Bli klimatlitterat du också

För att underlätta för vanliga dödliga att förstå klimatdebatten har ett antal organisationer i USA tagit fram en broschyr som syftar till att öka människors ”climate literacy”. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska översätta det. Förslag?
Kika gärna på den ikväll eller i natt (för er som inte sover) så kan vi snacka om den i morgon. 🙂
Laddas ner här.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Maggie,
  Det var en intressant fråga.
  ”Klimatresonabel” kanske…
  🙂

 2. ThomasJ

  ”literacy = the state of being literate: ability to read and write”
  (Webster’s dic.)
  Dvs. förmågan att läsa och skriva [ inget om att förstå/fatta/ta till sig/ osv.]
  Uppmaning att öka männiksors ”Climate literacy” kan endast motiveras med alarmisternas kollektiva desperation att förhindra de egna ’byxornas neddragningar’…
  Mvh/TJ
   

 3. ThomasJ #2,
  kanske meningen med att ”läsa och skriva” handlar om kommunikation. Att föra en dialog och resonera…

 4. Nu har jag skummat rapporten lite.
  Och den handlar mycket om sättet att kommuninicera. 
  Sov gott!   Eller god morgon!

 5. Iven

  Läs- och skrivkunnighet lär man sig i grundskolan, men här gäller det nog att lära sig klimatexperternas fikonspråk, som vi har begåvats med i viss omfattning i klimatdebatten i Maggies blogg också. Förr eller senare  får man veta vad alla dessa klimatord ska uttrycka: t.ex. klimatsmart, AGW, La Nina och El Nino,  IPCC mm., mm. 🙂

 6. Iven #5,
  men i det här fallet tror jag mest på ordet ”klimatresonabel”.
  Med tanke på maggies fråga. Fikonspråk eller ej… 🙂
  Zzzz

 7. Iven

  Har nu läst lite mer om den här boken och ser att det inte enbart handlar om termer utan mer  om en definition av klimatvetenskapens grundprinciper, att skapa förståelse för hur de olika vetenskapliga disciplinerna och olika faktorer samverkar, när det gäller klimatet. Låter intressant.

 8. Iven

  Yes Sir, Uffeb! Vi är överens igen, eller hur? 🙂

 9. ThomasJ

  Uffeb (#3): Självklart handlar det om kommunikation – det gör ju [i princip] allt, eller? I alldaglig kommunikation finns alltid rubriker, typ ”climate literacy” som [här] lika gärna kunde vara ”climate illiteracy”, där det senare [illiteracy] väldans ofta används av [bl.a.] FN o deras underorgan för påkallande av ’insatser’. ’Rubriklistan’ är längre än Gobiöknen…
  Precis på samma sätt rubriceras/rubricerades tidigare/ brister/behov/… idag som igår o detta i enbara syftet att på ett o/e annat sätt behålla makten över ’vad’ kommunikationen resonabelt ska mynna ut i. M.a.o.: allt annat än vad denna blogg står och är för: ”För dig som hellre tänker själv” – avgörande, oavsett tema.
   
  Mvh/TJ

 10. Iven #8.
  Helt överens.
  Thomas J, #9,
  Jasså. /Zzzzz. Läser kanske/ mer/kanske/ i morgon.. zz/zzzzz.
   

 11. Anders L

  Literacy betyder som sagt ”läskunnighet”. Det är svårt att få ”klimat-läskunnig” att låta vettigt på svenska. ”Klimat-allmänbildad” kanske man skulle kunna kalla det, fast det är inget vidare smidigt ord det heller.
  Broschyren är ju en återhållsamt formulerad introduktion till viktigaste begreppen inom klimatfrågan. För flertalet människor i Sverige är den knappast revolutionerande. Är man skeptiker så kommer man förstås att reagera mot den, eftersom den trots allt baseras på den allmänt vedertagna vetenskapen, vilken de flesta skeptiker har svårt att acceptera. Att amerikanska staten ligger bakom en sådan här skrift borde väl ändå till en viss del kunna lugna dem som anser att AGW är en konspiration av skumma socialistiska krafter som vill åstadkomma en världsrevolution med nya metoder, nu när marxismen inte längre är gångbar?

