DET MAGISKA TALET 97 !!

Detta är ett gästinlägg av Lars O.V. Ljunggren, som studerat en artikel

Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature

av John Cook m.fl. Lars är naturligtvis inte den förste som granskat denna famösa artikel, men han är kanske den förste som presenterar resultatet av sin granskning på svenska. Andra granskningar finns här, här och här. Det finns också artiklar som bemöter kritiken och försvarar studien.

************************************************

Talet 97 nämns i alla möjliga klimatsammanhang. 97% används som ett bevis på att nästa alla, vilka är ”seriösa” klimatforskare, är överens om att vi människor är huvudansvariga för den svaga temperaturökning,vilken vi, sedan några år, kan observera.

Nu senast figurerar 97 % prominent i en diskussion mellan Andreas Cervenka (DI) och Elsa Widding.

MEN HUR HAR MAN KOMMIT FRAM TILL DETTA TAL ?

Många studier har gjorts, de flesta för ca. 10-15 år sedan, om hur forskare ställer sig till orsakerna till de senaste årens temperaturökning.

En av de nyare är från 2013. Det är den första, vilken direkt nämner 97% Huvudansvarig är australiensaren Cook. För sin studie har han valt ut 12.000 artiklar. (Frågan om detta är ett representativt urval får anstå tills vidare).

Han har delat in materialet i åtta grupper:

Grp. 1 innehåller alla artiklar (ca. 1.000 ), där man är säker på att människan , genom CO2 utsläpp, är huvudansvarig för den klimatförändring vi ser.-

Dvs.: endast 8.5 %, av de 12.000, är helt säkra på att så är fallet !

Allt enligt de siffror Cook själv redovisat.

Grp. 2 omfattar 2.800, ca 24 procent, vilka tror, men inte är säkra på, att vi är huvudansvariga.

Grp:na 3,4,5 och 6 innehåller fler än 8.000 , dvs. merparten av de 12.000.

Grp. 7: Här har de hamnat, vilka tror, men inte är säkra på, att vi inte är ansvariga.

Grp. 8: I denna grupp finns de, vilka är säkra på att vi inte är anvariga.

Grupperna 7 och 8 är små, tillsammans bara ca 1 procent. (Orsaken till det utfallet får vi reda ut senare, se ovan.).

Cook står nu inför ett dilemma. 8.5% är alldeles för lågt, därför lägger han samman grp 1 o2. Det ger honom 32 %, men även 32 % är mycket för lågt, för Cooks syfte.

Vad gör han då? JO! Han tar till ett

FULT TRICK.

Han manipulerar sin studie, genom att påstå att grupperna 3,4,5 o 6, är ointressanta. Varpå han helt sonika utesluter dessa!

I nästa steg slå han ihop grupperna 1 ,2, 7 och 8 till en ny population, om ca 33 procent av de ursprungliga 12.000.

Därefter konstaterar han att 1 o 2 utgör 97 procent, av den nya populationen.

Observera att forskarna i grupp 2 inte är säkra på sin sak.

Nu förkunnar Cook glatt att: 97 procent av alla forskare är ense om, att vi människor är huvudansvariga för eventuella förändringar av klimatet.

DETTA FÖRFARANDE HAR INGENTING MED SERIÖS FORSKNING ATT GÖRA.

SAMMANFATTNING.

Den korrekta redovisningen av Cooks studie, är att:

ENDAST 8.5 PROCENT

av alla författarna till de 12.000 artiklarna, är säkra på att vi är ansvariga för eventuella förändringar av klimatet.

Vidare tror 24 procent att det kan förhålla sig så.

Detta framgår klart av det underlag, uppdelat i åtta grupper, vilket Cook redovisar.

Cooks hantering av materialet och presentationen av studien är ett:

SKOLEXEMPEL PÅ HUR MAN KAN FUSKA MED STATISTIK.

Cooks fusk upptäcktes så smàningom. Han kallas sedan dess för Cook the crook.

En god ide är att aldrig ta uppgifter för givna bara för att de kommer ifrån källor, vilka verkar trovärdiga, t.ex.: FN, EU, regeringar, forskare eller NGOs. Gå alltid tillbaka till ursprungsmaterialet!

Lars O. V. Ljunggren

   ********************************

Lars är civilekonom från HandelsHögskolan.

