Domedagsprofeterna

Vi hör det dagligen i våra media, och från våra miljöministrar – budskapet om planetens snara undergång. Budskapet utgör en viktig komponent i den gröna ideologin och bygger på föreställningen om att planetens resurser snabbt håller på att ta slut, att det är för mycket folk på jorden och att vår överkonsumtion leder till en klimatkatastrof. Domedagsprofeterna lever högt på klimathysterin.

Georg Borgström

Jag påmindes häromdagen i en kommentar (h/t Lennart B) om vår egen, tidiga domedagsprofet från 50-talet; Georg Borgström. I en serie radioprogram så lade han ut texten om hur vi människor föröder planeten genom att förbruka naturresurserna i en rasande takt. Från Wikipedia:

Georg Borgström kom att kallas världens samvete[2] efter att gång på gång ha gått till angrepp mot de rika ländernas ohållbart stora konsumtion av jordens resurser. … 1952 började han varna för att mänskligheten var på väg mot katastrof, och året därpå framförde han sitt budskap i en mycket uppmärksammad föredragsserie i radio. … Borgström beskrev världsläget som extremt allvarligt och menade att drastiska åtgärder måste till för att undvika en global katastrof och en total utarmning av resurserna. Han förespråkade hård barnbegränsning, spannmålsreserver säkrade från råttangrepp, forskning i nya metoder, en rättvis fördelning av proteinet och helst en världsregering[2]. Han ville fördela resurserna genom priskontroll och ransonering, och effektivisera matproduktionen genom att övergå från animaliska till vegetabiliska livsmedel.

Paul Ehrlich

Om vi hoppar fram ett par decennier så har vi några internationella megastjärnor som också förespådde vår snara undergång. Den första är Paul Ehrlich och hans bok The Population Bomb. I senatsförhören (USA) från 1974 så meddelar han att de då aktuella oljeprishöjningarna berodde på att oljan höll på att ta slut och att den inte skulle vara längre än till slutet av århundradet. Vidare så menade han att vi kommit in i en ny era av knapphet, och att vi kan välja mellan att antingen hamna i kaos och anarki eller också att staten tar krafttag och ransonerar och distribuerar det som finns kvar. Hungersnöd stod inför dörren, och vi hade kanske 10, max 20 år kvar till massvältens inferno. Ja, egentligen var det redan 10 år för sent att göra något …

John Holdren

Den andra är John Holdren som förenade sig med paret Ehrlich i boken Ecoscience. Även han vittnade inför senaten. Kontrasten mellan Holdrens milda, resonabla framtoning och de märkliga yttranden han kommer med är slående. Han säger bl.a. att visserligen så är våra modeller inte helt exakta och visserligen så kan prognoserna slå fel på några år, men Romklubbens prognoser om ett slut på naturresurser och en ödelagt Jord kommer att inträffa ganska snart. Förr eller senare kommer vi att hamna i katastrofläge beträffande befolkning, mat och naturresurser.

I sin bok föreslår Ehrlich och Holdren ett sätt att få ned den hotande befolkningsökningen:

Ett sätt att genomföra detta … skulle kunna vara att kräva att alla illegitima barn sätts upp för adoption-särskilt de som är födda av minderåriga, som i allmänhet inte är kapabla att riktigt ta hand om ett barn ensam. Om en ensamstående mamma verkligen ville behålla sitt barn, borde hon vara tvungen att gå igenom adoptionsförfarande och visa sin förmåga att underhålla och ta hand om det. Adoptionsförfarandet bör förmodligen förbli svårare för ensamstående än för gifta par, som ett erkännande av den relativa svårigheten att uppfostra barn ensam. Det skulle även vara möjligt att kräva av gravida ensamstående kvinnor att antingen gifta sig eller att göra abort, kanske som ett alternativ till bortlämnande för adoption …

Obligatoriska adoptioner, ett tvång för ensamstående mödrar att gifta sig eller att göra abort? På andra ställen i boken rekommenderar de att myndigheterna tillför steriliseringsmedel i dricksvattnet och i maten, samt tvångssterilisering av kvinnor som uppfyllt sin tilldelade kvot av barnafödande.  – Tja, vi står ju uppenbarligen inför ett katastrofläge, och då krävs det mycket drastiska åtgärder av staten! Holdren sitter tydligen inne med expertsvaren.

Dessa vetenskapsmän har haft grundligt fel i alla sina stolliga prognoser, gång på gång. Inte desto mindre är de prisbelönade och hyllade. Georg Borgsström blev invald i Kungliga vetenskapsakademin 1980. Paul Ehrlich blev hedersmedlem i The Royal Society häromåret. John Holdren blev utsedd till presidentens vetenskaplige rådgivare då Obama valdes till president.

Dagens klimatalarmister (jo, Ehrlich och Holdren hör naturligtvis till dem) är inte längre så bekymrade över att oljan skall ta slut. Tvärt om tycker många av dem att det finns alldeles för mycket olja, kol och gas. Men skräcken för att vi är för många människor finns kvar. Liksom avskyn mot ”konsumtionssamhället”, fri marknad, industri, bilar och allt annat som kan orsaka koldioxidutsläpp. Även motviljan mot kött och ett förespråkande av vegetarisk kost har blivit påtaglig på senare tid.

Hos både de nya och de äldre domedagsprofeterna så finns samma gamla auktoritära impuls. Det tycks inte spela någon roll vilka orsaker man pekar ut. Mönstret är detsamma: Man vill skapa panik bland allmänheten för att istället kunna åkalla en högre tvångsmakt, helst en global sådan, som kan ställa allt till rätta.

Tyvärr är det tongångar som många politiska makthavare gärna lyssnar till.

Ingemar Nordin

Utmärkt artikel om domedagsindustrin 2/12 i DN

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn-Ola J

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tillvaxten-kommer-vara-ett-minne-blott_8770928.svd

  Krax, krax, krax….

