"Det är de rika ländernas fel, och därmed deras ansvar."

Tre medlemmar i föreningen Klimataktion skriver idag en debattartikel i GP. ”Världens chans kan försvinna om sex månader”, är kontentan och receptet på framgång när det gäller att bromsa farlig klimatförändring är att de rika länderna tar på sig större delen av ansvaret. Med andra ord: släck ner hela Väst.
Toppmötet i Köpenhamn i december kan vara mänsklighetens sista chans att rädda världen från katastrofala klimatförändringar, menar Klimataktion. ”Det mesta tyder på att den globala uppvärmningen går ännu fortare än vad FN:s klimatpanel förutspådde 2007.”
Detta budskap upprepas överallt, men jag har ännu inte sett några belägg för påståendet. Ja, koldoxidutsläppen ökar hela tiden, men var blir effekten av? Borde vi vid det här laget inte se någon ytterligare temperaturökning? Om temperaturen fortsätter att ligga stilla eller falla något är det väl bästa beviset på att CO2 spelat ut sin roll som växthusgas?
Vad är då Klimataktion vill? Jo, för det första att Väst kraftigt minskar sina utsläpp. Dessutom ska de rika länderna finansiera utvecklingsländernas anpassning till förändrat klimat och deras övergång till ”grön” teknologi.
Målet bör vara att hålla temperaturhöjningen till max 1,7 grader (inte de 2 grader man normalt hänvisar till). AOSIS, en allians i små östater, vill stoppa den vid 1,5 grader.
”Den senaste forskningen pekar (…) på att koldioxidhalten snabbt bör sjunka från dagens 387 ppm ner till 350 ppm och vidare ner mot förindustriell nivå (280 ppm) för att hålla rimliga säkerhetsmarginaler”, fortsätter Klimataktion och menar antagligen att vi snarast bör dammsuga atmosfären på all överskjutande koldioxid. Klimataktion vill även att utsläppen i EU bör halveras till år 2020.
Allvarligt talat, är det någon som tror att något av detta är potentiellt möjligt? Mer än Klimataktion, förstås. Men vad jag då skulle vilja be dem om är en specifikation på hur man uppnår en femtioprocentig minskning av utsläppen inom EU fram till 2020, och dessutom vilket basår som avses för minskningen. Jag vill även veta på vilket sätt vi ska minska atmosfärens koldioxidhalt från dagens 387 ppm till det önskvärda 280 ppm, och varför just 280 ppm ska vara riktlinjen. Finns det några studier som visar att detta är optimalt för jordens klimat och människans överlevnad? Eller är det bara allmänt tyckande? Och vad är bakgrunden till påståendet att temperaturhöjningen ska hållas till max 1,7 grader? Är det återigen för att Klimataktion vill vara ett strå vassare än alla andra?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. AOSIS, står det för Alliance Of Sinking Island States?

 2. Tege Tornvall

  Klimatalarmister tävlar om att bjuda över varandra i minskade CO2-utsläpp. Det kostar för stunden möjligen trycksvärta, får dem att framstå som hjältar i egna och likasinnades ögon – och driver på opinionskänsliga politiker utan egna kunskaper.
  Men att därtill kräva att atmosfärens övriga CO2-halt skall kraftigt minskas är även från klimativrarnas egna utgångspunkter rena dårfinkeriet. Även de vet ju och medger att en stor del av halten har rent naturliga källor.
  Tege

 3. Christopher E

  Det spelar ingen roll hur man vänder och vrider på det – uttalandet att uppvärmningen går fortare än IPCC:s prognoser kan inte bli mer felaktigt!
  Ändå upprepas det gång på gång. Ingen inom AGW-lobbyn protesterar. Så går det när hypoteser blir religion. Verkligheten förlorar betydelse.

 4. Dagens underhållning !
   CC9 i Sarpsborg, Norge
  Live streaming via Fredrisstad Blad (skroll ned och vänta på den svarta rutan) 

 5. Peter Stilbs

  Detta är sådant genomskinligt trams man ständigt hör från dessa länder – i botten är det en strategi att få ekonomiskt stöd för makthavarnas privata konsumtion och fortsatta maktställning.

