Bert Bolin och IAC:s granskning av IPCC

 
Det finns en kommitté, Inter Academy Council (IAC), som har granskat IPCC efter alla skandalerna under det senaste året. De rapporterar idag måndag om resultatet. Kommittén har många personella band med IPCC – säkrast så. Det har redan skrivits en hel del om underökningen och om hur IPCC bör reformeras. De allra senaste kommentarerna jag sett om detta finns här, här och här.
En som länge och ingående studerat hur IPCC fungerar är John McLean, numera doktorand vid James Cook University i Australien. Han har djärvt nog beslutat sig för att göra en egen granskning. I hans rapport finns mycket av den kritik som framförts tidigare från olika håll. Men av särskilt intresse är att han gör en ganska noggrann genomgång av förhistorien till IPCC, kapitel 1, s. 7  – 25. Och den är av extra stort intresse för oss svenskar eftersom han ger en så framträdande roll till Bert Bolin. Ja, det finns faktiskt fog för att säga att IPCC är Bolins skapelse.
Enligt Science News Letters från Maj 1959 så informerade Bolin amerikanska National Academy of Science bl.a. att ökningen av koldioxid troligen är orsaken till de föregående 50 årens temperaturökning på förmodade 1,1 till 1,7 grader C. (Visserligen hade temperaturen mellan 1910 och 1959 bara ökat med 0,38 C enligt HadCRUT3, men det visste ju inte Bolin.) Han förklarade också att koldioxiden fungerar som taket i ett växthus. (Är det från Bolin som världen fått denna missledande analogi?)
Bolin blev snabbt involverad i de olika internationella organ som intresserade sig för klimatfrågan på 60-talet. Redan från början var det klart att produktionen av koldioxid var ett centralt problem. På 70-talet organiserade Bolin flera nationella och internationella klimatkonferenser i Sverige. Han var också rådgivare till svenska regeringar och regeringschefer, bl.a. till Olof Palme som han enligt uppgift var nära vän med.
Tack vare Bolins lobbyarbete blev Sverige en viktig pådrivare i klimatfrågan. Landet var värd för internationella konferenser och finansierade andra utomlands. Kanske hade också klimatfrågan redan då betydelse för hur vår energipolitik utformades.
Bolin var även aktiv som författare till flera inflytelserika rapporter under 70- och 80-talet som hade stor betydelse för FN:s initiativ i klimatfrågan, för hur man formulerade problemet och för hur man organiserade arbetet. Redan 1985, på Villach konferensen, förklarade t.ex. Bolin att forskarna nått konsensus i frågan – även om detta förvånade en och annan skeptisk deltagare. Han var mer eller mindre självskriven som IPCC:s förste ordförande, mellan 1988 och 1997.
Det är en intressant och läsvärd redogörelse som McLean ger. För en redogörelse ”inifrån” rekommenderas också Bert Bolins egen bok, A History of the Science and Politics of Climate Change, Cambridge University Press 2007. Se även Gösta Wallins personliga minnen. Och Jacob Nordangårds rapport här.
Det som kanske främst förvånar mig är det genom citat välbelagda faktum att hypotesen om koldioxid varit med så länge. (Jag trodde att det började på 70-talet, med Stockholmskonferensen 1972 och med andra dåtida konferenser, t.ex. den här) Men trots alla osäkerheter, och trots att mätdata var så rudimentära, så hade alltså Bolin redan i slutet på 50-talet klart för sig att CO2 var boven. Med tanke på Bert Bolins enorma inflytande över hur IPCC kom att tackla klimatfrågan så gör det mig ganska skeptisk till vad IAC:s granskning av IPCC kan åstadkomma. Kan IPCC verkligen reformeras utan en extern och helt oberoende övervakning? Om det nu inte är politiskt möjligt att helt sonika lägga ned IPCC, så kanske världens regeringar skulle vara betjänta av att man sätter upp ett ”mot-IPCC”, med enda uppgift att hitta alla fel och brister i IPCC:s bevisföring och arbetssätt?
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Man borde lägga ner IPCC innan dom ställer till större skada..!

 2. Slabadang

  Den Svenska skulden.
  Det är tre år sedan jag först blev bekant med Bolin`s uttalande om ”konsensus”.Hela IPCC är ett missfoster likt försäkringskassan och har sina rötter i samma mylla och anda. Alla som jobbar på ansvarsposters vet precis vad som förväntas och inte någon tillåts ge en sann bild av vad som faktiskt sker bakom dörrarna.Skillnaden mellan det formella och det betydligt viktigare informella (politrukuppdraget) sätter sig i organisationens ryggmärg.
  MCLeans revision är av det slaget att man får magknip när man själv har erfarenheter hur politiserade gigantiska missfoster föds växer och frodas.Det är liksom bara att bocka av efterhand.Utnämningsmaktens villkor och funktioner är startruta ett för hur man styr och såkerställer makten och kontrollen hela vägen.Vad man vill ha kontroll och makt över framgår tydligt i agerandet och befogenheterna.IPCC är ett klockrent exempel på hur man bygger en politrukorganisation där ”klimatideologiska” meriter är högre skattade än kunskaper och organisationsförmåga.
  Det otäcka är helhetsgreppet där man vidgat och inkluderat de offentliga institutionerna som bla förvaltar de vitalaste delarna den data som ligger till grund och förs fram som ”bevis” på IPCC`c slutsatser. Den tydliga sucessiva omskrivningen av klimathistoriken är rent äcklig att ta del utav.
  Bara senaste veckan har vi fått ta del av Taminos tes om att den ”moderna” globala uppvärmningen startade 1975!! Ett år innan den stora omläggningen av PDO 1976!! Va fiffigt!!
  Hansen på GISS har hjälpt till att stötta denna tes. ”Hockeygänget” håller ihop. Hansen har helt enkelt ändrat temphistoriken så att det blir kallare i början av perioden så att Taminos modell skall se ut att hålla ihop.
  Steve Goddard har på WUWT lagt ut en bra animering på Hansens anpassning så man ser exakt vad hockeylirarna smusslat med.
  För mig är det solklart att hockeygänget har fått fria händer att hitta på vad som helst för att hålla klimathotet igång.De jobbar med ett politiskt uppdrag att rädda västpolitikers anseende inför totalfiasko.
  Mandatet verkar vara gränslöst.

