COP 20 i Lima, Climategate 5 år och några tankar om den nutida akademiska miljön

Vi har noterat via bloggstatistiken under åren att man i samband med större ”klimathändelser” på det IPCC-byråkratiska planet vänder sig till Klimatupplysningen för kompletterande information till den normala MSM-förmedlade propagandan, som man tydligen med rätta ifrågasätter.

Man hade också hoppats på en bättring på exempelvis SvD, efter det att Susanna Baltscheffsky flyttade till Ny Teknik – men efterträdaren Jenny Stiernstedt har nu blivit varm i kläderna, och vidarebefordrar gladeligen vad som helst till läsarna (men givetvis inte ett ord om exempelvis Greenpeacehaveriet, som nämns nedan).

I lördags var det ett helt uppslag i SvD från ”Jenny Stiernstedt i Lima”, som handlade om ”miljöaktivisters” svåra och farliga liv i Peru (underförstått om kampen för ”klimatet”) – när det egentligen gällde skövling av skogar och gruvdrift, som med följdverkan undanträngt lokalbefolkning med brutalt våld. Åtminstone skogsskövlingen är ju snarare motsatsen till vad man söker skylla fossilbränslenyttjandet för. Gruvdriften har inget med saken att göra alls.

imgjs1

Hennes ”chatt” med läsarna om vad som föregår på COP 20-mötet hade en del obetalbara inslag

IMGjs2

Men ”någonting” skrevs på natten till söndagen, och vissa svenska media (bl.a. det anonyma TT) utropar detta till någon form av triumf, som banar väg för ett avgörande möte senare i Paris.

Men det är åter en ganska bisarr nyhetsförmedling. Varför?

Själv fann jag en mer relevant sammanfattning på BBC’s hemsida – ja vad ska man säga? Visst kan man skriva under det till intet förpliktigande  ”may” – men det var tydligen oacceptabelt med ”shall” – kanske därför mötet drog ut så långt i tiden…

cop20

Benny Peiser på GWPF skriver:

peiser

Knappast vad svenska media förmedlar – där får man istället höra att utvecklingsländerna är de som driver på ”undertecknande” av bindande avtal. Kanske sant till viss del – men det gäller då inte ”utsläpp”, utan snarare överföring av kontanta medel från de industrialiserade länderna.

Vännen Ove E. Lilljequist förmedlade i morse ett kort referat  av svenska och utländska reaktioner i övrigt:

 • FNs kringresande klimatcirkus avslutar föreställningen i Lima, Peru, utan applåder. FNs COP20, Conference of the Parties nr 20, har efter förlängning tagit ner tälten i Lima, Peru, och vi kan vänta oss de traditionella proklamationerna om framsteg inför det avgörande mötet i Paris under december 2015.
 • Som i svensk TV, där avgående(?) klimatmininstern Åsa Romson dock lite lamt talar om att ”besluten i Lima ger länderna en väg till ett globalt klimatavtal i Paris.” Och hon ”hoppas att så många länder som möjligt nu tar ansvar och formulerar sina klimatmål inom ramen för den internationella processen”. Låter väl inte riktigt övertygat.
 • Alarmist-tillvända BBC meddelar också att ett avtal inför Paris förts i hamn, men medger faktiskt att alla inte är nöjda.
 • Som självaste WWF där Sam Smith, chief of climate policy for the environmental group WWF, said: ”The text went from weak to weaker to weakest and it’s very weak indeed.”
 • Eller Friends of the Earth, som citeras med Jagoda Munic, chairperson of Friends of the Earth International, said fears the talks would fail to deliver ”a fair and ambitious outcome” had been proven ”tragically accurate”.
 • Aktivisterna i Greenpeace blir väl mest kända för att ha desekrerat ett av mänsklighetens äldsta och berömdaste historiska minnesmärken, Nazca-linjerna i Anderna, med meningslös propaganda. För vilket tilltag man ådragit sig Peru-regeringens vrede och riskerar upp till 6 års fängelse.
 • Det blev även stridbare Christopher Bookers illustration till sin korta och dräpande nedvärdering av COP20 och nästa föreställning i Paris.

Ja, Ingemar berörde också det sistnämnda i sitt inlägg i går – och det verkar som om tilltaget kommer att bli det mest bestående minnet av denna 20:e Conference of Parties-sammankomst. Ett närmast sanslöst hjärnsläpp, som i full klarhet illustrerar vilken kriminell och självcentrerad organisation Greenpeace sedan länge är.

