Den politiska eliten och det gröna hotet mot demokrati och frihet

Bernie Lewin

Den viktigaste frihetsfrågan idag är enligt min mening att bekämpa den gröna ideologin i samtliga riksdagspartier, samt inom gammelmedia och public service. Ideologiska kamporganisationer som Greenpeace, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen framställs som neutrala ”experter” utan att kritiska frågor ställs. Det läggs miljardtals kronor på att bekämpa ett obefintligt klimathot i form av subventioner, höjda energikostnader och CO2-skatter, på en energikrävande ekologisk odling och på att få oss att inte köra bil. Man inbillar folk att kött är klimatfarligt och att insekter är morgondagens mat. Man vill centralisera makten än mer till EU och FN, där en mäktig byråkrati utan demokratiskt mandat skall styra. Det gröna hotet är idag större än kommunism, fascism och islamism. Ideologin har anammats i samhällskroppen genom en stealth-teknik, där man utan någon egentlig diskussion etablerat en viss trosåskådning och politik.

När det gäller den gröna rörelsen så framställs ju alltid de politiserade och välbetalda organisationerna Greenpeace, Världsnaturfonden, Romklubben, Naturskyddsföreningen och andra som ”experter” i media. Personrelationerna är täta mellan dessa och politiker, myndigheter och journalister.

En sak som förvånar mig är när i övrigt mycket sansade, förnuftiga och frihetligt sinnade personer så lätt låter sig övertygas av vad den politiska eliten säger. Man hänvisar utan betänkligheter till vandringsmyter som ”97% av forskarna” och sväljer utan vidare massmedias inhamrande av klimatpropagandan. I så många andra fall är man ytterst skeptisk till vad socialstaten för fram angående skatter, jobb och förbudens välsignelser. Men i detta fall så faller man pladask, utan att bry sig om att kolla grunderna för såväl de alarmistiska klimatpåståendena som påståendena om att klimatforskarna är eniga. Jag undrar varför? Båda saker är nämligen klart och påvisbart felaktiga.

Ett svar på denna fråga kan man få om man plöjer igenom Bernie Lewins historiska rekapitulation  av framväxten av klimathotet. Bokens titel ”Searching for the Catastrophe Signal” är ytterst välvald. Det handlar nämligen om hur den internationellt engagerade politiska eliten under många decennier hela tiden söker efter frågor som kan legitimera en centralisering av makten. Gång på gång för man fram olika globala hot för att motivera extraordinära inskränkningar av både individuella rättigheter och nationell bestämmanderätt: Allmänna miljöfrågor, minskande naturresurser, peak oil, ozonhålen, artutrotning, skogsdöden, befolkningsexplosionen och plast i haven. I samtliga fall har de internationella organen, främst EU och FN, tryckt på och erbjudit forskare forskningsmedel och medieplattformar för sina katastrofbudkap.

Jag skall inte ens försöka sammanfatta Bernie Lewins faktaspäckade beskrivning av hur klimathotet blev det mest lyckade exemplet på maktcentrering. Det är en oändlig mängd internationella organisationer, både statliga och privata, som bildats och drivit på under åren. Vissa forskare puffar för sin forskning så gott de kan. Gröna NGOs driver sina agendor. Men jag slås av hur politiken går före det vetenskapliga i slutändan. Utan ett tidigt och starkt engagemang från framförallt amerikanska och europeiska toppolitiker (och deras förfogande över skattemedel) så skulle nog inte så mycket hända. De söker verkligen med ljus och lykta efter alarmerande frågor som kan motivera några lydiga internationellt vetenskapligt organ. Enskilda nationer och deras befolkningar kan då tystas av den förment vetenskapliga auktoritet som man slår dem i huvudet med.

Att det vetenskapliga underlaget är svajigt, och på sin höjd föremål för en internvetenskaplig diskussion, är oväsentligt.1 Låt mig bara som illustration hänvisa till två inlägg här https://www.klimatupplysningen.se/2012/04/28/madrid-1995-ipcc-korrumperar-vetenskapen/  och här https://www.klimatupplysningen.se/2012/08/12/madrid-1995-ett-fall-av-sjalvbedrageri/  . I sin rapport från 1995/96 lyckas FNs klimatpanel, IPCC, med nöd och näppe få till en slutsats om att människan nog påverkar klimatet. Att koldioxiden styr klimatet hade politikerna redan bestämt på Rio-mötet några år tidigare. Det viktiga är emellertid att det finns forskare som säger att en katastrof kan tänkas vara möjlig och att frågan ligger på den globala nivån.

Makten och pengarna tas om hand av byråkratiska enheter inom USA, EU och FN som sedan kan dela ut dem som bidrag och regleringar till entusiastiska länder och universitet, engagerade miljöorganisationer och till nyfrälsta lojala privata företag. Alla som tänker ”rätt” får en del av kakan.

Tyvärr är den politiska elitens/byråkratins spel ganska förödande för demokrati och frihet för individen. Förhandlingar sker och beslut tas långt över våra huvuden. På sin höjd informeras vi enkelriktat av medias ”klimatexperter”. De tar våra pengar och de inskränker vår frihet. – Man frågar sig vem som bevakar de internationella organ som formellt skall bevaka just dessa friheter och rättigheter för oss? De kritiska frågorna är märkbart frånvarande både i media och hos den politiska oppositionen.

