De Onda, de Goda, de Rättfärdiga

Om detta inlägg verkar bekant för en del läsare så är  det inget att förvånas över. Det publicerades nämligen första gången i december 2011. Att jag ändå tar mig friheten att publicera det igen har lite grann att göra med att jag hyser en svag förhoppning om att till och med några av de rättfärdiga snart kommer att granskas.

Låt mig genast tala om att jag fruktar dem alla, men mest fruktar jag de rättfärdiga. Det tycks mig nämligen som om att vara rättfärdig rättfärdigar de mest orättfärdiga handlingar så länge som de riktas mot orättfärdiga.

Vi människor har nog sedan urminnes tider varit vana att utpeka några som onda – vägen är nämligen ganska kort från att se konkurrenter om knappa resurser som fiender – och därifrån till att se dem som onda är heller inte något långt steg. De knappa resurserna har genom historiens gång varit av olika slag, alltifrån jägarsamhällenas jaktbyten, via boskapsskötarnas betesmarker och  jordbrukarnas åkermarker till härskarnas undersåtar och predikanternas själar. Oavsett vilken resurs det handlat om så har konkurrenter gärna utmålats som onda.

Det kan ha tagit längre tid innan det behövdes några som var goda – det räckte säkert länge med att ha familj, släkt och vänner. De första som hade behov av att vara bättre än andra var kanske de präster som ägnade sin tid åt annat än att skaffa mat och därför var beroende av andras välvilja.

De allra farligaste, de rättfärdiga uppstod nog inte förrän det fanns organiserade religioner med stor makt – där det ibland till och med kunde vara svårt att skilja på mäktighet och rättfärdighet. Än idag är det i de flesta samhällen företrädare för den dominerande religionen som i första hand uppfattas som goda eller rättfärdiga. Att den som vill bli president i Förenta Staterna måste vara en god kristen är närmast en truism, och likaså att det på sina håll räcker med att vara en god muslim för att anses vara en god människa. Det finns (eller fanns åtminstone) även de som anser en god kommunist vara en god människa.

En fråga som filosofer ända sedan Sokrates funderat över är om människan ”innerst inne” är ond eller god. I den kristna, speciellt i den anglo-saxiska världen har det funnits en tendens att i första hand se människorna som onda – något som bl.a. rättfärdigade kristen mission och brittisk kolonialism. I det moderna Sverige är däremot uppfattningen att människorna är födda goda inte helt ovanlig. Oavsett om vi ser människorna som i grunden goda eller i grunden onda är det dock uppenbart att ondskan alltid ansetts mer intressant än godheten. Det är därför inte en slump att William Golding fick ett Nobelpris för Flugornas herre som påvisar mänsklig ondska medan Astrid Lindgren som gärna framställde barn som goda aldrig sågs som en djupsinnig författare.

I sekulära samhällen är det dock inte de religiösa som i första hand uppfattas som goda, även om jag har noterat att i vårt grannland Norge så tillhörde goda kristna länge de goda. I Sverige var det dock ganska länge sedan som rollen av de goda övertogs av andra.

Så länge som socialdemokratin var den dominerande politiska kraften i Sverige så gällde det att ha hjärtat till vänster. Så småningom kom också ett antal biståndsorganisationer att representera de goda. Jag tror att vi är ganska många som i samband med att vi betalat våra månadsräkningar också passat på att ge ett litet bidrag till Röda Korset, Rädda Barnen, Läkare utan gränser eller någon annan liknande organisation.

Att tillhöra de goda har alltid gett vissa privilegier, varvid den kanske viktigaste varit att inte bli ifrågasatt, och därmed heller inte granskad. Att biståndsorganisationerna inte längre självklart tillhör de goda kunde vi notera när den största av dem alla, Röda Korset, nyligen kritiserades för att dess ordförande hade för hög lön. (Det blev ju inte bättre när en av de högsta tjänstemännen inom organisationen kom att avslöjas som förskingrare.)

Så vilka är det som är de goda i Sverige idag, de som står över varje misstanke, som ingen journalist med den minsta gnutta självbevarelsedrift skulle komma på idén att ifrågasätta? Svaret är naturligtvis inte svårt att gissa för TCS trogna läsare, men för eventuellt nytillkomna läsare är det kanske inte lika självklart. Det handlar naturligtvis om miljöorganisationerna, Svenska Naturskyddsföreningen, Greenpeace och WWF.

