De gröna jobben minskar i föregångslandet

gröna jobb i Tyskland
Miljöpartiet (Mp) håller kongress och har en lång rad förslag på skattehöjningar som man tror skall sänka den globala temperaturen: Höjd koldioxidskatt, lastbilsskatt, flygskatt och höjd skatt på kärnkraft. Det här leder naturligtvis till höjda tranportkostnader, höjda kostnader på varor som behöver flyttas, dyrare semesterresor, och dyrare el.
Facken i Sverige klagar på dessa förslag och menar att det kommer att leda till färre jobb. Men språkrör från miljöpartiet menar lugnande att med deras storsatsningar på s.k. förnyelsebar energi så kommer vi att få massor med nya gröna jobb istället.
Jag tror inte det.
Tyskland är väl det land i världen som hoppats allra mest på gröna jobb genom sin satsning på s.k. förnyelsebar energi, på bio-, vind- och solkraft. I en nyligen utkommen rapport (Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland im Jahr 2013) från departementet för ekonomi och energi så gör man tummen ned för denna satsning.
Endast 0,86% av den tyska arbetskraften är sysselsatt inom denna sektor – trots att man satsade 20 miljarder bara under 2013. Vidare säger rapporten att det inte kommer att bli fler jobb där eftersom regeringen inte har råd att subventionera den ohållbara energiproduktionen ännu mer utan snarare kommer att få skära ned i framtiden. Hela 70% av de gröna jobben är helt beroende av fortsatta statliga subventioner.
Man kan ju också fråga sig hur många andra jobb som har försvunnit på grund av att så mycket skattesubventioner har tagits från skattebetalarnas fickor? Om detta görs det också en utredning. Regeringen Merkel vill dock skjuta på publiceringen av den utredningen till hösten. (Från andra länder, t.ex. Spanien och Italien, så vet vi att varje grönt jobb där kostat mellan två och fem jobb inom andra sektorer.)
gökungen
Källor: Die Welt, på engelska här.
Det går snabbt utför nu för det tyska experimentet (Eneregiewende) med förnyelsebart och gröna jobb. Antalet anställda inom solcellsindustrin föll med hela 50% under 2013. Alla optimistiska förutsägelser som gjordes för bara ett par år sedan om en kommande boom inom denna sektor har fallit platt till marken.
Och samtidigt skall tyskarna alltså avveckla sin kärnkraft i förtid vilket kommer att kosta ytterligare en rejäl slant.
Det är det gröna klimatvansinnets konsekvenser som vi nu kan bevittna. Är det alltså den här framtiden som Mp vill åstadkomma även för Sverige?
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pekke

  Ja du Ingemar, sådana nyheter får vi sällan se i svenska media och om de dyker upp så är det oftast i nån kort undangömd notis.
  OT.
  Lite badbilder från Minnesota.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2641861/Ice-weather-Sunbathers-flock-banks-Lake-Superior-despite-FROZEN.html

 2. lennart bengtsson

  Att den sk gröna omställningen inte producerar mer meningsfull sysselsättning framgår tydligt av den bittra erfarenhet som flera europeiska länder redan gjort och som blir mer och mer uppenbart nu också i Tyskland. Det är ännu viktigare att framhäva att en felaktig allokering av centrala ekonomiska och personella resurser framdrivet av ideologiska skäl förhindrar att resurserna använts för sådant som verkligen är angeläget för Sverige som att modernisera och rusta upp sin tillverknings- och tjänstesektor liksom sin alltmer dåliga utbildning och usla infrastruktur. Att det svenska miljöpartiet är i färd med att driva fram en destruktion av den svenska energisektorn förefaller uppenbart. Detta skulle kunna accepteras om det rörde sig om en ”creative destruction” i Joseph Schumpeters mening. Detta förefaller dock inte vara fallet utan snarare en återgång till ett slags ”lyckligt” 1800-tals samhälle med enda skillnaden att det skall vara feministiskt och inte paternalistisk. Denna skillnad skulle enligt miljöpartiets uppfattning som genom ett trollslag eliminera alla de nackdelar som det gamla 1800-tals samhället hade. Att föra fram rationella skäl till dagens miljöpolitiker har hittills haft ringa verkan. De är i likhet med klimataktivister troende. Att Sverige redan har gjort det mesta som behöver göras på energiområdet ignoreras. Det är faktiskt så att det som behöver göras mer (som minskade utsläpp för transporter) kommer att hända i sin naturliga takt och det faktiskt nu är upp till andra länder att minska sina fossila utsläpp.
  Huruvida väljarkåren tar sitt förnuft till fånga i tid för septembervalet ( majoriteten är varken intresserade eller begriper vad energifrågan handlar om) är oklart så det är helt klart en stor risk att resultatet av valet blir en på sikt ekonomisk katastrof för landet. Det traditionella socialdemokratin brukar stå emot dylikt strunt men det är osäkert om de ansvarsfulla och förnuftiga personer som finns kvar i partiet har kraft och uthållighet att stå emot alla gröna illusioner. Det är ingen tvekan att årets val blir ett ödesval.
  LennartB

