Det föränderliga klimatet

svanvinter

Vinterdag vid Hamra strand

På Norrgårde i Hamra socken på södra Gotland där jag bor finns det anor bakåt i tiden till sextonhundratalet. I kyrkan finns en gravsten framför altaret med Marcus Plohns namn graverat. Den aktiva lantbrukaren som är min närmsta granne heter Marcus, med samma stavning. Marcus Plohn kom troligen den förskräckliga isvintern 1621/22 vandrande över isen med hustru, barn, en släde och en ko. Om familjen var på väg till Gdansk (Danzig) från Holstein (varifrån han kom) och gått vilse framgår inte riktigt. I alla händelser kom han i land vandrande över isen, möjligen efter att delvis ha färdats med båt och kommit på avvägar. I alla händelser berättas i danska annaler (Gotland tillhörde Danmark då) att:

”Aar 1621, var her en forferdelig stor Vinter paa Guthiland, huilcken icke i hundrede Aar før slig hafde værit, kom S. Martini Aften (Mårtens afton), bleff liggendis til Philippi Jacobi Dag (första maj), døde her usigelige megit Fæ, Roß, Køer oc Suin, Lam oc Gæder, den største deel frøs ihiel, oc somme aff Hunger.”

Slutklämmen är att denna förfärligt ”stora” vinter på Gotland dog outsägligt många fågelfä, russ, kor och lamm, den största delen frös ihjäl, och somliga dog av hunger.

Proffessor Valentina Zharkova at University of Northumbria anser att en ny kyligare epok (se även  här) kan vara i antågande kring 2030 och 2040 då solen når en mycket låg aktivitetsnivå, i linje med det som kunde observeras under det så kallade Maunder Minimum som inträffade på sextonhundratalet. Denna möjlighet var naturligtvis mycket provocerande för klimatetablissemanget och det var många som ville komma till tals och ”stävja” dessa villfarelser i ottan. Michael Mann var till exempel snabbt ute med att skicka ett påpekande till Washington Post som uppmärksammat Zharkovas arbeten och framförallt hennes presentation på Royal Astronomical Society att någon ny miniistid absolut inte kommer att inträffa.

Solens inverkan på klimatet diskuterades nyligen här på KU av C-G Ribbing för er som vill fördjupa er i ämnet och den pågående diskussionen.

Det kanske kan vara intressant att blicka tillbaks på klimathistorien och se vad som kan vara på gång om Zharkovas modell stämmer. Jag kan tänka mig att den uppvärmning som antagligen sker på grund av människans olika aktiviteter kan komma att bromsas av det innevarande solminimat. Det finns nu ett övertygande andel arbeten publicerade som lägger klimatkänsligheten vid en fördubbling av koldioxidhalten väl under 1,5°C, även om man räknar med de mest uppumpade och bedrägligt korrigerade temperaturdata.  Ett rimligt antagande och kanske är det just detta som vi ser eftersom den globala medeltemperaturen vägrar att följa med modellernas projektioner uppåt. Nu aktiva klimatforskare kan naturligtvis argumentera om solen har någon avgörande betydelse för klimatet, men det är svårare att förändra historien efteråt, även om just Michael Mann och gjort sitt bästa för att utplåna den lilla istiden.

I alla händelser så lyckades Marcus Plohn genom sina kontakter med rika handelsmän i Danzig att förära Hamra kyrka med en ny gjuten klocka och han innehade sedan tjänsten som klockare fram till sin död 84 år gammal.

Jag arrangerar varje år Linnédagar på Vamlingbo Prästgård, en serie exkursionen och föreläsningar kring frågor gällande natur-miljö-kultur. I år berättade jag om de gotländska strandängarnas fågelliv och sjöng betesdjurens lov. För att förklara hur det är möjligt att Gotland och Östersjön har både istids- och värmerelikter presenterade jag ett diagram om Östersjöregionens klimat under Holocen. Jag anlitade en gedigen lunta på över femhundra sidor med namnet Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin för att visa på de stora variationerna i klimatet under Holocen.

ostersjonsklimat

I denna sammanställning isas med stor tydlighet att Östersjöregionen varit betydligt varmare under en lång period efter slutet av den senaste istiden. Ovan är en temperaturrekonstruktion från pollen i sjösediment från sjön Flarken mellan Vänern och Vättern som bör vara representativ för södra Skandinavien. Den visar på att årsmedeltemperaturen under Holocens klimatoptimum för 4–8000 år sedan var mellan 3–4°C varmare än den nuvarande epoken. Det var under denna period som stränderna utmed Grönlands norra kust låg öppna för vågornas arbete mot stranden. De av vågor skapade strandvallarna syns tydligt på bilden nedan, tagen av en vän och kvartärgeolog under en expedition på norra Grönland på sjuttiotalet.

NGreenlandJune79-1

Strandvallar skapade av vågrörelser på norra Grönland, idag isbunden året runt.

Under Holocens klimatiska optimum var hela arktiska bassängen antagligen isfri under sensommaren. Här på Gotland har vi ett antal växter, t.ex kungsmynta, våradonis och alpnyckel som är värmerelikter och som man måste gå ner till södra Europa för att återfinna. Samtidigt häckar i Östersjön en fågelart som Roskarl som är circumpolär men på andra ställen enbart häckar i Högarktis. Östersjöns skiftande klimat och öden kan avläsas i dess artsammansättning. Det var först för ca femtusen år sedan som den fick sin nuvarande utformning, även om stränderna stigit en hel del sedan dess.

Temperaturen på Atlantens ytvatten varierar dessutom med en sextioårig cykel, som torskfiskare i Norge känt till sedan länge. Just nu kyls denna del av världshaven ner i tämligen rask takt. Antagligen mest på grund av de cykliska mönstren i havsströmmarna. Samtidigt stiger temperaturen i den tropiska delen av Stilla havet i den innevarande El Ninon. Min sammanlagda bedömning, eller kalla det känsla om ni vill, är att temperaturen de närmsta decennierna i denna del av världen inte kommer att öka dramatiskt. Risken för en förestående mer kall period går inte att negligera och det finns anledning för Sverige att åtminstone ha en plan för att detta kan komma att inträffa. Observera de påtagligt sjunkande värdena i grafen nedan.

