Bekämpa klimatpolitiken

Jag blir alltmer bekymrad över den pågående klimatdebatten. Visserligen tror jag att det numera är många, även utanför leden av medvetna klimathotsskeptiker som insett att uppvärmningen har tagit en paus åtminstone så tillvida att uppvärmningen inte går tillnärmelsevis så fort som klimathotarna påstått – men det är inte det som jag slåss för. För mig spelar det ingen roll om IPCC har rätt i att uppvärmningen av jordens klimatsystem pågår med oförminskad hastighet och värmen går ner i haven.
Det spelar heller ingen roll om solen spelar en mycket viktigare roll än vad IPCC vill medge. Det handlar helt enkelt inte om ifall jorden blir varmare eller ej – detta bland annat för att jag tror att en långsam uppvärmning är det bästa vi kan hoppas på.
Det jag ser som det viktiga är att få så många som möjligt att inse att den klimatpolitik som västvärlden slagit in på är människofientlig och ett hot mot miljön, kort sagt i alla avseenden totalt vansinnig och dessutom meningslös. Vi måste bli så många att t.o.m. svenska politiker inser att de måste byta kurs.
Det för mig viktigaste är att få stopp på produktionen av flytande biobränslen och gärna också solcellsvansinnet. Som någon påpekat så är det effektivaste sättet att använda solenergi för att göra el att använda paraboliska speglar för att värma vatten och driva ångmaskiner. Det finns visserligen en teoretisk gräns för hur effektiv en ångmaskin kan bli, men den gränsen ligger ännu så länge långt över vad dagens solceller kan producera.
När det sedan gäller flytande biobränslen så innebär alla kemiska processer att en stor del av energin går förlorad, och oavsett hur effektivt man än kan pressa ut växtoljor som bränsle så kan dessa användas bättre som föda för människor och eventuellt också husdjur.
För att ersätta ens en tiondel av de fossila bränslen som används idag skulle det behövas en area motsvarande kanske hälften av jordens åkerareal.
Det som verkligen retar mig är att det alltid påstås att klimatförändringarna kommer att slå hårdast mot de fattiga i världen – det som aldrig sägs är att dagens klimatpolitik är nästan en krigsförklaring mot den fattiga världen. Inte bara använder vi åkermark för att producera sprit åt törstiga bilar, dessutom vill vi förbjuda fattiga länder att subventionera fossila bränslen till sin egen befolkning.
Vi ska inte göra meningslösa åtgärder för att förhindra eventuella klimatförändringar, vi ska anpassa oss till dem och vi ska arbeta för att förbättra livsvillkoren för de som lever idag.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Janne

  ”Det för mig viktigaste är att få stopp på produktionen av flytande biobränslen och gärna också solcellsvansinnet.”
  Sten, du glömde att ta med Vindkraftstokeriet.

 2. Bra Sten,
  Det kanske är vägen att gå eftersom klimathotskramarna gör det samma. De tar den ”enade vetenskapen” som grund för att diskutera klimatpolitik.
  Det var en insikt som fick mig att bli skeptisk när någon hävdade att vi inte skulle få en ”bra klimatpolitik” om det inte blev ett möte i Köpenhamn. Inte ett ord om den stundande undergången. Klimatpolitik vare. Det har inte diskuterats på det sätt du beskriver.

 3. Lasse

  Sten-där har jag en avvikande uppfattning. Låt forskningen om ny energi få fortleva i den skala som krävs för att utvecklingen skall fortgå. Inte forcerad så vi köper in billiga solceller från Kina, men i en takt som stöttar forskningen.
  Du tar upp solen som energikälla som kan nyttjas via uppvärmt vatten som en vettig lösning. Se där!
  Det är när det skalas upp på en tidig nivå som jag blir oroad. Följer på avstånd gastillverkning i Gobigas som Göteborg stöttar. EU har valt ut detta som ett stödområde för vidare utbyggnad-detta innan första gasen levererats-vilket är problematiskt!
  När tänds lågan hos Gobigas? http://gobigas.goteborgenergi.se/

 4. Karl-Johan Lehtinen

  Förgasning eller pyrolys kan vara vettiga alternativ om man samtidigt kan utnyttja flera produkter såsom exempelvis biokol som jordförbättring. Storskaliga alternativ är dock tveksamma redan ur det perspektivet att stora anläggningar tenderar att göra slut på närliggande resurser och för att kompensera för detta måste transportradien förlängas. Senast i det skedet blir investeringen olönsam.

