Den kalla solen

Just nu diskuteras den ”kalla” solen mycket både i tidningsartiklar och bland forskare internationellt.  Ett ovanligt långt minimum efter den 23:e tillsammans med en hittills lågintensiv 24:e solcykel gör att många spekulerar i vad som väntar om denna trend fortsätter.
En del menar att otäcka saker är att vänta. Är vi kanske på väg mot ett nytt Dalton Minimum, som var en kylig period i början av 1800-talet, frågar sig Mail on Line? Då slog skördarna fel och Londonborna fick åka skridskor på Thamsen för att hålla värmen.
Dalton
Om solcykel nr 25 (någon gång kring 2022) blir så liten som förutspås här (och här) så blir det kris. Artikeln kommenteras bl.a. på WUWT här.
En rysk astrofysiker, H. I. Abdussamatov, menar emellertid att det kan bli ännu värre. Vi kan dyka ner i en riktig köldperiod, ett nytt Maunder Minimum, omkring 2055.
maunder
Huva, då blir det riktigt kallt! Mycket värre än den lilla köldknäpp vi just nu upplever.
Det finns också en ny storsäljande bok på gång i Tyskland, Die kallte Sonne. Den är skriven av en f.d. AGW:are (som tröttnat på överdrifterna från IPCC-teamet) Prof. Dr. Fritz Vahrenholt och geologen och paleontologen Dr. Sebastian Lüning. Mer här och här. Boken är ännu inte publicerad, men budskapet är, om jag förstått det rätt, att det knappast kommer att bli någon värmekatastrof under detta århundrade.
Jag håller mig som vanligt lite skeptisk. Inte för att det inte kan bli en ny liten istid igen – för det tror jag nog att det kan – utan snarare därför att vår prognosförmåga rörande solens aktiviteter om möjligt är ännu sämre än vad den är beträffande klimatet här på jorden. Och den senare är närmast obefintlig.
Men även om man inte tror på att vi är på väg in i stora eller små istider just nu, så är den kalla solen en ofta förekommande förklaring till varför den globala temperaturen planat ut under de senaste 10-15 åren. Ja, en del tar faktiskt detta som ett bevis för att IPCC har rätt! Ty, menar man, bara det faktum att temperaturen inte har sjunkit under 2000-talet, trots den kalla solen, visar ju att utan den effekten så skulle kurvorna fortsätta att peka uppåt – precis som klimatmodellerna förutspått.
Ett sådant argument spetsas dock på det ena hornet i det dilemma som Shaviv pekar på: Om solens relativa inaktivitet enligt AGW:arna kan ha en så stor betydelse för att hålla nere temperaturen under 2000-talet, så bör rimligen solens aktivitet under slutet av 1900-talet ha påverkat temperaturen uppåt – mer än vad man tidigare trott. Och om det senare vore fallet så måste ju det bidrag som koldioxiden gett till uppvärmningen under 1950-2000 räknas ned i motsvarande grad. Dvs, klimatkänsligheten för CO2 måste vara betydligt lägre än vad IPCC räknat med.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Oavsett hur AGW-sidan resonerar när det gäller solens påverkan så faller ju skälen till att minska CO2-utsläpp platt till marken. Om solen är orsaken till att vi inte har fått någon höjning av temperaturen utan tom en sänkning borde vi väl ”rädda klimatet” genom att släppa ut mer koldioxid

 2. Thomas

  ”Och om det senare vore fallet så måste ju det bidrag som koldioxiden gett till uppvärmningen under 1950-2000 räknas ned i motsvarande grad”
   
  Tittar jag på kurvan överst i tråden ser jag ett max i solaktivitet just 1950 och sedan ett långsamt avtagande. Det är snarare uppvärmningen *före* 1950 man om man tror på att solen har så stor betydelse kan förklara med ökad solaktivitet.
   
  Visst är det spännande att så många AGW-förnekare nu övergått till att bli rena klimatalarmister som varnar för en köldperiod. Kan vi vara överens om att ”alarmist” numera är ett ord som inte fungerar att använda som gjorts här: en som tror på fortsatt uppvärmning pga växthusgasutsläpp?

 3. Ivh

  En mycket bra artikel av Azar och Rodhe som förklarar hur forskningsläget ligger till och vilka osäkerheter som finns både åt det ena och andra hållet.
   
  När det gäller solens eventuella effektskillnader, så ger en effektskillnad på 1 W/m2 en temperaturförändring på jorden som är ungefär en femtedel av vad en fördubbling eller halvering av CO2-halten ger.
   
  Det är bara sedan 1979 som solens effekt mätts kontinuerligt från satelliter.  Det finns inget som tyder på att det skulle bero på solen att globala temperaturen under den tiden ökat med c:a en halv grad.

 4. Peter Stilbs

  Ivh #3 – vad refererar Du till ? …”artikel av Azar och Rodhe”… ??

 5. Ingemar Nordin

  Thomas #2,

  Man kan ju se en ökad aktivitet under hela 1900-talet, samtidigt som temperaturen ökat med 0,7 grader. Om vi nu skulle vara på väg in i en serie solcykler med mindre aktivitet (något som vi dock inte vet) så kan vi förvänta oss kalare klimat igen.

  ”Alarmism” är naturligtvis applicerbart på alla som ständigt kommer med överdrivna och ogrundade hot, det må gälla istidsalarmister, värmealarmister, befolkningsalarmister, miljöalarmister osv. Så tro inte att ni AGW:are har någon ensamrätt till denna beteckning 🙂

 6. Ingemar Nordin

  IvH #3,

  Du ”glömmer” uppenbarligen Svensmarks alltmer konfirmerade teori om den kosmiska strålningens inverkan på molnbildningen. Och eftersom CO2-hypotesen är falsifierad så är det kanske dags att börja tänka i andra banor.

 7. Bosse J

  Jag fattar inte varför IPCC-troende envisas med att kommentera solens klimatinflytande enbart med argument kring intensiteten? Aldrig ett ord om den mer indirekta kopplingen till molnighet via Svensmarks föreslagna mekanismer där solvind och magnetism i kombination med kosmisk strålning spelar huvudrollen (om jag förstått rätt). Det är som en blind fläck i argumentationen.
   
  PÅ motsvarande sätt kommenteras sällan de rimliga slutsatserna av vad IPCC säger om klimatmodellernas oförmåga att hantera moln, eller ens om hur små förändringar i molnighet kan kraftigt påverka klimatet.
   
  Det är så man känner igen retorik, dvs argumentation med ett mål där ”sanningen” är ointressant.

 8. Björn

  Intressant tema! Men Thomas med inlägg 2, är tveklöst en ”solförnekare”. Enligt NOAA: s solfläcksstatistik inträffade maximum 1957 och inte 1950 enligt Thomas. Medelvärdet var enligt NOAA 190.2 för 1957, vars värde är det högsta som har registrerats sedan år 1700. Dessutom är energiutbrotten kring maximum under 1900-talet, den längsta perioden under historien, vilken sträcker sig från 1937 fram t.o.m 2002. Detta är empiriska data som vi inte kan bortse ifrån utan att framstå som ”solförnekare”.
  Det som för närvarande händer med solen kan bli mycket allvarligt för oss här på norra halvklotet. Utan tillräckligt med energi kommer miljoner att dö i kylan. I detta sammanhang framstår vindkraften som löjeväckande eftersom frysskador kommer att stoppa dem.
  För dem som inte har följt med turerna kring det som har kallats för E-cat och nu benämns LENR (Low Energy Nuclear Reactor), finns det hopp om oändlig energi till löjligt lågt pris, där den lilla reaktorn kan både producera sig egen el för start och elektronisk reglering, samt den värme som behöver produceras.
  Får vi ett kallare klimat kan vi med god tillgång till energi börja odla de växter som behövs i stora växthus. Utan energitillgång kommer stora delar av vårt halvklot att vara utan försörjning av både kött och spannmål när den verkliga kylan slår till. Historien vittnar om vad som händer när temperaturen sjunker och med den befolkning som finns idag, blir det helt andra dödssiffror om inte politikerna förstår att det är kylan som är världens problem och inte värmen.
   