 2. Ann L-H

  Så här står det i The population bomb om steriliseringsmedel i dricksvattnet och maten:
  ”… We must define a goal of a stable optimum population size …”
  ” So the first task is population control at home. How do we go about it? Many of my colleagues feel that some sort of compulsory birth regulation would be necessary to achieve such control. One plan often mentioned involves the addition of temporary sterilants to water suplies or staple food. doses of the antidote would be carefully rationed by the government to produce the desired population size …”.

  Tvågradersmål eller mål för den optimala populationen må vara ”hipp som happ”, båda kräver kontroll, kontroll, kontroll …
  Nu var det inte Holdren som skrev just detta men han allierade sig med paret Ehrlich och blev med tiden Obamas vetenskaplige rådgivare. Är nästa steg att vi som anses vara för många och för kostsamma för planeten blir tilldelade personliga utsläpprätter, ett lyxutsläpp som flygresa till Neapel och sedan dö alltmedan sanningsministeriets idogt arbetande myror naturligtvis inte utsätts för några sådana restriktionen?

 3. Domedagsprofetior kommer och går:
  http://fredmanpakvarnberget.blogspot.se/2013/03/under-slutet-av-1960-talet-och-borjan.html

 4. bom

  Ja där får vi tacka för uppräkningen av några av de värsta. De som fortfarande vandrar bland oss borde tvingas kånka på tunga varningsskyltar och hudflängas på torgen med jämna mellanrum (om vi nu skall leva efter deras medeltida ideal). I stället göder vi deras redan ansenliga förmögenheter och bjuder in dem till våra finaste sällskap och överhopar dem med medaljer. Glöm föralldel inte Rockström-Wijkman-Rahmstorf-Schellnhuber-Svenska kyrkan alla NGOer-Bo Ekman-alla miljöpartister och miljöministrar och sammantaget alla charlataner som ständigt berikar sig på vår bekostnad. Vi har fler blodsugare än en förvildad spansk byracka vilket inte säger lite!

 5. lennart bengtsson

  Hej

  Det intressanta är att ju bättre människan har det desto mer populära blir undergångsprofeterna. Att gotta sig i elände och allsköns hemskheter, som i dagens så populära och faktiskt groteska ”detektivromaner”, inte minst från alla våra så framgångsrika kvinnliga författare ser jag som ett slags perverterat välståndsbeteende.
  För människor som verkligen drabbas av hemskheter så är det faktiskt motsatsen som gäller. Där fanns det hemska i verkligheten.
  Faktiskt är att världen just nu befinner sig i en mycket kreativ fas genom att en allt större mängd människor lever i samhällen som är förhållandevis öppna. Se bara på Kina idag jämfört med den tid då de alla satt i Mao-Tse-Tungs fängelse. Därför tror jag endast få verkligen bryr sig om domedagsprofeterna utom press och underhållningsmaskineriet so desperat letar efter något att visa upp.

 6. Kalle

  Uppenbarligen så balanserar människan på gränsen till vansinne, hela tiden.

 7. Ann L-H

  # 5 – lennart b. Citat: ”Därför tror jag endast få verkligen bryr sig om domedagsprofeterna utom press och underhållningsmaskineriet so desperat letar efter något att visa upp.”
  Det är ju det som är problemet. Domedagsprofeternas uttalanden om klimathotet har blivit norm på skolverket, i kultureliten, media och politiken. Få bryr sig om att ifrågasätta och vi sitter där vi sitter med den energipolitik om grundas på (C)AGW-profeterna.

 8. Ingemar Nordin

  Tyvärr verkar det också som om varje ny generation glömmer bort historien. Kanske borde man ha ett särskilt ämne på skolschemat, ”domedagslära”? Gärna då i kombination med träning i kritiskt tänkande.

 9. Kalle

  En annan sak man kan notera är att media inte längre verkar bry sig ens om vad IPCC säger, annat än om det är alarmistiskt. Vissa sanningar har blivit så självklara att de lever sitt eget liv i media utan någon som helst uppbackning av fakta. T.ex. att extremväder som orkaner blir vanligare, när det inte alls är så, eller till och med tvärt om.

  Richard Dawkins hittade på konceptet meme, en informationsblob som sprider sig liksom ett genpaket genom ofullständig replikering, men i människors medvetande.

  ”A unit of cultural inheritence, hypothesized as analogous to the particulate gene, and as naturally selected by virtue of its ’phenotypic’ consequencies on its own survival and replication in the cultural environment”

  Människans psykopatiska förkärlek för alarmism garanterar att dessa memer lever vidare. Det enda som kan göra slut på ett set av memes är människans omättliga aptit på nyheter. När ett set av memes blir gammalt och tråkigt så kastas det, men ersätts omedelbart med ett nytt set. Klimatalarmismen är i det hänseendet väldigt användbart. Ty det går att hela tiden hitta på nya vinklingar för att säkerställa det alarmistiska behovet.

 10. Astrid Å

  Ja fy för dessa …psykopater. Jag har själv varit svårt påverkad av deras tankegångar (projiceringar) i ungdomen. Tillgången till internet,har nog ökat folks kunskap om sjukliga beteenden , så ”vi” känner igen en dåre när ”vi” hör en. Förhoppningsvis kommer också politiker och akademiker snart upp i samma breda allmänbildning .

 11. Ann L-H

  Kalle – intressant att du tar upp Dawkins här. En av mina absoluta favoriter! För tillfället har jag övergivit klimatfrågan och satt klorna i Dawkins senaste (2009) ”Så gick det till”, hans samlade testamente över sin syn på evolutionen. Suverän! Till och från tänker jag då på två av de viktigare personerna för spridning av klimathotet, Per Kornhall som en tid var anställd på skolverket och ansvarig för innehållet i den naturvetenskapliga undervisningen i landet och Maria Gunter Axelsson som nu informerar om klimathotet på DN. Båda har ursprung i Livets Ord. Per Kornhall allierade sig med Klotet och fördömde klimathotsskeptisism som pseudovetenskap.