 5. Johan Tisell

  BRA!
  Ett grundproblem är att politiker saknar utbildning och egen analys.
  Jag läser Berns senaste just nu. Är maskiningenjör CTH och har aldrig arbetat med ”riktig teknik” utan management.
  Ändå gjorde jag följande enkla reflektion när jag läste om 10% biobränsle, något som du verifierar ovan:
  ”Man kör typiskt 3 mil per dag, förbrukar kanske 2-2,5 liter bränsle. 1 liter bränsle är som 1 liter matolja. Matolja har 880 kcal/100g. Man behöver alltså ca 200-250 g matolja per dag. Det innebär att en bil behöver 10 ggr mer mat än människan. Om 10% av bränslet för 10% av människorna skall vara biobränsle tar vi maten från 10% av jordens befolkning (600 miljoner människor)!”
  Varför kan inte politiker likt mig tänka den kedjan när de ligger med förkylning över julhelgerna?

 6. Olav Gjelten

  Inga energikällor vi har är tillnärmelsevis lika bra som kol, olja och gas. Att miljömobben hatar dessa energikällor till vansinne har säkert just med att de är så bra – och symboliskt står de för både industrisamhället och välfärden.
  Argumentet, att oljan snart är slut vi hört i minst i 50 år. Och nu säger forskare, de som vågar säga sanningen, att vi vi inte ens gjort slut på en enda procent av all olja som finns.
  Tänk om ett enda parti kunde lösgöra sig från miljöstolleriets förbannelse och kräva ett ett tvärstopp på allahanda subventioner till fullständigt meningslösa projekt på energiområdet. Miljarder av sparade kronor skulle bli över till utbyggnad av motorvägar, kol, olje- och gaskraftverk.
  Sverige skulle bli en magnet för nyinvesteringar och arbetslöshet med alla tragiska umbäranden skulle blott bli ett minne, som vi skulle berätta om för våra barn och barnbarn.

 7. Gunnar Juliusson

  Olav #6. Tänk Australien. Det tar väl några år innan man kan påvisa förbättrade omständigheter efter omläggningarna i spåren efter deras val hösten 2013, och ytterligare några år innan detta blivit uppmärksammat av politiken i vårt land. Hade något svenskt parti tänkt om och planerat vinna årets val med en ny klimat- och energipolitik hade det väl varit nödvändigt att presentera detta på gårdagens partiledardebatt, då konvulsionerna i såväl riksdag som medier rimligen blivit våldsamma, och en positiv effekt på valmanskåren krävt någon form av konsoliderad debatt. Istället får vi väl hoppas på diskret motstånd mot MP-Vs krav på utökade subventioner och ett pudlande i lönndom.

 8. Partibytarn

  Partibossars lek med våra sjukvårdspengar. Måste köra över Öresundsbron för att tanka sina ögonstenar.
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/miljonkostnad-for-att-tanka-tre-vatgasbilar/

 9. Håkan Bergman

  Johan Tisell #5
  Men nu har du räknat på ett livsmedel med extremt hög energitäthet och nästan noll vattenhalt. Rötar man mat med en mer normal sammansättning av vatten, kolhydrater, proteiner och fetter till biogas går det åt runt 20 BigMac per mil, räknat på en bil som drar runt 0,6l/mil. Siffran blir naturligtvis ännu högre om man räknar in processen från insamlingskärl till gasmack.