 3. Jörgen O

  Bra Ingemar att du så fint tar upp Mc Leansskrift  om IPCC. Han är modig. Men han har gott stöd. Cook University i Queensland är professor Bob Barkers hemvist. Barker är svartlistad  på IPCC-CSIRO:s lista och har haft en del problem med att hålla sina föredrag, då han inte kan få någon motdebutant. De vägrar ställa upp. Det fria ordet är inte så fritt när allt (IPCC) kommer omkring.
  Jag har bara läst delar av Mc Leans papper Jag saknar en mera ingående analys av Maurice Strong, kanadensaren, som gjorde mycket från kulisserna i UN (FN). Jag anser att han var mannen som hade ett avgörande inflytande på IPCC.
  Jag kom på Strongs namn redan innan jag visste vad global warming var. Tim Ball har behandlat honom i sin serie Global Warming i part 11: ”Maurice Strong, Politics 101”, June 2, 2008
  Ball har ett citat av Charles Lichenstein, deputy ambassador to the UN under president Reagan: ”He is dangerous because he’s a much smarter and schrewder man (than any in the UN team.)”
  Sverige har haft ett stort inflytande på spridandet av läran /religionen/ om faran av lilla  CO2. Har vi inte skyldighet att göra något för att få bort avgudandet av koldioxiden, att ta första steget.
  Professorer, och andra kunniga en fråga:  Hur är det med Niels Bohr i sin undersökning redovisad i Philosophical Magazines Series 6, Volume  26  July 1913 page 1-25 ? Säger han att endast en liten del av infraröd strålning kan upptas av CO2, alltför lite för att hetta upp hela atmosfären.? Bohlin och Strong kanske inte har läst Bohr. eller också har jag fattat Bohr fel. MVH Jörgen O.

 4. Mot-IPCC finns redan. Det heter NIPCC och har hemsidan här:
  http://www.nipccreport.org/

 5. Jörgen O

  Förlåt, Pofessor Bob Carter har aldrig hetat Barker utan han heter Robert M. Carter och hans sista bok jag läst heter CLIMATE: The counter consensus
  http://www.stacey-international.co.uk

 6. Peter Stilbs

  Jo – det är en stor soppa alltihopa. Vetenskap har aldrig bedrivits på det sättet. Jag tror att rapporten som kommer i dag kommer att ge en mycket urvattnad och överslätande historia, så Susanna Baltcheffsky som oroades sig för motsatsen  i morgonens SvD kan lugnas. Mönstret från de ”friande” undersökningarna av CRU & Mann kommer att upprepas. Var så säker att ”rätt” personer plockats ut att ordna det.
  Jag har dock läst några tunga remisssvar, bl.a. från David Henderson , som skjuter hela skutan i sank.

 7. Inge

  Slabadang
  Det känns som att det är så illa som du beskriver. Det finns ett par saker som får mig att ändå hoppas. Det ena är folks invanda skepicism efter alla larm om olika saker. Det andra är tyvärr att det kan bli kallare (vilket jag egentligen inte vill) och då kommer bubblan att spricka av den anledningen.
  Tack Ingemar för att du följer upp Mc Leans sammanställning.

 8. Christopher E

  Ingemar:
  Intressant. Jag har alltid beundrat McLeans hårda granskningar av IPCC. Han slaktande av konsensusmyten och de ”tusentals” forskarna var en ren fröjd att läsa.
  ”Han [Bolin] förklarade också att koldioxiden fungerar som taket i ett växthus. (Är det från Bolin som världen fått denna missledande analogi?)”
  Nej, redan Arrhenius använde uttrycket. Nästan i alla fall. I min bokhylla står ett exemplar av Arrhenius ”Världarnas utveckling” från 1906. Där kallar han den för ”drivhuseffekten”.

 9. Ingemar

  Slabadang #2,
  Tack för att du tar upp ett grundläggande problem här; den institutionella uppbyggnadsprocessen. Alla som har erfarenhet av sådant vet hur det kan gå till. Man skriver regelverk och syften på ett sådant sätt att man kan rekrytera de man vill ha och utesluta andra. Man ser till att successionsordningen sköts ordentligt så att inga oönskade kandidater plötsligt tar över, etc. I Climategatebreven finns det ju en del diskussion kring vem ”vi” skall utse till lead authors, etc. På så sätt blir det en vetenskaplig gruppering som så att säga ”äger” institutionen i fråga. Att få till en genomgripande och betydelsefull reformering är i princip omöjligt. Allt sker på ”klickens” villkor.
  Jörgen O #3,
  Maurice Strong finns med i kulisserna. Bl.a. var han med och finansierade Stockholmskonferensen 1972. Men en ensam person kan inte åstadkomma mycket om det inte finns en god mylla att så i. MS var sannerligen inte ensam. Bolin kom från sitt håll och kunde säkert ha god nytta av MS.
  Lars Kamél # 4,
  Visst, NIPCC finns. Men dels ägnar de sig främst åt det rent vetenskapliga och inte så mycket åt hur IPCC sköter sitt jobb. Dels har de noll inflytande. Ett ”mot-IPCC” måste ha politisk stöttning på ungefär samma sätt som IPCC har det.

 10. Peter Stilbs

  Missat McLean’s artikel tidigare – utmärkt igen av honom. Han klär verkligen av detta självgående IPCC-monster.

 11. Ann L-H

  Tack Ingemar – den ena pusselbiten läggs till den andra och bilden klarnar alltmer.
  I kommande artiklar hoppas jag att du också hjälper oss att klargöra vad djupekologin från 50-/60-talet har betytt för skapandet av klimathotet.  Denna politiskt korrekta ”ekologi” skiljer sig från den vetenskapliga evolutionsekologin ungefär som hockeyteamet från Lindzen m fl.

