Bronsåldern – hade Sverige då Medelhavsliknande klimat?

bronze
Ett gammalt urklipp (klicka för läsbar bild) ur SvD dök upp i mina röror, och det fick mig åter att tänka på vad man lärde sig i Folkskolan på 50-talet – att det var varmt och skönt här i Skandinavien ca 1000 år f. Kr. 
Det var i och för sig diskussion om samma sak för något halvår sedan här på TCS. Men jag hittade inte ovanstående bild då. Likheten är dock slående mellan de två geografiskt skilda områdenas avbildningar. En period av importerad(?) Skandinavisk högkultur avlöstes tydligen av Järnålderns mycket kärvare förhållanden. Det hela verkar rimligen ha ett samband med klimatförändringar och nya folkvandringar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Det har genom utgrävningar konstaterats att vindruvor växte vilt i Norden fram till ca 500  f v t. En typ av landsköldpadda fanns här till slutet av medeltiden och trivdes väldigt väl i våra gölar under bronsåldern. Durumvete, som inte kunnat odlas på normalt vis här i Norden förrän på senare år, var också ett vanligt sädeslag under bronsåldern.
   
  Det är för övrigt intressant i sammanhanget att veta att de hällristningar som framför allt pryder våra kuster i Småland, Bohuslän, Östergötland och Halland och som är från ca 1200 f v t har direkta motsvarigheter i hällristningar i Italien. Kolla upp Val Camonica och jämför med Tanum.
   
  Det som hände vid bronsålderns slut i Norden vid ca 700 f v t var framför allt att nästan hela området drabbades av en hittills oförklarad köldperiod. En del kallar den fimbulvintern efter den period om tre år med kalla vintrar som ska föregå Ragnarök i Eddan. På sätt och vis var den rena rama undergången för folket i Norden vid den här tiden. Kanske ni som är experter på klimatsvängningar (ett bättre ord än klimatförändringar) kan förklara den. Det blev varmare igen vid ca 400 f v t men då var samhället i Norden förändrat. Inga soldyrkare verkar ha funnits kvar och istället verkar den religion vi senare känner som Asatron ha börjat växa fram.
   
  (För den som undrar är  f v t samma som före vår tideräkning)

 2. tty

  Visst, det var något varmare under bronsåldern, men något medelhavsklimat var det inte.
  Det var ännu varmare under yngre stenåldern, då det finns rätt många fynd av druvkärnor från södra Sverige.
  Allra varmast (2-3 grader varmare än nu) var det under atlantisk tid för sådär 6000-8000 år sedan. Då växte ekblandskogen upp till mellersta norrlands kustland, växterna i t ex Ångermanlands  ”sydberg” är minnen från den tiden.
  Om det verkligen vore rekordvarmt idag skulle man f ö väntas sig att att ek, ask, hassel, alm etc nu skulle börja sprida sig från ”sydbergen” och ut i omgivningarna. Några sådana tendenser har dock inte märkts.
  Under den förra mellanistiden klimax var det ännu varmare. Ekskog växte då  i Österbotten, hassel i Svappavaara och vattentemperaturerna sommartid i sydöstra Östersjön närmade sig 30 grader.
  Vad beträffar ”fimbulvintern” så finns det en teori som förbinder den med de mycket kalla åren 536-537 e kr som orsakades av ett mycket stort vulkanutbrott (el Chichón?).

 3. tty

  Carl #1
  Att vindruvor skulle ha växt vilt är mycket osannolikt Vitis-pollen finns inte i våra torvmossar. Alla fynd av druvkärnor är från boplatser.
  Och kärrsköldpaddan fanns definitivit inte i Sverige fram till medeltiden. De yngsta fynden är ca 5500 år gamla:
  http://www.chelonian.org/wp-content/uploads/file/Sommer_etal_2009.pdf

 4. Bertel

  tty
  OT. Jag har spenderat åtsilldiga timmar med att försöka hitta bra beskrivningar(utan att lyckas) om välrdshavens sk fördröjningseffekt(dvs att energi av värmeperioder ”lagras” i ”djuphaven”? och energiåtergivning toppar efter 200-800 år och har påverkar upp till 10 000 år.
  Vad anser du?
  Ovanstående uttalades av en oceanograf(har tyvärr glömt namnet) i radio(BBC) för ca ett år sedan.
  Ps.Glädjande att se dig aktivitet på bloggen åter.Ds  

 5. Lars W

  tty #3  Har för mig att man ganska nyligen funnit levande kärrsköldpadda i ett kärr på Jylland.