 3. Bim

  Ja, Ingemar.
  Man kan ju förstå att miljöpartiet vill sänka rösträttsåldern till 16 år. De vill naturligtvis ha en lättmanipulerad väljarkår.

 4. Mats S

  http://gd.se/ledare/1.7139038-falsk-som-ett-tyst-hav

 5. Kenneth Mikaelsson

  Jo det är ju knepigt att förstå hur de tänker lösa problemen.. Ett redan hårt beskattat folk ska alltså fås att ändra sig med mera skatter, jag tycker 70% är nog. Visserligen är vi inte i topp på skatteligan nu, vi va det inte så länge sedan med en topp notering på 74% i skatt..
  Nä MP vill nog att bara noblessen ska ha råd att transportera sig. och de kan ju bara glömma att deras barn får uppleva en framtid när de får äta sig mätta. Fast det har väll miljö talibanerna inte tänkt på..
  sen när alla från landsbyggden kommer till ”stan” för att det inte går att livnära sig i obyggden pga av förhöga transportkostnader, tror miljömupparna att vi ska vara glada och dansa runt i ring då? ta då och ta en tripp till en favela och se hur trevligt det är… gettona vi har idag är nog rena idyller mot va vi har att vänta.. Som jag sagt MP är nog ett av de mest människofientliga partier i modärn tid..

 6. LBt

  Förnekelsens propaganda. dvs den propaganda som inte kan erkänna sig till att det osäkra kunskapsläget motiverar medvetna utsläppsbegränsande åtgärder, är direkt kontraproduktiv, den ger bara dem ni kallar klimataktivister en surfvåg där man tom kan knuffa in avvecklad kärnkraft i samma debatt som mer sol, vind och vatten.
  Men Ingemar N:s inlägg platsar bland vad man kan kalla energipolitik och det borde ”Klimatupplysningen” ägna mer tid åt.

 7. pekke

  MP: 2 reaktorer skall bort under nästa mandatperiod och Sverige skall 2030 vara helt förnyelsebart.
  http://www.svd.se/nyheter/valet2014/mp-tva-karnkraftsreaktorer-ska-stangas_3617056.svd
  Hoppas verkligen att folk begriper vad MP:s idéer kommer att kosta i jobb och välstånd.

 8. Helge

  Tänk om bara hälften av alla miljarder till sk gröna satsningar lagts på järnväg, utveckling av skogsindustri, gen IV kärnkraft, skola, äldreboende, bredband. Så hade vi alla varit rikare, känt framtidshopp och haft en bättre miljö.

 9. JHE

  Ingemar Nordin
  Man ska inte överdriva kostnaderna för en förtida avveckling av kärnkraften. De sista 10-15 åren en reaktor är i drift så är drifts- och underhållskostnaderna nästan lika stora som intäkterna. Vattenfall beslutade förra året att avbryta planeringen för en uppgradering av Ringhals 1 och 2 för att förlänga livslängden från 50 till 60 år. Motiveringen var att elproduktionen från ett nybyggt kraftverk ger billigare energi än vad det skulle vara från de slitna reaktorerna R1 och R2.
  Vattenfall har också beslutat att skjuta upp effektuppgraderingarna på Forsmarksreaktorerna tills vidare. Det beror på att uppgraderingar som utförts på R3 blev betydligt dyrare än beräknat. Nu pågår effektuppgraderingen på R4. Med att ta tillvara erfarenheter från R3 hoppas de på att kostnaden blir betydligt lägre för R4.