 12. Claudius

  Tack, Ingemar! Och även Peter S, för David Hendersons papper, som verkligen tycks sänka hela det sjuka skeppet IPCC.
  Själv blev jag mycket betänksam till Bert Bolins verkliga status som vetenskapsman och hans ledarskap i IPCC sedan jag läste om hans ”insats” 1996 när en dansk tidning bjöd in honom att kommentera Henrik Svensmarks och Eigil Friis-Christensens rön om kosmisk strålning och molnbildning: ”I find the move from this pair scientifically extremely naive and irresponsible” (Calder and Svensmark: ”The Chilling Stars”, s 73-74).

 13. Gunbo

  Ingemar
  ”Det som kanske främst förvånar mig är det genom citat välbelagda faktum att hypotesen om koldioxid varit med så länge. (Jag trodde att det började på 70-talet, med Stockholmskonferensen 1972 och med andra dåtida konferenser,”
  Har du inte läst Spencer Wearts The Discovery of Global Warming? 

 14. Slabadang

  Inge Ingemar och Peter!
  Jag kan bli skogstokig på bristen av analys till varför privatägda och konkurrensutsatta organisationer är överlägsna de offentliga i effektivitet och ändamålsuppfyllelse.
  Vilka är de viktigaste faktorerna för en kvalitativ leverans och goda resultat?
  Vinst? Affärside? Ledarskap? Organisation? Medarbetares kompetens? Mitt svar är att det är det grundläggande uppdraget som avgör vilket resultat du får. Här är offentliga sektorn helt urusel.Uppdragens målsättningar och resultatredovisning är oftast av ren ideologisk art och så flummigt formulerade att det finns inte chans att under resans gång utvärdera vad som faktiskt levereras.Vad är det som ska avmätas? Hur skiljer det offentliga resultat ifrån aktivitet och kostnader och hur utvärderar de dem sinsemellan?
  They dont have a f….n clue! ”Vi har gått ut med information”
  ”Vi utbildar” ”Vi verkar för..” ”Vi har en nollvision”
  Vad blev det mätbara resultatet? Vad blev kostnaden för resultatet?

 15. tty

  Man undrar onekligen om Bert Bolin verkligen var så okunnig att han inte kände till fysiken bakom ”växthuseffekten”, eller om han var avsiktligt missledande.

 16. Biolog

  Ann L-H #11 Efter relativt lång erfarenhet inom biologiska arbetsområden anser jag numera att djupekologin är starkt besläktad med utdaterad postmodernismen. Fascinerades på 60-talet av ekosofi, men förkastade det sakta men säkert, när jag insåg att den var ett redskap för annat än naturvetenskap. Kärnan i naturvetenskaperna, mat-fys-kem-bio kommer att växa och frodas medans PK-skräpet till slut hamnar på vetenskapshistoriens sophög. De funkar nämligen mest som redskap för karriärsbyggande för individer (med lånta fjädrar från vetenskapen) och trosföreställningar, utan att bidra med validerbara kunskaper om världen. Ett sätt att slå sig fram när de inte har förmågan att bidra med mödosam och intellektuellt krävande vetenskap. De får ju även en bekväm PK-religion på köpet. Passar iofs som underhållning på bioduken, t ex Avatar.

 17. Ingemar

  Gunbo #13,
  Jag kanske skulle ha skrivit att jag trodde att det politiska spinnet med CO2-hypotesen som utgångspunkt började på 70-talet. Att CO2-hypotesen har en mycket äldre vetenskaplig historia än så är förstås väl känt.

 18. Peter Stilbs

  tty #15 – jag tror Bert Bolin förstod saker bra – men var nog tvungen att spela med och manipulera när saker fick globala dimensioner, och gick ur kontroll från ett vetenskapligt perspektiv.  
  Jag träffade Bert flera gånger åren innan hans död (han kom till och med till Uppsala med egen bil en vinterkväll, för att lyssna på ett klimatföredrag jag var inbjuden att hålla för Uppsala Senioruniversitet – han hade haft ett själv i deras serie någon månad tidigare). 
  Trots allt fick jag alltid en känsla att han på något sätt gillade mig.  
  Någon här tog upp Bee Gee’s gamla 60-talslåt ”I Started a Joke” för några månader sedan. Jag har också ofta tänkt på den i just detta sammanhang under åren. 
  http://www.youtube.com/watch?v=RRNTQvXSsfA
  Frid över hans minne.

 19. Jonas Frycklund

  Länk till videokonferensen i FN, för den som vill se själv:
  http://miljofara.wordpress.com/2010/08/30/se-granskningen-av-ipcc/

 20. Peter Stilbs

  Jonas Fryklund – här är en direktlänk
  http://reviewipcc.interacademycouncil.net/
  Man kan också beställa rapporten i elektronisk form – jag vill minnas att jag gjorde det för några månader sedan.

 21. Gunbo

  Här är ett citat ur The Discovery of Global Warming som behandlar Bolin. Det ingår i kapitlet International Cooperation.
  ”The chair of GARP’s organizing committee during its crucial formative years 1968-1971 was a Swedish meteorologist, Bert Bolin. He had started his career with the arcane mathematics of atmospheric circulation, working with top experts like Carl-Gustav Rossby and Jule Charney. He won a high reputation by devising equations for weather prediction computers, first in Princeton and then back in Stockholm. In 1957, shortly before Rossby died unexpectedly, he encouraged Bolin to turn to geochemistry — a study whose importance had suddenly been raised by the discovery that the greenhouse effect might become a serious matter. Bolin went to work on carbon dioxide and became an expert on its chemical and biological operations. He was also one of the first scientists to study pollution from aerosols, showing that they had a significant cooling effect on the climate of entire regions.”
  http://www.aip.org/history/climate/Internat.htm

 22. Peter Stilbs

  Gunbo – Bolin/Erikssons publikationer från ca 1957 står sig ännu – det var god vetenskap – milsvitt från vad som senare hamnade under IPCC’s skyddande sköld – typ Hockeyklubban och Hansen’s extrapolationer och temperaturfifflande.