 6. tty # 3: Det är inte kärrsköldpaddan jag tänker på. Det är en annan art vars namn jag inte kan komma på nu. En ganska liten sak var det i alla fall som fanns här fram till ca 1300-talet.

 7. För övrigt finns det en hypotes om att fimbulvintern kan ha orsakats av en komet som slog ner i Östersjöområdet nån gång under perioden 800-400 f v t. Den ska ha givit upphov till berättelserna om Ragnarök, allt enligt hypotesens upphovsman, Ulf Erlingsson.

 8. Bertel

  Carl # 7
  Det finns berättelser i de finsktalande stammarna(en del samlade i Kalevala) som beskriver  troligen en stor meteoritnedslag i östersjöområdet.
  Ps. Ett stort antal meteoroider, med en sammanlagd massa på omkring 100 ton, tränger dagligen in i jordens atmosfär. De flesta i form av mikrometeoroider.Ds

 9. Halvdansken

  Det jag tycker är intressant är att när man läser om temperaturförändingarna vid den tiden  (5000 – 0 år sen) så står det alltid ”klimatförbättringar” om högre temeraturer och ”klimatförsämringar” om lägre. Men nu är det tvärtom?

 10. Peter Stilbs

  Bertel #4 – Oceanografen Carl Wunsch sade något i den stilen i originalversionen av The Great Global Warming Swindle  – men sen vågade han inte stå för det, och bad att bli bortklippt – vilket också skedde.

 11. Bertel

  Peter S. # 10
  Tack för upplysningen och det var nog Carl Wunsch jag lyssnade på, dock har tiden gått fortare än jag gissade i mitt tidigare inlägg(ca ett år sedan är nog ca tre år sedan och ställer frågan varför blir vi/jag lite trögare för varje dag, men tidsuppfattningen blir ”piggare/snabbare” ?)  🙂 

 12. tty

  Carl #6
  Det  har inte funnits några andra sköldpaddor än kärrsköldpadda i Sverige under den senaste istiden. Den närmaste nutida populationen finns i Brandenburg strax norr om Berlin och i Lettland. Att en enstaka sköldpadda anträffas i ett kärr på Jylland säger inte mycket eftersom de inte är alltför ovanliga som tamdjur. Förrymda kärrsköldpaddor överlever för övrigt alldeles utmärkt även i Sydsverige, men de kan inte fortplanta sig eftersom somrarna inte är tillräckligt varma för att äggen skall kläckas. Det finns för övrigt ingen annan sköldpadda norr om Alperna.
  Sköldpaddor är härdigare än man tror. I norra USA och södra Kanada lever sköldpaddor i områden med inlandsklimat och mycket kallare vintrar än här (men också varmare somrar).

 13. tty

  Bertel #4
  Det finns två skilda fördröjningsmekanismer i världshaven, dels den tid det tar för en temperaturförändring att sprida sig i ytvattnet ned till språngskiktet på ca 1000 meters djup, dels den tid som det tar för djuphavsvattnet att omsättas genom den termohalina cirkulationen.
  Den första går knappast att sätta en bestämd siffra för, eftersom det varierar med tid och plats, men det rör sig om åtskilliga år. Den senare är ca 1000 år (jag har sett siffror från 800 till 1600 år). Även den senare varierar dock mellan olika djuphavsbäcken.
  Djuphavet är alldeles utmärkt för att förklara besvärande ”restposter” i värmebudgeten eftersom vi idag inte har några metoder att upptäcka förändringar i värmeinnehållet där.