 10. Kan du utveckla ”solcellsvansinnet”?

 11. Ann L-H

  Sten Kaijser, så genialt självklart.
  Historikerna har med all önskvärd tydlighet visat att klimat(hot)politiken sedan minst ett halvsekel tillbaka är väl designad, planerad och genomförd. Inte var det för att det förelåg något allvarligt och akut klimathot utan för att CAGW var den mest lämpade hotbilden på vägen mot allt större makt. Grunden för klimathotspolitiken står med andra ord på hälleberget. Den slutgiltiga bekräftelsen slogs fast under FN-konferensen i Rio när politiker (!) från nära nog 200 länder skrev under klimatkonventionen.
  Den vetenskapliga säkerheten däremot balanserar väl, trots att den anses allt ”säkrare”, mera på avgrundens brant. Vad vore vi utan försiktighetsprincipen?

 12. Partibytarn #8
  förb—, dj— , hvetes lekstuga med ”andras pengar”

 13. Olav Gjelten

  Var det möjligens Lars Bern, men det kan också ha varit någon annan debattör, som på teve en gång vittnade om trakasserier han fått utstå som klimatrealist. Bl a minns jag att han berättade om att han fått bilhjulen lösskruvade när bilen en gång stod på en parkeringsplats. Han vittnade också om att någon begett sig på hans bil vid flera andra tillfällen.
  Kan det möjligens vara av ren rädsla att så få vågar gå klimathotsmobben emot? Vi har läst och hört om hur SA-grupper trakasserade folk i ett grannland för några generationer sedan. Nu gäller det att också vi vaknar upp, och helst innan det är alltför sent.

 14. Johan Tisell

  Håkan #9
  Du har rätt. Vad jag ville visa vara att jag i feber kan ligga och tänka denna kedja utan papper och penna och redan där visa på vansinnet.
  I min sommarkommun (Lysekil) ges bidrag för forskning kring rötning av sjöpung. Den innehåller 90% vatten. Ingen plockar upp torra kottar och kvistar i skogen för att elda, men här skall man odla sjöpung och åka båt för att ”plocka upp våta kottar”.
  Denna typ av enkla analogier måste politiker och tjänstemän lära sig att göra!

 15. Mattias

  Till nr 6: Olov
  Du skriver:
  ”Tänk om ett enda parti kunde lösgöra sig från miljöstolleriets förbannelse och kräva ett ett tvärstopp på allahanda subventioner till fullständigt meningslösa projekt på energiområdet. Miljarder av sparade kronor skulle bli över till utbyggnad av motorvägar, kol, olje- och gaskraftverk.”
  Menar du på allvar att du skulle vilja bygga massa kol-, olje- och gaskraftverk i Sverige? Känns inte speciellt samhällsekonomiskt rationellt. Vattenkraft och kärnkraft är betydligt billigare oavsett hur man ser på klimatpolitiken.

 16. Thomas P

  Sten, eftersom solljus är gratis är effektiviteten av begränsat intresse när man talar om solenergi. Kostnad per kilowatt och i mindre omfattning hur mycket yta som går åt är vad som betyder något.
  Det finns stora anläggningar som arbetar med fokuserat solljus och ångmaskiner, men deras ekonomi är diskutabel. T ex så måste en sådan anläggning ha speglar som kontinuerligt rör sig för att behålla fokus mot det centrala tornet med vatten och den mekaniken innebär extra kostnader. Till skillnad från solceller måste även detta vara stora anläggningar medan solceller kan sättas upp där man har plats på hustak etc. Den stora fördelen är att man har möjlighet att lagra värme lättare vilket gör att man kan få en jämnare elproduktion, med ett tillräckligt stort lager av smält salt rentav över hela natten.
  Det är bra att prova alla lösningar för att se vilka som blir bäst och givet prisfallet på solceller är det min gissning. Skall vi prata teori har dessutom solceller en mycket högre teoretisk bästa verkningsgrad än en ångmaskin. Att ta solljus med en temperatur på 6000K och omvandla till värme på några hundra grader är termodynamiskt slöseri.