   
   

 9. Ivh

  Ingemar Nordin #3
   
  Svensmarks hypotes är inte alls bekräftad. Det finns mycket oklarheter kring hans kedja med hypoteser som måste stämma för att kunna visa att klimatet blivit varmare p g a förändingar i den kosmiska strålningen. En av de viktigaste är att kunna bevisa att det verkligen varit de förändringar i strålningen som Svensmark påstår.
   
  Om det är så att Svensmarks hypoteser stämmer så utesluter inte det koldioxidens klimatpåverkan.
   
   

 10. Bosse J

  Ivh #9, ”Om det är så att Svensmarks hypoteser stämmer så utesluter inte det koldioxidens klimatpåverkan.”
  Naturligtvis inte, men debatten kretsar ju kring styrkan, graden av inflytande av de olika påverkansfaktorer på klimatet som finns. Samt vilka de är förstås.
   

 11. Bim

  Ivh # 9
  Om det är så att Svensmarks hypoteser stämmer så utesluter inte det koldioxidens klimatpåverkan eller at det faktiskt är IPCC som bestämmer hur klimatet skall utvecklas.
  ……
  Kommentar modererad
   

 12. Thomas

  Ingemar #5 ja hur du kan undgå se minskningen i diagrammet från andra halvan av 1900-talet övergår mitt förstånd. Vore det solen som vore dominerande borde vi vid det här laget vara nere i temperaturer som 1800-talets, inte haft det varmaste uppmätta decenniet.
   
  Att vi skall enas om bevisvärdering för CO2 respektive solaktivtets påverkan på klimatet är nog för mycket begärt, men du kan väl i alla fall som vetenskapshistoriker sluta tala om det som Svensmarks teori. Den är inte hans bara för att han gjorde den känd för allmänheten.

 13. Christopher E

  Thomas #12
  Du blandar ihop att det finns olika mått på solaktivitet; solfläckscykelns längd är en, utstråningen i olika områden är en annan. Enligt ett sätt att mäta hade solen under 1990-talet den högsta aktiviteten på 1000 år. Det största kända solutbrottet som uppmätts kan ju vara en ledtråd:
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3242353.stm
  Eller kanske längre än 1000 år…
  http://www.universetoday.com/10000/most-active-sun-in-8000-years/
  Du ser rätt tydligt överst i Ingemars figur 2 varför inte det sena 1900-talet alls var som 1800-talet ur solaspekt.
  Faktum kvarstår att de som önskar att CO2 är ensam på täppan förnekade solens inflytande ända tills solen plötsligt behövdes som maskerande faktor när temperaturen slutade stiga som förutspått, trots CO2-utsläpp över vad som som förutspåtts. Men man kan ju inte både äta kakan och ha den kvar.
  Vad gäller att du upprepat klagar på att Svensmark får credit. Det är möjligt att du har rätt, jag vet inte, men om du säger A kan du väl säga B. Jag skulle vara uppriktigt intresserad av en kort resumé över var äran för partikel/moln-hypotesen i så fall hör hemma.

 14. pekke

  Att solen på ena eller andra sättet påverkar jordens klimat kan nog ingen förneka, den stora frågan är väl vilka olika sätt av påverkan den har och vilken tidsskala som gäller för dess påverkan.
   
  En artikel från NASA 2008 om försvagad solvind:
  Sept. 23, 2008: In a briefing today at NASA headquarters, solar physicists announced that the solar wind is losing power.
  ”The average pressure of the solar wind has dropped more than 20% since the mid-1990s,” says Dave McComas of the Southwest Research Institute in San Antonio, Texas. ”This is the weakest it’s been since we began monitoring solar wind almost 50 years ago.”
  http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/23sep_solarwind/
   
  Även solfläckarna har tappat sin magnetiska styrka.
  http://wso.stanford.edu/gifs/Polar.gif
   
  Solcykel 24 ser ut att bli den minsta på över 100 år och fortsätter fläckarnas magnetfält att försvagas så kommer cykel 25 knappast ha några synliga fläckar.
  http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/bfly.gif
   
  Hittills har man ju bara räknat med TSI när det gäller solens påverkan på jorden, men hur påverkas solsystemet och jorden om solens magnetfält minskar under en längre tid och vilken tidsskala gäller ?
   
  Det är något för sol- och klimatforskare att fundera över.

 15. Ingemar Nordin

  Ivh #9,

  Ingen vetenskaplig teori kan i sträng mening vara ”bevisad” en gång för alla. Vetenskapen är en process som eliminerar felaktiga teorier och ersätter dem med bättre.

  Om vi jämför CO2-teorin och teorin om kosmisk strålning-moln-temperatur så är den senare klart mer lovande. CO2-teorin stöter på mycket ”motstånd” från naturen i form av uteblivna hotspots, luftfuktighetens utveckling, pauser i uppvärmningen, etc etc. Det är vettlöst att satsa så mycket forskningspengar, tid och energi på det misslyckade CO2-spåret.

  Svensmarks teori (jag fortsätter att kalla den så för enkelhets skull) är ganska komplex. Solfläckarna är bara en indikator på solaktivitet, och det är även andra faktorer som kan påverka solvinden. Det intressanta är ju egentligen variationen i inflödet av kosmisk strålning, men där har vi inte så bra historiska källor som då det gäller solfläckar. Det konfirmerade (eller ”korroborerade”) ledet är att högeneristrålning verkar kunna åstadkomma nukleider som sedan kan utveckla vattendroppar.

  Därefter kommer frågan hur små variationer i molnbildningen påverkar den globala temperaturen på sikt. Och även det är, som du säkert vet, en komplicerad affär. Se t.ex. Pehrs referat och utläggningar här:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/01/20/molnen-och-klimatsystemets-kylning-ett-foredrag-och-dess-konsekvenser/

  Så det hela handlar mycket om vilka forskningsspår som är mest lovande (ur sanningssynpunkt) i en jämförelse.

  Thomas #12,

  Det Svensmarks teori kan hoppas på att kunna förklara är de underliggande trenderna snarare är de överliggande variationerna. Detta eftersom det handlar om ganska små variationer (ett par %) i molnmängden. Moln kan ha ganska stor och omedelbar betydelse för temperaturen (upp eller ner) lokalt. Men eftersom vi nu talar om den globala temperaturen så är det nettoeffekter över globen som blir det centrala. Att solaktiviteten varit högre, mätt i antal solfläckar, under 1900-talet än under 1800-talet råder det ju knappast någon tveksamhet om, eller hur? Och tittar du på den nedre bilden så ser vi att 1900-talet varit ganska unik för de senaste fyra hundra åren. Ser du något samband?

 16. Ingemar Nordin

  Pekke #14,

  Tack för intressanta länkar!

