Dansgaard-Oeschger-händelser

De klimathotstroende aktivisternas världsbild går inte ihop med verkligheten. I stället för att ändra sin världsbild, hittar de på. På sätt och vis är det begripligt. Om de skulle ändra sin världsbild, måste de också ändra åsikter om klimathotet. Ändra åsikt är svårt och något människor ofta försöker undvika i det längsta.

Ett av aktivisternas påhitt är att klimatförändringarna i modern tid, från 1800-talet eller kanske senare, går fortare än vad som har skett tidigare. Det värsta jag har sett i den vägen, är påståendet att de moderna klimatförändringarna går tusen (!) gånger snabbare än vad som har skett tidigare. Det kan inte gärna kallas något annat än en absurd lögn, som egentligen ingen borde kunna tro på. Men många klimathotstroende aktivister verkar tro på den.

Klimatförändringarna i modern tid har inneburit att världen har blivit lite mer än en grad varmare på 140-150 år. Det handlar alltså om nästan en grad per 100 år. Om det är tusen gånger snabbare än tidigare, skulle tidigare globala uppvärmningar alltså har hållit sig under en grad per 100000 (ett hundra tusen) år. 100000 år är också den ungefärliga tiden för de längsta istiderna. Alla som har hört talas om istider, borde också begripa att det handlar om större globala temperaturförändringar än en grad. Dessutom går övergången från istid till varmare klimat betydligt snabbare än de 100000 åren.

På tal om istider, så har de lämnat spår över hela världen. Där inlandsisarna har legat tjocka och sedan försvunnit, finns spår efter den isen. På andra ställen har temperaturförändringarna lämnat spår.

Jag börjar med ett diagram som visar data de flesta nog känner igen:

GISP2_Temperaturer

Det är temperaturdata från projektet GISP2, som gick ut på att borra sig ner i isen i det inre av Grönland. För att vara en temperaturrekonstruktion som sträcker sig så långt tillbaka i tiden, har den ganska bra tidsupplösning. Vi kan se att det började att snabbt bli varmare för ungefär 12000 år sedan, och att den senaste istiden var över för cirka 10000 år sedan. Efter det, har det faktiskt blivit kallare, om än inte monotont. Men trenden är nedåt.

I och för sig slutar dessa data i mitten av 1800-talet och världen har blivit varmare sedan dess, men för Grönland är det en bit kvar innan det är lika varmt som de varmaste åren de senaste 10000 åren.

Vi kan också se att det inre av Grönland har en årsmedeltemperatur på under -30 °C. Ändå finns det folk som tycks tro att isen där snart ska börja smälta snabbt. Inga klimatmodeller har spått så stor uppvärmning i det inre av Grönland, vad jag vet. Det förefaller också osannolikt att naturlagarna ska ändras, så att is börjar att smälta vid några tiotals minusgrader.

Tittar vi den långa perioden då det var kallt, ser vi att det inte alls var lika kallt hela tiden. Ja, diagrammet är en av många indikationer på att väder och klimat faktiskt varierar mer när världen är kall än när den är varm. Vilket inte hindrar de klimathotstroende aktivisterna från att jämt och ständigt hävda att global uppvärmning leder till instabilare väder och fler extrema väderhändelser.

Dessa snabba temperatursvängningar när det var kallt på Grönland, kallas Dansgaard-Oeschger-händelser, efter de två forskare som var med att upptäcka och analysera svängningarna.

Tittar vi, och forskare, ännu närmare på dessa svängningar, märks det att temperaturökningarna går snabbare än de därefter följande avkylningarna. Uppvärmningen går snabbt, medan avkylning tar avsevärt längre tid. Jag har valt att titta närmare på inledningarna av tre av dessa händelser:

GISP2_45600_45200

GISP2_38700_38300

GISP2_14900_14500

Vi kan se att det i samtliga dessa fall handlar om att det inre av Grönland blev mer än 10 °C varmare på mindre än 300 år. Det är definitivt snabbare än någon uppvärmning av Grönland i modern tid. Det finns några orter på Grönland med temperaturmätningar som började på 1800-talet, bland annat en vid södra kusten med både ett danskt namn och ett namn på ursprungsbefolkningens språk (data från Climate Explorer):

Årsmedel_GodthabNuuk_1866_2019

Här handlar det visserligen om svängningar på några grader på några få år, men det är då upp och ned. Sedan 1870-talet verkar det ha blivit ungefär två grader varmare och sedan 1930-talet är det tveksamt om det har blivit varmare alls. Det handlar verkligen inte om att det har gått tusen gånger snabbare än tidigare. Tidigare har det gått i en takt på över 10 °C på mindre än 300 år. För att det då ens ska kunna ha gått lika snabbt som tidigare, borde vi ha sett en uppvärmning på mer än 5 °C sedan mätseriens början.