Ingemar Nordin

1. Det ser faktiskt ut som att en ny, skeptisk, ”konsensus” bland klimatforskarna börjar växa fram, nämligen att klimatkänsligheten är väsentligt lägre (upp till 50% lägre) än vad IPCC angav som medelvärde i AR5 2013. Jag hoppas kunna återkomma till detta ämne i ett senare inlägg.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Men Ingemar,då!
  Hur kan du säga så ? Du vet ju att öknarna krymper så dromedarerna mår dåligt och vet inte vart de skall ta vägen. Isbjörnsstammen växer så sälarna har tagit slut.
  Glaciärerna kämpar med sin smältning så de slipper bli inlandsis.
  Rockström har blivit alldeles hysterisk att döma av hans senaste, fantastiska skröna där han forskat fram att trettio procent av Stora Barriärrevet är borta.
  Myrslokarnas framtänder har blivit gröna och getingarna har blivit rutiga i stället för randiga. Det har jag själv forskat fram så pengarna drösar in för tillfället.
  Simma lugnt Ingemar, pengar finns det gott om, bara du forskar rätt.

 2. elias

  Hans Roslings son och frun till sonen; ang deras bok: ”Factfulness”, där man försöker fullfölja Hans Roslings ambitioner. ( https://www.va.se/nyheter/2018/05/04/hans-roslings-sista-gava-till-varlden-boken-factfulness-forklarar-varfor-apor-ger-mer-korrekta-svar-an-manniskor-pa-hur-det-ar-stallt-i-varlden/ )
  De skriver följande:
  I förlängningen bör vi ta oss en rejäl funderare på hur många miljarder dollar per år som slösas bort på grund av beslut som grundar sig på fördomar och felaktiga beslutsunderlag, enligt Anna Rosling Rönnlund. ”

  Därför borde man/någon höra med dem om att titta på klimatfrågan som är praktexemplet för deras budskap.
  För övrigt så fick miljörörelsen plats åt vänster då kommunismen föll. Motsvarande hände i Irak då Saddam Hussein störtades; omstörtare fick rörelsefrihet.

 3. Lasse

  Utmärkt och tankeväckande Ingemar.

  Politikerna skapar med klimatfrågan en rörelse som i vissa delar är önskvärd men som i andra lämnar mycket frustration och rädsla.
  Rörelsen skapas med stöd av forskning som är styrd till att finna det som önskas. Problem med CO2.
  Denna sida brukar leda till rubriker i media: https://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/global_warming/

  Varför hämtas inte nyheterna från denna oxå?: http://www.co2science.org/

 4. utdrag ur Roslings Factfulness (en bok som jag varmt rekommenderar)

  ”Vi måste skrämma folk”, sa Al Gore till mig i början av vårt första samtal om hur man bör undervisa om klimatförändringar. Det var 2009 och vi var backstage på en TED-konferens i Los Angeles. Al Gore bad mig hjälpa honom och han ville använda Gapminders animerade bubbeldiagram för att visa värsta tänkbara framtida konsekvenser av fortsatt ökade koldioxidutsläpp.

  ——Men jag kunde inte gå med på det han bad om.
  ——Klimatfrågan är alltför viktig för det. Den kräver systematiska analyser, genomtänkta beslut, stegvisa åtgärder och noggranna utvärderingar.
  ——Jag vidhöll att jag aldrig skulle visa diagram för det värsta tänkbara scenariot utan att också visa diagram för det mest sannolika och det bästa tänkbara scenariot.
  ——”Herr vicepresident: inga siffror, inga bubblor.”
  ——När jag efter samtalet med Al Gore sökte efter data blev jag förvånad över hur svåra de är att hitta
  ——Men när jag letade efter data för att spåra orsaken till problemet – koldioxidutsläpp – hittade jag förvånansvärt lite.

  köp boken och läs själva.

 5. KLIMATFRÅGAN GÄLLER CIVILISATIONENS ÖVERLEVNAD

  Mycket föredömligt visar du hur mycket viktigare klimatfrågan är än vad den verkar vara. Den gäller inte
  klimatet eller klimatpolitiken. Den gäller ”Civilisationens överlevnad” så som moderate partiledaren Ulf Kristersson betygade under söndagens partiledardebatt i TV. Och alla andra höll med, mer eller mindre tydligt.

  Jag håller med. Men jag ser effekten som den rakt motsatta till vad de tror. De tror att världen skall räddas med något som blir global planekonomi. Kommunismens mål. Jag har sett planekonomi till vardags vid leveranser av industrianläggningar i öster. Den ägnar sig åt sanslöst slöseri med tillgångar, men når ändå aldrig målen. Den utgör receptet för fattigdom.

  I Östeuropa kunde människorna ändå leva materiellt mänskligt. Det var bara möjligt därför att utanför ridån fanns västvärlden, som kunde fylla de allra mest kritiska bristerna. I väster fanns konkurrens , som alltid förutsåg brister och fyllde dem innan någon hunnit märka dem.

  I en global planekonomi kommer ingen nödhjälp från marknadsekonomin att finnas. Då finns inget stopp för fattigdomens rutschkana neråt.