NOAA SST-NorthAtlantic GlobalMonthlyTempSince1979 With37monthRunningAverage

Ytvattnets temperatur i norra Atlanten, enligt NOAA (hämtad från climate4you)

Nästa vecka är det antagligen värmebölja igen och säkert slås det något värmerekord i världen som gör det möjligt att upprätthålla klimathotet och peka på att den globala uppvärmningen fortsätter oförminskat. Att vi får stå med fliströjan på vid utegrillen resten av denna sommar ligger är dock mitt stalltips, Östersjön är fortfarande kallare än normalt för årstiden. Att jag skulle kunna ta sparken till kontinenten redan denna vinter är dock knappast troligt. Vi får väl vänta tills dess att nästa miniistid slår in, kanske kan vi kalla det Zharkova minimum. Kanske blir det först efter 2030 innan det är dags att spänna på sig långfärdsskridskorna för en tur till Gdansk. Passa på att vara ute de dagar som det är varmt, denna kalla och blåsiga sommar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan O

  Man önskar sannerligen att en sån här artikel fick spridning utanför denna krets.

 2. Tack Lars!
  gediget som alltid!
  Visst är det märkligt att ”folk” (alla, etablissemanget, IPCC, MSM, välj själv) är rädda för det optimum som rådde för några tusen år sedan och istället tror sig arbeta för ett oföränderligt klimat – med risk för att det istället ska bli kallare.

  Tänk globalt – skriv lokalt!

  (är det inte så man sagt förr om åren 🙂

 3. Sören G

  Enligt Vetenskapsradion i dag på i P1 kommer det inte att finnas svenska räkor i framtiden p.g.a. ett varmare klimat (denna nyhet omnämndes också i ordinarie nyehetssändningar). Dock nämndes att räkorna också kanske kunde anpassa sig.
  Man oroar sig alltså för ett varmare klimat när historiska källor visar att kallare klimat orsakar problem.

 4. Bim

  Tack Lars.
  Lite OT men en klimatsensation som måste berättas.
  Havet har blivit så varmt att de svenska räkorna flyr norrut.
  Men som tur är har forskarna bestämt att för ett antal miljoner forska om räkorna kan anpassa sig till ett varmare hav och flytta hem igen, vilket de naturligtvis kommer att göra så fort forskningsbidraget eller räkornas semester tagit slut.

 5. Olle R

  Hela Östersjön frös väl 1986-87 också om jag inte minns fel, liksom Kattegatt och stora delar av Skagerrak.
  Den globala uppvärmningen lär ju medföra svagare jetströmmar, större slingor i dessa och vanligare med blockeringar och låsta väderlägen. Så även om klimatet i medeltal blir varmare så kan det ju smälla till och bli riktigt kalla vintrar, likt nordöstra USA nu i vintras…
  En annan reflektion är att östersjön har ändrats sen holocenska klimatoptimat. Vattenståndet var då betydligt högre, vattnet betydligt saltare och flora och fauna i det närmaste marin. Det borde ha påverkat det regionala klimatet i Östersjöregionen och gjort det mer maritimt.
  Intressant att den rekonstruerade temperaturen vid Flarken var som varmast (under de senaste tusen åren) just under den period som de hemska isvintrarna rådde i Östersjön.

 6. tty

  Lars Jonsson:

  Har du läst Ingegärd Malmros mastersavhandling ”An Optimal Foraging
  Perspective on Early Holocene Human Prey Choice on Gotland, Affluence or Starvation?” (Gotlands Högskola 2012) där hon argumenterar för att den första mesolitiska jägarbefolkningen på Gotland faktiskt dog ut under ”köldknäppen” för 8200 år sedan.
  Det finns förresten också en temperaturkurva som mycket liknar den ovan, men baserad på bottenavlagringar i Tingstäde Träsk (Mörner, N.-A. & Wallin, B., 1977. A 10.000-Year Temperature Record from Gotland, Sweden, Palaeogeography, Palaeoclimatography, Palaeoecology 21: 113-138.).

 7. Björn

  Jag delar Lars bedömning, att ”……Risken för en förestående mer kall period går inte att negligera”. Ja, visst är klimatet föränderligt, men med bestämdhet, av naturliga skäl. Att antropogen CO2 skulle vara orsak till den förändring av atmosfärens dynamik som vi nu ser, är svårsmällt. Desto mer vi ser bakåt och jämför med historien, desto klokare borde vi bli, men det tycks som om påverkan av denna empiri inte finns med i dagens bedömningar av framtida klimat. Medan media sprider desinformation, smyger sig kylan på oss och etablerar sig. Ny forskning om solens påverkan på vår övre atmosfär, visar på förändringar i takt med det minskande partikelflödet som sveper över jorden. Resultatet är förändringar i atmosfärens dynamik, vilket får konsekvenser på sikt med minskad global temperatur och stor regional påverkan.

 8. Björn

  Olle R [5]; ”Den globala uppvärmningen lär ju medföra svagare jetströmmar, större slingor i dessa och vanligare med blockeringar och låsta väderlägen”. Detta är en felaktig uppfattning, för det är tvärtom. Ett exempel på detta är årstidernas växlingar, där man kan se att den polnära jetströmmen stabiliseras mer sommartid jämfört med vintertid, då mindre solenergi tillförs norra delar av vår del av världen. Resultatet blir då en mer böljande jetström. Men vi får ett liknande förhållande i framtiden, nu när solens påverkan i form av elektromagnetisk strålning och annan påverkan genom partikelflöde, minskar över tiden.

 9. Sören G

  #7 Björn
  Minskar partikelflödet? När solaktiviteten minskar så skyddar inte Solens magnetfält Jorden lika mycket så att partikelflödet från Vintergatan, d.v.s. från gamla supernovarester, ökar. Enligt Svensmarks teori bildas fler kondensationskärnor i atmosfären vilka bidrar till molnbildningen. Ökad molnbildning bör ha en nettoavkylning.
  Ultraviolett strålning från Solen minskar också vilket förmodligen har en avkylande verkan på Jordens atmosfär.

 10. Kenneth Mikaelsson

  Om undulationen av jetströmmen..

  Piers Corbyn: The Reality of Long Range Weather and Climate Forecasting

  https://www.youtube.com/watch?v=6R26PXRrgds

 11. Lars Cornell

  Nu larmar SVT återigen, den här gången om att räkorna kanske flyr norrut. Underförstått är om vi inte sköter oss och blir ”klimatsmarta”. Det behöver man inte skriva, efter år av SVTs indoktrinering skall alla förstå det med automatik.