Jag fann följande illustration i en annan kommentar; bilden visar i större detalj vad det var frågan om.

gizmodo

Och nu har det faktiskt gått 5 år sedan ”Climategate” och det upphaussade COP 15 i Köpenhamn 2009, där ”världens framtid” skulle avgöras av mäktiga politiker som Obama, Reinfeldt, Merkel, Brown och Barroso. Men det blev platt pannkaka, främst p.g.a. Kinas vägran att spela med och chockvågorna efter Climategateavslöjandena strax innan, där de ledande vetenskapsmännen bakom spelet kläddes av inpå sin nakna ynklighet.

Det nuvarande akademiska systemet har dock sett till att hålla även denna korruption om ryggen, bara för att att nämnda personers ”forskning” och ”resultat” har varit så politiskt viktig. På alla sätt har man sökt tona ner betydelsen av avslöjandena, och i denna process också tillsatt skenutredningar som granskat helt andra saker än det spel som så obevekligt avslöjades i de inblandades emailutbyte.

Granskarna säger sig ju inte ens ha läst något av detta, eftersom det inte ingick i deras uppdrag… Och media påstår sen att nämnda granskningar helt friade de utpekade från beskyllningarna om grava oegentligheter!

Texten i annat Climategate-material var också minnesvärd exempelvis Harry_read_me.txt, som visar en stackars programmerares minnesanteckningar om vilket rent kaos som legat bakom de historiska temperatur-rekonstruktioner som legat till grund för bl.a. IPCC’s bedömningar om den globala uppvärmningen sedan industrialismens genombrott ca 1850.

Läs gärna mer i olika KU-länkar om saken via vår sökfunktion: https://www.klimatupplysningen.se/?s=climategate.  Judith Curry har också nyligen sammanfattat sina läsvärda tankar om Climategate i perspektiv, nu 5 år senare.

Ja – hur kan man handla så märkligt inom det akademiska, som alltid haft den vetenskapliga sanningen som ledstjärna? Jag kanske återkommer i eftermiddag med några tankar, som söker belysa den nuvarande kopplingen till politiskt korrekt styrning av forskningsmedel och personlig försörjning för de berörda.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Ja man kan hoppas att journalisterna läser på lite mer om klimatet och vad som påverkar det. Detta fokus på CO2 som är svårt att bli av med om inte vi slutar elda fossila bränslen och som är så grundläggande för vårt välstånd, inkl flyg till Lima, är kanske den stora missen. CO2 dödar inte! Men det finns miljöpåverkan från mänsklig aktivitet som bör adresseras och som ställer till det för dem som inte gör det. Sot och andra utsläpp.
  Jag brukar gå in och titta på luften i Beijing vi en länk.
  Idag regn eller stadsbesök? http://www.stateair.net/web/post/1/1.html

  Ett råd när höga temperaturer nämns är att studera frågan om global brightening samt de utlåtande som klimatexperter gjorde när dess motsats dimming var aktuellt. Den döljer temperaturuppgången! Vad händer då när det blir klarare bör klargöras! Fråga SMHI de har både mätningar och kunskap-som de inte gärna kopplar samman med temperaturen! Men vi har ju frågvisa medier eller?

 2. Lasse

  Ja man kan hoppas att journalisterna läser på lite mer om klimatet och vad som påverkar det. Detta fokus på CO2 som är svårt att bli av med om inte vi slutar elda fossila bränslen och som är så grundläggande för vårt välstånd, inkl flyg till Lima, är kanske den stora missen. CO2 dödar inte! Men det finns miljöpåverkan från mänsklig aktivitet som bör adresseras och som ställer till det för dem som inte gör det. Sot och andra utsläpp.
  Jag brukar gå in och titta på luften i Beijing vi en länk.
  Idag regn eller statsbesök? http://www.stateair.net/web/post/1/1.html

  Ett råd när höga temperaturer nämns är att studera frågan om global brightening samt de utlåtande som klimatexperter gjorde när dess motsats dimming var aktuellt. Den döljer temperaturuppgången! Vad händer då när det blir klarare bör klargöras! Fråga SMHI de har både mätningar och kunskap-som de inte gärna kopplar samman med temperaturen! Men vi har ju frågvisa medier eller?