  Det skulle betyda civilisationens undergång

  De framstående politikernas aningslöshet är häpnadsväckande. Det är inga hemligheter att FN och IPCC siktar till en ”global omfördelning av världens resurser”:

  http://klimatsans.com/2016/03/15/fakta-eller-hypoteser/

  En patenterat borgerlig politiker med marknadsekonomiska ideal som Anders Wijkman inser inte att han blivit kommunist ! ! Vad kan annars en ”paus i demokratin” betyda ?

  Klimatfrågan handlar om demokratins överlevnad. Jag hoppas att insikt därom skall förmå ”Medel-Svensson” att engagera sig i att sprida den fasansfulla sanningen:

  Etablissemanget lever på en LÖGN.

  Vi har skapat ett Flygblad, som var och en kan begåva lämpliga adressater med:

  http://klimatsans.com/2018/05/07/ipcc-har-oftast-haft-fel/
  http://klimatsans.com/2018/05/07/flygbladet-in-extenso/

  Det finns i en PDF-fil, som du kan ladda ner och printa ut till lämpliga mottagare. Vi trycker också en upplaga, som den som vill kan dela ut i grannskapets brevlådor.

 6. Lasse

  Denna politiska fråga har lurat ut många forskare på båda sidor av frågan.
  Forskare som försöker förstå olika delmoment.
  En som jag ofta vill framhäva är Willis Eschenbach.
  Idag med en ögonöppnare på WUWT:
  https://wattsupwiththat.com/2018/05/09/clouds-and-el-nino/

 7. Ingemar Nordin

  EU-eliten firar sin ideologiske ledare:

  ”Även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker var på plats i Trier. Han tog Marx i försvar och sade att filosofen ”inte bär ansvar för alla de grymheter som hans förmenta arvtagare måste svara inför”.”

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bKbM45/pompa-och-protest-nar-marx-fyller-jamnt

 8. Ingemar Nordin

  #5 #7,

  Rent ideologisk tror jag att man måste skilja mellan den gröna ideologin och kommunism även om slutmålet med en centraldirigerad ekonomi blir ungefär densamma. De har olika utgångspunkter för sin tankesystem.

 9. Utmärkt Ingemar!!
  Att det hela tiden handlar om centraliserad makt och inte om planetens eller mänsklighetens väl och ve måste hela tiden hållas aktuellt. Ibland får jag känslan av att alla dessa ”farligheter” som påstås komma som en följd av ”klimatförändringar” inte bara skapas för att ”skrämma folket” utan också för att vi som genomskådat maktspelet skall fångas in i ”strider i flanken” och lägga allt krut på att bemöta tvivelaktiga ”vetenskapliga” hot istället för att avslöja vad det egentligen gäller och vilka de verkliga motståndarna är.

 10. Argus

  #9

  Ja. Där tror jag att du har helt rätt.

  En fråga till den som känner sig manad att kommentera:

  Koldioxiden har blivit utnämnd som jordens *största* hot. Orsaken till allt ont. Man kan ju tänka sig att det småningom sipprar fram en uppfattning att det kanske inte är så farligt….. flyttas fokus då till något annat?
  Ice age? Draughts?

  Eller har *hållbarhet* etc redan vuxit sig fast så *misshushållning* blir det nya kodordet? (När det i själva verket är så här:
  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning.’)

 11. Håkan Bergman

  Occam’s razor.
  Vad är det vi ska förklara? Dagens dårskaper eller det faktum att under hela den mänskliga civilisationens historia har det drällt av religioner, ideologier, envåldshärskare, mer eller mindre slutna sällskap, you name it, med ambitionen totalt världsherravälde, åtminstone över den för tillfället kända världen?
  Jag är övertygad om att vi lär få fortsätta att leva med världsförbättrarna, dom är ändå mestadels rätt harmlösa, återstår att förklara varför just i vår tid? Jag tror på ekonomiska förklaringar, efter kalla kriget uppstod ett ekonomiskt utrymme för lekstugan och politikerna tappade den ekonomiska disciplinen, vi hade ju råd, inte minst när man utöver försvaret också började negligera andra viktiga samhällsfunktioner, där särskilt utbildningssystemet tagit mest, och mest svårreparerbar, skada. Vi kommer att vakna och vi är ändå bara en liten del av mäskligheten som köpt bluffen. Det här innebär inte att vi inte ska fortsätta att vara vaksamma.

 12. Olav Gjelten

  Ingemar! Bara ett sakfel som jag ser det. Den gröna ideologin är inte FARLIGARE än kommunismen.
  De är ETT OCH SAMMA efter murens fall. Dagens kommunism är grön, den är ultrafeministisk och den stöder globalismen. Dagens kommunister ogillar skarpt arbetarklass, heterosexuella, vita människor, hela familjer med mamma, pappa barn. Med på hatlistan finns också landsbygd, bilar och kärlek till vår historia och fosterland.
  Listan kan göras hur lång som helst.

 13. Ingvar i Las Palmas

  Argus #10
  >flyttas fokus då till något annat? Ice age? Draughts?