 23. Peter Stilbs

  Kollade nu via direktlänken #20 ”Executive summary” – fanns ingen egentlig kritik av tidigare bloopers, utan mest omorganisationsrekommendationer för framtiden. 
  Tyckte mig dock märka kraftiga pekpinnar om hanteringen av  den ”peer review” som IPCC-rapporterna visar upp som en kuliss. I klartext så har det ju varit så att det som ”lead author” högaktningsfullt vill strunta i har han/hon kunnat komma undan med.  Nu skulle alla ”kontroverser” tydligt redovisas i rapporterna.
  Bra.
  Då kanske man nu i efterhand kan sända ut den imponerande NIPCC-rapporten till berörda för genomläsning ?
  http://www.nipccreport.org/

 24. Slabadang

  Peter S!
  Första intrycket är att de ”oberoende” granskningarna” är så befogenhetsbefriade så det blir ointressant och ingen kollar den underliggande vetenskapen.
  Men jag fick ändå ett intryck av att de gjort vad de kunnat med det lilla svängrum utredningen hade.Det var inte svårt att från den muntligaredaogörelsen förstå vad han sa mellan raderna.
  Peer processen är ett skämt!!
  Exemplen på avdelning meningslösa påståenden utan bevis och felanvändingen av vad som anses vara ”High confident” .
  Men va tunnt med journalister det var på pressläktaren!!!

 25. Ingemar

  Peter S. #23,
  Ja, jag har svårt att se någon genomgripande förändring. Det står att de måste redogöra för kritiska reviews, men det är inget nytt. Det har man haft tidigare också.
  Men det verkar som om byråkraterna fått igenom sin viktigaste agenda; mer byråkrati! 🙂

 26. Slabadang

  Hade jag varit på pressläktaren hade jag ställt följande fråga till Royal Societys representant.
  Inledning ” Jag har läst ALLA email från climategate samt tagit del av de utredningar ni ansvarat för eller varit delaktiga i angående dessa”
  Jag har därigenom fått en bra bild av hur Engelsk forskning fungerar och vilka arbetsätt som accepteras utan sanktioner den kvalitativa ribban är tydligt markerad”
  Min fråga ” Är den Engelska klimatvetenskapen den genomsnittliga representanten för vad vi kvalitetsmässigt kan förvänta oss av all forskning som ligger samlad under Royal Society och utförs i England ?” 

 27. Slabadang

  Ingemar!
  På ett artigt sätt så är ändå den underliggande kritiken och insikten väldigt tydlig. LJUG INTE OM HUR FORSKNINGLÄGET SER UT! och förtroendet är i botten på goda grunder.

 28. Ingemar

  Slabadang #26,

  en mycket elak fråga” 🙂

 29. Ingemar

  Peter S # 18,

  Jag funderar lite på det du skriver att Bolin: ”var nog tvungen att spela med och manipulera när saker fick globala dimensioner, och gick ur kontroll från ett vetenskapligt perspektiv”.

  Var han ”tvungen”? Att ”manipulera”? OK, du kände honom personligen, och är villig att ge honom en välvillig tolkning.

  Men för mig som utomstående verkar det inte alls som om han var ”tvungen” att göra någonting sådant. Han kunde väl, som vilken anständig forskare som helst, hållit sig neutral och sett CO2-hypotesen som just en hypotes. Den vetenskapliga situationen på 70-talet (eller senare) var knappast sådant att man hade fog för att lobba för en politisk organisation med syfte att komma fram till vilka åtgärder man måste vidta?

 30. Ann L-H

  Biolog # 16
  Det du skriver stämmer väl med min uppfattning. Min förhoppning är att Ingemar skulle kunna ge oss alla en upplysande och klargörande sammanfattning av hur den radikala djup-, politiska- ekologin, som NGO-rörelsen dvs de gröna aristo/eko-kratena lever på, skiljer sig från den vetenskapliga ekologin.
  Enligt min uppfattning finner man en oerhört livskraftig rot till klimatfrågan av idag i just 50-60talens ekologi där Clements idéer florerade. Hans idéer om ”ekosystem i balans” är sedan länge borta från den vetenskapliga ekologin men togs upp av den tidens miljörörelse och frodas idag inom NGO-rörelsen. Det tragiska är att allmänheten tror att NGO-rörelsens alla miljöhot har med vetenskap att göra.    

 31. Anders N

  Någon av dom som ingick i den senaste ”oberoende” granskningsgruppen  konstaterar att IPCC är en ”succé”, men behöver reformeras. Den ska inte längre drivas av vetenskapsmän utan av en mer effektiv exekutiv kommité. Vad personen i fråga menar med succé kan man ju fundera över. Själv mörknar det framför ögonen när jag reflekterar en stund över denna skapelse. Orwell’s sanningsministerium, här och nu, 2010.  Sanning är lögn!

 32. Bertel

  Slabadang #27
  Om man ”tolkar” kritiken(eftersom kritiken är inbäddad i  formuleringar som i första ögonblicket kan uppfattas som vagt) är det ändock tydligt att den avsågar snyggt IPCC,s nuvarande ledning(bör omorganiseras),underkänner de ”vetenskapliga” metoder  IPCC har använt och säger indirekt att den indre kärnan av forskare inom IPCC, har misskött sina uppgifter (de anmodas att ta in  fler oberoende forskare) samt föreslås att  klimatforskningen avpolitiseras(de säger indirekt att klimatforskningen har varit politiskt styrd). 
  På ren svenska skulle man kunna säga att IPCC har s-t i det blåa skåpet.
       

 33. L

  Synd bara att SR måste använda Rockström för att neutralisera kritiken.

 34. Inge

  Var det inte så att Bolin på slutet vädjade att man inte skulle kritisera AGW? Det var ju hans livsverk och möjliga anledning att komma som vaxdocka på Madame Tusots kabinett. (Dock tveksamt av viken anledning: Världens räddare eller som världsförvillare.)

