Amerikanska väderinstitutets masserade data

NOAA 1

Här följer ett gäst inlägg av Dan Ahlmark (närmare presentation nedan) om hur NOAAs justeringar går till:

HUR SKAPAS GLOBAL UPPVÄRMNING?

Hur justerar man data, så man kan förvandla ett sekel av något fallande temperatur i USA till ett sekel med stigande temperatur? Hur åstadkommer man en utveckling under  – säg nittonhundratalet och början av tvåtusentalet – så att en sifferseries värden förändras enligt figuren ovan? Y-axeln anger slutliga temperaturvärden (efter justeringar) minus ursprungliga mätvärden (dvs. de verkliga temperaturmätningarna), och x-axeln anger tidpunkterna. Som synes torde justeringarna medföra, att värdena i början av tidsserien sänks och de i slutet ökar. Och ökningarna sätter in något efter sekelskiftet 2000. Om man gjort sådana justeringar beträffande en tidsserie, på vad sätt har denna då förändrats?  Ja, om vi betraktar bild 2 och justerar alla verkliga mätvärden (temperaturer), som anges med blått enligt kurvan i fig 2 nedan, får vi den röda tidsserien.

NOAA 2
Figur 2

Och den beskriver nu klart och ovedersägligt en uppenbar uppvärmning gällande hela 1900-talet, men där den allvarliga fasen syns börja under 1970-talet. Bilden är så klar och övertygande, att man självfallet måste gardera sig mot detta genom att t ex ge FN rätt att kräva global beskattning och allehanda planekonomiska åtgärder av sina medlemsstater. Men i verkligheten var temperaturerna i USA högst på 1930-talet och med en lätt nedåtgående trend efter detta (blå linje) trots ökningen av CO2-halten. Hypotesen om uppvärmning orsakad av ökad koldioxid bekräftas således inte av verkligheten, medan så sker enligt den ”justerade” tidsserien.

Den person, som analyserat metodiken bakom just denna klimatlögn, är Tony Heller på The Deplorable Climate Science Blog. Men vem beter sig då så, och på vilka grunder justeras värdena uppåt eller nedåt? Ja, organisationen är National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), som är en av de främsta myndigheterna för grundläggande temperaturmätningar i världen. Man ansvarar för tidsserier, som sedan utnyttjas som bas för otaliga forskningsprojekt av olika slag gällande effekter av global uppvärmning. Mätningarna här avser USA och 1218 stationer i mätsystemet United States Historical Climatology Network (USHCN), och de individuella värdena är femårsgenomsnitt för alla stationer.

Hur och varför har då mätvärdena justerats? Ja, justeringar kan ju ske av många skäl av vilka vissa kan vara helt legitima. Men vad som här hänt är att vid mätningarna månatligen det alltid bortfaller ett varierande antal väderstationer, och som ersättning bestäms deras värden då genom en modell, som räknar fram uppskattade värden. Ett av problemen är dock, att medan bortfallet av riktiga mätningar var ca 10 % på 70-talet har talet successivt ökat till ca 50 % nu. Ungefär hälften av stationsmätningarna är alltså inte reella, konkreta mätningar (sedan ev. av olika skäl något justerade) utan är utfall av en datormodell, där resultatet är helt beroende på dess program och input. Och vilka slutsatser kan man dra beträffande denna modells inverkan utifrån de av datorn skapade värdena?  Ja, ett sätt är att mäta skillnaden över tiden mellan (1) de justerade värdena från verkligen genomförda temperaturmätningar och (2) de rent datorskapade temperaturvärdena (numera alltså ungefär hälften av alla). Och då upptäcker man att efter 2010 har dessa differenser ökat i stort sett kontinuerligt. Från att tidigare ha gällt 1 – 1,5 grader tar man nu till ordentliga tag, vilket medför att differensen ökat till över 4 grader. Detta är uppseendeväckande: datorskapade värden ligger i dagsläget 4 grader över verkliga temperaturmätningar (ev. justerade.)