Företrädare för religiösa grupper brukar ofta hävda att även vi som inte tror på en allsmäktig gud, eller ens på högra makter av vilket slag det vara må, också är troende. Vi kan ju inte veta att det inte finns någon gud utan det är bara som vi tror. Det må i och för sig vara sant, men det som skiljer de flesta av oss ifrån de religiösa är att vi inte gör anspråk på att vara rättfärdiga och därför inte vill lägga oss i hur andra människor lever sina liv – åtminstone inte så länge som de inte skadar andra.

Och därmed är det bara att konstatera att miljöorganisationerna helt enkelt har övertagit de religiösas roll. De anser sig inte bara vara bättre än andra – de har t.o.m. blivit så rättfärdiga att de vill påtvinga andra sin vilja. Om så behövs genom att avskaffa demokratin och utnämna en världsregering.

Jag fruktar fortfarande mest de rättfärdiga.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Sten.
  En text som är lika aktuell idag och som sätter fart på tankarna.
  Migration, skattemoral faller utanför men Miljöpartiets fall är mer aktuell dag.
  Även de förment goda måste granskas.
  Ät mindre kött men bibehåll de betade markerna. Drick mindre mjölk men undvik de söta läskerna.
  Detta att påtvinga ändringar snabbt kan lätt bli kontraproduktiva.
  God Nationaldag !

 2. elias

  #inlägget
  Ursäkta frågan:
  menar du således att God = rättfärdig eller är rättfärdig ngt annat än god. Förklara en ggn till för mig min dummer.

 3. Ann lh

  Snart fem år sedan och jag minns den som igår. Tack för återseendet.
  Mycket har faktiskt hänt sedan dess och det kommer troligen att hända en hel del i det närmaste framtiden. Bland mycket annat har Darwalls ”The Age of Global Warming” upplyst värden och här hemma har MP har utsatts för belysning, vilket det likt andra gudar inte tålde, och nu håller världen andan i väntan på att ”den onde presidentkandidaten” i USA kommer att tvinga på alla, som vill se och höra, en debatt i den goda frågan, som inte tidigare fått debatteras. Den debatten blir intressant!

 4. Bim

  Ann L H
  Håller med Dig som vanligt!
  Säga vad man vill om Trump ( Jag har för lite på fötterna för att bedöma honom ) men han tvingar upp de viktiga frågorna på bordet. Det kommer i vart fall att bli en upplysande debatt om de absolut viktigaste frågorna om framtiden. Hur det än går för Trump så har han gjort ett jättebra jobb genom att tvinga de verkliga galenpannorna att vetenskapligt försvara sig, vilket inte blir så lätt.
  Det är svårt att ljuga om man vill bli trodd.

 5. Ann lh

  Bim, ja jag ser i varje fall fram emot debatten och att det snart går upp för ”demos” i Väst att vi blivit grundlurade. Kanske den viktigaste frågan av alla att ställa är varför de som driver klimathotsfrågan är mer vänsterpolitiker än Scientists. Men Trump han lever nog farligt. Hur länge kan etablissemanget tillåta honom att gå fri och säga sina sanningar?

 6. Ivar Andersson

  Klimathotstroende = god. Klimathotsskeptiker = ond. Klimathotsförnekare = ond och vetenskapsförnekare. Klimathotspredikanter påminner om missionärer som ska omvända skeptiker till den rätta religionen.

 7. Ingemar Nordin

  Tack Sten.

  Jag skulle dock hellre välja ordet ”rättrogen” snarare än ”rättfärdig”. Men det kanske är en smaksak 🙂

  Hursomhelst, det påminner mig om Eric Hoffers klassiska verk från 50-talet där han analyserar gemensamma drag och egenskaper hos olika politiska och andra sekter:

  http://libris.kb.se/bib/7648166

  Här finns åtskilligt som är lätt att känna igen hos dagens klimathotstroende.

 8. elias #2

  Bra fråga! Det bästa svar jag kan ge är att det är andra som bedömer om man är god medan det är man själv som bestämmer om man är rättfärdig. Duger det som svar?

 9. Slabadang

  Deception vilseledning!

  ”Låt mig genast tala om att jag fruktar dem alla, men mest fruktar jag de rättfärdiga. Det tycks mig nämligen som om att vara rättfärdig rättfärdigar de mest orättfärdiga handlingar så länge som de riktas mot orättfärdiga.”