 35. Slabadang

  Bertel!
  Hur för man fram en totalsågnig på ett artigt sätt? Jo just så här!!
  L
  SR och SVT har ju satsat hela sin plånbok på klimatracet. Va ska de göra?? Börja tala sanning helt plötsligt?+ Börja bedriva granskande journalism?? Då måste de nyrekrytera för det har vwetenskapsredaktionen inte en susning on vad det är för något. Jag lovar dig att du hittar fler som kan dansa menuett och spela mungiga på vetenskapsredaktionen än vad det finns journalister.

 36. L

  Slabadang, dock lyckades man hålla en kritisk ton i Rapport..!

 37. Ingemar

  Bertel 32,

  Jag håller med dig om att det finns en rätt avslöjande och skarp kritik inbäddad i motiveringen för rekommendationerna. Jag tror som sagt att själva rekommendationerna är mer eller mindre verkningslösa, men att man måste beakta kritiken för framtiden.

  T.ex. Den här kommentaren angående bedömning av osäkerhet/säkerhet: ”However, authors reported high confidence in some statements for which there is little evidence. Furthermore, by making vague statements that were difficult to refute, authors were able to attach ’high confidence’ to the statements.”

  Det här är ju ett skolexempel på hur många svenska AGW-försvarare går tillväga när de intervjuas av media. We (eller i alla fall media) have been conned!

 38. L

  Lite kul när Pachauri (i Rapport) försvarade IPCC med att man visst kunde konstatera att det pågår klimatförändringar. Vilken sensation!

 39. Micke Johnsson

  Sydnytt igår kväll.  Det finns fler som tröttnat på vindkraft och dess förespråkare.
  http://svtplay.se/v/2124295/sydnytt/29_8_19_55

 40. Gunnar Strandell

  Slabadang #35
  Radions vetenskapsredaktion har en kvinna som i eftermiddag  ställde kritiska frågor till Markku Rummukainen. Och han höll med om att man tydligare bör föra fram de osäkerheter som finns inom klimatvetenskapen.
  Jag tror också att Köpenhamnsmötet visade politikerna hur  det går om vetenskapen inte ger dem något förhandlingsutrymme. 
  En värld utan vetenskaplig konsesus är en bättre värld! 

 41. Ingemar

  Appropå Slabadangs påpekande om hur man riggar den institutionella processen. Under ”Transparency” finns en inlindad kritik om detta:

  ”Most important are the absence of criteria for selecting key participants in the assessment process and the lack of documentation for selecting what scientific and technical information is assessed.”

  Hmmm. Läs det där en gång till…

 42. Pingback

  […] organ för klimatlobbyism får nu kritik av sin egen(?) inte särskilt oberoende utredning. Citat från TT: ”FN:s klimatpanel IPCC måste ”reformeras i grunden” för att […]

 43. Patrik

  Har inte hunnit läsa rapporten än, men jag får säga att rapporteringen om den i Studio Ett i P1 idag, trots att två medlemmar av AGW-kyrkan var de enda som intervjuades, var rätt så vass alltså.
  Är ganska säker på att Svensson uppfattar det reportaget som intet annat än kritiskt.
  Camilla Widebäck (stavning?) lät uppriktigt besviken på IPCC, som om hon inte riktigt velat tro att all kritik som framkommit om politiskt inflytande, jäv och snett beskriven vetenskap var sann, men nu fick det bekräftat för sig själv av denna rapport.
  Det lät också på henne som att det enda hon egentligen läst i frågan är IPCC:s sammanfattning för beslutsfattare! 😮
  Personligen begriper jag inte hur man som vetenskapsjournalist kan tillåtas läsa endast dokument från en sida (och då bara en sammanfattning) då massiv kritik mot just denna sida framkommer. Märkligt.

 44. Ingemar

  … Lite längre ned kommer en rekommendation att IPCC i framtiden bör ha tydliga kriterier ”for selecting the IPCC Chair, the Working Group co-chairs, and other members of the Bureau; and for selecting the authors of assessment reports.”

  Wow! Urvalet av medarbetare har alltså skötts, hurdå, tidigare? Valet av efterträdare på de centrala posterna som ordförande och medlemmar i den mäktiga ”the Bureau” har alltså skött, hurdå, tidigare?

 45. Patrik

  ”Most important are the absence of criteria for selecting key participants in the assessment process and the lack of documentation for selecting what scientific and technical information is assessed.”
  Man kan alltså inte redogöra för hur man väljer ut varken författare eller hur man väljer vilka frågor som ska utredas.
  Fint.
  Den som har skrivit IAC:s rapport är inte så bra på engelska heller verkar det som. Det borde nog stå:
  ”Most important is the absence …”

 46. L

  Patrik, det syftar till två kriterier… = are

 47. Patrik

  Ingemar #43>> Ja man kan verkligen fråga sig hur de har skött urvalet – eftersom de inte kan redogöra för hur det har skötts.
  😮

 48. Patrik

  L #45>> Jag visste att någon skulle skriva så. Men du har nog fel alltså… Man syftar på ”the absence”, inte på kriterierna… 😉

 49. L

  Visst kan jag ha fel, men det enda jag skriver på svenska om dagarna är på den här bloggen, resten är på engelska och jag skulle använt ”are”.

 50. Patrik

  L>> ”The most important is…”
  ”What?”
  ”…the abcence…”
  ”Of what?”
  ”…criteria…”
  Byt ut ”is” mot ”are” där ovan, så ser du hur knäppt det ser ut. 😉

 51. Patrik

  Nu stavade jag fel till absence bara för det… 😀 Typiskt, när man ska vara besserwisser…

 52. Noterade i våras att Rockströms institut skulle skärskådas bl a  med avseende på pengarullningen.  Förmodligen en markering att klimatpengarna ingalunda är självklara, Carlgren har väl känt sig utsatt i politiken.