 17. Lasse

  BP har gjort en energiprognos fram till 2035 och animerat den i en film:
  http://www.offshoreenergytoday.com/video-china-india-to-boost-otherwise-slowing-energy-demand-growth-bp-says/#.UtfOE_spbdg
  BP bytte ett tag sitt namn till betydelsen Beyond Petroleum-men det kanske var lite för tidigt!

 18. Thomas P

  Jag har föreslagit det förut och gör så igen: ni som inte gillar något av dagens partier, starta ett eget. Lär er av miljöpartiet hur man går till väga.

 19. bom

  #13 Odling av sjöpung med 10% torrsubstans – vem har sökt och fått pengar för detta sanslösa projekt? Varför inte dra till med manetodling? För maneter har väl en torrsubstanshalt som är tiofaldigt sämre. Hörde jag någon som utlät sig om ”Gröna Jobb” här. Och vem humhum är det som kastar pengar på dessa stollerier? Länsstyrelsen?

 20. TP #18
  Jasså tycker du verkligen det? Det är ju inte så lång tid sedan ett annat missnöjesparti kom in i riksdagen pga av att de redan sittande där misskötte en fråga så rejält och under så lång tid, och malde på med så många meningslösa PK-floskler i frågan att det underlaget uppstod, och tom verkat permanenta sig.
  Vill du verkligen ha ännu mer av det?
  Själv ser jag inte det som någon metod alls att skapa bättre förutsättningar för Sverige. Och exemplen hittills, dvs både (mp) och det senaste är ju utmärkta exempel på just det …

 21. Olav Gjelten

  Mattias # 15 För ungefär 30 år sedan lärde jag mig att kostnaden för att få fran 1 kw/h var lite drygt ett öre. Med tillägg för inflation och avdrag för högre effektivitet vet jag inte vad kostnaden skulle ligga på i dag. Skall jag ändå bara försiktigt gissa att kostnaden för el utvunnen av de energislag jag nämnde plus vatten och kärnkraft alla ligger på under 5 öre kw/h. Vad är kostnaden för den el vi får fram via vindkraft och solceller? Där kan vi nog inte räkna i ören vad gäller kostnaden ligger på per kw/h, i procent flera tusen procent dyrare skulle jag tro.
  Motsättningen är alltså inte kärnkraft mot gas eller kol, utan ”hållbara” (säg ohållgara) energislag mot realistiska energislag – och dit hör både kärnkraft, kol, olja och gas.

 22. Johan Tisell

  #19
  T.ex:
  http://bohuslaningen.se/nyheter/lysekil/1.1733242-vattenrenare-kan-bli-affarside

 23. Stig Svensson

  @ Olav Gjelten !
  Jag vill inte vara petig, men det heter kwh och inte kw/h som du skriver

 24. Pelle L

  Stig S #23
  Jag gillar också att vare Messerschmitt: Det skall vara kWh 😉

 25. Perfekt

  #24
  Det heter faktiskt besserwisser 😀

 26. Thomas P

  Jonas #20 Alternativet är att gå med i ett existerande parti och försöka påverka det, och det tror jag inte är speciellt realistiskt för majoriteten här. Min huvudtanke är dock att den som faktiskt provat på att ägna sig åt politik på någon nivå kan få en aningen mer realistisk bild av hur det fungerar.
  Olav #21 Det var mycket tro och gissningar. Varför tar du inte och söker fram lite data för verklig kostnad för energislag istället? Dina gissningar är mer än lovligt orealistiska.

 27. Peter F

  Svensk Vindenergis vd har den senaste veckan öppet tiggt pengar genom landets länstidningar. Hon får nu ordentligt på moppe.
  http://ltz.se/asikter/debatt/1.6722749-vindkraft-bra-nar-andra-betalar

 28. bom

  #22
  Tack för länken som visar att en nördig marinbiolog får stöttning från en uppsnurrad Lysekils kommun där ingen kan eller ids räkna. Och så har vi journalisten som inte har klart för sig om sjöpungen är växt eller djur. Industriutveckling jo man får tacka. Tack herre för skattepengarna som alltid finns i riklig mängd. Därför finns det gröna jobb!