 3. Göran Å

  Tillslut har man enats om det enda man hela tiden varit överens om: Vi skall ha ett möte till.
  Någon gång runt 2005 borde man ha reagerat och tänkt: vad är det som händer? Varför händer ingenting?
  Men då var redan allt för mycket investerat politiskt, socialt och psykologiskt för att vända om. Den globala uppvärmningen övergick från att vara ett naturfenomen till att bli ett psykosocialt fenomen. En social konstruktion är väl en bra beskrivning.
  Resultatet är denna pseudopolitik, som blir alltmer irriterande och farlig, eftersom den drar bort intresse och resurser från verkliga problem.

 4. Ann LH

  Två hot har sedan en tid hängt över oss, klimathotet och hotet från klimathydran med andra ord hotet om FNs totala makt. Klimathotet, CAGW är sedan länge avskrivet och frågan är om COP20 blev vändpunkten för hydrans makt. Kina grundlurade Obama och slapp elegant ur greppet och nu i och med COP20 har världens länder enats om att delegera klimatansvaret till de enskilda länderna. Världen över får vi samma förtroende att bestämma över vår energiförsörjning och klimatpolitik.
  Här hemma gäller det bara att hålla vår egen hydra stången, miljörörelsen i alla dess skepnader. Tack och lov har det pubertala MP fått möjlighet att visa upp sig i all sin torftighet och ja, fortsättning kan följa.

 5. Helge

  Ett litet men ändå viktigt steg till reträtt, några år och ett par kliv till så är klimatfrågan på den nivån det förtjänar och så kanske världen kan ta sig an mer akuta reella problem. Vidta åtgärder där miljarder människor far illa och där miljön behöver en rejäl översyn.

 6. AG

  #5 Amen!

 7. AG

  Skeptikerna i Norge har börjat organisera sig politiskt!
  https://sites.google.com/site/liberaleinorge/

 8. ces

  Miljöpolitik i praktiken: Jorge Alvarez, coordinator for the UN Development Programme, said the carbon emissions were so high because plans to run the summit on green energy did not work out. The conference has instead been powered by diesel generators.
  http://www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/12/13/UN-Climate-Summit-Generated-More-CO2-Than-Small-Country

 9. Peter F

  Och i arktis verkar läget stabilt. http://www.bbc.com/news/science-environment-30399079

 10. Och det stannar inte där!

  Här kan ni läsa om hur strategiskt dessa sk ’miljöengagerade’ organisationer går till väga för att mha vad som ser ut som rent forskningsfusk uppnå politiska mål: Denna gången att banna mer snävt designade insektsbekämpningsmedel, sk Neonics. Bla under förevändningen att de utgör ett hot mot bin och till stor del är ansvariga för den sk bi-döden.

  Här är IUCN:s officiella story.

  Fler storys om samma skandal kan läsas här, här och här (där även paralleller med ClimateGate görs).

  ”http://www.telegraph.co.uk/comment/11277022/Greens-used-EU-cash-to-push-for-damaging-pesticide-ban.html”

 11. Fler kommentarer om samma sak:

  här (Reason)
  och här finns en tidig blogpost om detta av David Zaruk, som tydligen snabbt blev anklagad för ’kriminell verksamhet’ i försök att tysta honom.

  Som sagt, metoderna känns igen, likaså agendan och hur detta sedan framförs i media och politik. Jag har hört mycket om denna ’bi-död’ och fattade tidigt att detta är de ’miljöengagerades’ nästa förhoppning om och ’bevis’ på hur farlig mänsklig civilisation måste vara. Men detta är ändå schockande, alltså hur tunnt material ligger till grund för politisk massförstörelse (av grödor)

 12. Ann L-H

  Den unstoppable F. Singer ger sin syn på utvecklingen. Uppiggande läsning som alltid:
  http://www.americanthinker.com/author/s_fred_singer/

 13. pekke

  Att svensk media har problem med att skilja på fantasi och verklighet både när det gäller ” klimathot ” och energipolitik kan man se i DN:s senaste ledare.

  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ratt-klimat-for-uppfinnar-jocke/

  Svensk journalism/media verkar leva i nån sorts bubbellvärld där man bara redovisar det som görs och sägs i sin lilla värld.

 14. Pingback

  […] Jag lovade i morse eventuellt återkomma med en fortsättning på föregående inlägg. Eftersom vår trogne kommentator Jonas N redan tagit upp en av de trådar jag avsåg, kan jag ju fortsätta därifrån. Kolla gärna hans kommentarer och länkar som inledning (nr 10 och 11)  […]

 15. LBt

  På det hela taget har vi kommit ganska långt sen Al Gore fick upp klimatfrågan högt på dagordningen.