  Orättfärdiga blir de idag som ifrågasätter makten och politiken. Den tredje statsmakten är kapad av rabiata totalitära kulturmarxistiska ideologer. Makten betalar med våra skatter de organisationer som stöttar makten. De får orättfärdigt betalt för att rättfärdiga det orättfärdiga. Politrukerna kallar det för att ”stötta civilsamhället” och i samma rockad har de garanterat att civilsamhället upphör med första skattekronan i köpet av dess lojalitet.

  EU är redan en diktatur med imperialistiska ambitioner. En flagga, en armé, avgifts/skatteuppbörd, en egen ”nationalsång”. Alla attributen för en diktaturstat finns redan på plats. Ickefolkvalda ledare fria ifrån ansvars och med makten att styra över all lagstiftning. Expansion är dess främsta ambition och man ljög för alla medborgare och lurade in dem i den imperialistiska diktaturen genom att låtsas att de bara handlade om fri handel. Befogenheterna att bygga diktaturen skapade EU-byråkrater successivt suggestivt och och dolt. Media spelar med och låtsas inte se de antidemokratiska handlingarna när folkomröstningar inte respekterades och när EU flagrant bryter mot sina egna regler gång på gång.
  Öppna ögonen och se bevisen! EU är redan en imperialistisk diktatur som försöker ge sken av demokrati med etablissemangets skådespelare, journalister och politiker till hjälp i sina fejkade roller och konstruerade manus.

  Kåta av att lyckats destruera nästan allt motstånd mot utvecklingen så har de radikaliserat de antidemokratiska övergreppen både i magnitud och frekvens. Nyligen så outsourcade EU censuren av internet till Microsoft Twitter och Facebook. Vad som utgör ”hat” hot” ”rasism” och ”nationalism” är nu sammanblandat i en korg utan definition av vad som är vad eller varför vad är vad. Censorerna behöver inte heller motivera eller kan ställas till svars för censuren. Mycket medvetet har de motiverat beslutet med ”islamism” och terror men blandat den med vanlig befogad upprörd medborgerlig politisk opposition. EUs politbyrå talar i sammanhanget också om behovet av att ”sprida motbilder”. Ett medvetet direkt angrepp mot yttrandefriheten. Där vi direkt i bevis kan konstatera att yttrandefriheten inte längre kan garanteras eller skyddas av våra nationers folkvalda utan existerar endast på den icke valda U – kommissionens villkor.

  Ni har inte riktigt vågat fatta vad som redan skett? Oinskränkt makt är av våra politiker frivilligt överlämnat till en Europeisk icke folkvald diktatur ! Alla rökridåer om ”fredsprojekt” ”frihandel” har redan skingrats. EU bär alla tecknen och utövar sina befogenheter som anstår en diktatur. Klimathotet är bara ett verktyg för att förstärka dess position och makt. Du ska luras tro att du lever i en nationell demokrati medan sanningen är att du faktiskt lever i en europeisk diktatur som vill att du fortsätter tro att du lever i frihet.

  I Brexitdebatten ljuger nu etablissemanget så tänderna lossnar, så till den milda grad att folk fattar att saker och ting inte står rätt till. När nu de internationella aktörer som godkände Greklands ekonomi som uppfyllande av EU ekonomiska krav i form av Goldman&Sachs och JP Morgan IMF använder de skattemedel som räddade deras existens till att använda dem till propaganda för att England skall vara kvar i unionen , blir det bisarrt. Samma spelare som också förklarade för engelsmännen att deras pund skulle göra England till ett Nordkorea om de inte anslöt sig till Euron. Hur de efter detta tror sig ha någon som helst trovärdighet kvar är en ren gåta!

  The ”remainians” hävdar att framtiden är ”oviss” om England lämnar diktaturen. Riskerna med att stanna kvar vill de inte tala om. De talar om att de vill att EU ”reformeras” men hur, varför och till vad kan de inte konkretisera i något avseende. EU är baserat på observationer ett surrealistiskt totalfiasko, precis som alla utopiska diktaturers delade öden. Vi kan bara hålla tummarna för att det inte krävs miljoner människors död krig upplopp och lidande för att upplösa skiten ! Napoleon och Hitler gjorde försök att krossa nationalstaterna Tito gjorde sitt race i Jugoslavien. Att försöka slita undan det demokratiska nationella folkhemmen är att försöka rycka undan mattan för folks identitet. Det går alltid åt helvete till ljudet av kulsprutor och bomber.