 10. Ann LH

  Det kan inte sägas ofta nog: MP är på god väg att genomföra just sustainable development i sin ursprungliga innebörd från 1971.
  I-världen i väst ska till synes under obegränsad tid betala tillbaka till G77 länderna för sitt tidiga välstånd. Detta sker på flera fronter framför allt genom diverse miljörestriktioner tex utsläppsbegränsningar a la Kyotoprotokollet som inte belastar övriga världen och en strid ström av utvecklingsfonder var och en med en strid ström av resurser från de en gång rika i väst. Omställning till ”det gröna” dvs nedmontering av industrisamhället i väst hör naturligtvis hit liksom vetenskapsaktivisterna med frihet att lämna den traditionella vetenskapen när den goda saken så kräver.
  MP bör ses som rakt nedstigande ättlingar till Malthus, Prebisch, Barbara Ward, Gro H. Brundtland och naturligtvis M. Strong.

 11. bom

  I min valkrets EUvalet blev mp största parti med 24,3% och Fi med 5,2% lika stort som sd. Såssarna fick 5,8% och moderaterna 21,3% tätt följt av det oliberala Folkpartiet med 19%. valdeltagandet var 68%. Slutsats jag är omgiven av totala idioter – enda trösten är att v landade på 3,5%. Arma land! Tre stollar röstade på Djurens parti! Jag vet bara om en journalist här – min arbetslöse frilansgranne. Han har nu slutat köpa sina morötter levererade veckovis med Mercedes Sprinter direkt från ekogröntfirman på Ekerö. 🙂

 12. Joakim a

  Undrar om alliansen törs ta denna chans och locka tillbaka de förlorade väljarna med lite fakta vad löntagaren kommer att få betala.
  Förra gången dök s.mp.v när bensinskatten skulle höjas.
  Tänk om Alliansen skulle våga kräva följande svar:
  Hur mycket skall bensin och dieselskatten höjas.
  Hur mycket skall elpriset höjas.
  Hur mycket mer skatt skall flyget betala.
  Vilka städer ska få dessa förhatliga biltullar.
  Men Alliansen törs förstås inte stöta sig med den gröna journalistkåren.
  Det är ju f-n att man måste rösta på stollarna i SD för att visa missnöjet.

 13. Kenneth Mikaelsson

  Håller med dig Joakim.. världen är bra sne när SD med sina nasse rötter är det mest förnuftiga..
  skulle tippa på att farfar ligger och roterar i sin grav över stolligheterna…

 14. Thorsten Bergqvist

  Visst är det synd att ideologier som upphöjs till religioner inte klarar verkligheten.
  Inget av de länder som provat t ex kommunismen har lyckat speciellt väl i jämförelse med andra. Inte heller de som tvärt om utsett religionen till ideologi.

 15. BjörnT

  Här finns ett initierat inlägg om Energiewände. Det tar upp problemen utan infantil pajkastning och pekar framför allt ut det strategiska misstaget att samtidigt avveckla kärnkraften (något jag påpekat länge).
  Avslutningsorden lyder:
  In any case, a fundamental rethinking appears necessary to maintain the impetus of the Energiewende.
  It is worth remembering what has already been accomplished. The original EEG goal envisioned in 2000 of achieving 12.5% renewable electricity supplies in Germany by 2012 has already been exceeded twofold for non-hydro sources. Resulting mass production has significantly lowered equipment costs and promoted global technological deployment. Over half of renewable energy installations in Germany are now being realized below grid parity, rendering the EEG superfluous in the near future.
  In short, Germany’s energy transition constitutes a historic contribution to renewable energy development. Rather than being discouraged by regional setbacks, Germany should make every possible effort to make it succeed as a nationally coherent strategy.
  http://www.energypost.eu/energiewende-doomed/

 16. Olav Gjelten

  Ändå något positivt i att det finns fackliga organisationer som vågar gå mot Miljöpartiet.
  Vid närmare kontroll visade det sig emellertid at det fackliga motståndet endast gällde jobben.
  At MP:s politik leder till sänkt levnadsstandard och ett fattigare samhälle har tydligen de fackliga organisationerna heller inget emot.