 17. Håkan Sjögren

  Ivh # 3 : En fördubbling eller halvering av koldioxidhalten i atmosfären ger faktiskt ingen temperaturpåverkan alls! Mvh, Håkan.

 18. Thomas

  Christopher #13 visst har du rätt i att det finns flera mått på solaktivitet, och det vore väl tusan om man inte med lite lämpliga filtreringstrick skall lyckas passa in något av dem hjälpligt i en temperaturkurva 🙂 Nu var det dock Ingemar som valde vad han tydligen ansåg vara en relevant kurva och då kommenterade jag den.
   
  ”Du ser rätt tydligt överst i Ingemars figur 2 varför inte det sena 1900-talet alls var som 1800-talet ur solaspekt.”
   
  Ursäkta men det är nu 2012, varför begränsa sig till sena 1900-talet? Det är senaste decenniet vi sett den verkligt dramatiska nedgången i solaktivitet utan att temperaturen rasat för det.
   
  Att solintensiteten har betydelse är en självklarhet. Denna varierar inte tillräckligt för att ha någon dramatisk inverkan, men lite bör den senaste tidens minskning påverkat.
   
  Jag har inte gjort någon litteraturstudie över vem som var först med solfläcksteorin, i någon form har den funnits med sen början på 1800-talet. Här ett citat du kan starta med från Reviews of Geophys. and Space. Sci. 16 (1978) 400:
  ”Dickson [1975] suggested that solar related fluctuations in some aspect of cloudiness may connect solar activity to the meteorology of the lower atmosphere.  He thought that this connection might occur via the effect of cosmic ray induced ionization on aerosol and cloud condenstation nuclei and thus on the radiative properties of clouds.
  Dickinson Bull Am Meteorol. Soc 56 (1975) 1240.

 19. Thomas

  Ingemar #15 var det verkligen allt du hade att komma med till försvar för ”Svensmarks” hypotes? Strålning kan i en kammare med luft som inte motsvarar den verkliga atmosfären skapa små partiklar, som i sig är alldeles för små för att fungera som kondensationskärnor. Bildas tillräckligt många kondensationskärnor för att ha någon praktisk betydelse givet att sådana inte är någon bristvara normalt sätt? Ingen som vet! Korrelerar solaktivitet med temperatur? Nej, inte speciellt väl. Man kan som Lassen och Friis-Christensen med lite smarta filtreringar få en anpassning, men den spårade ju ur något alldeles våldsamt åren efter det att den publicerades.
   
  Om det är solen som styr återstår för dig att förklara hur temperaturen kunnat öka under senare halvan av 1900-talet trots att solaktiviteten sjunkit. Det kan du inte smita undan genom att konstatera att aktiviteten under hela 1900-talet i genomsnitt varit högre än under 1800-talet.

 20. Validering

  Det är klart som solen?
  Har ni glömt att det finns en artikel som baseras på satellit observationer som påvisar ett direkt och snabbt samband melllan molnbildning och kosmisk strålning?
  Publicerad i Atmospheric Chemistry and Physics
  B. A. Laken , D. R. Kniveton, and M. R. Frogley
  Abstract. The effect of the Galactic Cosmic Ray (GCR) flux on Earth’s climate is highly uncertain. Using a novel sampling approach based around observing periods of significant cloud changes, a statistically robust relationship is identified between short-term GCR flux changes and the most rapid mid-latitude (60°–30° N/S) cloud decreases operating over daily timescales; this signal is verified in surface level air temperature (SLAT) reanalysis data. A General Circulation Model (GCM) experiment is used to test the causal relationship of the observed cloud changes to the detected SLAT anomalies. Results indicate that the anomalous cloud changes were responsible for producing the observed SLAT changes, implying that if there is a causal relationship between significant decreases in the rate of GCR flux (~0.79 GU, where GU denotes a change of 1% of the 11-year solar cycle amplitude in four days) and decreases in cloud cover (~1.9 CU, where CU denotes a change of 1% cloud cover in four days), an increase in SLAT (~0.05 KU, where KU denotes a temperature change of 1 K in four days) can be expected. The influence of GCRs is clearly distinguishable from changes in solar irradiance and the interplanetary magnetic field. However, the results of the GCM experiment are found to be somewhat limited by the ability of the model to successfully reproduce observed cloud cover. These results provide perhaps the most compelling evidence presented thus far of a GCR-climate relationship. From this analysis we conclude that a GCR-climate relationship is governed by both short-term GCR changes and internal atmospheric precursor conditions.
  Bara en liten förändring av molntäcket skapar uppvärmning eller nedkylning. Jag är väldigt säker på att bevisvärderingen och beviskraven spelar på helt olika villkor för respektive emot CAGW teorin. Jag anser Svensmarks hypotes som betydligt mer robust än CAGW. Att bara räkna på TSI är helt enkelt otillräckligt och allt tydligare blir att molnen bildas på andra kriterier än bara drivna av temperatur. Allt mer talar väl för att det förhåller sig tvärtom?
  Vi hart bara en kort period som vi kunnat mäta molnförkomsten över planeten och den stora bristen på klimathistoriska proxi för molnen utgör med mycket stor sannolikhet den mest heltäckande logiska förklaringen till temperaturförändringar.
  På TCS så hade ni en video på en molnforskare som på AGUs höstmöte tydligt hävdade att molnen inte var korrelerade med temperaturen. Utan skapades på andra villkor, vilket bekräftar Spencers hypotes såväl som Svensmarks att molnen har en egen förmåga att påverka temperaturen.
  Jag hoppas att jag förstått saken rätt. Här på TCS så brukar ni ge svar på tal vid felaktigheter.

 21. Karl-Oskar

   Naturligtvis är det solen som styr det mesta det är ju den som är värmekällan pröva och stäng av vämen i era välisolerade hus får ni se. En sak jag tycker är märklig är att reningen av utsläpp från kolkraft som sammanfaller med temp. ökningen under sista delen av 1900-talet inte
  uppmärksammas. Är det ingen som minns smogen i England och den gråsvarta snön som föll i Sverige på 60-talet.

 22. Christopher E

  Thomas #18
  Tack. Dickson 75 ser ju solklar ut vad gäller aerosoler/strålning, det håller jag med om. Ibland är väl livet så orättvist att den som kommer i rätt tid och dessutom försöker styrka hypotesen med empiriska försök får äran helt enkelt.
  Vad gäller att välja och vraka bland dataserier är det ju inte bättre att medvetet  ignorera dem som passar. Åtminestone jag såg att Ingemar hade med både solfläckar och irradiance i inläggets figurer.
  Även under 1900-talet varierar inte temperaturen mot solen med total precision, och varför skulle den det nu? Sist jag kollade var januari 2012 globalt lika kall som motsvarande månader för ca 30 år sedan,  så någon vidare fart på värmerekorden är det ju inte… skiljer dock en hel del i CO2-halt… Vi får nog ge oss till tåls lite innan sambanden eventuellt klarnar.
  Ser man på långa tidsserier bakåt är ju solens påverkan utöver den rena strålningsintensiteten helt uppenbar, så det är inget vidare hett tips att det fortsätter så framöver.
   

 23. Ingemar Nordin

  Validering #20,

  Du har alldeles rätt i att vid sidan av Aahus- och CLOUD-experimenten så finns det empiriska data om sambanden mellan kosmisk strålning och moln. Men beträffande kopplingen mellan moln och temperatur på global nivå finns fortfarande mycket att klara ut.

