Bli Din egen klimatsimulerare

rtc
Klicka för läsbar bild, och använd länktexten om Du vill prova Dina krafter.
Fantastiskt – här tjattrar vi på TCS om framtiden – när det finns ett enkelt dataprogram som ger svar på alla frågor!
Förra meningen var en ironi (notera notationen via utropstecknet, infört av Gavin Schmidt) – men verkligheten är ju att våra politiker i kommuner och landsting redan i dag köper liknande underlag av SMHI som beslutsunderlag för omfattande ”klimatåtgärder”. Det är förmodligen lika trovärdigt och lika vinklat som ovanstående, via inbyggda cirkelresonemang om koldioxidens dominerande klimatpåverkan.
It’s a Mad, Mad World. (Bra film, förresten – Donnie Darko. Ledmotivet, framfört av Gary Jules är en klassiker också)
Tillägg kl 10:00 – noterade just en nytillkommen klimatexpert från underjorden – skulle nog göra stor succé som bisittare till Pachauri eller Rockström (! ironi igen)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rosenhane

  Peter,
   
  det saknades bara det, att Manson skulle kasta sig in i klimatdebatten.
  Och det är ingen ironi i det, han platsar bra i sällskap med dom tongivande härförarna för AGW och Co2 – hotet.
  Man skulle kunna säga att Wijkman, Ternströmmingarna och dom andra har fått förstärkning – frågan är bara om det hjälper dom?

 2. Bertel

  Börjar med 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 solar ang artikelns ironistiska spets och sedan undrar jag, ifall man skulle frilansa(tack vare dessa klimatstimuleringsprogram) och vara klimatalarmistisk expert åt SMHI!(obs ironi)
   http://www.smhi.se/cm/sv/2.262/1.14573 

 3. SMHI:s resultat av sina simuleringar kan man få stilfullt presenterat på den här sidan
  http://www.smhi.se/forskning/sveriges-klimat-om-hundra-ar-bildspel-1.14600
  Ladda ner och njut!

 4. Rosenhane

  Nostradamus#3
   
  Man tror inte att det är sant att ett statligt verk kan producera något så infantilt och idiotiskt.
  Vllken kvalificerad rappakalja!

 5. Pär Green

  Nostradamus # 3
  Jag har försökt att fram ett beslutsunderlag från SMHI hur de har kommit fram till dessa uppgifter!
  Men inte fan går det!
  1. De websidor du avser har tagits fram av SMHI som ett led i vårt uppdrag att bistå länsstyrelserna med underlag för deras klimatanpassningsarbete. Det är alltså SMHI som myndighet som ”står bakom” materialet. Eftersom informationen i allt väsentligt handlar om klimat så är det i praktiken några av de personer som arbetar med klimatfrågor som har tagit fram materialet. Lite beroende på hur man räknar så är det kanske 5-10 personer som har deltagit mer aktivt. Jag är en av dem.
  2. Vi har en varierande utbildning; det finns meteorologer, klimatologer, naturgeografer, civilingenjörer, och programmerare bland dem som närmast varit involverade. De allra flesta har högskoleexamen eller motsvarande, några har forskarutbildning med licentiat- eller doktorsexamen.
  3. När det gäller ”beslutsunderlag” är jag lite osäker på vad du avser:
  Om du avser det beslutsunderlag vi levererar till länsstyrelserna så är det precis de websidor du har tittat på. Tillsammans med regionala/länsvisa möten där vi presenterar materialet och svarar på frågor från länsstyrelsernas personal och även personal från berörda kommuner så är websidorna och pdf-dokumenten det beslutsunderlag som finns framtaget med uppdelning på respektive län.
  Om du å andra sidan avser det material vi själva här på SMHI har använt som underlag för att producera websidorna och pdf-dokumenten så är det huvudsakligen information från två källor: statistik från vårt nät av meteorologiska stationer, samt data från regionala klimatscenarier. De senare har producerats av Rossby Centre som är SMHIs enhet för klimatmodellering och klimatforskning. På våra websidor finns en hel del ytterligare information om såväl meteorologiska observationer och statistik, som klimatscenarier och klimatmodeller. Ännu mer finns allt läsa i de rapporter och skrifter som SMHI producerar. Länkar till dessa hittar du på websidorna. Även ”Kunskapsbanken” som du hittar på websidorna innehåller en hel del information kring dessa frågor.
  Så till några klarlägganden med anledning av din epostväxling med kundtjänst/John Ekwall:
  Utgångspunkten för korrespondensen är att någon ”kvällsblaska” har presenterat en amerikansk prognos över kommande sommartemperaturer i Sverige tillsammans med kommentarer från någon norsk meteorolog. Sedan ifrågasätter SMHIs meteorolog (Sten Laurin) detta genom att påpeka att tillförlitligheten av sådana långtidsprognoser är mer eller mindre obefintlig, samt att till och med månadsprognoser är svåra att göra rimligt bra.
  Mot denna bakgrund undrar du — om jag tolkat dig rätt — hur SMHI kan både väljer att inte gör säsongsprognoser men samtidigt presentera ett beslutsunderlag som sträcker sig ända till år 2100.
  För att reda ut detta så måste man ha klart för sig att det är en principiell skillnad på en prognos och ett scenario.
  I en väderprognos så förutsäger vi hur vädret faktiskt blir vid en viss tidpunkt och ett visst ställe, t.ex. vädret på eftermiddagen om tre dagar i nordvästra Götaland.
  I ett klimatscenario så kan vi inte förutsäga hur vädret blir vid en viss tidpunkt. Det går till exempel inte att säga att just sommaren 2098 blir regnigare/varmare (etc.) än övriga somrar under 2090-talet. Ett scenario är alltså en mer allmän förutsägelse hur det kan bli givet vissa förutsättningar. I det här fallet är förutsättningen en viss utveckling av den atmosfäriska koncentrationen av växthusgaser. Den information som klimatscenarierna kan ge är att det finns en övergripande trend mot varmare klimat, samt till exempel att sommartemeperaturen under perioden 2071-2100 kan förväntas bli (givet förutsättningarna) ca 3 grader varmare i genomsnitt än under perioden 1961-1990.
  Sålunda kan man på goda grunder både säga, som Sten Laurin gör, att vi inte gör långtidsprognoser över kommande väder men också att vi kan presentera klimatscenarier för slutet av detta sekel, som till exempel i underlaget för länsstyrelserna. När du fördjupar dig i dessa saker så tänk då på den principiella skillnaden mellan en väderprognos och ett klimatscenario.
  Med vänlig hälsning
  Lars Bärring
  Fil. dr, forskare
  Rossby Centre
  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
  601 76 NORRKÖPING