 12. Thomas P

  För den som missat det brukar citat ur Ehrlich och Holdrens bok vara klippta på ett missledande sätt. Dessa räknar upp olika saker som föreslagits, men det är inte riktigt detsamma som att förespråka dem. Hela den kringliggande diskussionen kapas i dessa citat.
  http://www.foxnews.com/projects/pdf/072109_holdren2.pdf
  Meningen före det Ingemar citerar lyder ”Although free and easy association of the sexes might be tolerated in such a society, responsible parenthood ought to be encouraged and illegitimate childbearing could be strongly discouraged”. Det hela handlar alltså inte primärt om någon befolkningsökning utan en idag något mossig moralpanik över en möjlig upplösning av äktenskapet och mer promiskuös livsstil, och hur man ändå garanterar barn en bra uppväxt.

  Ser man till vad författarna verkligen rekommenderar finner man det längst ned på sidan 788. Det är inte mer revolutionerande än de anser att alla bör ha frivillig tillgång till familjeplanering, inklusive abort och sterilisering, och påhoppen på Ehrlich och Holdren bör ses i perspektivet av att bland konservativa i USA detta fortfarande är extremt kontroversiellt.

 13. Thomas P

  Apropå domedagsprofeter skall vi heller inte glömma alla dessa som målar fan på väggen om hur illa de kommer gå om socialister, miljövänner eller liknande pack får mer makt. Typ Lars Berns inlägg på Newsmill där han hävdade att miljöpartiet ville upplåna 90% av mänskligheten. Vi skall heller inte glömma istidsalarmisterna typ Wibjörn Karlén.

 14. Peter Stilbs

  Någon som har en teori om varför presidenter och motsvarande tar sådana som Holdren som rådgivare? I Sverige har vi ju (tidigare ?) Azar och några i ”Framtidskommisionen”, bl.a. Rockström. Motivera mer makt, styrning och skatter ?

 15. Pär Green

  12 Thomas P 2013/12/01 kl. 12:01

  Du har en extrem förmåga att se allt i svart, gäller oavsett inlägg!
  Ser Du fram emot att allt går åt h-hevete?
  Prova någon gång att se lite ljusare på tillvaron och vara en optimist!

  Jorden kommer att gå under, men det dröjer!

 16. Ann L-H

  Thomas P # 12 – ”Det handlar alltså inte primärt om någon befolkningsökning” skriver du ang. Ingemars citat. Hur tolkar du citaten i # 2?

 17. OT, men ändå en viss form av domedagskänsla, samtidigt som det är det mest relevanta Karin Bojs har skrivit på länge. Det handlar om DNA-tester och varför vi inte ska se för lätt på det. Visst skriker hon högt, högre än i klimatfrågan faktiskt, men det är faktiskt rimligt att vi inte rusar blint in i detta utan att veta vad det handlar om.
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-etiska-krav-annars-blir-dna-fri-kommers/

 18. Olaus Petri

  Thomas P #12

  Ja, du tar lätt på dessa saker och frikopplar Ehrlich och Holdren både från tidsandan och den politiska miljö där de verkar. Nordins ”Domedaglära” borde omedelbart införas vad det verkar, på intesivkursnivå.

  Får herrar av det slaget politiska muskler kommer statlig repression på familje- och individnivå ovillkorligen att införas. Det vet vi från historien. När Ehrlich-retorik penetrerat politiken har alla försök att skapa en bättre samhällskropp fött fram eugenik och steriliseringskampanjer. Detta gäller även USA där den gemensamma nämnaren som omgav alla tvångssteriliseringar var just införandet av välfärdsprogram som skulle ”lägga livet tillrätta”.

  När den reproduktiva sfären angrips av radikala politiska messiasgestalter bör vi således alltid vända dessa vita heterosexuella män helt om så att djävulsattributet som sticker ut strax ovanför ändalykten kan beskådas – och förhoppningsvis knipsas av med lite historisk retrospektion.

 19. bom

  #12
  ”illegitimate childbearing ”

  Olaglig barnabörd – det var väl ett förtjusande begrepp Du fiskade upp ur dyngpölen! Det tackar vi för!

 20. Thomas P

  Ann #16 ” Hur tolkar du citaten i # 2?”

  Som en del av en uppräkning av olika förslag som förts fram. Orkade du läsa min länk där den längre texten finns med eller nöjer du dig med att skedmatas med färdiga citat?

  Olaus #18 ”Får herrar av det slaget politiska muskler kommer statlig repression på familje- och individnivå ovillkorligen att införas.”

  Och ändå, som jag påpekade, syftade det förslag de förespråkade till *mindre* repression, eller är du sån där konservativ typ som ser rätten till abort som repression mot de ofödda barnen?

 21. Thomas P

  Bom #19 ”illegitimate” i betydelsen ”utanför äktenskapet”.

 22. Peter Stilbs

  Högst anmärkningsvärd drapa i Tyskland mot sin mest framstående domedagsprofet Schellnhuber – http://notrickszone.com/2013/11/30/europe-climate-policy-blows-engine-huge-failure-scientists-failed-tricking-their-way-past-democracy-mood-of-resignation/

 23. Ehrlich, Holdren och liknande personer tycks tro att världens befolkning ökar enbart för att det föds många barn. De har visst inte fattat att världens befolkning numera ökar framför allt för att människors hälsa blir allt bättre så att de lever längre. Förväntad medellivslängd har ju fördubblats sedan 1900-talets början, medan antalet födda barn/kvinna ständigt minskar.

  Thomas P #13: Vi behöver inte spekulera om vilket elände som blir fallet om socialister får makten. Det vet vi genom otaliga exempel från verkligheten, till exempel Sovjetunionen och dess marionettstater i Östeuropa. De flesta av dagens ”miljövänner” föreslår samma sorts politik som den misslyckade socialistiska, så det är ingen spekulation om vilket elände den skulle leda till heller.

 24. Olaus Petri

  Thomas P #20

  Har inget emot fri abort men däremot ogillar jag statlig preventiv abort (folkförbättringar medelst sterilisering), vilket är repression. Är du en sådan där person som mår illa av att människor gör fria val rörande sin reproduktion och att de därför behöver handgriplig myndighetshjälp för att kunna förstå jordklotets/landets bästa?