 17. Lasse

  Elkostnaderna inom EU visar på de länder som satsar på förnyelsebart:
  http://energimarknadsbyran.se/Documents/Prisstatistik/Konsumentpriser%20p%C3%A5%20el%20i%20Europa.pdf?epslanguage=sv
  Tyskland , Danmark, Italien och Malta ligger i topp.
  Hur det blir när Tyskland släcker ner kärnkraften kan man ana.

 18. Leif Ahrgren

  Ja, du Bim, tror säkert att MP vill ha tillgång en ännu större lättmanipulerad ung skara. Tror dock att det finns ytterligare en dold agenda: Barnrumpan Fridolin vill sänka rösträttsåldern till 16 för att han skall få vara med och rösta.

 19. Ingemar Nordin

  Björn T #14,
  Visst, vi kan den där visan: Betala först … sen skall ni få se på finfina grejer!
  Det är bara det att vi tvingats betala för s.k. förnyelsebar energi på olika sätt sedan 1980 och det är knappast denna energi som håller landet flytande.
  Tyvärr, låter ditt länkade inlägg mest som ett försäljningstrick av känt märke.

 20. Ingemar Nordin

  Här är en artikel från ett annat ”föregångsland” inom den förnyelsebara energisektorn:
  ”… the figures that are now assessed by the government are astronomical indeed. The subsidies that are going to flow into green energy projects on the Iberian Peninsula amount to a staggering 200 billion euros. Approximately 56 billion euros have already been paid out. The lion’s share of this sum went into rather generous feed-in tariffs for wind and solar energy which, since 1995, have attracted numerous investors from both home and abroad.
  The remaining 143 billion euros are due to be paid out in the next 20 years for green energy projects that have already been connected to the grid, foremost for solar farms.”
  Spanien balanserar redan på ruinens brant. Men lovat är lovat tycker investerarna som lockats att lägga pengar på Spansk solkraft. Så nu stämmer man landet om de inte fortsätter att betala.
  ”If the investors win their case, Spain can expect claims for damages amounting to billions of euros. In such a case, the further expansion of renewable energy in Spain would then come to end end at once.”
  http://www.thegwpf.org/spanish-lesson-for-obama-green-energy-transition-unaffordable-may-crash-soon/

 21. BjörnT

  Jaa du Ingemar. Sverige och Tyskland har satsat hårt på förnyelsebar energi-och elektricitetsproduktion. Och ekonomiskt sett bland jämförbara länder har resultatet varit för Sverige och Tyskland?
  Enklast att besvara sådan domedagspredikanter som du är att göra som liknande svartmålare i t.ex. mobilstrålningsbranschen och hjärntumörmånglarna. Och ökningen av mängden hjärncancertumörerde senaste 25 åren har varit?
  Fakta slår fantasi.
  Men du och din doa-kör kan ju fortsätta att tro att t.ex. Maltas höga elpriser beror på deras ganska kraftlösa satsning på förnybart och inte på att i stort sett all el produceras med importerad petroleum. fakta är ju ointressant.
  Och aporopå fakta visar ju din trådstart på en imponerande tillväxt av jobb i den förnybara sektorn även om du naturligtvis tolkar den på annat sätt.

 22. sibbe

  Och enligt EIKE http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/das-ende-des-gruenen-jobwunders-das-es-nie-gab/ so är även den här rapporten fejkad. De har beräknad att det är mindre än 15 % av de av påstådda arbetstagare inom den förnybara sektorn som det finns i vekligheten. Till en kostnad av 50 miljarder i året…

 23. BjörnT

  Ingemar Nordin #19.
  Spanien återhämtar sig: http://www.rte.ie/news/business/2014/0529/620335-spain-economy/
  Problemen åstadkoms av den sanslösa byggnadsboomen påeldad av en kreditmarknad utom kontroll. Ett tag byggdes det mer i Spanien än i resten av EU tillsammans.
  Nu återhämtar sig Spanien, trots eller kanske tack vare (till del), sin satsning på förnybart.
  Trots allt hamnar subsidierna i spanska fickor och smugglas knappast till skumma off shore konton och i Spanien lära pengarna göra mer nytta än om man köpte petroleumprodukterna från petro-diktaturer.

