Spencers sammanfattning

Det kan kanske vara av intresse att läsa Spencers egen sammanfattning av den vetenskapliga diskussionen. Så jag har gjort en snabböversättning:

Spencer om S&B

Originalet finns här.

Beskrivningen är populärt hållen. Men låt inte lura er av ”enkelheten”. Det gäller att hålla Spencers begrepp såsom moln-återkoppling (med ”positiv molnåterkoppling” menar han tex att när det blir färre moln så blir det varmare på jordytan) och när han talar om ”moln-orsakar-temperaturförändring” så handlar det oftast om molnförändringar som orsakats av andra faktorer än temperaturförändringar. Jag satt t.ex. länge och funderade på vad han menade med följande mening: ”Men vi hävdar (och har visat) att orsakssambandet i motsatt riktning [molnförändring => temperaturförändring] ger en illusion av positiva moln-återkopplingar, även om negativa moln-återkopplingar verkligen existerar.” Men jag tror att jag fått kläm på det nu :-). Det gäller bara att konsekvent hålla fast vid Spencers definitioner av begreppen (inte läsa in andra innebörder, vilket så många av hans kritiker tycks ha gjort) och hålla tungan rätt i mun, så ger hans sammanfattning en helt ny inblick i klimatets mysterier.

Fiffigheterna och finesserna med S&Bs statistiska analysmetoder har jag dock inte ens försökt tränga in i.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Ingemar!

  Det handlaqr om att med hjälp av satelliterna kunna avläsa tidsdifferenserna för att kunna vad somär orsak och verkan i molnbildningen. När du summerar på längre perspektiv så kan du inte valäsa effkten av forcing och feddbacks eller skilja dem åt.

  Därför kan de ge en illusion av positiv återkoplliing om du summerar längre tidsperioder. Spencer är ine på att responsen är snabb åt båda håll. Med utgångspunkt för hur en dag vid tropikerna ser ut och här hemmifrån hur värme och avkylande åskväder uppträder med korta forcing feedbacks intervall.
  vilka tempförändringar skapas av molnen och hur lång tid tar de innan de avarar med att ombilda sig?

  MAO vindar och luftryck förändrar molnigheten och förändrar därigenom temperaturen.. du vet så där enkelt som det var från början innan CAGW arna började se CO” spöken överallt.

 2. Björn

  Självklart kan moln påverka temperaturen! Det enklaste fallet är när solen plötsligt skyms av ett moln, det blir ju med en gång svalare. Öka den procentuella molningheten regionalt eller lokalt över en längre tid, så blir det också sakta kallare i dessa områden. Ökad molnighet (orsak) –> lägre temperatur (verkan). Högtryck brukar lösa upp moln och det blir varmare, därför att mer solstrålning värmer.

  Det är ohållbart av IPCC och andra att fortsätta inbilla världen att yttre påverkan (forcings), inte kan förändra temperaturen genom solens magnetiska aktivitet, som i sin tur modulerar inflödet av kosmisk strålning och därmed varierad molnighet. Om den totala molnigheten över världen ökar eller minskar med några procent, kan vi få både globala som regionala temperaturvariationer.
     

 3. magnus

  Hur var det där med fiffiga statistiska tricks 🙂

 4. Ingemar Nordin

  Slabadang #1,

  Sakta nu. Det är satelliternas förmåga att avläsa korta intervall som Spencer och Braswell utnyttjar för att skilja mellan de snabba processerna (uppvärmning (t.ex. orsakad av en El Nino) -> färre moln -> mer uppvärmning av atmosfären) och de långsammare (fler moln (orsakad av naturliga mekanismer, som solen etc) -> avkylning av atmosfär och havsytans yttemperatur). Därför kan vi bli lurade av mätningar gjorda över längre perioder. Rätt så.

  ”Negativa moln-återkopplingar” betyder i klartext att fler moln (från faktorer inom det naturliga klimatsystemet) orsakar netto en avsvalning av den globala temperaturen (atmosfären och yttemperatur). Sådana kan finnas, säger Spencer, och dem kan vi upptäcka genom satellitmätningarna pga deras time-lag.

  Det här räcker för att vi inte kan utesluta att vi blandar ihop uppvärmning pga tidigare uppvärmning (klimatkänslighet) med uppvärmning pga minskad molnighet (pga naturliga orsaker).

 5. Pehr Björnbom

   
  Fasplansdiagrammen som Spencer och Braswell visade i sin artikel från 2010 visar klart och tydligt att det finns avsevärd radiative forcing som är svår att förklara om den inte beror på moln.
   
  Så när Spencer skriver att moln och temperatur påverkar varandra ömsesidigt så har han med stor sannolikhtet helt rätt:
   
  Temperatur <==> Moln
   
  Dessler och Trenberth förstår inte vad enkel matematik tillämpad på fasplansdiagrammen faktiskt säger, eller också vill de inte förstå.
   

 6. Pingback

  […] I den senaste kontroversen om Spencers och Braswells vetenskapliga resultat i fråga om hur moln på…, se även här, har Trenberth avfärdat deras resultat med argumentet att moln inte kan orsaka radiative forcing (dvs. ändrad energitillförsel till jorden genom strålning som kan mätas med satelliter) och på detta sätt ändra jordens temperatur. Trenberth säger också att under ENSO-fenomenen, dvs. El Nino och La Nina påverkas temperaturen bara av forcing från oceanen (dvs. värmeutbyte mellan ocean och atmosfär, alltså inte genom strålning som kan ses med satelliterna) medan molnens inverkan på temperaturen endast sker som feedback (ändrad temperatur ändrar molnen som i sin tur påverkar temperaturen). […]