 25. Björn

  Det är i U-världen som den stora populationsökningen sker. Vad finns det för koppling mellan bistånd och populationsökning? Det är ju västvärlden som pumpar in pengar i U-världen. Barnbegränsning i vår del av världen handlar nästan om självutplåning. Vi behöver bli fler här i Sverige säger politikerna. Men på denna punkt kan man fråga sig om det är en lösning att låta U-världen migrerar till oss i väst? Vi borde snarare uppmuntra till eget barnafödande och låta en mer human familjepolitik växa fram.

 26. Pär Green

  23 Lars Kamél 2013/12/01 kl. 12:39

  ” befolkning numera ökar framför allt för att människors hälsa blir allt bättre så att de lever längre. ”
  Hälsan har inte ökat i större utsträckning i ”u-världen”!

  Det fanns ett begrepp i detta land på 50 och 60-talet, barnrikehus!
  Det föddes fler barn i Sverige under dessa år samt under tidigare år!
  Idag minskar befolkningen, beror det på att ”många” barn inte behövs för att trygga ålderdomen?
  Massinvandringen har därför ökat enormt, utan krav på på utbildning eller kunskap!
  Hur det kallas för arbetsinvandring?
  Hur kommer detta land att se ut när det åter består av analfabeter och personer utan utbildning?

 27. Peter #22
  Visst är den häftig!
  FAZ är inte vilken blaska som helst, det är Tysklands Washington Post.

  Och det är ju för första gången jag läser i någon större tidning att man gör ett angrepp på själva det politiska spelet mot demokratin, inte bråk om klimatets tillstånd eller vetenskapens tvivelaktighet. Det är en riktig torped mot själva kärnan. Kaaboom!

 28. Peter F

  Hur kan det komma sig att domedagsprofetiorna står att finna var helst man letar ? http://www.scmp.com/content/search/climate

 29. Lars #23

  Bulls eye!

 30. Ann L-H

  Thomas P – du vill göra stor sak av att det är skillnad mellan att ge ex och att förespråka, men bara att ta upp exemplet om att kunna tillsätta steriliseringsmedel i allmänhetens dricksvatten är väl tillräckligt för att visa att den demokratiska förnissan spruckit här och där.

 31. Olaus Petri

  Anna L-H #30

  Visst är det genant att se hur naivt polyfemisk Thomas blir så fort den rätta sakens riddare tar på sig rustningarna, och det trots att dessa ofta rider på en svart-vit samhällsanalys som saknar nyanser. Lägg till detta deras faiblesse för att peka ut fiender med hela handen och vi får en anti-humanistiska rörelse som saknar inhiberande mekanismer. Avsikten är förstås att få den rena ondskan att framträda i klar relief gentemot de egna framsprängande goda krafterna, med Sir Galla-hat i spetsen. De blir därmed de enda som är fäiga nog att höja den skymtande graalen till sina läppar. Alla andra är ovärdiga för att inte säga förtappade själar.

  I hatmånglarbranschen blir följaktligen ”progressiv” synonymt med gott varför radikaler aldrig förmår blicka bakåt och då upptäcka det elände som följer i deras spår. Förödelsen går dem oförmärkt förbi. I den mån de tar notis om de negativa sidoeffekterna av deras korståg så skylls det på fienden alternativt på att förövarna inte var riktiga ”kommunister/socialister/fascister/klimatister”.

  För övrigt kan man också undra över vad Thomas anser om FAZ artikel som nämndes ovan.

 32. pekke

  Spannmålsskördarna har ständigt ökat sedan 60-talet, så nån hungersnöd p.g.a. matbrist i världen kommer det knappast bli, det handlar mer om fördelning av maten.

  Men domedagsprofeterna babblar vidare,
  http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/warmists_preach_hunger_but_crops_grow_and_grow/#134451

 33. Thomas P

  Olaus #24 ” Är du en sådan där person som mår illa av att människor gör fria val rörande sin reproduktion och att de därför behöver handgriplig myndighetshjälp för att kunna förstå jordklotets/landets bästa?”

  Räcker inte argumenten så du måste ta till sådan där rena halmgubbar? Du och de andra i hatmånglarbranschen (bra ord i sammanhanget) är så pigga på att vräka ur er anklagelser och insinuationer att ni helt tappar förmåga att läsa en text och se vad som står där. Det handlar om rätten till *frivillig* sterilisering. Enda förklaringen till att du blir så upprörd är att du är emot denna rätt.

  Du skriver längre ned ”Lägg till detta deras faiblesse för att peka ut fiender med hela handen…” vilket är ett präktigt självmål eftersom detta är precis vad Ingemar Nordin m fl älskar att göra. Malthus,Romklubben, Ehrlich, Mann osv, alla skall demoniseras till varje pris och oberoende av om kritiken är sakligt korrekt. Försöker man istället nyansera bilden av dessa blir man av fanatiker som du kallad hatmånglare.
  Ann #30 ” men bara att ta upp exemplet om att kunna tillsätta steriliseringsmedel i allmänhetens dricksvatten är väl tillräckligt för att visa att den demokratiska förnissan spruckit här och där.”

  Att ta upp exempel är precis vad man förväntas göra i en fackbok. Kritik får du i så fall rikta mot Melvin Ketchel som är den som omnämns som att föreslagit att man faktiskt skulle ta fram något ämne som reducerar fertilitet (inte steriliserar, naturligtvis) befolkningen. Låt mig gissa att du fortfarande inte läst något ur originaltexten.

  Däremot bemöts tendenser till främlingsfientlighet som i #25 och #26 med tystnad.

 34. Olaus Petri

  Halmgubbe Thomas? Det var för t-san bara en dos med din egen medicin, alltså från #20. Jösses!