 53. L

  Patrik, meningen du hänvisar till ser ut så här;
   
  ”Most important are the absence of criteria for selecting key participants in the assessment process and the lack of documentation for selecting what scientific and technical information is assessed.”

 54. Peter Stilbs

  Såg med stor behållning större delen av 2:a delen av tre av Vetenskapsmagasinets serie om osynliga världar. Tänk om de kunde hålla sig till sådant.
  Men det var en påannons innan programmet om en serie program med början på torsdag om ”Framtidens väder” – med redan drunknande eskimåer till att börja med, klagande över Global Warming.

 55. Patrik

  L>> Javisst, men det är FRÅNVARON som är det viktigaste – inte kriterierna.
  ”The most important is the absence…”
  Vad som därefter följer är oväsentligt.

 56. Patrik

  L>> Du har rätt, jag har fel… Läser som en kratta…
  Most important are the absence… and the lack of
  Missade helt ”lack of”. Tyckte nog att det var överflödigt i sammanhanget.
  Det hade ju lika gärna kunnat stå:
  ”Most important are the absence of criteria for selecting key participants in the assessment process and of documentation for selecting what scientific and technical information is assessed.”
  Utan ”the lack of”… Vilket min hjärna helt bortsåg ifrån att det stod. 😮
  Sorry… Som sagt, så går det när man ska vara besserwisser.

 57. L

  Patrik, mejla meningen till någon inföding som kan svara… 😉

 58. Patrik

  Fast även där har jag nog fel. ”lack of” och ”absence” är väl inte riktigt samma sak förstås.
  Så… Nu har jag granskat mig själv, på bästa IPCC-sätt.
  Ska nog inte skriva mer ikväll. 😉

 59. Patrik

  Fast i min mening i #55 ska det såklart vara ”is”… Suck… Som sagt, nu ska jag vara tyst.

 60. Peter Stilbs

  Ingemar #29 – jag har funderat mycket över Bert Bolin, och har inget klart svar. Jag tror att han innerst inne var förskräckt över vad han startat, men vågade inte stå för det. Flera gånger hörde jag honom säga att han aldrig tagit ordet ”katastrof” i sin mun i sammanhanget.
  Jag tror mest på att han togs över av av andra krafter – några avsiktliga och isolerbara, men i stort bara den vanliga förutsägbara självväxande kolossen hos något som släpps loss med skattebetalarnas pengar.
  Han vågade aldrig säga stopp.
  Tänk så många som lever på detta i Sverige  – ta Naturvårdsverket, ta stora delar av Energimyndigheten, ta enskilda politiker, ta alla miljöhandläggare och ”klimatansvariga” (viket vansinnigt ord egntligen) , ta Rockström med medarbetare – och massa folk på Universitet och högskolor. Inte konstigt alls. 

 61. Ingemar

  Patrick #46,

  Det luriga är ju att om man kollar in stadgarna för processen då det gäller exempelvis urvalet av medarbetare till AR4, så kan det på ytan verka hur öppet och seriöst som helst. Jag tar det direkt ur minnet: Man inbjuder all världens länder att komma med sina egna förslag till medarbetare. Alla får vara med!, tänker man kanske då. Och IPCC kanske t.o.m. kan försvara sig med att man visst har klara regler för detta.

  Men sedan handlar det ju vilka som blir co-authors och lead-authors. Detta bestämmer ”The Bureau”. Därtill har Byrån rätt att inkalla sina egna experter ”som komplement”. Dvs, här finns alla möjligheter att helt kontrollera processen. Staternas hedersamt valda representanter kan enkelt kollras bort och får kanske en liten roll som ”reviewer”, vars kommentarer man högaktningsfullt kan skita i.

 62. Patrik

  Ingemar #60>> Hmmm… Menar du att det kanske är bättre om det saknas fasta kriterier för hur man väljer ut författare?
  Så kan det ju faktiskt vara – för vem sätter upp kriterierna och vem tolkar och tillämpar dem sedan?
  I så fall bäddar ju IAC-rapportens bedömning i detta fall kanske för mindre flexibilitet. Om man nu har ett antal fasta kriterier som måste uppfyllas?
  Hmmm… Nu blev jag snurrig i huvet. 😀

 63. Ingemar

  Peter S #59,

  Jovisst, det kan finnas mycket mänskliga orsaker bakom det hela. Men den ena försummelsen att säga ifrån efter den andra får konsekvenser för en person med Bolins ställning. Då tuffar tåget på obehindrat.

 64. Patrik

  Konstig dag idag… Björn Lomborg verkar ha ”bytt sida”:
  http://www.guardian.co.uk/environment/2010/aug/30/bjorn-lomborg-climate-change-u-turn
  :/

 65. Slabadang

  Representatives:
  Canada : McIntyre Tim Ball
  Australia: Bob carter Ian Palmer
  England: Mike Hume Singer
  USA ;Spencer Braswell Lindzen J ChristyMcItrick De Freitas?
  Sweden Stilbs Wallin Karlèn 
  Norge: Humlum 
  Samordnare ordförande IPCC….. Lord Monckton  🙂

 66. L

  Patrik, Lomborg har aldrig avvisat CO2-hypotesen, bara hur man från politiskt håll försökt kontrollera klimatet.
   
  Kvällens Aktuellt-sändning var riktigt bra. Visserligen klipper man alltid in isberg som kollapsar, men resten var relevanta klipp från dagens presentation av den oberoende granskningen. Mycket kritik och framförallt fick vi höra att hela IPCC-ledningen bör bytas ut.
  Pachauri verkar rejält skakad.

 67. Pär Green

  Efter dagens skarpa kritik till IPCC finns det några andra som vrider sig i plågor  😉
  UI säger:

  ”Bloggen startades som ett svar på ”klimatskeptikernas” spridande av missuppfattningar, desinformation och rena lögner kring global uppvärmning och forskning.Syftet är att sprida kunskap i klimatvetenskapliga frågor kring global uppvärmning och tillhörande klimatförändringar genom att ta upp intressanta, viktiga och omdebatterade ämnen.”