Dansgaard-Oeschger-händelserna upptäckts först i data från just Grönland. Senare har deras effekter hittats i data från många platser i världen. De var globala fenomen, och inte bara lokala för Arktis eller Grönland. Hur skulle ens en snabb temperaturförändring på mer än 10 °C på Grönland kunna ske obemärkt för resten av världen?

Det finns mer att läsa om dessa händelser på nätet. Till exempel har NOAA, USA:s motsvarighet till SMHI, en sammanfattande sida, där det också finns referenser till studier som visar att spår av dessa händelser har hittats på flera olika ställen på jordytan.

På Judith Currys blogg, har någon som heter Javier skrivit ett inlägg om just Dansgaard-Oeschger-händelser. Bland annat med konstaterandet att koldioxid inte hade något med de svängningarna att göra.

Släkt med Dansgaard-Oeschger-händelserna, är Heinrich-händelser. De sistnämnda innebär att stora isberg vissa perioder har brutits loss från inlandsisen i Nordamerika och rört sig långt söderut innan de har smält. På vägen har de släppt ifrån sig material som de tog med sig från land, material som hamnade på havsbotten på vägen.

Dansgaard-Oeschger-händelserna visar i alla fall tydligt att de klimathotstroende har totalt fel när de hävdar att den moderna uppvärmningen går snabbare än någon naturlig uppvärmning tidigare. Förresten är det inte på något sätt bevisat att den moderna värmeperioden har något annat än naturliga orsaker.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Lars Kamél.
  Besöker ofta Arktis via webben och slås av den stabila normaltemperaturen med plötsliga utbrott uppåt.
  Dessa förklaras av fuktig luft som förs in med väderrörelser. I år har dessa uteblivit till stor del och vi ser idag rekordkyla däruppe: http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php
  D-O händelser:
  Ser att det rör sig om långa perioder. Men det finns även kort periodicitet som måste förklaras.
  Strömmarna spelar nog in.
  Spännande att rota i för den som inte helt litar på CO2 som förklaringsmodell.
  Men varför anstränga sig-hellre fråga en ungdom eller en kulturreporter på kvällstidningen! De vet ju!

 2. Ann lh

  Tack Lars! Svart på vitt, ännu en myt avfärdad.
  Tänker också på Singer’s Unstoppable Global Warming – Every 1,500 years där han i förordet tackar alla högkvalificerade forskare, som har dokumenterat indicier från denna cykel över hela jorden. De har gjort det genom att klättra i höga berg och på stora glaciärer, segla i kalla hav, grävt efter pollen och mänskliga lämningar i avlägsna områden – för att bidra till förståelse för planetens klimatförändringar. Allt detta utan någon uppmuntran från press och allmänhet. Och! Alldeles för ofta arbetade de under fiendskap från kollegorna bland klimatmodellerarna, vilka arbetade för att ”sälja” CO2.
  Han nämner sedan W. Dansgaard, H. Oeschger och C. Lorius som tillsammans fick miljövetenskapens nobelpris, Tylerpriset, 1996 även om motiveringen för priset varken nämnde denna klimatcykel eller dess möjlighet att bedöma framtida klimatförändringar. Allmänheten har hållits omedveten om att denna cykel erbjuder den enda förklaringen till den moderna uppvärmningen, som baseras på fysikaliska bevis. ( Fritt efter Singer’s förord från 2007)
  Just när Singer’s bok kom ut sökte jag ivrigt efter överkomlig litteratur i klimatfrågan och minns hur förordet grep tag, sedan blev det nästan svårt att slita sig från boken, som fortfarande betyder oerhört mycket.

 3. Rolf Mellberg

  Stort tack Lars att du tog upp denna ytterst intressanta och viktiga frågeställning.

  Men du diskuterar inte orsakerna till dessa oerhört dramatiska svängningar och det må vara dig förlåtet då jag antar att forskningen befinner sig extremt långt från ”science is settled! 🙂

  Jag skulle därför gärna vilja att detta inlägg fick en uppföljare av dig – eller av någon annan kunnig skribent här.