  Vidare är det lätt att peka ut fiender med hela handen då de, medvetet eller omedvetet, företräder obehagligt ideologiskt tankegods. Det kallas ideologikritik, vilket alltså inte det är detsamma som att exempelvis förespråka tvångssteriliseringar för den goda sakens skall (utopia). Att vara kritisk mot kollektivistiska och auktoritära tankesystem (och dess representanter) är med andra ord inte samma sak som jag beskrev ovan.

  Skärpning tack.

 35. #22

  ’Illegitimate’kan mycket riktigt i sammanhanget tolkas (snävt) som ’utanför äktenskapet’, men inget antyder att tolkningen måste vara så snäv. (Och även då ringer ordvalet totalitärt.)

  Däremot vet vi (tyvärr) både hur mycket sådana pliktskylidgt uttalade ’reservationer’ (innan man kommar i maktställning) är värda. Och än mer vet vi att inte bara ändamåls- och betydelseglidning alltid kommer när man skall sätta dylika ’styrmedel’ i system. Utan vi vet att nyspråk, omtolkningaroch rent perverterade (om-)definitioner av ord och begrepp är centrala delar av ’argumentation’ och politisk strategi för både socialister, övriga utopister och alla som drömer om mer totalitära ’lösningar’ på sådant just de anser vara mest angeläget.

  Jag tycker heller inte att man skall lägga allt för stor vikt vid att de i förväg sällan helt (eller korrekt) beskriver det helvete (i smått eller stort) deras drömmar för med sig, och tyväärr inte sällan också är en del av själva ’uppfostringen’ av den nya människan de menar kärvs för att rädda världen från en (annars) säker undergång eller iaf katastrof.

  Och jag menar dessutom att det är samma slags drömmar som ligger i botten och pyr hos alla dessa …. det är bara ’arten’ av föroreningar som ’samhället’ måste renas från (av någon tillräckligt vidsynt, med tillräckligt starkt driv för att ’få någon gjort) som ändrar form och skepnad … Metoderna är också alltid samma, liksom de (lite med hårdföra) som sedan anses behövas när de och folket inte tycks vilja följa planen. I slutändan är det alltid människors fria val som sägs vara det grundläggande ’problemet’ ..

  Slutligen. Det är värt att en stund begrunda vad det faktiskt betyder när Thomas P anför följande som en förmildrande formulering hos en bok skriven av (långt senare) politiskt och akademiskt upphöjda domedagsprofeter.

  Läs och väg orden noga, och fundera på om de verkligen skall ses mildra bedömningen av derasord och vurmande för totalitära åtgärder och samhällsprogram:

  ”Fastän fritt och obehindrat umgänge mellan könen måhända kan tolereras i ett sådant samhälle …. ”

  (”Although free and easy association of the sexes might be tolerated in such a society …. ”)

 36. Thomas P

  Olaus #34 ”Vidare är det lätt att peka ut fiender med hela handen då de, medvetet eller omedvetet, företräder obehagligt ideologiskt tankegods.”

  Tankebrott alltså, omedvetna sådana dessutom…

  ” vilket alltså inte det är detsamma som att exempelvis förespråka tvångssteriliseringar för den goda sakens skall ”

  Och vem är det som gör det då menar du?

  Det vi däremot har exempel på i tråden är tänkande som direkt hämtat från rasbiologiska institutet i #25 och #26 om hur vi måste se till att det föd fler svenska barn för att inte utplånas av de invällande invandrarmassorna.

 37. AOH

  Thomas P # 15

  ”—-skall vi heller inte glömma alla dessa som målar fan på väggen om hur illa de kommer gå om socialister, miljövänner eller liknande pack får mer makt.—-”

  Några studenter gjorde en kortfilm ” Detect dangers before they come up” – ” Entdeckt Gefahren befor Sie entstehen”
  https://www.youtube.com/watch?v=K7e64UHutXw

  Ett mycket bra exempel på att det inte tillräckligt nog kan göras uppmärksam på skumma krafter innan de tar makten. 🙂

 38. Thomas P

  Jonas #36 Du skulle verkligen bli en bra inkvisor i ett totalitärt samhälle med din förmåga att vränga ord, ta citat ur sitt sammanhang eller som här rentav uttala dig om vad folk ”egentligen” menar. Ta för helvete (ursäkta kraftorden) och läs vad E&H skriver och försök förstå istället för dina eviga och helt avsiktliga misstolkningar!

  Det citat taget i sitt sammanhang är som jag skrev ”en idag något mossig moralpanik” men om du menar att varje samhälle som ogillat utomäktenskapliga förbindelse till sin natur skulle vara totalitärt, ja, då är nästan hela världshistorien enligt dig totalitär. Att E&H vid den tidpunkten skrev om hur ett framtida samhälle skulle vara mer tolerant mot sådant var då snarare progressivt. Men du föredrar visst att vara hatmånglare bland de andra hatmånglarna.

 39. Pär Green

  38 Thomas P 2013/12/01 kl. 15:55

  ”Du skulle verkligen bli en bra inkvisor i ett totalitärt samhälle med din förmåga att vränga ord, ta citat ur sitt sammanhang eller som här rentav uttala dig om vad folk ”egentligen” menar. Ta för helvete (ursäkta kraftorden)”

  En bra beskrivning på dig Thomas! Du har en enastående förmåga att vara negativ och kritisk till alla:s tankar och funderingar.
  Ser Du alltid allt i svart?

 40. Ann L-H

  Frågan gäller vad som faktiskt står att läsa i The Population bomb angående befolkningsfrågan. Författarna förfäktar att befolkningen måste stabiliseras på en optimal nivå och tar sedan upp ex. på hur detta skulle kunna gå till. Detta vill du inte se men tar upp en sedvanligt TP-försök att slippa från huvudfrågan.
  Texten talar om temporära steriliseringsmedel vilket inte nödvändigtvis är samma sak som ”något ämne som reducerar fertilitet”. Exemplet är och förblir skrämmande avslöjande för författarna och för dem som inte ser vad det står.