 14. tty

  # 12:
  Det skall stå ”mellanistiden” på rad 2, inte istiden.

 15. En allmän klimatfundering.
  Jordens klimat (medeltemperatur och olika lokala klimat och väder) har varierat enormt genom årmilljonerna.
  Om man håller sig till rimlig nutid, när kontinenterna hittat sina nuvarande platser, så är det känt att Jorden påverkas av:
  – Ändringar i banan runt Solen.
  – Jorden vinglar och rotationsaxelns lutning mot Solen varierar.
  – Solen har sina ofta elvaåriga cykler med mer eller mindre aktivitet.
  – Våldsamma vulkanutbrott kan leda till kortvarig allmän avkylning.
  Så långt är jag med.
  Dessutom påverkar stora havsströmmar som El Niño och La Niña vad det blir för väder och temperaturer på många håll.
  Rossbycirkulationen kan också styra var högtryck och lågtrycken hamnar på våra breddgrader.
  Det låter också trovärdigt för en amatörfunderande som jag.
  Men nu tycks det ha hänt saker de senaste hundran åren som inte kan förklaras med kända fakta.
  För det kan väl knappast ha att göra med att Solsystemet förflyttat sig i sin spiralarm i Vintergatan?
  Det sista var ett skämt.
  Men vad beror det på att vi ser ett annat mönster i klimatutvecklingen på Jorden?
  Jag är nyfiken.
  Men det kanske inte pågår en klimatförändring?
  Vad är det som gör att NAO är negativ så länge? Men det kanske inte blir så långvarigt?
  Hur kommer det sig att till och med den tidigt kända ”växthuseffekten” nu hånas av ett gäng amatörer på området?
  Varför krymper glaciärerna? Beror det på minskad påfyllning i tillväxtzonerna eller högre temperatur i smältzonerna?
  Jag är inte orolig för att några klimatförändringar ska orsaka katastrof för mig eller mina barnbarn, men jag är lite bekymrad över att det tycks finnas fler tvärsäkra svar än nyfikna frågor när det gäller klimat – och väder.

 16. Rosenhane

  Uffe, jag fastnar för en av dina frågor och vänder på den:
   
  Vad beror det på att du ser ett annat mönster i klimatutvecklingen på Jorden?

 17. L

  Rosenhane #16, det handlar nog mer om att koka soppa på en spik…

 18. Labbibia

  Eftersom jag är historieintresserad tar jag tillfället i akt att ställa några frågor. Här finns ju kunnigt folk som kanske kan räta ut några frågetecken?
  Intressant med likheterna i ”bronsålderskonsten”
  Det fanns t kontakter mellan kontinenten och Skandinavien , vilket ett stort antal fynd av importerade bronsföremål visar.
  Men att den skandinaviska bronsålderskulturen skulle vara ”importerad” tycker jag låter märkligt, av flera skäl.
  1. Borde det inte finnas spår kvar i språket från denna ”kultur”?
  2. Om det nu var en ”främmande” högkultur som invandrade hit, varför högg de då ut sina ”bilder” direkt i klippan? Varför finns inga spår på krukor osv av liknande konst? Eller gör det? Jag har aldrig sett något sådant, trots ganska ivrigt läsande av diverse historieböcker.
  3. Varför flyttar människor från en högkultur vid Medelhavet så långt norrut? Låter inte logiskt?
  Kan man inte i stället tänka sig att skepp från dessa medelhavskulturer då och då besökte våra breddgrader för ex handel (importerade bronsföremål finns ju bevisligen) och att de som då bebodde ex Bohuslän blev så imponerade av skeppen de såg ute på havet att de beslöt sig för att föreviga dem?