 68. Patrik

  L>> Mmm… Ja, det stämmer förstås angående Lomborg, men The Guardian framställer ju hans kommande bok nästan som om den är ett stridsrop för hela AGW-saken.
  Fast det kanske mest beror på tidningen som säger det… 🙂
  De verkar ju minst sagt glada över saken.

 69. Ingemar

  Patrik #61,

  Jo, i det stora hela är det bra med fasta och tydliga kriterier – om de är väl formulerade. Annars, vilket jag tycker varit fallet för IPCC, så är risken snarast att den ogenomträngliga massan av regler bara fungerar som front för diverse konstigheter.

 70. Ingemar

  Ett citat till från IAC:s rapport: ”Equally important is combating confirmation bias, the tendency of authors to place too much weight on their own views relative to other views. As pointed out to the Committee by a presenter and some questionnaire respondents, alternative views are not always cited in a chapter if the Lead Authors do not agree with them.”

  I princip är detta en kraftfull reprimand för, och en bekräftelse av att IPCC:s rapporter gjort ett vinklat urval tidigare.

 71. Anders L

  Slabadang #14,
   
  ”Jag kan bli skogstokig på bristen av analys till varför privatägda och konkurrensutsatta organisationer är överlägsna de offentliga i effektivitet och ändamålsuppfyllelse.”
  Jag har jobbat som konsult både i näringslivet och i den offentliga sektorn i över trettio år och jag kan försäkra att privata och institutionella företag i allmänhet inte är ett dugg effektivare än offentliga förvaltningar. Det enda som spelar roll är organisationernas storlek – stora organisationer är ineffektivare än små, vare sig de är privata eller offentliga – och konkurrenssituationen. Försäkringsbolag och banker, t ex, som inte är utsatta för någon konkurrens från t ex asiatiska bolag är extremt ineffektiva jämfört med tillverkande industriföretag i internationell konkurrens. Och många offentliga myndigheter och organisationer är betydligt effektivare än vad förståsigpåarna tror, eftersom de i åratal fått leva med tuffa sparkrav.
  Dessutom är det ju så att all mänsklig verksamhet inte lämpar sig att bedrivas med tillverkande företag som mall.  Men det är en annan historia.

 72. Gunbo

  Slabadang #64,
  Den listan var kul! Jag förmodar att den var ett skämt. Vad kvalificerar t ex Tim Ball att få en sådan post? Vad har han bidragit med till klimatvetenskapen? Eller Lord Monckton? En demagog som vädjar till människor med paranoid läggning.  

 73. Patrik

  Anders L>> Det ligger nog en hel del i det du skriver. Att storleken på den totala organisationen är det som mest påverkar effektiviteten.
  MEN det finns också skillnader i stora organisationer, t.ex. mellan produktionslinorna och tjänstemannasektionerna inom stora verkstadsföretag. Produktionslinorna tenderar att vara mer effektiva, helt enkelt eftersom de måste vara det.
  Men försäljningssektionerna tenderar också att vara mer effektiva än de som arbetar med förvaltning, utveckling, design, HR etc.
  Till saken hör då att offentliga organisationer nog ofta ligger närmre förvaltning/utveckling/HR än försäljning och att man nog faktiskt generellt av den anledningen kan förvänta sig en lägre effektivitet där.
  Du nämner också konkurrens. Hur många konkurrenter fínns det i Sverige till Konkurrensverket, Tullverket, Skolverket etc.?
  Arbetsförmedlingen har ju numera konkurrenter på sätt och vis så en studie som jämför dem med bemanningsföretagens effektivitet skulle nog vara på sin plats i sammanhanget. Finns sådana studier? 🙂

 74. L

  Gunbo, utveckla gärna detta med paranoid läggning..?

 75. Gunbo

  L #73,
  Personer med en paranoid läggning tenderar att misstro sina medmänniskor, i synnerhet sådana som upplevs vara starkare på ett eller annat sätt, som rättsväsendet, politiker, polis, myndigheter m fl.  De har misstankar om att dessa vill skada dem eller utnyttja dem. Allt tal om New World Order och totalitärt maktövertagande baseras på den här rädslan och det utnyttjar demagoger som Monckton. Hans glödande tal om att USA förlorar sin suveränitet om man skriver under ett avtal i Köpenhamn var ett typiskt exempel på hur man kan spela på människors rädsla. Min gissning är att han mycket väl visste att USA behåller sin autonomi även efter ett undertecknande av avtalet, så pass smart är han.

 76. Jag kan bidra med ett exempel från STORT företag. IBM. Jag jobbade på IBM:s fabrik i Sverige mellan 68 och 82 i flera olika befattningar inom dataavdelningen.  En sak som slog mig var att Europa-kontoret var till största delen befolkat med personer på ”assignment” från olika länder. Europa-kontoret var inte en ”avdelning” med egna vinst-mål utan vad man skulle kunna kalla en ”stab”.  Den startade med ett 20-tal personer och växte med åren till ca 200.  Då högg Armonk (huvudkontoret) in och kapade till 20 igen. Drabbade ingen annat än att ”assignes” fick åka hem till sina ursprungsländer igen. Åsså började det om.
  Om det inte finns en broms i form av fastlagda vinstmål eller fastlagd ”budget” så växer vilken organisation som helst med x% per år genom att skapa sitt eget (onödiga?) arbete. ALLA som kan äska medel med välformulerade ansökningar växer och blir sig self nok.  Typ Parkinssons lag.  Det gäller alla typer av organisationer.  Visa mig en organisation som startat med 20 effektiva personer för 10 år sedan och som då gjorde precis rätt saker och till ”rätt pris” men som inte tog sina inkomster från ”marknaden” utan från bidrag som idag är mindre än 200 personer.   Lite surrigt kanske men det är sent och Tempranillon från 2006 var fin.

 77. L

  Gunbo, en bra förklaring. Passar ungefär lika bra på Al Gore och hans rövarhistorier om översvämmade städer mm som hotar oss…

 78. Gunbo

  L,
  Jag kan hålla med dig!