 41. Ann L-H #40
  Rätt så!

 42. Gunnar Juliusson

  Thomas P har i #33 och #36 faktiskt rätt i att #25 och #26 bör bemötas.
  Hör på Hans Rosling om befolkningsutvecklingen
  http://www.youtube.com/watch?v=8gY5BSFPlME
  Visst är det så att global befolkningsökning nu och någon generation framåt främst beror på minskad spädbarnsdödlighet och ökad förväntad återstående livslängd av redan födda, vilket överträffar effekten av redan minskande barnkullar. Endast delar av Afrika ligger efter i denna utvecklingen.
  Problemen i de kvarvarande sk U-länderna är ju främst politiska, med svårartad korruption. Det finns bedömare som anser att den viktigaste framgångsfaktorn i ett samhälle är befolkningens tro på institutioner/administration, dvs avsaknad av korruption, som gör att folk vågar satsa och lita på samarbetspartners och myndigheter. Tyvärr är det ju så att västerlandets bistånd göder korruption i de fattiga länderna. Vår tidigare biståndsminister gjorde ju faktiskt här en tydlig kursändring, med ökade krav på resultatredovisning i biståndet, vilket förstås lett till återkommande kritik från media, politiska motståndare och biståndsorganisationerna.
  Beträffande invandrares utbildningsstatus är det ju ett samhällsproblem att deras ofta höga utbildning inte tas till vara på bästa sätt, som när akademiker försörjer sig som taxichaufförer. Jag tror jag sett uppgift om att den genomsnittlige invandraren har högre grundutbildning än genomsnittssvensken. Detta gäller självklart främst arbetskraftsinvandring, men jag tror också de asylsökande. Man kan ju faktiskt se det som att det är ett positivt urval av en av krig och terror eller bara fattigdom drabbad population som verkligen lyckas med att ta sig ut och hamna i kön av asylsökanden. Importen av läkare från Grekland, Mellanöstern, Indien är ett tydligt exempel.
  Denna sida ska som tidigare påpekats inte diskutera invandringens betydelse, men detta har viss relation till trådens ämne. Rashygienfrågan låg väl dock snarare domedagsprofeterna varmt om hjärtat.

 43. Ingemar Nordin

  Peter Stilbs #14,
  ”Någon som har en teori om varför presidenter och motsvarande tar sådana som Holdren som rådgivare? I Sverige har vi ju (tidigare ?) Azar och några i ”Framtidskommisionen”, bl.a. Rockström. Motivera mer makt, styrning och skatter ?”

  Ja, detta är väl själva kärnpunkten i det hela. Varför upphöjs domedagsprofeter som Borgström och Holdren, makarna Myrdal och Johan Rockström, Ehrlich och Schellnhuber osv, osv, till rådgivare till de som makten haver? Jag kan inte se någon bättre anledning än att de hela tiden för fram de saker som Härskaren helst vill höra: ”O Härskare, endast Du kan rädda mänskligheten genom din allvisdom. Men då behöver DU mer makt. Ja, all makt!” En sådan ”rådgivare” har en lysande karriär framför sig.

  Hela det internationella maktspelet framstår alltmer som rena komedin där självgoda ledare går ut och låtsas vara upprörda å mänsklighetens vägnar. Det är dags att folk vaknar från sin överhetstro och ser lite mer kritiskt på vad som faktiskt sägs och vad vi faktiskt vet.

 44. Thomas P

  Ann #40 Du talar om ”temporära steriliseringsmedel” vilket är ett skrämmande avslöjande för din politiska inställning. Menar du att du bara tar upp det som exempel inte som något du förespråkar? Vad har det med saken att göra, du har ju själv sagt att bara ta upp exempel på något sådant visar hur din demokratiska fernissa flagar. (Ja, det är ett dumt inlägg, men det är nu så Ann resonerar).

  Nej, det verkliga problemet som gör att E&H bemöts med sådant hat är nog snarare att de alls diskuterar att mer folk inte alltid är bättre, att det kan vara positivt, möjligen rentav nödvändigt att stabilisera befolkningen. Att de vill använda frivilliga medel är i sammanhanget ointressant för de tillväxttroende, blotta tanken på gränser är för dem hädelse.

 45. OR

  Jag tog Georg Borgström på stort allvar under gymnasietiden, men det har fungerat som ”vaccin” för alla efterföljande domedagsprofetior, så rent personligt tycker jag att det har fungerat, utan undervisning i domedagslära. – När prästen i dagens predikan gick ut med sin ”klimatångest” och i samma andetag förklarade botemedlet blev mönstret bara tydligare.

  Jag tycker att det är märkligt att det här ämnet behandlas utan att ettbarnspolitiken i Kina ens omnämns. Vad jag förstår genomförs den delvis med mycket grova medel, och har stor del i att världens befolkningstillväxt avstannar och andelen svältande minskar. Vi kan ha gott hopp, men det kanske visar sig att kineserna har betalat ett mycket högt pris. En aspekt av ettbarnspolitiken som jag inte har sett kommenterad, men själv tycker är uppenbar: det kommer inte att finnas några klaner eller stora familjer i framtiden; inget mellan staten och individen.

 46. tty

  ThomasP #21

  ”Bom #19 ”illegitimate” i betydelsen ”utanför äktenskapet”.”

  Illegitimate betyder faktiskt ’oäkta’, ’illegitim’. Utomäktenskaplig är ”extramarital” eller högtidligare ”out of wedlock”.

 47. tty

  ThomsP #44

  ”Ann #40 Du talar om ”temporära steriliseringsmedel” vilket är ett skrämmande avslöjande för din politiska inställning. ”

  Ann #40
  ”Texten talar om temporära steriliseringsmedel vilket inte nödvändigtvis är samma sak som ”något ämne som reducerar fertilitet”. Exemplet är och förblir skrämmande avslöjande för författarna och för dem som inte ser vad det står.”

  Så att om någon är fräck nog att citera något opassande från Ehrlich, Holdren & Co så är det enligt ditt sätt att se det den citerande som är fascist, inte den de som skrev skiten? Du är verkligen den som inte ser vad det står när det inte passar in i din världsbild. Har du möjligen hört termen ”doublethink”?