 6. L

  Miljöpartiet vet hur man gör. Carl Schlyter som vill stanna kvar i EU-parlamentet upprepade i gårdagens TV-debatt att Sverige MÅSTE minska utsläppen med 80 procent!! Det ska man göra genom att minska 40 procent i Sverige och 40 procent genom bidrag till andra länder….
  Vore det inte enklare att 100 länder sparade 1 procent var? 😉

 7. Peter Stilbs

  L#6: Det fantastiska är att Sverige står för 0.2% av de ”fossilbaserade utsläppen” – Jordens befolkning ANDAS ut ca 35 ggr mer CO2 än detta.
  Den som inte tror mig – räkna själv. En människa andas ut ca 1 kilo CO2 per dygn. Det finns ca 6.8 miljarder människor i dag. Året har ca 365 dagar. De totala fossila ”utsläppen” motsvarar ca 8 GtC – eller 44/12 ggr mer i form av CO2.

 8. Lars Bern

  Mitt förslag till Klimataktion är att sätta koldioxidmålet till under 200 ppm, då avstannar nämligen fotosyntes och livet på Jorden slocknar ut, därmed får vi en planet som är helt opåverkad av detta destruktiva liv som tycks vara så stötande. Om man nu inte går på den linjen så har jag en annan fråga, hur skall ”de rika länderna” kunna hjälpa de fattiga om man släcker ner deras ekonomier?

 9. Christopher E

  Peter Stilbs; det där är ett kul sätt att se på det. Jag ska låna den beräkningen av dig i diskussioner.
  L;
  Det är helt ofattbart att MP fortsätter att köra sin specialmatematik. Jag trodde att Ceballos 40%+40%=80% i P1var en tillfällig hjärnblödning. Men det är tydligen partilinjen?
  Undrar om all deras matematik i budgetar mm är av samma kaliber?

 10. L

  Christopher E, ja det är lika otroligt som att alla andra EU-politiker och programledare svalde budskapet med hull och hår, trots att det kom upp flera gånger. Bra reklam för Sverige i EU…

 11. Toprunner

  L:
  Han var kul den där Schlyter igår. Han tyckte Lettland skall lösa sin akuta ekonomiska kris genom att investera i grön miljöteknik. Det ger ju 5 kronor tillbaka på varje satsad krona.
   
  Han förklarade dock inte vilka medel de skall investera… då Lettlands största problem just är avsaknad av medel.
   
  Det måste vara otroligt lättsamt att vara miljöpartist.
   

 12. Christopher E

  L;
  Ja, det säger en del om varför jag tvekar att rösta alls…
  Det hade ju barit guldläge att platta till kontrahenten. Jag visade i alla fall P1-klippet för en kollega med sifferkunskap och ekonomiansvar på min arbetsplats. Hon höll på att skratta ihjäl sig…

 13. L

  Om politiker anser att vi har en klimatkris, anser jag att vi har en politikerkris. Dom verkar inte helt friska någon av dom…

 14. Thomas

  Enligt Lars Bern #8 är vi liksom allt annat liv på jorden sedan länge döda. Koldioxidhalten under istiderna var nämligen nere i 180 ppm då enligt Bern allt liv borde dött ut…

 15. Det va liksom inte det Lars Bern sade. Han sade att dagens biomassa kräver en paritet i livsupphållande atmosfärisk CO2. Det var vel mindre biomassa under istiden ? 

 16. fogge

  Ja ja. kan vi förvänta oss att dessa klimativrare tar första steget själva och förändrar sina liv på så sätt att det ökar jorden överlevnadschans?
  Idag kommer klimatktivister att hindra rusningstrafiken i Linköping genom diverse aktioner.
  På reporterns fråga om man hade tillstånd, svarades nekande.
  Enligt deltagarnas rättsuppfattning, är det förmildrande att agera ”ovetande”,  om tillstånd än,  att få nekande av polisen och ändå genomföra aktionen.