  Inte istid. 180 graders helomvändning? Det är nog för drastiskt. En trolig kandidat som har skymtat i kulisserna är att vi måste skydda oss mot en invasion från yttre rymden. Det är ju ostridigt att dessa ”UFO:s” existerar, vad det nu är för något. Det fanns väl också ett annat stickspår för några år sedan att planetens biosfär och/eller artmångfald var hotad och att det fordrade en global satsning. Nyckelordet kommer att vara ”global”

 14. Ingemar
  Bernie Lewins bok finns i Kindle-format på Amazon.com
  https://www.amazon.com/Searching-Catastrophe-Signal-Origins-Intergovernmental-ebook/dp/B077N36Q3Z
  $8.75
  Har precis köpt och laddat ner

 15. Ivar Andersson

  Lars Bern har på sin blogg https://anthropocene.live/ en del intressanta synpunkter på klimathotet, ROM-klubben mm och vem och varför dessa frågor har blivit så stora.

 16. Ingemar Nordin

  Olav G #12,

  Jag tycker, som filosof, att intellektuell stringens och hederlighet kräver att vi försöker skilja ideologierna åt. Det som du kallar (grön och annat) ”kommunism” är helt enkelt inte kommunism i Marxs mening. Det finns många ideologier som alla längtar efter ett utopiskt, auktoritärt, och ofta totalitärt samhälle: Kommunism, Fascism, Nazism, Islamism, modern feminism och grön ideologi (ekologism, klimatism?). Och många människor med en medfödd eller inlärd slavmentalitet kan omfatta vilken som helst av dessa ideologier. Många GILLAR att andra bestämmer över deras liv. Den ”auktoritära impulsen” brukar det kallas. Deras kunskap om verklig frihet och marknadsekonomi är noll. De är rädda för sanningen eftersom verkligheten sällan stämmer med deras ideologi.

 17. Ingemar Nordin

  Ingvar #14,

  Läs den i småtuggor. Bernie Lewin är inte direkt lättuggad. Men boken ger en otrolig noggrann och vederhäftig bild av framväxten av olika hot, främst klimathotet, i den internationella politikens diskurs.

 18. Ingemar #17
  Tack för rådet.
  🙂

 19. Ingemar Nordin

  Ivar A #15,

  För att tala klarspråk: Det jag inte håller med Lars Bern om är hans konspiratoriska teorier om ”Oligarkerna i USA”. Allt ont skall bero på dessa illasinnade individer. Detta är en mycket naiv syn på historiska förlopp och det är också föga vetenskapligt eftersom sådana teorier inte kan testas empiriskt.

  En historisk beskrivning, som exempelvis Bernie Lewins, dokumenterar varje steg, varje organisation, och varje uttalande. Den förutsätter inte vare sig hemliga sällskap eller att vi skall läsa elakingarnas tankar om vad de egentligen vill.

  Efter att påtalat dessa saker på Lars Berns blogg så blev jag bannad och unfriended på FB. Beklagligt eftersom jag betraktar Lars som en mycket hedervärd och intellektuellt kompetent person.

 20. Olav Gjelten

  Ingvar # 13. Jag tror inte klimatstolleriet kommer att lämnas för att på allvar ta tag i UFO-fenomenet. Jag kommer själv från trakten i närheten av Hessdalen i Norge, världens UFO-tätaste område där mängder av ljusfenomen är dokumenterade och utlagda på bl a Youtube.
  Det hjälps föga att UFO-gåtan är reell och att klimathotet är ett påhitt. Det viktigaste saknas ändå: DEN GRÖNA KOPPLINGEN – den som man kan mjölka biljonsummor på över tiden.

 21. Greger

  Tur att vi har Donald Trump på vår sida. Snart nyktrar övriga världen till.

 22. Håkan Bergman

  Lite märkligt är det allt att dom flesta UFO-bilderna är från den analoga tiden, listiga typer dom där utomjordingarna.

 23. Ann lh

  Ingemar!
  Det här var i all sin enkelhet det bästa Du har skrivit här på blogg. Förtvivlat, skarpt, rakt på! Tack!
  Och, den gode BernieL. verkar ha gjort ett otroligt värdefullt jobb.
  Som flera här har skrivit så får vi hoppas att Trump kan och får fortsätta länge nog att dränera det bottenlösa träsket, han verkar i varje fall trivas, nästan stimuleras i hetluften. Troligen nödvändigt.

 24. latoba

  #2 elias
  Jag håller på och läser boken du citerar ur. Jag blev lite undrande när jag läste följande:
  Under rubriken ”Forskare schimpanser och du”
  Sid 19: ”Däremot svarar 86 procent rätt på den sista frågan om klimatförändringar. I alla rika länder där jag testat allmänhetens kunskaper i undersökningar på nätet vet de flesta människor att klimatexperterna förutser varmare väder. På bara några årtionden har vetenskapliga rön från forskningsinstitutionerna nått allmänheten. Det är inget mindre än en folkbildningssuccé.”
  Jag vill tolka detta som att förf menar att det är lätt att lura folk, men är jag fel ute där?
  Och följande:
  Under rubriken Megamissuppfattningen att ”världen blir sämre”
  Sid:65: ”Isarna smälter. Havsnivån kommer att fortsätta stiga med omkring en meter under de närmaste hundra åren. Och det råder inget tvivel om att det beror på de växthusgaser som människor har släppt ut i atmosfären och som inte kommer att försvinna på länge, även om vi inte släpper ut mer.”
  Menar förf, som jag vill tro, att detta citat visar på en missuppfattning, d v s att folk tror på något som är fel??