 79. Slabadang

  Anders L!
  Kul…. jag tänker på skillnaden mellan moderna försäkringar……folksam……..försäkringskassan!!! Lika effektiva??
  Jag beskriver ett organisatoriskt sluttande plan baserat på observationer! 🙂

 80. KristianA

  #72  Gunbo
  ”En demagog som vädjar till människor med paranoid läggning. ”
  Till skillnad från Al Gore då?

 81. Gunbo

  KristianA #80,
  Läs L:s #77 och mitt svar #78.

 82. Anders L

  Slabadang #79,
   
  Jag påstår alltså inte att det inte finns offentliga organisationer som är ineffektiva … bara att man inte automatiskt bör utgå från att alla offentligt drivna verksamheter är ineffektiva. Framför allt bör man inte i den privata sektorn tro att man själv är så fantastiskt produktiv och har en allmänt högre arbetsmoral än de anställda i den offentliga sektorn. Man stöter tyvärr ofta på den inställningen, och, ironiskt nog, oftast från personer som själva inte tillhör toppskiktet vad gäller arbetskapacitet.
   
  Patrik #73,
   
  ”Hur många konkurrenter fínns det i Sverige till Konkurrensverket, Tullverket, Skolverket etc.?”
  Det var lite det jag menade med att alla verksamheter vare sig kan eller bör jämföras med tillverkningsföretag … Det blir lite knasigt när tokbyråkrater börjar tala om produktivitetsökningar på dagis eller i symfoniorkestrar osv … Hur fort kan man spela Minutvalsen, tro?

 83. Gunbo

  Anders L,
  ”Hur fort kan man spela Minutvalsen, tro?”
  Tack för dagens skratt!

 84. Anders L.
  Givetvis kan vi prata om produktiviteten på ett dagis.
   
  Om barnen utvecklas maximalt och lär sig sin reaktorfysik så de inser att Maria är dum, med få vuxna till en låga kostnad.
   
  Eller många vuxna (ofta är sjukskrivna p.g.a. allmän livsångest, då livet inte blev som i TV-såporna), ser till att barnen förvaras på ett dyrt och destruktivt vis, där ingen i personalen har en aning om LFTR och vad som ska till för att snabbt skapa en global välfärd.
   
  Samma med skolan…
   
  En hoper obildade oengagerade lärare samlas med lika ointresserade elever och ger dem felaktiga supertråkiga, men svindyra läromedel.
   
  Ett antal extremt vitala och bildade lärare som utarbetar en individuell årsplan med alla elever, där de får stora morötter, men inga piskor.
   
  De ska få sina bilkörkort och parkering om de lyckas nå sin egna individuella mål som de lärt sig sedan 5 års ålder att ställa upp.
   
  Problemet är att dagens system inte gynnar de som är bäst…
   
  Då ger till sist eldsjälar upp.
   
  Med fri konkurrens för skolor, sjukvård och dagis, tvingas alla göra sitt bästa.
   
  Offentlig verksamhet (kanske undantaget den destruktivaste som bör bantas med minst 90%, byråkratin) kör rovdrift på sin personal.
   
  Den extremt mycket högre sjukfrånvaron, visar att offentlig verksamhet inte ska finnas.
   
  Stora delar av vård och omsorg vilar på att personalen inte får heltidstjänster, så att det alltid finns några som längtar efter att rycka in……
   
  Hur kommer det sig att fabriker med stenhårda produktionskrav kan ha heltidsanställda, men inte sjukvården?
   
  Jag håller för övrigt med dig om att många privata verksamheter, inte minst inom ekonomisk förvaltning, revision och juridik, är extremt ineffektiv…
   
  Det är förövrigt många delar av företag som Eriksson… säkert de flesta någorlunda stora..
   
  Vad som är den avgörande skillnaden mellan privat och offentlig verksamhet är att den ena går i konkurs då den inte klarar konkurrensen.
   
  Det gör att vi kommer få mycket billigare och bättre ekonomiska tjänster i framtiden, de flesta revisorer kommer bli arbetslösa, ty dataprogram och ny teknik kommer ta över.
   
  Tyvärr får jurister de mesta av sin ersättning från politiska beslut så de lär vi få dras med…
   
  Jag skulle annars kunna reformera lagar så att allt tolkningsutrymme försvann och därmed kunde ett program lösa allt som nu jurister sysslar med.
   
  Affärsjurister skulle vi kunna minska med då det gäller tolkningar av privata avtal lär det bli svårt att ändra…
   
  Visst är det skillnad på olika sektorer?
  Hur effektiv är SIDA?
  Hur effektiv är riksdagen?
  Hur effektivt är systemet med länsstyrelser?
  Hur kostnadseffektiv är sjukhusbyråkratin, nu jämfört med före dataåldern? (borde vara faktor 10.000, men är kraftigt negativt utvecklad).
  Hur kostnadseffektiv är svensk diplomatkår, vad är vinsten i kronor och öre?
  Hur kostnadseffektiva är svenska politiker och tjänstemän i Bryssel?
  Hur mycket tjänar dina barn på Margot Walström?
  Hur mycket tjänar Anders L.´s barn på Gudrun Shyman?
  Hur effektiv och lönsam är Mona Sahlin?
  Vad tjänar svenska folket på att riksdagen har minst 3ggr så många ledamöter som behövs, då ingen ville sluta vid avskaffandet av tvåkammarsystemet?
   
  Sammanfattningsvis inser man att det är omoraliskt att betala skatt….. Ty utan den skulle inte lika många statsanställda vara långtidssjukskrivna…

 85. Pingback

  […] en granskning av IPCC (kommenterad på TCS här och här) blev inte bara organisationen, utan även dess ordförande R.K. Pachauri, ganska […]

 86. Pingback

  […] IPCC med anledning av Climategate gjordes av InterAcademy Council (IAC), kommenterad bl.a. på TCS här  och här. IAC:s kritik riktade sig mot processen snarare än mot vetenskapen. Deras kritik var […]