 12. Anders L #11,
  jag föreslår ändå ”klimatresonabel” som översättning…
  men det beror ju på vad man vill åstadkomma. Zzzzz

 13. Skeptisk

  Varför inte något så enkelt som ’klimatbildning’?
  Att jämföra med t ex ’allmänbildning’.

 14. L

  Begreppet Climate Literacy syftar till ökad kunskap i klimatfrågan. Alltså att förstå vad debatten handlar om så att man kan delta. Förhoppningsvis ska man då också sätta sig in i de olika sidornas argument eller brist på argument, var vetenskapen står och hur debatten förs i media. Att bristen på kunskap är stor kan nog de flesta hålla med om. Speciellt hos opinionsbildare. Dessutom är klimatforskningen ännu i sin linda, varför alla i debatten borde visa mer ödmjukhet inför både ämnet och andra debattörer. Det finns inget facit att slå i huvudet på någon.

 15. L #14,
  lite som att bli lite mer ”klimatresonabel” kanske?

 16. L

  Uffeb, man måste vara klimatlitterat innan man kan bli resonabel…

 17. Maggie.
  God morgon. Jag föreslår att vi översätter ”climate literacy” med det vi vill åstadkomma. Och det skulle kunna bli ”klimatresonabel” på svenska.. 🙂  medveten om att  jag tjatat, men jag tycker att det är ett bra tillskott till den svenska ordlistan. 🙂

 18. L #16
  Zzzzz

 19. L

  Sov gott Uffe, så här säger dom själva i broschyren:
  WHAT IS CLIMATE SCIENCE
  LITERACY?
  Climate Science Literacy is an understanding of your
  influence on climate and climate’s influence on you
  and society.
  A climate-literate person:
  • understands the essential principles of Earth’s
  climate system,
  • knows how to assess scientifically credible
  information about climate,
  • communicates about climate and climate change
  in a meaningful way, and
  • is able to make informed and responsible
  decisions with regard to actions that may
  affect climate.

 20. Godmorgon, alla! 🙂 Jag håller med om att ”literacy” i viss mån handlar om läskunnighet, och i viss mån om förståelse. Vad författarna till rapporten menar är nog både förståelse för det som skrivs om klimat och förmåga att själv resonera om klimat.
  Jag tycker faktiskt att innehållet är ganska neutralt. Det bygger nästan helt och hållet på vetenskapen. Ytterst få överdrifter görs. Så i grund och botten är det ett bra material. Det vore inte fel om alla svenska journalister och reportrar tog till sig detta. Så kanske vi slapp i varje fall en del av katastrofrubrikerna.

 21. Patrik

  Öööhh… ”Klimatsmart?” 🙂 Inte en ordagrann översättning, men troligen det uttryck som kommer att vara utbytbart mot ”climate literate” framledes – eller? 🙂
  En anekdot:
  Idag är det vårdagjämning. Jag höll på att frysa ansiktet av mig på min morgonpromenad nyss. Minns faktiskt inte när det var så snorkallt i slutet på mars senast.
  Som sagt, en anekdot. 😉

 22. P.Persson

  Litterat, här troligen i den överförda bemärkelse bildad. Bildad, här troligen att ha politiskt korrekta uppfattningar efter studie av en nogsamt tillrättalagd kanon.
   