  Därför kommer här lite tankar som jag hoppas på att få respons på:

  Min favorit-teori till att istiderna tar slut (efter 4-5 av de ”kortare” milankovic-cyklerna) är att sand- och damm-stormar plötsligt smutsar ner is-täcken så att aldebo-tipping-point nås. Detta kan man läsa om i mitt tidigare inlägg, se länken nedan. Samma mekanism borde kunna få även dessa kortvarigare värmetoppar att äga rum tänker jag.

  Eller vilka andra hypoteser finns?

  En sak man bör ha klart för sig är att även om temperaturstregringen är global så är den mycket mindre på Antarktis än på Grönland. Dessutom har jag sett att det finns en några hundra år ”fasförskjutning”, jag vill minnas att Antarktisk släpar efter Grönlands uppvärmning. Är det kanske ett tecken på att havsströmmar spelar en viktig roll?

  En annan sak jag vill ta upp är att vid ett tillfälle, vid inträdet till Younger Dryas (12.800 år sen) verkar även avkylningen vara något som är extra intressant. Det var ju vid den tiden isranden gjorde halt tvärs över skandinavien i ca 1000 år, t ex tvärs igenom här i Östergötland. Här har vi ju den spektakulära ”Younger Dryas Impact Hypotesis,” som menar att en komet – vilken splittrades men som med sin största klump drabbade trakten kring de stora nordamerikanska sjöarna – fick många dramatiska följder. Här pågår ju en ca 12 lång vetenskaplig strid som det blir mycket intressant att följa.

 4. Rolf Mellberg

  #3 mig själv.

  Oj jag glömde länken till mitt eget inlägg:
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/03/26/smutsig-luft-tipping-points-och-klimatkanslighet/

 5. Rolf Mellberg

  Jag sökte lätt som en plätt på ”Dansgaard-Oeschger event dust” och hittade en verkligt intressant rapport, fyra månader färsk.

  Där får man veta att dagens klimatmodeller måste kalibreras mot dessa händelser för att vara trovärdiga men om man inte känner till mekaniskmerna för dessa händelser så är modellerna inte att lita på !!!!!
  Rapporten menar att man kan utläsa i Grönlands islager att ”dust” spelar en väsentligt roll.

  Klipp ur rapporten:
  ——
  The Dansgaard‐Oeschger events of the last glacial period are the most significant abrupt, large‐scale climate changes known. Although they occurred during different climatic background conditions, they are invaluable for benchmarking climate models used to predict anthropogenic climate change and for better understanding tipping points. Changes in ocean circulation are believed to bring about the large temperature contrasts. Climate models can reproduce such changes, but it is not agreed on whether these should be driven by self‐sustained oscillations of the ocean, or excitations out of one climate regime to another by random perturbations of the atmosphere or ice sheets, among other things. Here, Greenland ice core data are used to constrain the scenarios. It is shown that the transitions can be predicted from gradual trends in dust records, which is in contrast to the latter hypothesis of random perturbations.
  —–
  Här kommer länken:
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019GL085133

 6. Mats Kälvemark

  Stort tack Lars för ett intressant inlägg.
  Det verkar finnas tydliga koppliingar mellan temperaturen på Grönland och North Atlantic Oscillation (NAO) och Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO).
  http://web.gps.caltech.edu/~kfl/paper/Zhou2016.pdf
  https://wattsupwiththat.com/2018/09/18/woods-hole-greenland-ice-melt-linked-to-the-natural-amo-cycle/

 7. jensen

  Lars K samt Rolf M.
  Mycket intressant ämne, perspektiv och reflexioner.
  Jag har alltid funderat över avgränsningen av Holocen. Start 10 000 before present eller 15 000 B.P.
  D.v.s. skall man inbegripa uppvärmningen till avkylningen före Yngre Dryas till Holocen eller ej.
  Länkar även diagram av Holocen, från GRIP,där det framgår att den mer markanta avkylningen sedan 3 000 år är korrelerande till negativ Insolation 65 NH. Kausalt ?
  En andra orsak till Yngre Dryas är f.ö. avsmältning och därefter förlust av invallningen av enorma rester efter Ismassorna över Nordamerika. Bromsande av ” Golfströmmen” ?

  https://principia-scientific.org/watching-weather-waves-but-missing-climate-tides-2/

 8. Rolf Mellberg

  #7 Jensen

  Vad som hände runt Younger Dryas är oerhört viktigt att få klarhet i. Tidpunkten för Holocenes inledning ser jag som högst seundärt. Att de mekanismer som gav sig tillkänna innan dess (Daansgard-Oeschger) hade fortfarande verkan är ju fullkomligt självklart, men fanns det fler?