 25. Olav Gjelten

  Håkan B # 22.
  Du har skrivit många fina inlägg här på Klimatupplysningen. Det du skriver i dag är bottennapp riktigt. Vem här har nämnt ordet utomjordingar? Bara du. De flesta av oss som erkänner UFO:s existens tror inte ens det är farkoster. Mycket mer troligt är att ljusfenomenen har att göra med ett eller flera outforskade naturfenomen, kanske någon gas i luften som självtänds vid en viss väderlek eller annat.
  Om jag i fallet Hessdalen skulle förneka existensen av fenomenet som en hel byggd plus mängder av ditresande är vittnen till skulle jag vara en stolle som bara accepterar det jag själv varit med om. På den höga hästen vill jag inte sätta mig.
  Innan du lägger dig i kväll rekommenderar jag deg ta en titt på några av de videos från Hessdalen som är utlagda på Youtube. Känner du sedan nyfikenhet kan du kontakta på UFO-centret där.

 26. Utmärkt Ingemar! Det du beskriver i dagens inlägg är det verkliga klimathotet.

  À propos Lars Bern, han har lätt för att banna kritiska kommentatorer. För min del var det när jag visade att flera asiatiska ledare efter 1975 uttryckte sin tacksamhet för den amerikanska militära insatsen i sydostasien, eftersom det gav dem tid att ekonomiskt och militärt bygga upp sina länder innan de olika kommunistiska guerillarörelserna hann ta makten.

 27. latoba

  Vem är Bernie Lewin? Hittar inga uppgifter. Vetenskapliga meriter?

 28. Sören G

  I kväll var det ett långt inslag i Aktuellt om bränder och översvämningar i Kalifornien i ett reportage av, just det, Erika Bjerström. Allt påstods bero på utsläppen av koldioxid. En lång intevku med San Fransicos borgsmätare som har stämt oljebolagen för att ”de visste om utsläppens klimatpåverkan”. Och smältande glaciärer kommer att höja havsytan så en stor del av Kaliforniens strändr kommer att vara borta till nästa sekelskifte. Påstods i inslaget.

  Att klimatet varierar naturligt känner man tydligen inte till, och inte heller att det var minst lika varmt på 30-talet. Torka omväxlande med regn har förekommit under alla tider i Kalifornien.

 29. Håkan Bergman

  Olav G. #25

  Nu är det inte jag som klassat ljusfenomenen i Hessdalen som UFOn, det har nog turistbyrån där gjort, säkerligen smart sett från ett ekonomiskt perspektiv. Jo, jag är medveten om att UFO bara är en förkortning för flygande objekt som inte går att förklara, men så uppfattas det inte hos en bredare allmänhet. Men för min del får turistbyrån i Hessdalen gärna fortsätta att tjäna pengar på UFO-begreppet, det är inte jag som betalar.

 30. Håkan Bergman

  Sören G. #28
  Jag börjar uppleva mig själv som tjatig med mitt Steinbeck-citat.

  “During the dry years, the people forgot about the rich years, and when the wet years returned, they lost all memory of the dry years. It was always that way.”

  ― John Steinbeck, East of Eden

 31. Håkan Bergman #22
  >Lite märkligt är det allt att dom flesta UFO-bilderna är från den analoga tiden, listiga typer dom där utomjordingarna.

  Det där förstod jag inte alls. Var har du fått det ifrån??

 32. L

  #28, Erika Bjerström bluffade som vanligt. Att havet stiger söder om Cape Mendocino beror på tektoniska rörelser medan norr därom sjunker havet jämfört med land! Det har väldigt lite med klimatförändringar att göra….

 33. Robert N.

  Apropå Kalifornien och koldioxid.
  Kaliforniens energikommission klubbade på onsdagen igenom ett beslut som innebär att nästan alla nybyggda hus måste ha solpaneler från 2020.
  Kalifornien blir därmed den första amerikanska delstaten som kräver solpaneler på nyproducerade hus.
  Det skriver Bloomberg News och aktierna i solcellsbolagen First Solar och Sunrun stiger såklart.

 34. Håkan Bergman

  Ingvar #31
  Tänk på utvecklingen, hur många skjutklara kameror kunde du räkna med på säg 10000 människor på den analoga tiden, om vi bortser från extrema turistfällor under högsäsong säkert långt under 100, sannolikt kunde man ha räknat in dom, om inte på ena handens fingrar så åtminstone på på båda händernas fingrar. Och idag, i något sånär urbana områden garanterat över 5000, sannolikt närmare 10000 än 5000, varför översvämmas vi inte av bilder på UFOn, Yetin och Bigfotar? Det enda vi ser en ökning av är roliga bilder på katter.

 35. L

  #34, jag har bara sett ett UFO-fenomen en gång och hade givetvis ingen kamera, annars hade det blivit en helt fantastisk bild. Men vi var tre som såg samma sak så det är kul att prata och fantisera om det när vi ses…

 36. Fredrik S

  Sören #28

  Jadu, tjatet tar aldrig slut. Erika Bjerström tillhör den kategori journalister som inte kan eller vill fatta något. Två minuters googlande så får man en jättebra uppfattning och hur bränder i Kalifornien uppstår och varför. Men nä, istället ska de stå i direktsändning och bröla om klimatförändringar och jordens undergång etc. Nä, tvi vale för sånt folk.