  climate literacy = PC Brainwashed

 23. Adolf Goreing

  Läste broschyren lite snabbt på morgonen. Verkar vara en IPCC-rapport-summary for policymakers  light. Fortfarande en kraftig fixering vid GHG och modeller. Väldigt lite om osäkerheterna i klimatforskningen, väldigt mycket från konsensus och ”majoritets”-argumentet. Ni vet: ”20 miljoner tyskar röstade på Hitler, de kan väl inte ha haft fel?” Positivt är att man pekar på de naturliga variationerna och för en gångs skull inte förtiger dem. Annars är som sagt väldig tmycket gammal skåpmat och modell-slutsatser. Såg ingenting som inte fanns med i senaste IPCC. Grundprinciperna skulle vem som helst kunna skriva under på utom möjligen vår förmåga att bromsa klimatförändringar och det är det som är den springande punkten. Ska man få amerikanerna med sig i skattehöjningar och cap/trade-system så måste man få dem (och oss) att tro på mitigation. En detalj: man beskriver peer-review-processen och det är bra, men man förtiger att det finns mängder av peer-review material som motsäger de slutsatser som framförs i broschyren. De senaste är ju den vetenskaplig debatten om positiv, ingen eller negativ feedback av moln+fuktighet och CO2. (Finns inte med någonstans). Skulle det visa sig att den negativa feed-backen får överhanden så blir broschyren ett historiskt dokument över den tid när vi (vissa av oss) trodde att vi kunde kontrollera klimatet. Lite grann som på 1800-talet (innan Einstein) att all fysik som var värd att upptäckas och förklaras var redan avklarad! 

 24. Christopher E

  Det bästa är layouten. Den är riktigt snygg.
  Håller med Anders L om en försvenskning som ”allmänbildning” passar bättre än den bokstavliga översättningen ”läskunnighet”.
  Innehållet är väl det gamla vanliga, ytterligare en propagandaskrift i högen. Visserligen en lugnare ton än domedagsvrål som Al Gores, men det är svårt att skriva under på många av uttrycken, som tex när de reservationlöst konstaterar att klimatmodellering är tillräcklig exakt för att grunda politiska beslut på…. suck.
  Till skriftens försvar är annars ett stort antal ”may”, ”can” och ”could” sprinklade på vitala platser för att det ska hålla i domstol när de få fel.
  En sak jag retar mig är klimatalarmismens medvetna språkbruk för att banka in budskapet. En eventuell klimatförändrings effekter kallas undanlöst för ”impact”. Inte ”effects”, ”ramifications” eller ”consequences”, nej ”impact” ska det vara! Batman och Robin slår ner skurkarna… ”swish”, ”kapow”, ”bang” – impact! Två tiondels grad höjning på 100 år på en planet med en daglig differens på ca 80 grader… det är som en lastbil som kör in bergväggen. Impact!!!
  Det förstår ju alla som är ”litterata” hur allvarligt det måste vara med ”impacts”. Underligt att inte konsekvensen av det huvudlösa brännandet av triljoner dollar på att försöka stoppa huvudsakligen naturliga klimatförändringar aldrig benämns med ”impact”. 😉
  Språkbruket är nära besläktat med vårt Naturvårdsverks framgångsrika hjärntvätt genom att konsekvent tala ”klimatförändringen” i bestämd form, som om det bara finns en.
  I min definition är ”klimatläskunnighet” förmågan att genomskåda sådant här Gorge ”1984” Orwell-språk.

 25. Christopher E

  P. Persson;
  Min beundran för att du uttryckt liknande som mig på några få kärnfulla ord. Mitt i prick.

 26. Christopher E

  Ursäkta bristen på korrekturläsning i mitt #24 ovan. Har väl inte vaknat än (och saknar förhandsgranskning). Men ni som orkar läsa fattar nog trots lite saknade ord.

 27. Lars G

  God Morgon!
  Här en intressant föreläsning från Australien om framtida temperaturer. Han försöker sig på ett ”klimatresonabelt” resonemang. Mera svårläst än propagandan från USA.
  http://www.holtonweather.com/global.htm

 28. Kjell_A Jönsson

  LITERACY  betyder   som bekant  läs-och skrivkunnighet.  Det verkar  som om det ligger ett elitistiskt underskattande  av  de presumtiva läsarna av broschyrerna  bakom användandet av denna glosa.
  Kjell-A   Jönsson