Varför har man gjort så? Och vilka effekter har det gett? Om man då på en y-axel visar skillnaden (troligen genomsnitt) mellan de justerade värdena och de rena, verkliga mätvärdena (vid en viss tidpunkt) och på x-axeln visar växande CO2-nivåer framträder en vacker bild. Medan temperaturskillnaderna går från – minus 1.5 till plus 0.5 grader ökar CO2-nivån från 300 ppm till

NOAA 3
Figur 3

410 ppm – och sambandet är linjärt.  Högre CO2-halter sammanfaller med minskande negativa följda av ökade positiva temperaturskillnader i ett mycket vackert linjärt samband.  Man kan ana att t ex arbetet att kalibrera modellen som skapar datavärdena för alla stationer, som ”olyckligtvis” inte kan visa mätvärden vissa månader och därför måste ”uppskattas”, har tagit ordentlig tid. Att på ett stort datamaterial åstadkomma en sådan jämn uppgång och ett så fint samband är inte lätt. Delingpole  frågade Tony Heller om hans analys, och hans svar var:
There are many problems with what NOAA is doing. The first is that they are turning an 80 year cooling trend into a warming trend, which has massive implications…The second problem is that they release graphs with no annotation that the data has been altered – people assume that the data is representative of the thermometer record, and it isn’t. The third problem is that they are altering the data to match their theory, the exact opposite of how science necessarily must operate….”

I sin artikel drar Heller följande allmänna slutsats:
Science doesn’t get any worse than how NOAA handles US temperature data. NASA uses the NOAA data as the basis for their temperature graphs, which have also been massively altered to turn cooling into warming”.

—————————————————————————————————————————-
Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav förra året ut boken ”VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.
—————————————————————————————————————————-

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Det borde väl finnas NÅN som försvarar dessa justeringar?
  Ole Humlund har en sida där han redovisar hur de påverkar temperaturen vid varje justering.
  Historiska data blir kallare dag för dag: http://www.climate4you.com/

  Ang vind-Volvo Ocean race går i mål i USA just nu-i stiltje med 4 båtar inom 2 distans från mål.
  https://www.volvooceanrace.com/en/live.html

 2. OT ang Brottslingar i klimathotssvängen

  NY:s statsåklagare Eric Schneiderman – ni minns, han mfl som ville gå efter ’klimatförnekarna’ med rättsäsendet till hjälp – har nu avgått efter att många kvinnor trätt fram och vittnat om misshandeloch förnedringar:

  https://nypost.com/2018/05/07/ex-schneiderman-called-me-his-brown-slave-would-slap-me-until-i-called-him-master/

  https://www.newyorker.com/news/news-desk/four-women-accuse-new-yorks-attorney-general-of-physical-abuse

  https://ag.ny.gov/press-release/statement-attorney-general-eric-t-schneiderman

  Behöver det tilläggas att Schneiderman dessutom hållit en hög profil om att värna och skydda kvinnor rättigheter och mot misshandel och sexuella ofredanden och övergrepp? Alltså utöver att anse att tro sig kunna skapa egna regler och politik baserad på klimathotsalarmerande. Han tom försökte stoppa EPAs krav att den ’vetenskap’ de baserar sina regleringar måste vara tillgänglig för allmänheten.

  Är det någon som är förvånad (på riktigt)?

 3. Alvar Nyrén

  Denna råa datagraf ovan stämmer väl med övriga observationer, ex de beskrivna av Wibjörn Karlén, från ex Reykjavik, i boken Klimathotet.com Kapitel 11, med och utan förvanskning.
  Och oturligt nog även med de data som SVT i triumf lade fram i rapport 20 mars i år, finns på
  https://www.youtube.com/watch?v=zRso2J-0U8o
  där man visar exakt det motsatta mot det man tror sig visa vad gäller svenska data. Dvs att det var ca lika varmt på 30-talet som f.n. Här var man inte så finurlig så man förvanskade data från SMHI.

 4. Matz Hedman

  Bra sammanställning Ingemar!
  Jag tror du menar Tony Heller.
  I grafen här http://cfys.nu/graphs/USHCN%20TMAX%20Anomaly%20Spread.png har jag sammanställt hur ”avvikelser” (anomalies) procentuellt fördelar sig över olika bastemperaturer.
  En stations bastemperatur är beräknad som genomsnittlig månadsvis temperatur över stationens levnadstid 1900-2017. Jag har sedan summerat temperaturavvikelserna per bastemperatur, år och månad. Den totala summan avvikelser (absolutvärden) per år ger en ”pott” av grader. Grafen visar hur denna ”pott” fördelas procentuellt per bastemperatur.

  Det verkligt varma 1930-talet presenteras som staplar.
  Linjerna visar:
  1934 varmaste året under 30-talet
  2012 varmaste året hittills
  2017 tredje varmaste året.

  Jag tycker att det med denna metod tydlig framgår att senare års ”temperaturhöjning” är helt odramatisk. USA blir inte varnar utan mildare.