  Thomas, du verkar inte riktigt ha begripit vad CLOUD-experimentet visade. Se t.ex. här

   http://calderup.wordpress.com/2011/08/24/cern-experiment-confirms-cosmic-ray-action/ för en lättfattlig sammanfattning.

  Inte heller verkar du begripa vad jag skrev om vad Svensmarks teori kan hoppas på att kunna förklara, och varför. Så kom inte dragandes med den gamla utslitna ”debunkningen”. Skärp dig!

 24. Christopher E

  Thomas #19
  ”men den spårade ju ur något alldeles våldsamt åren efter det att den publicerades.”
  Med tanke på hur prognoserna över koldioxidens uppvärmande effekt också spårat ur alldeles våldsamt de senaste 15 åren är det ganska oavgjort, alltså? 🙂
  Liksom Validering ovan är jag också övertygad att inte samma regelbok används för att utvärdera antropogena och naturliga hypoteser… CAGW-hypotesen kommer alltid billigare undan. 

 25. Validering

  Ingemar Nordin!
  Tack för svaret!. Jag anser det rent märkligt att IPCC valt att gå vidare med sin alarmism utan att kunna faställa molnens funktioner och effekter. Vi kanske ska tala om molnkompositioner istället för molntäcke och därigen klargöra en ännu större osäkerhet för dess påverkan på temperaturen. Vem mer än den där Dessler är det som hittat på att monen endast styrs av temperaturen.

 26. Ivh

  Ingemar Nordin #15
   
  Vissa saker får anses bevisade. Vid vilka våglängder av strålning som CO2 absorberar och att CO2-halten i atmosfären har ökat. Det är lite väl krystat att kalla det för hypoteser.

 27. Ivh

  Karl-Oskar #21
   
  Jag minns den skitiga snön. Den fanns även under 80-talet. Det är ju främst eter kommunismens fall som stoftet från kolförbränning har minskat.

 28. L

  Ivh, är det bevisat att CO2 absorberar något och i så fall, vad händer?

 29. Karl-Oskar

  IVH #27
  Kan så vara men tempökningen för Sverige sammanfaller bättre med reningen i väst och som våra lågtryck och vindar oftast kommer i från.

 30. Skogsmannen

  Karl-Oskar!
  Kommer inte ihåg när stenkolseldning försvann i öppna spisar i Storbritanien (tror att det helt enkelt förbjöds).
  Men jag kommer ihåg en bilresa genom England en februarimånad under tidigt 80-tal. Utsikten över städerna från M1:an påminde om en svartvit film från 20-talet.

 31. Ivh

  L #28
   
  När en molekyl absorberar strålning så blir den varmare. En molekyl som är varmare än sin omgivning avger värmestrålning. Den strålningen avges i alla riktningar. En del av energin återvänder i den riktning som den kom ifrån.
   
  Det är vissa frekvenser av IR-strålningen som CO2 absorberar. Alltså en del av värmestrålningen.

 32. Ivh

  Karl-Oskar #29
   
  Minskningen av stoftutsläpp från Europa och vissa andra delar av världen sammanfaller i så fall bättre med den utplaning av temperaturökningen som varit under de senast åren. Då skulle en del av den globala uppvärmningen kunna förklaras med stoft i atmosfären.

 33. Christopher E

  Ivh #32
  Det är väl tvärtom. Om utsläppen av stoft minskar borde väl temperaturökningen snabba på, inte minska? Eller menar du att stoft värmer nu?
  I så fall ytterligare ett tecken på att AGW-modellerandet fått något om bakfoten, för i deras värld är stoftets kylande effekt vital för ”förklara” 1900-talets temperaturkurva.

 34. Thomas

  Ingemar #23 Så här uttryckte sig Kirby i intervjun som åtföljde hans artikel om CLOUD i Nature (den där tidskiften som du nyss anklagade för att aldrig ta in något relevant om klimatet…): ”At the moment, it actually says nothing about a possible cosmic-ray effect on clouds and climate, but it’s a very important first step,” Jag tycker snarare att det är du som verkar ha svårt att ta till dig vad CLOUD visat, och framförallt allt experimentet inte visat och som man måste visa först innan man kan säga med någon säkerhet att det finns ett samband.

 35. Björn

  Thomas [19]; Refererar till sista stycket. Det finns något som heter tröghet vilket även omfattar klimatsystemet, vilket säger oss att naturen reagerar långsamt. Detta innebär att klimatkänsligheten bör vara ”trög”, alltså låg.

 36. Thomas

  Björn #35 nu blandar du ihop saker och ting. Att klimatet är trögt innebär att det tar tid att nå en ny jämvikt efter att man infört en störning. Denna tidskonstant är helt oberoende av klimatkänsligheten, dvs hur stor förändringen väl blir när den väl hunnit få genomslag.

 37. Håkan Sjögren

  L: # 28 : Der är bevisat att CO2 absorberar IR-strålning, Men för en enstaka molekylär det inte fråga om uppvärmning, som är ett kollektivt fenomen. Då den upptagna energin resulterar i vibrationer, där de elektriska tyngdpunkterna vibrerar,sänds den upptagna energin omedelbart ut som en foton,då molekylen fungerar som en dipolantenn. Cirka 5 % av jordens värmestrålning kan tas upp av en CO2-molekyl i teorin men inte säkert i praktiken – det kan vara mycket mindre. Man brukar räkna med att halvparten av de utsända fotonerna,pga molekylernas rotation kan återsända en del värme till jordytan men detta värmer inte upp jordytan då värmen ursprungligen hade lämnat jordytan och maximalt halvparten återvänder.  Om en bank lånat ut ett belopp till en kund, som bara kan återbetala halva  beloppet har ju inte banken gjort någon vinst på den affäran trots att den fått tillbaka en del pengar. Greklandskrisen är ett talande exempel på återbetalning av halva beloppet. Mvh, Håkan.

 38. L

  Ivh och Håkan, som jag har förstått det så kan inte fotoner utsända från CO2-molekyler värma någonting, utan det är bara genom direktkontakt (vibrationer) med andra gasmolekyler som värme överförs. Effekten är därför väldigt lokal och begränsad.

 39. Ingemar Nordin

  Thomas #34,

  Kirkby hade fått munkavle från CERN-chefen:

  http://calderup.wordpress.com/2011/07/17/%E2%80%9Cno-you-mustnt-say-what-it-means%E2%80%9D/

  Den tryckta Nature-artikeln innehåller inte det intressantaste diagrammet som talar starkast för att experimentet skapar kluster av molekyler, tillräckligt stora för att vattendroppar skall kunna bildas kring dem:

  A graph they’d prefer you not to notice. Tucked away near the end of online supplementary material, and omitted from the printed CLOUD paper in Nature, it clearly shows how cosmic rays promote the formation of clusters of molecules (“particles”) that in the real atmosphere can grow and seed clouds

  http://calderup.wordpress.com/2011/08/24/cern-experiment-confirms-cosmic-ray-action/

  En ganska bra konfirmation på att kosmisk strålning kan skapa vattendroppar som sedan bildar moln, tycker jag. Även om uppenbarligen varken partitidningen Nature, eller chefen vid CERN, vågar säga något som ruckar den ortodoxa läran. Och Kirby vill ju gärna få lov att fortsätta sina experiment, så det gäller att hålla sig väl med chefen.