 24. Björn

  Vad är det för hjärnor som tror att höjda skatter kan påverka klimatet? Åtminstone har man lyckats samla de flesta av dessa hjärnor i Miljöpartiet. Gemensamt för dem är okunnighet om naturkrafterna, men märkligt nog så är det precis dessa som de inriktar sig på. Deras totala okunskap ersätts med en ideell föreställning om, att bara man har en tro, så löser sig allt. Kan man inte begära av ett parti att de har en intern support med högre kunskaper inom de områden som politiken riktar sig mot? I klimatfrågan är Miljöpartiet åtminstone nere på en infantil nivå, som borde få alla andra att omvärdera kunskapsbegreppet.

 25. lennart bengtssonl

  *24
  Vi är eniga i mer än vad Du tror, inte minst vad Du har skrivit ovan. MP har redan radikalt omvärderat kunskapsbegreppet. Priset tar väl MP-kvinnan från Vingåker som trodde att det fanns en hemlig planet som gömde sig bakom solen och att folket på jorden systematiskt förgiftas av ”kemistrimmorna” från jetplanen
  Lennart

 26. Det är klart, om man inte räknar (eller inte kan räkna) konstnaderna för energiproduktion, om man inte vet vad saker kostar,eller tar med alla kostnader, och heller inte vet i vilken kolumn de olika posterna hör hemma i, då kan man komma fram till (och hävda) i stort sett vad som helst. Vilket det ju finns närmast obegränsat med exempel på när någon ny görn’ satsning’ eller ’investering’ för framtiden skall ’räknas hem’ och visa sig vara ’ren samhällsvinst’.
  Men iom att verkligheten inte (alls) är beskaffad såsom dessa drömmares utopiska föresällningar går det precis som det alltid gör: Gigantiska förluster, obefintlig nytta, försämrade samhällsfunktioner, fler byråkrater, och pengarna hamnar konsekvent i fel fickor, vilket (så länge det pågår) bara ökar antalet ’fel fickor’ och drivkrafterna att inte leverera ngn nytta för pengarna …
  Att dessa drömmare aldrig lär sig kanske är självskrivet. Men att övriga går på sådant gång på gång är kanske mer förvånanden …

 27. J.L

  #9 JHE
  Effekthöjningen på Forsmarks tre reaktorer är inte uppskjuten. F2 har redan effekthöjts och har kört provdrift senaste året. F1 är effekthöjd men har inte tillåtelse att leverera ut högre effekt på nätet på grund av teoretiska spänningsspikar som kan uppstå. P.g.a. detta kommer inte F3 heller få leverera högre effekt och därför har dess effekthöjning skalats ner.

 28. Peter Stilbs

  Lennart #24 – konceptet med den hemliga planeten som gömmer sig bortom Solen förekommer i minst 2 filmer, dels Lars von Trier’s ”Melancholia” http://www.imdb.com/title/tt1527186/ och i ”Doppelgänger” http://www.imdb.com/title/tt0064519/ med bl.a. Herbert Lom (mer känd i rollen som Inspector Clouseou’s chef i Pink Panther-filmerna).
  Vingåkersdamen kanske är en Sci-Fi-fantast?

 29. Sten Kaijser

  En liten kuriositet om den dolda planeten. I den pythagoreiska kosmologin, den som lanserade idén om ”sfärernas harmoni” fanns detockså en osynlig ”motjord”.
  Intet är nytt under solen.

 30. Gunnar Strandell

  Sten Kaijser #29
  I sammanhanget ska vi kanske inte glömma bort den kosmologi Hannes Alfvén och Oskar Klein förordade 1963 och som beskrivs i boken ”Världen – Spegelvärlden”.
  Hannes Alfvén blev ju också en populär i referens för kärnkraftsmotståndet sedan tagit ställning mot kärnkraft.