 37. Andersson

  # 20. Olav Gjelten, Apropå DEN GRÖNA KOPPLINGEN mellan klimatstolleriet och UFO-fenomenet. Tycker att kopplingen är uppenbar, GRÖNA GUBBAR 🙂

 38. Lasse

  Trevlig Kristihimmelsfärdsdag på er alla-UFO troende eller ej.
  Gratulerar dem som har elbehov just nu-4 öre per KWh.
  Laddar rakapparaten och går ut i naturen.
  Erika Bjerström får väl pudla senare!

 39. Ingvar i Las Palmas

  Håkan #34.
  Det finns många Youtube-kanaler som koncentrerar sig på UFO-fenomenet. Säkert är 80% av dessa videor rena konstruktioner men det finns även mycket svårförklarade videor.
  Vad som försiggår i Hessdalen är svårt att förklara men min åsikt är att det inte är UFO:s, det rör sig ju vad jag har förstått om svårförklarade ljusfenomen, inte om fysiska UFO:s.

  Fast egentligen är det inte viktigt att UFO-fenomenet och utomjordingar de facto existerar i verkligheten. Det har ju gått bra att skrämmas med farliga ”klimatförändringar” trots att de inte finns i verkligeten
  🙂

 40. Håkan Bergman

  Ingvar #39
  Precis, ljusfenomen och optiska villor är inget ovanligt, och det skulle vara märkligt om det inte fanns platser på planeten där dom är vanligare än snittet. Affärsmännen i Hessdalen är bara att gratulera.
  Att hota människan med hemska följder om man inte underkastar sig en viss tro är ju grunden för alla religioner. Men allteftersom vi blivit mer upplysta så håller inte dom gamla hoten längre och man får hitta på nya. Inget är nytt under solen.

  Skål för folknykterheten ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 41. Sören Gs

  Jag hoppas att flera här lämnar in en anmälan till granskningsnämnden av Erika Bjerströms famösa inslag i Aktuellt om Kalifornien. Även om granskningsnämden inte vidtar någon åtgärd så borde det ha betydelse i det långa loppet. När klimathotsbluffen väl är avslöjad kommer granskningsnämnden att framstå i all sin inkompetens när man kan hänvisa till alla anmälningar som gjorts.
  Själv vet jag inte hur man skriver till granskningsnämnden.

 42. JIMMY

  Tack Ingemar för att du visar på substans och att det är fråga om ” ekonomisk centraliserad fascism totalitära krafter”
  Och som ”använder klimathotsbluffen” som ekonomiska kontrollmekanismer.

  Samt en stor varning i all välmening SE UPP ! angående( forum trådtrollare som avleder seriösa internet forum debatter, och kör UFO :-):-):-) pseudo retorik).

 43. latoba

  #41 Sören Gs
  Här ser du hur man anmäler:
  https://www.mprt.se/sv/att-anmala/anmal-program/

 44. Christer Löfström

  Ti 8/5 2018 deltog jag i Investors årsstämma.

  Där fick jag svar från VD på min i förhand insända fråga om hur de ser på Afrikas framtid och eventuell Afrikastrategi.

  ABB CEO Spiesshofer meddelade vid en presentation 8/2 2018 att ABB ändrar sin verksamhetstyngdpunkt. Afrika anges som en attraktiv marknad med ökad vikt.

  Noterade vid Investors verksamhetspresentationen att Hållbarhet angavs som ett viktigt begrepp.
  Vid spontanfrågestunden förklarade jag att min syn på konsekvenser av överdrivet klimathot och frågade vad de menar med hållbarhet.

  Mötet filmades för internt bruk. Jag vet inte om frågor och svar kommer att finnas i mötesprotokollet.

  Det är i fronten av det globala näringslivet, i sammanhang där pengar är viktiga, som man med kunskap och erfarenheter och anständigt uppträdande kan så ett frö.

  ” Det är vi som är legenderna”
  https://www.youtube.com/watch?v=O1y5Nqtsu_E

  Glöm inte bort NCEW t.ex.
  https://nordiccleanenergyweek.com/sessions/smart-industry/

  https://nordiccleanenergyweek.com/sign-up-today-choose-between-five-arenas-conferences-30-events-in-malmo-may-22-and-23/

 45. Ingemar Nordin

  FN vill ha ett mycket starkare mandat äm Parisöverenskommelsen. Nu vill man ja en global lag.

  ”The United Nations is to vote later this week for a climate treaty “on steroids” – stronger, more all-encompassing, and more legally binding than the ailing Paris accord.”

  ”The Global Pact for the environment has the backing of French President Emmanuel Macron and the United Nations Secretary-General António Guterres and is being sponsored by France at the world body.”

  Marc Morano: “This new global environmental pact will have more teeth and cover more aspects of human civilization than the U.N.-Paris climate pact. This new environmental pact is looking to be the U.N. Paris agreement on steroids because they are making it binding, and it appears even wider in scope.”