  Man har i flera decennier sökt med ”ljus och lykta” efter bevis från plötsliga kollapser av is-smält-sjöar för att försöka förklara att golfströmen plötsligt stoppade upp. DET HAR INTE LYCKATS!!! Om det i stället var så att en komet brast i bitar och drabbade planeten innebär det att planeten och klimatet klarar mycket tuffare ”käftsmällar” än vad dagens klimatvetenskap rimligen räknar med. Detta är bakgrunden till att jag finner YDIH synnerligen intressant. Men det är också självklart att det säkert finns ett mycket stort motstånd mot en sådan drastiskt ny hypotes oavsett dess sanningshalt.

  Här kommer en film som självklart måste ses som spekulativ. Den lyfter även att en ”apokalyptisk” händelse som denna kan mycket väl leva kvar i våra kulturers ”dimhöljda” forntida berättelser.

  FIlmen är i vart fall mycket underhållande, och det finns många flera filmer att se på:
  https://www.youtube.com/watch?v=023_HrRc_TA&t=105s

 9. jensen

  Lars, Rolf;
  En intressant perspektiv-klargörelse är att lägga in tidpunkten från ett fynd av trädformig björk, på Andöja i Norge ( i höjd med Sveriges Riksgräns ) i diagrammet GISP 2. Fynd av Leif Kullman. Björken växte för drygt 20 000 år sedan, alltså långt innan senaste istidens slut.
  Leif Kullman har för övrigt i ett personligt meddelande till mig , hävdat att skandiska temperaturförhållanden under Yngre Dryas-tid var betydligt mildare än den rådande uppfattningen.
  Han har även gjort fynd av tall på Åreskutan med ålder 13 810 år före nutid. Åreskutan var i likhet med andra höga fjäll en tidigt framsmält Nunatak i den gigantiska inlandsisen.

 10. Sören G

  Här har jag sammanställt data från isborrkärna från Grönland. Årtal och temperatur (C) i Grönlandsisen (BCE Before Common Era, eller f.Kr, och CE Common Era eller e.Kr.)
  6912 BCE -29,5 C, 6261BCE -32,4 C, 2850 BCE -28,9 C, 5247 BCE-31,4 C, 4976 BCE -28,8 C, 3886 BCE -30,0 C, 3439 BCE -31,5 C, 3212 BCE -29,0 C, 2782 BCE -31,0 C, 1336 BCE -28,8 C, 776 BCE, -30,9 C, 107 BCE –29,6 C, 761 CE -32,2 C, 994 CE -30,5 C, 1697 CE -32,0 C.
  Temperaturen varierar flera grader. Vid ca 6200 BCE inträffade det s.k. 8.2k-eventet, en särskilt kraftig avkylning.

 11. Rolf Mellberg

  OT UAH temperatur för februari var ju en klar besvikelse men en tröst är att Atktis is-yta har nu passerat 15 miljoner km2, för första gången på hela åtta år.

  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

 12. Lasse

  https://www.youtube.com/watch?v=lfBwHFcNwo8
  Ett försök att med en modell förstå dessa händelser!
  Det handlar om vatten salt och temperatur samt två bassänger som har ett utbyte av vatten.
  Snabba kast i ett instabilt system-likt Hans Ahlmans observationer.

 13. Bernt O

  Klimatförändringen går nu så rasande snabbt att enligt Yles svenska nyheter så kan hälften av världens sandstränder FÖRSVINNA under detta århundrade, om man får tro på EU – kommissionens gemensamma forskningscentral. Tilltagande extremväder och stigande havsnivåer bla.bla. kommer nämligen att förvärra den NATURLIGA erosionen till den grad att de FÖRSVINNER…är det inte skrämmande? Luktar lite Potsdam och agronom Rockström nivå det hela…

 14. Rolf Mellberg

  #12 Lasse

  Synnerligen intressant film!! Detta kan mycket väl vara den tyngsta faktorn bakom D-O events tänker jag utan att för den delen förringa andra kompletterande faktorer – som t ex min favorit-teori – ”The dust factor”. I korthet: När det blir kallt och utbredd CO2-svält råder breder kalla öknar ut sig varefter isarna blir smutsigare.