  Att vårt fossila bruk påverkar klimatet är i det närmaste fastlagt. Med hur mycket är kanske fortfarande en något öppen fråga men skillnaden mellan forskare med en skeptisk attityd och andra är inte särskilt stor och IPCC har bara marginellt behövt justerat sin uppskattning av den klimatkänsligheten forskarvärlden i sin helhet står för. Dessutom har vi nu en möjlig förklaring till de variationer i global medeltemperatur som tidigare förbryllat. En förklaring som dessutom ger mycket god samstämmighet mellan ökad CO2-koncentration och den temperaturtillväxt som kan vara en följd av detta de senaste 150 åren.

  Men de närmaste 30-40 åren kan vi inte göra något åt, de kommer i allt väsentligt att ske, om 30 år står vi mitt i nästa häftiga uppgångsfas där den 60-åriga cykeln samverkar med vår påverkan och medeltemperaturen kan ha stigit med ytterligare 0,5 C. De efterföljande 30-40 åren kan vi kanske påverka om vi börjar nu och istället för en uppgång om ytterligare 0,5 -0,6 C kanske vi kan klara 0,4-0,5. Tar vi i ordentligt kanske vi till och med kan undvika 2-gadersgränsen som vi väl annars passerar i början av 2100-talet om inte tidigare.

  Och 2 C i mänsklig påverkan på 200 år hur mycket är det? Den naturliga klimatcykeln över mer än 100000 år medför en påverkan om ca 5 C. Det är väl mot detta man bör väga för att avgöra om det är något att bråka om eller ej.

 16. Ingemar Nordin

  LBt #14

  ”På det hela taget har vi kommit ganska långt sen Al Gore fick upp klimatfrågan högt på dagordningen.”

  Du lever i din egen lilla värld, helt opåverkad av nya forskningsresultat (de enda som du kommer dragandes med är den 60-åriga havscykeln som väl har åtskilliga år på nacken vid det här laget) om t.ex. klimatkänslighet och molnens uppenbara påverkan på klimatet. Med dina linjära kurvor och CO2-hypotes + 60-årscykler kommer du inte långt om du skall kunna förklara den medeltida värmen och den Lilla Istiden. Din CO2-dogmatism är bara trist.

  Är det inte dags att komma med något nytt för en gångs skull?

 17. ThomasJ

  Tack för intressant tråd Peter! 🙂

  AG#/: Tack för länken! 🙂

  Mvh/TJ

 18. LBt

  Ingemar N,
  den 60-åtiga havscykeln har förvisso funnits i många år, troligen 1000-tals, men dess inverkan de senaste 150 har knappast varit erkänd någon längre tid. Ni här på KU har ju tex i tid och otid lutat er argumentation mot den ”uteblivna uppvärmningen de senaste 14-15-16-17-18 ären”. Skulle också vara intressant att se dig utveckla kända uppgifter avseende molnens inverkan och korrelation med känd temperaturutveckling efter avdrag av 60-årscykelns inverkan, det handlar just inte om linjära samband.

  Vad medeltiden och lilla istiden har att bidra med som skulle förklara känd dramatisk global temperaturuppgång de senaste 100 åren förstår jag inte, ingen av dem har lämnat kända globala spår som tyder på något anmärkningsvärt dvs storleksordningen nära 1 C per 100 år.

 19. Peter Stilbs

  Lite OT: Undrar hur många av dessa troll som huserar på vår blogg … http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20026007.ab

 20. Ingemar Nordin

  Peter S #18,

  Jag tror att jag vem du just tänkte på. Men jag tror uppriktigt sagt inte att LBt är betald av Kinas kommunistiska parti för att trolla här. Jag tror att han är mer … typ en robot. Hans budskap är så enahanda. 🙂

 21. Vi har ju ganska många offentligt anställda sk ’klimatkomunikatörer och -samordnare, -konsulenter etc’

  Några av dem ser det säkert som sin ’arbets’uppgift att trolla på diverse forum. Men samtidigt vore det ju hur kul som helst ifall några av alla ’klimathotsanhängare’ som kommenterar på olika sajter är betalda för vad dom presterar. Alltså med tanke på vilken nivå de allt som oftast ligger på …

  Faktum är väl att det knappt finns någon som försvarar klimathotet med skarpa, seriösa argument någonstans. Vår Thomas har ju också gett upp sakdebatten i den centrala frågan helt, och håller mest på med käbbel om småsaker, och att medelst ordvrängning få det att låta som om ’vi vet’ eller att ’det kan bli jättefarligt’ …