 40. Rolf

  @Håkan #37
  Är det också så att våglängden(n)/(erna) som då emitteras skiljer sig från den ursprungliga och att emittensen i dessa områden ligger väldigt nära ett. Vilket jag gärna vill tolka som att nettoeffekten av koldioxid är nära noll. 
  @Ingemar
  Svensmark har i år också visat att det troligen inte har varit något ’grand sun maximum’ under senare delen av 1900-talet. Beroende på hur man räknat solfläckarna. Och han visar tydligt att det blev förändringar samtidigt som man bytte ansvarig person i ledningen. Oavsett hur temperaturförändringen varit under denna tid, (+0,6),  verkar det som om framtiden enligt de som påstår sig förstå hur solen fungerar, att chansen / risken att vi kommer att se en ordentlig avkylning är avsevärt mycket större än motsatsen.

 41. Ingemar Nordin

  Thomas & andra,

  som komplement till mitt tidigare inlägg #23: Ett av de stora mysterierna är ju vad det var/är som driver uppvärmningen från lilla istiden. Uppenbarligen så kan CO2-teorin inte ge någon rimlig förklaring (eftersom CO2-produktionen under första halvan av 1900-talet inte var särskilt stor). Här ger Svensmarks teori en förklaring.

  De variationer som är överlagrade på denna grundläggande trend mot ett varmare klimat sammanfaller mycket bättre med den multi-decadala oscillationen än med produktionen av CO2.

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/01/02/akasofu-aterhamtningen-fran-lilla-istiden-pagar-fortfarande/

 42. Ingemar Nordin

  Rolf #40,

  Har du någon länk till Svensmarks senaste alster?

 43. Rolf

  @ingemar
  ursäkta, det var Svalgaard inte Svensmark. Men, jag tror jag har kvar hans PowerPoint presentation i open office format i min andra dator om du vill ha den ändå ?

 44. Thomas

  Ingemar #39 Som vanligt en konspirationsteori om hur forskarna inte vågar säga vad de egentligen tycker följt av ett lika konspiratoriskt citat från en blogg som tror att ett diagram i supplementet är helt avgörande och avsiktligt gömts där.
   
  Du skriver ”tillräckligt stora för att vattendroppar skall kunna bildas kring dem”. Bloggen du citerar skriver ”that in the real atmosphere can grow and seed clouds” Författaren till det där blogginlägget säger att visserligen är de inte tillräckligt stora, men han är övertygad om att de skall kunna växa till sig. Det handlar om rena viskleken här där historien blir bättre varje gång den återberättas. Frågan om huruvida vi talar om tillräckligt stora mängder kondensationskärnor för att ha betydelse diskuteras i huvudtaget inte. 
   
  ”En ganska bra konfirmation på att kosmisk strålning kan skapa vattendroppar som sedan bildar moln, tycker jag.”
   
  Detta är rent önsketänkande från din sida. Du läser in det du vill tro i texten istället för att kritiskt granska vad man gjort i CLOUD.
   
  För övrigt anser jag att det är sorgligt att det finns folk här på bloggen som fortfarande tar Håkan Sjögren och hans svammel på allvar.

 45. Håkan Sjögren

  Rolf # 40 : Molekylerna roterar, så samtidigt som molekylen ändrar sitt vibrationskvanttal från 0 till 1 och tillbaka till 0 måste den lyda ett annat kvantvillkor att rotationskvanttalet ändras med 0 om molekylen är krökt och annars med plus eller minus 1. Detta innebär att den ursprungliga strålningsenergin antingen återutsänds av molekylen oförändrad eller plus eller minus ett kvantum rotationsenergi, men detta kvantum är litet jämfört med vbrationsenergin. Detta innebär att CO2 får ett breddat intervall fär inkommande och utgående strålning för huvusstrålningenmellan 14,5 och 15,5 µ (4,2 till 4,3 µ för den svagare strålningen i detta intervall). Emittansen är ett begrepp som jag vill reservera till hålrumsstrålning vilket jag inte anser att det är fråga om när en enstaka molekyl strålar ut sin upptagna värmestrålning. Solfläckarna är en indikation på att något är på gång med solens magnetfält. Ett starkt magnetfält kan böja av kosmiska strålar, som ju utgörs av laddade partiklar,som då inte kommer åt att jonisera luften och därför bildas det färre vattendroppar, som bildar moln och som i sin tur skärmar av en del solstrålning så att det blir kallare. Svensmarks teori, som jag tror på innebär att starkt magnetfält kring solen leder till färre moln och högre solinstrålning och högre värmetillförsel. Detta kommer att totalt dränka den postulerade temperaturökningen från CO2. Mvh, Håkan.

 46. Ivh

  Christopher E #33
   
  När det gäller stoft och molnbildning i atmosfären är det inte så enkelt. Jag vet inte riktigt vad forskarna har för resultat. Men om man skall försöka hitta en temperaturförändring som kan bero på ändrat stofthalt så stämmer det överens med minskad stofthalt på norra halvklotet med den utplanande temperaturökningen. Däremot så stämer inte Karl-Oskar teori.
  Stoft gör att det blir mer molnbildning.
  Molnighet nära ekvatorn kyler klimatet och nära polerna värmer klimatet enl vissa forskare. Då borde det vara likadant med stoft. Det är också så att stoft på vintern gör snön mörkare och ändrar albedo.
   
  Oavsett om stoftet höjer eller sänker temperaturen så anser jag att man skall försöka minska det. Inte minst för hälsan hos människor och djur.

 47. pekke

  http://svtplay.se/v/2699834/dokumentarfilm/vad_hander_med_magnetiska_nordpolen_
   
  Var på svt2 alldeles nyss, såg bara slutet, men de framförde en teori om att försvagningar i jordens och solens magnetfält kan påverka klimatet, även Svendsmark var med en stund.

 48. Christopher E

  Ivh #46
  Ditt svar här uttrycker rätt väl hur osäkert och förvirrat det hela är. Du argumenterar vad jag förstår för att stoft har nettovärmande effekt. De flesta, inklusive inte minst klimatmodellererna knutna till IPCC, anser tvärtom, för annars går det överstyr 1940-75. Du anser att stoft ger mer molnbildning, men de som har ett horn i sidan till ”Svensmarks” hypotes argumenterar för att atmosfären redan är mättad på kondensationspartiklar, så där är ni inte överens. Huruvida moln är nettosänkande eller nettohöjande av temperaturen är oklart, beror ju på var de, vilken höjd de är på och vilken årstid eller tid på dygnet de uppträder. Det där har ingen fått ordning på, så de flesta körsbärsplockar just de moln de behöver till sin lilla trend de vill stödja.
  Vi är däremot rätt överens om ditt sista stycke.

 49. L

  Titta på Rapport som nu ska spekulera i om vulkaner orsakade lilla istiden.

 50. L #49
  Det är nog inte Rapport som spekulerar.
  Möjligen rapporterar dom om spekulerande forskare..  

 51. L

  Uffeb, hur vore det om du kommenterade inslaget istället?

 52. L #49
  Som du gjorde menar du? 

 53. Karl-Oskar

  Ivh #46
  Det verkar inte rimligt att mindre stoft skulle ge kallare väder inte ens på norra halvklotet då det sannolikt leder till mer snö. Om det finns någon statistik på andelen stoft i atmosfären från 60-talet och framåt skulle man kunna jämföra den med nederbörden.

 54. L

  Uffeb, inslaget påannonserades som en spekulation och det var det jag tipsade om. Hade du tittat i stället för att skriva puckade kommentarer här så skulle du sett att det var också vad det var, olika teorier utan svar.