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/vastkustrakan-kan-flytta-norrut

  Det vore lägligt att i samband med en sådan artikel upplysa om att
  ”Temperaturen på Atlantens ytvatten varierar dessutom med en sextioårig cykel, som torskfiskare i Norge känt till sedan länge. Just nu kyls denna del av världshaven ner i tämligen rask takt.”
  som Lars Jonsson uttrycker det.

  Sveriges folk blir så okunnigt av SVTs politiserade propaganda.
  Artikeln är ytterligare ett exempel på SVTs ensidiga rapportering.
  Det är ett hot mot vår demokrati.

  Tack Lars för en trevligt skriven artikel full av kunskap.

 12. Björn

  Sören G [9]; Vi måste skilja på partikelflöden från solen och övrig kosmisk strålning från yttre världsrymden. Partikelflöden från solen är sådana som protoner och elektroner, vilka utgör delar av solvinden. Den kosmiska strålningen är också protoner, men med mycket högre energi än de som emitteras från solen. Dessa protoner skärmas av mer, då solen har en hög aktivitet. När nu solen minskar sin aktivitet, minskar också solens partikelflöde mot jorden, vilket som konsekvens innebär förändrad interferens med atmosfärens övre lager som termosfären, mesosfären och stratosfären, alltså de lager som finns ovanför troposfären. En minskning i solens elektromagnetiska flöde och dess flöde av partiklar, får alltså konsekvenser för atmosfärens dynamik och därmed konsekvenser för klimatutvecklingen.

 13. JanH

  Johan Rockström ska prata om extremväder med Erik Blix i SR P4 extra om en stund.

 14. Björn-Ola J

  Finns det någon som kan reda ut hur klimatvariationerna skilt sig mellan breddgraderna?
  Variationerna var ju större ju längre från ekvatorn man kom.
  Jag antar att det även gäller dagens klimatförändring.
  När vi pratar om att det var 3-4 grader varmare i Sverige under den varmaste delen av holocen, hur mycket varmare var då den globala medeltemperaturen?

 15. Sören G

  #12 Björn
  Jag vet. Men det som antas påverka molnbildningen är högenergetiska partiklar från supernovautbrott. Företädesvis tunga atomkärnor.
  Elektroner och protoner från solvinden ger upphov till norrskenet. Men om det antas påverka klimatet har käner jag inte till.

 16. Pelle L

  Det kan alltså bli varmare och det kan bli kallare
  (och temperaturen kan till och med vara stabil, och lördagsräkorna räddas 🙂 ).

  Så försiktighetsprincipen säger väl att vi skall behålla och ev. bygga ut vår kärnkraft.
  Det krävs ju energi både för att varma och för att kyla våra bostäder och lokaler.

 17. Gunbo

  Björn-Ola J #14,

  Enligt artiklar i ämnet som jag kollat var det globalt sett inte varmare än nu. De högsta anomalierna förekom på höga latituder. I Wikipedia står följande:

  ”The Holocene Climate Optimum warm event consisted of increases of up to 4 °C near the North Pole (in one study, winter warming of 3 to 9 °C and summer of 2 to 6 °C in northern central Siberia).[ The northwest of Europe experienced warming, while there was cooling in the south. The average temperature change appears to have declined rapidly with latitude so that essentially no change in mean temperature is reported at low and mid latitudes.”

 18. Guy

  Gunbo 17

  Nu undrar jag. Om det inte var kallare någonstans så hur kunde den globala temperaturen vara lika som nu? Det ryms inte in i min logik, men det kanske finns en förklaring.

 19. Guy

  Forts.

  Läste slarvigt. Märkte inte det där försynta cooling in the south. Visserligen inga siffror där inte men nog gällande höga latituder nord??

 20. Gunbo

  Guy,

  Jag förslår att du läser hela artikeln. Där finns siffror. https://en.wikipedia.org/wiki/Holocene_climatic_optimum

 21. Sören G

  Med höga latituder menas latituder nära polerna (nord eller syd). Med låga latituder menas latituder närmare ekvatorn.
  När globala medeltemperaturen är högre har Jorden ett jämnare klimat, d.v.s. det är framförallt höga latituder som är varmare.
  De tropiska haven verkar att hålla en konstant temperatur vid 28 C – 30 C. Vid 28 C ökar avdunstningen dagtid och cumulusmoln bildas med åtföljande åskväder, vilket kyler. En termostat vid ekvatorn alltså.

 22. Gunbo

  Din citerade Wiki-text säger inte vad du själv påstår strax innan:

  Enligt artiklar i ämnet som jag kollat var det globalt sett inte varmare än nu

  Nu är ju inte Wikipedia någon bra ’sanningskälla’, och den artikeln är ganska förvirrad (och motstridig) överlag.

  Men om du säger att du har ’kollat’ artiklar som påstår det skulle jag gärna vilja veta vilka det är för att kunna kolla själv.

  Wikipedia ger själv en länk (till Kitoh & Murakami) som säger att det skall varit kallare då än nu på södra hlavklotet. Men som dock dels:

  – bara sträcker sig till sk ’mid-holocene’, 6200 år tillbaks (dvs bara slutskedet av den varmperioden),
  – och förstås bara med temperaturer från simuleringar mha klimatmodeller

  Så vilka artiklar menar du dig ha läst (’kollat’) som säger att då ”var det globalt sett inte varmare än nu”?

 23. Lars Jonsson

  Tack tty för den upplysningen, skall kolla upp det. Hade den innevarande aktuell för denna gång

 24. Ingemar Nordin

  Lars Cornel #11,

  Om larmet om varmare vatten och räkorna:

  Nordatlanten har kylts ned ordentligt över senare år. I en bild en bit ned i detta inlägg redogörs för anomalierna ner till 2000 m djup. Som synes är avkylningen av haven starkast vid polerna.

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/10/19/annu-en-studie-som-media-inte-namner/

  Befinner mig själv i Bohuslän just nu: bara 18 grader i badet (sägs det), kylig vind och gott om räkor i fiskaffären.