Han är sedan mer än 40 àr verksam utanför Sverige.

Under 1971-73, dà han var engagerad av IVA, började han intressera sig för klimatfràgan.

Tillsammans med en grupp jämnàriga kollegor följer han, sedan dess,klimatpolitiken, framför allt i,: CH, DE och SE. (Schweiz, Tyskland och Sverige)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan Montelius

  Jag har funderat på att sy upp märken med ”the 3%” för att travestera Hells Angels

 2. mattias

  Läser just om ett svenskt projekt (RISE) som med hjälp av AI ska stoppa spridningen av desinformation.
  https://www.ri.se/sv/berattelser/ai-ska-stoppa-spridningen-av-desinformation

  Programvaran ska upptäcka desinformation, verifiera korrekthet och kvantifiera referenskvaliteten för att motverka spridning av falska nyheter. Jag blir alltid lite fundersam när jag läser sånt här. Hur är det tänkt att korrektheten ska verifieras? Och hur ska referenskvaliteten kvantifieras? Är det någon här som tror att detta kommer att stoppa spridningen av desinformation?

 3. Bengt Abelsson

  En notering om talet 97.

  I det senaste riksdagsvalet här i Sverige var det 97% som inte röstade på miljöpartiet.

 4. pekke

  97 % ?
  Är inte det valsiffror i diktaturer ?

  Har alltid tyckt att det är i det närmaste omöjligt att använda artiklar/studier för att bevisa nåt så diffust som ” klimathotet ”, sökkriterierna blir aningen krångliga så att säga.

  Att de fuskade så grovt är ju festligt, med statistik kan man bevisa vad som helst med lite handpåläggning.

 5. Lasse

  Tack för denna avslöjande artikel Lars.
  Har aldrig brytt mig om talet 97% mer än att jag ansett att de som vill hävda att ett majoritetsbeslut styr har ett svagt argument.
  Einstein ( och jag) hävdar att det räcker med en som visar på falsarium för att en teori skall falla.

  Visst kan CO2 påverka temperaturen en del, frågan är hur mycket.
  En fråga som behöver utredas . Här är ett försök: https://wattsupwiththat.com/2019/12/26/a-decided-lack-of-equilibrium/
  Willis E gör en beräkning som visar på lägre ECS. Speciellt vid temperaturer över noll.

 6. Kjell Lindmark

  Tack för den redovisningen Lars O. V. Ljunggren. Alarmisterna lutar sig allt som oftast åt någon form av manipulation av data. Masserande temperaturdata, vantolkningar av uppmätta resultat och i det här fallet fusk med statistik. Allt för att hålla en lögn under armarna.

  Detta mygel går sedan vidare till våra infama politiker som sedan underminerar våra samhällen och saboterar vår ekonomi som i förlängningen hotar vårt välbefinnande.

 7. LarsF

  En intressant bit som Cook presenterar gäller email till de 2/3 som inte nämnde mänsklig påverkan.
  Av de som svarade, som inte redan nämnt de trodde människan påverkade i sin studie – så angav 53.8% att de trodde människan hade något eller betydande påverkan. Det är lååååååångt ifrån 97% det.

  97% av 1/3 av studier – eller 53.8% av 2/3 av studier.
  Inte ens om man slår ihop och blir 68% så blir det 97%.

  Så leta efter 53.8 i texten.
  ”Among self-rated papers not expressing a position on AGW in the abstract, 53.8% were self-rated as endorsing the consensus. ”

  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024

  Lögn, förbannad lögn och statistik – som man brukar säga.

 8. LarsF

  Efter lite läsning i AR5 – hittade jag massor av referenser till de kritiker jag hyllar mest – John Christy, Ross McKitrick and Bengtsson o Hedges, Lennar Bengtsson alltså.

  Så jag sökte upp journals av Bengtsson här
  https://journals.ametsoc.org/author/Bengtsson%2C+Lennart

  och vidare hittade en artikel av Marc Morano från 2014
  https://www.climatedepot.com/2014/05/14/climate-science-no-dissent-allowed/

  Och läste förbluffande saker om vad som fick LB att avgå från Academic Advisory Council och alla påhopp han fick utstå.