 5. L

  Kanske dags att ta tillbaka namnet ”The Climate Scam” på den här bloggen..?

  ”Klimatpolitik” är ett ord som legitimerar skojarna…

 6. Lasse

  #2
  Relevant för dagens ämne-det verkar som om hettan överdrivs och kanske missförstås-men den leder fel!
  Förvånad-knappast.
  Det är PK som gillas .
  Klimat optimism ogillas av motsatta könet.

 7. Björn

  ”Det är värre än vi har trott”, alltså förfalskningarna. Datamasserandet är inte en slump, utan måste bedömas som rent kriminell verksamhet som leder till medvetet felaktiga beslutsunderlag. Hur ser SMHI:s Rossby Centers temperaturunderlag ut?

 8. Ingemar Nordin

  Matz Hedman #4,

  Sammanställningen är alltså skriven av Dan Ahlmark, inte av mig. Tony Hellers namn har jag rättat.

 9. Eskil

  Kanske lite utanför ämnet för denna tråd. I gårdagens DI har Johan Rockström fått in en artikel: Det är hög tid för en planetär bikt. Där skriver han bland annat ”Redan nu, vid 1 grads global uppvärmning, ser vi priset i termer av förstärkt social destabilisering som i Syrien….”

  https://www.di.se/hallbart-naringsliv/johan-rockstrom-det-ar-hog-tid-for-en-planetar-bikt/

  Så nu vet vi orsaken till varför det är som det är i Syrien.

 10. Håkan Johansson

  Glaciärforskaren Easterbrook vittnade för några år sedan om fusket inför USA senaten. Det gränsar mot ren kriminalitet. Easterbrook kan kontaktas, gå till hans websida. Han sade till senatorerna att han hade material som visade på hur man i två steg har manipulerat bort värmen under 30 talet och Email gate handlar om detta. För Global Warming fantomerna var 30 talet en ”Embarassment” enligt Emailgate, och tydligen var slutsatsen att 30 talet värme måste elimineras!

 11. Lasse

  #4 Matz
  ”Det blir inte varmare utan mildare”
  Det var en bra minnesregel!
  Kurvorna pekar åt fel håll säger Rockström.
  Såg program om Mesopotamien igår. En civilisation som döljs under flertalet kulturlager, med bla kanaler som transporterade vatten från bergen till slättlandet. Kanske en hint om vad som krävs för Syrien.
  Nederbörden per capita har i alla fall minskat mer än vad en grads uppvärmning kan ge!

 12. Peter F

  #Eskil

  Det var nog det värsta skit herr JR någonsin har skrivit. Är karln frisk ? Vem tror han att han är ? Och vem släpper genom sådant här ?

 13. Peter F #12
  Det kan synas närmast ofattbart. Om man ser till de verkliga drivkrafterna och det mål som eftersträvas så klarnar bilden.
  Tips. Det handlar inte om klimatet. det är endast ett skrämselverktyg

 14. latoba

  #9 Eskil.
  Kommer en ev borgerlig regering efter valet att ärva Rockström från den nuvarande som klimatpolitikrådgivare? Det borde väljarna få veta i god tid före valet.

 15. Peter F

  När JR har ordet ”Bikt” i Rubriken är väl saken klar. Han pratar religion,,,inte vetenskap

 16. Håkan Bergman

  latoba #14
  En borgerlig regering kan vi titta i stjärnorna efter så länge som C och Annie Lööf finns, den senare är inte mera borgerlig än Kim Jong Un. Vi får ge oss till tåls tills den förbannade verkligheten kommer ikapp våra politiker och dom står där med gråten i halsen och säger att dom varit naiva.