 25. Lars Jonsson

  Tack för alla kommentarer, jag har varit med om en direktsänd P4 Gotland sändning på mitt museum/Vamlingbo Prästgård och varit frånvarande. Jag skall inte ge mig in i diskussionen om solens påverkan på partikelflödet in över jorden, men det är svårt att bortse från att solens aktivitet spelar en väsentlig roll för klimatet även på kortare sikt(hundra år) än de Milankowitzcykler som samtliga erkänner som en realitet.
  vad gäller torsken så har tiderna varit goda i Barents hav på senare tid, havet norröver har ju värmts upp och är fortfarande varmare än för några decennier sedan och torsken tycks ha idealiska förhållanden där. Det ser trots detta ut som om temperaturen peakade under mitten av 00-talet och kanske är den på väg ner även där, varpå vi kan förvänta oss att torskens åter vandrar ner mot Lofoten.

 26. Guy Sören mfl

  (Gunbo får också läsa, trots att han är ideologiskt motiverad att inte läsa ngt av vad jag skriver, och dessutom utgå från, eller iaf innerligt önska sig att det måste vara fel, 😉 )

  Wikipedia-artikeln om Holocene Climate Optimum är i sanning en rörigt och motsägelsefullt (men ack så typiskt för klimatsammanhang) försök att måla upp en önskad bild mha anekdotiska belägg och bilder utan källangivelser och inte ens ordentlig figurtext.

  (Detta förvånade mig faktiskt, aktivisterna, speciellt på Wikipedia, brukar vara mer noggranna med sina klimathotsartiklar där!)

  Jag syftar på spaghetti-grafen med rekosntruktioner över hela Holocen där. Den svarta kurvan är väl(?) något lämpligt tidsfiltrerat medelvärde av alla. Enligt den kurvan var ’optimim’ ca 0.2 C varmare än referensen. Och den varmaste rekonstruktionen(?) ca 1.5C högre. (Och förståss en hel del ocks kallare)

  I texten säger man att vid nordpolen var det i medel 4 C varmare (mellan 2 och 9C över året) och på norra lattituder (Ryssland) mellan 2 och 6C (3C i medel). Vidare skriver man att tropiska hav var ca 1C varmare, och detta även söder om ekvatorn (Barriärrevet).

  Men för att få ihop detta med budskapt i bilden (där man tom ifrågasätter själva Wiki-artikelns existensberättigande med ett ’?’) behöver alltså Sydpolen och vattnena söder om tropikerna varit vädligt väväldigt mycket kallare, för att ro i land en ’anomali’ på bara +0.2 C globalt.

  Öch jag stör mig riktigt på att huvudbilden helt saknar referens, och det inte ens går att få reda på vad de olika kurvorna i spaghetti-grafen sägs visa (vilka rekonstruktioner)

  En avancerad bildsök ger just Wiki som primär källa, och inga andra liknande har jag funnit. Bara återgivandet av samma bild på diverse klimatsajter ..

 27. Guy

  Tack Jonas, för att du besparade mej besväret 🙂

 28. latoba

  I dagens SvD skriver Anna De Lima Fagerlind (vem är hon?) en artikel med följande rubrik: ”2015 på väg att slå värmerekord” Artikel är full av felaktiga påståenden. Bl a står det ”När vi inte upplever värmen själva har vi en tendens att misstro den globala uppvärmningen enligt Martin Hedberg. ” mm mm .
  Artikeln finns i papperstidningen. Hittar den inte i nättidningen. Någon tillnyktring av SvD verkar inte ha kommit. De kan tydligen ta in vad sk-t som helst.

 29. latoba

  Hittade länken till nättidningen: http://www.svd.se/varmaste-aret-nagonsin–annu-varmare-lar-det-bli

 30. tty

  Gunbo #17,20

  Du skall inte tro på allt i Wikipedia, allraminst om det rör klimatet. Under det holocena klimatoptimat var det varmare än nu i princip överallt på Jorden. Känner du till några data som pekar på signifikant lägre temperaturer än i nutiden någonstans så är jag intresserad av referenser (OBS! data, inte klimatmodeller) .
  Minst var uppvärmningen dock i de tropiska haven, där det aldrig tycks bli mer än någon grad varmare än nu, hur varmt klimatet än blir. Istället ökar avdunstningen och därmed exporten av värme till högre latituder. På kontinenterna var det dock klart varmare än nu även på låga breddgrader. Kolla t ex vattentemperaturen i Lake Malawi:
  ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/paleolimnology/eastafrica/malawi2005.txt
  Där var sjövattnet alltså ca 3 grader varmare för 5-6000 år sedan (det var förresten ytterligare 5-6 grader varmare under den förra interglacialen). Tyvärr finns det dock få bra långa temperaturserier på land i tropikerna. Torvmossar saknas oftast, och tropisk vegetation reagerar dessutom bara svagt på temperaturförändringar (men desto mer på förändringar i nederbörden).

 31. Sören G

  Isen är svår i år.
  http://wattsupwiththat.com/2015/07/22/arctic-expedition-to-study-global-warming-put-on-hold-because-of-too-much-ice/

 32. Lasse

  #31 Hoppas de får tillfälle rapportera om detta i media!

 33. tty

  JonasN #26
  Kurvan kommer härifrån:
  http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Holocene_Temperature_Variations_Rev_png#Data_Sources

  En snabb koll visar att det är skräp av värsta CAGW-sort.

  En av kurvorna är Lonnie Thompsons d18O-kurva från Kilimanjaro. ”Alla” vet att syreisotopkurvor från tropiska glaciärer inte avspeglar temperaturen.

  En annan kurva som påstås avspegla temperaturer i Nordatlanten gäller i själva verket Cariaco-bäckenet i Karibiska havet. ”North Atlantic” nämns i artikelns titel, och längre läste nog inte vederbörande. Dessutom saknas tidsskala i originalartikeln (som egentligen bara gäller yngre Dryas), så den är hemsnickrad för ”spagettidiagrammet”. Kurvan är dessutom inte lik originalet, troligen har den ”smoothats”.

  En tredje kurva påstås vara GISP2,och har onekligen likheter med den, ehuru också kraftigt smoothad. Temperaturskalan är dock helt fel. GISP2 varierar ca 4 grader under Holocen, men i diagrammet bara ca 2,5 grader. Resultat av en klantig ”utjämningsalgoritm”?