 48. Sten Kaijser

  Hej,
  jag instämmer med Thomas P och GunnarJuliusson
  kommentarer som #25 och #26 hör inte hemma på denna blogg.
  Jag har deklarerat tidigare att jag är optimistisk om mänsklighetens framtid. Någon nåmnde Hans Rosling och även om vi bara kan beklaga att han kommit fel när det gäller klimatet så har han viktig information när det gäller befolkningsfrågan. Huvudpunkten är att antalet barn som föds i världen inte ökat de senaste 20 åren. Det innebär dels att det enda skälet till att vi blir fler är att vi lever längre.

  Under de närmaste decennierna är jag övertygad om att det är de europeiska länder som har störst invandring som kommer att klara sig bäst.

 49. Thomas P

  tty #46 Menar du att det är någon signifikant skillnad eller vill du bara besserwissra? Boms tolkning som ”olaglig” håller du väl i alla fall med om är helfel?

  #47 Var det verkligen så svårt att förstå vad jag avsåg, trots att jag för säkerhets skull förklarade det inom en parentes, eller är det där ett mystiskt försök till ironi? Ehrlich skriver ju inte heller att man bör sprida steriliseringsdroger i vattnet men Ann är upprörd bara över att han alls diskuterar möjligheten trots att han konstaterar hur den skrämmer folk, dess legala, politiska och sociala problem osv. De beskriver en pågående debatt vilket inte är så annorlunda från vad Ann gör när hon beskriver en historisk debatt.

  Rent praktiskt är som sagt deras förslag vad man bör göra helt baserade på frivillighet, även om de konstaterar att det kan komma en dag i framtiden då folk kommer kräva mer drastiska åtgärder. Man kan anklaga dem för att vara pessimister i sina prognoser om akut resursbrist, men folk här är inne på tycks förespråka någon sorts tankeförbudslag där man inte ens får diskutera möjligheten av akut resursbrist och vad man då kan göra. Var det i så fall lika fel av myndigheterna att planera för hur man skulle agera i händelse av ett kärnvapenkrig, eftersom de planerna också inkluderade moment som vi i vårt fredliga samhälle ser som osmakliga? Får man diskutera vad man gör i händelse av en stor epidemi med möjliga lösningar som triage eller rentav att man spärrar av drabbade områden?

 50. Ann L-H

  Thomas P #44 – Nu blir det bara värre och värre. Förutom det sedvanliga att du läser text på ditt eget vis, nu vet du inte ens vad du själv fört in i diskussionen. Dessutom blev kommentaren (44) så snurrig att den inte ens går att besvara. Nog om detta!

 51. Argus

  # OR 45

  Det där har jag har hört kommenteras – av min far!

  Han säger , typ, Kina är/blir ’landet utan syskon’.

  Och visst, när man efter generationsskiftet ser sig stå ’ensam’ i betydelsen utan närmre släkt än (ja, vad blir det – jag är uthålligt usel på det där med släktrelationer) kusiner torde detta kunna ha en stor inverkan på allt möjligt. Julfirande, släktgårdar och resande etc.

  Ett storskaligt experiment. Med mycket i potten……

 52. Perfekt

  Sten Kaijser #48
  ”Under de närmaste decennierna är jag övertygad om att det är de europeiska länder som har störst invandring som kommer att klara sig bäst.”

  Knappast, men det har inte bara med frånvaron av analfabeter att göra. I Finland bygger man också kärnkraftverk.

  Vad man inte lyckas förstöra med energipolitiken tar man med migrationspolitiken på de flesta andra håll.
  Analfabeter är lika användbara för en blomstrande ekonomi som vindsnurror.

 53. Ingemar Nordin

  Thomas p #49,
  ”folk här är inne på tycks förespråka någon sorts tankeförbudslag där man inte ens får diskutera möjligheten av akut resursbrist ”

  Du låtsas vara kränkt och hotad med ”tankeförbud” därför att någon säger emot dig?

  Du har ju inte ens några argument för varför våra resurser skulle ta slut. All erfarenhet + en korrekt analys av vad en ”resurs” är talar tvärsemot vad du och domedagsprofeterna har predikat i årtionden.

 54. OR

  Argus #51

  Redan i andra generationen endabarn har man inte ens några kusiner.

  Jag tror det viktiga för den kinesiska regimen är att det inte finns någon klan, som är en möjlig grund för en maffiastruktur och eventuell opposition. Man stoppar ju också allt som kan utvecklas till sekter och därmed möjligen massrörelser som Falungong.

  När det gäller befolkningsökningen har jag för mig att det är Sten Kaijser som här brukar hävda att han är övertygad om att det löser sig när levnadsförhållandena blir drägliga och om kvinnor får bestämma över sitt barnafödande. En FN-rapport, på 70-talet vill jag minnas, konstaterade att befolkningsökningen berodde inte på att folk förökade sig som kaniner utan på att de inte dog som flugor, vilket väl är ungefär vad Hans Rosling brukar visa.

 55. tty

  ThomasP #49

  ”tty #46 Menar du att det är någon signifikant skillnad eller vill du bara besserwissra? Boms tolkning som ”olaglig” håller du väl i alla fall med om är helfel?”

  Ja, jag anser att det är en ganska avsevärd skillnad att beteckna ett barn som ”oäkta” relativt ”utomäktenskapligt” och skulle själv aldrig använda det första ordet.
  I det aktuella sammanhanget betyder ”illegitimate” förvisso utomäktenskapoligt, men ”olagligt” är definitivt inte ”helfel”. Det är den primära betydelsen. Kollar du t ex på tyda.se får du alternativen olaglig, utomäktenskaplig och orättmätig. Ordet kommer från latinska i(n)-legitimus ”icke laglig”. Användningen är en kvarleva från den tid då det faktiskt var ett brott att föda ett barn utanför äktenskapet.

 56. pekke

  OR #45 och 54

  Kina är på väg att överge ” ettbarnspolitiken ”.