 17. #16 Håkan
  >och dom står där med gråten i halsen och säger att dom varit naiva.
  Kommer inte att hända. Om Klimatprojektet havererar så finns det annat att skrämmas med.
  En som det mumlas om och som tyvärr Trump verkar ha köpt är att vi måste vara beredda på en invasion från yttre rymden och det kommer att erfordra ”överstatliga” organ.
  Som jag sagt så många gånger tidigare. Det handlar inte om klimatet, det handlar inte om utomjordingar
  Läs ”The First Global Revolution” från Rom-klubben!! Nedan kommer ett utdrag:
  Dokumentet skrevs nån gång typ 1988, jag har inte hittat ett exakt datum
  Vad är nyckelorden här?
  ”A common enemy”!
  —— snip ——–
  Democracy is not a panacea. It cannot organize everything and it is unaware of its own limits. These facts must be faced squarely, sacrilegious though this may sound. In its present form, democracy is no longer well suited for the tasks ahead. [pg 71-72]
  The common enemy of humanity is Man
  In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like, would fit the bill. In their totality and their interactions these phenomena do constitute a common threat which must be confronted by everyone together. But in designating these dangers as the enemy, we fall into the trap, which we have already warned readers about, namely mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention in natural processes, and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy then is humanity itself.. [pg.75]
  Parents and teachers, the point of reference in most societies, have not been prepared by their education to adjust to the new situation imposed upon them today. As the late American sociologist Margaret Mead remarked, ”Young people are the native population of a new world in which we adults are immigrants’. Some of us would even go along with her observation that ’nowhere In the world do there exist adults who know what their children know, however remote or simple the societies in which those children live. In the past, there were always some elders who knew more-had more experience or practice of a system in which they had grown up – than any child. Today there are no longer any.’

  Så jag säger.
  Innan du ger dig ut och krigar, känn din fiende.

  Det finns även ett tidigare dokument kring ”Stockholmskonferensen” (1975?) där Margarethe Mead propagerade för att använda liknande ”hot” för att ”ena planeten”,dvs bilda en världsregering.
  Nånstans har jag det skall fortsätta att leta 🙂

 18. Robert N.

  # Ingvar i Las Palmas
  ”Dokumentet skrevs nån gång typ 1988”
  Som tur är så utvecklades – något årtionde senare – en fantastik en möjlighet för ”vanligt folk” att ta del av sanningar och inte bara det makten serverade.
  Internet skapade en möjlighet att fritt uttrycka tankar och åsikter som kom att spridas till bredare lager än om man skulle ”stå på torget” och prata sig hes för att upplysa om sakers tillstånd.
  Tyvärr så finns det starka krafter igång för att ”täppa till truten” på undersåtarna.
  Men kämpa på ni som har kunskapen och alla andra som har en åsikt.
  Obs gäller inte bara klimatet.

 19. lennart back

  #17 Ingvar i Las Palmas
  Kan det vara detta du menar?
  http://www.21stcenturysciencetech.com/Articles%202007/GWHoaxBorn.pdf

 20. Ingemar Nordin

  lennart back #19,

  Denna famösa konferens där Margaret Mead från 1975 såg en fantastisk chans för aktivistisk vetenskap. Paul Ehrlich, Stephen Schneider, John Holdren och George Woodwell var också med. Hon avslutar sin introduktion med ”..I have asked a group of atmospheric specialists to meet here to consider how the very real threats to humankind and life on this planet can be stated with crediblity and persuasiveness before the present society of nations begins to enact laws of the air, or plan for “international environmental impact statements”

  En riktig godbit. Mead var heller inte dålig på att fuska inom sin egen genre, antropologi.

 21. Daniel

  Om det verkligen är fusk i NOAA-korrigeringarna över temperaturen i USA, så tänker jag såhär:

  USA är ca 2% av jordens yta. Korrigeringarna är på ca 1 F. Utslaget på global temperatur blir det ju inte så mycket.

  Sedan är det ju inte bara USA (NOAA/NASA) som presenterar global temperatur. Vi har MET/CRU (UK) och JMA (Japan) också. Hur temperaturserierna funkar ihop ser man här:

  http://www.greenenergytimes.org/wp-content/uploads/2017/07/1309_consensus-graphic-2015-768px.jpg

  Om nu även den globala uppvärmningen är fabricerad, innebär det att fusket måste vara ett samarbete mellan samtliga institut, mellan tiotusentals forskare sedan decennier tillbaka.

  Väldigt imponerande hur välorkestrerad lögnen är.

 22. Christopher E

  #21 Daniel

  De där instituten är inte särskilt oberoende. Det är samma community, faktagranskar varandras artiklar osv.

  De vore mer märkligt om deras korrigeringar inte liknade varandras så mycket som de gör. Det är troligen ett mål sig, man verifierar sin bearbetning genom att jämföra med andras resultat.

  Att det blir en logisk fallucka där är lätt att inse. De behöver inte vara en medveten lögn eller konspiration, och är det knappast heller.

  Du tror inte global temperatur är justerad på liknande vis som USA? Ta en titt på tex GISS här:

  https://stevengoddard.files.wordpress.com/2015/01/gissfiga2002-2014.gif

  Eftersom den justerade GISS passar i ditt samlingsdiagram kan man ju lätt förstå hur de alla justerat.