 6. Klimatsimulerare? Det heter väl klimatsimulant?

 7. Kent Forssgren

  Pär Green #5. Jag beundrar ditt tålamod.

 8. Jan-Erik S.

  Appropå SMHI. Hörde att befälen på isbrytarna i sverige för ett par månader sedan inte kunde förlita sig på SMHI och valde därför andra väderkällor.
  I vädret på SMHI så ursäktade sig reportern med att ((”vi gör så gott vi kan”)?)
  Exakta citatet kanske inte stämmer men i stort sett var det så hon sade.
  Varför inte lägga ner SMHI och istället köpa tjänsten från den Norska motsvarigheten (yr.no).
  Som seglare så litar jag mer på deras prognoser. Allmänt känt inom seglarfolk (som är mycket beroende av väder) så är yr.no betydligt tillförlitligare.
  Förvisso så har de ju inte Per Holmgren. Väderpelle är ju van och släppa väder dvs snacka s..t.
  Sorry Maggie, kunde bara inte låta bli 🙂

 9. Jan-Erik S.

  Förtydligande/rättelse:
  Jag skrev:
  ”I vädret på SMHI så ursäktade sig reportern med att ((”vi gör så gott vi kan”)?)”
  Ska vara:
  I vädret på SVT så ursäktade sig väderuppläsaren med att ((”vi gör så gott vi kan”)?)
  Citatet kanske inte är 100 %-igt mendet säger en hel del om SMHI:s rykte när inte ens de egna statliga isbrytarna kan lita på deras vädertjänster.
  Någon annan som såg den väderprognosen?

 10. Pär Green

  Kent Forsgren # 7
   
  Jag hävdar att om en statlig ”myndighet” lämnar information till allmänheten, måste det finnas ett beslut!
  Men tydligen behövs inte det.
  Vilket gör mig orolig!

 11. Jan-Erik S.

  Tillägg:
  Kvinnans om presenterade vädret är en av de mest kända för allmänheten från SMHI/SVT.
  En medelålders kvinna som brukar uppträda i kjol dvs ingen yngre med norskklingande namn. 
  Kommer bara inte ihåg namnet…någon?

 12. Bertel

  Pår Gren # 5
  Jag håller med Jan-Erik S. # 6 med tillägget, att jag uppskattar din förmåga/vilja att agera(du mailar och kräver svar, dvs visar personlig engagemang utanför bloggosfären). Hatten av.  🙂

 13. Michelangelo

  #4# Det är väl just statliga eller överstatliga verk som kan gå iland med sådant. Det ger oss alla huvudvärk.
  Hur kan man strypa medlen till dessa byxbaksnötande byråkrater ?