 55. L # 49
  Vad sa de då? Jag tittade på Frozen planet.
   

 56. Karl-Oskar #53
  Eftersom du funderar fritt så gör jag samma sak. 
  ”Det verkar inte rimligt att mindre stoft skulle ge kallare väder inte ens på norra halvklotet då det sannolikt leder till mer snö.”
  Varför skulle mindre stoft leda tilll mer snö?
  Varför skulle mer snö leda till kallare väder? 
  Ursäkta mig för att jag ofta är kortfattad när det gäller väder.
  Det handlar inte om arrogans, det handlar om att jag hoppas att de som inte har full koll på hur väder fungerar ska bli intresserade av att lära sig mer.       

 57. L #54
  Då var ju påannonseringen helt riktig. Vad gnäller du om? 

 58. L

  Uffeb, här är det du som skriver onödiga kommentarer 99 gånger av 99. 
  Den 100:e skrev jag och den var ett tips, inte gnäll. 

 59. Uffeb # 57
  Men jisses, det var ju du som ”gnällde” över att L använde ordet ”spekulera”. Nu får du sluta tramsa. Du tycks finna ett mystiskt nöje över att mer eller mindre tapetsera kommentarfältet med tramsigheter.  

 60. 🙂

 61. Karl-Oskar

  Uffeb #56
  Här gäller det att vara tydlig. Jag menar att stoft i atmosfären leder till mer snö och om man jämför åren då det var som mest stoft var de också kallast . Och hade vi inte renat bort det skulle klimatet varit kallare nu.

 62. Olaus Petri

  Folkbildarorganet En Ding Ding Värld lär ha bytt namn till Uffington Post. Någon  som hört något annat? 😉

 63. L
  Jag skall se rapportinslaget så fort de kommer upp på SVT play men det tycks dröja.
  Vad sa de på ett ungefär?
        

 64. Skogsmannen

  Skulle atmosfären vara mättad på kondensationspartiklar? Då har det skett en snabb förändring på senare tid.
  För två vintrar sedan uppstod en märkligt fenomen som jag adrig upplevt på ca 50 vintrar. Det snöade ymnigt vid mycket låga temperaturer (minus 15-25 grader) och snön var så lätt att hundarna sprang omkring i det närmaste obehindrat genom 4-5 dm tjock snö med fötterna på marken! Orsaken sades vara att luften, som kom från norra Ryssland, var så ren från partiklar att det krävdes en mycket låg temperatur för att vattenångan skulle övergå i fast form i aktuella mängder. Snön som bildades vid denna temperatur blev extremt lätt.
  Att atmosfären allmänt skulle vara mättad på partiklar tror inte jag på i alla fall, möjligtvis lokalt!

 65. Karl-Oskar #61
  Nu förstår jag bättre hur du tänkte. Det gäller att inte skriva tvärtom. 🙂
  Mycket stoft som skymmer solen leder till kallare klimat. Det vet vi efter att ett antal stora vulkanutbrott kylt Jorden. 
  *   *   * 
  Och en liten replik till hon som inte vill att jag ska kommentera hennes kommentarer:
  ”Men jisses, det var ju du som ”gnällde” över att L använde ordet ”spekulera”. Nu får du sluta tramsa. Du tycks finna ett mystiskt nöje över att mer eller mindre tapetsera kommentarfältet med tramsigheter.”
  Om du läste från början så framgick det att det inte var gnäll.   
  Så här skrev jag ursprungligen:
  ” Det är nog inte Rapport som spekulerar.
  Möjligen rapporterar dom om spekulerande forskare..”
  Därefter började tjafset….  men nu är det sluttjafsat för min del.  
       

 66. Christopher E

  Lena #55
  Jag följde L:s tips. Det spekulerades i att ett antal kraftiga vulkanutbrott skulle ha startat Lilla Istiden grnom stoftkylning. Lite senare nämndes att solvariationer också kan ha bidragit, som en bisats.
  Jag skulle vilja kasta om bisats och huvudsats där. Under de flera hundra år LIA varade vore det märkligare om där inte var ett antal kraftiga vulkanutbrott.
  Sedan nämndes förstås också ”Den Globala Uppvärmningen” ett flertal gånger i sin obligatoriska politiskt korrekta bestämda form.

 67. Thomas

  Skogsmannen #64 Det var ett ovanligt sätt att argumentera vill jag säga. Du drar upp exempel på ett extremt väderfenomen och sen använder du det extremfallet som ”bevis” för att det är det normala och att motsatsen bara gäller lokalt.

 68. Bengt Abelsson

  Rapport menade att ett flertal vulkanutbrott ca 1315 orsakade ”Lilla istiden” som varade  i 500 år.
  Exempel från Pinatubo – men halkade i diket med att ”den globala uppvärmningen fortsätter”

 69. Uffeb
  Det som blir så tramsigt är ju att du kommenterar saker som du inte läst eller sett. Fröstår du verkligen inte själv att det är därför det blir tjafs till att börja med?
  Det vore högst önskvärt om du slutar kommentera saker som folk skriver om du inte ens orkar läsa eller se vad de pratar om.  Om du blev lite mer seriös vore det något som skulle kunna lyfta dig själv över dessa tramsigheter.
     

 70. Skogsmannen #64
  Kul snö du beskriver. Jag har då och då varit med om liknande. Kallt väder och lätt men ihållande ”snöfall” utan minsta tillstymmelse till moln.
  Ungefär som att fukten i luften bara singlar ner som små snökristaller från klar himmel. Troligen på grund av små kondensationspartiklar, men vad vet jag.

 71. Skogsmannen

  Näe Thomas!
  Det var absolut inget bevis, bara ett exempel på en luftmassa som inte var mättad på partiklar.
  Kan i detta fallet betraktas som en rimlighetsanalys gällande ett påståendes riktighet!  
  Att detta skulle vara ett försök till bevis har nog uppkommit i din skale!   

 72. Skogsmannen

  skalle. skulle det va.

 73. Christopher E # 66
  Skall se det så fort det kommer upp men man kan ju inte förklara de återkommande värme och kallperioderna med vulkanutbrott. Lilla Istiden var dock kallare än kallperdioden innan dess så visst kan den ha förstärkst av vulkanutbrott men det är ju en annan sak än att de skulle vara själva orsaken.
    

 74. Lena Krantz #69
  Jag såg inslaget på Rapport.
  Jag anser inte att Rapport spekulerade. Jag anser att dom redogjorde för vad forskare funderar över (spekulerar över).
  Det var det jag påpekade. Resten av ältandet känner jag igen, och lovar att i fortsättningen inte bry mig. 
  Sista ordet är inte min grej, även om jag inser att det kan efterlämna en beskrivning av mig som jag inte känner igen.    

 75. Uffeb
  Men om du t o m såg själva rapportinslaget varför tramsade du med hur en person uttryckte sig när han skulle tipsa om att det pågick?
  Varför i all sin dar inte bara diskutera vad de sa? 
          

 76. Lena
  Det var ju det jag gjorde! Spekulationer. Men L vägrade att svara. 
  Vi avslutar tjafset nu tycker jag. Jag avslutar i alla fall. 

 77. Uffeb
  Nej det var inte det du gjorde. Du ondgjorde dig över att L skrev att Rapport spekulerar när han kanske skulle ha skrivit I rapport spekuleras det om eller något liknande. Sådant är inget annat än trams.
  Igen, vad tyckte du om själva inslaget (det är väl ändå det viktiga)?     