  Men kopplingen till det Hans Ahlman ”i sammanhanget nyligen” iaktagit ser jag som ganska svag. Effekten AMO försiggår i alla fall med mycket kortare cykeltider och med mycket mindre temperatursvägningar.

  Men temperatur-raset vid 12800 år sen är väl unik i sitt slag. Hoppas på YDIH och kometen. (Det är ju alltid kul när dramatiskt nya teorier blir accepterade. Och alla sturska besservissers måste ge med sig)

 15. Daniel Wiklund

  OT Greta drabbas hårt av klimatkrisen. För några dagar sen var hon i Bristol och demonstrerade, tillsammans med 14500 till, som lämnade en leråker efter sig. Idag var Greta i EU-parlamentet och höll tal. EU la fram sin klimatlag idag. Greta läxade i vanlig ordning upp ledamöterna. Ingen, förutom Greta, tänket på barnens framtid. Pga coronaviruset så får ingen utomstående besöka parlamentet, om man inte heter Greta. Men är man profet så.

 16. Snö hör verkligen inte det förflutna till. Det vräker ner varje dag och har så gjort i fyra dagar. Jag föser undan det värsta från uppfarten och hoppas att det snart blir rejäl tö.
  Jag tog inte upp orsakerna Dansgaard-Oeschger-händelserna, eftersom det tycks finnas många hypoteser och ingen är uppenbart mer rätt än de andra. Möjliga orsaker diskuteras i länkarna jag gav.

 17. Andreas

  Intressant artikel. Ett annat fenomen av betydligt mindre dignitet, dock ej att förringas, är det s.k. ”Beaufort Gyre” i Arktis som normalt reverserar vart 4-7 år och skickar sötvatten söderöver men som nu inte reverserat på drygt 15 år. Eftersom det har ackumulerat enorma sötvattenmängder pga av detta så kan det potentiellt ge en köldchock över Nordatlanten med dess kringliggande länder. Vore intressant om någon insatt i frågan kunde kommentera alt. skriva en artikel om detta här på KU.

  https://e360.yale.edu/features/how-a-wayward-arctic-current-could-cool-the-climate-in-europe

 18. Torbjörn Lidström

  #14 Rolf Mellberg
  Så sent som för ca 13 000 år sedan slog en meteorit ner på Grönland.
  Kratern, som varit gömd under ett mycket tjockt lager is, är den första av sitt slag som har upptäckts på Grönland, skriver The Guardian.
  Enligt tidningen var energin som frigjordes vid nedslaget 47 miljoner gånger så stor som när atombomben Little Boy släpptes över Hiroshima 1945.
  källa Illustrerad vetenskap

 19. Rolf Mellberg

  #18 Torbjörn

  Ja, Hiawatha-kratern känner jag till men den är väl inte daterad med någon säkerhet ännu? Det är dock tveksamt om detta kan vara orsaken till YDIH. Många menar att bara ett större nedslag i isen ungefär vi gränsen mellan USA och Canada och att den främst bestod av komet-is – varvid den inte lämnade efter sig någon riktig krater synbar idag.

  Jag såg nu även att man har hittat ännu en krater inte långt från Hiawatha men den tror man är äldre, d.v.s. definitivt inget med YDIH att göra.
  https://www.livescience.com/64754-giant-meteor-crater-under-greenland.html

 20. Lasse

  #14 Rolf M
  Även din film i #8 var intressant. Många dokumenterade naturkatastrofer i våra religiösa böcker.
  Du vill tro att snö med svarta ytor kan förändra klimatet, vilket kan vara troligt. Det är dock inte alltid bara sot som samlas på ytan. Bakterier kan ändra färgen också.
  Röd snö:https://scienews.com/sv/det-r-intressant/7419-vad-sn-n-i-antarktis-har-f-rgats-r-d.html

 21. Rolf Mellberg

  #20 Lasse

  Om det föreligger smutsig snö på sommaren när solen står högt så kan nog aldebo-effekten bli påtaglig. Och solen stod i hög vinkel mot snön för 20.000 år sen både p.g.a. att snön sträckte sig längre söderut och att en av Milacovicbanorna vände norra halvklotet mer mot solen.

  Idag är effekten mycket mindre och vad gäller att smutsig havsis skulle kunna smälta av denna anledning så motverkas detta av att ett öppet hav kan släppa ut mycket mer värme än ett fruset. Den värmen kan lätt slinka ut i rymden. Varför nämns aldrig denna negativa feedback?