 31. Jarek

  ”MP: 2 reaktorer skall bort under nästa mandatperiod och Sverige skall 2030 vara helt förnyelsebart.”
  De menar snarare att Sverige skall vara färdigt för återvinning.
  #9: ”Man ska inte överdriva kostnaderna för en förtida avveckling av kärnkraften. ”
  Blandar du inte äpple och bananer lite. Avveckling av kärnkraften innebär inte bara att man låter verk självdö. Det innebär också att man förnekar landet ett energislag, som du själv dessutom säger erbjuder mer ekonomiska lösningar i form av nybygge snarare än inkrementella uppgraderingar eller livstidsförlängningar. Om det så vore att att uppgraderingar är olönsamma så är ju problemet med hela frågan att den politiska miljön i landet har gjort nybyggnation otänkbar.

 32. sl

  Frågan om kärnkraften gäller ju behovet av att bygga nya kärnkraftverk, först med nya startklara kan man lägga ner gamla. Både tyskar och svenskar har en tendens att göra som överheten säger, det finns många som inte tänker själva; det tyska vansinnesexperimentet kan lätt spilla in över Sverige. Valet i höst är ett ödesval; med mp i Rosenbad kan otäcka scenarios sjösättas medan Löfvén och LO lamt står och tittar på. Sverige är ett industriland, därav levnadsstandarden, men inte så många jobbar med tillverkning längre.
  Inga kärnkraftverk ska läggas ner!
  Nya kärnkraftverk ska projekteras, i Forsmark, Oskarshamn, Ringhals och Barsebäck.
  Power to the people!

 33. sl

  Jag glömde den uppenbara; vem är det som är föregångslandet i ett historiskt sammanhang? Vem tog utifrån sina naturresurser ett helhetsgrepp, lånade pengar, investerade i vattenkraft och järnväg och gjorde via offentliga investeringar lågt elpris åt företag och folk till en konkurrensfördel i ett kallt land med långa transporter? Vem har gjort rätt förr om åren?
  Vi , vi är det gamla föregångslandet. Vi visade de andra hur man gör. Sen dök miljömupparna upp och började blanda bort korten. Tyskland är inget föregångsland, de beundrar oss, inte tvärtom.

 34. Göd inte nättrollet BjörnT! Han vet mycket väl att Energieelände till stora delar handlade om att avveckla kärnkraft och försöka ersätta den med solpaneler och vindkraftverk. Vilket naturligtvis inte går, om man vill ha någorlunda kontinuerliga elleveranser. I stället blir det framför allt kolkraft som ersätter kärnkraften. Samtidigt som de enorma kostnaderna för sol och vind får betalas av elkonsumenterna.
  Det enda som realistiskt kan ersätta gamla svenska kärnreaktorer till acceptabelt pris och acceptabelt låg miljöpåverkan, är nya och moderna kärnreaktorer.
  Det som framför allt skiljer riktiga och falska miljövänner är synen på kärn- och vindkraft. Riktiga miljövänner accepterar kärnkraft som nödvändig för lång tid framöver och avskyr vindkraft. Falska miljövänner vill snabbavveckla kärnkraften och bygga ut vindkraften.
  Vindkraftsanhängarna har börjat ljuga om att ny vindkraft är billigare än ny kärnkraft, har jag sett i flera insändare och debattinlägg. Ger de några referenser alls, är det till några suspekta undersökningar gjorda av kärnkraftshatare och vindkraftsanhängare. Seriösa undersökningar, till exempel av IEA, brittiska vetenskapsakademien och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, visar tvärtom att kärnkraft är billigare än vindkraft. Vilket egentligen är självklart. Vindkraft kräver mycket mer material än kärnkraft för att kunna producera en viss mängd el. Vindkraften kräver reglerkraft för nästan 100 % av installerad effekt och självklart är det dyrare att bygga upp två parallella produktionssystem jämfört med att bygga ett.

 35. BjörnT

  Om Lars Kamel är intresserad av fakta, om Tysk energianvändning, kan han kolla på slide 6: http://www.ise.fraunhofer.de/en/downloads-englisch/pdf-files-englisch/news/electricity-production-from-solar-and-wind-in-germany-in-2013.pdf
  Kol ersätter gas och det är av ekonomiska skäl. Kärnkraften avvecklas i långsam takt och bortfallet täcks gott och väl av sol och vind.
  Kostnaderna för sol och vind må vara höga men pengarna stannar i landet och sprids ut bland många producenter.

 36. Håkan Bergman

  Ny sågning av tysk klimatpolitik i Faz.
  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/bundesregierung-interpretiert-klimabericht-um-12967222.html