  Cameron kom tillbaka efter sina ”förhandlingar” med EU och bevisade att hans makt att kunna påverka eller reformera EU är lika med NOLL istället för motsatsen. Vågar ni inse sanningen? Eller står godtrogenheten och tillhörande förnekelse i vägen? Hjälper det att bara hålla tummarna ?

  Jag rekommenderar återigen Bezmenows (FD KGB) föredrag om hur man destruerar demokratiska länder.

  https://www.youtube.com/watch?v=5gnpCqsXE8g

  https://www.youtube.com/watch?v=qlpODYhnPEo

  https://www.youtube.com/watch?v=K4kHiUAjTvQ

 10. elias

  #8
  ”Jag fruktar fortfarande mest de rättfärdiga.”
  Blev lite fundersam på sista meningen; jag själv fruktar och tolkar det som politikerna. Och även svenska folket som i det sammanhanget än så länge tycks gilla åsiktsfårorna och mångkulturen som så uppenbart hotar vårt tidigare så fina land.

 11. Bim

  Ann L H # 5
  Jag undrar detsamma. Hur länge får Trump hållas. Hans debattstil är ju ganska lätt att angripa och som jag undrat i en annan kommentar, när kommer de första mordhoten?
  Han är ju inte den första som i så fall oskadliggörs. Det finns alltid galenpannor som för en billig peng (i de här sammanhangen) är beredda att göra jobbet.
  Samtidigt är det kanske ett skydd att han är så frispråkig. Tystas han så är det ju ganska uppenbart varför och av vem. Det skulle ju starkt påverka opinionen i rätt riktning.

 12. Jan-Åke

  Tror det vore enormt betydelsefullt om någon av alla pålästa klimatrealister kunde/vågade eller ville nå ut medialt likt en svensk Trump.

 13. Bim

  Jan-Åke
  Det råder censur i Sverige. Bloggen är ett andningshål.

 14. Sören G

  Klimathotsskeptiker är de som redan insett att klimathotet är en bluff. Många har gått från klimathotstroende till klimathotsskeptiker. Ingen vad jag vet har gått åt andra hållet.

 15. elias

  #14
  Alla jag har chans att tala med i mitt sociala liv är alla lika förundrade över vad som pågår i Sverige idag. Från klimatet, mångkulturen, alla islamister som får tillgång till Sverige, de vansinniga sociala stöden till ”flyktingarna”, flesta politiska partier som i princip gynnar vår onormala invandring, energipolitiken, 2 miljoner islam trogna i Sverige idag, ett avvecklat försvar trots ryss hotet, ett Sverige som idag i Europa är ett exempel på ett europeiskt islam land, etc.

  Därför undrar man varifrån denna snedvridning kommit från. Mitt svar är från journalismen som blivit en fiende i sitt eget land. Brukar normalt kallas för landsförräderi, men de har själva avskaffat begreppet.

 16. Thorsten Bergqvist

  Visst är det märkligt att i draget efter allt intresse för värderingar har vi nu fått värderingsdemokrati som hyllas av godhetstalibanerna. Värderingsdemokrati har blivit motsatsen till demokrati. Godhetstalibanerna har tagit sig rätten att fördöma konstruktiva möjligheter med motivet att annat kränker någon.

 17. Slabadang

  Mder demokrati!!
  Vad avundsjuk jag är på Engelsmännen som har demokrati och en samhällsdebatt som fortfarande tillförs syre!

  Financial Times hade laddat stenhårt för att försöka trycka till Nigel Farage med en massa balony om Brexit . Rena auktoritetsargument ocb journalisten glömmer väl bara räkna upp påven som stöd för EU. De borde har lärt sig vid det här laget att det är dödfött att komma med konstruerade eller fabricerade argument när de intervjuar Nigel. Snacka om att ett försök till att kleta ner Nigel enligt ”guilt by association” ett försök som Nigel vänder till att bli en ” assasination by anwer” mot frågeställaren.
  Hur journalister fortfarande försöker dra en massa ren bullshit om EU med Nigel på andra sidan bordet i intervjuer måste numer ses som nån typ av journalistisk kamikaze. Ja harrejaklar ….. floskelslamsorna skvätter åt alla håll när Nigel med vass kniv och yxa omvandlar dem till rykande slarvsylta:
  Se och njut !

  https://www.youtube.com/watch?v=tDGcERcOioA

 18. Kenneth Mikaelsson

  Någon som sett nått om detta i MSM ??

  http://joannenova.com.au/2016/06/great-barrier-reef-scare-exaggerated-threats-says-head-of-gbr-authority/#more-49114

 19. Christopher E

  #18 Kenneth Mikaelsson

  Vem är överraskad? Kul att de fick ta till bilder från Samoa för att visa blekning på Barriärrevet.