  ”I think the climate community shall be more critical and spend more time to understand what they are doing instead of presenting endless and often superficial results and to do this with a critical mind. I do not believe that the IPCC machinery is what is best for science in the long term. We are still in a situation where our knowledge is insufficient and climate models are not good enough. What we need is more basic research freely organized and driven by leading scientists without time pressure to deliver and only deliver when they believe the result is good and solid enough. It is not for scientists to determine what society should do. In order for society to make sensible decisions in complex issues it is essential to have input from different areas and from different individuals. The whole concept behind IPCC is basically wrong.”

  och sedan hans avskedsbrev finns också där.

  Detta är ju hårresande läsning – vad tusan pågår och hur kan det få fortgå än idag?

 9. Rolf Mellberg

  Tack Lars, mycket intressant!!!

  Men jag får det intrycket att siffran 97% konsensus har man lyckats komma fram till även genom andra undersökningar och den mest välkända ”berättelsen” är väl denna:

  Över 10.000 mail sändes ut med lite frågor angånende antropogen orsak.
  Mellan 3 och 4 tusen svar kom in.
  Av dessa valde man ut drygt 70 från svarande som ansågs tillräcklingt meriterade för att få ha rösträtt.
  Två av drygt 70 svarade ”fel”, därav 97% konsensus.

  Frågan som ställdes lär har varit huruvida ”klimatförändringar TILL BETYDANDE DEL orsakats av människan!

  (Min språkliga tolkning av uttrycket ”betydande del” är f.ö. att uppvärminingen är minst till 25% orsakad av människor, den lägre gränsen skulle innebära att CO2 gör klart mer nytta än skada)

  Kan någon här bekräfa att även den undersökning som jag här kort summerat har ägt rum och i såfall vet ni när de ägde rum och kanske vem som stod för den? Hoppas verkligen inte det är fejk!

  Sen hör det ju till saken att bara hålla på att dividera om denna konsensus är ett enastående och hårresande infantilt nonsens….

  Att det råder konsensus om att klimatforsknkingen gärna vill ha fortsatt (eller t.o.m. ökad) finansiering är något som inte kräver några djupare studier.

 10. Ann lh

  Lars O.V. Ljunggren, stort Tack för denna redogörelse.
  För den, som eventuellt har tid, lust och kraft, finns en intressant möjlighet till ytterligare fördjupning. Det vore intressant att gå igenom de tusen artiklarna i grupp 1 och ta reda på varför de ”visar att människan är huvudansvarig för den klimatförändring som vi nu ser”.
  Först kunde t.ex. begreppet klimatförändring få en hållbar definition. Möjligen skulle sedan en och annan artikel ur denna grupp kunna strykas.
  Ja, det vore något att sätta klorna i.

 11. Lasse

  Det är alltid kul att försöka återskapa hur fel kan uppkomma.
  Men varför skall vi lägga tid på det?
  Varför bör vi strunta i alla prognoser och modellberäkningar. Kanske borde vi hellre försöka förstå hur historiska temperaturer växlat och varför?
  Det tycker i alla fall Willis E:
  https://wattsupwiththat.com/2019/12/27/failed-serial-doomcasting/

 12. Cook et al. (2013) har ytterligare allvarliga statistiska fel. Även själva granskningen håller inte alls måttet. Här fuskades det ordentligt.
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/04/08/ny-hard-kritik-mot-john-cooks-97-konsensus/

 13. Ingemar Nordin

  Vår fasta sida om konsensusfrågan är nu uppdaterad, se https://www.klimatupplysningen.se/vetenskap-2/klimat/konsensusfragan/

 14. L

  Det är både ovetenskapligt och antiintellektuellt att förutsäga framtida klimat.
  Klimat handlar uteslutande om historia.

 15. Gunnar Strandell

  Ann lh #10
  Du är helt rätt ute. Begreppet ”klimatförändring” har en helt egen definition i klimatkonventionen och innebär där bara förändringar som beror av människan. IPCC som studerar vetenskapliga rapporter har själva sagt att de inte klarar att göra skillnad mellan förändringar som sker naturligt eller av människan i de rapporter de använder för att dra slutsatser. De har gjort det lätt för sig och antar att människans utsläpp av CO2 och andra växthusgaser är den enda orsaken.

  DUMHETER säger jag!