  Dessutom borde det ju med ökande UHI vara de senare värdena som ska justeras nedåt, inte tvärtom.

 23. Daniel

  #22 Christopher

  Självklart tror jag all temperaturdata är masserad. Det måste man göra. Rå data är inte bra data. Förändringen från fartygens motorrums-mätningar till bojer vid vattenmätning är väl den korrigering som är tydligast att inse varför det måste göras.

  Och visst samarbetar instituten säkert med varandra till viss del, men de har olika mätdata och olika förhållningssätt och förfarande i att fylla luckor. Skulle inte tro att de litar blint på varandra och håller varandra om ryggen. Hård konkurrens och prestige snarare än ”Följa John” och blind tillit till varandras resultat är nog närmare sanningen.

  Korrigeringarna får därmed anses vara korrekta, oavsett om Goddard inte gillar dem.

 24. Bengt Abelsson

  #23

  Lite märkligt ändå att de största temperaturökningarna sker där termometrarna är som glesast.

  Det finns ett kloster i Augsburg, där man mätt temperatur i 137 år, på samma plats, med samma utrustning.
  Ingen trend – bara brus.

  Uppsalaserien. Varmaste månaden fortfarande i seriens början.

 25. Christopher E

  #23 Daniel

  I detta fall är nog rådata bättre än den masserade. Strider mot all logik att när en mycket stor andel av mätstationerna läggs ner, och i första de dyrare i ”ödemarken” med påföljande koncentration mot växande tätorter… då justeras mätvärdet uppåt! Borde rimligen vara tvärtom. Dessutom har det visats att även färdigjusterade data korrelerar signifikant mot socioekonomiska faktorer, ett kvitto på att justeringen inte fungerar.

  Jag har aldrig påstått instituten håller varandra om ryggen. Bara att jag misstänker att avvikande analys kanske i första hand tolkas som att det är fel på data/metodik, inte att det är de andra analyserna som har fel.

  Men tanke på hur stora korrigeringarna är som jag visade ovan, är det som sagt mer misstänkt att de lyckas massera dessa så lika.

  Finns ingen som helst anledning att slå fast att analyserna ska anses korrekta, bara för att klimathotsalarmister gillar dem.

  Kylvattentemperaturkorrigeringen tror jag mycket lite på. Det är givetvis en förenkling att påstå att den mätningen sker i ”motorrummet”. Blir ganska parodiskt när någon djupt övertygad bestämt hävdar att man vet precis på en hundradels grad hur kylvatten i snitt skiljer den ”riktiga” temperaturen…

 26. Daniel

  #25 Christopher

  Kan rekommendera dig att titta på en intervju med Zeke Hausenfather om just hur NOAA uppdaterade sina temperaturserier på tanke på mätningar fartyg/bojar. Det blev ramaskri, men visade sig vara ”good science”. Väldigt bra att ibland lyssna på folket som kan, vet och jobbar med frågorna. Man får rätt mycket svar, så man slipper ana/misstänka/tro.

  https://youtu.be/hnyX32nkYBs

 27. Christopher E

  #26 Daniel

  Jag vet tillräckligt får att vara befogat skeptisk. Om man släpper lite på auktoritetstron så hör man hur många gissningar och förmodanden tex i din intervjulänk som maskeras som tvärsäkert.

  Givetvis kvarstår det som parodiskt med ”justeringar” med precision på hundradels grad jämfört med något man ändå inte vet därför att data saknas.

  Sedan är ju även landdata justerat till att öka uppvärmningen, så några kylvattenintag/hinkar behövs tydligen inte som ursäkt.

  Det finns gott om befogad misstro mot försöken att rekonstruera det senaste dryga seklets temperatur. Om igen, med tanke hur osäkert datat är och graden av massage är just likheten mellan de olika försöken i det närmaste ett kvitto på group-think.

 28. Lars Kamél

  Nej, Daniel. Instituten har inte olika mätdata att utgå från. De utgår från samma uppsättning data från väderstationer, fartyg, bojar och väderballonger. Sedan kan de göra något olika val när det gäller vad som ska uteslutas.
  De institut som verkligen skiljer sig är UAH och RSS, som utgår från satellitdata, vilket de andra inte tar med. Men så skiljer sig i alla fall UAH en hel del från de andra.
  Diagrammet du länkar till visar tydligt att den japanska temperaturkurvan ligger under de andras de senaste åren. Kanske på grund av bättre korrektion för UHI?