  ” Enligt Xinhua överväger myndigheterna nu en förändring som innebär att ett andra barn ska tillåtas om åtminstone en av föräldrarna saknar syskon. För närvarande måste båda föräldrarna sakna syskon för att paret ska tillåtas ha två barn.

  Enligt 21st Century Business Herald studerar regeringen också ett förslag om att tillåta samtliga par, oavsett om de saknar syskon eller inte att ha två barn från 2015. ”

  http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3738166.ece

 57. Thomas P

  Ingemar #53 ”Du låtsas vara kränkt och hotad med ”tankeförbud” därför att någon säger emot dig?”

  Nu var det snarare påhoppet mot E&H för att de vågade diskutera, inte förespråka utan diskutera, olika idéer för befolkningsbegränsning som jag reagerade mot.

  ”Du har ju inte ens några argument för varför våra resurser skulle ta slut.”

  Åter handlade det om att jag försökte beskriva hur E&H tänkte. Att de såg överbefolkning som ett framtida problem för att de ansåg mat m m skulle bli en bristvara..

 58. Heder åt DN att ta in denna debattartikel av Svenolof Karlsson, Jacob Nordangård och Marian Radetzki:
  http://www.dn.se/debatt/domedagsindustrin-har-blivit-en-sjalvgaende-maskin/

 59. AOH

  Pehr Björnbom # 58

  ” —–Logiken kan verka besynnerlig, men ett faktum är att stora oljebolag har spelat en roll i detta. Rockefellersfären är bara ett exempel, med ett omfattande stöd under decennier till flera av de nämnda tankesmedjorna och ett stort antal klimatkonferenser och miljöorganisationer, även svenska sådana. —”

  Tänk såväl det stämmer. Samma dag kan vi läsa om detta i en holländsk artikel:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/12/klimaatsceptici-blijken-toch-normaal-te-zijn
  Zoals ook hun ‘Exxon Secrets’ – het met olie besmeuren van klimaatcritici – niets meer is dan goedkope laster, om inhoudelijke kritiek niet te hoeven pareren. Alle Amerikaanse universiteiten ontvangen geld uit legaten van oliebaronnen, van Rockefeller tot Sun Oil, waarom Greenpeace beslist Exxon moet hebben kan te maken hebben met het feit dat ze zelf geld van Sun Oil ontvangen via Pew Environment Group, het legaat van Sun Oil. En omdat mainstream alarmistische klimaatwetenschappers tientallen miljoenen euro’s kregen van Shell en BP, zoals uit de Climategate–emails bleek.

  GOOGLE -översättning:
  As their ”Exxon Secrets” – the oil smearing climate critics – is nothing more than cheap slander, not having to parry substantive criticism. All American universities receive money from legacies of oil barons, Rockefeller to Sun Oil, why Greenpeace decided Exxon may have to do with the fact that they also received money from Sun Oil by Pew Environment Group, the legacy of Sun Oil. And because mainstream alarmist climate scientists tens of millions of dollars received from Shell and BP, as shown by the Climategate emails.

 60. OR

  Pekke #56

  Tack för länken. Det är väl ingen tvekan om att ettbarnspolitiken är rejält impopulär så att regimen måste ge efter på något sätt. Övervägandena om gränserna för tillstånd till ett andra barn tyder väl snarast på att jag kan ha något rätt i min spekulation. Det gäller bl.a. att hindra uppkomsten av stora, eventuellt starka, familjer.

 61. Argus

  #60 m fl

  Ett ögonblicks eftertanke ger väl ganska klart besked om att ’ettbarnspolitiken’ är totalt ohållbar. Vilket företag eller ’organisation’ skulle investera i ett land som prognostiserar sin egen utplåning?!

  De har säkert redan problem med en alltmer instabil befolkningspyramid. När tippar den? Kan man fråga sig apropå ’tipping points’.

 62. Olav Gjelten

  Vart tog det kritiska tänkandet vägen och som var en av hörnstenarna i undervisningen på 1970- och 1980 talen? Kan det vara så att fenomenet förknippades så starkt med den tidens vänster att den senare politiska eliten heller ville införa ett konsensustänkande också inom politiken?

  ELLER, ännu mer skrämmande, är det rent av denna vänster som nu sitter i alla maktpositioner??
  Skulle det senare antagandet vara det mest riktiga är det dessutom helt logiskt att man låtit ”kritiskt-tänkande”-begreppet självdö.

 63. De riktiga domedagsprofeterna har aldrig grundat sina prognoser på vetenskapliga fakta. När varningarna kommer från naturvetare som verkligen forskar borde man kanske lyssna och lära något av budskapen. Det finns faktiskt miljöproblem här på jorden. Ingen optimism kan radera bort denna sanning.

 64. Ingemar Nordin

  Olav Gjelten #62,

  Problemet med det ”kritiska tänkandet” på 70-talet var att det var rent politiskt. Det betydde att man skulle kritisera det kapitalistiska systemet och hylla olika totalitära regimer i Kina, Nordvietnam, Kuba etc. Och ”kritiken” byggde på en rad felaktiga uppfattningar om hur en marknadsekonomi fungerar, båfe empiriskt och teoretiskt. Resultatet blev att en massa ungdomar som trodde sig vara både ”kritiskt tänkande” och ”politiskt medvetna” tvärtom blev anmärkningsvärt okritiska och politiskt okunniga.

 65. Ann L-H

  Olaus Petri Du ska ha stort tack för Din kommentar i #31. Den rörde sig i en värld som inte omedelbart var solklar för mig, men efter lite efterforskning och -tanke klarnade det och jag uppskattar den verkligen.

 66. Olav Gjelten

  Ingemar Nordin # 64
  Jag håller med dig om att ”det kritiska tänkandet” på 1970-talet fungerade helt på det sätt du skriver.
  Men dog begreppet ut bara av sig självt eller var det 70-talsvänstern som senare kom till maktpositionerna i samhället och som står bakom konsensus-tänkandet med den enkelriktning som kännetecknar dagens samhällsdebatt?