortsätter verkligheten att gå sin egen väg: http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/home/seaice_extent.htm

 100. Bengt Abelsson

  Thomas, fel igen: Trenberth presenterade sig såsom representerande IPCC.
  However, this case is not an honest scientific
  discussion conducted at a meeting of climate researchers. Instead, a
  scientist with an important role in the IPCC represented himself as a Lead
  Author for the IPCC has used that position to promulgate to the media and
  general public his own opinion that the busy 2004 hurricane season was
  caused by global warming, which is in direct opposition to research written
  in the field and is counter to conclusions in the TAR.
  CL avskerdbrev

 101. magnus

  Gunbo

  Den röda kurvan pekar ju rakt ner mot lilla istiden. Kan du inte se det ? 🙂

 102. Bo E

  Ingemar Nordin #95
  Problemet är att han (=Thomas) UPPENBARLIGEN HAR LÄST AVSKEDSBREVET! ……Vilket spinn! —Helt sanslöst på min ära.
  Kan denna episod också förklara varför Judth Curry är så ambivalent så som det verkar?
   
   
   

 103. Pehr Björnbom

  Gunbo #99,

  Kanske av intresse:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/08/29/dn-ser-issmaltningen-i-arktis-som-ett-hot/

 104. Thomas

  Bengt #100, har du gjort något försök att studera frågan objektivt, eller har du bara tagit Landseas brev som den absoluta sanningen?

 105. Gunbo

  Pehr B #103,

  Jo, jag har läst det du länkar till. Och självklart var det mindre is i Arktis under Holocene optimum som var ett par grader varmare än i dag, Jag vet också att det inte ledde till en global katastrof.

 106. Gunbo

  magnus #101,

  He he!

 107. Ingemar Nordin

  Pehr #98,

  Ja, det förklarar ju en hel del. Bl.a. varför vår vän Wolfgang är så mån om att be Trenberth om ursäkt!

 108. Pehr Björnbom

  Ingemar #107,

  Dessa två webbsidor ger syn för sägen:
  http://www.gewex.org/gewexssg.htm
  http://www.ipf.tuwien.ac.at/insitu/index.php/about-us.html

 109. Bengt Abelsson

  Thomas 104
  Att Landsea m fl uppfattade Trenberth som uppträdande under IPCC-flagg vid den aktuella presskonferensen anser jag vara klarlagt.
  Har du någon annan uppfattning får jag gå närmare in i länkar och underlag.
  Du har rätt i att min uppfattning grundar sig på Landseas ”avskedsbrev”.

 110. Thomas

  Bengt #109, det var några år sedan så jag har glömt detaljerna, men vad jag minns var det inte någon IPCC-presentation eller påstod Trenberth att han beskrev IPCC:s position.  Även medlemmar i IPCC måste ha rätt till egna åsikter om hur forskningen skall tolkas.
   
  Mer relevant är om man sen tittar på hur kapitlet i IPCC:s rapport blev och jämför med Landseas klagomål. Det är samma som med de där Climategatebreven. Om de är konspiratörer för att vinkla IPCC:s rapport så verkar de inte speciellt framgångsrika eftersom motpartens argument finns med…

 111. Bengt Abelsson

  Min poäng var egentligen att peka på hur K Trenberth ”råkat” hamna i konflikt med icke helt övertygade AGW-anhängare redan tidigt.
  Landseas främsta klagomål var att KT gick ut under IPCC-flagg och därigenom påverkade FAR-proceduren redan innan den var skriven.
  Landsea betonade att givetvis har var och en frihet att säga vad som helst -men när man har IPCC-hatten på måste omdöme till.