 19. Rosenhane #16
  Bra fråga.
  Det beror på att jag sett ett antal tecken på att temperaturen på klotet sakta men säkert ökat på senare år.
  Det beror också på att jag sett att glaciärer krymper.
  Det beror på att jag sett att isen i Arktis minskar i volym och utbredning.
  Det beror på att jag sett hur olika väder blivit annorlunda på senare år.
  Det beror alltså inte på att Al Gore skrivit en dramatisk bok om vad som kan hända om temperaturen på Jorden stiger med många grader.
  Det beror inte heller på att kvällspress och annan media frossat i artiklar och inslag om vad som händer om Jordens temperaturstiger med några grader.
  Det beror inte heller på att politiker försöker bidra till att hjälpa marknaden att ställa om samhället till mer förnybar energiproduktion.
  Jag var oerhört ”klimahotskeptisk” i början av hysterin.
  Så jag blev nyfiken på ämnet eftersom jag redan tidigare varit intresserad av meteorologi, klimat och Jordens utveckling genom årmiljonerna.
  Och när jag så småningom började ana ett sjukt motstånd mot all form av politisk hjälp till en omställning av världens energianvändning så blev jag än mer intresserad.
  När jag så småningom stötte på växthusförnekare och konspiratoriskt lagda människor som var rädda för någon sorts globalt och kommunistiskt herravälde, ett herravälde som skulle föra oss tillbaka till stenåldern, så blev jag än mer intresserad.
  Så jag började intressera mig än mer i faktadiskussioner om klimat och om hur väder fungerar. Jätteintressant faktiskt.
  Och hittills har jag inte hittat någon bra förklaring till de klimatförändringar som jag nämnde i början.
  Men jag jobbar i mina funderingar efter den gamla principen som jag lärde mig för drygt fyrtio år sedan. Om något har skett som är oväntat, sök efter något i omgivningen som ändrats, så kanske du hittar orsaken.

 20. L

  Uffeb, vad är det oväntade i att det blir varmare när man går ur en istid?

 21. L #20
  Ingenting. Hur varmt ska det bli menar du?
  Och när vänder det?

 22. L

  Uffeb, det borde vända inom ett par tusen år, kanske  nu vid midnatt?

 23. L #22
  Du undvek frågan om hur varmt du tror att det ska bli innan det vänder.
  Men din kommentar om att vi är på väg ur en istid kanske bara var vanligt nonsensprat utan egna tankar? 🙂

 24. Rosenhane

  Uffe,
  Att du har sett att olika ”väder” har blivit annorlunda på senare år tvivlar jag inte en sekund på.
   
  Men jag kan säga att dina övriga klimatologiska observationer går stick i stäv med mina egna.
   
  Växthusförnekare har jag aldrig varit men jag har alltid och på goda grunder varit vaksam mot demokratins fiender som exempelvis kommunister.

 25. L

  Uffeb, om det vänder vid midnatt så blir det inte varmare än de -12,1° jag har nu. Vad det betyder globalt får du räkna ut själv. Om du någon gång kom med vettiga påståenden och vettiga frågor skulle du kanske få vettiga svar också. Men som vanligt utnyttjar du bara gratis bandbredd.

 26. Bertel

  tty # 13
  Tack för svaret och om vi antar att du/vi har rätt ang ”restposter” i väldshavens värmebudjet och att dessa har en inverkan på klimatet.Borde inte denna osäkerhetsfaktor(svårt att tidsbestämma) göra det synnerligen besvärligt att spå framtida klimatförändringar i ”kortare” tidsperioder(50-200 år)? Vad tror du/ni om detta?

 27. L #25
  Jag tror nog att du förstod min enkla och konkreta fråga till dig.
  Har du något svar?
  Kanske bäst att jag upprepar frågan:
  Hur varmt ska det bli på Jorden (när vi nu enligt dig är på väg ut ur en istid) innan det blir kallare igen?
  Räcker det med o,6 grader över nuvarande medeltemperatur, eller kan det komma att handla om 1 hel grad eller kanske flera grader?
  Jag förstår att du varken vet eller kan räkna ut det, men du tycks ha en tro på att det pågår någon sorts uppvärmning på grund av att vi är på väg ut ur en istid.
  Så det vore ju intressant att få veta vad du tror.