  Denna ständiga längtan efter en global centralistisk och odemokratisk makt. Det värsta är att så många applåderar allt som FN vill.

  https://climatechangedispatch.com/un-pushes-for-paris-agreement-on-steroids/amp/

 46. Jag nämnde tidigare att starten av klimathotet var 1975 ”Endangered Atmosphere’
  Conference”
  Och den visar också de Malthusianska rötterna.
  http://larouchepub.com/other/2007/sci_techs/3423init_warming_hoax.html
  Den finns på flera andra web-sites men den här var den där texten är tydligast

  Den här tråden plockades senare upp av ”Club of Rome” och deras dokument ”The First Global Revolution”

 47. Ingemar #45
  Så nu kommer silkesvantarna av och de totala maktambitionerna lyser allt tydligare. Huga!
  Undrar hur Trump skall hantera det här?

 48. pekke

  OT.

  Teslas problem eskalerar, 2 döda efter kraschad Tesla brinner upp efter trolig fortkörning, fanns ingen chans att rädda de två när den började brinna.

  https://wattsupwiththat.com/2018/05/10/tesla-model-s-battery-fire-kills-teenagers/

  https://www.youtube.com/watch?v=eHxGSBzBN0A

 49. Ann lh

  # 47 Ingvar i LAS Palmas, Trump flaggade tidigt för att det kanske inte räckte med att lämna Paris”avtalet”, vid behov kunde han även tänka sig att USA lämnar FN.

 50. Ann LH

  # 47 Ingvar i Las Palmas, Trump flaggade tidigt för att det kankse inte räckte med att lämna Paris”avtalet”. Vid behov kunde han även tänka sig att USA lämnar FN.
  Dessutom å pro på FN-avtal så finns det fler åsikter och insikter i Iranfrågan än vad svenska medier speglar.
  Intressant:
  http://www.breitbart.com/jerusalem/2018/05/09/caroline-glick-trumps-iran-deal-decision-masterstroke/

 51. Björn

  Klimatfrågan har lämnat all vetenskap och sunt förnuft. Mönstren i väder och vind och nederbörd har börjat förändras och kommer att vara mer föränderligt. Vi har haft en relativt gynnsam tid under 1900-talet efter Lilla istiden, men som nu är borta genom den reducerade solaktiviteten. När gränsen mellan kall och varm luft migrerar söderut som den nu håller på att göra, kommer värmeböljor på somrarna att bli vanligare eftersom atmosfären mellan den nya varierande gränsen och ekvatorn får en förändrad volym. Här kan vi nog räkna med en del adiabatisk uppvärmning också, vars term har med gaslagarna att göra. När skall vi få en ärlig klimatforskning som förklarar för allmänheten om naturens egna krafter som har verkat sedan jordens uppkomst och som ständigt påverkar väderförutsättningarna? Gröna rörelser, en del politiker och media tycks ha en egen agenda vid sidan av seriös forskning, där propaganda och förvillelser hämningslöst sprids om den ”farliga” koldioxiden. Om vi skall bibehålla en rationellt tänkande värld, måst denna spridning stoppas.

 52. Håkan Bergman

  Ingemar N. #45
  Macrons kejsarvansinne känner inga gränser. Dom 6 miljarder som inte tillhör den västliga ”civilisationen” kanske har synpunkter på hans idér.

 53. ThomasJ

  Ett alldeles Utengemärkt bra inlägg, det hittills bästa från din penna, Ingemar. Big TXs ! 🙂

  Lite OT, dock i samma härad, jag tittade på SVTs ’Dokument Inifrån’ om hur (köpta?) utredare lurat hela etablissemanget (=riksdagen) att påbörja nedmonteringen av (någorlunda) väl fungerande vårdkedjor inom svenska lasarett. Ränderna går inte ur, alldeles oavsett hur Strandhäll etCons pudlar och ursäktar. Intrycket som väcks vid påseende av programmen – det är två delar – ger tydliga puzzelbitar/svar till den allt snabbare & akut samhällsletala utveckling/raserande av vårt land som dessa imbeciller i landets högsta beslutande organ åstadkommit och fortsatt åstadkommer.

  För den nervstarke rekommenderas att titta på dessa, länk till del två:
  https://www.svtplay.se/video/17947223/dokument-inifran-den-stora-sjukhusstriden/dokument-inifran-den-stora-sjukhusstriden-sasong-1-avsnitt-2

  Vi kommer ej heller ha någon möjlighet att styra upp misärerna såvida INTE personligt tjänstemannaansvar, med dryga straff, införs på alla offentliga nivåer. Och för att ansvars ställa de personer som ligger bakom det redan skedda skulle jag vilja se införandet av Riksrättsförfarande.

  Som nu; Arma Land ! 🙁

  Mvh/TJ
  (delar naturligtvis)

 54. Håkan Bergman

  Thomasj #52
  Du kunde lägga till skola, försvar, polis, rättsväsende, infrastruktur… allt raserat för att maskera den stora stölden från folket som klimatpolitiken är.

 55. Jan-Åke

  Finns här någon som vet om vulkanutbrottet på Hawaii häromdagen gav tillräckligt med SO2 för att svavelaerosoler kommer bildas i stratosfären ?
  Senast var väl ElChicon 1982 och Pinatubo 1991 med avkylning ett par år som följd.

 56. Lasse

  #28 Sören
  Erika Bjerström har gjort det igen.
  Om det är så att havet stiger på grund av CO2 utsläppen då borde väl den stigningen vara accelererande-är den det?
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=9414290
  Eller är det så att guvernören Brown lyckats och vänt kurvan, han har varit med länge ( max ökningstakt +2,58 mm/år 1945-nu +1,43)
  50 årstrenden måste kollas Erika!