  En fjärde kurva kommer från ODP658C, en borrkärna på havsbotten söder om Kanarieöarna. Här har man förbisett(?) att kronologin i originalartikeln bygger på okalibrerade C14-år, så början av kurvan ligger 1700 år fel….

  Sen orkade jag inte längre.

 34. tty

  SörenG #31

  ”Isen är svår i år.”

  Inte överallt. Det är ovanligt litet is i Karahavet, men det är sant att det är mycket på den kanadensiska sidan. Isbjörnarna i Hudson Bay får en ovanligt kort ”landpermission” i år, så nu får man väl upptäcka att de är beroende av att rannsaka soptunnor i Churchill och får bristsjukdomar när de inte får göra det.

 35. Thomas P

  tty #33 Varför ägnar du dig inte åt att korrigera alla dessa fel i Wikipedia du tycker dig se? Du torde nå en större publik än genom att skriva här.

 36. tty

  ThomasP #35

  Jag har försökt. Det ändrades tillbaka blixtsnabbt, trots att jag motiverade och lämnade referenser i kommentarerna. Connoley strikes again….

 37. Mats R

  Vi behöver nog inte bekymra oss om några isvintrar i fortsättningen, i alla fall inte om man ska tro vad Lars Wilderäng (Cornucopia) skriver. Enligt honom har James Hansen med ett antal medförfattare åstadkommit en forskningsrapport enligt vilken glaciärerna på Grönland och Antarktis (?) kommer att smälta 10 gånger snabbare än beräknat. Detta kommer att leda till en havsnivåhöjning på tre meter inom 50 år. Rapporten år inte färdiggranskad ännu, men p.g.a. dess sensationella innehåll har man ansett det nödvändigt att förhandspublicera ett ”presskit”. För Wilderäng verkar det viktigaste vara att vattenhöjningen drabbar bostadsrättsinnehavare i storstadsområdena, något han med illa dold skadeglädje framhåller. http://cornucopia.cornubot.se/2015/07/forskning-havshojningen-snabbare-vantat.html

 38. tty

  MatsR #37

  Eftersom ev. issmältning på Grönland inte påverkar havsnivån i Sverige så kräver tre meters havsnivåhöjning på 50 år att hela Västantarktisisen om 2 miljoner kvadratkilometer och 2000 meter tjock kalvar ut och smälter på 50 år. Det ger en havsnivåhöjning av 3,2 meter.
  Jag kan förstå att t o m ”pal reviewers” drar öronen åt sig.

 39. Kenneth Mikaelsson

  Så går det när folk litar på projektionerna 🙂

  http://www.cbc.ca/news/canada/north/ccgs-amundsen-re-routed-to-hudson-bay-to-help-with-heavy-ice-1.3162900?cmp=rss

  Gory al sa ju det skulle vara isfritt i år ….. eller?

 40. Kenneth Mikaelsson

  Här kommer lite vett lastat:

  http://joannenova.com.au/2015/07/solar-activity-was-really-at-exceptional-lows-during-the-cold-maunder-minimum/

 41. tty #33

  Tack för info och länk. Nu när du säger det kommer jag ihåg detta om ’Globalwarmingart’ och tom att det varit lite diskussion om detta , att det var mer ’art’ än saklig information.

  Märkligt dock att jag inte hittade det i min omvända bildsökning. Men nu när jag kollade igen såg jag att globalwarmingart fanns med som site, och deras wiki-sida.

  Ja så säg, är det inte fantastiskt att dom måste små- och storskarva och ’justera’ (förvanska) nästan all sin data för att den skall berätta ’rätt’ story …

 42. Thomas P #35

  Har inte du suttit här under många år och försökt förlöjliga alla som påpekat att Wikipedia inte är att lita på när det gäller klimatsidor? Och försvarat deras grindvakter helt oavsett hur mycket dom förvanskat?

  Tänk vad mycket strunt din sida framför helt öppet och officiellt, och riktat till både allmänhet och även små barn. Men du tycker att då helgar ändamålet medlen …

  Men här sitter du ofta och gnäller, tex över att vi inte är tillräckligt finkänsliga när vi kommenterar sånt

  Jag undrar lite smått när du själv skulle tycka att din aktivism börjar bli för pinsam …

 43. Mats R

  #38 tty

  Jag tvivlar inte en sekund på dina ord. Däremot tycker jag att påståendena om den här rapporten framstår som ett typiskt exempel på klassisk desinformation. Man publicerar en smaskig lögn, som ändå inte framstår som helt otrolig. En del kommer att tro på lögnen, andra kommer att inse att det rör sig om BS och några få kommer att höra av sig och klaga. Man svarar då att ”Oj var det fel, hemskt lessen, vi beklagar, men det var den information vi fick från XYZ, vi ska kolla upp, ursäkta än en gång”. Sedan händer inget mer. Resultatet blir att i alla fall en del personer fortsätter att tro på lögnen och för den vidare, och det är det huvudsakliga syftet med desinformationen. Att andra inte tror på den eller rent av blir förbannade är inte intressant i sammanhanget. Men saliga äro de korkade, ty de skola som bekant flyta ovanpå, och det är dem man siktar in sig på.
  Min teori är alltså att rapporten av Hansen et al. inte finns, utan är uppfunnen i desinformationssyfte av någon/några som har intresse därav. Det ska bli intressant att se om några journalister nappar, i alla fall får man nog räkna med att stöta på påståendet att ”världens främste klimatexpert har sagt att havet kommer att stiga med flera meter inom femtio år”. De som har publicerat påståendena om rapportens existens lär nog inte publicera någon dementi. Det är också anmärkningsvärt att en del ”warmistas” tydligen inte drar sig för att använda desinformationsteknik för att elda de troende. För bara några månader sedan fnös jag åt alla konspirationsteorier som har framförts när det gäller klimatfrågan, tyvärr har jag fått inse att jag var väl naiv då.

 44. tty

  JonasN #41

  ”Ja så säg, är det inte fantastiskt att dom måste små- och storskarva och ‘justera’ (förvanska) nästan all sin data för att den skall berätta ‘rätt’ story …”

  Jag är inte säker på att det är medveten förvanskning. Att plotta kurvor med olika, ofta varierande, intervall mellan punkterna och varierande tidsupplösning är svårt, att beräkna ett medelvärde är ännu svårare. Att hantera olika kronologier är också svårt och kräver goda kunskaper. Jag misstänker att de helt enkelt använt Matlab eller något liknande för att approximera varje kurva med ett polynom (de snygga jämna svängarna på alla kurvorna praktiskt taget bevisar det). Sedan har man helt enkelt tagit medelvärdet av polynomen. Enkelt men naturligtvis helt vanvettigt ur matematisk synpunkt.