 78. Pehr Björnbom

  Här sägs att luften skulle kunna vara mättad med kondensationskärnor. Men finns det något vetenskapligt stöd för att ett sådant mättnadsfenomen existerar?

 79. L

  Lena K, vår vän Uffeb har knappast sett programmet. Han bara tramsar på i vanlig ordning, så vi kan inte vänta oss ett vettigt svar.

 80. L # 79
  Det verkar ju inte bättre.
  😉
    

 81. L
  Det verkar segt att få upp programmet men vidrörde de överhuvudtaget att det fanns en liknande kallare period emellan den Romerska värmeperioden och den medeltida? 
       

 82. L

  Lena K, ärligt talat upplevde jag det som att dom blandade ihop köldperioderna, men vi får nog vänta till Play-Rapport är igång igen.

 83. L # 82
  Ok, tack ändå! Jag är lite nyfiken och har svårt att ge mig till tåls ibland.
   

 84. Skogsmannen

  Pehr #78!
  Bra fråga, vad menas med mättnad i detta sammanhang?
  Att halten är så hög att atmosfären inte kan bära mer partiklar eller att en ökad halt inte bidrar mer till dropp/kristallbildningen? Om det är det senare  borde även luftfuktigheten ingå som en parameter.
  Jag har bara konstaterar att det förekommer att antalet kondensationskärnor i vissa fall har varit väldigt låg varför snöbildningen blivit väldigt speciell. Hur kan då atmosfären vara mättad?

 85. Christopher E

  Lena #73,81
  Med tanke på att det är ett cykliskt fenomen håller jag med dig helt. Det blir ganska märkligt att ange vulkanism som orsaken. Men visst kan ett slumpmässigt kluster av vulkanutbrott ha förstärkt någon mindre del av LIA. Men det var inte det intryck tittarna fick.
  Om inte mitt minne sviker mig nämndes inget om andra köldperioder alls i reportaget. LIA framstod som en engångshändelse, och numera är vi i den globala upprvärmningens våld. Om inte jättevulkaner hindrar den.
  Vi ska nog inte läsa in någon konspiration här. Bara ytterligare ett tunt reportage av journalister som bara hört en version. Jag vägrar t.o.m. tro att den geolog som intervjuades var så ovetande om solcykler som det lät. Förhoppningsvis en defekt av redigering.

 86. Christopher # 85
  Då var det ungefär som jag trodde. Tack för snabbreferatet!
  Att LIA skulle bero på extra vulkanaktivitet är dock inget nytt, det skrev Mann om för flera år sedan. 
  Men som både du och jag är överens om, de kan ju knappast förklara ett cyklist fenomen.
     
       

 87. Ivh

  Christopher E #48
  Karl-Oskar #53
   
  Om nettoeffekten av stoft i atmosfären är ett kallare eller varmare klimat vet jag inte. Men det är svårt att hitta att temperaturförändringen korrelerar med stoftet i atmosfären. I stort sett har stofthalten i atmosfären ökat ökat under hela industrialismen utom de senaste 10-20 åren.

 88. L

  Lena K, nu är Play rapport igång. Dom pratar om ”lilla istiden” som en 500 år lång period från 1315, kallast på 1600-talet. Och som Christopher skrev, med en gnutta om solaktivitet och två skopor global uppvärmning.
  I Rapports inledning sa man; -Var det en serie vulkanutbrott som startade lilla istiden? I reportaget sa man; -Nu vet man hur det började… 

 89. L
  Ok, jag skall kolla direkt! 

 90. Slabadang

  Kommentar borttagen

 91. Peter Stilbs

  http://www.physorg.com/news/2012-02-tree-underestimate-climate-response-volcanic.html
  Mer trams om vulkaner och trädringar från M Mann

 92. L

  Peter S, det verkar som om Mann försöker trolla fram vad som saknades i Hockeyklubban. Nu fattas bara den medeltida värmeperioden…

 93. Peter Stilbs

  L #92 – precisely …

 94. ThomasJ

  pekke #47: Såg hela progrgammet och blev nedranns överraskad över att slikt öht ’får’ sändas i SVT! Har ingen erinran om att ha läst/sett något om att solens/jordens magnetfält har [stark?] påverkan på klimatets cykler.
  Trevligt oxo att få uppleva Svensmark få komma till tals – utan efterslängande adHoms (som tidigare i SVT). 🙂
  Rekommenderas!
  Mvh/TJ

 95. Björn

  ThomasJ [94]; Har också sett SVT: s program, ”Vad händer med magnetiska nordpolen? Sådana program ger perspektiv. Man ser mer och mer att hypotesen om CO2 bleknar vid sidan om andra fysikaliska fenomen som jorden uttsätts för och därmed hela vårt klimatsystem.

 96. Peter Stilbs

  Det finns lite tänkvärda och sevärda aktuella bilder här …
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sno-och-kyla-lamslar-europa_6826649.svd

 97. AOH

  L  # 38
  Det är det här som Håkan Sjögren försöker förklara för vissa. Dessa behåller dock gårna mössan på huvudet då dom envisas med att det är mössan som tillför energi till tankeverksamheten.
   
  http://junkscience.com/climate-features/is-there-a-conflict-between-greenhouse-effect-and-the-second-law-of-thermodynamics/
   
   
   
  Is there a conflict between Greenhouse Effect and the Second Law 
  of Thermodynamics?
   
  „……Does the atmosphere add any heat?….”

  Now let’s add an atmosphere and greenhouse effect: Earth again receives 100 units from Sol and exports exports them, 50 units directly to space (one straight back at the sun) and 50 units to its atmosphere. The atmosphere exports 25 units to space and 25 units to Earth. The sun is still down 999 units (1,000 less 1 back from Earth), Earth still exported the 100 units from the sun, but this time half was to the atmosphere and received a quarter in return. While heat transfer was still from the hot sun to the cooler Earth and from the cool Earth to the cooler atmosphere and cold space 25 units are now returned and temporarily retained by Earth, raising its temperature. 
  No energy was created and none came from the atmosphere – it is all sun sourced.Earth’s temperature has increased and its export rate (emission intensity) will rise according to its temperature until such time as it is again in equilibrium, exporting as much energy as it receives both from the sun and returned from the atmosphere as feedback…..“
   
   
   

 98. Thomas

  AOH #97 så festligt. Du citerar en text som visar att det finns en växthuseffekt som värmer jorden som stöd för Håkan Sjögren som påstår att det inte finns någon växthuseffekt som värmer jorden.
   
  Men bry dig inte om sådana petitesser, på den här bloggen är ni alla klimatrealister vad ni än har för konstiga idéer om fysik och jordens klimat.
   

 99. Håkan Sjögren

  AOH # 87 : Thermodynamikens andra lag säger att entropin,dvs oordningen ökar. Ett klart exempel på detta är AGW-arnas tankegångar,  där ju oordningen tilltar på ett naturlagsenligt sätt. Mvh, Håkan.

 100. AOH

  Thomas # 98
  Hör du också till dom som fortfarande har mössan på?
  Det hade jag ingen  ”aaaning” om.

  No energy was created and none came from the atmosphere – it is all sun sourced.
    

 101. Håkan Sjögren

  Thomas # 98 : Jag får tacka Dig för den skarpa belysningen och exemplet på vad jag skrev i # 99. Det jag hävdar är att det finns en ”växhuseffekt”, som inte beror på några ”växthusgaser” nämligen den tryckande atmosfären, som höjer jordytans temperatur i likhat med vad som gäller för andra himlakroppar i vårt, och troligen andra, solsystem.
  Det är Du själv, som har konstiga idéer om fysik och klimat. Mvh, Håkan.