 17. tty

  Thomas:
  Vi vet inte riktigt vid vilken koldioxidhalt livet på Jorden dukar under, men det är välkänt bland kvartärgeologer att den låga CO2-halten under istiderna stressar vegetationen såpass kraftigt att det förrycker t ex pollenanalyser till ett ”alltför torrt” klimat om man jämför med andra proxies (t ex vattenstånd i sjöar). 

 18. Björn

  Thomas [14]; Hur vet man att vi var nere i 180 ppm och var någonstans geografiskt har man konstaterat denna koncentration?

 19. Thomas

  Björn, bästa måttet på forna koldioxhalt är iskärnor och eftersom vi talar om bakgrundskoncentrationen är denna global så det spelar ingen roll var den är uppmätt.
  tty, visst påverkas växtligheten av lägre koldioxidhalt. T ex rubbas balansen mellan C3- och C4-växter, men Lars Bern var löjligt alarmistisk när han hävdade att allt liv skulle dö ut.

 20. Christopher E

  180 ppm är vad som är kvar av koldioxiden i iskärnorna efter tiotusentals eller hundratusentals år av kemisk påverkan under högt tryck…
  (Inte ledande svar alls, eller hur…) 😉

 21. Thomas

  Christopher, det behövs både högre tryck och temperatur för att transmutera kol till andra grundämnen…

 22. Christopher E

  Vem talade om att transmutera? Ledsen, herr doktor, men koldioxid är en molekyl…
  Eller menar du att jag transmuterar i min kropp när jag andas ut koldioxid jag aldrig svalt…

 23. Tom Segalstad har hittat isopoer från kärnsprängningar i iskärnor. Några måste säkert få innebördan av detta fynd i klartext men låt oss först prova utan sådan. Rätt gissning får ett grönt certifikat. 

 24. Thomas

  Christopher, om du skall vara ironisk så kan jag också vara det. Man har faktiskt studerat de där proverna rätt väl för att hitta tänkbara felkällor.
  Visst du sen inte att växter och djur kan transmutera grundämnen:
  http://www.cheniere.org/books/aids/ch5.htm
  Det finns faktiskt ett antal som tror på biologisk transmutation och vilka är vi att säga att de har fel. Låt alla komma till tals och få utrymme i media…

 25. Björn

  Thomas [19]; Jag tvivlar på att den isfria delen kring ekvatorn höll samma CO2-koncentration jämfört med nordkalotten. Global medeltemperatur liksom CO2-koncentration är statistiskt matematiska siffror som inte existerar i verkligheten. Både temperatur och CO2 varierar hela tiden över jordklotet.

 26. Peter Stilbs

  Thomas #19 ”…bästa måttet på forna koldioxhalt är iskärnor och eftersom… ”
  …eftersom man (numera) får de resultat man vill ha.
  Förklara logiskt för mig hur man relaterar (koldioxidhalt i luft) till koldioxidinneslutning i is (man torrdestillerar ett isstycke, och mäter mängden CO2 i det).
  Inte har Du inneslutit en ”luftbubbla”  – och mäter på den !
  Restmängden CO2 i isen måste bero på åtskilliga saker
  Fryser Du exempelvis vatten så trängs löst CO2 ut till stor del, sägs det – det måste vara så – i allafall till viss eller stor del – och det varierar säkert mycket.
    
  Man har bara hittat på någon ”kalibreringsfaktor” som ger det resultat man vill ha (mängd CO2 i gram is) till (CO2 i atmosfären) – man struntar också (numera)  i CO3- i karbonater i isen (de är ju inte flyktiga, och destilleras inte bort).
  Den som undrar över hur mätningarna går till (mängd CO2 i gram is)  kan ju läsa Wilson & Long – J Geophys Res 102 (1997) 26601-26606