  En alarmistisk och konspiratoriskt lagd kommentator förde vidare tramset om mörklagd rapport häromveckan här på KU, minns jag.

 20. Biblio

  Angående naturskyddsföreningen och WWF…
  Så här resonerades det på 70-talet vid hovet, enligt Jan Mårtensons memoarbok Att kyssa ett träd:

  ”Ett annat ämnesområde var kungens program. Handläggningen var när jag tillträdde mycket antikverad.
  (…) Beräffande de ”efterfrågestyrda” programpunkterna blev de föremål för en grundlig prövning. Självfallet accepterades bara seriösa förslag. Mängder av förfrågningar och önskemål kom ju dagligen in till slottet. Många syftade till att utnyttja kungen i olika sammanhang. Ibland framgick det mycket klart, ibland var det skickligt och försåtligt dolt. Det gällde att skilja agnarna från vetet.
  (…) I programuppläggningen gällde det att dels ha substantiella program, dels hålla sig inom de ramar konstitutionen drog upp och undvika politiskt kontroversiella områden. Därför var sakfrågor som miljö, scouting, Världsnaturfonden och naturskydd liksom vetenskap, forskning och industri givna i sammanhanget.” (s. 221- 222)

 21. Kenneth Mikaelsson

  Vad jag hört är att korallen är väldigt känslig för kallt vatten men återhämtar sig ganska kvickt (relativt)
  och att vattnen runt Australien gått in i en kyligare fas och det tar lite tid innan korallen anpassat sig…

 22. Biblio

  Vill påminna om några träffande kommentarer av Jonas N på temat självrättfärdighet…
  Om en aktivists utveckling i 11 steg:
  https://www.klimatupplysningen.se/2008/07/21/fornuftigt-av-fred-goldberg/#comment-6950
  Om godhetsposerande:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/11/02/tamino-och-den-slingrande-ormen/#comment-304637
  Om längtan efter att engagera sig i något hot eller en ”god sak”:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/08/04/vetenskap-ar-inte-politik/#comment-343745
  Om den omogna tron på barnsagomanus:
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/01/15/jag-ar-inte-charlie/#comment-393937

 23. Sören G

  OT
  Sätter nyhetsändningarna i radion likhetstecken mellan orden miljö och klimat. Alltså att dessa ord kan användas synonymt.
  Vid påannonsen till nyheterna i dag sas det att det bl.a skulle handla om att idrottsrörelsens arrangemang skulle genomföras på ett för klimatet hållbart sätt. Men i intervun senare sa pratades det om att idrottsarrangemangen skulle genomföra på ett för miljön hållbart sätt. Det kan ju t.ex innebära att man inte ska skräpa ner vilket man ju kan hålla med om.

 24. Mats G

  Ond vs god.

  Det här är ju inte helt enkelt och det blir filosofi i slutändan.

  Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Gör vad du vill så länge det inte skadar tredje part.

  Några enkla guidelines och du är på en god väg.

  Problemet blir när man börjar organisera, administrera och institutalisera det goda.

  Av princip ger jag inga pengar till välgörenhet. Av två skäl.

  1. Jag betalar skatt. Om man betraktar sociala åtgärder så betalar jag en stor del i vägörenhet via skattesedeln. Ändå vill de ha mer. De borde ställa sig frågan var skattepengarna tar vägen. Typ subventioner till värdelösa energisystem. Korruptionen inom våra myndigheter.

  2. Fler en än gång har det visa sig att den falska fasaden är en front. 90% administration är inte ovanligt.

  Det är huvudskälen men det finns fler.

  Psaltaren 37:29
  De rättfärdiga skola besitta landet och bo däri evinnerligen.

  Vi har ett kristet förflutna och därifrån kommer mycket av våra metaforer och därmed dumheter.

  Vi dom präktiga och rättfärdiga värnar om människor och miljö.

  Därför;

  – Betalar vi frivillig miljöskatt när vi flyger. Flygbolaget planterar träd i Afrika. Om huvudtaget planteras några träd så visare det sig senare att man har motat bort ett antal bönder/boskapsägare från dessa länder för att få plats med träd. Den Afrikanska bonden svälter.