 102. Thomas

  AOH #100 vi har en köldknäpp just nu. Det är klart jag tar på mig mössa när jag går ut. I verkligheten blir man varmare om man tar på sig en tröja eller mössa, det är bara på en sådan här blogg sådant ifrågasätts.
   
  While heat transfer was still from the hot sun to the cooler Earth and from the cool Earth to the cooler atmosphere and cold space 25 units are now returned and temporarily retained by Earth, raising its temperature.

 103. Thomas

  Håkan #101 en gång i tiden kunde du nog fysik, men det var länge sedan. Din tes att tryck värmer jorden är lika löjlig nu som alla tidigare gånger den diskuterats här på bloggen. Det är bara använda Stafan Boltzmanns lag. Jämföra hur mycket energi som jorden tar emot från solen och hur mycket den strålar ut från marken givet dess uppmätta temperatur och se att dessa två siffror inte är i närheten av att stämma överens. Enda sättet att få ihop det är genom att lägga till den strålning som utsänds av atmosfären pga alla växthusgaser.

 104. AOH

  Thomas # 102
  Ett tips: Behåll mössan på även under sommarn. Det här verka vara allvarligt.

  No energy was created and none came from the atmosphere – it is all sun sourced.
     
   

 105. Thomas

  AOH #104 gör växthusgaser jorden varmare eller inte? Vad anser du i den frågan?

 106. AOH

  Thomas # 104
  ”…..Earth’s temperature has increased and its export rate (emission intensity) will rise according to its temperature until such time as it is again in equilibrium, exporting as much energy as it receives both from the sun and returned from the atmosphere as feedback…..“
   Hur lång tid tror du att det tar tills jämvikt har uppnåtts? 
  Är det det som är  ” global warming” ?

 107. L

  Thomas, nyckelordet är temporarily. Precis som med din mössa och tröja så måste du tillföra energi innan all värme försvunnit.

 108. AOH

  L # 107
  Tack för  ” temporarily”

 109. Thomas

  AOH kan du inte svara med egna ord istället? Kanske även L känner för att säga vad han anser om svaret på mina frågor i #105.

 110. L

  Thomas, jag har svarat flera gånger, vill du att jag ska bedöma hur andra svarar eller vad är du ute efter?

 111. Håkan Sjögren

  Thomas # 105 : Ett tips: Skaffa boken ”The Slaying of the Sky Dragon” och läs vad Alan  Siddons skriver, så kanske Du lär Dig någonting. Som alltid är det solen, som står för värmen. Det är inte trycket som värmer utan trycket bidrar till att behålla ytan varmare. Enligt  S-B-lagen utstrålar den 15-gradiga jordytan 390 W/m2 vilket är betydligt mer än den tar emot från solen, vilket anses vara 168 W/m2. Samtidigt skulle jordytan erhålla 324 W/m2 från växthusgaser enligt den av mig förkastade AGW-läran. Dvs nära dubbelt upp jämfört med solinstrålningen! Gå ut på natten och njut av värmen från luften. Visst får solen gå hem och lägga sig om den inte redan gjort det. Mvh, Håkan.

 112. Thomas

  Håkan, du tycks bestrida lagen om energikonservering om du tror på att jorden kan stråla ut dubbelt så mycket energi i rymden som den tar emot från solen. Har du något alternativ till ett diagram över energiflöden som beskriver din version av verkligheten:
  http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/oceancolor/additional/science-focus/images/energy_balance.jpg

 113. Håkan Sjögren

  Thomas # 112 : Med undantag för uppgiften 390 W/m2 som jag själv har kollat är siffrorna i # 111 hämtade, som exempel på galenskaper, från Kierhl & Trenberths figur över strålningsbalansen. Mvh, Håkan.

 114. Thomas

  Håkan #113 jag frågade in varifrån figuren var hämtad utan om du hade ett konsistent alternativ! Hur får du ihop energibalansen när jorden strålar ut mer energi än den tar emot?

 115. ThomasJ

  En riktig och rejäl HÖJDAR-SITE om el-produktion:
  http://elstatistik.se/
  Mången tack för denna!  😀
  Mvh/TJ

 116. Rolf

  @Håkan
  Tack för svaret. 
  Jag undrar om det verkligen kan vara som så att nästan samma väglängd återemitteras. Då borde diagrammet över de våglängder man kan se från sateliterna inte visa sådan saknad av energi i de intervall som tyder på att det finns olika typer av ämnen i atmosfären och då borde kurvan i stort sett följa en av SB linjerna hela vägen. Som det ser ut nu verkar det snarare troligt att den återutsända energin får en annan våglängd. 

 117. Åke N

  Det tycks röra på sig i Tyskland:
  http://notrickszone.com/2012/02/06/body-blow-to-german-global-warming-movement-major-media-outlets-unload-on-co2-lies/
   

 118. Rolf

  Hur säger man, 
  råttorna överger skeppet när det är på väg att sjunka …….

 119. Rolf

  Förmodligen börjar folk inse att pengarna börjar sina och då gäller det att byta fot. 
  Det gäller att vara snabbt ute med boken, att officiellt byta åsikt i samma andetag som boken publiceras är väl ett försök att göra extrapengar och få publicitet, kanske kan det snabbt ramla in nya anslag om man är bland de första och välkända, när saker och ting tar en ny riktning. Jag har blivit skeptisk till allt jag läser numera …. 

 120. AOH

  Föfattaren till boken Die kalte Sonne (The Cold Sun) berättar orsaken varför han lämnade den ”klimatsjukas” skara.  ( Smily )
   
   
  http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article13853684/Geht-die-Klimakatastrophe-an-der-Erde-vorbei.html
   
  „  Zum einen war ich im Februar 2010 als wissenschaftlicher Reviewer für den Report des IPCC zu erneuerbaren Energien nach Washington eingeladen. Dort musste ich feststellen, dass es bei der Arbeit alles andere als wissenschaftlich zuging. In dem Bericht wimmelte es nur so von Fehlern. Am Ende durfte der Vertreter von Greenpeace die Endfassung redigieren. Das Ergebnis war die unsinnige Behauptung, dass sich 80 Prozent des gesamten Weltenergiebedarfs mit den Erneuerbaren decken lassen….“
   
  Ungefärlig översättning
   
  ” Jag var inbjuden av  IPCC för vetenskaplig Rewiew av en kommande report men konstaterade  att man där arbetade långt ifrån vetensakpligt. Reporten hade ett mångtal fel . Till slut var det representanter från GREENPEACE som redigerade. Resultaet blev tokigheter utan dess like ” bl.a. 80 % av världens energi-behov kan ersättas med  ” grön energi”…
   
  Då tänkte jag  ” Oj – Oj ” om det går så här snett med IPCC: s rapporter hur förhåller det sig då med rewiew av andra rapporter där mottagarländer av  framtida  ” Greenfound” – medel  som Kuba, Sudan, Madagaskar, Iran eller Kina. deltar i skrivandet  och rewiew …”

 121. Pingback

  […] Sebastian Lüning, och som ligger etta på tyska Amazon-listan för miljö. Den är också omnämnd här. P. Gosselin har fler detaljer. Men räkna med att den här offensiven kommer att bli attackerad […]

 122. LVH temperaturen har väll ändå inte ökat med 0,5 C sedan 79, se sattelitdata.