 29. Perfekt

  Thomas P #26
  Det kanske inte är en så dum ide att gå med i ett befintligt parti och försöka påverka det.
  Moderaterna är ju i grunden fördärvat så det är svårt att se att det skulle gå att förändra. Kanske man däremot skulle kunna påverka SD att gå från ett gammaldags sosseparti till att bli gammaldags moderater. Förändringen har ju redan påbörjats iom att en del moderata lokalpolitiker redan gått över.
  Du har fått mig ett steg närmare SD-medlemskap, tiden får utvisa om jag skall tacka dig.

 30. pekke

  I Danmark börjar man kanske inse att allt Grönt inte är Skönt !
  http://ing.dk/artikel/kronik-traepiller-en-tvivlsom-affaere-165481
  http://ing.dk/artikel/europa-fordobler-afbraendingen-af-traepiller-paa-tre-aar-165444
  http://ing.dk/artikel/amerikanske-forskere-jeres-jagt-paa-traepiller-truer-vores-skove-165441

 31. TP #26
  Det är ett alternativ, dock inte alternativet! Där finns flera.
  Att bedriva bättre opinionsbildning (än partiapparaterna) och att tillhandahålla bättre information (än gammel-media) såsom sker här är ett sådant. Att påverka valda enskilda inom existerande partistrukturer är ett annat. Verkligheten är också en god bundsförvant om än ganska senfärdig. Både bra och dåliga exempel i andra länder kommer så sakteliga göra avtryck även i medvetandet här. Och folk (de som hänger med) kommer i allt mindre utsträckning (vilja) vara beroende av de gamla informationskanalerna …
  (Och klimatet lär knappast spåra ur under överskådlig framtid och ge CAGW något slags senkommet konstgjort återupplivningsförsök)

 32. Jimmy

  Skörd av sjöpungar!
  http://www.youtube.com/watch?v=QufPwiKz3B8

 33. Slabadang

  Jonas N!
  Att ha rätt i sak är bästa början. Då övertygar man allt fler sanning består och lögner såväl som diotier kommer och går. De klsssiska värderingarna slår de postmoderna. Nätet växer och MSM får säga upp personal. Centern Folkpartiet och KD darrar vid 4% spärren SD växer i kraft med de postmoderna retorikernas misslyckanden och tllkortakommanden.

 34. Perfekt #25
  Varför brukar man säg ”Messerschmitt”
  Jo.
  Sonen säger irriterat till fadern.
  – Du är en sån där Messerschmitt va!
  Fadern svarar
  – Det heter faktiskt Besserwisser.
  Sonen, sarkastiskt
  – Där ser du!
  🙂

 35. Håkan Bergman

  Ingvar E. #34
  Eller den här:
  -Lappri som Kardl XI sa.
  -Karl XII var det väl.
  -Äh, lappri.

 36. Håkan #35
  LOL!

 37. Pelle L

  Eberspächer heter det väl?

 38. Gunnar Strandell

  Ebersprächer gäller bara de som vill ta kontroll över klimatet. Knappast något för klimatskeptiker.
  Länk:
  http://www.eberspaecher.se/

 39. Fredriki Berg

  ”…Skall vi prata teori har dessutom solceller en mycket högre teoretisk bästa verkningsgrad än en ångmaskin. Att ta solljus med en temperatur på 6000K och omvandla till värme på några hundra grader är termodynamiskt slöseri.”
  Verkningsgraden var ju inte relevant eftersom solljus var gratis.

 40. Pär Green

  38 Gunnar Strandell 2014/01/16 kl. 19:30
  ”ta kontroll över klimatet”
  Det var ”enkel” kommentar till vad de gröna och IPCC försöker göra!
  Men de, tycks inte se verkligheten. Våta gröna drömmar, har aldrig gjort någon nytta eller åstadkommit någon ”lösning”! Enbart alarmistiska drömmar och falska skatter som kallas för klimatskatter!
  Tag på tagelskjortan och pinas för något som kommer att uppstå!
  Men gissar att björnen har en Excel-kalkyl som säger något annat!