 27. Gunnar Littmarck

  Peter Stilbs #7
  Ett mycket korkat argument ty en godtycklig svensk står kanske för 1/3miljarder av världens totala CO2 utsläpp.
  En av de 2miljarder fattiga som värmer mat med förbränning av fuktig koskit står troligen å andra sidan för mer än flera godtyckliga svenskar om man har tron att AGW håller på att överhetta jorden med negativa resultat.
  Mycket smartare att räkna lite på det….
  Jag ska återkomma med hur mycket en godtycklig norsk bonde med öppna gödselbehållare och årligt av eldning av alla sina åkrar står för, samt hur mycket en av de 2 miljarder fattiga som står för mer än de 4,7 miljarders andras AGW står för.
  Sverige har bara en dryg promille av jordens befolkning och jag är bara en av knappt 7 miljarder.
  Men det globala klimatet skenar på inget vis, så hela frågeställningen är hypotetisk.
  Eller hur Thomas?

 28. Thomas

  Björn, nog för att halten varierar lite över jordklotet, men inte är det någon dramatisk skillnad:
  http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_833.html

 29. Patrik

  Och exakt vad är det som säger att skillnaderna i CO2-halt globalt inte var större – eller för den delen mindre – för t.ex. 100.000 år sedan? Konstigare saker har väl hänt.
  Nä, dessa paleodata över CO2 ska man nog ta med en stor nypa NaCl. 🙂

 30. Thomas

  Patrik, har du någon anledning att tro att skillnaderna skulle varit större eller protesterar du bara för sakens skull? Har du ens funderat på vad som skulle krävas för att ge stora variationer i koldioxidhalten över jorden?

 31. TomatPalmen

  Det är ju bekvämt att föreslå utsläppsreduktioner  när man inte behöver bry sig om kostnaderna.

 32. Johan

  I Sveriges Radios slutdebatt inför EU-valet lovade Carl Schlyter (MP) i sin slutreplik bättre väder.
  Det om något är väl ett vallöfte som heter duga.
  Har just börjat semester och tycker det är ruggigt.
  80% minskning av co2-utsläpp på 11 år är väl en baggis.
  Kanske man kan önska sig en sisådär 25 + på midsommar?
  Klart att MP får min röst nu på söndag 🙂

 33. Ture Marklund

  Nr 7
  Med utgångspunkt från 8 GtC blir CO2 utsläppen från oss människor ca 12 g per dygn, om jag förstått det hela rätt.
  skogsarbetare

 34. tty

  Thomas #30
  Skillnaderna är stora idag, och det är inget konstigt med det, en gas som bara förekommer i spårmängder och som upptas/avges i stora mängder av levande organismer, hav och vulkaner kan inte förväntas förekomma i samma mängder överallt. Anledningen till att man mäter CO2-halten på en så udda plats som Mauna Loa är att man hoppas att på ett isolerat berg mitt ute i oceanen få ”korrekta” värden, men även där måste man underkänna en stor andel av mätningarna p g a att felaktig vindriktning etc ”förrycker” resultaten.

 35. Thomas

  tty, lokalt kan uppstå stora variationer, vilket är varför de där mätningarna som Beck och Jaworoski använder sig av är helt värdelösa. Dock finns på lite högre höjd eller på avstånd från större källor och sänkor en global halt som inte varierar speciellt mycket.
  Iskärnor bildas på platser som liksom Mauna Loa påverkas lite av sådana lokala variationer.
  Sen vore det skönt om du inte bara argumenterade mot mig utan också kostade på dig jobbet att kritisera folk som Lars Bern, Björn och Patrik när de har fel. De kanske har lättare att acceptera sådan kritik från dig som ändå är på samma sida.

 36. Ture Marklund

  Nr 33: Förlåt mej Peter Stilbs. Min anmärkning var felaktig.
  Det var för stora tal för mej.  Ca en kg per person utsläpp CO2och dygn var korrekt.
  skogsarbetaren 

 37. Björn

  Thomas [19]; Jag tvivlar på att den isfria delen kring ekvatorn höll samma CO2-koncentration jämfört med nordkalotten. Global medeltemperatur liksom CO2-koncentration är statistiskt matematiska siffror som inte existerar i verkligheten. Både temperatur och CO2 varierar hela tiden över jordklotet.