 28. Labbibia

  tty # 13
  En sak som slog mig i dag när jag stod och hällde varmt vatten på is i dag…….
  Arktis is har ju minskat från 1979 års nivå. Det sägs ju mest bero på vattensrömmar, mindre på att det skulle ha blivit så mycket varmare där uppe vid Nordpolen. (rätta mig gärna om jag har fel)
  Om man tänker sig att havet värmts upp något sedan slutet av sjuttiotalet, så borde ju detta ”varmare” vatten förbli ytligt.  Om detta varmare vatten gör av med sin värmeenergi på att smälta isen vid Arktis….? Alltså, kan det vara så att det är dit den ”försvunna värmen” tagit vägen? Har någon räknat på hur mycket energi det går åt för att smälta sådana mängder is? Har du, eller någon annan en aning?
  Naturligtvis en lekmans funderingar……
  Som lekman har man fördelen att man törs sticka ut hakan när man får konstiga ideér.. 😉  

 29. L

  Uffeb #27, vad jag tror är fullständigt ointressant och överträffas bara av vad du tror om framtida temperatur. Ingen här har rätta svaret.

 30. Uffe #15
  Med klimat avses (enl vedertagen definition) vädret i medel under 30 år. Det innebär att vi idag (i efterhand) kan säga att vi har observerat klimatet vi hade under mätperioden 1980-2010. Innan dess har vi kunnat observera klimatet även mellan 1950-80, dvs ytterligare en mätperiod. Och om observationerna dem emellan skiljer sig åt kan vi prata om att där har varit vissa, måttliga, klimatförändringar.
  Redan där blir det lite knepigt, iom att observationerna från den tidigare perioden inte är lika sofistikerade, och iom att en hel del av de senare skett i länder med omfattande utveckling av både städer och jord/skogsbruk mm.
  Men OK, vi har iaf två mätpunkter i tiden och kan teoretiskt uttala oss om att där föreligger klimatförändringar (under dessa 60 år). Men går vi ytterligare 30 år bakåt i tiden, dvs tittar mellan 1920-1950, så hamnar är vi redan utanför den period då CO2 rimligtvis kan ha varit påverkande.
  Men vi observerar även där att klimatet har varierat (naturligt) och lite grand. Och samma sak händer om vi går längre bak i tiden, då det varit ännu kallare. Och vi kan observera samma slags skillnader (och mätmetoderna är lite mer osäkra)
  Poängen jag vill göra är att vi eg bara har två relevanta mätpunkter (klimatet mellan 1950-80 samt 1980-2010). Och vi kan inte göra några stora utsagor om det. Vare sig om skillnaderna, om hastigheten av förändringen (om den nu är verklig, inte bara brus) och absolut inte om något accellerende i några klimatförändringar.
  Det mesta du pratar om i #15 och #19, är ju inte klimat, utan vädret som varierar från år till år och inom en 30års period, vilket ju ingen hävdar vara klimatförändringar.
  Så vad exakt är det du syftar på med ’ annat mönster i klimatutvecklingen’ när du bara har två användbara mätpunkter?
  Eller försöker du bara göra som dom flesta AGW-troende, och kallar väder och temp för klimat när det blir varmare, men skylla på vädret när det inte blir det? För det är det otroligt många som gör på den sidan. Alltså blandar ihop väder med klimat. Alla som uttalar sig om ’hastigheten’ i förändringen gör det, och de som menar att de kan se att denna ökar gör det ännu värre …
  Är du bland dem Uffe?

 31. Jonas N #30
  Det var en lång utläggning du hade där.
  De 30-åriga intervallen är en vedertagen referens för meteorologer som vill jämföre väder med hur det varit förr.
  Ett smart sätt för att spara tid och undvika förvirring genom att riskera att jämföra med olika perioder i olika delar av världen.
  På din fråga är mitt svar nej.
  Zzzz 

 32. Uffe … dvs dina inlägg #15 och #19 var mest (mun-) väder …
  Det är OK, som jag sa, de flesta AGW-troende vet själva inte vad de menar.

 33. Uffe … Poängen var:
  Om du pratar klimat, då har du två riktiga mätpunkter sedan CO2-halten började öka.
  Det finns dom som har dragit jättelika slutsatser ut dessa två. De gissar om saker de omöjligen kan ha en aning om.

 34. Ulf Claesson

  f v t? Före Vår Tideräkning? Vad är det för fel med f.K.? Är det en eftergift åt muslimerna nu igen?

 35. Homer

  Blir det mindre utsläpp om man höjer priset på drivmedel,? Tror att min bil släpper ut lika mycket även om priset är 1öre litern eller 20 kronor,vari ligger logiken?