 41. Gunnar Strandell

  Fredriki Berg #39
  Grattis!
  Du har pekat ut en ny ”pärla” och tydligen ett mycket stark argument när allt annat går en emot.
  ”Det är ju termodynamiskt slöseri!”
  Thomas P
  Det är dags att göra något åt solen. Den lyser åt alla håll i universum men bara en liten del träffar vår planet. Där kan man prata om termodynamiskt slöseri! 😉

 42. Lajbanslåda

  ”Det för mig viktigaste är att få stopp på produktionen av flytande biobränslen och gärna också solcellsvansinnet. Som någon påpekat så är det effektivaste sättet att använda solenergi för att göra el att använda paraboliska speglar för att värma vatten och driva ångmaskiner.”
  Jag skulle vilja påpeka att flytande biobränslen måste diskuteras väldigt detaljerat för att du ska kunna hävda att du har rätt. Essentiellt kan man dela in biobränslen i diverse kategorier:
  råvaruindelning mat/råvara/avfall. Givetvis kan du ha rätt avseende ’mat’ och till viss del avseende råvara, även om åtminstone svensk råvara handlar om energisäkerhet i det avseendet. Dvs. ifall vi utsätts för oljeembargo alternativt krig i närområdet så kan vi bli helt beroende av förgasningstekniker dvs. fischer-tropsch och gengas för transporter. Vidare producerar sådana tekniker även nödvändiga komponenter avseende högkvalitativt bränsle. Självfallet ska vi inte satsa på tekniker där jordbruksmark som används konverteras till bränsleproduktion då vi kommer att bli beroende av sådan mark för matförsörjning i samma läge som oljan inte levereras.
  Infrastrukturindelning – krävs ny infrastuktur för biobränslet? , ja, nej. Ska vi satsa på nya infrastrukturer och försörjningssystem? Eller som methanol-licentiaten beskrev det, för min methanol kommer ett slutet infratstruktur och försörjningssystem att finnas, -dvs. de är medvetna om sakernas förhållanden.
  Appropå solspeglarna så verkar de senaste resultaten från USA inte påvisa någon effekthöjning av sådana konstruktioner jämfört med dagens solceller. Däremot har någon tysk uppfunnit en solelsalstrande oljeplast, som producerar 3W per h i solljuset per kvadratmeter, är billig och håller i 300 år samt producerar för fullt även i dåliga ljusförhållanden. Kanske något för ödemarken, solplastgranar kanske? 😉 . Det fina med den tyska plasten är alltså att man nog kan räkna hem den, om en sisådär fyrtioår, kanske något för hustak, trots allt skulle ett hustak täckt i sådan plast vara både tätt, vindtätt och elalstrande. Alltså en hus med 200kvm tak och 140 kvm i solljus under sol och skymningstimmarna skulle ju producera hela 400W per timme, tillräckligt för ett helt element av mindre slag. Fast problemet är väl vad som händer när snö täcker taket även om min nya dator bara kräver 25W per timme….
  Alltså, solceller är väl idag mest något för hajkare och rymdresor.
  Lajbanslåda!

 43. ThomasJ

  Bra Sten – frågan är ’bara’ hur vansinnet ska motarbetas, effektivt asså. So-oder-so är vägen iaf nedrans båd lång och ytterst besvärlig/krånglig. Kolla, t.ex., in vad Ekskan etCons beslutat om:
  http://www.regeringen.se/sb/d/18333/a/232069
  CCS ÄR ur samtliga bedömningar 100% värdelöst och tjänar, likt ’klimatpolitiken’, endast ett fåtal charlataner. Period!