 45. tty

  MatsR #43

  Jag tror nog rapporten kommer att publiceras. Intressant nog skall den dock komma i ”Atmospheric Chemistry and Physics” som är en icke peer-reviewad onlinetidskrift och som ett ”discussion paper”. Dock tycks nästan ingen bry sig om att diskutera vad som publiceras i ACPD, i motsats till en del andra tidskrifter av samma type, som t ex ”Climates of the Past”. Lyckligtvis för Hansen et al så lär ingen jounalist märka något.

 46. Mats R

  #43 tty

  OK, det visar sig. Jag har sett desinformation många gånger förr och det här känns bara alltför välbekant. Men jag kan självklart missta mig. Bortsett från det, med, ungefär, hur många grader behöver jordens medeltemperatur öka för att en isavsmältning som kan orsaka tre meters stigning av havsnivåerna ska inträffa på bara 50 år? Är det alls möjligt?

 47. Lars Cornell

  MatsR och tty: Man kan även räkna så här,
  Isen är ungefär 2000 m tjock. På 50 år blir det en avsmältning av 40 m /år.
  Är det möjligt? Det räcker med känsla och förnuft för att svara
  NEJ !

  Antar vi 100 smältdagar per år blir det 40 cm per dygn. Här i skärgården på våren när isen ligger tjock klarar vårsol och varma vindar inte av mer än några centimeter kärnis per dygn.

  Men 2000 m is gör det litet mer komplicerat. Undertill sker en betydande avsmältning på grund av geovärmen. Jag har inte sett någon siffra på det så det är ett antagande. Om istäcket blir tunnare minskar den avsmältningen eftersom temperaturgradienten ökar och mer kyla tillförs ovanifrån.

  Sedan har vi atmosfärens temperaturgradient upp till 2000 m som är -12 grader ungefär. När isen smält till 1000 m tjocklek har vi en accelererande avsmältning som följd av 6 graders höjning på grund av lägre höjd.

  Att temperaturen på Antarktis och Grönlands ovansida på 2000 m höjd skulle stiga så mycket är helt otänkbart. Men jag har aldrig varit där så jag har bara boklig kunskap.

  En ingenjör tänker på följande sätt, hur mycket fortare smälter is om temperaturen stiger från -30° till -20°? En forskare kanske tänker och räknar på annat sätt? Men det viktiga är, att Grönlands och Antarktis isar smälter inte om det blir varmare. En glaciär gör sig inte av med överskottsis på det sättet. I stället glider ismassan åt sidorna av sin tyngd och kalvar i havet.

  Frågan om isen SMÄLTER fortare PÅ YTAN av ett varmare klimat (-20° i stället för -30°) är således fel ställd. Ställer man fel fråga får man fel svar. Däremot smälter isen troligen fortare undertill om ytan blir varmare, men det tar mycket längre tid än 50 år för värmen att nå ned 2000 m. Så den påverkan är obefintlig på så kort tid.

  Kommer isens glidning att påverkas av ett varmare klimat? Jag tror inte det. Endast trycket som gör isen plastisk påverkar glidningens hastighet. Nu anser man att ett varmare klimat ökar nederbörden på både Grönland och Antarktis. Det skulle således få den omvända effekten, dvs att ett varmare klimat får Grönlands och Antarktis glaciärer att växa. Det tycks inte vara många som tänkt så trots att IPCC faktisk behandlar den möjligheten om jag minns rätt (dock ej i ’for policymakers’).

  Här i Tjust kan man indirekt se inlandsisens glidning. Höga berg har fått undre delen att spricka och lämna ifrån sig stenbumlingar, grus, sand och lera. Litet märkligt är det att hitta jättegrytor högt uppe på bergens övre delar.

  Det där med en slipsten som urholkar jättegrytan och hur den just när den tagit slut fylls på med ännu en slipsten som snurrar runt tar vi en annan gång.

  ”The relatively small contribution from melt water [~0.7 mm/y] indicates that there is no scientific basis for the claim that global warming will imminently melt so much ice that sea levels will rise dramatically; by 20 ft in the imagination of Al Gore (Gore, 2006) or by 5 m in that of Jim Hansen (Hansen, 2007; Hansen and Sato, 2012).”
  ”If they continue to melt, glaciers and ice caps are expected to contribute another 12±4 cm to sea-levels by 2100 by Church et al. (2011) and 3–20 cm by IPCC (AR5).”
  / SEA-LEVEL CHANGE Living With Uncertainty. The Global Warming Policy Foundation. GWPF Report 15

 48. Thomas P

  tty #36 Har du möjligen någon länk som visar vad du försökte ändra? Wikipedias historik lagras ju så alla ändringsförsök finns kvar.

  Sen stämmer f.ö. inte din beräkning i #38. Med de siffror du ger blir havshöjningen 11 meter, men vanligen ser man siffror på att WAIS är ungefär hälften så stor så den kan ge 6 meters havshöjning.

  Lars #46 Det hela kompliceras av att mycket av isen står på havsbotten och därför kan smälta genom påverkan av havsvatten eller genom att kollapsa ut i havet.

 49. Christopher E

  Mats, du kanske fick vibbar från Deliang Chens studie som utannonserades i media för ca ett år sedan. Den där han påstod att havsytan stigit 4,1 mm om året de senaste 20 åren runt Sveriges kuster (verkliga mätningar finns dock tillgängliga och visar envist ca 1,5 mm/år).

  Fortfarande syns inte ett spår av denna studie publicerad.

  Gunnar Kjelldahl slog givetvis på stora trumman så att domedagssvavlet osade. Ny forskning visar bla, bla, bla… Men frågar man honom var studien blev av är han väldigt tyst… Men gissar att han blir uppiggad av Hansens nya absurditeter nu och fortsätter larma.

 50. Astrid Å

  Apropå James Hansen. Han ingår ju i en lobbygrupp som kallas CCL.
  Det nya nu verkar vara att lova ”guld o gröna skogar” vilket också Rockström var inne på.