 57. ThomasJ

  Håkan #53; Klart att jag hade kunnat göra det – nu la ju du de, så en får la tacke. 🙂
  Det finns, såvitt jag kunnat klura ut, inte ett enda till fullo fungerande samhälleligt system o/e myndighet, förvaltning, you name it. Tittar man på ’värstingen’ i kostnadsökning över tid så framgår där, att ’ettan’ är regeringskansliet respektive landets styre och detta vansinne bara fortsätter och fortsätter.

  Nä, det är högsta tid att göra Sverige ’lagom’ igen !

  Mvh/TJ

 58. Andreas

  Ett kriterie för att klassa in som ett ”miljöhot” är att man ska kunna dra paralleller till mänsklig aktivitet. Dylika som människan inte kan härledas till är inte intressanta eftersom de oftast inte bidrar till ökad möjlighet till ekonomisk eller social kontroll. De för närvarande största globala hoten utom människans kontroll är stora vulkanutbrott och kraftiga solstormar. Ibland undrar man om de som håller i taktpinnen medvetet ”missar målet”, t.ex. i form av CO2-hotet, för att hålla oss oförberedda inför de verkliga hoten.

 59. Håkan #53
  Det är ju helt otroligt egentligen. De förväntar sig att svenska folket skall ge upp demokratin, sluta äta kött, sluta köra bil, sluta flyga, sluta vara svensk och bli ”multikulturell”, acceptera okontrollerad invandring
  samtidigt som de ser hur ”överheten” bär sig åt?
  Är det konstigt att Sverigedmokraterna växer?
  Jag höll på att få ”spel” när jag hörde att böneutrop accepteras via högtalare. Minns inte var.
  Jag är inte emot människor med annan tro om den sköts privat.
  Men jag vill ha tillbaks Sverige!
  Jag vill att Sverige skall vara fritt. Inte EU, inte FN skall styra Sverige

 60. Argus

  #44-46

  Christer. Jag förstår dig som att *investors* helst lyssnar till *anständig* argumentering…..
  … vad är det?
  Kvantitativa, nyanserade och utan invektiv?
  Är dessa de upplysta, eller de som de facto styr – med sina pengar?
  Är aspekter på hållbarhet (utanför det egna företaget) betydelselösa? Och bara en komponent i marknadsförningen?

  #45 Ingvar I Las Palmas
  Den texten har jag också sett – minst en version tidigare. Höjdaren är väl att xx försäkrar i sin skrivning att man ändå inte kan tänka sig ’mass starvation’ eller nuclear intervention…..
  ByTheWay, rätt nyligen var jag i New York city på deras Naturhistoriska Museum. Där står Maud (hon med sexvanorna i Pacific) i Hall of Fame som en fullstor docka i full ornat i starkröd mantel och med en tung stav i handen.
  En fråga/undring: indirekt nämns Larouche. Utan att veta något närmare har jag fått uppfattningen att detta är en aktiviströrelse som touchar så pass mycket konspiratism att den icke räknas som seriös. Fake so to say. Budbäraren ska man i allmänhet avhålla sig från att beskjuta, så jag frågar helt enkelt: vilka kommentarer finns rörande Larouche?

 61. #60 Argus
  Som jag skrev så finns skriften på flera andra ställen men den här var den hade den tydligaste texten. Jag har inget till övers för Larouche men i det här fallet har de inget med det hela att göra så strunta i vem som lagt upp texten. Det intressanta är 2 saker:

  1. Här såddes fröet som sedan växte till sig med hjälp av Club of Romes ”The first Global Revolution”
  2. Och här framgår tydligt de malthusianska ”övertonerna” som sedan fick Obamas Vetenskaps-Tsar att på fullt allvar förespråka en tvångssterilisering av kvinnor i utvecklingsländerna. Holden hette han väl om jag minns rätt

 62. Hittade till slut dokumentet på min egen web. lade upp det 2010!

  http://www.maieutic.com
  Klicka på ”Click Here”
  I högerspalten finns länk till dokumentet ”Where the Global Warming Hoax was born”
  Det finns även länk till Club of Romes dokument ”Where the Global Warming was restarted

 63. Ingemar Nordin

  Ingvar #62,

  Här är proceedings från konferensen 1975 (full text):

  https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.132143/2015.132143.The-Atmosphere-Endangered-And-Endangering_djvu.txt

 64. Henric Franzen

  Snälla, jag tycker detta forum är superbt. Börja inte blanda in invandring i detta viktiga ämne.

 65. Karl-Oskar

  Mycket av klimathots propagandan som vi har i Sverige kommer ursprungligen från USA och medier som CNN.
  Nu kan vi konstatera att CNN efter alla sina lögner och hot är nere i 1/3 av Fox News tittare det kanske är dags för svenska medier att byta kanal! Och varför kan vi inte se denna kanal i Sverige?

  http://www.breitbart.com/big-journalism/2018/05/10/cnns-may-ratings-already-collapsing-by-20-plus-percent/

 66. Ingvar i Las Plamas

  Klart och tydligt. Global makt
  http://www.cfact.org/2018/05/10/the-un-is-trying-to-force-americans-into-a-legally-binding-climate-pact/