 44. Olav Gjelten

  Stig # 23 Tack för ditt påpekande. Förövrigt är jag medveten om att jag fortfarande inte till fullo lärt mig svenska, trots i svensk högskoleutbildning och att jag bott här i ungefär femtio år.
  Medan vi är inne på ämnet rättskrivning har tydligen en hel del förändringar skett sedan jag gick i skolan. I dag ser vi till exempel att liter ofta förkortas med L, till och med av tillvärkare av juice, läsk etc. När jag gick i skolan var det bannlyst att skriva liter, kilo, kronor och namnen på veckodagar och månader med stora förbokstäver.

 45. http://www.climatechangedispatch.com/
  Chritiana Figureres.
  Man behöver inte vara vare sig klartänkt eller intelligent gör att ta sig in toppskiktet i EU.

 46. Stickan no1

  Lajbanslåda: Watt per timma var något nytt.
  Är du klimatforskare?

 47. Lajbanslåda

  Re Sten
  Givetvis avsågs den kommersiella enheten och inte maxeffekten 1 sekund. ROFL.
  OCH Nej, jag har aldrig studerat klimatforskningen annat än genom vindstat samt det ofrivilliga avgivandet av data map. den världsberömda hockey-bockey klubban.

 48. Peter F

  Rekord. Intressant.
  http://sunshinehours.files.wordpress.com/2014/01/antarctic_sea_ice_extent_zoomed_2014_day_15_1981-2010.png

 49. Sören G

  Enligt Vetenskapsradion varnar IPCC världens regeringar för att inte tillräckligt snabbt införa begränsningar av utsläpp. ”Kommer att bli dyrare ju längre man väntar.”

 50. Thomas P

  Gunnar #41 ”Det är dags att göra något åt solen. Den lyser åt alla håll i universum men bara en liten del träffar vår planet. Där kan man prata om termodynamiskt slöseri!”
  Det kallas för Dysonsfär:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dyson_sphere

 51. ThomasJ

  Tacksamt finns där bona fide vetenskapare som av/till får tillträde i media, dock ej i svenska (mer än ytterst sällsynt & då oftast på undanskymd plats), t.ex. prof. Lindzen här:
  http://boston.cbslocal.com/2014/01/14/mit-professor-urging-climate-change-activists-to-slow-down/
  Här ’arbetas’ det mest med att få medborgarna att ’ändra’ livsstil… suck! Länk:
  http://norah4you.wordpress.com/2014/01/17/rodgrona-roran-gbg-16-januari-2014/
  Var uppmärksam på ’Pia A-or’ i din närhet…
  Mvh/TJ

 52. ThomasJ

  Mark Twain sa [nåt liknande iaf.]: <i 'Det är lättare att lura folk än att få [lurade] folk till att inse/erkänna att de blivit lurade'.
  Stämmer so far hela vägen i den s.k. ’klimathotsdebatten’… 😉
  Go figure…
  Mvh/TJ

 53. Gunnar Strandell

  Thomas P #50
  Tack för länken!
  Det är kul att se att någon redan löst det problem som gnager en. Nu fattas bara att satelliter runt solen ska kunna lagra solenergi och distribuera den till jorden med precision så att vi alla kan få välja vårt eget personliga klimat, ”Climate by demand”.
  Det kanske går att leva på att sälja optioner redan nu, som alternativ till utsläppsrätter.
  Tack också för argumentet ”det är termodynamiskt slöseri”. Jag har lagt till det i min citatsamling för att det fungerar så bra som slutreplik i alla sammanhang. Och det har ju vetenskapligt stöd i termodynamiken.

 54. Magnus A

  Något simplistiskt, men passar kanske denna post.
  Skärmdump med David Jonstad den 27 april 2009 (syndikalist som jämte Andreas Malm har klimat som typ kulturmarxistiskt surrogat för socialistisk kamp). En smula humoristiskt (50 m havshöjning), likt det mesta från det hållet, om inte ämnet hade varit så allvarligt:
  http://farm4.static.flickr.com/3566/3482795778_32ef17cf67_o.jpg