  – Väljer vindkraft och ser till att kärnkraft läggs ned så att balanskraften måste göra med fossila bränslen.

  Var hamnar vi med självutnämnd godhet och skygglappar?

  Var hamnar vi utan lyhördhet och kritikfobi.

  Var hamnar vi med bara ja-säger runt oss.

  Vägen till helvetet går via goda intentioner. Jag ritade just kartan.

  Det finns många som jämför rasbiologi med klimathotet. Konsekvenserna av rasbiologi är värre än klimathotet. Men jag tycker nog att klimathotet är värre på sitt sätt. Helt enkelt för vi vet bättre. Det finns tillgänglig kunskap. Man väljer helt enkelt att ignorera det. Det gör det hela saken värre.

 25. Mats G

  23
  Sören G
  ”Sätter nyhetsändningarna i radion likhetstecken mellan orden miljö och klimat.”

  Inte helt enkelt att svara på. Det vi vet är att nyheterna är idag agenda sättare

  Mönstret är ganska tydligt. Ekot sätter agendan för dagen. Sedan följer resten efter och gör sitt jobb. Just nu är det väl ’damage control’ efter migrationsfiaskot som gäller.

  För att svara på din fråga så blir det att försöka förstå/analysera hur sofistikerad propagandaapparaten är. Det kan röra sig om en felsägning i ditt exempel. Men jag har sätt samma mönster som du. Man sammanblandar gärna miljö och klimat. En negativ miljöhändelse kopplas till klimatförändringar. Obs. att klimatförändringar nämns. Vi skall var tillräckligt tränade numera så vi skall känna att klimatförändringar är något dåligt.

  Mitt personliga svar blir att sammanblandningen är medveten.

 26. Christopher E

  #24 Mats G

  Intressanta funderingar där.

  Jag delar faktiskt din inställning till välgörenhet, som jag ej heller ger till.

  Jag betalar mycket hög skatt. Jag tycker staten ska ägna sig åt (vettigt) bistånd. Det ska inbetalda skattepengar räcka till. Istället slösar sten bort mina skattepengar på trams och nallar dessutom mer och mer på det bistånd vi faktiskt gett. Det kan inte vara mitt problem att lösa den humanitära hjälp våra makthavare stulit från och rädda deras anseende. Samtidigt som allt högre skatter med klimat som ursäkt gräver allt djupare hål i hushållskassan.

  Däremot bidrar jag till att försörja flera familjer i utvecklingsland på mina utlandsresor. En totalt mycket viktig välståndsöverföring sett i global skala. Resor som klimatalarmisterna givetvis också vill stoppa.

 27. Jan-Åke

  Klimataktivisterna tjatar om hur enormt varmt det blivit (en knapp grads återhämtning från Lilla Is, till större delen naturlig)
  Detta om att alla de varmaste åren är under senare år
  Jaha om det nu gradvis blivit en knapp grad varmare sedan mitten av 1800…ja då kan ju liksom inte de varmaste åren ligga i början eller mitten ! Så djävla starkt är inte det argumentet om man väljer att tänka själv.

 28. Peter F

  Om vi stänger in oss i ett rum med jämn temperatur. Skulle Du märka om temperaturen steg med 0,8 grader på ett dygn eller på dryga 130 år ? Givetvis inte. Tror Du att naturen, växter och djur skulle märka det och må dåligt av det globalt sett ? Skulle isarna smälta av det.
  Givetvis inte. Värme ger ju liv om det nu blivit pyttelite varmare. Kyla dödar. AGW-cirkusen är det största bedrägeriet i vår samtida historia.

 29. bom

  Danmark lägger av med vindkraftsutbyggnad off shore till minst 2025!

 30. Gunnar Strandell

  Biblio #22
  Tack för den resan tillbaka i tiden.
  Jag undrar hur det gått senare i livet för dem som lindat in sig i cirkelbevis och ”sanningar” och mött argument och krav på fakta från Jonas N. De kan väl inte alla sugits upp av MSM? 😉

 31. Christopher E

  #29 bom

  Har du någon länk till den uppgiften?

 32. Lasse

  #30
  https://wattsupwiththat.com/2016/06/07/denmark-cancels-all-coastal-wind-farms-delays-new-builds-until-2025/

 33. Hasse

  #31 Här är länken: http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8738739/minister-nye-havvindmoeller-skal-loese-psoproblemet/

 34. Christopher E

  #32, 33 Lasse och Hasse

  Tack!