  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2777322-klimatlosning-som-omvander-republikaner

  https://en.wikipedia.org/wiki/Citizens_Climate_Lobby

 51. Peter F

  Fattas bara att detta blir verklighet. Kolla namnen som föreslås.

  http://www.svd.se/dags-att-instifta-ett-ekologiskt-nobelpris/om/debatt

 52. Kenneth Mikaelsson

  Blir väl som fredspriset …. århundradets största Norsk skämt…

 53. Stickan no1

  Rubrik i SVT idag:
  ”Vändningen: Högsta toppen blir högre”
  Handlar om att Sveriges högsta fjäll Kebnekaise har blivit högre då avsmältningen inte bara avstannat utan att toppen växt 4.5 m på ett år på grund av mycket snö och minskad avsmältning.
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/norrbotten/sydtoppen-har-blivit-hogre

  Det är kanske det som sker nu. Vändningen, i det föränderliga klimatet.

 54. Michael

  Underbar bild på Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153092388468695&set=a.10150710461063695.418815.547608694&type=1

 55. Peter Stilbs

  Jag såg att Ann L-H också sett denna lysande insändare i dagens NWT – den var verkligen bra, och kan få många att börja tänka efter vad skådespelet går ut på

  http://nwt.se/asikter/debatt/2015/07/23/ta-fram-klimatavtalet-i-ljuset

  Det skadar inte att pusha för den även i denna tråd

 56. Mats R

  Tack Lars Cornell, för en väldigt intressant och utförlig kommentar. Tänk om media kunde vara lika pedagogiska!
  Jag kollade lite närmare på vad Hansen har att komma med, och det visar sig att han baserar sitt resonemang på en tydligen tidigare underskattad feed-backeffekt, nämligen att kallt smältvatten från Antarktis is pressar ned varmare saltvatten under istäcket och orsakar att det smälter underifrån. I och med detta så bildas ju mer smältvatten, som i sin tur naturligtvis pressar ned ytterligare varmt ytvatten som då ytterligare ökar avsmältningen och så vidare varv efter varv. Den här förstärkningen kommer att göra att avsmältningen går tio gånger snabbare än man tidigare trott. Därmed kommer förstås havsnivåerna att öka katastrofalt med tre meter på femtio år. Grundorsaken är naturligtvis den globala uppvärmningen, som initierar den ökande avsmältningen. Hansen har ingen exakt tidtabell för när detta ska inträffa, men det är ”troligt” att det kommer att inträffa under detta århundrade.
  Då undrar jag: Hur troligt är det att det alls kommer att inträffa?
  Här är en länk till artikeln där Hansen uttalar sig : http://www.slate.com/blogs/the_slatest/2015/07/20/sea_level_study_james_hansen_issues_dire_climate_warning.html

 57. Björn

  Peter Stilbs [55]; Mycket välskriven och saklig debattartikel av Lennart Back. Hoppas han hittar hit till vår blogg för kommentarer och inlägg.

 58. tty

  ThomasP #48

  ”tty #36 Har du möjligen någon länk som visar vad du försökte ändra? Wikipedias historik lagras ju så alla ändringsförsök finns kvar. ”

  Nej. Det hände ca 2008 då jag på allvar började intressera mig för AGW och ännu hade barnatron kvar. Jag minns bara att det gällde paleoklimat och engelskspråkiga Wikipedia.

  ”Sen stämmer f.ö. inte din beräkning i #38. Med de siffror du ger blir havshöjningen 11 meter, men vanligen ser man siffror på att WAIS är ungefär hälften så stor så den kan ge 6 meters havshöjning.”

  Gör dig inte dummare än du är, Västantarktisisen är liksom inte ett fyrkantigt isblock lika tjockt överallt. Och några sex meter blir det inte. Du faller här för en vanlig vanföreställning, eller rättare sagt två.

  1. Eftersom västantarktisisen till större delen ligger på berggrund under havsytan skulle en stor del av den vid en avsmältning gå åt för att fylla ut ”hålet efter sig själv”, allra helst som havsvatten har ca 12% större täthet än glaciäris.
  2. En snabb utkalvning (”kollaps”) av en inlandsis ställer mycket specifika krav på berggrundens topografi under inlandsisen. Dessa är bara uppfyllda i delar av Västantarktis.
  Det finns mig veterligen bara en seriös studie av hur stor havsnivåhöjningen faktiskt skulle bli vid en kollaps av Västantarktisisen:
  http://www.sciencemag.org/content/324/5929/901.full
  Den kom fram till 3.2 meter

  När det gäller Grönland är en snabb kollaps omöjlig p g a att topografin är olämplig överallt utom möjligen i ett litet område runt Nioghalvfjaerdsfjorden i nordost. Och i vilket fall som helst så påverkas havsnivån i Sverige knappast alls av att Grönlandsisen smälter p g a egengravitationseffekten (på Västkusten sjunker havsnivån):
  http://www.researchgate.net/publication/49608511_The_sea_level_fingerprint_of_recent_ice_mass_fluxes

  Så, ja, tre meters havsnivåhöjning i Sverige (som Cornucopiaskribenten gottade sig åt) kräver en total kollaps av Västantarktisisen. På 50 år.

 59. tty

  MatsR #56
  Nu är det ju så att praktiskt taget ingen avsmältning sker i Antarktis. Isen kalvar och smälter sedan (långsamt) i havet. Det finns flera stora isberg som har följts i mer än tio år och fortfarande inte smält, rekordet är hittills 28 år (Isberg B-9B, still going strong), vilket kan ge en intressant infallsvinkel på Hansens 50-årsscenario.

 60. Janne

  I morgon fredag ska Rockström vara i Radion igen, nu i P4 Extra med Blix. Egentligen skulle han varit med igår men fick inte plats.

  Någon kanske skulle maila redaktionen och be dom ställa lite frågor angående uppvärmningspausen, isläget vid polerna, hur det är möjligt att havet skulle stiga över 1 meter på 85 år med mera.

  p4extra@sverigesradio.se

 61. Peter F

  Janne #60

  Sagt och gjort.