 14. Bertel

  # 12 Pär isf Pår.
  I detta fall av stavningsfel, endast fingerstorleken sk avgörande faktor. 🙂

 15. Pär Green

  Bertil # 14
  En Pär är alltid en Pär hur det stavas, per den första är något annat 😉
   

 16. Pär G
  Jag ställer mig i samma kö som de andra …. är glad att du orkar och att vi får ta del av ditt arbete… Stort Tack.
   
  Rosenhane
  Vilken kvalificerad rappakalja!”  det var snällt sagt  😉
  Jag skulle kunna tänka mig en hel del andra och kraftfullare uttryck.

 17. Pär Green

  Om någon tänker fråga SMHI, så var förberedd på följande:
  Du kanske skall börja sköta ditt jobb och skicka frågan vidare till de som
  kan svara!
  Kan inte kundtjänst svara, är det väl rimligt att vända sig bakåt i
  organisationen!
  Varför har man en kundtjänst som överlåter till frågeställaren att fråga vidare inom organisationen?e
  Är det inte ”din” uppgift att hjälpa till?
  Jag vill ha en kopia på det underlag som säger att Sverige har ett  framtida
  klimat 2100!
  Du hänvisar mig till tjänstemän inom SMHI!
  Jag förväntar mig att på de frågor du inte kan svara på vänder till den egna organisationen istället för att hänvisa till enskilda anställda?
  Vad är problemet?
  Är förvånad över hur kundtjänst svarar på en fråga från en skattebetalare!
  Hej!
  Jag vidarebefordrar ditt brev till ansvarig.
  mvh
  Och vem är det?

 18. Staffan D.

  ”Cooling on Global Warming:  Climate change has been put on the back burner.” National Review Online, den ledande konservativa tidskriften i USA, noterar förändringen i USA — hos vanligt folk — och politiker.
  http://www.nationalreview.com/articles/265672/cooling-global-warming-jonah-goldberg

 19. Ingemar

  Om det är scenarier snarare än prognoser de gör, så borde SMHI hellre ge mer rimliga scenarier att gå på, t.ex. med en global tempökning på 0,0, 0,5 och 1,0 grader. Dessa vore av större intresse för allmänheten.
  Eller har de inte gjort sådana scenarier? I så fall kan man ju undra varför. Kanske är det så att de i själva verket (i hemlighet förstås!) PROGNOSTISERAR 3,0 grader?

 20. Det är något lurt med svaret i #5. Vad han säger är att det inte går att förutsäga vädret vid en viss tidpunkt långt in i framtiden, men det går att förutsäga dess medelvärde, om man bara vet mängden gaser i atmosfären. Eller?
   
  Och förklaringen till detta är att det är skillnad mellan prognos och scenario? Men ett scenario förutsätter vissa saker, så om dessa infaller blir det väl en prognos?
   
  Men hur man än vänder och vrider på det så säger de att de inte kan förutsäga vädret en månad framåt, men hundra år framåt – i medeltal.

 21. #Pär Green 5 och 17
  Som f.d anställd som Meteorologassistent vid SMHI-Malmö så kanske jag kan bena ut en del av dina ”konstiga svar” du får av SMHI som myndighet.
  OBS! Jag vill betona att jag på inga omständigheter eller på något vis försvarar de svar du fått från SMHI.
  För min egen del så blir dina frågor  lite ospecificerade och ter sig lite konstiga, och därav blir svaren kanske.
  Jag skulle tro att de svar som du fått av SMHI pekar just på det.
  Om du menar vilka beslutsunderlag man har haft för att producera och lägga ut bildspelet så håller jag med dig.
  Jag undrar också här hur man kan med en så tvärsäker hållning kan lägga ut detta scenario?
  Eller är det bara vad det är,, just ett ”tänkbart scenario” för de konsekvenser som ett framtida klimat kanske kan för med sig?
  Jag tror heller inte att alla anställda klimatologer/meteorologer eller forskare är eniga vid SMHI, därför att jag vet att den gruppen är långt ifrån eniga. Det gäller för övrigt också nästan alla andra i världen förekommande vädertjänster där du har både forskare och klimatologer anställda.
  Vid SMHI/Norrköping så finns en Klimat och forsknings avdelning.
  Där ska du ställa dina frågor. De är trevliga meteorologer och forskare som jobbar där, det kan jag intyga.
  Du skulle nog få ett ganska bra svar av någon av dem där.
  Fråga då istället om de var helt eniga när man gjorde bildspelet.
  Fråga vem som har producerat det och vem som är ansvarig för den information som man har lagt där. Hur man tänkte, Var det för att skapa/väcka intresse eller provocera fram en debatt?
  Besluten för att göra dessa måste vara tagna av ”Myndigheten” SMHI då de ska lecereras till andra myndigheter som tex. Länstyrelser och andra berörda.
  Kundtjänsten, har inget med detta alls att göra därför dessa konstiga svar.
  Annars så tycker jag att Lars Bärring ger dig raka och ärliga svar på dina frågor.
  Det finns i protokoll som är offentliga handlingar, begär utdrag ur dessa så ser du vem/vilka som varit med att godkänna besluten.
  Det skall vara hos registratorn du begär ut kopior på dessa ,tror jag.
  Intressant vore att ställa frågan vilka och vems klimatmodeller man har använt i sitt beslutsunderlag, när man tar fram bildspelet.
  Och vem/vilka var det som fattade beslutet att just dessa modeller skulle vara som underlag?
  Ställ dessa till Klimat och forskningsavdelningen på SMHI/Norrköping.
  Troligtvis så halkar man lätt in i en kompetensdebatt istället, det är ju olyckligt, i så fall. för det är inte det det handlar om, eller?
  Som jag ser det hela så har den gruppen ändå kommit fram till ett enat beslut om att producera och lägga ut bildspelet.
  Ansvariga blir i botten SMHI som myndighet ändå.
  Men det är ändå Klimat och forskningsavdelningen där som är ytterst ansvariga. Längre än så kan man nog inte komma .
  Jag tycker gott att både Sten Laurin och Lars Bärring ger så utförliga svar de kan.
  Till  övriga kommentatorer och #20:
  Lär er skilja på Väderprognoser och Klimatscenarior,  det underlättar och då undviker  man missförstånd.
   

 22. bom

  Fantastiskt SR berättade nyss att vi fått ett nytt rekord med knölvalar per ytenhet i en Antarktisk vik. Varför? Jo för att viken nu är isfri och det skall bero på DEN GLOBALA KATASTROFALA UPPVÄRMNING. Knölvalarna har fest och vräker i sig krill så till den grad att krillen håller på ATT TA SLUT.
  Så vitt jag vet finns krill runt om hela kontinenten och om krillen ”förut skyddats av is” så måste det väl betyda att knölvalarna på något sätt nu blivit av med förmågan att dyka.
  Den nya WWF-kampanjen blir väl nu att vi skall skicka in våra pengar för att rädda en krill?

 23. Ulrik

  Den danska tidningen Politiken har fått Bo Lidegaard som ny chefredaktör. Han kommer från jobbet som chef för klimatsekretariatet i statsministerns kansli. Infiltrationen fortgår? Men han lär vara historiker och borde kunna mycket om tidigare klimatvariationer.

 24. Inge

  Roger Pielke sr. pekar på en ny viktig forskning king havsströmmarnas betydelse för klimatet:
  http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2011/04/21/guest-post-atlantic-multidecadal-oscillation-and-northern-hemisphere%E2%80%99s-climate-variability-by-marcia-glaze-wyatt-sergey-kravtsov-and-anastasios-a-tsonis/

 25. Inge

  http://antigreen.blogspot.com/
  Här kan ni läsa mer om detta.

 26. Staffan D.

  ”Bröllopet i London genererar tio gånger mer karbon än BuckPal annars gör på ett helt år.”   Och då är ändå Kate’s ring gjord av ’Welsh gold’ och inte från gruvprodukter.  Helst skulle hon ha haft en begagnad klänning, men man får inte begära för mycket.  (Man ville inte heller be gästerna slå in presenter i återanvändingsbart tyg i stället för papper!)  Men man återvänder från Abbeyn till palatset i en hästdragen landå. 
  –  Och kanapéerna är lokalt framställda!  Det var prins Charles som såg till det.
  –  Daily Telegraph:  ”What is the carbon footprint of the royal wedding?”
  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/royal-wedding/8472283/What-is-the-carbon-footprint-of-the-royal-wedding.html
  –  (Är det inte en aning passé att… ?  Men brittisk kunglighet ska kanske vara en aning passé? )

 27. Jan E M

  KVACKSALVERI!
  Det där var ju bland det löjligaste jag läst. Slagrutor och Currylinjer framstår som seriös vetenskap jämfört med det där.
  Att folk i allmenhet garvar och tycker det som skrivs här och tycker att Maggie och de andra som skriver här är löjliga idioter beror på att skrivs för mycket om superidiotiska teorer om vad uppvärmningen kan bero på.

 28. Pär Green

  Jan E M # 27
   
  Varför då inte skriva, vad en icke uppvärmning inte beror på!