 62. Thomas P

  tty #58″Gör dig inte dummare än du är, Västantarktisisen är liksom inte ett fyrkantigt isblock lika tjockt överallt. ”

  Jag använde bara de siffror du gav, men det var tydligen dumt av mig eftersom du inte alls baserade dig på de siffror du gav för din slutsumma. Eller också var det du som uttryckte dig klantigt…

  Nu kommer du i alla händelser med en referens. Jag kan bara komma åt abstract och vad jag kan hitta för referenser till den med google, men får där intryck av att det bara handlar om en uppskattning om hur mycket som kan kollapsa ”snabbt”, inte totala isen på Västantarktis, som du särskilt betonade att du talade om. Skall man tro wikipedia, vilket du inte tycker man skall, kommer samma artikel fram till 4,8 meter om hela Västantarktis smälter. På andra håll har jag sett sex meter. Jag antar att det beror lite på exakt var man drar gränsen för isen som smälter, hur man antar att havstemperaturen påverkas, om man räknar in någon landhöjning osv.

  Sen tycker jag det är lite barnsligt av dig att du fick något inlägg refuserat på wikipedia 1998 och sen bara gav upp.

 63. tty

  ThomsP #62

  ”Nu kommer du i alla händelser med en referens. Jag kan bara komma åt abstract”

  Länken jag gav:
  http://www.sciencemag.org/content/324/5929/901.full
  leder till fulltext.
  och
  http://www.sciencemag.org/content/suppl/2009/05/14/324.5929.901.DC1/Bamber.SOM.pdf
  Leder till ”Supporting Data”
  Om Science-länken av någon outgrundlig anledning inte fungerar för dig så finns artikeln även här:
  http://www.klimafakten.de/sites/default/files/science_bamber_etal_2009_wais_sealevel-3.pdf

  ”Skall man tro wikipedia, vilket du inte tycker man skall, kommer samma artikel fram till 4,8 meter om hela Västantarktis smälter”

  Nej, man skall inte tro på Wikipedia. Hur troligt tror du att det är att isen smälter på höga bergskedjor vid 75-80:de breddgraden? De delar av Västantarktis som ligger över havsnivån är kuperade (upp till drygt 5000 m) i motsats till större delen av Östantarktis. Och det skall ske på 50 år dessutom. En iskollaps, som troligen kan gå ganska fort (typ ett antal århundraden) kan bara ske för is med bas under havsnivån och en ganska speciell bottentopografi, ”Supplementary information” ovan innehåller en bra förklaring. Läs och lär!

  ”Sen tycker jag det är lite barnsligt av dig att du fick något inlägg refuserat på wikipedia 1998 och sen bara gav upp.”

  Nja, då hade jag nog inte gett upp. Inte så konstigt att man blir refuserad tre år innan Wikipedia ens finns.

 64. Daniel Wiklund

  Inte lätt för dig Thomas P att tampas med tty, elitserien mot division 5.

 65. Stickan no1

  Apropå mitt inlägg #53 om Kebnekaise där SVT tidigare hade rubriken ”Vändningen: Högsta toppen blir högre”

  Det är nu ändrat till ”Kebnekaises sydtopp går mot trenden” och underrubrik: ”Bromsad avsmältning”
  Det låter som ett annat budskap.
  Undrar varför?

 66. tty

  Stickan No1 #65

  SR/SVT:s manipulationer blir alltmer oblyga. Jämför de här två, juli och april:

  http://www.svt.se/tittarservice/fraga-oss/dialog/879510
  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sd-valjare-finns-nu-i-alla-grupper

 67. Thomas P

  tty #63 Jag ser nu att det hade gått att komma åt resten med registrering. Jag är bara allergisk mot att registrera mig överallt. Din andra länk fungerade dock och där kan man läsa: ”…which gives a total of 3.26 m (table S1). This compares with a value of 4.8 m for the removal of the whole of the WAIS including the Peninsula” Med andra ord hade wikipedia helt rätt i vad som stod i artikeln. Man kan också läsa att ”The most often quoted range in the literature for a complete collapse of the WAIS is 5 to 6 m with no regional variations. Artikeln ger alltså viss nedjustering av värdet, om man skall tro att denna artikel är bättre än de tidigare.

  Nu kommer du dragandes med argument om vilken is som är trolig att den smälter, men det jag bemötte var ditt påstående om ”hela Västantarktisisen” där du för säkerhets skulle kursiverat ”hela” för att riktigt markera att du avsåg en övre gräns för hur mycket is som fanns där.

  Ett annat fel du gör är att du drar till med att avsmältning på Grönland inte påverkar havsytan just i Sverige och att det därför bara är Antarktis som räknas, men jag tvivlar på att Hansen skrev sitt diskussionspapper med avseende på just vad som skulle hända i Sverige.

  Sen har du antagligen rätt i att Hansen överskattar havsnivåhöjningen. Det hela verkar vara ett worst case scenario. det är värt att diskutera sådana också, men då kanske främst forskare sinsemellan tills man kan nå någon sorts enighet om scenariet är plausibelt.

  Däremot hade du rätt i att jag skrev fel på ett decennium om ditt wikipediainhopp. Min erfarenhet är i alla händelser att, visst, ibland försvinner ändringar av oklara skäl, men ofta fungerar det utmärkt om man är villig att dokumentera det man skriver.

 68. Mats R

  #65 Stickan no 1

  ”I landskampen i ishockey mellan Sovjetunionen och Kanada hamnade Kanada näst sist medan vårt fredsälskande socialistiska fosterland erövrade en hedersam andraplats”.

 69. tty

  ThomasP #67

  Jag skulle nog rekommendera dig att göra en kraftansträngning och försöka läsa och förstå hela artikeln (Och Supplementary Information).

  Då kommer du att se att deras uppskattning är 3.26 meter och att de beskriver och motiverar sina metoder i detalj (inklusive antaganden, osäkerhet och felkällor). Och ja, artikeln är inte bara bättre, utan bäst eftersom det är den enda som bygger på realistiska glaciologiska data.

 70. Thomas P

  tty #69 ”Då kommer du att se att deras uppskattning är 3.26 meter”

  Jag har ingen invändning mot påståendet att de anser att det är så mycket is som kan smälta av snabbt, men du talade om något annat, den totala mängden is på Västantarktis, och det var det jag bemötte och där har du inte ens stöd av artikeln du citerade.

 71. Ingvar

  OT.
  Påven får (rättmätig) kritik
  http://www.thegwpf.org/church-of-england-bishop-prominent-catholic-layman-regret-the-latest-papal-encyclical/